Mùa đông uống nước nóng - lợi ích lớn
Nhiều nghiên cứu cho biết: mùa thu đông nếu bạn uống nước nóng sẽ thu được rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, phòng chống nhiều loại bệnh tật.
ec94x14817x149cfx14ccex11e97x15833x16520x10cc8x105e3xX7x1055fx1030bx100e4x13d4ex14682x15e8cxX5x10142xXax135fcx1695bx1062bxX6xX3x111fbx16a58x10374x10982xX3x158d4x131e0xX19xX1axX3xX19x1059fx14ad8xX4xX3xX19x12e1exX19xX1axX3x12e3fxX3xX5x1040dxXdxX3xf01axX4xX1xX3xX5xX23xX19xX0xf2a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133ddxX10xX6x1103axXaxX12x11124xX1xXdx16596xX1cxX3xX19xX1axX1xXdx15dd0xX19xX3xX4x10abexX1cxX3xX4xX1x1226fxX3x1291dxXdx10f75xXex15a1fxX3x16649xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX65xX1cxX3xX63x1513exX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX7x108cbxX3xXexX1xX1cxX3xX17xX22xX2exX4xX3x138aex11f6fxXexX3xX19xX1xXdxX51xX1cxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX61xX3xX7xX5cxX4xX3x117f5xX1x16d6axX10x14bd8xX3xXbxX1x11941xX19xX1axX3xX4xX1xX1dxX19xX1axX3xX19xX1xXdxX51xX1cxX3xX5xX61xX7bxXdxX3xX63x16d8fxX19xX1xX3xXex13dbexXex11038xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx153d6xX61xX4bx11d8exXaxX12x139b9xXdxXd1xX4xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX63xX6xX61xX3xX1ax1023dxX69xX3xX4x10b07xX4xX3xX5xX61xX7bxXdxX3xX19xX22xX23xX4xX3xX67xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX1x13f20xXebxX3xX17xX1cxX19xX3xX7xX18xXdxX3xX17xf5f1xX3xX19xX27xX19xX1axXb7xX3xX19xX22xX23xX4xX3xX7x13f23xX4xX3xX4x1026dxXebxX3xXexX1xX1cxX1dxX4xX3xX4exX6xX69xXb7xX3xXexX99x1069fxX3x145c6xX150xX3xX4xX150xX3xXbxX1xX58xX3xX17xX51xX1cxX3xX99xX9axXexX3xX4xX27xX3xX5xX2exXdxX3xX4xX1xX61xX3xX7xX5cxX4xX3xXb3xX1xXb5xX10xXd8xX3xXe8x11120xX19xX1xX3xXexX1xX22x10536xX19xX1axX3xX19xX1xXdxXd1xXexX3xX17xffa2xX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xXb3xX1xX61xX6xX19xX1axX3xX69xXdxXd1xX19xX1axX3xX5xX150xX3x1470cxf93exX61xf6bdxXb7xX3xX152xX17axX3xXexX1xX65xX3xX19xX22xX23xX4xX3xXex149bdxX3xX1a4x1054cxX3xX61xX1a7xX3xXexX99x12ca9xX3xX5xX58xX19xX3xX17x15ca3xX3xX1axX140xXebxX3xX4xf402xX69xX3xX1axXdxX10bxX4xX3xX9axX69xX3xX152xX150xX3xX19xX27xX19xX1axXd8xX3xXcxX1cxXebxX3xX19xX1xXdxX58xX19xXb7xX3xX63xX7bxX19xX3xXb3xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX12exX3xX69x158bbxXdxX3xX5x12128xX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX5xX7bxXdxX3xX17xX61xX3xX19xX1xXdxXd1xXexX3xX17xX18cxX3xX4xX122xX6xX3xX19xX22xX23xX4xXb7xX3xX152xX17axX3xX99xX9axXexX3xX63xX9axXexX3xXexXdxXd1xX19xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX1a7xX1xX61xX3xX19xX58xX19xX3xX63xX7bxX19xX3xX4xX1x14173xX3xX4xX201xX19xX3xX4bxX14xX19xX1axX3xX4xX1cfxX69xX3xX1axXdxX10bxX4xX3xX1c1xX3xX5xX22x10861xXdxX3xX152xX150xX3xX69xXdxXd1xX19xX1axX3xX17xX12exX3xX22xX23xX4xX3xX5xX22xX2exX19xX1axX3xX19xX1xXdxXd1xXexX3xX17xX18cxX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axXd8xX3xXcxX1xX10xX61xX3xX17xX27xX3xXb3xX1xXdxX3xX63xX7bxX19xX3xXbxX1xX6xX3xX19xX22xX23xX4xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexX1xX9axXebxX3xX4xX1cfxX69xX3xX1axXdxX10bxX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xX69xXdxXd1xX19xX1axX3xX5xX150xX3xX17xX22xX2exX4xXd8xX3x15c68xX1xX61xX1cfxX19xX1axX3xX19xX1xXdxXd1xXexX3xX4xX122xX6xX3xX19xX22xX23xX4xX3xXexX1b7xX3xX1a4xX1baxX3xX61xX1a7xX3xX2bx15071x1587fxX3xX61xX1a7xX3xX5xX150xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexX1xX31xX4xX1xX3xX1xX2exXbxX3xX17xX1dxXdxX3xX152xX23xXdxX3xX17xX6xX3xX7xX1dxX3xX19xX1axX22xX181xXdxX3xX5xX23xX19xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX1a7xX1x10cdaxX6xX3xX63xXd1xX19xX1xX0xX39xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX1xX355xX6xX3xX19xX1axX1x128fcxXexX3xX69xff4cxXdxX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX2e6xX1xXdxX3xX63xX7bxX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX7xX8exX3xX4xX27xX3xXexX10bxX4xX3xX4bx132e0xX19xX1axX3xX19xX1xX22xX3xX69xX18cxXexX3xXbxX1xX22x13214xX19xX1axX3xXexX1xX1cxX1dxX4xX3xXex15f78xX3xX19xX1xXdxX58xX19xX3xXexX1cxXebxXd1xXexX3xX152xX181xXdxX3xX17xX12exX3xX4xX1xX355xX6xX3xX4xX1cfxX69xX3xX5xX7bxX19xX1xXb7xX3xX1xX61xX3xX152xX150xX3xX17xX6xX1cxX3xX1xf4c5xX19xX1axXd8xX3xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axXdx10150xXbxX3xX5xX150xX69xX3xXexX6xX19xX3xX17xX181xX69xX3xX152xX150xX3xX5xX61xX19xX1axX3xX17xX181xX69xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX63xX7bxX19xX3xX4bx145d2xX3xX5xX61xX7bxXdxX3xX63xXb5xX3xX17xX181xX69xX3xX99xX6xX3xX19xX1axX61xX150xXdxXd8xX3xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX17xX6xX1cxX3xX1xX41bxX19xX1axX3xX152xX150xX3xX19xX1axX1xX390xXexX3xX69xX394xXdxXd8xX3xff05xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4xX1xX9axXexX3xX19xX1xX201xXebxX3xX4bxXdxX3xX4xX1xX1cxXebxX12exX19xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX1xX3e1xX19xXb7xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4xX1xX61xX3xX152xXdxXd1xX4xX3xX1xX61xX3xX152xX150xX3x13941xX17axX3xX69xX394xXdxX3xX4bxX451xX3xX4bxX150xX19xX1axX3xX1xX3e1xX19xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxX3xXbxX1a7xX10xX19xXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX69xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a7xX10xX19xXexX10xX99xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXax166c2xXdxX4bxXexX1xX67xX3x12370xX2xX306xXbxX4e2x10678xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX67xX3x1669exf4f0xX544xXbxX4e2xX53axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXd8xX63xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX152xX19xX39xX19xX10xX52exX7xX39xX2xX545xX544xX544xX39xX2xX307xX1baxX4bxX307x12cb9xX5a3xX5a3xX544xX1a4xX1a5xXexX2xX1a4xX544xX2xX5xX2xXd8xXbxX19xX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4xX1xX355xX6xX3xX152xXdxX58xX69xX3xX69xX394xXdxXb7xX3xX19xX1axX1xX390xXexX3xX69xX394xXdxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX5xX150xX69xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX17xX6xX1cxX3xX63xX3d2xX19xX1axX3xXb3xXdxX19xX1xX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX394xX19xX1axX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX63xX23xXexX3xX17xX6xX1cxX3xX63xX3d2xX19xX1axX3xXb3xX1xXdxX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1xX150xX19xX1xX3xXb3xXdxX19xX1xXd8xX3x14409xX18cxX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX122xX6xX3xX19xX22xX23xX4xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX5xX150xX69xX3xX4bx13714xX1cxX3xX152xX150xX3xX4bxX451xX3xX4xX1xX6d5xX1cxX3xX4xX10bxX4xX3xX4xX3e1xX3xX63xX3d2xX19xX1axXb7xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4xX1xX355xX6xX3xX4xX10bxX4xX3xX4xX3e1xX19xX3xX17xX6xX1cxX3xX63xX3d2xX19xX1axX3xXb3xXdxX19xX1xX3xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12x15b84xX1xXbbxX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX0xX39xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX1cfxXdxX3xX17xX18cxX4xX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX1a7xX10bxX4xX3xX19xX1axX1xXdxX58xX19xX3xX4xX5cxX1cxX3xX4xX1xX61xX3xX63xXdxX65xXexX67xX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX12exX3xX1axXdxX1cfxXdxX3xX17xX18cxX4xXd8xX3xX2e6xX1xXdxX3xX19xX22xX23xX4xX3xX17xX122xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX152xX150xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX152xX23xXdxX3xX5xX22xX2exX19xX1axX3xX17xX122xX3xX19xX1xXdxX51xX1cxX3x10fc2xX3xXb3xX1xX61xX1cfxX19xX1axX3xX5a3xX307xX307xX69xX5x12e03xX3xX7xX8exX3xX4xX27xX3xXexX10bxX4xX3xX4bxX3d2xX19xX1axX3xXex11b64xX19xX1axX3xX19xX1xXdxXd1xXexX3xX17xX18cxX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX12exXb7xX3xX1axX140xXebxX3xX17x13938xX3xX69xX107xX3xX1xX18xXdxXd8xX3xX2e6xX1xXdxX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX12exX3xX17xX82cxX3xX69xX107xX3xX1xX18xXdxX3xX1axXdxX42cxXbxX3xXexX1xX1cfxXdxX3xXexX99xX1b7xX3xX4xX1xX9axXexX3xX17xX18cxX4xX3xX152xX150xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX5xX150xX69xX3xX7xX7bxX4xX1xX3xX4xX10bxX4xX3xX5xX1fdxX3xX4xX1xX140xX19xX3xX5xX18xX19xX1axXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxX3xXbxX1a7xX10xX19xXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX69xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX1a7xX10xX19xXexX10xX99xX3xX4bxXexX1xX1cxX69xX63xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxX52exXdxX4bxXexX1xX67xX3xX535xX2xX306xXbxX4e2xX53axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX67xX3xX544xX2xX307xXbxX4e2xX53axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXd8xX63xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX152xX19xX39xX19xX10xX52exX7xX39xX2xX545xX544xX544xX39xX2xX307xX1baxX4bxX307xX5a3xX5a3xX5a3xX544xX2xX306xXexX535xX307xX2xX544xX1baxX5xX307xXd8x131d8xXbxX1ax11efcxX99xX9xX544xX545xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axX140xXebxX3xX17xX82cxX3xX69xX107xX3xX1xX18xXdxX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX12exX3xXexX1xX1cfxXdxX3xX17xX18cxX4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xX1a7xX1xX1dxX19xX1axX3xX5xX1c8xX61xX3xX1xX27xX6xX3xX7xX23xX69xX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX5xX150xX69xX3xX5xX150xX19xX1xX3xX4xX10bxX4xX3xXexX65xX3xX63xX150xX61xX3xX4bxX6xXb7xX3xX5xX150xX69xX3xXexX812xX19xX1axX3xXexX31xX19xX1xX3xX17xX150xX19xX3xX1xX107xXdxX3xX4xX122xX6xX3xX4bxX6xX3xX152xX150xX3xX5xX150xX69xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX1cfxX19xX1xX3xX1xX22xX1c1xX19xX1axX3xX4xX122xX6xX3xX4xX10bxX4xX3xX1axX1dxX4xX3xXexX3ecxX3xX4bxX61xXd8xX3xX4exX1xX181xX3xX17xX27xXb7xX3xX5xX150xX19xX3xX4bxX6xX3xX63xX6d5xX3xXexX82cxX19xX3xXexX1xX22xX3e1xX19xX1axX3xX4xX122xX6xX3xX63xX7bxX19xX3xX7xX8exX3xXexX99xX1c1xX3xX19xX58xX19xX3xX69xX6d5xX19xX3xX69xX150xX19xX1axX3xX1xX3e1xX19xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12x154dbxXdxX1cfxX69xX3xX7xXexX99xX10xX7xX7xX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX4exX65xX1cxX3xX63xX7bxX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX69xX18cxXexX3xXexX10bxX4xX1xX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX17xX1dxXdxX3xXbxX1xX27xX3xX152xX23xXdxX3xX7xXexX99xX10xX7xX7xX3xX152xX150xX3xX5xX61xX3xX5xX13cxX19xX1axXd8xX3xX13xX18cxXexX3xX19xX1axX1xXdxX58xX19xX3xX4xX5cxX1cxX3xXexX99xX22xX23xX4xX3xX17xX140xXebxX3xXexX1xX9axXebxX3xX99x14955xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axXb7xX3xXexX99xX150xX3xX152xX150xX3xX4xX150xX3xXbxX1xX58xXb7xX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX5xX150xX69xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX7xXexX99xX10xX7xX7xX3xX152xX150xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX4xX1cfxX69xX3xX1axXdxX10bxX4xX3xX5xX61xX3xX5xX13cxX19xX1axXd8xX3xXe8xX58xX19xX3xX4xX7bxX19xX1xX3xXexX10bxX4xX3xX4bxX3d2xX19xX1axX3xX4xX122xX6xX3xX4xX1xX9axXexX3xX4xX6x103bcxXbd1xX10xXdxX19xX10xXb7xX3xX19xX1xXdxXd1xXexX3xX17xX18cxX3xX9axX69xX3xX10bxXbxX3xX4xX394xX19xX1axX3xX17xX27xX19xX1axX3xX152xX6xXdxX3xXexX99xXbbxX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xX152xXdxXd1xX4xX3xX4xX1cfxXdxX3xXexX1xXdxXd1xX19xX3xXexX140xX69xX3xXexX99xX7bxX19xX1axX3xX4xX122xX6xX3xX63xX7bxX19xX3xXb3xX1xXdxX3xX63xX6d5xX3xX7xXexX99xX10xX7xX7xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xX4exX1axX812xX19xX3xX19xX1axX1b7xX6xX3xX69xX3d2xX19xX3xXexX99xX5cxX19xX1axX3xX4xX10bxX3xX152xX150xX3xX69xX3d2xX19xX3xX19xX1xX41bxXexX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axXb7xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX5xX150xX69xX3xX7xX7bxX4xX1xX3xX7xX140xX1cxX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xX4bxX6xX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX12exX3xX63xX7bxX19xX3xX152xX150xX3xX5xX61xX7bxXdxX3xX63xXb5xX3xX19xX1axX1cxXebxX58xX19xX3xX19xX1xX140xX19xX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xX1axX140xXebxX3xX99xX6xX3xX69xX3d2xX19xX3xXexX99xX5cxX19xX1axX3xX4xX10bxXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xXad1xXdxX42cxXbxX3xXexX27xX4xX3xX4xX1xX13cxX4xX3xXb3xX1xXb5xX10xX3xX63xX27xX19xX1axX3xX69xX22xX2exXexX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX4exX65xX1cxX3xX63xX7bxX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX5xX150xX3xX4xX10bxX4xX1xX3xXexX1dxXexX3xX17xX12exX3xX4xX27xX3xX17xX22xX2exX4xX3xX69xX10bxXdxX3xXexX27xX4xX3xX69xX51xX69xX3xX69xX7bxXdxX3xX152xX150xX3xX63xX27xX19xX1axX3xX69xX22xX2exXexXd8xX3xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xXexXdxX65xXbxX3xXexX1xX58xX69xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX3ecxX4xX3xX4xX1xX61xX3xX4bxX140xXebxX3xXexX1xX201xX19xX3xXb3xXdxX19xX1xX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xX4xX1xX140xX19xX3xXexX27xX4xX3xX152xX150xX3xXb3xX31xX4xX1xX3xXexX1xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX42cxX19xX1axX3xX1xX61xX7bxXexX3xX17xX18cxX19xX1axXd8xX3xX6baxXdxX51xX1cxX3xX19xX150xXebxX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX63xX7bxX19xX3xX4xX27xX3xX17xX22xX2exX4xX3xX69xX10bxXdxX3xXexX27xX4xX3xX63xX27xX19xX1axX3xX69xX22xX2exXexX3xXexX3ecxX3xX19xX1xXdxX58xX19xX3xX152xX150xX3xX4xX1xX13cxX4xX3xXb3xX1xXb5xX10xXd8xX3xX4exX1axX61xX150xXdxX3xX99xX6xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xXbbxX19xX3xX4xX27xX3xXexX10bxX4xX3xX4bxX3d2xX19xX1axX3xXb3xX31xX4xX1xX3xXexX1xX31xX4xX1xX3xX7xX3ecxX3xXbxX1xX10bxXexX3xXexX99xXdxX12exX19xX3xX4xX122xX6xX3xX4xX1xX140xX19xX3xXexX27xX4xXb7xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xXexX27xX4xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX69xX41bxX4xXd8xX3xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX394xX19xX1axX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4bxX6xX3xX17xX201xX1cxX3xX63xX7bxX19xX3xX19xX1axXd6xX69xX3xX19xX22xX23xX4xXb7xX3xX4xX1xX1dxX19xX1axX3xX5xX7bxXdxX3xX4bxX6xX3xX17xX201xX1cxX3xXb3xX1xX18xX3xX152xX150xX3xX1axX150xX1cxXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10xX19xXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX69xX1axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXd8xX63xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX152xX19xX39xX19xX10xX52exX7xX39xX2xX545xX544xX544xX39xX2xX307xX1baxX4bxX307xX5a3xX5a3xX5a3xX544xX1a4xX1a5xXexX306xX306xX5a3xX1a5xX5xX5a3xXd8xX949xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX69xX10bxXdxX3xXexX27xX4xX3xXb3xX1xXb5xX10xX3xX17xX390xXbxX3xX63xX27xX19xX1axX3xX69xX22xX2exXexX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xXad1xXdxX1cfxX69xX3xX4xX140xX19xX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX99xX9axXexX3xXexX1dxXexX3xX17xX12exX3xX4bxX1cxXebxX3xXexX99xX17axX3xX7xX3ecxX3xXexX99xX6xX61xX3xX17xX82cxXdxX3xX4xX1xX9axXexX3xX1xXdxXd1xX1cxX3xf29axX1cxX1cfxXb7xX3xX17xXdxX51xX1cxX3xX69xX150xX3xX63xX7bxX19xX3xX4xX201xX19xX3xX19xX65xX1cxX3xX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX1axX13cxX19xX1axX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX69xX18cxXexX3xX152xX150xXdxX3xXb3x11337xXd8xX3xX1a7xX10bxX4xX1xX3xXexX1dxXexX3xX19xX1xX9axXexX3xX17xX12exX3xX5xX150xX69xX3xX17xXdxX51xX1cxX3xX19xX150xXebxX3xX5xX150xX3xXb3xX1xX1c1xXdxX3xX17xX18cxX19xX1axX3xX103cxX1cxX10bxX3xXexX99xX17axX19xX1xX3xXexX99xX6xX61xX3xX17xX82cxXdxX3xX4xX1xX9axXexX3xX152xX150xX61xX3xX7xX10bxX19xX1axX3xX7xX23xX69xX3xX63xXb60xX19xX1axX3xX69xX18cxXexX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX22xX23xX4xX3xX4xX1xX6xX19xX1xX3xX19xX27xX19xX1axXd8xX3xX13x10cddxXexX3xXb3xX1xX10bxX4xXb7xX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX63xX7bxX19xX3xXbxX1xX10bxX3xX152xX273xX3xX4xX10bxX4xX3xX69xX18xX3xX69xX273xX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX12exX3xX152xX150xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX4xX140xX19xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xXcxX812xX19xX1axX3xX4xX22xX181xX19xX1axX3xX5xX22xX1cxX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX69xX10bxX1cxX3xX152xX150xX3xXexX1xX42cxX4xX3xX17x1642cxXebxX3xX1xXd1xX3xXexX1xX201xX19xX3xXb3xXdxX19xX1xX3xXb3xX1xXb5xX10xX3xX69xX7bxX19xX1xX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xXexX1xX22xX181xX19xX1axX3xX4e2xX1cxXebxX58xX19xX3xX7xX8exX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4xX3e1xX3xXexX1xX12exX3xX63xX7bxX19xX3xXexX812xX19xX1axX3xX4xX22xX181xX19xX1axX3xX5xX22xX1cxX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX69xX10bxX1cxXb7xX3xX17xXdxX51xX1cxX3xX103cxX1cxX6xX19xX3xXexX99xX41bxX19xX1axX3xX17xX1dxXdxX3xX152xX23xXdxX3xX4xX3e1xX3xX63xX13cxXbxX3xX152xX150xX3xX1xX61xX7bxXexX3xX17xX18cxX19xX1axX3xXexX1xX201xX19xX3xXb3xXdxX19xX1xXd8xX3xX4exX1axX61xX150xXdxX3xX99xX6xX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xXbbxX19xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX1axXdxX355xX3xX1xXd1xX3xXexX1xX201xX19xX3xXb3xXdxX19xX1xX3xXb3xX1xXb5xX10xX3xX69xX7bxX19xX1xX3xX63xXb60xX19xX1axX3xX4xX10bxX4xX1xX3xXbxX1xX10bxX3xX1xX122xXebxX3xX4xX1xX9axXexX3xX63x113b4xX61xX3xX4e2xX1cxX19xX1axX3xX103cxX1cxX6xX19xX1xX3xX4bxX140xXebxX3xXexX1xX201xX19xX3xXb3xXdxX19xX1xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xXcxX1xX42cxX4xX3xX17xX1163xXebxX3xXexXdxX58xX1cxX3xX1xX27xX6xXb7xX3xXexX812xX19xX1axX3xX19xX1xX1cxX3xX17xX18cxX19xX1axX3xX99xX1cxX18cxXexX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX27xX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX17xX10e2xX4xX3xX63xXdxXd1xXexX3xX4xX1xX61xX3xX103cxX1cxX10bxX3xXexX99xX17axX19xX1xX3xXexXdxX58xX1cxX3xX1xX27xX6xXd8xX3xX1a7xX10bxX4xX3xX19xX1axX1xXdxX58xX19xX3xX4xX5cxX1cxX3xX4xX1xX25bxX3xX99xX6xX3xX99xXb60xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX5xX7bxX19xX1xX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xX152xX150xX3xX7xX6xX1cxX3xXb3xX1xXdxX3xX812xX19xX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX5xX150xX69xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX5cxX19xX1axX3xX4xX1xX9axXexX3xX63xX1265xX61xX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xXexX1xX5cxX4xX3xX812xX19xXd8xX3xX6baxXdxX51xX1cxX3xX19xX150xXebxX3xX4bxf406xX19xX3xX17xX65xX19xX3xXexX31xX4xX1xX3xXexX3d2xX3xX4xX1xX9axXexX3xX63xX1265xX61xX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xX17xX22xX181xX19xX1axX3xX99xX1cxX18cxXexX3xX152xX150xX3xX4xX1cxX1dxXdxX3xX4xX14xX19xX1axX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX4bxX1389xX19xX3xX17xX65xX19xX3xX1cxX19xX1axX3xXexX1xX22xX3xX99xX1cxX18cxXexXd8xX3xXcxX99xX61xX19xX1axX3xXb3xX1xXdxX3xX19xX65xX1cxX3xX63xX7bxX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX69xX18cxXexX3xX5xXebxX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axXb7xX3xX63xX7bxX19xX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xXexX99xX10bxX19xX1xX3xX17xX22xX2exX4xX3xX152xX9axX19xX3xX17xX51xX3xX19xX150xXebxXd8xX3xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xX27xX3xX5xX2exXdxX3xX4xX1xX61xX3xXexXdxX58xX1cxX3xX1xX27xX6xXb7xX3xX19xX1xX22xX19xX1axX3xX63xX7bxX19xX3xX19xX58xX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX7xX6xX1cxX3xX63xX355xX6xX3xX812xX19xX3xXb3xX1xX61xX1cfxX19xX1axX3xX19x13334xX6xX3xX1axXdxX181xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX4exX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX4xXbbxX19xX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX1xX61xX7bxXexX3xX17xX18cxX19xX1axX3xX4xX122xX6xX3xX17xX22xX181xX19xX1axX3xX99xX1cxX18cxXexX3xX19xX1xX6d5xXbxX3xX19xX1xX150xX19xX1axXb7xX3xXb3xX1xXb5xX10xX3xX69xX7bxX19xX1xX3xX152xX150xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX17xX6xX1cxXd8xX3xX4exX65xX1cxX3xX63xX7bxX19xX3xX63xX6d5xX3xXexX1xXdxX65xX1cxX3xX19xX22xX23xX4xX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX1axX140xXebxX3xX99xX6xX3xXexX10bxX61xX3xX63xX27xX19xX3xX69xX1c8xX19xX3xXexX31xX19xX1xXd8xX3xX2e6xX1xXdxX3xX17xX27xX3xXbxX1xX140xX19xX3xX63xX6d5xX3xX5cxX3xX17xX41bxX19xX1axX3xXexX99xX61xX19xX1axX3xX99xX1cxX18cxXexX3xX19xX58xX19xX3xX99xX1cxX18cxXexX3xX1xX61xX7bxXexX3xX17xX18cxX19xX1axX3xX4xX1xXd6xX69xX3xX1xX3e1xX19xXd8xX3xX4exX65xX1cxX3xX63xX7bxX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX69xX18cxXexX3xX5xXebxX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX152xX150xX61xX3xX69xX1fdxXdxX3xX63xX1cxX82cxXdxX3xX7xX10bxX19xX1axX3xXb3xX1xXdxX3xX4bxX7bxX3xX4bxX150xXebxX3xX4xXbbxX19xX3xXexX99xX1dxX19xX1axXb7xX3xX19xX27xX3xXbxX1xX140xX19xX3xX1xX122xXebxX3xX63xX9axXexX3xXb3x1329fxX3xXexX1xX3ecxX4xX3xXbxX1xX1163xX69xX3xX4xXbbxX19xX3xX7xX27xXexX3xX5xX7bxXdxX3xX152xX150xX3xX5xX150xX69xX3xX4xX1xX61xX3xX4xX1xX1cxXebxX12exX19xX3xX17xX18cxX19xX1axX3xX4xX122xX6xX3xX99xX1cxX18cxXexX3xX19xX1xX390xX3xX19xX1xX150xX19xX1axXb7xX3xX17xX51xX1cxX3xX17xX10e2xX19xX3xX1xX3e1xX19xXb7xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xXexX10bxX61xX3xX63xX27xX19xX3xX1xXdxXd1xX1cxX3xX103cxX1cxX1cfxXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX0xX10xX69xX12xX4exX58xX19xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xXexX99xX150xX3xX152xX150xX3xX4xX150xX3xXbxX1xX58xX3xX19xX27xX19xX1axX0xX39xX10xX69xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX2e6xX1xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX152xX23xXdxX3xXexX99xX150xX3xX1xX61xX10e2xX4xX3xX4xX150xX3xXbxX1xX58xX3xX152xX23xXdxX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX7xX8exX3xX69xX6xX19xX1axX3xX5xX7bxXdxX3xX19xX1xXdxX51xX1cxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX1xX3e1xX19xX3xX4xX1xX61xX3xX7xX5cxX4xX3xXb3xX1xX61xed61xXd8xX3xX1a7xX150xX3xXbxX1xX58xX3xX152xX150xX3xXexX99xX150xX3xX4xX27xX3xX4xX6xXbd1xXbd1xX10xXdxX19xX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX1axX140xXebxX3xX69xX9axXexX3xX19xX22xX23xX4xXb7xX3xX17xX10e2xX4xX3xX63xXdxXd1xXexX3xX1c1xX3xX5xXdxX51xX1cxX3xX4xX6xX61xXb7xX3xX19xX1xX22xX19xX1axX3xX4xX1xX42cxX19xX1axX3xX4xX394xX19xX1axX3xX69xX6xX19xX1axX3xX5xX7bxXdxX3xX69xX18cxXexX3xX7xX1dxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX152xX51xX3xX69xX10e2xXexX3xX7xX5cxX4xX3xXb3xX1xXb5xX10xX3xX19xX65xX1cxX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX1c1xX3xX69xX5cxX4xX3xX17xX18cxX3xX152xX1b7xX6xX3xXbxX1xX1cfxXdxXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX10xX19xXexX10xX99xXaxX12xX0xXdxX69xX1axX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX39xX39xXdxXd8xX63xX6xX61xX1xX6xXexXdxX19xX1xXd8xX152xX19xX39xX19xX10xX52exX7xX39xX2xX545xX544xX544xX39xX2xX307xX1baxX4bxX307xX5a3xX5a3xX5a3xX544xX1a4xX1a5xXexX544xX306xX544xX545xX5xX1a4xXd8xX949xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a7xX6xXbxXexXdxX61xX19xXaxX3xX7xXexXebxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4e2xXexX2bxX6xX5xXdxX1axX19xX67xX3xX949xX1cxX7xXexXdxXbd1xXebxX53axXaxX12xX494xX1dxX19xX1axX3xXexX99xX150xX3xX1xX6xXebxX3xX4xX150xX3xXbxX1xX58xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX19xX1axX1cxXebxX3xX4xX3e1xX3xX63xXd1xX19xX1xX67xX3xX72exX6xX99xXb3xXdxX19xX7xX61xX19xXb7xX3xX69xX18cxXexX3xX7xX1dxX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX1cxX19xX1axX3xXexX1xX22xXb7xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xXexXdxX12exX1cxX3xX17xX22xX181xX19xX1axX3xX5xX61xX7bxXdxX3xX5a3xXb7xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX1axX6xX19xX3xX152xX150xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xXexXdxX69xX3xX69xX7bxX4xX1xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX61xX4bxXebxXaxX12xX1a7xX10bxX4xX3xX19xX1axX1xXdxX58xX19xX3xX4xX5cxX1cxX3xXb3xX1xX10bxX4xX3xX17xX1c8xX3xXexX17axX69xX3xX99xX6xX3xX69xX1dxXdxX3xX5xXdxX58xX19xX3xX103cxX1cxX6xX19xX3xX1axXdxX355xX6xX3xX152xXdxXd1xX4xX3xXexXdxX58xX1cxX3xXexX1xX3d2xX3xX4xX150xX3xXbxX1xX58xX3xX152xX1b7xX6xX3xXbxX1xX1cfxXdxX3xX152xX150xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX19xX1axX1cxXebxX3xX4xX3e1xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX72exX6xX99xXb3xXdxX19xX7xX61xX19xXb7xX3xX69xX18cxXexX3xX7xX1dxX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX1cxX19xX1axX3xXexX1xX22xXb7xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xXexXdxX12exX1cxX3xX17xX22xX181xX19xX1axX3xX5xX61xX7bxXdxX3xX5a3xXb7xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX1axX6xX19xX3xX152xX150xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xXexXdxX69xX3xX69xX7bxX4xX1xXd8xX3xXcxX99xX150xX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX5xX150xX69xX3xX1axXdxX1cfxX69xX3xX19xX1axX1cxXebxX3xX4xX3e1xX3xX17xX18cxXexX3xX103cxX1cx1550cxXb7xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xXexXdxX69xXb7xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xXexXdxX12exX1cxX3xX17xX22xX181xX19xX1axX3xXexX1070xXbxX3xX5a3xX3xX152xX150xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX1axX6xX19xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xX4bxXdxX152xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4bxX99xX10xX5xX6xXexX10xX4bxXaxX12xX0xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX58xX19xX3xX103cxX1cxX6xX19xX67xX0xX39xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2bxXexX1xX1cxX69xX63xX2bxX6xX19xX4bxX2bxX7xX6xXbxX61xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXad1xXdxX6xX61xX3xX69xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axXb7xX3xX69xX390xX3xX5xX150xX69xX3xX19xX1axX6xXebxX3xX544xX3xX17xXdxX51xX1cxX3xX1axXdxX42cxXbxX3xXexX99xX16a9xX3xXexX99xX10bxX19xX1xX3xX17xX22xX2exX4xX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX4xX10bxX4xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX5xXdxX58xX19xX3xX103cxX1cxX6xX19xX3xX17xX65xX19xX3xX1xX18xX3xX1xX9axXbxXaxX3xX1xX99xX10xXbd1xX9xXaxX39xX69xX10xX2bxX63xX10xX39xX1axXdxX6xX61xX2bxX69xX1cxX6xX2bxXexX1xX1cxX2bxX4bxX61xX19xX1axX2bxX69xX10xX2bxX5xX6xX69xX2bxX19xX1axX6xXebxX2bxX544xX2bxX4bxXdxX10xX1cxX2bxX1axXdxX1cxXbxX2bxXexX99xX10xX2bxXexX99xX6xX19xX1xX2bxX4bxX1cxX61xX4xX2bxXexX61xXdxX2bxX4bxX6xX2bxX4xX6xX4xX2bxX63xX10xX19xX1xX2bxX5xXdxX10xX19xX2bxX103cxX1cxX6xX19xX2bxX4bxX10xX19xX2bxX1xX61xX2bxX1xX6xXbxX39xX2xX1baxX2xX307xX545xX1baxXd8xX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX1axX3xX7xX99xX4xX9xXaxX39xX69xX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX5a3xX307xX39xX19xX10xX52exX7xX39xX2xX545xX544xX5a3xX39xX2xX1a4xX544xX4bxX1a4xX307xX545xX306xX535xX306xX1a4xXexX1baxX535xX1a5xX307xX545xX5xX307xXd8xX949xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxX152xX12xX0xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXad1xXdxX6xX61xX3xX69xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axXb7xX3xX69xX390xX3xX5xX150xX69xX3xX19xX1axX6xXebxX3xX544xX3xX17xXdxX51xX1cxX3xX1axXdxX42cxXbxX3xXexX99xX16a9xX3xXexX99xX10bxX19xX1xX3xX17xX22xX2exX4xX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX4xX10bxX4xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX5xXdxX58xX19xX3xX103cxX1cxX6xX19xX3xX17xX65xX19xX3xX1xX18xX3xX1xX9axXbxXaxX3xX1xX99xX10xXbd1xX9xXaxX39xX69xX10xX2bxX63xX10xX39xX1axXdxX6xX61xX2bxX69xX1cxX6xX2bxXexX1xX1cxX2bxX4bxX61xX19xX1axX2bxX69xX10xX2bxX5xX6xX69xX2bxX19xX1axX6xXebxX2bxX544xX2bxX4bxXdxX10xX1cxX2bxX1axXdxX1cxXbxX2bxXexX99xX10xX2bxXexX99xX6xX19xX1xX2bxX4bxX1cxX61xX4xX2bxXexX61xXdxX2bxX4bxX6xX2bxX4xX6xX4xX2bxX63xX10xX19xX1xX2bxX5xXdxX10xX19xX2bxX103cxX1cxX6xX19xX2bxX4bxX10xX19xX2bxX1xX61xX2bxX1xX6xXbxX39xX2xX1baxX2xX307xX545xX1baxXd8xX1xXexX69xXaxX12xXad1xXdxX6xX61xX3xX69xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axXb7xX3xX69xX390xX3xX5xX150xX69xX3xX19xX1axX6xXebxX3xX544xX3xX17xXdxX51xX1cxX3xX1axXdxX42cxXbxX3xXexX99xX16a9xX3xXexX99xX10bxX19xX1xX3xX17xX22xX2exX4xX3xXexX1dxXdxX3xX17xX6xX3xX4xX10bxX4xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX5xXdxX58xX19xX3xX103cxX1cxX6xX19xX3xX17xX65xX19xX3xX1xX18xX3xX1xX9axXbxX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX13xX390xX3xX4xX1xX25bxX3xX4xX201xX19xX3xX5xX22xX1cxX3xX1070xX3xX69xX18cxXexX3xX4xX1xX42cxXexX3xX5xX150xX3xX17xX1c8xX3xX4xX27xX3xXexX1xX12exX3xX1axXdxX42cxXbxX3xX4xX61xX19xX3xXexX99xX10bxX19xX1xX3xX17xX22xX2exX4xX3xX19xX1xX355xX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX5xXdxX58xX19xX3xX103cxX1cxX6xX19xX3xX17xX65xX19xX3xX17xX22xX181xX19xX1axX3xX1xX18xX3xX1xX9axXbxX3xX99xX107xXdxXd8xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX152xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe8xXdxXd1xX19xX3xXbxX1xX10bxXbxX3xX1xX355xX1cxX3xX1xXdxXd1xX1cxX3xXbxX1xXbbxX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX69xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX99xX10xXbd1xX9xXaxX39xX69xX10xX2bxX63xX10xX39xX63xXdxX10xX19xX2bxXbxX1xX6xXbxX2bxX1xX1cxX1cxX2bxX1xXdxX10xX1cxX2bxXbxX1xX61xX19xX1axX2bxX63xX10xX19xX1xX2bxX69xX1cxX6xX2bxXexX1xX1cxX2bxX4bxX61xX19xX1axX39xX2xX1baxX2xX307xX544xX545xXd8xX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX1axX3xX7xX99xX4xX9xXaxX39xX69xX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX5a3xX307xX39xX19xX10xX52exX7xX39xX2xX545xX544xX5a3xX39xX2xX307xX306xX4bxX5a3xX2xX5a3xX1a4xX1a4xX2xX535xXexX544xX545xX2xX544xX306xX5xX307xXd8xX949xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxX152xX12xX0xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe8xXdxXd1xX19xX3xXbxX1xX10bxXbxX3xX1xX355xX1cxX3xX1xXdxXd1xX1cxX3xXbxX1xXbbxX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX69xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX99xX10xXbd1xX9xXaxX39xX69xX10xX2bxX63xX10xX39xX63xXdxX10xX19xX2bxXbxX1xX6xXbxX2bxX1xX1cxX1cxX2bxX1xXdxX10xX1cxX2bxXbxX1xX61xX19xX1axX2bxX63xX10xX19xX1xX2bxX69xX1cxX6xX2bxXexX1xX1cxX2bxX4bxX61xX19xX1axX39xX2xX1baxX2xX307xX544xX545xXd8xX1xXexX69xXaxX12xXe8xXdxXd1xX19xX3xXbxX1xX10bxXbxX3xX1xX355xX1cxX3xX1xXdxXd1xX1cxX3xXbxX1xXbbxX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX69xX14xX6xX3xXexX1xX1cxX3xX17xX18xX19xX1axX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12xX72exX1xXbbxX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX1xX3e1xX19xX3xX4xX1xX355xX6xX3xX63xXd1xX19xX1xXb7xX3xXb3xX1xXdxX3xX69xX18xXdxX3xXexX99xX22xX181xX19xX1axX3xX4e2xX1cxX19xX1axX3xX103cxX1cxX6xX19xX1xX3xX17xX201xXebxX3xX99xX1389xXebxX3xX19xX1xX355xX19xX1axX3xXebxX65xX1cxX3xXexX1dxX3xX63xX9axXexX3xX5xX2exXdxX3xX4xX1xX61xX3xX7xX5cxX4xX3xXb3xX1xXb5xX10xX3xX19xX1xX22xX67xX3xX18xX3xX19xX1xXdxX451xX69xX3xX69xX18xXdxX3xXexX99xX22xX181xX19xX1axXb7xX3xX1xX27xX6xX3xX4xX1xX9axXexX3xX17xX18cxX4xX3xX1xX7bxXdxXb7xX3xX152xXdxX3xXb3xX1xX1cxX1163xX19xXb7xX3xX152xXdxX99xX1cxXexX3xX5xX140xXebxX3xX5xX6xX19xXd8xXd8xXd8xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX152xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72exX1xXbbxX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX4xX1xX61xX3xX19xX1axX22xX181xXdxX3xX4xX6xX61xX3xXexX1cxX82cxXdxX3xX5xX42cxX4xX3xX1axXdxX6xX61xX3xX69xX14xX6xX3xX19xX1xX22xX3xXexX1xX65xX3xX19xX150xX61xX94cxXaxX3xX1xX99xX10xXbd1xX9xXaxX39xX7xX61xX19xX1axX2bxXb3xX1xX61xX10xX39xXbxX1xX61xX19xX1axX2bxX63xX10xX19xX1xX2bxX4xX1xX61xX2bxX19xX1axX1cxX61xXdxX2bxX4xX6xX61xX2bxXexX1cxX61xXdxX2bxX5xX1cxX4xX2bxX1axXdxX6xX61xX2bxX69xX1cxX6xX2bxX19xX1xX1cxX2bxXexX1xX10xX2bxX19xX6xX61xX39xX2xX1a5xX545xX535xX1a5xX306xXd8xX1xXexX69xXaxX12xX0xXdxX69xX1axX3xX7xX99xX4xX9xXaxX39xX69xX10xX4bxXdxX6xX39xX2xX5a3xX307xX39xX19xX10xX52exX7xX39xX2xX545xX1a4xX1baxX39xX2xX307xX306xX4bxX544xX307xX545xX2xX306xX1a4xX544xXexX1a5xX544xX2xX306xX5xX2xXd8xX949xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX19xX22xX23xX4xX3xX19xX27xX19xX1axX3xX2bxX3xX5xX2exXdxX3xX31xX4xX1xX3xX5xX23xX19xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX4bxXdxX152xX12xX0xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX72exX1xXbbxX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX4xX1xX61xX3xX19xX1axX22xX181xXdxX3xX4xX6xX61xX3xXexX1cxX82cxXdxX3xX5xX42cxX4xX3xX1axXdxX6xX61xX3xX69xX14xX6xX3xX19xX1xX22xX3xXexX1xX65xX3xX19xX150xX61xX94cxXaxX3xX1xX99xX10xXbd1xX9xXaxX39xX7xX61xX19xX1axX2bxXb3xX1xX61xX10xX39xXbxX1xX61xX19xX1axX2bxX63xX10xX19xX1xX2bxX4xX1xX61xX2bxX19xX1axX1cxX61xXdxX2bxX4xX6xX61xX2bxXexX1cxX61xXdxX2bxX5xX1cxX4xX2bxX1axXdxX6xX61xX2bxX69xX1cxX6xX2bxX19xX1xX1cxX2bxXexX1xX10xX2bxX19xX6xX61xX39xX2xX1a5xX545xX535xX1a5xX306xXd8xX1xXexX69xXaxX12xX72exX1xXbbxX19xX1axX3xX63xXd1xX19xX1xX3xX4xX1xX61xX3xX19xX1axX22xX181xXdxX3xX4xX6xX61xX3xXexX1cxX82cxXdxX3xX5xX42cxX4xX3xX1axXdxX6xX61xX3xX69xX14xX6xX3xX19xX1xX22xX3xXexX1xX65xX3xX19xX150xX61xX94cxX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexX99xX61xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4bxXaxX12x15a59xX42cxX4xX3xX1axXdxX6xX61xX3xX69xX14xX6xX3xXexX1xX181xXdxX3xXexXdxX65xXexX3xXexX1xX6xXebxX3xX17xX82cxXdxX3xX7f2xX19xX13cxX19xX1axX3xX19xX27xX19xX1axXb7xX3xX69xX22xX6xX800xXb7xX3xXexX1xX10xX61xX3xX17xX27xX3xX63xXd1xX19xX1xX3xXexXd6xXexX3xX5xX1cxX18xX19xX3xX99xX17axX19xX1xX3xX99xXd6xXbxXb7xX3xX63xX13cxXexX3xX1axX10e2xXbxX3xX1c1xX3xX69xX41bxXdxX3xX5xX5cxX6xX3xXexX1cxX82cxXdxXb7xX3xX17xX10e2xX4xX3xX63xXdxXd1xXexX3xX5xX150xX3xX19xX1axX22xX181xXdxX3xX4xX6xX61xX3xXexX1cxX82cxXdxX3xX7f2xX19xX4xXexX800xX3xX152xX17axX3xX7xX5cxX4xX3xX17xX51xX3xXb3xX1xX10bxX19xX1axX3xX17xX1c8xX3xX7xX1cxXebxX3xX1axXdxX1cfxX69xXd8xX3xX152xX17axX3xX152xXd6xXebxXb7xX3xX19xX4xXexX3xX4xX201xX19xX3xX4xX1xX42cxX3xX1070xX3xX17xX51xX3xXbxX1xXbbxX19xX1axXd8xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX4bxXdxX152xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX39xX1cxX5xX12xX0xX4bxXdxX152xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX99xXaxX12xX0xX39xX4bxXdxX152xX12xX0xX39xX4bxXdxX152xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c1cxX61xX1cxX99xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX61xX3xXe8xX22b4xXd8xX3xX72exX1xX7bxX69xX3xXeexX812xX19xX3xXcxX1xX140xX19xX39xX22b4xX2e6x163fcxX6baxX22b4xX0xX39xXbxX12