Những “ô màu” Tây Bắc không thể bỏ qua mùa nước đổ
Những người yêu thiên nhiên, ưa xê dịch chắc chắn không thể bỏ lỡ những bức tranh Tây Bắc vào một trong hai thời điểm đẹp nhất - mùa nước đổ.
733dxe451xb4a1x73e6x760fxc229x8259x9e65xc16bxX7x7a4cx7e7dxe255xc87exf059xd35bxX5xe50bxXaxa2c5xbea5xX1xc452xc3b9xdd8bxX3xXaxa428xX3xde33x97e7x84e4xXaxX3xXcxa284xd005xX3x7f7ax807axX4xX3x8e7bxX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xa053xX3xd60cxd10dxX3xc164xX1exX6xX3xX1cxd026xX6xX3xX16xc301xbc76xX4xX3xdd21xddbcxX0xe657xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf62cxX10xX6xea8axXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX3fxf0f2xXdxX3xX23x7a86xX1exX3xXexX1xXdxX68xX16xX3xX16xX1xXdxX68xX16xb8bbxX3xX3fxX6xX3xf66cxX68xX3xX58xc4fdxX4xX1xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX4xX1xX26xX16xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX5xf70fxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX33xbe21xX4xX3xXexdca8xX6xX16xX1xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xe8bexX1dx9701xX3xX1cxa90exXexX3xXexXa8xXb7xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX64xXdxX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43x99a3xXbxX3xX16xX1x9273xXexX3xd710xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44x74f2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcdc2xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxf346xX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10x876cxX7xX46xX2x9909x9b62xX146xX46xX2x8d0fxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xd7f3xbdadxX152xXexX146xX153xX2xX147xX5xX2xXe7xf7d0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3x7bf0xX1axX3xX1cxX1dxX1ex8407xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xa34dxX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1ex9cd6xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xcb14xX14bx869bxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX2xX1edx85f8x76ecxX13xX25xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdx8c88xX23xd082xXaxX12xXcxX1x9ca6xX16xX17xX3xX1d9xX76xX3xXexX1xX23dxX16xX17xX3xX1efxX76xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xb6e0xX6xX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX33xf2a6xX4xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xXa8xXbaxX16xX3xXa8xX1dxX16xX17xX3xXb5xX1dxXb7xX3xX1cxX3bxX6xX3xX43xX44xX3xa620xXdxXe7xX3xXcxb3cfxX3xXexXa8xX3fxX40xX4xX3xX43xb796xX76xX3xX16xX17xX3fxX64xXdxX3xc228xX1axX16xX17xX76xX3xX16xX17xX3fxX64xXdxX3xf435xX6xXb7xX76xX3xX55xX1dxX3xX13xX1xb024xX3xX43xbc4axX3xX1x904exXdxX3xX1xX284xX3xX5xX68xX16xX3xX16xX3fx8b27xX16xX17xX3xXbxX1xX23dxXexX3xX4xX34xX3xX58xdfd3xXdxX76xX3xX43xX26xXbxX3xX5xX2d0xXdxX3xX33xX64xX76xX3xX1cxb53fxXexX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX76xX3xX1cxead3xX3xX43xX3fxX64xX16xX17xX3xX58x7ae7xX16xX3xX16xX3fxX40xX4xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX152xX152x9bbaxX152xX5xX147xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX147xX1edxeb89xe517xa775xcfddxXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12x9914xX1xXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX2c3xX16xX3xX1cxX3fxX6xX3xX7bxX1exX2b7xX16xX17xX76xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xXexX289xX3xX16xX17xX1exd169xX16xX3xX43xX44xX3xXb5x7ac5xX3xX16xX17xX25fxXbxX3xX1cxX2e1xXexX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX76xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexXa8xXdxX47bxX16xX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX33xX25fxX4xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX3fxX3xX29xX1xXb7xX23dxX4xX3xX5xX68xX16xX3xX1cxXbaxXexX3xXexXd7xX1cxX3xX23dxXb7xX3xX1cxX40xXdxXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX1exX1cxX33xX3xXdxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX58xXexX1xX12exX3xX1efxX2xX1d9xXbxX7bxX238xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX12exX3xX153xX2xX14bxXbxX7bxX238xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX147xX1d9xX152xXexX146xX2xX152xX1d9xX5xX147xXdaxXb5xXb7xXb5xXdaxX152xXdaxXbxX1e2xX1xX4xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12xX55xX1exX23x971bxX16xX3xX25xX23dxXexX3xX411xX23dxXexX3xX4xd796xX6xX3xe338xX1dxXb7xX3xXf7xX6xXdxX3xX5xX1dxX3xX1cxXbaxXexX3xXexXa8xXb7xX16xX17xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43x7bbfxX16xX3xX1xXd7xXbxX3xX58xX2f5xX16xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXe7xX3xX13xX2c3xXdxX3xX43xX22xX23xX3xX4xX292xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX5x8f09xX16xX17xX3xX1xX3bxX16xX17xX3xXb5xbe8exX76xX3xX16xX2c3xXdxX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX33xX25fxX4xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3xXexXa8xX284xXdxX3xXa8xX6xX3xX16xX1xX3fxX3xXexXd7xX1cxX3xX33xX284xX16xX17xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX5e5xX6xX3xX1xec9fxX6xX3xX7xX643xX12exX3xX1cxX1dxX1exX3xXb5xX1dxX16xX17xX3xX4xX5e5xX6xX3xX1cxX2e1xXexX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX1cxX40xXdxX3xX33xX289xX6xX3xX7bxXb7xX16xX17xX76xX3xX1cxX1dxX1exX3xX16xX22xX1exX3xX4xX5e5xX6xX3xX43xXd7xXexX3xX1cxX40xXdxX3xX4xX1dxX23xX3xX284xXdxX76xX3xX1cxX1dxX1exX3xXexf2d7xX1cxX3xX4xX5e5xX6xX3xX33xX3bxX16xX3xXexXa8xX68xX16xX3xX4xX1xX22xX16xX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xXexX1xXd7xXbxX76xX3xX1cxX1dxX1exX3xX7bxX6xX16xX1xX3xX4xX5e5xX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX255xX6xX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX4xXd7xX23xX3xX7xX40xX1cxXe7xXe7xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX152xX1d9xX2xX1efxX5xX152xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX153xX1edxXcxX13x7fb4xX13xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12xd2f8xXdxX3xXexXa8xX68xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xXb7xX16xX3xX43xX3fxX64xX16xX17xX3xX36xX1exX6xX16xX1xX3xX4xXb7xX76xX3xX1xXdxX31xX1cxX3xXexXa8xX2ecxX3xX2ecxX3x99f9xX3xX5e8xX3bxX76xX3xX13xX17xX284xXdxX3xXcxX1x8978xX1exX76xX3xf961xX3xXcx7dc9xX3xX1xX6xX23xX3xXcxX284xX3xX2a7xX47bxX16xX3xXcxX1xX1dxX16xX17xX76xX3xX33xX2d0xX16xX3xX7xf2d6xX3xX43xX3fxe868xX4xX3xX4xX1xXdxX68xX1cxX3xX16xX17xX3fxX9bxX16xX17xX3xX29xXdxX5d9xXexX3xXexX23dxX4xX3xX43xX3fxX8bfxX4xX3xXexX2d0xXb7xX3xX16xX68xX16xX3xX33xX2ecxXdxX3xX33xX1dxX16xX3xXexX6xX23xX3xX4xX5e5xX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX3fxX64xXdxX3xX16dxX16xX17xX1xX5d9xX3xX7xX643xX173xX3xX16xX1axX16xX17xX3xX58xX22xX16xX3xXb5xX3bxX16xX17xX3xX4xX6xXb7xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX146xX14bxX146xX146xX5xX153xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX1d9xX1edxaae4x9477xX450x9891xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX12xXcxX1xX1exX16xX17xX3xX5xX639xX16xX17xX3xX2a7xX47bxX16xX3xXa2fxX23dxX16xX17xX3xXexXa8xX2ecxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xXexXd7xX1cxX3xX17xX3fxX2c3xX16xX17xX3xX29xX1xX44xX16xX17xX3xX5xX474xX3xX5xXb7xX6xX16xX17xX3xX5xXb7xX23dxX16xX17xX3xXb5xX40xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX16xX3fxX40xX4xX3xXexXa8xX26xX16xX17xX3xX33xX2d0xX4xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXex81a1xX146xX146xX152xX5xX1d9xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX1efxX1edxX412xdcf1xX822xX13xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12xX450xX47bxX3xX33xX68xX16xX3xX25xX23dxXexX3xX411xX23dxXexX3xXb5xX1dxX3xXa2fxX6xX3xX1fbxX6xX76xX3xX16xX2c3xXdxX3xX7xX2ecxX3xX1xX15xX1exX3xXa8xXd7xXexX3xX16xX1xXdxX47bxX1exX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX33xX25fxX4xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3xX43xXd2xXbxX3xXexX289xX3xX5xX22xX1exX3xX43xX64xXdxX76xX3xX5xX2d0xXdxX3xXexX1xX1exX25fxX16xX3xXexXdxX5d9xX16xX3xX4xX1xXb7xX3xXb5xXdxX5d9xX4xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX36xX1exX6xX16xX3xX4xX23dxX4xX3xX58xX6xX16xX1xX3xXexX1xX26xX16xX17xX3xX16xX44xXdxX3xXexXdxX609xX16xX17xX3xX29xX1xX23dxX4xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexXb15xXb15xX36dxXb15xX5xX1efxXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX36dxX1edxXa30xX40fxXa30xXf7xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12xX55xX1exX23xX5d9xX16xX3xX55xXb7xX1dxX16xX17xX3xXa2fxX1exX3xX1fbxX1xX2b1xX3xX4xX5e5xX6xX3xX55xX1dxX3xX1faxXdxX6xX16xX17xX3xX4xX639xX16xX17xX3xX5xX1dxX3xX16dxXexX1xXdxX68xX16xX3xX43xX3fxX64xX16xX17xX173xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xX3xXb5xX40xXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX255xX6xX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX4xX1xX10xX16xX3xX17xXdxX15xX6xX3xX4xX23dxX4xX3xX7xX3fxX64xX16xX3xX16x744dxXdxX3xX58xX2b7xX4xX3xX43xXa4xX16xX17xX76xX3xXexX2d0xXb7xX3xX16xX68xX16xX3xX29xX1xX1exX16xX17xX3xX4xX284xX16xX1xX3xX1xX609xXexX3xX7xXa4xX4xX3xX29x8da3xX3xXb5xX643xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexXb15xX1d9xXb15xX5xX36dxXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX146xX1edxX29bxc981xX1faxXa32xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX12xX25xX284xX16xX3xX5e8xX1exX2b7xX4xX76xX3xX33xX284xX16xX3xX1fbxX1xX3bxX16xX17xX76xX3xX55xX474xX3xXcxX1xX89bxX1exX76xX3xX13xX25fxX1cxX3xXcxXdxX76xX3xXa2fxX23dxX16xX3xXa2fxX284xX3xX55xX474xX76xc77fxX3xX5xX1dxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX43xX7fxX6xX3xX43xXdxX31xX1cxX3xXexX1exX23xX5d9xXexX3xXb5xX64xXdxX3xX43xX31xX3xX29xX1xX23dxX1cxX3xXbxX1xX23dxXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX36dxX1d9xX2xX2xX5xX146xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxXb15xX1edxXf86xXcxX55xX450xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12xX13xX17xX6xX23xX3xX4xX284xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX29xX1xX1exX3xXb5x8e8axX4xX3xX33x765fxX16xX17xX3xXbxX1x89b4xX16xX17xX3xX1xX2c3xX16xX3xX16xX1xX3fxX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX5xX639xX16xX17xX3xX29bxX6xXdxX3xXf7xX1xX22xX1exX3x8fc4xX55xb73exX6xX3xX25xX2b1xX16xX1x7e2exX76xX3xX29bxX3fxX64xX16xX17xX3xXcxXd7xX4xX3xX1193xXa2fxX2c3xX16xX3xX5e8xX6xX119cxX76xX3xX29bxX3fxX64xX16xX17xX3xX5e8xX1195xX3xX1193xX89fxX68xX16xX3xX25xX23dxXdxX119cxX76xX3xX1cxX3bxX6xX3xX43xX44xX3xX284xXdxX3xX4xX639xX16xX17xX3xXexX2d0xXb7xX3xX16xX68xX16xX3xX33xXa4xX4xX3xXexXa8xX6xX16xX1xX3xX5xX6xXb7xX3xX43xXbaxX16xX17xX3xX43xXd2xXbxX3xX1cxX26xXexXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX146xX153xX14bxX147xX5xXb15xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX2xX14bxX1edxX88exX55xX40fxX13xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12xXcxX1exX23xX3xX16xX1xXdxX68xX16xX76xX3xX16xX44xXdxX3xXexXdxX609xX16xX17xX3xX16xX1xXd7xXexX3xXbxX1xX284xXdxX3xX29xX31xX3xX43xX609xX16xX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX33xX25fxX4xX3xXexX1xX6xX16xX17xX3xX2ecxX3xX29bxX3bxX3xXf7xX6xX16xX17xX3xXf7xX1xX284xXdxX76xX3xX89fxX68xX16xX3xX25xX23dxXdxXe7xX3xX2a7xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX22xX16xX3xX43xea77xXb7xX3xX450xX1xX6xX1exX3xX1fbxX1xX2d0xX3xX4xX6xXb7xX3xX147xX2xX14bxX14bxX3xX1cxX76xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX1xX255xX6xX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX1cxX284xX16xX17xX3xX7bxX6xX16xX1xX76xX3xX1cxX284xX16xX17xX3xXexXa8xX26xX16xX17xX3xX43xX6xX16xX3xX7bxX10xX16xX3xXexXa8xX284xXdxX3xX1cxX2b4xXdxX3xX58xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX22xX16xX3xX58xX2b4xX23xX3xX16xXe46xXdxX3xX4xX6xXb7xX3xX7bxX6xX16xX1xX3xX16xX17xX26xXexX76xX3xX1cxX22xX23xX3xXexXa8xX26xX16xX17xX3xX1axX1cxX3xX43xe7b8xX16xX1xX3xX43xX89bxX1exXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX2xX1efxX146xX1d9xX5xX2xX14bxXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX2xX2xX1edxXa32xX88exXbbaxX89fxXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX12xX5e8xX6xX3xX1fbxX23dxX16xX3xXcxc4f7xX16xX76xX3xXf7xX1xX609xX3xXf7xX1exX3xX13xX1xX6xX76xX3xX2a7xX609xX3xX411xX1exX3xX1fbxX1xX2b1xX16xX1xX3xX5xX1dxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX43xX7fxX6xX3xX58xX6xX16xX1xX3xX43xX2b4xX3xX36xX1exX23dxX3xX36xX1exX10xX16xX3xXexX1xX1exXbaxX4xX3xX4xX89bxX16xX3xXbxX1xX284xXdxX3xX43xX609xX16xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX36dxX152xX14bxX14bxX5xX2xX2xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX2xX147xX1edxX5e8xX412xXf7xX55xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX12xXcxX2d0xXdxX3xX43xX22xX23xX3xX1cxX3bxX6xX3xX43xX44xX3xX284xXdxX3xX4xX639xX16xX17xX3xX43xX609xX16xX3xX7xX40xX1cxX3xX1xX2c3xX16xX76xX3xX7xX6xX1exX3xX43xX292xX3xX5xX1dxX3xX17xXdxX10xXb7xX3xX1cxX2d0xX3xXb5xX1dxX3xX4xXd7xX23xX3xX5xXe46xX6xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX1efxX1efxX1efxX152xX5xX2xX147xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX2xX152xX1edxX88exX1faxX40fxX89fxXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12xXcxXa8xX68xX16xX3xX29xX1xX1exX1axX16xX17xX3xX16xX1xX2d0xX4xX3xX5xX1dxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX33xX64xX3xXa8xX1exXbaxX16xX17xX3xX16xX1xX3fxX3xX29x7f8axX3xXb5xX8bbxX76xX3xX16xX17xX3fxX64xXdxX3xX43xXdxX3xX4xXd7xX23xX3xX1cxX1dxX1exX3xX23dxXb7xX3xXa8xX1169xX4xX3xXa8xX9bxX3xXexX1169xX6xX3xX16xX1xX3fxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX2b7xXexX3xX16xX1xX2d0xX4xX3xX43xX6xX16xX17xX3xX17xXdxX10xXb7xX3xXb5xX1dxXb7xX3xX43xXd7xXexX3xX33xX1dxXdxX3xX4xX6xX3xX16xXb7xX3xXd7xX1cxXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX2xX14bxX14bxX147xX5xX2xX152xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX2xX153xX1edxX29bxX25xXf7xX411xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX12xX25xX1dxX3xX4xXb7xX16xX3xXexXa8xXb7xX16xX17xX3xXexXa8xX6xX16xX17xX3xXbxX1x918exX4xX3xXexXa8xX1exX23xX47bxX16xX3xXexX1xX2b7xX16xX17xX3xX43xXdxX3xX4xXd7xX23xX3xX6c5xX3xX40xXdxX3xX17xX678xXdxX3xX16xX1xX6xX1exX3xXexX1169xX6xX3xX16xX1xX3fxX3xXexXa8xX284xX23xX3xX1xXbaxXdxXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX10xX16xXexX10xXa8xXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cxX7xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX1xX15xX16xX17xX3xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12exX46xX46xXdxXe7xX33xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe7xXb5xX16xX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX146xX46xX2xX14bxX146xX58xX2xX2xX14bxX2xX152xX153xX152xXexX146xX152xX147xX153xX5xX2xX153xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXdaxXbxX1xXb7xXexXb7xXdaxXb7xXa8xXdxX17xXdxX16xX6xX5xXdaxX7xXa8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX12exX46xX46xXdxX1cxX6xX17xX10xX7xXe7xXb5xXb7xXb5xXe7xXb5xX16xX46xX1exXbxX5xXb7xX6xX58xX10xX58xX46xX29xXa8xX33xX146xX7xX5xX1d9xX1xXa8xX142xX1exX5xX23xX146xX1exX1e2xXb5xX10xX1exX29xX17xX46xX147xX14bxX2xX146xX1edxX14bxX1efxX1edxX147xX1d9xX46xXb5xXb7xXb5xX1edxX2xX1d9xX1edxX412xX88ex7e5exX88exXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX6xXbxXexXdxXb7xX16xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX7bxXexXdaxX6xX5xXdxX17xX16xX12exX3xX15dxX1exX7xXexXdxX236xX23xX238xXaxX12xX5e8xXe46xX6xX3xX2ecxX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX5xX639xX16xX17xX3xXf7xX6xXb7xX3xX1fbxX1xX2d0xX3xXb5xX1dxX3xXcxXe46xX3xX5e8xX5d9xX3xXdaxX3xX16xX2c3xXdxX3xX4xX292xX3xX5xXb7xX2d0xXdxX3xX16xX609xXbxX3xX16xX17xXb7xX16xX3xX16xXa4xX4xX3xXexXdxX609xX16xX17xX3xX5xX68xX16xX3xX7bxX6xX16xX1xX3xX1cxX3fxX40xXexX3xX1cxX26xXexX76xX3xX1xXa4xX6xX3xX1xXd2xX16xX3xX1cxXbaxXexX3xX1cxX3bxX6xX3xXb5xX1a55xX3xX33xXbaxXdxX3xXexX1xX1exXe7xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXa8xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexXa8xXb7xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX68xX16xX3xX36xX1exX6xX16xX12exX0xX46xX7xXexXa8xXb7xX16xX17xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdaxXexX1xX1exX1cxX33xXdaxX6xX16xX58xXdaxX7xX6xXbxXb7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX1dxX3xXcxX643xX16xX1xX3xX1cxX2ecxX3xXa8xXbaxX16xX17xX3xXexXb7xX1exXa8xX3xXexX1exX23xX609xX16xX76xX3xX16xX22xX16xX17xX3xXexX89bxX1cxX3xX58xX7fxX4xX1xX3xXb5xX1a55xX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xXaxX3xX1xXa8xX10xX236xX9xXaxX46xX58xXdxX10xX1cxXdaxX58xX10xX16xX46xX1xX6xXdaxXexXdxX16xX1xXdaxX1cxXb7xXdaxXa8xXb7xX16xX17xXdaxXexXb7xX1exXa8xXdaxXexX1exX23xX10xX16xXdaxX16xX6xX16xX17xXdaxXexX6xX1cxXdaxX58xXdxX4xX1xXdaxXb5xX1exXdaxX58xX1exXdaxX5xXdxX4xX1xX46xX2xX1d9xX36dxX1efxX2xX36dxXe7xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX46xX1cxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX147xX14bxX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX36dxX46xX2xX14bxX1efxX58xX1efxX14bxX14bxX153xX153xX14bxX146xXexX153xX1d9xX36dxX1efxX5xXb15xXdaxX29xX58xX5xXexX1xXdxX10xX16xX4xX6xX1cxXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxXb5xX12xX0xX7xXexXa8xXb7xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX1dxX3xXcxX643xX16xX1xX3xX1cxX2ecxX3xXa8xXbaxX16xX17xX3xXexXb7xX1exXa8xX3xXexX1exX23xX609xX16xX76xX3xX16xX22xX16xX17xX3xXexX89bxX1cxX3xX58xX7fxX4xX1xX3xXb5xX1a55xX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xXaxX3xX1xXa8xX10xX236xX9xXaxX46xX58xXdxX10xX1cxXdaxX58xX10xX16xX46xX1xX6xXdaxXexXdxX16xX1xXdaxX1cxXb7xXdaxXa8xXb7xX16xX17xXdaxXexXb7xX1exXa8xXdaxXexX1exX23xX10xX16xXdaxX16xX6xX16xX17xXdaxXexX6xX1cxXdaxX58xXdxX4xX1xXdaxXb5xX1exXdaxX58xX1exXdaxX5xXdxX4xX1xX46xX2xX1d9xX36dxX1efxX2xX36dxXe7xX1xXexX1cxXaxX12xX55xX1dxX3xXcxX643xX16xX1xX3xX1cxX2ecxX3xXa8xXbaxX16xX17xX3xXexXb7xX1exXa8xX3xXexX1exX23xX609xX16xX76xX3xX16xX22xX16xX17xX3xXexX89bxX1cxX3xX58xX7fxX4xX1xX3xXb5xX1a55xX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXa8xXb7xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX13xX609xX1exX3xX16xX1xX3fxX3xXexXa8xX3fxX40xX4xX3xX43xX22xX23xX76xX3xX29xX1xX23dxX4xX1xX3xX1xX1dxX16xX17xX3xXexX1xX3fxX64xX16xX17xX3xX5xX1169xX6xX3xX4xX1xX678xX16xX3xXbxX1xX3fxX2c3xX16xX17xX3xX23dxX16xX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xX3xXexX1169xX3xXexXe46xX4xX3xXexX1xX2b1xX3xX1xXdxX5d9xX16xX3xX16xX6xX23xX76xX3xX7bxX1exX3xX1xX3fxX40xX16xX17xX3xX43xXdxX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xX3xX36xX1exX6xX3xXexXb7xX1exXa8xX3xX4xX5e5xX6xX3xX4xX23dxX4xX3xX4xX1axX16xX17xX3xXexX23xX3xX29xXdxX16xX1xX3xX58xXb7xX6xX16xX1xX3xX5xX15xX3xX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX2d0xXdxX3xX4xX1xXdxX609xX1cxX3xX43xX6xX3xX7xX2b7xXe7xX3xXa2fxX1169xX3xX58xX7fxX4xX1xX3xX4xX1xX1exX23xX31xX16xX3xX16xX1dxX23xX3xX4xX5e5xX6xX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xX3xX55xX1dxX3xXcxX643xX16xX1xX3xX29xX1xX23dxX3xXa8x9e10xX3xX16x77caxXexX3xX16xX1xX64xX3xX4xX1xXd7xXexX3xX5xX3fxX8bfxX16xX17xX3xX58xX7fxX4xX1xX3xXb5xX1a55xX3xXexXa8xXb7xX16xX17xX3xX4xX23dxX4xX3xXexXb7xX1exXa8xX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xX3xX16xX17xX1dxX23xX3xX4xX1dxX16xX17xX3xX43xX3fxX8bfxX4xX3xX16xX22xX16xX17xX3xX4xX6xXb7xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxXb5xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX861xX292xX16xX3xX17xX89bxX16xX3xX2xX3xXexXa8xXdxX5d9xX1exX3xX5xX3fxX8bfxXexX3xX29xX1xX23dxX4xX1xX76xX3xX33xXdxX31xX16xX3xX55xX1dxX3xXcxX643xX16xX1xX3xXexXa8xX2ecxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43xX609xX16xX3xX1xXd7xXbxX3xX58xX2f5xX16xXaxX3xX1xXa8xX10xX236xX9xXaxX46xXb5xX10xXdaxX1xX6xXdaxXexXdxX16xX1xX46xX58xXb7xX16xXdaxX17xX6xX16xXdaxX2xXdaxXexXa8xXdxX10xX1exXdaxX5xX1exXb7xXexXdaxX29xX1xX6xX4xX1xXdaxX33xXdxX10xX16xXdaxX1xX6xXdaxXexXdxX16xX1xXdaxXexXa8xXb7xXdaxXexX1xX6xX16xX1xXdaxX58xXdxX10xX1cxXdaxX58xX10xX16xXdaxX1xX6xXbxXdaxX58xX6xX16xX46xX2xX1d9xX36dxX1d9xX1efxX153xXe7xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX46xX1cxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX147xX14bxX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX36dxX46xX2xX14bxX1d9xX58xX1d9xX14bxX1efxX14bxX153xX1d9xX152xXexX152xX152xX152xX153xX5xX147xXdaxX2xX152xX153xX58xX1d9xX2xX14bxX147xX1efxX152xX14bxXexX146xX2xX152xXb15xX5xX153xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxXb5xX12xX0xX7xXexXa8xXb7xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX861xX292xX16xX3xX17xX89bxX16xX3xX2xX3xXexXa8xXdxX5d9xX1exX3xX5xX3fxX8bfxXexX3xX29xX1xX23dxX4xX1xX76xX3xX33xXdxX31xX16xX3xX55xX1dxX3xXcxX643xX16xX1xX3xXexXa8xX2ecxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43xX609xX16xX3xX1xXd7xXbxX3xX58xX2f5xX16xXaxX3xX1xXa8xX10xX236xX9xXaxX46xXb5xX10xXdaxX1xX6xXdaxXexXdxX16xX1xX46xX58xXb7xX16xXdaxX17xX6xX16xXdaxX2xXdaxXexXa8xXdxX10xX1exXdaxX5xX1exXb7xXexXdaxX29xX1xX6xX4xX1xXdaxX33xXdxX10xX16xXdaxX1xX6xXdaxXexXdxX16xX1xXdaxXexXa8xXb7xXdaxXexX1xX6xX16xX1xXdaxX58xXdxX10xX1cxXdaxX58xX10xX16xXdaxX1xX6xXbxXdaxX58xX6xX16xX46xX2xX1d9xX36dxX1d9xX1efxX153xXe7xX1xXexX1cxXaxX12xX861xX292xX16xX3xX17xX89bxX16xX3xX2xX3xXexXa8xXdxX5d9xX1exX3xX5xX3fxX8bfxXexX3xX29xX1xX23dxX4xX1xX76xX3xX33xXdxX31xX16xX3xX55xX1dxX3xXcxX643xX16xX1xX3xXexXa8xX2ecxX3xXexX1xX1dxX16xX1xX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43xX609xX16xX3xX1xXd7xXbxX3xX58xX2f5xX16xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXa8xXb7xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xX7xX2b7xX3xX5xXdxX5d9xX1exX3xXexX1xX2b7xX16xX17xX3xX29xX68xX3xX4xX5e5xX6xX3xXa2fxX2ecxX3xXa30xX55xXdaxXcxXcx78d8xX2a7xX5e8xX3xX55xX1dxX3xXcxX643xX16xX1xX76xX3xX5xX3fxX1exX3xX5xX3fxX8bfxX16xX17xX3xX58xX1exX3xX29xX1xX23dxX4xX1xX3xX43xX609xX16xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX36xX1exX6xX16xX3xXb5xX1dxX3xX16xX17xX1xX1426xX3xX58xX3fxX9bxX16xX17xX3xXexX2d0xXdxX3xX4xX23dxX4xX3xX29xX1xX1exX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xX3xX33xXdxX31xX16xX3xXexccabxX16xX17xX3xX43xXbaxXexX3xX33xXdxX609xX16xXe7xX3xX822xX1exX6xX3xX43xX292xX3xX4xX1xXb7xX3xXexX1xXd7xX23xX76xX3xX1xXb7xX2d0xXexX3xX43xXbaxX16xX17xX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xX3xXexXa8xX68xX16xX3xX43xX7fxX6xX3xX33xX1dxX16xX3xXexXa8xXb7xX16xX17xX3xX1efxX3xXexX1xX23dxX16xX17xX3xX43xX89bxX1exX3xX16xX22aexX1cxX3xX43xX2b4xX3xX29xX1xX2ecxXdxX3xX7xX26xX4xX3xXa8xX1f81xX3xXa8xX5d9xXexXe7xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxXb5xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xXbaxXdxX3xX88exX16xX3xX5xX678xXexX3xXexXb7xXbxX3xX2xX1efxX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43xX609xX16xX3xXexX1xX3fxX3xX17xXdxX2b4xX16xX3xXexX2b7xXexX3xX16xX1xXd7xXexX3xXexX1xX609xX3xX17xXdxX40xXdxX3xX4xX5e5xX6xX3xXf7xX13xX13xXaxX3xX1xXa8xX10xX236xX9xXaxX46xX58xX1exXdaxX5xXdxX4xX1xX46xX1xXb7xXdxXdaxX6xX16xXdaxX5xXb7xXexXdaxXexXb7xXbxXdaxX2xX1efxXdaxX58xXdxX10xX1cxXdaxX58xX10xX16xXdaxXexX1xX1exXdaxX17xXdxX6xX16xXdaxXexXb7xXexXdaxX16xX1xX6xXexXdaxXexX1xX10xXdaxX17xXdxXb7xXdxXdaxX4xX1exX6xXdaxX4xX16xX16xX46xX2xX1d9xX36dxX153xX152xXb15xXe7xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX17xX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX46xX1cxX10xX58xXdxX6xX46xX2xX147xX14bxX46xX16xX10xX142xX7xX46xX2xX146xX147xX36dxX46xX2xX147xX153xX58xX147xX2xX36dxX153xX152xX153xX14bxXexX1efxX146xX152xX147xX5xX1d9xXdaxX2xX152xXe7xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16dxX1axX3xX1cxX1dxX1exX173xX3xXcxX22xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xXexX1xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1exX6xX3xX1cxX3bxX6xX3xX16xX3fxX40xX4xX3xX43xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxXb5xX12xX0xX7xXexXa8xXb7xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xXbaxXdxX3xX88exX16xX3xX5xX678xXexX3xXexXb7xXbxX3xX2xX1efxX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43xX609xX16xX3xXexX1xX3fxX3xX17xXdxX2b4xX16xX3xXexX2b7xXexX3xX16xX1xXd7xXexX3xXexX1xX609xX3xX17xXdxX40xXdxX3xX4xX5e5xX6xX3xXf7xX13xX13xXaxX3xX1xXa8xX10xX236xX9xXaxX46xX58xX1exXdaxX5xXdxX4xX1xX46xX1xXb7xXdxXdaxX6xX16xXdaxX5xXb7xXexXdaxXexXb7xXbxXdaxX2xX1efxXdaxX58xXdxX10xX1cxXdaxX58xX10xX16xXdaxXexX1xX1exXdaxX17xXdxX6xX16xXdaxXexXb7xXexXdaxX16xX1xX6xXexXdaxXexX1xX10xXdaxX17xXdxXb7xXdxXdaxX4xX1exX6xXdaxX4xX16xX16xX46xX2xX1d9xX36dxX153xX152xXb15xXe7xX1xXexX1cxXaxX12xX55xXbaxXdxX3xX88exX16xX3xX5xX678xXexX3xXexXb7xXbxX3xX2xX1efxX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43xX609xX16xX3xXexX1xX3fxX3xX17xXdxX2b4xX16xX3xXexX2b7xXexX3xX16xX1xXd7xXexX3xXexX1xX609xX3xX17xXdxX40xXdxX3xX4xX5e5xX6xX3xXf7xX13xX13xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexXa8xXb7xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXf7xX13xX13xX3xXb5xXdxX609xXexX76xX3xX29xX1xX1axX16xX17xX3xX4xX292xX3xX17xX2b1xX3xX16xX17xX2d0xX4xX3xX16xX1xXdxX68xX16xX3xX29xX1xXdxX3xXbxX1xX2b7xX3xX4xX44xX3xX55xXbaxXdxX3xX88exX16xX3xX4xX5e5xX6xX3xXa30xXdxX5d9xXexX3xX13xX6xX1cxX3xX5xX1dxX3xX43xXdxX31xX1cxX3xX43xX609xX16xX3xX1xXd7xXbxX3xX58xX2f5xX16xX3xX29xX1xX23dxX4xX1xX3xX58xX1exX3xX5xX7fxX4xX1xXe7xX3xX450xX1xXdxX3xX1xXb7xX1dxX16xX17xX3xX1xX1axX16xX3xX33xX1exX1axX16xX17xX3xX7bxX1exX2b7xX16xX17xX3xXexXa8xX68xX16xX3xX58xX1195xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX17xX3xX55xXb7xX1dxXdxX76xX3xXexX1xX25fxXexX3xX29xX1xX292xX3xX43xX31xX3xXexX2b1xX1cxX3xXexX1xXd7xX23xX3xX16xX2c3xXdxX3xX16xX1dxXb7xX3xX29xX1xX23dxX4xX3xXexXa8xX68xX16xX3xX43xXd7xXexX3xX16xX3fxX40xX4xX3xXexX1exX23xX5d9xXexX3xXb5xX64xXdxX3xX16xX1dxX23xX3xX1cxX6xX16xX17xX3xX16xX1f84xXexX3xX43xXd2xXbxX3xX23xX68xX16xX3xX33xX2b1xX16xX1xX3xX1xX2c3xX16xX3xX55xXbaxXdxX3xX88exX16xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxXb5xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX1exX5xX12xX0xX58xXdxXb5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa8xXaxX12xX0xX46xX58xXdxXb5xX12xX0xX46xX58xXdxXb5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2fxXb7xX1exXa8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xXa30xX410xXa30xXe7xXa30xX13xX0xX46xXbxX12