Từ 25/6: Thay đổi cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức xã thế nào?
Có nhiều thay đổi về quy định cách tính lương, phụ cấp kiêm nhiệm của một số đối tượng cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP.
7a34xe2ffx87d8x9db8xfc31xced2xecf1xa70dx9d32xX7xf393xbca7x929fxfe70xadc2xb252xX5xa9b8xXaxX3xX7xXexd332xX5xX10xX9xXaxXexX10xdac9xXex7e9cxX6xX5xXdxb8efx96aex80f7xX3x864cxffffxX7xXexXdxc1acxX15xbd36xXaxaa10xXcxc18exX3xd1d1xef31xfbf4xcafbxX24xX3xXcxX1xX6xX15xX3x9890x9863xXdxX3xX4xb1cfxX4xX1xX3xXexda3fxX23xX1xX3xX5x7ce8xc04bxX23xX22x9ad6xX3xXbxX1x842dxX3xX4xdf1bxXbxX3xX4xd75dxX6xX3xX4xX43xX23xX3xd432xb7e1xX51xX3xX4xad5dxX23xX22xX3xX4xX1xac38xX4xX3xX1cx8947xX3xXexX1x7f71xX3xX23xf6c3xe1b2xc1afxX0xX35xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb88xX10xX6xfe82xXaxX2fx8103x816dxX3xX23xX1xXdx8987xX27xX3xXexX1xX6xX15xX3xX3exX3fxXdxX3x7ff9xX98xX3x7c87xX27xX15xX3xX3exd91bxX23xX1xX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX48xX23xX1xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3x8a3cxXdxf965xab69xX3xX23xX1xXdx8ae3xXccxX3xX4xX5cxX6xX3xXccxX64xXexX3xX7xcd5cxX3xX3exXddxXdxX3xXexX4dxcb52xX23xX22xX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX4xX58xXbxX3xX1cxX72xX3xXex92b1xXdxX3xa82bxX22xX1xXacxX3xX3exXacxX23xX1xX3xab70xbbc9xX35xX33x80cexX2xb53exX35xX106xba05xX1exX92xb9bex842bxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fa6xX7axX8fxX15xXaxX2fxX92xX1xX48xX23xX1xX3xXbxX1xX5cxX3xX3exX72xX3xX63xX6xX23xX3xX1xX79xX23xX1xX3xX106xX22xX1xXacxX3xX3exXacxX23xX1xX3xX110xX111xX35xX33xX114xX2xX116xX35xX106xX119xX1exX92xX11cxX3xXa4xX98xX3xXa4xXdxXd1xX4xX3xX7xcbd5xX6xX3xX3exX3fxXdxX51xX3xX63xX3fxX3xX7xX27xX23xX22xX3xXccxX64xXexX3xX7xXddxX3xXa7xX27xX15xX3xX3exXacxX23xX1xX3xXa4xX98xX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX4xX58xXbxX3xX1cxX72xX3xXa4xX79xX3xX23xX22xX4dxbbffxXdxX3xX1xX7axX103xXexX3xX3exX64xX23xX22xX3xXc9xX1xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xXcbxX23xX3xXexc892xX43xX4xX1xX3xa770xX3xX4xX58xXbxX3xX1cxX72xX51xX3xX1ccxX3xXexX1xX68xX23xX51xX3xXexX3fxX3xX8fx993cxX23xX3xXbxX1xXddxX3xX23xX22xX79xX15xX3xX33xX111xX35xX114xX111xX35xX33xX114xX2xX116xX51xX3xX4xX93xX3xX1xXdxXd1xX27xX3xX5x9901xX4xX3xXexX31xX3xX23xX22xX79xX15xX3xX33xX34xX35xX114xX36xX35xX33xX114xX2xX116xX11dxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xX3xXbxX92xX10xX23xXexX10xX1c7xXaxX2fxX0xXdxXccxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX1c7xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa713xXdxX8fxXexX1xX24xX3xX111xX116xX114xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX2xX116xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX1c7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX35xX35xXdxX11dxX63xX6xX7axX1xX6xXexXdxX23xX1xX11dxXa4xX23xX35xX23xX10xX252xX7xX35xX2xX116xX2xc8fdxX35xX2xX114xX34xX8fxX33xX114xfa16xX2xX29bxX110xX110xXexX34xX110xX33xX111xX5xX111xX1exX5xX27xX7axX23xX22xX1exX2xX1exX27xX8fxXexX26xX11dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX36xX24xX3xXcxX1xX6xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX48xX23xX1xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX1cxX72xX3xXexX1xX76xX3xX23xX79xX7axX7bxXaxX3xX35xX2fxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xXaxX2fxX92xX93xX3xX1c7xX58xXexX3xX23xX1xXdxX98xX27xX3xX3exXdxX98xX27xX3xX4xX1xc0ebxX23xX1xX3xX3exX72xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xXexX1x9e50xX3xX1xXdxXd1xX23xX3xXexX103xXdxX3xX106xX22xX1xXacxX3xX3exXacxX23xX1xX3xXccx8e63xXdxX3xX23xX79xX15xX51xX3xXexX27xX15xX3xX23xX1xXdxXcbxX23xX3xX3exX43xX23xX22xX3xX4xX1xac44xX3x8724xX3xX23xX1xX58xXexX3xX5xX79xX3xXexX1xX6xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX48xX23xX1xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xXc9xXdxXcbxXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX3xX4xX5cxX6xX3xXccxX64xXexX3xX7xXddxX3xX3exXddxXdxX3xXexX4dxXe5xX23xX22xX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX3xX4xX58xXbxX3xX1cxX72xX11dxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX1c7xX7axX23xX22xX2fxe564xX98xX3xX1cxX76xXbxX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX0xX35xX7xXexX1c7xX7axX23xX22xX2fxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xXaxX2fxX92xX43xX23xX3xX63xX64xX3xX4xX58xXbxX3xX1cxX72xX3xX3exX6xX23xX22xX3xX1xX4dxX1ccxX23xX22xX3xX4xX1xX76xX3xX3exX64xX3xX1xX4dxX27xX3xXexX1c7xX48xX3xX1xX7axac72xX4xX3xXexX1c7xXe5xX3xX4xX58xXbxX3xXccxX58xXexX3xX7xX6exX4xX3xX5xX6xX7axX3xX3exX64xX23xX22xX51xX3xX23xX22xX7axX79xXdxX3xX1xX4dxX1ccxX23xX22xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX3xX1xX4dxX27xX3xX1xX7axX442xX4xX3xXexX1c7xXe5xX3xX4xX58xXbxX3xXccxX58xXexX3xX7xX6exX4xX3xX5xX6xX7axX3xX3exX64xX23xX22xX3xX1xXdxXd1xX23xX3xX1xX4dxX1ccxX23xX22xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX1xX4dxX1ccxX23xX22xX3xXexX1xXcbxXccxX3xXccxX64xXexX3xXc9xX1xX7axc428xX23xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX63xa69dxX23xX22xX3xX2xX114xX114x893dxX3xXccxX6exX4xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX3xX63x96d8xX4xX3xX2xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX8fxX6xX23xX1xX3xX1xXdxXd1xX23xX3xX3exX6xX23xX22xX3xX3exX4b5xXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX3xXa4xX79xX3xXc9xX1xX68xX23xX22xX3xXbxX1xX4b5xXdxX3xX3exX93xX23xX22xX3xX12dxX8cxaae6xX8cxX51xX3xX12dxX8cx7fedxXcxX3xf24fxXexX1c7xX4dxX35cxX4xX3xX3exX1e2xX15xX3xX4xX1xX338xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX1xX4dxX1ccxX23xX22xX3xX116xX114xX4c8xd05exX11dxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xXaxX2fxX92xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX4xX58xXbxX3xX1cxX72xX3xX3exX72xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX1cxX76xXbxX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX3xXexX1xX10xX7axX3xXccxX64xXexX3xXexX1c7xX7axX23xX22xX3xX4xX43xX4xX3xX23xX22xX103xX4xX1xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX1xX79xX23xX1xX3xX4xX1xX48xX23xX1xX51xX3xX7xX6xX27xX3xX3exX93xX3xX4xX93xX3xXexX1xX6xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xXa4xX98xX3xXexX1c7xf6bbxX23xX1xX3xX3exX64xX3xX3exX79xX7axX3xXexX103xX7axX3xXbxX1x9f67xX3xX1xXe5xXbxX3xXa4xX35cxXdxX3xX4xX1xX6exX4xX3xX8fxX6xX23xX1xX3xX3exX4b5xXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX3xXexX1xX5c0xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX1cxX76xXbxX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX3xXexX1xX10xX7axX3xXexX1c7xX5c0xX23xX1xX3xX3exX64xX3xX3exX79xX7axX3xXexX103xX7axX51xX3xXc9xX346xX3xXexX31xX3xX23xX22xX79xX15xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX4xX58xXbxX3xX63xX4c1xX23xX22xX3xXexXddxXexX3xX23xX22xX1xXdxXd1xXbxX3xX51axXa7xX27xX15xX3xX3exXacxX23xX1xX3xXccxX35cxXdxX537xX11dxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX1c7xX7axX23xX22xX2fxX3eexX98xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xXc9xXdxXcbxXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX0xX35xX7xXexX1c7xX7axX23xX22xX2fxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xXaxX2fxX92xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX4xX58xXbxX3xX1cxX72xX3xXc9xXdxXcbxXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX3xX4xX1xX6exX4xX3xX8fxX6xX23xX1xX3xXccxX79xX3xX22xXdxX4b5xXccxX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX114xX2xX3xX23xX22xX4dxX1acxXdxX3xXexX1c7xX7axX23xX22xX3xX7xXddxX3xX5xX4dxXe5xX23xX22xX3xXa7xX27xX15xX3xX3exXacxX23xX1xX3xXexXddxXdxX3xX3exX6xX3xXexX103xXdxX3xXc9xX1xX7axX4b5xX23xX3xX2xX3xX119xXdxX98xX27xX3xX111xX3xX106xX22xX1xXacxX3xX3exXacxX23xX1xX3xX23xX79xX15xX51xX3xXc9xX346xX3xXexX31xX3xX23xX22xX79xX15xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX4xX58xXbxX3xX4xX93xX3xXexX1xaaa6xXccxX3xXa7xX27xX15xX98xX23xX3xXa7xX27xX15xX76xXexX3xX3exXacxX23xX1xX3xXa4xXdxXd1xX4xX3xXc9xXdxXcbxXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX3xXexX1xX5c0xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX1xX4dxX1ccxX23xX22xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xXc9xXdxXcbxXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX3xX22xf2b6xXccxX24xX3xX34xX114xX4c8xX3xXccxX6exX4xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX3xX51axX63xX4d5xX4xX3xX2xX537xX51xX3xX4xX64xX23xX22xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX4xX1xX6exX4xX3xXa4xX55xX3xX5xX72xX23xX1xX3xX3exX103xX7axX3xX51axX23xX76xX27xX3xX4xX93xX537xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX8fxX6xX23xX1xX3xXc9xXdxXcbxXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX11dxX3xXcxX1c7xX4dxX1acxX23xX22xX3xX1xXe5xXbxX3xXc9xXdxXcbxXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX3xX23xX1xXdxX98xX27xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX8fxX6xX23xX1xX3xX51axXc9xX346xX3xX4xX4b5xX3xXexX1c7xX4dxX1acxX23xX22xX3xX1xXe5xXbxX3xX12dxX48xX3xXexX1xX4dxX3xX4xX58xXbxX3xX5cxX15xX3xX3exX781xX23xX22xX3xXexX1xX1acxXdxX3xX5xX79xX3xX92xX1xX5cxX3xXexXacxX4xX1xX3xc93dxX15xX3xX63xX6xX23xX3xX23xX1xX1e2xX23xX3xX8fxX1e2xX23xX51xX3xX12dxX48xX3xXexX1xX4dxX3xX4xX58xXbxX3xX5cxX15xX3xX3exX781xX23xX22xX3xXexX1xX1acxXdxX3xX5xX79xX3xX92xX1xX5cxX3xXexXacxX4xX1xX3xX8cxX64xXdxX3xX3exX781xX23xX22xX3xX23xX1xX1e2xX23xX3xX8fxX1e2xX23xX537xX3xX4x7bc7xX23xX22xX3xX4xX1xX338xX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX1xX4dxX1ccxX23xX22xX3xXccxX64xXexX3xXccxX6exX4xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xXc9xXdxXcbxXccxX3xX23xX1xXdxXd1xXccxX11dxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xXaxX2fxX92xX882xX23xX22xX3xXexX103xXdxX3xX106xX22xX1xXacxX3xX3exXacxX23xX1xX3xX23xX79xX15xX51xX3xX92xX1xX48xX23xX1xX3xXbxX1xX5cxX3xXa7xX27xX15xX3xX3exXacxX23xX1xX3xX22xXdxX4b5xXccxX3xX7xXddxX3xX5xX4dxXe5xX23xX22xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX4xX58xXbxX3xX1cxX72xX11dxX3xX119xX781xX23xX22xX3xXexX1xX1acxXdxX51xX3xXa7xX27xX15xX3xX3exXacxX23xX1xX3xcc03xX6exX4xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX3exXddxXdxX3xXa4xX35cxXdxX3xXcxX1c7xX4dxX1ccxX23xX22xX3xXexX1xX68xX23xX51xX3xXcxX3fxX3xXexX1c7xX4dxX1ccxX23xX22xX3xXexX3fxX3xX8fxX1e2xX23xX3xXbxX1xXddxX11dxX0xX35xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX7axX8fxX15xXaxX2fxX106xX22xX1xXacxX3xX3exXacxX23xX1xX3xX110xX111xX35xX33xX114xX2xX116xX35xX106xX119xX1exX92xX11cxX3xX3exX4dxXe5xX4xX3xX43xXbxX3xX8fxX55xX23xX22xX3xXexX31xX3xX23xX22xX79xX15xX3xX33xX34xX35xX36xX35xX33xX114xX2xX116xX11dxX0xX35xXbxX2fxX0xX8fxXdxXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8fxX1c7xX10xX5xX6xXexX10xX8fxXaxX2fxX0xX7xXexX1c7xX7axX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXcbxX23xX3xXa7xX27xX6xX23xX24xX0xX35xX7xXexX1c7xX7axX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXccxX63xX1exX6xX23xX8fxX1exX7xX6xXbxX7axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX48xX23xX1xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX4xX1xX7axX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xXexX31xX3xX2xX35xX293xX35xX33xX114xX2xX116xXaxX3xX1xX1c7xX10xX2bxX9xXaxX35xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX7axXdxX35xXexX1xX6xX15xX1exX8fxX7axXdxX1exX4xX6xX4xX1xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX27xX7axX23xX22xX1exXbxX1xX27xX1exX4xX6xXbxX1exX4xX1xX7axX1exX4xX6xX23xX1exX63xX7axX1exX4xX7axX23xX22xX1exX4xX1xX27xX4xX1exXexX27xX1exX2xX1exX293xX1exX33xX114xX2xX116xX35xX2xX293xX2xX110xX111xX111xX11dxX1xXexXccxXaxX2fxX0xXdxXccxX22xX3xX7xX1c7xX4xX9xXaxX35xXccxX10xX8fxXdxX6xX35xX2xX33xX114xX35xX23xX10xX252xX7xX35xX2xX116xX2xX34xX35xX2xX114xX29bxX8fxX110xX114xX29bxX34xX114xX2xX2xXexX36xX34xX110xX36xX5xX29bxX1exXexXdxX10xX23xX1exX5xX27xX7axX23xX22xX1exX23xX8fxXccxX1c7xX11dxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX33xX34xX35xX36xX24xX3xXcxX1xX6xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX48xX23xX1xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX1cxX72xX3xXexX1xX76xX3xX23xX79xX7axX7bxXaxX3xX35xX2fxX0xX35xX6xX2fxX0xX8fxXdxXa4xX2fxX0xX7xXexX1c7xX7axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX48xX23xX1xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX4xX1xX7axX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xXexX31xX3xX2xX35xX293xX35xX33xX114xX2xX116xXaxX3xX1xX1c7xX10xX2bxX9xXaxX35xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xX7axXdxX35xXexX1xX6xX15xX1exX8fxX7axXdxX1exX4xX6xX4xX1xX1exXexXdxX23xX1xX1exX5xX27xX7axX23xX22xX1exXbxX1xX27xX1exX4xX6xXbxX1exX4xX1xX7axX1exX4xX6xX23xX1exX63xX7axX1exX4xX7axX23xX22xX1exX4xX1xX27xX4xX1exXexX27xX1exX2xX1exX293xX1exX33xX114xX2xX116xX35xX2xX293xX2xX110xX111xX111xX11dxX1xXexXccxXaxX2fxXcxX1xX6xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX48xX23xX1xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX4xX1xX7axX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX3xXexX31xX3xX2xX35xX293xX35xX33xX114xX2xX116xX0xX35xX6xX2fxX0xX35xX7xXexX1c7xX7axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX8fxXaxX2fxXcxX31xX3xX2xX35xX293xX35xX33xX114xX2xX116xX51xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX3xX4xX4exX3xX7xX1ccxX3xX7x8023xX3xXex800dxX23xX22xX3xX5xXcbxX23xX3xX2xX51xX111xX116xX3xXexX1c7xXdxXd1xX27xX3xX3exX781xX23xX22xX35xXexX1xX43xX23xX22xX11dxX3xXcxX1xX10xX7axX3xX3exX93xX3xX7xXca3xX3xX4xX93xX3xX23xX1xc42axX23xX22xX3xX3exXdxX98xX27xX3xX4xX1xX338xX23xX1xX3xXa4xX98xX3xX4xX43xX4xX1xX3xXexX48xX23xX1xX3xX5xX4dxX4exX23xX22xX51xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX58xXbxX3xX4xX1xX7axX3xX4xX43xX23xX3xX63xX64xX51xX3xX4xX68xX23xX22xX3xX4xX1xX6exX4xX11dxX0xX35xXbxX2fxX0xX35xX8fxXdxXa4xX2fxX0xX35xX5xXdxX2fxX0xX35xX27xX5xX2fxX0xX8fxXdxXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1c7xXaxX2fxX0xX35xX8fxXdxXa4xX2fxX0xX35xX8fxXdxXa4xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc9a9xX7axX27xX1c7xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX7axX3xX3eexf9ccxX3eexX0xX35xXbxX2f