Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
6025x8ed8xbf3exdf2ex6a03x897bx11471x87d1x83b9xX7x6644xed2dxc96axb857xbfadx983bxX5xf787xXaxd47fxXcxX1xee71xX3xXexbd57x64c9xb85fxc318xX3x69eaxd66axX3xX5xd799x11712xXexX3xX4xf848xX1axX1xX3xX4xd927x6fb9xX3xXcxX1x10d26xX3xXexe087xX18xa03axX1axX1bxX3xa987xd44bxX3xXcxa7efxXdxX3xX4xX1x649axX1axX1xX3xccc6xX21xb60fxX1axX1xX3xb4e2xX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxX0xbd05xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6xd326xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x8afbxX1xX42xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xd12bx10927xX3xX1dx75faxX3xX4cxX21xddadx8c5cxXexX3xX7fx8ae7xX1axX1xX3xX7xabfaxX3xd3dex9812xX94xX56xX4cx7195xbec1xXcxXcxX1bxX3xb001x8d88xX3xX9exXdx8b3cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xX7fxX91xXdxX3xX9exX19xXdxX3xb7a2xX1axX1bxX3xX46xX21xX48xX1axX1xX3xX4cxX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxd215xX3xXcxX1xX30xX3xXexX33xX18xX35xX1axX1bxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3xX4xX1xX42xX1axX1xbf89xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX10xX1axXexX10xX33xXaxX12xX0xXdx6ac1xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX105xX7xX99xXbxX1xX2cxXexX2cxXaxX3xX7xXexX87xX5xX10xX9xXaxbb84xXdxX68xXexX1x69cbxX3x109d6xe91cx9c73xXbx868bxefabxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX126xX3x11322xX2xX94xXbxX12cxX12dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xX4xX26xX1axX1xX3xX4xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX3xXexX33xX18xX35xX1axX1bxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3xX4xX1xX42xX1axX1xX3xX46xX21xX48xX1axX1xX3xX4cxX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxX3xX1xb80axX1axX1xX3xX26xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXebx739axX6xX2cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXebxX9exX1axX56xX1axX10xX121xX7xX56xX2xX93xX94xX12axX56xX2xX12axX128xX68xX2xX2xX137xX2x989bxX94xX93xXexdaf9xX1c1xX1bdxX1bdxX1bdxX5xX12axXebxa569xXbxX1bx7b36xX33xX9xf2b0xX94xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xX4xX26xX1axX1xX3xX4xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX3xXexX33xX18xX35xX1axX1bxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3xX4xX1xX42xX1axX1xX3xX46xX21xX48xX1axX1xX3xX4cxX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxXaxX3xX68xX6xXexX6xX99xXbxX1xX2cxXexX2cxX99xX2cxX33xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX99xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX126xX56xX56xX4xX68xX1axXdxX105xX1bxXebxX9exXdxX10xXexX1axX6xX105xXbxX5xX21xX7xXebxX9exX1axX56xXexX128xX129xX12axX56xX21xXbxX5xX2cxX6xX68xX10xX68xX56xX105x65cbxX68xXdxX4xX56xX129xX12axX2xX93xc1fbxX12axX1c1xX26bxX129xX93xX56xXexXexX12cxX9exX1axX26bxX1xX21xX87xX1axX1xX26bxaa52xX21xX6xX1axX1bxX26bxX1xX6xXdxX26bxX129xX93xX12axX1c1xXebxX1c9xXbxX1bxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12x6bb7xX1axX1bxX3xX46xX21xX48xX1axX1xX3xX4cxX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxXd2xX3xXcxX1xX30xX3xXexX33xX18xX35xX1axX1bxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3xX4xX1xX42xX1axX1xXebxX3xf9e4xca42xX1axX1xX126xX3xec06xX1xdef3xX105xX3xX46xX22xX21xX56xXcxXcxf4d4xa6c1x64f7x7a5exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX2cxX68xX87xXaxX12xX75x111cexX3xXexX1x10ce3xXd2xX3xXbfxX1axX1bxX3xX46xX21xX48xX1axX1xX3xX4cxX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxX3xXd2xX3xXcxX1xX30xX3xXexX33xX18xX35xX1axX1bxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3xX4xX1xX42xX1axX1xX3xXd2xX3xX19exX8cxX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xX19ex91f4xX1axX1bxX3xX1xX18axX1axX1xX3xXexX1xX30xX4xX3xX4xX26xX1axX1xX3xX4xX2bxX2cxX3xX68xX2cxX3xX9exXdxX3xXbxX1xX2e2xX105xX3xX27exX21xX87xX3xX7fxX8cxX1axX1xX3xX9exX9fxX3xX1axX1x8605xX1axX1bxX3xX7fxXdxX9fxX21xX3xX7fxX26xX1axX1bxX3xX9exXdx10698xX1axX3xX1dxX1xXbfxX1axX1bxX3xX7fxX18x76afxX4xX3xX5xX3dxX105xXd2xX3xX4xX2bxX4xX3xX27exX21xX87xX3xX7fxX8cxX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xX98xX26xX1axX1bxX3xX9exX9fxX3xXexX33xX2bxX4xX1xX3xX1axX1xXdxXa3xX105xX3xX1axX388xX21xX3xX1bxX18x105cexX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX2bxX1axX3xX19exX3axXd2xX3xX7fxX26xX1axX1bxX3xX9exXdxX388xX1axXd2xX3xX1axX1xb0e0xXexX3xX5xX3dxX3xX4xX2bxX1axX3xX19exX3axX3xX5xX80xX1axX1xX3xX7fxX2e2xX2cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1xX91xXexX3xX9exX3dxX3x11014xX87xX3xX19exX6xX1axX3xa14bxXdxX309xX105xX3xXexX33xX6xX3xXcxX33xX21xX1axX1bxX3xX18xX3c6xX1axX1bxX3xX7fxX80xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xXexX2e2xXdxX3xX4cxX21xX87xX88xXexX3xX7fxX8cxX1axX1xX3xX7xX91xX3xX2xX2xX93xX12axX99xX4cxX98xX56xd859xX39xX40cxXcxXcxdd14xX3xX1axX1bxX3dxX87xX3xX128xX56xX128xX56xX129xX12axX2xX93xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX2cxX68xX87xXaxX12xXcxX33xX18xX19xX4xX3xX7fxd9b3xXd2xX3xXexX2e2xXdxX3xX40cxX48xX3xX1xd0e6xXbxX3xX94xX128xXd2xX3xX405xX87xX3xX19exX6xX1axX3xX40cxXdxX309xX105xX3xXexX33xX6xX3xXcxX33xX21xX1axX1bxX3xX18xX3c6xX1axX1bxX3xX7fxX80xX3xX27exX21xX87xX88xXexX3xX7fxX8cxX1axX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xX19exX348xX1axX1bxX3xX1xX18axX1axX1xX3xXexX1xX30xX4xX3xX4xX26xX1axX1xX3xX4xX2bxX2cxX3xX7fxX91xXdxX3xX9exX19xXdxX3xXbfxX1axX1bxX3xX46xX21xX48xX1axX1xX3xX4cxX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxXd2xX3xX405xX87xX3xX9exXdxX388xX1axX3xX19exX6xX1axX3xX4xX2bxX1axX3xX7x6034xX3xX7fxX26xX1axX1bxXd2xX3xXcxX1xX30xX3xXexX33xX18xX35xX1axX1bxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3xX4xX1xX42xX1axX1xXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX2cxX68xX87xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX7fxX47fxXd2xX3xXbfxX1axX1bxX3xX46xX21xX48xX1axX1xX3xX4cxX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxX3xX7fxX80xX3xX4xX1xX3e3xXbxX3xX1xX3dxX1axX1xX3xX1dxX1xXbfxX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX388xX105xX3xX1axX1bxX21xX87xX388xX1axX3xXex706bxX4xX3xXexc242xX3xX4xX1xX30xX4xXd2xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX2cxX2e2xXexX3xX7fxX26xX1axX1bxX12dxX3xX9exXdxX3xXbxX1xX2e2xX105xX3xXbxX1xf959xX105xX3xX4xX1xX3e3xXexX3xX7fxX2e2xX2cxX3xX7fxX30xX4xXd2xX3xX5xX91xXdxX3xX7xX91xX1axX1bxX3xX9exX3dxX3xX4xX2bxX4xX3xX27exX21xX87xX3xX7fxX8cxX1axX1xX3xX4xX15xX6xX3xX98xX26xX1axX1bxX3xX9exX9fxX3xX1axX1xX378xX1axX1bxX3xX7fxXdxX9fxX21xX3xX7fxX26xX1axX1bxX3xX9exXdxX388xX1axX3xX1dxX1xXbfxX1axX1bxX3xX7fxX18xX393xX4xX3xX5xX3dxX105xXd2xX3xX9exX9fxX3xXexX33xX2bxX4xX1xX3xX1axX1xXdxXa3xX105xX3xX1axX388xX21xX3xX1bxX18xX3c6xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX4xX2bxX1axX3xX19exX3axXd2xX3xX7fxX26xX1axX1bxX3xX9exXdxX388xX1axXd2xX3xX1axX1xX3e3xXexX3xX5xX3dxX3xX4xX2bxX1axX3xX19exX3axX3xX5xX80xX1axX1xX3xX7fxX2e2xX2cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1xX91xXexXd2xX3xX26xX1axX1xX3xX1xX18xX35xX1axX1bxX3xX12cxX3e3xX21xX3xX7fxX88xX1axX3xX21xX87xX3xXexX42xX1axX3xX4xX15xX6xX3xXexX589xX3xX4xX1xX30xX4xX3xX7fxX26xX1axX1bxX3xX9exX3dxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3xX4xX1xX42xX1axX1xXebxX56xXebxX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX33xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX33xX2cxX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX388xX1axX3xX27exX21xX6xX1axX126xX0xX56xX7xXexX33xX2cxX1axX1bxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX99xXexX1xX21xX105xX19exX99xX6xX1axX68xX99xX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2cxX3dxX1axX3xX9exc51bxX1axX3xXexX1xXbfxX1axX1bxX3xX19exX2bxX2cxX3xXexX2e2xXdxX3xX1dxX48xX3xX1xX48axXbxX3xX94xX1c1xX3xX4xX15xX6xX3xX405xX87xX3xX19exX6xX1axX3xX40cxXdxX309xX105xX3xXexX33xX6xX3xXcxX33xX21xX1axX1bxX3xX18xX3c6xX1axX1bxXaxX3xX1xX33xX10x8370xX9xXaxX56xX12cxX6xX87xX99xX68xX21xX1axX1bxX99xX68xX6xX1axX1bxX56xXexX2cxX6xX1axX99xX9exX6xX1axX99xXexX1xX2cxX1axX1bxX99xX19exX6xX2cxX99xXexX6xXdxX99xX1dxX87xX99xX1xX2cxXbxX99xX94xX1c1xX99xX4xX21xX6xX99xX21xX87xX99xX19exX6xX1axX99xX1dxXdxX10xX105xX99xXexX33xX6xX99xXexX33xX21xX1axX1bxX99xX21xX2cxX1axX1bxX56xX2xX1c1xX1cfxX1cfxX12axX93xXebxX1xXexX105xXaxX12xX0xXdxX105xX1bxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX56xX105xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX129xX12axX56xX1axX10xX121xX7xX56xX2xX93xX129xX1c1xX56xX2xX12axX1bdxX68xX2xX2xX1c1xX94xX1bdxX94xX129xXexX93xX128xX137xX94xX1cfxX5xX12axXebxX1c9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xX4xX26xX1axX1xX3xX4xX2bxX2cxX3xXcxX1xX30xX3xXexX33xX18xX35xX1axX1bxX3xX39xX3axX3xXcxX3dxXdxX3xX4xX1xX42xX1axX1xX3xX46xX21xX48xX1axX1xX3xX4cxX21xX6xX1axX1bxX3xX46xX26xXdxXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX9exX12xX0xX7xXexX33xX2cxX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2cxX3dxX1axX3xX9exX702xX1axX3xXexX1xXbfxX1axX1bxX3xX19exX2bxX2cxX3xXexX2e2xXdxX3xX1dxX48xX3xX1xX48axXbxX3xX94xX1c1xX3xX4xX15xX6xX3xX405xX87xX3xX19exX6xX1axX3xX40cxXdxX309xX105xX3xXexX33xX6xX3xXcxX33xX21xX1axX1bxX3xX18xX3c6xX1axX1bxXaxX3xX1xX33xX10xX740xX9xXaxX56xX12cxX6xX87xX99xX68xX21xX1axX1bxX99xX68xX6xX1axX1bxX56xXexX2cxX6xX1axX99xX9exX6xX1axX99xXexX1xX2cxX1axX1bxX99xX19exX6xX2cxX99xXexX6xXdxX99xX1dxX87xX99xX1xX2cxXbxX99xX94xX1c1xX99xX4xX21xX6xX99xX21xX87xX99xX19exX6xX1axX99xX1dxXdxX10xX105xX99xXexX33xX6xX99xXexX33xX21xX1axX1bxX99xX21xX2cxX1axX1bxX56xX2xX1c1xX1cfxX1cfxX12axX93xXebxX1xXexX105xXaxX12xXcxX2cxX3dxX1axX3xX9exX702xX1axX3xXexX1xXbfxX1axX1bxX3xX19exX2bxX2cxX3xXexX2e2xXdxX3xX1dxX48xX3xX1xX48axXbxX3xX94xX1c1xX3xX4xX15xX6xX3xX405xX87xX3xX19exX6xX1axX3xX40cxXdxX309xX105xX3xXexX33xX6xX3xXcxX33xX21xX1axX1bxX3xX18xX3c6xX1axX1bxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX33xX2cxX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX2e2xXdxX3xX1dxX48xX3xX1xX48axXbxX3xX1axX3dxX87xXd2xX3xX405xX87xX3xX19exX6xX1axX3xX40cxXdxX309xX105xX3xXexX33xX6xX3xXcxX33xX21xX1axX1bxX3xX18xX3c6xX1axX1bxX3xX7fxX80xX3xX12cxX10xX105xX3xX12cx10ae8xXexX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xX9exX3dxX3xX7fxX9fxX3xX1axX1bxX1xX8cxX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xXexX3xX1axX1xXdxX9fxX21xX3xX4xX2bxX1axX3xX19exX3axX3xX35xX3xX4xX3e3xXbxX3xXcxX33xX21xX1axX1bxX3xX18xX3c6xX1axX1bxX3xX9exX3dxX3xX7fxX8cxX6xX3xXbxX1xX18xX3c6xX1axX1bxXebxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX9exX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX21xX5xX12xX0xX68xXdxX9exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX9exX12xX0xX56xX68xXdxX9exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx949axX2cxX21xX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xXcxXcxX2ebxX2ecxX2edxX56xX2ecxXdxX10xXexX1axX6xX105x113f1xX0xX56xXbxX12