Nga xác nhận loại bỏ 23.000 phần tử khủng bố ở Syria
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng trong năm 2018 đã loại bỏ hơn 23.000 thành viên thuộc các nhóm khủng bố và nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Syria.
fce5x19ae4x1b4c9x12bf0x1a25ax12a7fx16b33x15531x136f1xX7x1954dx1872bx12d41x11084x15be6x15080xX5x14620xXax1511cx19b79x1480axX6xX3x1a2a4x1aedexX4xX3x1a10axX1x1ae81xX1bxX3xX5x152a7x167d9xXdxX3x10632x1588fxX3x1aa85x15994x13a4ax1a5c4xX2bxX2bxX3xXbxX1x15522xX1bxX3xXex1ad67xX3x11dc6xX1x19577xX1bxX14xX3xX25x1b523xX3x1a728xX3x112b7x183ffx17799xXdxX6xX0x193edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17c55xX10xX6x11d00xXaxX12x1a9f8x1262dxX3x18a0ax1946cxX3exX4xX3xXbxX1x1183exX1bxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX44x126a5xX1bxX14xX3xXexX44xX21xX1bxX14xX3xX1bx12f14x1038axX3xX28xX2bxX2xfdfaxX3x17ccbx1a47cxX3xX5xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX3xX1x10f8exX1bxX3xX28xX29xX2axX2bxX2bxX2bxX3xXexX1x10f0cxX1bxX1xX3x12622xXdx15d0dxX1bxX3xXexX1xX61xX5exX4xX3xX4xX18xX4xX3xX1bxX1x19038xX85xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xXa8xXa4xX3xX1bxX1xXb9xX85xX3xXa8x1a449xX3xXexX44xX6xX1bxX14xX3xX25x198c6xXexX3xX1x18ebexXbxX3xXbxX1xX18xXbxX3xX40xX3xX42xX43xX44xXdxX6xX2axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5axX43xXaxX12xX5dxX5exX3xX60xX61xX3exX4xX3xXbxX1xX67xX1bxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX1xX21xX3xX25xXdx12760xXex1539exX3xXexX44xX21xX1bxX14xX3xX4xX61xX5exX4xX3xX4xX1xXdxX118xX1bxX3xX1bxXa4xX43xX3xX8cxX8dxX3xXbxX1xX18xX3xX1xX39xX43xX3xX2x170ffx178aaxX3xX17xX10xX3xXexX84xX1bxX14xX11axX3xX13dx11045xX3xX17xX10xX3xX25x10f5bxX4xX3xXexX1x10770xXbxX11axX3xX1xX98xX1bxX3xX13exX2bxX2bxX3xX37xX1x1172cxX61xX3xX7x10b7dxX1bxX14xX3xXa8xXa4xX3xX37xX1xX21x14430xX1bxX14xX3xX29xX2axX2bxX2bxX2bxX3xX17xX10xX3x11574xX3xXexX17exX3xXa8x123b3xXdxX3xX7xX167xX1bxX14xX3xX85xX18xX43xX3xX1xX22xX1bxX14xX3xX1bx18526xX1bxX14xX2axX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX85xX6xX44xX14xXdxX1bx10817xX3xX28xXbxX17xX3xX6xX61xXexX21x1039bxXaxX12xX0xXexX25xX21xX5axX43xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d57xX10xX1bxXexX10xX44xXaxX12xX0xXdxX85xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX85xX7x1a392xXbxX1xX21xXexX21xX3xXdxX1d9xX10xX1bxXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax1989bxXdxX5axXexX1xX1b2xX3x182e0xX2xX13dxXbxX17xX1bcxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1b2xX3xX29x1ab8bxX20exXbxX17xX1bcxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX5xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxX2bxX2bxX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX35xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX40xX3xX7xX43xX44xXdxX6xX3xX1x1887fxX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b2xX48xX48xXdxX2axX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX2axXa8xX1bxX48xX1bxX10xX207xX7xX48xX2xX13exX2bxX2bxX48xX2xX2bxX8axX5axX13dxX2bxX13exX13dxX2xX13dxX28xXexX2xX29xX28xX28xX5xX2xX2ax11567xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX5xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxX2bxX2bxX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX35xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX44xXdxX6xXaxX3xX5axX6xXexX6xX1f0xXbxX1xX21xXexX21xX1f0xX21xX44xXdxX14xXdxX1bxX6xX5xX1f0xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b2xX48xX48xXdxX85xX6xX14xX10xX7xX2axXa8xX21xXa8xX2axXa8xX1bxX48xX61xXbxX5xX21xX6xX5axX10xX5axX48xX61xXdxX61xX29xX1bxXexX17xX207xXbxX1xX25xX13dxX1x12672xX5axX85xX21xX5xX85xX17xX6xX48xX28xX2bxX2xX13ex1290bxX2bxX2xX333xX2bxX29xX48xX2xX2xX333xX61xX1bxX61xX5xX2axX2a1xXbxX14xXaxX3xX5axX6xXexX6xX1f0xX5axX10xX7xX4xX9xXaxX60xX61xX6xX1bxX3xX8cxX5exXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xXa8xX184xXdxX3xX7x138f5xX3xX1x1216cxX3xXexX44xXdbxX3xX4xX39xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX8cxX8dxX3xX37xXdx1074axX85xX3xX7xX21xX18xXexX3xX1xX98xX1bxX3xX13exX20exX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX44xX84xX85xX3xX5xX8dxX1bxX1xX3xXexX1x11a31xX2axX3x18cc5xX1bxX1xX1b2xX3x12df7xX10xX61xXexX10xX44xX7xX2axXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX6xXbxXexXdxX21xX1bxXaxX12xX60xX61xX6xX1bxX3xX8cxX5exXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xXa8xX184xXdxX3xX7xX366xX3xX1xX369xX3xXexX44xXdbxX3xX4xX39xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX8cxX8dxX3xX37xXdxX37cxX85xX3xX7xX21xX18xXexX3xX1xX98xX1bxX3xX13exX20exX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX44xX84xX85xX3xX5xX8dxX1bxX1xX3xXexX1xX39cxX2axX3xX39fxX1bxX1xX1b2xX3xX3a4xX10xX61xXexX10xX44xX7xX2axX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX44xX12xX0xX48xXexX25xX21xX5axX43xX12xX0xX48xXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5axX43xXaxX12x12399xX37cxX3xXex16a60xX3xXexX1xX18xX1bxX14xX3xX2xX2bxX48xX28xX2bxX2xX13dxX3xXexX184xXdxX3xX1bxX6xX43xX3xX8cxX8dxX3xX4xXb9xX3xX1xX98xX1bxX3xX8axX14axX2axX2bxX2bxX2bxX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX35xX3xX4xXb9xX3xXa8xXcexX3xXexX44xX6xX1bxX14xX3xX25x17114xX3xXexXdxXaaxX61xX3xX5axXdx19296xXexX3xX40xX3xX42xX43xX44xXdxX6xX11axX3xXexX44xX21xX1bxX14xX3xX8cxXb9xX3xX4xXb9xX3xX8axX29xX2bxX3xX1bxX14x1810fx12b2exXdxX3xX8cx18160xX1bxX14xX3xX8cxX31xX61xX3xX4xX18xX4xX3xX1bxX1xXb9xX85xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xXa8xXa4xX3xX1xX98xX1bxX3xX21exX2axX13dxX2bxX2bxX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX35xX3xX4xXb9xX3xXa8xXcexX3xXexX44xX6xX1bxX14xX2axX3xX60xX61x1ab93xX1bxX3xX8cxX5exXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xXa8xXa4xX3xX13xX14xX6xX3xX8cxX8dxX3xXexX1xX61xX3xX14xXdx13a71xX3xX2xX2axX2bxX2bxX2bxX3xXexX44xX22xXdxX3xX5axX8dxX3xX4xX1xXdxX118xX1bxX3xXa8xXa4xX3xX2xX2bxX2axX2bxX2bxX2bxX3xX37xX1xX21xX3xX8cxX22xX1bxX3xX5axX4ccxXdbxX4xX3xXa8xXa4xX3xX1bxX1xXdxXaaxX1bxX3xX5xXdxX4aexX61xX3xX4x16825xX1bxX14xX3xX20exX13dxX2bxX3xX17xX10xX3xXexX84xX1bxX14xX11axX3xX1xX98xX1bxX3xX14axX2bxX2bxX3xXbxX1xX4ccxX98xX1bxX14xX3xXexXdxX4aexX1bxX3xX4xX1xXdxX118xX1bxX3xX8cxXd7xX61xX3xXexX467xX3xX4xX18xX4xX3xX1bxX1xXb9xX85xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX11axX3xXa8xXcexX3xXexX44xX6xX1bxX14xX2axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5axX43xXaxX12xX5dxX5exX3xX60xX61xX3exX4xX3xXbxX1xX67xX1bxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX4xXcexX1bxX14xX3xXexX61xX43xXaaxX1bxX3xX25xX3exX3xX44xX79xX1bxX14xX3xX1xXdxX4aexX1bxX3xX1bxX6xX43xX3xX4xXb9xX3xX1xX98xX1bxX3xX20exX8axX2axX2bxX2bxX2bxX3xX25xXdxX1bxX1xX3xX7x12eccxX3xX13xX14xX6xX3xX8cxX8dxX3xX4xXb9xX3xX37xXdxX1bxX1xX3xX1bxX14xX1xXdxX4aexX85xX3xX4xX1xXdxX118xX1bxX3xX8cxXd7xX61xX3xX40xX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xX5axX21xX3xX21exX20exX2bxX3xXexX4ccxX184xX1bxX14xX3xX4xX1x19ef1xX3xX1xX61xX43xX3xX4xX18xX4xX3xX5xX366xX4xX3xX5xX4ccxXdbxX1bxX14xX3xX25xX5exX3xX25xXdxX1bxX1xX11axX3xX37xX1xX17exX1bxX14xX3x11563xX61xX50fxX1bxX11axX3xXbxX1xX67xX1bxX14xX3xX37xX1xX17exX1bxX14xX3xXa8xXa4xX3xX4xX1xX646xX3xX1xX61xX43xX3xX669xX61xX50fxX1bxX3xX7xX366xX2axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5axX43xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX5dxX5exX3xX60xX61xX3exX4xX3xXbxX1xX67xX1bxX14xX3xX13xX14xX6xX11axX3xX4xX18xX4xX3xX1bxX1xXb9xX85xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX8cxX8dxX3xX37xXdxX37cxX85xX3xX7xX21xX18xXexX3xX13exX28xfdbexX3xX5xX8dxX1bxX1xX3xXexX1xX39cxX3xX4xX39xX6xX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xX1bxX84xX85xX3xX28xX2bxX2xX13dxX3xX1bxX1xX4ccxX1bxX14xX3xX669xX61xX50fxX1bxX3xX8cxX5exXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xXa8xX184xXdxX3xX7xX366xX3xX1xX369xX3xXexX44xXdbxX3xX4xX39xX6xX3xX13xX14xX6xX3xXa8xXa4xX3xX8cx10773xX1bxX14xX3xX85xXdxX1bxX1xX3xX8cxX8dxX3xX14xXdxXa4xX1bxX1xX3xX669xX61xX43x10520xX1bxX3xX37xXdxX37cxX85xX3xX7xX21xX18xXexX3xX13exX20exX11axX13dxX6dcxX3xX5xX8dxX1bxX1xX3xXexX1xX39cxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX2axX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5axX43xX3xXbxX1d9xX10xX1bxXexX10xX44xXaxX12xX0xXdxX85xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX61xX85xX25xX3xX5axX1xXdxX5axX10xX3xXdxX1d9xX10xX1bxXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX207xXdxX5axXexX1xX1b2xX3xX20exX2xX13dxXbxX17xX1bcxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX1b2xX3xX21exX2xX2bxXbxX17xX1bcxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b2xX48xX48xXdxX2axX25xX6xX21xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX2axXa8xX1bxX48xX1bxX10xX207xX7xX48xX2xX13exX2bxX2bxX48xX2xX2bxX8axX5axX13dxX2bxX13exX13dxX2xX28xX14axXexX21exX13dxX21exX21exX5xX13dxX1f0xX2xX2xX1f0xX61xX1bxX61xX5xX2axX2a1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX5xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxX2bxX2bxX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX35xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX44xXdxX6xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX44xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX61xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f0xXexX1xX61xX85xX25xX1f0xX6xX1bxX5axX1f0xX7xX6xXbxX21xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX61xX50fxX1bxX3xX8cxX5exXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xX4xX1xX61xX163xX1bxX3xX25xX4a5xX3xXexXdxX118xX1bxX3xX1xXa4xX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX118xX1bxX3xX5axX4a5xX4xX1xX3xX669xX61xX43xX3xX85xX17exX3xX5xX184xX1bxX3xX40xX3x12bc1xX5axX5xXdxX25xXaxX3xX1xX44xX10x14706xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX85xX1f0xX1bxX21xX1bxX14xX48xX669xX61xX6xX1bxX1f0xX5axX21xXdxX1f0xX7xX43xX44xXdxX6xX1f0xX4xX1xX61xX6xX1bxX1f0xX25xXdxX1f0xXexXdxX10xX1bxX1f0xX1xX6xX1bxX1xX1f0xX4xX1xXdxX10xX1bxX1f0xX5axXdxX4xX1xX1f0xX669xX61xX43xX1f0xX85xX21xX1f0xX5xX21xX1bxX1f0xX21xX1f0xXdxX5axX5xXdxX25xX48xX2xX20exX29xX2bxX2bxX29xX2axX1xXexX85xXaxX12xX0xXdxX85xX14xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX48xX85xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX28xX2bxX48xX1bxX10xX207xX7xX48xX2xX8axX21exX29xX48xX2xX2bxX8axX5axX29xX2bxX13exX2xX14axX2bxX20exXexX20exX13exX13dxX5xX21exX1f0xX7xX43xX44xXdxX6xX2axX2a1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX5xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxX2bxX2bxX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX35xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX44xXdxX6xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXa8xX12xX0xX7xXexX44xX21xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60xX61xX50fxX1bxX3xX8cxX5exXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xX4xX1xX61xX163xX1bxX3xX25xX4a5xX3xXexXdxX118xX1bxX3xX1xXa4xX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX118xX1bxX3xX5axX4a5xX4xX1xX3xX669xX61xX43xX3xX85xX17exX3xX5xX184xX1bxX3xX40xX3xX8c9xX5axX5xXdxX25xXaxX3xX1xX44xX10xX8d3xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX85xX1f0xX1bxX21xX1bxX14xX48xX669xX61xX6xX1bxX1f0xX5axX21xXdxX1f0xX7xX43xX44xXdxX6xX1f0xX4xX1xX61xX6xX1bxX1f0xX25xXdxX1f0xXexXdxX10xX1bxX1f0xX1xX6xX1bxX1xX1f0xX4xX1xXdxX10xX1bxX1f0xX5axXdxX4xX1xX1f0xX669xX61xX43xX1f0xX85xX21xX1f0xX5xX21xX1bxX1f0xX21xX1f0xXdxX5axX5xXdxX25xX48xX2xX20exX29xX2bxX2bxX29xX2axX1xXexX85xXaxX12xX60xX61xX50fxX1bxX3xX8cxX5exXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xX4xX1xX61xX163xX1bxX3xX25xX4a5xX3xXexXdxX118xX1bxX3xX1xXa4xX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX118xX1bxX3xX5axX4a5xX4xX1xX3xX669xX61xX43xX3xX85xX17exX3xX5xX184xX1bxX3xX40xX3xX8c9xX5axX5xXdxX25xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX44xX21xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX57xX8dxX1bxX14xX3xXexX1xX17exX1bxX14xX3xXexXd7xX1bxX3x18143xX6xX44xX7xX3xX4xX1xX21xX3xX25xXdxX118xXexX3xX669xX61xX50fxX1bxX3xX8cxX5exXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xX8cxX8dxX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xXdxX4aexX1bxX3xX44xX6xX3xX4xX18xX4xX3xX4xX84xX1bxX3xX4xX4d1xX3xXa8xXa4xX3xX4xX98xX3xX7xX40xX3xX4xX39xX6xX3xX5xX366xX4xX3xX5xX4ccxXdbxX1bxX14xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX8cxX37cxX3xXexX467xX3xX8cxXb9xX3xXexX44xXdxX37cxX1bxX3xX37xX1xX6xXdxX3xX4xX18xX4xX3xXa8xXcexX3xX37xX1x11a6fxX3xX1xX22xX1bxX14xX3xX1bxX196xX1bxX14xX3xX40xX3xXexX646xX1bxX1xX3xX8c9xX5axX5xXdxX25xX2axX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXa8xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1722cx160f7xX3xX44xX6xX3xX8cxXdxX73exX61xX3xX37xXdxX4aexX1bxX3xX8cxX37cxX3xX44xX167xXexX3xX669xX61xX50fxX1bxX3xX37xX1xX26xXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX11axX3x13f56xX6xX85xX6xX7xX4xX61xX7xX3xXexX1x17aeaxX1bxX14xX3xXexX1xX467xX1bxX14xX3xXexX467xX3xX4xX1xX3exXdxXaxX3xX1xX44xX10xX8d3xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX85xX1f0xX1bxX21xX1bxX14xX48xX85xX43xX1f0xX44xX6xX1f0xX5axXdxX10xX61xX1f0xX37xXdxX10xX1bxX1f0xX5axX10xX1f0xX44xX61xXexX1f0xX669xX61xX6xX1bxX1f0xX37xX1xX21xXdxX1f0xX7xX43xX44xXdxX6xX1f0xX5axX6xX85xX6xX7xX4xX61xX7xX1f0xXexX1xX6xX1bxX14xX1f0xXexX1xX61xX1bxX14xX1f0xXexX61xX1f0xX4xX1xX21xXdxX48xX2xX20exX2bxX28xX21exX14axX2axX1xXexX85xXaxX12xX0xXdxX85xX14xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX48xX85xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX28xX2bxX48xX1bxX10xX207xX7xX48xX2xX8axX29xX13dxX48xX2xX2bxX8axX5axX29xX2xX21exX21exX8axX2bxX28xXexX28xX28xX21exX2bxX5xX13exX1f0xX2xX21exX2bxX13dxX28xX13dxX1f0xX2xX2axX2a1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX5xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxX2bxX2bxX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX35xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX44xXdxX6xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXa8xX12xX0xX7xXexX44xX21xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb75xXb76xX3xX44xX6xX3xX8cxXdxX73exX61xX3xX37xXdxX4aexX1bxX3xX8cxX37cxX3xX44xX167xXexX3xX669xX61xX50fxX1bxX3xX37xX1xX26xXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX11axX3xXb9dxX6xX85xX6xX7xX4xX61xX7xX3xXexX1xXba8xX1bxX14xX3xXexX1xX467xX1bxX14xX3xXexX467xX3xX4xX1xX3exXdxXaxX3xX1xX44xX10xX8d3xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX85xX1f0xX1bxX21xX1bxX14xX48xX85xX43xX1f0xX44xX6xX1f0xX5axXdxX10xX61xX1f0xX37xXdxX10xX1bxX1f0xX5axX10xX1f0xX44xX61xXexX1f0xX669xX61xX6xX1bxX1f0xX37xX1xX21xXdxX1f0xX7xX43xX44xXdxX6xX1f0xX5axX6xX85xX6xX7xX4xX61xX7xX1f0xXexX1xX6xX1bxX14xX1f0xXexX1xX61xX1bxX14xX1f0xXexX61xX1f0xX4xX1xX21xXdxX48xX2xX20exX2bxX28xX21exX14axX2axX1xXexX85xXaxX12xXb75xXb76xX3xX44xX6xX3xX8cxXdxX73exX61xX3xX37xXdxX4aexX1bxX3xX8cxX37cxX3xX44xX167xXexX3xX669xX61xX50fxX1bxX3xX37xX1xX26xXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX11axX3xXb9dxX6xX85xX6xX7xX4xX61xX7xX3xXexX1xXba8xX1bxX14xX3xXexX1xX467xX1bxX14xX3xXexX467xX3xX4xX1xX3exXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX44xX21xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXb9dxX6xX85xX6xX4xX61xX7xX3xXexX467xX3xX4xX1xX3exXdxX3xX4xX18xX4xX3xX8cxXdxX73exX61xX3xX37xXdxX4aexX1bxX3x170c6xX6xX7xX1xXdxX1bxX14xXexX21xX1bxX3xX8cxX4ccxX6xX3xX44xX6xX3xX8cxX37cxX3xX44xX167xXexX3xX669xX61xX50fxX1bxX3xX37xX1xX26xXdxX3xX4xX84xX1bxX3xX4xX4d1xX3x16b2dxX5xX3xXcxX6xX1bxX8d3xX3xX40xX3xXbxX1xXb3fxX6xX3x12afaxX17exX1bxX14xX3xX1bxX6xX85xX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xXa8xXa4xX3xX37xX1xX61xX3xXa8xX366xX4xX3xX25xX4cdxX3xXe13xX17exX1bxX14xX3xX7xX17exX1bxX14xX3x163bcxX61xXbxX1xX44xX6xXexX10xX7xX2axX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXa8xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb75xXb76xX3xXexX61xX43xXaaxX1bxX3xX25xX3exX3xX37xX1xX17exX1bxX14xX3xX37xXb3fxX4xX1xX3xX2xX8axX3xX5xX31xX1bxX3xXexX22xXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xXexX44xX21xX1bxX14xX3xX8cxX31xX61xX3xXexX1xX18xX1bxX14xX3xX14axXaxX3xX1xX44xX10xX8d3xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX85xX1f0xX1bxX21xX1bxX14xX48xX85xX43xX1f0xXexX61xX43xX10xX1bxX1f0xX25xX21xX1f0xX37xX1xX21xX1bxX14xX1f0xX37xXdxX4xX1xX1f0xX2xX8axX1f0xX5xX6xX1bxX1f0xXexX6xXdxX1f0xX7xX43xX44xXdxX6xX1f0xXexX44xX21xX1bxX14xX1f0xX5axX6xX61xX1f0xXexX1xX6xX1bxX14xX1f0xX14axX48xX2xX13dxX14axX8axX29xX14axX2axX1xXexX85xXaxX12xX0xXdxX85xX14xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX48xX85xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX28xX2bxX48xX1bxX10xX207xX7xX48xX2xX8axX28xX8axX48xX2xX2bxX8axX5axX29xX2bxX8axX21exX21exX21exX29xXexX13exX29xX21exX13dxX5xX2xX2bxX1f0xX2xX2bxX2xX21exX8axX13exX21exX2bxX8axX14axX1f0xX2xX8axX21exX21exX13dxX21exX29xX1f0xX1bxX2axX2a1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX5xX21xX22xXdxX3xX25xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxX2bxX2bxX3xXbxX1xX31xX1bxX3xXexX35xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX40xX3xX42xX43xX44xXdxX6xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXa8xX12xX0xX7xXexX44xX21xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb75xXb76xX3xXexX61xX43xXaaxX1bxX3xX25xX3exX3xX37xX1xX17exX1bxX14xX3xX37xXb3fxX4xX1xX3xX2xX8axX3xX5xX31xX1bxX3xXexX22xXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xXexX44xX21xX1bxX14xX3xX8cxX31xX61xX3xXexX1xX18xX1bxX14xX3xX14axXaxX3xX1xX44xX10xX8d3xX9xXaxX48xX5axXdxX10xX85xX1f0xX1bxX21xX1bxX14xX48xX85xX43xX1f0xXexX61xX43xX10xX1bxX1f0xX25xX21xX1f0xX37xX1xX21xX1bxX14xX1f0xX37xXdxX4xX1xX1f0xX2xX8axX1f0xX5xX6xX1bxX1f0xXexX6xXdxX1f0xX7xX43xX44xXdxX6xX1f0xXexX44xX21xX1bxX14xX1f0xX5axX6xX61xX1f0xXexX1xX6xX1bxX14xX1f0xX14axX48xX2xX13dxX14axX8axX29xX14axX2axX1xXexX85xXaxX12xXb75xXb76xX3xXexX61xX43xXaaxX1bxX3xX25xX3exX3xX37xX1xX17exX1bxX14xX3xX37xXb3fxX4xX1xX3xX2xX8axX3xX5xX31xX1bxX3xXexX22xXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX3xXexX44xX21xX1bxX14xX3xX8cxX31xX61xX3xXexX1xX18xX1bxX14xX3xX14axX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX44xX21xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12x16dc8xX31xX61xX3xX13xX84xX85xX3x148f0xXb9xX4xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX5xXdxXaaxX1bxX3xX85xXdxX1bxX1xX3xX669xX61xX50fxX1bxX3xX7xX366xX3xX5axX21xX3xXb75xXb76xX3xX5ax1b4e0xX1bxX3xX8cxX31xX61xX3xX8cxX8dxX3xXexX1xX366xX4xX3xX1xXdxX4aexX1bxX3xX1xXa4xX1bxX14xX3xX5xX21xX22xXexX3xXa8x14b25xX3xX37xX1xX17exX1bxX14xX3xX37xXb3fxX4xX1xX3xX1bxX1xX79xX85xX3xXa8xXa4xX21xX3xX4xX18xX4xX3xX85xX10cdxX4xX3xXexXdxXaaxX61xX3xX4xX39xX6xX3xXexX39cxX3xX4xX1xX4d1xX4xX3xX37xX1xX39xX1bxX14xX3xX25xX3exX3xX8c9xX42xX3xXexX22xXdxX3xX42xX43xX44xXdxX6xX2axX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXa8xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX61xX5xX12xX0xX5axXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX44xXaxX12xX0xX48xX5axXdxXa8xX12xX0xX48xX5axXdxXa8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX21xX61xX44xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3x14ad2x15f3axX115bxX2axX115bxX13xX0xX48xXbxX12