T-54/55 nâng cấp của Việt Nam ưu việt hơn T-72B3
Phần giáp phụ tích hợp thêm cho tháp pháo của xe tăng T-72B3 bị phàn nàn có khoảng hở quá lớn, sẽ trở thành điểm yếu nếu đạn xuyên bắn vào đây.
69fbxb547x8cb1xca3dxf56ax82c0x6f50xc4c0xf1c4xX7x7addx77f2xbf82x839bxeed6xb4b2xX5xf73dxXax9e64xXcx8d19x9a03xbac6xe393xX15xX15xX3xf698xdcaexX1bxdc4cxX3xX4x9641xXbxX3xX4xa443xX6xX3xbbd8xXdxf592xXexX3xa242xX6x979dxX3xd81cx8274xX3xa306xXdxX2axXexX3xX1xa13fxX1bxX3xXcxX14xb97fxe3a2xeeb5x87a4xX0xX17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf846xX10xX6xa461xXaxX12xde06xX1x6e6cxX1bxX3xX1exXdxd06exXbxX3xXbxX1xeac5xX3xXex91aexX4xX1xX3xX1x9706xXbxX3xXexX1x884dxX2fxX3xX4xX1xb838xX3xXexX1xX60xXbxX3xXbxX1xX60xX77xX3xX4xX25xX6xX3xd6aaxX10xX3xXex721exX1bxX1exX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX3x8d17xde5dxX3xXbxX1x99e5xX1bxX3xX1bxX9bxX1bxX3xX4xd41bxX3xdfc7xX1xX77xae1cxX1bxX1exX3xX1x9093xX3x873bxX32xX60xX3xX5xeacfxX1bxe8bbxX3xX7xa9b3xX3xXexc977xXadxX3xXexX1xX9bxX1bxX1xX3xd5b2xXdxb110xX2fxX3x7d66xd651xX32xX3xX1bxXcbxX32xX3xXc5xfa02xX1bxX3xX87xX32xXcaxX72xX1bxX3xX96x7422xX1bxX3xX34xX9bxX77xX3xXc5xX1cxXcaxc18cxX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xX53xXdxX2axX1bxX3xX1bxX6xXcaxX3xX2dxX1exX6xX3xXc5xX6xX1bxX1exX3xXexXdxXcbxX1bxX3xX1xX9bxX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX7x9428xX3xX5xX31xX6dxX1bxX1exX3xX5xXb4xX1bxX3xX4xX60xX4xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xX4xX1xXdxXcbxX1bxX3xXc5xX21xX32xX3xX4xX1xX25xX3xX5x9477xX4xX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX3xX5xX72xX1bxX3xX4xX1xX32xf78axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX3xX34xX9bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xea14xX3xX1bxX1xX31xX3xX1exXdxXa8xXdxX3xXbxX1xX60xXbxX3xXex7530xX1bxX1xX3xXexX1xXcbxX3xXexXbcxX77xX1bxX1exX3xX5x6fabxX4xX3xX4xX1x85efxX3xXc5xX6dxXdxX3xXcxX14xX2xX16xX3x9ce6xXbcxX2fxX6xXexX6xX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xX7xXa8xX1bxX3xX87xX32xX21xXexX3xX1xX9bxX1bxX1exX3xX5xX77xXd3xXexXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xX59xX1xX31xX3axX1bxX1exX3xX60xX1bxX3xX7x9d89xX3xX56xX65xX1bxX1exX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX3xXc5xXc7xX3xX5xX21xXbxX3xXa5xX1xX77xXa8xX1bxX1exX3xXexXbcxX123xX1bxX1exX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xX4xX1xX77xX3xX5xX9bxX3xX1exXdxXa8xXdxX3xXafxX32xXcaxXcbxXexX3xXexX123xXexX3xX34xX21xX1bxX3xXc5x74abxX3xXexX8bxX1bxX1exX3xX4xX31xX192xX1bxX1exX3xX7xddf1xX4xX3xX2fxXd3xX1bxX1xX3xXexX21xX1bxX3xX4xef4cxX1bxX1exXb6xX3xXexX32xXcaxX3xX1bxX1xXdxX72xX1bxXb6xX3xX34xX21exX3xX2fx6c44xXexX3xXa5xX1xXa8xX3xX1bxX8bxX1bxX1exX3xXbxX1x6c48xX1bxX1exX3xX34xX2axX3xX4xX25xX6xX3xX1bxXa3xX3xX5xXd3xXdxX3xX96xX97xX3xXc5xX24dxXexX3xX2fxa04cxXexX3xX56xX21xX32xX3xX1xd269xXdxX3xXbcxX21xXexX3xX5xXb4xX1bxXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xd744xX1xX60xX4xX3xX34xXb4xXdxX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xX4xX1xXdxXcbxX1bxX3xXc5xX21xX32xX3xX4xX1xX25xX3xX5xX14axX4xX3xXcxX14x708cx75e5xX41xX28xX16dxX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xX123xXbxX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xXa8xX1bxX3xX22cxX1bxX1exX3xX1bx8cc0xX3xX96xX72xX1bxX3xX1bxX1exX77xX9bxXdxX3xX5xXb4xXbxX3xX1exXdxX60xXbxX3xXexX1xX239xX3xXbxX1xX68xX6xX3xXexXbcxX77xX1bxX1exX3xXbcxX21xXexX3xXa5xX68xX1bxX3xXa5xX1xX68xXexXb6xX3xXa5xX1xX239xX1bxX1exX3xXexXd3xX77xX3xXbcxX6xX3xX2fxX275xXexX3xXa5xX1xX10xX3xX1xXadxX3xX1bxX9bxX77xX3xXexX1xX17exX3xXexXbcxX72xX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX3xX1bxX1exX31xX6dxX4xX3xX5xXd3xXdxX3xX1xX77xX9bxX1bxX3xXexX77xX9bxX1bxXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX2fxX6xXbcxX1exXdxX1bxc89axX3xX40xXbxX87xX3xX6xX32xXexX77x71b2xXaxX12xX0xXexX96xX77xX56xXcaxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd931xX10xX1bxXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxc139xXdxX56xXexX1xX372xX3xc56axX2xX15xXbxX87xX37cxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX372xX3xX16xX2xX2c3xXbxX87xX37cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX372xX17xX17xXdxXe7xX96xX6xX77xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe7xX34xX1bxX17xX1bxX10xX3adxX7xX17xX2xX2c2xX42xX3b4xX17xX2xX42xX16xX56xX42xX2c3xX15xX15xX15xX16xX16xXexX16xX2xX16xX5xX3fxXe7xd50bxXbxX1exadb0xXbcxX9xX2xX2xX2c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX17xX12xX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX56xX12xX0xX17xXexXbcxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX399xX6xXbxXexXdxX77xX1bxXaxX12xX59xX1xX5bxX1bxX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xXa8xX1bxX3xX22cxX1bxX1exX3xX1bxX2e8xX3xX29dxX77xX1bxXexX6xXa5xXexX3xX15xX3xX96xX6xX77xX3xX96xe87axX4xX3xX1bxX1exX77xX9bxXdxX3xXexX1xX60xXbxX3xXbxX1xX60xX77xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX56xX12xX0xX17xXexXbcxX12xX0xX17xXexX96xX77xX56xXcaxX12xX0xX17xXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xX41xX72xX1bxX3xX1bxX1exX77xX9bxXdxX3xXexX1xX60xXbxX3xXbxX1xX60xX77xX3xX4xX25xX6xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xX96xX6xX77xX3xX96xX4cexX4xX3xX96xXadxXdxX3xX4xX60xX4xX3xXexX21xX2fxX3xX16xX399xX40xX40xX3xX4xX25xX6xX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xXa8xX1bxX3xX22cxX1bxX1exX3xX1bxX2e8xX3xX29dxX77xX1bxXexX6xXa5xXexX3xX15xXb6xX3xX1exXdxX18dxXbxX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXa5xX1xXa8xX3xX1bxX8bxX1bxX1exX3xX96xXa8xX77xX3xX34xX2axX3xXexX31xX3axX1bxX1exX3xXc5xX31xX3axX1bxX1exX3xX34xXb4xXdxX3xX15xX16xX2c3xX3xXc5xXcbxX1bxX3xX3b4xX15xX2c3xX3xX2fxX2fxX3xX1exXdxX60xXbxX3xXc5xda55xX1bxX1exX3xX1bxX1xX21xXexX3xc9a6x956fxX53xX19dx8d04xXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xXcxX32xXcaxX3xX1bxX1xXdxX72xX1bxX3xXc5xXdxX21exX32xX3xXc5xXa3xX3xX5xX9bxX3xXa5xX1xX239xX1bxX1exX3xXc5xX25xX3xXc5xXc7xX3xX96xXa8xX77xX3xX34xX2axX3xX2fxX275xXexX3xX4xX60xX4xX1xX3xXexX123xXdxX3xXexX1xXdxXc7xX32xX3xXexXbcxX31xXb4xX4xX3xX1bxX1x7a32xX1bxX1exX3xX5xX77xXd3xXdxX3xXc5xXd3xX1bxX3xX87xX32xXcaxX72xX1bxX3xX1exXdxX60xXbxX3xX16dxX2c2xX40xc062xX19dxX2xX3xX34xX9bxX3xX16dxX2c2xX40xX644xX19dxX40xX3xX4xX25xX6xX3xX16dxa3f7xX3xX34xXb4xXdxX3xXa5xX1xXa8xX3xX1bxX8bxX1bxX1exX3xXexX1xX1cxX2fxX3xX1bxX1xcde0xXbxX3xX3fxX2c3xX2c3xX3xX34xX9bxX3xX3fxX16xX2c3xX3xX2fxX2fxX3xX5ccxX53xX19dxX3xXexX31xX3axX1bxX1exX3xX22cxX1bxX1exX3xXadxX3xXa5xX1xX77xXa8xX1bxX1exX3xX4xX60xX4xX1xX3xX40xXe7xX2c3xX2c3xX2c3xX3xX2fxX3xX34xX9bxX3xX4xX1xXd3xX2fxX3xX1exXa3xX4xX3xX4xX1xXd3xX2fxX3xX644xX2c3xX3xXc5xX275xXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xX2dxX1xX31xX1bxX1exX3xXc5xXdxX21exX32xX3xX1bxX1exX32xXcaxX3xX1xXdxXc7xX2fxX3xX4xX1xX68xX1bxX1xX3xX5xX9bxX3xXa5xX1xX10xX3xX5xXb4xX1bxX3xX1exXdxX629xX6xX3xX1bxX1xX629xX1bxX1exX3xX2fxX77xX56xX32xX5xX10xX3xX16xX399xX40xX40xXb6xX3xX1bxXcbxX32xX3xX5xd093xXdxX3xXc5xXd3xX1bxX3xX87xX32xXcaxX72xX1bxX3xX1exXdxX60xXbxX3xX96xXddxX1bxX3xXexXbcxX18dxX1bxX1exX3xX34xX9bxX77xX3xX34xX97xX3xXexXbcxX68xX3xX1bxX9bxXcaxX3xXexX1xX17exX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xXa8xX1bxX3xX22cxX1bxX1exX3xX1bxX2e8xX3xX29dxX77xX1bxXexX6xXa5xXexX3xX15xX3xX7xXb9xX3xXa5xX1xX239xX1bxX1exX3xXexX1xXc7xX3xX5xX9bxX2fxX3xXexXbcxX25bxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2axX2fxX3xX34xX65xX3xX1exXdxXa8xX2fxX3xX40xX2c3xa0f5xX3xXa5xX1xXa8xX3xX1bxX8bxX1bxX1exX3xX87xX32xXcaxX72xX1bxX3xXbxX1xX60xX3xX4xX25xX6xX3xXc5xX5bxX32xX3xXc5xXd3xX1bxXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX2fxX6xXbcxX1exXdxX1bxX372xX3xX40xXbxX87xX3xX6xX32xXexX77xX37cxXaxX12xX0xXexX96xX77xX56xXcaxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX399xX10xX1bxXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX3adxXdxX56xXexX1xX372xX3xX16xX2c2xX2c3xXbxX87xX37cxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX372xX3xX42xX40xX2c3xXbxX87xX37cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX372xX17xX17xXdxXe7xX96xX6xX77xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe7xX34xX1bxX17xX1bxX10xX3adxX7xX17xX2xX2c2xX42xX3b4xX17xX2xX42xX16xX56xX42xX2c3xX15xX15xX2c3xX42xX42xXexX42xX15xX40xX2c3xX5xX3b4xXe7xX43bxXbxX1exX43exXbcxX9xX3fxX40xX42xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX17xX12xX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX56xX12xX0xX17xXexXbcxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX399xX6xXbxXexXdxX77xX1bxXaxX12xXcxXbcxX60xXdxX3xX1bxX1exX31xX6dxX4xX3xX34xXb4xXdxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXb6xX3xXbxX1xX5bxX1bxX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xXa8xX1bxX3xX22cxX1bxX1exX3xX1bxX2e8xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xX4xX31xX192xX1bxX1exX3xX4xX1xX77xX3xXcxX14xX2c2xX2c3xX41xX28xX16dxX3xX5xXd3xXdxX3xXbcxX21xXexX3xXa5xX68xX1bxX3xXa5xX1xX68xXexX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX56xX12xX0xX17xXexXbcxX12xX0xX17xXexX96xX77xX56xXcaxX12xX0xX17xXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xXcxX1xX66dxX2fxX3xX4xX1xX68xX3xX7xX77xX3xX7xX60xX1bxX1xX3xX1exXdxX629xX6xX3xX1exXdxX60xXbxX3xX96xXa8xX77xX3xX34xX2axX3xX4xX25xX6xX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX3xX34xXb4xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX1xX17exX3xX4xXa3xX3xXexX1xXc7xX3xXexX1xX21xXcaxX3xXbcxc8b6xX1bxX1exX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xX4xX1xXdxXcbxX1bxX3xXc5xX21xX32xX3xX4xX1xX25xX3xX5xX14axX4xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX1xX18dxX1bxX1exX3xXexX6xX3xX4xX25bxX1bxX3xXexXd3xX77xX3xXbcxX6xX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xX7xX14axX3xXcaxX72xX1bxX3xXexX1cxX2fxX3xX4xX1xX77xX3xXa5xX68xXbxX3xX5xX60xXdxX3xX5xXb4xX1bxX3xX1xX3axX1bxX3xX1bxX1xXdxX21exX32xXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xX59xX1xX5bxX1bxX3xX1exXdxX60xXbxX3xX96xX2e8xX3xX7xX32xX1bxX1exX3xX4xX1xX77xX3xXexX1xX60xXbxX3xXbxX1xX60xX77xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1xXdxX2axX1bxX3xXc5xXd3xXdxX3xX1xXa3xX6xX3xX5xX9bxX3xX7xX14axX3xXa5xXcbxXexX3xX1xX6dxXbxX3xX1exXdxX629xX6xX3xX1exXdxX60xXbxX3xX1xX275xXbxX3xX4xX77xX2fxXbxX77xX7xXdxXexX10xX3xX96xX72xX1bxX3xX1bxX1exX77xX9bxXdxX3xX34xXb4xXdxX3xX4xX60xX4xX3xXa5xX1xX123xXdxX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xXa8xX1bxX3xX22cxX1bxX1exX3xX1bxX2e8xX3xX4xX1xXcbxX3xXexXd3xX77xX3xXexX1xX10xX77xX3xX4xX239xX1bxX1exX3xX1bxX1exX1xX2axX3xX1exXdxX60xXbxX3xX41xX5xX6x7f9exX10xXbcxX3xX4xX25xX6xX3xeab9xX7xXbcxX6xX10xX5xX3xXbxX1xX68xX6xX3xX96xX72xX1bxX3xXexXbcxX77xX1bxX1exXb6xX3xXexXd3xX77xX3xXbcxX6xX3xXa5xX1xXa8xX3xX1bxX8bxX1bxX1exX3xX96xXa8xX77xX3xX34xX2axX3xXbcxX21xXexX3xXexX123xXexXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX2fxX6xXbcxX1exXdxX1bxX372xX3xX40xXbxX87xX3xX6xX32xXexX77xX37cxXaxX12xX0xXexX96xX77xX56xXcaxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX399xX10xX1bxXexX10xXbcxXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX372xX17xX17xXdxXe7xX96xX6xX77xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe7xX34xX1bxX17xX1bxX10xX3adxX7xX17xX2xX2c2xX42xX3b4xX17xX2xX42xX16xX56xX42xX2c3xX15xX15xX3fxX2c3xX15xXexX2c2xX644xX644xX3fxX5xX2xXe7xX43bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX17xX12xX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX56xX12xX0xX17xXexXbcxX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX399xX6xXbxXexXdxX77xX1bxXaxX12xX59xX1xX5bxX1bxX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xX65xX3xXexXbcxX6xX1bxX1exX3xX96xX97xX3xX4xX1xX77xX3xXexX1xX60xXbxX3xXbxX1xX60xX77xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX1xX77xX9bxX1bxX3xXexX77xX9bxX1bxX3xXa5xX68xX1bxX3xXa5xX1xX68xXexX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX56xX12xX0xX17xXexXbcxX12xX0xX17xXexX96xX77xX56xXcaxX12xX0xX17xXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xX41xX72xX1bxX3xX4xXd3xX1bxX1xX3xXc5xXa3xXb6xX3xX1exXdxX629xX6xX3xX4xX60xX4xX3xX2fxX77xX56xX32xX5xX10xX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xX65xX3xXexX68xX4xX1xX3xX1xX6dxXbxX3xXexX1xX72xX2fxX3xX4xX1xX77xX3xXexX1xX60xXbxX3xXbxX1xX60xX77xX3xX4xX25xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX1xX77xX9bxX1bxX3xXexX77xX9bxX1bxX3xXa5xX68xX1bxX3xXa5xX1xX68xXexXb6xX3xX96xXa8xX77xX3xXc5xXa8xX2fxX3xXa5xX1xXa8xX3xX1bxX8bxX1bxX1exX3xX4xX1xX123xX1bxX1exX3xXc5xXd3xX1bxX3xX87xX32xXcaxX72xX1bxX3xX1exXdxX60xXbxX3xXexX1xX66dxX2fxX3xX4xX1xX68xX3xXexX123xXexX3xX1xX3axX1bxX3xX4xXa8xX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX3xX34xX17exX3xXa5xX1xX239xX1bxX1exX3xX5xX77xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX87xX32xXcaxX72xX1bxX3xX96xXddxX1bxX3xXexXbcxX18dxX1bxX1exX3xXa5xX1xX77xXa8xX1bxX1exX3xX1xXadxXe7xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX77xX56xXcaxXaxX12xf6aaxXc7xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xX3xXexX1xX14axX4xX3xX7xX14axX3xXexXbcxXadxX3xX1bxX72xX1bxX3xX1xXdxX2axX32xX3xXafxX32xXa8xX3xXexXbcxX72xX1bxX3xX4xX1xXdxXcbxX1bxX3xXexXbcxX31xX192xX1bxX1exXb6xX3xXexX1xXdxXcbxXexX3xX1bxX1exX1x8533xX3xXc5xXdxXc7xX2fxX3xXcaxXcbxX32xX3xXexXbcxX72xX1bxX3xX1bxX72xX1bxX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xX2dxX1exX6xX3xXa5xX1xXddxX4xX3xXbxX1xX65xX4xX3xX96xXadxXdxX3xX34xX17exX3xXexX1xX6xX77xX3xXexX60xX4xX3xX5xX9bxX3xXbcxX21xXexX3xXc5xX3axX1bxX3xX1exXdxXa8xX1bxX3xX34xX9bxX3xX4xX1xba17xX1bxX1exX3xX1xX21exX3xXexX123xX1bxX3xXa5x99e7xX2fxXe7xX0xX17xXbxX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXbcxX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexXbcxX77xX1bxX1exX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX72xX1bxX3xXafxX32xX6xX1bxX372xX0xX17xX7xXexXbcxX77xX1bxX1exX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14xXexX1xX32xX2fxX96xX14xX6xX1bxX56xX14xX7xX6xXbxX77xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX1bxX1xX66dxX1bxX3xX3b4xX16xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX644xX2c3x7052xX17xXcxX14xX644xX2c3xXeebxX29dxX3xX2dxX1exX6xX3xXc5xX18dxX1bxX1exX3xX1xXd3xX1bxXaxX3xX1xXbcxX10x6a99xX9xXaxX17xX34xX32xX14xXa5xX1xXdxX17xX34xXdxX10xXexX14xX1bxX6xX2fxX14xX1bxX1xX6xX1bxX14xX3b4xX16xX14xX87xX10xX14xXexX6xX1bxX1exX14xXexX14xX644xX2c3xX7xX14xXexX14xX644xX2c3xX7xXa5xX14xX1bxX1exX6xX14xX56xX32xX1bxX1exX14xX1xX6xX1bxX17xX2xX16xX2c2xX3fxX644xX2xXe7xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX17xX2fxX10xX56xXdxX6xX17xX2xX40xX2c3xX17xX1bxX10xX3adxX7xX17xX2xX2c2xX2c3xX3b4xX17xX3fxX3fxX56xX16xX2xX16xX15xX3fxX16xX644xXexX2c2xX2c3xX16xX3fxX5xX2c3xXe7xX43bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX17xX12xX0xX17xX6xX12xX0xX56xXdxX34xX12xX0xX7xXexXbcxX77xX1bxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX1bxX1xX66dxX1bxX3xX3b4xX16xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX644xX2c3xXeebxX17xXcxX14xX644xX2c3xXeebxX29dxX3xX2dxX1exX6xX3xXc5xX18dxX1bxX1exX3xX1xXd3xX1bxXaxX3xX1xXbcxX10xXf05xX9xXaxX17xX34xX32xX14xXa5xX1xXdxX17xX34xXdxX10xXexX14xX1bxX6xX2fxX14xX1bxX1xX6xX1bxX14xX3b4xX16xX14xX87xX10xX14xXexX6xX1bxX1exX14xXexX14xX644xX2c3xX7xX14xXexX14xX644xX2c3xX7xXa5xX14xX1bxX1exX6xX14xX56xX32xX1bxX1exX14xX1xX6xX1bxX17xX2xX16xX2c2xX3fxX644xX2xXe7xX1xXexX2fxXaxX12xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX1bxX1xX66dxX1bxX3xX3b4xX16xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX644xX2c3xXeebxX17xXcxX14xX644xX2c3xXeebxX29dxX3xX2dxX1exX6xX3xXc5xX18dxX1bxX1exX3xX1xXd3xX1bxX0xX17xX6xX12xX0xX17xX7xXexXbcxX77xX1bxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX41xX21xXexX3xX4xX1xX21xXbxX3xX1bxX1xX629xX1bxX1exX3xXa5xX1xXa3xX3xXa5xX1xX8bxX1bxX3xXexcf65xX3xX5xX2axX1bxX1xX3xXexXbcxX10c2xX1bxX1exX3xXbxX1xXd3xXexX3xX2fxXb4xXdxX3xX4xX25xX6xX3xX16dxX657xXb6xX3xX2dxX1exX6xX3xX4xX6xX2fxX3xXa5xXcbxXexX3xX7xXb9xX3xX96xX9bxX1bxX3xX1exXdxX6xX77xX3xX3b4xX16xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX644xX2c3xXeebxX17xXeebxX29dxX3xX4xX1xX77xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xXexX1xX10xX77xX3xXc5xX18dxX1bxX1exX3xXexX1xX192xXdxX3xX1xXd3xX1bxX3xX1xX6dxXbxX3xXc5xX5c2xX1bxX1exXe7xX0xX17xXbxX12xX0xX17xX56xXdxX34xX12xX0xX17xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX4xX239xX1bxX1exX3xX96xX123xX3xX1xX17exX1bxX1xX3xXa8xX1bxX1xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX644xX2c3xXeebxXaxX3xX1xXbcxX10xXf05xX9xXaxX17xX34xX32xX14xXa5xX1xXdxX17xX34xXdxX10xXexX14xX1bxX6xX2fxX14xX4xX77xX1bxX1exX14xX96xX77xX14xX1xXdxX1bxX1xX14xX6xX1bxX1xX14xXexX6xX1bxX1exX14xXexX14xX644xX2c3xX7xX17xX2xX16xX15xX40xX15xX3b4xXe7xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX17xX2fxX10xX56xXdxX6xX17xX2xX40xX2c3xX17xX1bxX10xX3adxX7xX17xX2xX3fxX16xX644xX17xX2xX2c3xX15xX56xX42xX2c3xX3fxX16xX40xX42xX15xXexX16xX40xX2c2xX2xX5xX2c3xXe7xX43bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX17xX12xX0xX17xX6xX12xX0xX56xXdxX34xX12xX0xX7xXexXbcxX77xX1bxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX4xX239xX1bxX1exX3xX96xX123xX3xX1xX17exX1bxX1xX3xXa8xX1bxX1xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX644xX2c3xXeebxXaxX3xX1xXbcxX10xXf05xX9xXaxX17xX34xX32xX14xXa5xX1xXdxX17xX34xXdxX10xXexX14xX1bxX6xX2fxX14xX4xX77xX1bxX1exX14xX96xX77xX14xX1xXdxX1bxX1xX14xX6xX1bxX1xX14xXexX6xX1bxX1exX14xXexX14xX644xX2c3xX7xX17xX2xX16xX15xX40xX15xX3b4xXe7xX1xXexX2fxXaxX12xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX4xX239xX1bxX1exX3xX96xX123xX3xX1xX17exX1bxX1xX3xXa8xX1bxX1xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xXcxX14xX644xX2c3xXeebxX0xX17xX6xX12xX0xX17xX7xXexXbcxX77xX1bxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xXcxXbcxX77xX1bxX1exX3xX2fxX275xXexX3xX7xX14axX3xXa5xXdxX2axX1bxX3xX4xX25xX6xX3xXcxXbcxX31xX192xX1bxX1exX3xX7xXe0bxX3xXafxX32xX6xX1bxX3xXcxX8bxX1bxX1exX3xX14xX3xXcxX1xXdxXcbxXexX3xX1exXdxX60xXbxX3xX34xX10c2xX6xX3xXafxX32xX6xXb6xX3xX5xX5bxX1bxX3xXc5xX5bxX32xX3xXexXdxX72xX1bxX3xX1xX17exX1bxX1xX3xXa8xX1bxX1xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xX4xX1xbd50xX3xX1xX32xXcaxX3xXcxX14xX644xX2c3xXeebxX3xX56xX77xX3xX2dxX1exX6xX3xX7xXa8xX1bxX3xX87xX32xX21xXexX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xX4xX239xX1bxX1exX3xX96xX123xXe7xX0xX17xXbxX12xX0xX17xX56xXdxX34xX12xX0xX17xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX644xX2c3xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX7xXb9xX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xXexXbcxX6xX1bxX1exX3xX96xX97xX3xX60xX77xX3xX1exXdxX60xXbxX3xXexX1xXcbxX3xX1xX2axX3xX2fxXb4xXdxX43exXaxX3xX1xXbcxX10xXf05xX9xXaxX17xX34xX32xX14xXa5xX1xXdxX17xXexX14xX644xX2c3xX14xX34xXdxX10xXexX14xX1bxX6xX2fxX14xX7xX10xX14xX56xX32xX77xX4xX14xXexXbcxX6xX1bxX1exX14xX96xXdxX14xX6xX77xX14xX1exXdxX6xXbxX14xXexX1xX10xX14xX1xX10xX14xX2fxX77xXdxX17xX2xX16xX15xX2xX42xX15xXe7xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX1exX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX17xX2fxX10xX56xXdxX6xX17xX2xX40xX2c3xX17xX1bxX10xX3adxX7xX17xX2xX3fxX16xX644xX17xX3fxX3fxX56xX2xX2c3xX15xX42xX16xX2c3xX2c3xXexX3fxX2c3xX3fxX42xX5xX2c3xXe7xX43bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX15xX15xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xX4xX21xXbxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX31xX32xX3xX34xXdxX2axXexX3xX1xX3axX1bxX3xXcxX14xX3fxX40xX41xX42xXaxX3xX17xX12xX0xX17xX6xX12xX0xX56xXdxX34xX12xX0xX7xXexXbcxX77xX1bxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX644xX2c3xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX7xXb9xX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xXexXbcxX6xX1bxX1exX3xX96xX97xX3xX60xX77xX3xX1exXdxX60xXbxX3xXexX1xXcbxX3xX1xX2axX3xX2fxXb4xXdxX43exXaxX3xX1xXbcxX10xXf05xX9xXaxX17xX34xX32xX14xXa5xX1xXdxX17xXexX14xX644xX2c3xX14xX34xXdxX10xXexX14xX1bxX6xX2fxX14xX7xX10xX14xX56xX32xX77xX4xX14xXexXbcxX6xX1bxX1exX14xX96xXdxX14xX6xX77xX14xX1exXdxX6xXbxX14xXexX1xX10xX14xX1xX10xX14xX2fxX77xXdxX17xX2xX16xX15xX2xX42xX15xXe7xX1xXexX2fxXaxX12xXcxX14xX644xX2c3xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX2fxX3xX7xXb9xX3xXc5xX31xX6dxX4xX3xXexXbcxX6xX1bxX1exX3xX96xX97xX3xX60xX77xX3xX1exXdxX60xXbxX3xXexX1xXcbxX3xX1xX2axX3xX2fxXb4xXdxX43exX0xX17xX6xX12xX0xX17xX7xXexXbcxX77xX1bxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX2dxX1exX6xX3xX1xXdxX2axX1bxX3xXc5xb3f9xX3xX1bxX1xX1cxX1bxX3xXbcxX275xX1bxX1exX3xX4xX21xX32xX3xX1xX17exX1bxX1xX3xX1exXdxX60xXbxX3xXbxX1xXa8xX1bxX3xX22cxX1bxX1exX3xX1bxX2e8xX3xXa5xXcbxXexX3xX1xX6dxXbxX3xX34xXb4xXdxX3xX1exXdxX60xXbxX3xX1xX275xXbxX3xX34xX9bxX3xX1exXdxX60xXbxX3xX5xX5c2xX1bxX1exX3xXexXbcxX72xX1bxX3xX4xX60xX4xX3xX87xX10xX3xXexX8bxX1bxX1exX3xX4xX1xXdxXcbxX1bxX3xXc5xX21xX32xX3xX4xX1xX25xX3xX5xX14axX4xX3xX4xX25xX6xX3xX1bxX31xXb4xX4xX3xX1bxX9bxXcaxXe7xX0xX17xXbxX12xX0xX17xX56xXdxX34xX12xX0xX17xX5xXdxX12xX0xX17xX32xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeebxX77xX32xXbcxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xXdc4xX21xXexX3xX34xXdxX2axXexX0xX17xXbxX12xX0xX17xX56xXdxX34xX12