Hãy giảm muối trong khẩu phần ăn hàng ngày
Muối là một khoáng chất thiết yếu, không chỉ giúp bảo quản thực phẩm, giúp đồ ăn ngon hơn mà còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hóa của cơ thể. Chúng ta không thể sống được nếu thiếu muối. Nhưng sử dụng muối thế nào cho hợp lý, để không làm ảnh hưởng tới sức khỏe là điều rất nhiều người quan tâm.
ccd3xd7a9x1128cxdeb2x14654x11de5xdc03x10211x14615x130e5xX8xcfc5x1496bxX8xX7xe2c3xe7abx101daxX1xf885x1257axX7xX2xX6xXbxdf43xX0xf5a2xd896xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexde9cxX2xX13xX6xX12xXbxX18x119c9x145dbxf0cbxX4xfa53xX2x10304x13e67xX4xX33x13c68x127c8xX2xX4xX13xdb4cxXfxf99exX30xX4xfa52xX1axfd2dxX36xX4xXexX1axdad9xX3dxX4xda30xX3dxX4xX1ax110c6xX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exX0x10971xX1axX1bxX18xX0xX57xX1xX2xX3xX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2cxX12xX7xX1xXbxX18x11d03xX36xX37xX2xX4xX6xX4exX4xX33xd4f9xX13xX4xX40xX1axXfx10eb0xX3dxX30xX4xX5xX1ax13534xX13xX4xX13xX1axX2x11b8bxX13xX4xX2exX8dxX36x1457axX4xX40xX1ax14434xX3dxX30xX4xX5xX1axd45fxX4xX30xX2x105e8xXexX4xde83xX32xXfxX4xffdaxX36xX32xX3dxX4xX13xX1ax12817xX5xX4xXexX1axX42xX33xX93xX4xX30xX2xXa1xXexX4xda76x139b1xX4xX4axX3dxX4xX3dxX30xXfxX3dxX4xX1ax1017axX3dxX4xX33xX4exX4xX5xff09xX3dxX4xXbdx1141bxX3dxX30xX4xX3xX7xX2xX4xX13xX3bxXd0xX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xX13xX3bx105a2xX3dxX30xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX3dxX1axX2x10311xX36xX4xXa8xX36xX81xX4xX13xX3bx14867xX3dxX1axX4xX8xX2xX3dxX1axX4xX1axXd4xX7xX4xX5xcf5bxX7xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axfb84x1449fxX4x11bcexX1axXa1xX3dxX30xX4xX13xX7xX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX13xX1axX113xX4xX8xX37xX3dxX30xX4xXbdx10a2cxe17axX5xX4xX3dxX8dxX36xX4xX13xX1axX2xX8dxX36xX4xX33xX36xX37xX2xX114xX4x144b1xX1axX12fxX3dxX30xX4xX8x139dfxX4xX1x12e41xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX1axX8dxX4xX3dxX4exXfxX4xX5xX1axXfxX4xX1axX130xXexX4xX6x137fcxX93xX4xXbdxX113xX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX6xX4exX33xX4xX32xX3dxX1axX4xX1axX12fxcdf6xX3dxX30xX4xX13xfbc5xX2xX4xX8xf342xX5xX4xX40xX1ax11cddxX12xX4xX6xX4exX4xXbdxX2xXf4xX36xX4xX3bxX87xX13xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX3dxX30xX12fxfb12xX2xX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xX13x10a63xX33xX114xX0xX57xXexX18xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xXaxXbxX7xXa4xX1x10373xXbxX18xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xXaxXbxX5xXfxX3dxX13xX12xX3dxX13xX10xX1xX12xX13xX7xX2xX6xX10xX3dxX12x111c6xX8xXbxX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXex1455bxXfxX1xX2exXbxX18xX0xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX72xX36xX37xX2xX4xX3xX182xX2xX4xX8xX186xX5xX4xX40xX1axX18bxX12xX0xX57xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX72xX36xX37xX2xX4xX6xX4exX4xX3dxX30xX36xXbexX3dxX4xX5xX36xX3dxX30xX4xX5xX87xXexX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xX1axX10bxX4xX2exX8dxX36xX4xX5xX1axXfxX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX114xX4xX143xX7xX13xX3bxX2xX4xX6xX4exX4xX33xX7bxX13xX4xX2exX8dxX36xX4xX13xX37xX4xX3bxX87xX13xX4xX5xX47xX3dxX4xX13xX1axX2xX8dxX13xX4xX5xX1axXfxX4xX8xXafxX4xXexX1axX81xX13xX4xX13xX3bxX2xX113xX3dxX4xX3dxX2dxXfxX4xXa4xX7bxX114xX4xX143xX7xX13xX3bxX2xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX5xX1axXfxX4xX6xX4exX4xXbdxXd4xX3dxX30xX4xX33xX7bxX13xX4xX3xX7xX2xX4xX13xX3bxXd0xX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xX13xX3bxXe7xX3dxX30xX4xXbdxX37xX2xX4xX3xX182xX2xX4xX8xXafxX4xX8xX37xX3dxX30xX93xX4xX30xX2xXa1xXexX4xX1xX36xX2exX4xX13xX3bxXfdxX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4x1221exX3dxX4xXbdx10f8exX3dxX1axX114xX4xX25xX36xX2exX4xX3dxX1axX2x14cb5xX3dxX93xX4xX1xX12fxX4xX13xX1axee4bxX7xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xXd4xX4xX13xX1axX113xX4xX6xX4exX33xX4xX13xX4axX3dxX30xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4xXbdxX81xX3dxX30xX4xX40xX113xX4xX3xX4exX4xXbdxX2xXf4xX36xX4xX3dxX4exX2exX4xX5xXd4xX4xX13xX1axX113xX4xX1xea07xX3dxX4xXbdxX8dxX3dxX4xX5xX81xX5xX4xX3xX87xX3dxX4xXbdxXf4xX4xX8xX186xX5xX4xX40xX1axX18bxX12xX4xX3dxX30xX1axX2xX2faxX33xX4xX13xX3bxXe7xX3dxX30xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX143xX7xX13xX3bxX2xX4xX40xX2xX113xX33xX4xX8xXfxX81xX13xX4xX33xX186xX5xX4xX5xX1axX87xX13xX4xX6xX18bxX3dxX30xX4xX5xX47xX3dxX4xX13xX1axX2xX8dxX13xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX114xX4x123a4xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xX5xX1acxX3dxX4xXa4x14a0bxX3dxX30xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX6xX4exX4xX1xXfxX4xX13xX8dxX4xXa4xX4exXfxX4xX6xX2xX2faxX3dxX4xX13xX14dxX5xX4xX13xX3bxX32xX2xX4xXa8xX36xX7xX4xX33xX7bxX13xX4xXa8xX36xX81xX4xX13xX3bxXfdxX3dxX1axX4xX30xXe7xX2xX4xX6xX4exX4xX13xX1axX42xX33xX4xX13xX1axX87xX36xX4xe2e0xX4xX5xX1axX87xX13xX4xX6xX18bxX3dxX30xX4xX5xXd4xX4xXbdxcd5exX5xX4xX13x13a36xX3dxX1axX4xX40xX1axX36xX8dxX5xX1axX4xX13xX81xX3dxX4xXa8xX36xX7xX4xX33xX7bxX13xX4xX6xX182xXexX4xX33xX4exX3dxX30xX4xX13xX303xX4xX3x11162xX3dxX30xX4xX5xXd4xX4xX3dxXbexX3dxX30xX4xXbdxX7bxX4xX5xX7xXfxX4xX8xX7xX3dxX30xX4xX3xX450xX3dxX30xX4xX5xXd4xX4xX3dxXbexX3dxX30xX4xXbdxX7bxX4xX13xX1axX87xXexX4xX5xX1axXfxX4xXbdxX8dxX3dxX4xX40xX1axX2xX4xX5xX32xX4xX1axX7xX2xX4xXbdx10bd7xX13xX4xXbdxX8dxX3dxX4xX13xX3bxX491xX3dxX30xX4xX13xX1axX81xX2xX4xX5xX1acxX3dxX4xXa4xX3d1xX3dxX30xX114xX4xX143xX7xX13xX3bxX2xX4xX30xX2xXa1xXexX4xX1xX36xX2exX4xX13xX3bxXfdxX4xXa8xX36xX81xX4xX13xX3bxXfdxX3dxX1axX4xX3dxX4exX2exX4xX1xX2x12f90xX3dxX4xX3bxX7xX4xXa4xXfdxX3dxX1axX4xX13xX1axX12fxX1a3xX3dxX30xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX25xX3bxXfxX3dxX30xX4xX3dxX1axf1f2xX3dxX30xX4xX13xX1axX81xX3dxX30xX4xX1ax13d1bxX4xX3dxXd4xX3dxX30xX4xXa4xX186xX5xX93xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xX33xX87xX13xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX3xX4exX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX1xX4d0xX4xX1xX341xX3dxX4xXbdxX8dxX3dxX4xX8xX7xX2exX4xX3dx11e68xX3dxX30xX4xX3xX4exX4xX5xX1axX36xX7bxX13xX4xX3bxXa1xX13xX114xX4xX1ebxX2eaxX4xX8xX36xX3dxX30xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX6xX4exX4xX30xX2xX32xX2xX4xXexX1axX81xXexX4xXbdxX113xX4xXexX1axXd0xX3dxX30xX4xX3dxX30xX303xX7xX4xX8xX7xX2exX4xX3dxX544xX3dxX30xX93xX4xX3dxX1axX12fxX3dxX30xX4xX5xX1axX9dxX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX13xX1axXfdxX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xXbdxX10bxX93xX4xX33xX4exX4xX5xX47xX3dxX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX5xXd4xX4xX33xX36xX37xX2xX93xX4xXbdxX12fxX1a3xX3dxX30xX4xXbdxX113xX4xXa4xX450xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX3xX4exX4xX5xX1acxX3dxX4xXa4xX3d1xX3dxX30xX4xXbdxX2x12dbbxX3dxX4xX30xX2xX32xX2xX4xX5xX1axXfxX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX0xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX72xX36xX37xX2xX4xX5xXd4xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX0xX57xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX25xX3bxXfxX3dxX30xX4xX40xX1axX42xX36xX4xXexX1axX47xX3dxX4xX4axX3dxX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exX93xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xXd4xX4xX1axX7xX2xX4xX3dxX30xX36xXbexX3dxX4xX30xX37xX5xX93xX4xX13xX303xX4xX13xXafxX4xX3dxX1axX2xX2faxX3dxX4xX5xXd4xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX3xX4exX4xX5xX1axX10bxX4xX2exX8dxX36xX4xX13xX303xX4xX3xX2xX5dfxX5xX4xXa4xX2eaxX4xX8xX36xX3dxX30xX4xX13xX1axX2faxX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX3xX4exX4xX5xX81xX5xX4xX30xX2xX7xX4xX3xX2eexX4xX33xX428xX3dxX4xX40xX1axX2xX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX93xX4xX40xX1axX2xX4xX5xX1axX87xX33xX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX25xX3bxXfxX3dxX30xX4xX5xX81xX5xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX13xXafxX4xX3dxX1axX2xX2faxX3dxX93xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xXd4xX4xX17dxX4xX13xX1axX36x1062dxX93xX4xX1axX32xX2xX4xX8xX32xX3dxX93xX4xX13xX1axX2eexX13xX93xX4xX8xX4ffxX7xX4xX3xX4exX4xX5xX81xX5xX4xX8xX32xX3dxX4xXexX1axX42xX33xX4xX5xX10bxX7xX4xX8xX4ffxX7x11a50xX4xX25xX3bxXfxX3dxX30xX4xX1bxe410xX774xX30xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX93xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xXd4xX4xX3dxX1axX12fxX4xX8xX7xX36x13a41xX4xX5xX36xX7xX4xXa4xX113xX4x12f1bx14514xX1bxdabbxX4xX33xX30x11c49xX93xX4xX5xX36xX7xX4xXbdxXbexX3dxX30xX4xX7a2x143f2x147c5xX7a3xX4xX33xX30xX7a9xX93xX4xX13xX97xX33xX4xXbdxXbexX3dxX30xX4xX7a2xX7b6xX1bxe075xX4xX33xX30xX7a9xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX116xX12xX3dxX13xX12xX3bxXbxX4xX8xX13xX2exX6xX12xXaxXbxX13xX12xf135xX13xX418xX7xX6xX2xX30xX3dxX799xX4xX5xX12xX3dxX13xX12xX3bxe7b4xXbxX18xX0xX2xX33xX30xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX4xX2xX116xX12xX3dxX13xX12xX3bxXbxX4xX8xX13xX2exX6xX12xXaxXbxX1dcxX2xX1xX13xX1axX799xX4xX7a5xX1bxX7b7xXexX7f1xX801xX4xX1axX12xX2xX30xX1axX13xX799xX4xX7b6xX1bxX774xXexX7f1xX801xXbxX4xX13xX2xX13xX6xX12xXaxXbxX2cxX2dxX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX40xX1axX42xX36xX4xXexX1axX47xX3dxX4xX4axX3dxX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exX4xX1bxXbxX4xX8xX3bxX5xXaxXbxX1axX13xX13xXexX799xX57xX57xX2xX114xXa4xX7xXfxX1axX7xX13xX2xX3dxX1axX114xX3xX3dxX57xX3dxX12xX1dcxX8xX57xX1bxfc07xe08fxX774xX57xX1bxX774xX7cbxX1xX774xX896xX1bxX774xX774xX7b6xX7b7xX13xX7b7xX774xX895xX7a3xX6xX1bxX114x124b9xXexX30xXbxX4xX7xX6xX13xXaxXbxX2cxX2dxX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX40xX1axX42xX36xX4xXexX1axX47xX3dxX4xX4axX3dxX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exXbxX4xX1dcxX2xX1xX13xX1axXaxXbxX7a5xX774xX774xXbxX4xX1axX12xX2xX30xX1axX13xXaxXbxX7b6xX774xX774xXbxX4xX57xX18xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX116xX7xXexX13xX2xXfxX3dxXbxX4xX8xX13xX2exX6xX12xXaxXbxX13xX12xX7f1xX13xX418xX7xX6xX2xX30xX3dxX799xX4xX5xX12xX3dxX13xX12xX3bxX801xXbxX18xdb68xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xXa4xX4ffxX7xX4xX4axX3dxX4xX8x13ab6xX4xX30xX2xXa1xXexX4xX30xX2xX32xX33xX4xX3dxX30xX36xX2exX4xX5xXc9xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX13x11d8exX13xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xce22xX37xX2xX4xX3xX182xX2xX4xX8xX4ffxX7xX93xX4xX1axX4exX33xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xe099xX3dxX30xX4xX30xX47xX3dxX4xX13xX12fxXc9xX3dxX30xX4xXbdxX12fxXc9xX3dxX30xX4xX3xX182xX2xX4xX13xX1axX36xX73exX93xX4xX1axX32xX2xX4xX8xX32xX3dxX799xX4xX25xX3bxXfxX3dxX30xX4xX1bxX774xX774xX30xX4xX8xX4ffxX7xX4xXa4xXd0xX4xX13xX12fxXc9xX2xX4xX5xX1axX186xX7xX4xX7a3xX7cbxX774xX4xX33xX30xX93xX4xX8xX4ffxX7xX4xXa4xX7bxX13xX4xX13xXfxX4exX3dxX4xXexX1axX47xX3dxX4xX6xX4exX4xX7a3x132fdxX1bxX4xX33xX30xX76bxX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX116xX81xX5xX4xX6xXfxX491xX2xX4xX13xX1axX2eexX13xX4xX5xX1axX186xX7xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX13xX1axX87xXexX4xX1axXc9xX3dxX93xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX1bxX774xX774xX30xX4xX4axX3dxX4xXbdxX12fxX130xX5xX93xX4xX13xX1axXfdxX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xXd4xX4xX3dxX1axX12fxX4xX8xX7xX36xX799xX4xX25xX1axX2eexX13xX4xX30xX4exX4xX13xX7xX4xX7a2xX9f9xX774xX4xX33xX30xX7a9xX93xX4xX13xX1axX2eexX13xX4xX6xX130xX3dxX4xX7a2xX9f9xX7a5xX4xX33xX30xX7a9xX93xX4xX13xX1axX2eexX13xX4xXa4xXd0xX4xX6xXfxX491xX2xX4xX1bxX4xX7a2xX7cbxX7a3xX4xX33xX30xX7a9xX114xX114xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX25xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX13xXafxX4xX3dxX1axX2xX2faxX3dxX4xX5xXd4xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX13xX1axX87xXexX4xX5xX1axX10bxX4xX2exX8dxX36xX4xX6xX4exX4xX5xX81xX5xX4xX6xXfxX491xX2xX4xX13xX3bxX81xX2xX4xX5xX1acxX2exX4xX3xX4exX4xX3bxX7xX36xX93xX4xX3dxX1axX12fxX3dxX30xX4xX6xX4exX4xX3dxX30xX36xXbexX3dxX4xX5xX36xX3dxX30xX4xX5xX87xXexX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX40xX7xX6xX2xX4xX5xX7xXfxX114xX4xX116xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX8xf023xX3dxX4xX3xX4exX4xX42cxX13xX4xX3bxX7xX36xX4xXa8xX36xX32xX4xX13xX1axX12fxX1a3xX3dxX30xX4xX5xXd4xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX143xX7xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18x13eebxX2xX5dfxX5xX4xX4axX3dxX4xX33xX428xX3dxX4xX32xX3dxX1axX4xX1axX12fxX17dxX3dxX30xX4xX13xX182xX2xX4xX8xX186xX5xX4xX40xX1axX18bxX12xX4xX13xX2xX33xX4xX33xX491xX5xX1axX93xX4xX3dxX1axX12fxX3dxX30xX4xX3dxX8dxX36xX4xX4axX3dxX4xXa8xX36xX81xX4xX3dxX1axX491xX13xX4xX5xX998xX3dxX30xX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX13xX37xX13xX4xX5xX1axXfxX4xX8xX186xX5xX4xX40xX1axX18bxX12xX114xX4x11e64xX3dxX4xXa8xX36xX81xX4xX42cxX13xX4xX33xX36xX37xX2xX93xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xXa4xX2eexX4xX33xX5dfxX13xX4xX33xX18bxX2xX93xX4xX5xX1axX81xX3dxX4xX4axX3dxX114xX114xX114xX4xX1xX341xX3dxX4xX13xX182xX2xX4xX8xX36xX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX5xX81xX5xX4xX5xX1axX186xX5xX4xX3dxX4axX3dxX30xX4xX5xX10bxX7xX4xX5xXc9xX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xX3xX4exX4xX8xX36xX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX8xX186xX5xX4xX40xX1axX18bxX12xX114xX4xXb92xXfdxX4xX3xX963xX2exX93xX4xX3dxX2faxX3dxX4xX30xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xXbdxX113xX4xXexX1axXd0xX3dxX30xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX143xX30xX36xXbexX3dxX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX13xX2xX2faxX36xX4xX13xX1axX14dxX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exX4xX5xX1axX10bxX4xX2exX8dxX36xX4xX6xX4exX4xX13xX303xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX93xX4xX5xX81xX5xX4xX6xXfxX491xX2xX4xXa4xX7bxX13xX4xX5xX7xX3dxX1axX93xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX93xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX5xX1axX87xX33xX76bxX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX13xX1axX2faxX33xX4xX3xX4exXfxX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xXa8xX36xX81xX4xX13xX3bxXfdxX3dxX1axX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX3xX4exX4xXa8xX36xX81xX4xX13xX3bxXfdxX3dxX1axX4xX5xX1axX87xX33xX4xX13xX3bxX2faxX3dxX4xXa4xX4exX3dxX4xX4axX3dxX114xX4xX3b4xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xXd4xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX3xX4exX4xX5xX81xX5xX4xX30xX2xX7xX4xX3xX2eexX4xX40xX1axX81xX5xX4xX5xX7xXfxX4xX1axXc9xX3dxX4xX3bxX87xX13xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX8xXfxX4xX3xX182xX2xX4xX5xX81xX5xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX13xXafxX4xX3dxX1axX2xX2faxX3dxX114xX4xX3b4xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xXd4xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX1bxX774xX774xX4xX30xX7xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX6xX4exX4xX7a3xX7cbxX114xX9f9xX7b7xX7cbxX4xX33xX30xX93xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX4xX6xX4exX4xX9f9xX114xX9f9xX896xX774xX4xX33xX30xX93xX4xX7f1xXfdxX4xX1xX47xX36xX4xX6xX4exX4xX7b7xX114xX7a5xX7a3xX9f9xX4xX33xX30xX114xX4xX25xX1axX97xX3dxX30xX4xX13xX1axX12fxX1a3xX3dxX30xX4xX7cbxX30xX4xXa4xX7bxX13xX4xX5xX7xX3dxX1axX4xX1axXfxX428xX5xX4xX1bxX1bxX30xX4xX1axX491xX13xX4xX3dxX2faxX33xX4xX1axXfxX428xX5xX4xX896xX7b7xX33xX6xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX4xX1axXfxX428xX5xX4xX7a3xX7b7xX33xX6xX4xX7f1xXfdxX4xX1xX47xX36xX4xX5xXd4xX4xX5xX1axX186xX7xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX13xX12fxXc9xX3dxX30xX4xXbdxX12fxXc9xX3dxX30xX4xX7b7xX30xX4xX33xX36xX37xX2xX114xX4xX143xX1axX12fxX4xX3xX963xX2exX4xX1axX491xX13xX4xX3dxX2faxX33xX93xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX4xX3xX4exX4xX7f1xXfdxX4xX1xX47xX36xX4xX5xX1axX186xX7xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX42cxX13xX4xX1axXc9xX3dxX4xX3dxX8dxX36xX4xX8xXfxX4xX8xX81xX3dxX1axX4xX5xX450xX3dxX30xX4xX33xX7bxX13xX4xXbdxXc9xX3dxX4xX3xX2eexX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX0xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX931xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX30xX2xXa1xXexX4xXexX1axXd0xX3dxX30xX4xX13xX3bxX81xX3dxX1axX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX0xX57xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX143xX1axX2xXf4xX36xX4xX3dxX30xX1axX2xX2faxX3dxX4xX5xX186xX36xX4xX5xX1axX186xX3dxX30xX4xX33xX2xX3dxX1axX4xX3xX2xX5dfxX5xX4xX4axX3dxX4xX33xX428xX3dxX4xX32xX3dxX1axX4xX1axX12fxX17dxX3dxX30xX4xX13xX182xX2xX4xX8xX186xX5xX4xX40xX1axX18bxX12xX4xX13xX2xX33xX4xX33xX491xX5xX1axX93xX4xX3dxX1axX12fxX3dxX30xX4xX3dxX8dxX36xX4xX4axX3dxX4xXa8xX36xX81xX4xX3dxX1axX491xX13xX4xX5xX998xX3dxX30xX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX13xX37xX13xX4xX5xX1axXfxX4xX8xX186xX5xX4xX40xX1axX18bxX12xX114xX4xXbf2xX3dxX4xXa8xX36xX81xX4xX42cxX13xX4xX33xX36xX37xX2xX93xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xXa4xX2eexX4xX33xX5dfxX13xX4xX33xX18bxX2xX93xX4xX5xX1axX81xX3dxX4xX4axX3dxX114xX114xX114xX4xX1xX341xX3dxX4xX13xX182xX2xX4xX8xX36xX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX5xX81xX5xX4xX5xX1axX186xX5xX4xX3dxX4axX3dxX30xX4xX5xX10bxX7xX4xX5xXc9xX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xX3xX4exX4xX8xX36xX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX8xX186xX5xX4xX40xX1axX18bxX12xX114xX4xX116xX1axX42cxX3dxX1axX4xX3xXfdxX4xX3xX963xX2exX93xX4xX25xX2eaxX4xX5xX1axX186xX5xX4xX2exX4xX13xX8dxX4xX25xX1axX8dxX4xX30xX2xX182xX2xX4xXbdxX2dxX4xX40xX1axX36xX2exX8dxX3dxX4xX5xX81xXfxX4xX3dxX2faxX3dxX4xX4axX3dxX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX30xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xXexX1axXd0xX3dxX30xX4xX5xX1axX37xX3dxX30xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX13xX963xX13xX93xX4xXbdxX428xX5xX4xXa4xX2xX5dfxX13xX4xX6xX4exX4xX5xX81xX5xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX6xX1acxX2exX4xX3dxX1axX2xX4d0xX33xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX116xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX42cxX13xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX6xX4exX4xX40xX1axX2xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX93xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX36xX37xX3dxX30xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX896xX7b6xX4xX30xX2xX1a3xX4xXbdxX12fxX7xX4xX3xX4exXfxX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xX5xXd4xX4xX13xX2eaxX3dxX30xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX1xX12fxX182xX2xX4xX896xX774xX774xX774xX33xX30xX4xX7a2xX13xX12fxXc9xX3dxX30xX4xXbdxX12fxXc9xX3dxX30xX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX1bxX4xX13xX1axXfdxX7xX4xX5xX4exX4xXexX1axX2faxX4xX418xX4xX7b7xX30xX4xX33xX36xX37xX2xX7a9xX114xX4xX72xX7bxX13xX4xX13xX1axXfdxX7xX4xX7b7xX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX5xXd4xX4xX5xX1axX186xX7xX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX896xX774xX774xX774xX4xX33xX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX93xX4xX13xX12fxXc9xX3dxX30xX4xXbdxX12fxXc9xX3dxX30xX4xX3xX182xX2xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX3dxX2faxX3dxX4xX1xX450xX3dxX30xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exX4xX3xX182xX2xX4xX33xX7bxX13xX4xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX4xX13xX3bxX12fxX17dxX3dxX30xX4xX13xX1axX4exX3dxX1axX114xX4xXb92xX182xX2xX4xX13xX3bx11703xX4xX3dxX1axX18bxX4xX1xX12fxX182xX2xX4xX1bxX4xX13xX36xX2eaxX2xX93xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX40xX1axX36xX2exX8dxX3dxX4xX5xX81xXfxX4xX5xX1axX9dxX4xX1xX12fxX182xX2xX4xX1bxX114xX7b7xX30xX4xX3xX4exX4xX3xX182xX2xX4xX13xX3bxX11f7xX4xX8xXc9xX4xX8xX2xX3dxX1axX4xX6xX4exX4xX1xX12fxX182xX2xX4xX774xX93xX7a3xX30xX4xX33xX36xX37xX2xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX3b4xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX4axX3dxX4xX3xX4exXfxX4xX13xX37xX2xX4xX13xX1axX2xX113xX36xX4xX5xX47xX3dxX4xX13xX1axX2xX8dxX13xX4xX5xX1axXfxX4xX1axXfxX491xX13xX4xXbdxX7bxX3dxX30xX4xXa4xXfdxX3dxX1axX4xX13xX1axX12fxX1a3xX3dxX30xX4xX5xX10bxX7xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX12fxX182xX5xX4xX13xX42cxX3dxX1axX4xX5xX1axX9dxX4xX3xX4exXfxX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX896xX774xX774xX4x10836xX4xX7b7xX774xX774xX4xX33xX30xX57xX3dxX30xX4exX2exX4xX7a2xX13xX12fxXc9xX3dxX30xX4xXbdxX12fxXc9xX3dxX30xX4xX774xX93xX7b7xX4xX12daxX4xX1bxX93xX896xX7b7xX4xX30xX4xX33xX36xX37xX2xX7a9xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX97axX37xX2xX4xX3xX182xX2xX4xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX4xX13xX4axX3dxX30xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX799xX4xX116xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX6xX2xX2faxX3dxX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xXbdxX8dxX3dxX4xX30xX2xX32xX33xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xXbdxX2xXf4xX36xX4xX13xX3bxX2eexX4xX13xX4axX3dxX30xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4xX6xX4exX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX3dxX1axX491xX13xX93xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX3bxX7xX36xX4xX7f1xX7xX3dxX1axX4xX3xX4exX4xX1axXfxX7xX4xXa8xX36xX32xX114xX4xX116xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX3dxX4exX2exX4xX30xX2xX4exX36xX4xX40xX7xX6xX2xX93xX4xX30xX2xX4exX36xX4xX3xX2xX13xX7xX33xX2xX3dxX93xX4xX5xX1axX87xX13xX4xX7f1xXc9xX93xX4xX13xX1axX87xXexX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX3xX4exX4xX5xX1axX87xX13xX4xXa4x1450cxXfxX114xX4xX116xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4x1075cx13f56xX1axX97xX3dxX30xX4xX13xX1axX2faxX33xX4xX33xX36xX37xX2x1064dxX4xXbdxXd0xX2xX4xX1axX18bxX2xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX3dxX1axX1acxX3dxX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xXa4xX2eaxX4xX8xX36xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX40xX1axX2xX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX3xX4exX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX4axX3dxX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX491xX2xX4xXa4xX4exX3dxX4xX4axX3dxX93xX4xX3dxX30xXfxX4exX2xX4xX3bxX7xX4xX3xX2xX5dfxX5xX4xX13xX2xX2faxX36xX4xX13xX1axX14dxX4xX3dxX1axX4ffxX3dxX30xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX5xX998xX3dxX30xX4xX3dxX2faxX3dxX4xX1axX491xX3dxX4xX5xX1axX8dxX114xX4xX1ebxX18bxX4xX13xX1axXd4xX2xX4xXa8xX36xX12xX3dxX4xX13xX2xX2faxX36xX4xX13xX1axX14dxX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX5xX1axX186xX7xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX3dxX1axX12fxX799xX4xX116xX4exX4xX33xX36xX37xX2xX93xX4xX1xX12fxX7xX4xX33xX36xX37xX2xX93xX4xX33xX544xX33xX4xX13xX97xX33xX93xX4xX33xX544xX33xX4xX13xX13ecxXexX93xX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xXbdxXd4xX3dxX30xX4xX1axX7bxXexX76bxX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX97axX37xX2xX4xX3xX182xX2xX4xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX13xX1axX963xX3dxX4xX12daxX4xX8xX36xX2exX4xX13xX1axX963xX3dxX799xX4xX116xX47xX3dxX4xX4axX3dxX4xX3dxX1axX491xX13xX4xX3dxX8dxX36xX4xX5xXd4xX4xXexX1axX450xX93xX4xX33xff14xX2xX4xX3dxX30xX4exX2exX4xX5xX1axX9dxX4xX3dxX2faxX3dxX4xX1xX450xX3dxX30xX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX896xX4xX13xX1axXfdxX7xX4xX3dxX1axX18bxX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX114xX4xXbf2xX3dxX4xX1axX491xX3dxX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxX491xX33xX4xX13xX1axXafxX5xX4xX3xX963xX13xX4xX3dxX1axX12fxX4xXbdxX963xX36xX4xXbdxX156fxX93xX4xX6xX491xX5xX93xX4xX3xX303xX3dxX30xX93xX4xX13xX3bxX81xX3dxX1axX4xX4axX3dxX4xX3dxX7bxX2xX4xX13xX491xX3dxX30xX4xXbdxX7bxX3dxX30xX4xX3xX963xX13xX801xX4xXbdxXbexX4xX3dxX12fxX182xX3dxX30xX93xX4xX3bxX81xX3dxX93xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX30xX2xX4exX36xX4xX40xX7xX6xX2xX4xX7a2xX5xX7xX33xX93xX4xX5xX1axX36xX37xX2xX93xX4xX3dxX1axXfxX93xX4xXbdxX4exXfxX93xX4xX5xX1axX7xX3dxX1axX93xX4xXa4xX12fxX17dxX2xX93xX4xX6xX491xX5xX93xX4xX1axX491xX13xX4xXbdxX2xXf4xX36xX93xX4xX1axX491xX13xX4xX1xX11f7xX93xX4xX8xXfxX5xXfxX6xX7xX7a9xX801xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX30xX2xX4exX36xX4xXexX1axX37xX13xX418xXexX1axXfxX4xX7a2xXexX1axXfxX418xX33xX7xX13xX93xX4xX5xX36xX7xX93xX4xX6xXd0xX3dxX30xX4xXbdxX18bxX4xX13xX3bxX186xX3dxX30xX93xX4xX13xX1axX2eexX13xX4xX13xX1axXa1xX4xX3bxX303xX3dxX30xX93xX4xXbdxX963xX36xX4xXbdxX156fxX76bxX7a9xX114xX4xX3b4xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX36xX37xX3dxX30xX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exX4xX3dxX2faxX3dxX4xX8xX14axX4xX1xX14dxX3dxX30xX4xXaxX4xX7a3xX774xX774xX4xXbdxX8dxX3dxX4xX7b7xX774xX774xX33xX6xX4xX7a2xX13xX450xX2exX4xX13xX1axX12xXfxX4xX33xX450xX7xX7a9xX4xf17bxX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX13xX2xX113xX36xX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exX4xX16e6xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX1xX2eexX5xX1axX4xX33xX87xX13xX4xXa4xX87xX13xX4xX13xX1axX12fxX1a3xX3dxX30xX93xX4xX1axX491xX3dxX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxXbexX4xX36xX37xX3dxX30xX4xX5xXd4xX4xX30xX7xX93xX4xX5xXbexX3dxX4xX7a2xXa4xX2xX7xX93xX4xX3bxX12fxX130xX36xX114xX114xX114xX7a9xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX1ebxX5dfxX3dxX1axX4xX3dxX1axX1acxX3dxX4xX8xX36xX2exX4xX13xX2xX33xX799xX4xX3b4xX12fxX36xX4xX167xX93xX4xX1bxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX4xX7a2xX143xX7xX116xX6xX7a9xX4xX5xX1axX186xX7xX4xX7b6xX774xX774xX33xX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX114xX4xX143xX1axX12fxX4xX3xX963xX2exX4xX1bxX4xX13xX1axXfdxX7xX4xX5xX4exX4xXexX1axX2faxX4xX33xX36xX37xX2xX4xX5xXd4xX4xXbdxX8dxX3dxX4xX896xX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX114xX4xX25xX3bxXfxX3dxX30xX4xX40xX1axX2xX4xXbdxXd4xX93xX4xX3dxX1axX36xX4xX5xX47xX36xX4xX13xX37xX2xX4xX13xX1axX2xX113xX36xX4xX5xX47xX3dxX4xX13xX1axX2xX8dxX13xX4xX5xX1axXfxX4xX1axXfxX491xX13xX4xXbdxX7bxX3dxX30xX4xXa4xXfdxX3dxX1axX4xX13xX1axX12fxX1a3xX3dxX30xX4xX5xX10bxX7xX4xX5xXc9xX4xX13xX1axX113xX4xX5xX1axX9dxX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX7b6xX774xX774xX33xX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX7a2xX13xX186xX5xX4xX1bxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX57xX3dxX30xX4exX2exX7a9xX93xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX3dxX4exX2exX4xXbdxX2dxX4xX5xXd4xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xXa4xX4ffxX7xX4xX4axX3dxX4xXbdxX10bxX4xX13xX1axX2eexX13xX93xX4xX5xX81xX93xX4xX3bxX7xX36xX93xX4xXa8xX36xX32xX114xX4xX143xX2faxX3dxX4xX3dxX1axX182xX4xX33x14812xX4xX5xX1axX42cxX3dxX1axX93xX4xXa4xX7bxX13xX4xX5xX7xX3dxX1axX4xX5xX1axX186xX7xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX1xX12fxX182xX2xX4xX1xX491xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX30xX6xX36xX13xX7xX33xX7xX13xX4xX3dxX2faxX3dxX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX1xX450xX3dxX30xX4xXbdxX113xX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX5xX1axXfxX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX3dxX1axX1acxX3dxX4xX8xX36xX2exX4xX13xX2xX33xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX116xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX3dxX1axX491xX13xX4xX1axXfxX4exX3dxX4xX13xXfxX4exX3dxX799xX4xX896xX774xX774xX418xX7a3xX774xX774xX33xX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX57xX3dxX30xX4exX2exX57xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX93xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX3dxX4exX2exX4xXbdxX2dxX4xX5xXd4xX4xXbdxX10bxX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xXa4xX4ffxX7xX4xX4axX3dxX114xX4x1218exXfxX4xXbdxXd4xX93xX4xX40xX1axX2xX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX3xX4exX4xX40xX1axX2xX4xX4axX3dxX4xX1axXfxX4exX3dxX4xX13xXfxX4exX3dxX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX1xX450xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX93xX4xX33xX1885xX4xX5xX1axX42cxX3dxX1axX93xX4xXa4xX7bxX13xX4xX5xX7xX3dxX1axX93xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX801xX4xX5xX1axXe7xX3dxX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX42cxX13xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX3dxX1axX12fxX4xX30xX491xXfxX4xX13xX3bxX544xX3dxX30xX93xX4xX40xX1axXfxX7xX2xX4xX5xX10bxX93xX4xX3bxX7xX36xX93xX4xXa8xX36xX32xX4xX3dxX30xXe7xX13xX93xX4xX13xX1axX2eexX13xX93xX4xX5xX81xX93xX4xX13xX3bxX186xX3dxX30xX4xX4axX3dxX4xX5xX32xX4xX6xXd0xX3dxX30xX4xX13xX3bxX544xX3dxX30xX801xX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX4axX3dxX4xX8xX4ffxX7xX4xX3dxX30xX36xX2exX2faxX3dxX4xX40xX12xX33xX93xX4xXbdxXbexX4xX1axX7bxXexX93xX4xX5xX81xX5xX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX3dxX12fxX182xX3dxX30xX93xX4xX3bxX81xX3dxX93xX4xX7f1xX4exXfxX93xX4xX33xX36xX37xX2xX93xX4xX12fxX182xXexX93xX4xXa4xX81xX3dxX1axX4xX33xX1885xX4xX3xXfdxX4xX5xX1axX186xX7xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX33xX36xX37xX2xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX116xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX3dxX1axX491xX13xX799xX4xX7b6xX774xX774xX418xX9f9xX774xX774xX33xX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX57xX3dxX30xX4exX2exX57xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX13xX303xX4xX1bxX418xX896xX30xX4xX33xX36xX37xX2xX114xX4xX13fbxX1axX2xX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX5xX1axX9dxX4xX5xX47xX3dxX4xX5xX1axXfxX4xX1bxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX4xX1axXfxX428xX5xX4xX1bxX4xX13xX1axXfdxX7xX4xX5xXfxX3dxX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX4xX33xX7bxX13xX4xX3dxX30xX4exX2exX114xX4xX143xX30xXfxX4exX2xX4xX3bxX7xX93xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX4xX5xXd4xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX1bxX30xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX3dxX30xX998xX4xX5xX37xX5xX93xX4xX3bxX7xX36xX4xXa8xX36xX32xX4xX5xX10bxX7xX4xX40xX1axX42xX36xX4xXexX1axX47xX3dxX801xX4xX116xX1axXe7xX3dxX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX42cxX13xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX93xX4xXa4xX18bxX4xX5xX81xX5xX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX8xXb59xX3dxX93xX4xXbdxXbexX4xX1axX7bxXexX93xX4xX8xX4ffxX7xX4xX3dxX30xX36xX2exX2faxX3dxX4xX40xX12xX33xX4xX3xXfdxX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX33xX36xX37xX2xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX116xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX3dxX1axX491xX13xX4xX3xX303xX7xX799xX4xX7cbxX774xX774xX418xX1bxX114xX896xX774xX774xX33xX30xX4xX3dxX7xX13xX3bxX2xX57xX4xX3dxX30xX4exX2exX57xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX4xX13xX12fxXc9xX3dxX30xX4xXbdxX12fxXc9xX3dxX30xX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX896xX418xX7a3xX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX57xX3dxX30xX4exX2exX114xX4xX116xX1axXfxX4xX896xX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX57xX3dxX30xX4exX2exX4xX1axXfxX428xX5xX4xX896xX4xX13xX1axXfdxX7xX4xX5xX4exX4xXexX1axX2faxX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX57xX3dxX30xX4exX2exX114xX4xX143xX30xXfxX4exX2xX4xX3bxX7xX4xX5xXd4xX4xX40xX1axXfxX32xX3dxX30xX4xX30xX47xX3dxX4xX1bxX30xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX3bxX7xX36xX4xXa8xX36xX32xX93xX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX5xX10bxX7xX4xX40xX1axX42xX36xX4xXexX1axX47xX3dxX801xX4xX13fbxX1axX97xX3dxX30xX4xX1xX450xX3dxX30xX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX30xX2xX4exX36xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX3dxX1axX12fxX4xXa4xX81xX3dxX1axX4xX33xX1885xX93xX4xX8xX4ffxX7xX4xX3dxX30xX36xX2exX2faxX3dxX4xX40xX12xX33xX93xX4xXexX1axXfxX4xX33xX7xX2xX93xX4xXbdxXbexX4xX1axX7bxXexX93xX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX3dxX12fxX182xX3dxX30xX93xX4xX12fxX182xXexX4xX8xXb59xX3dxX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX1ebxX7xX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX3dxX1axX491xX13xX4xX1xX450xX3dxX30xX4xX5xX1axXfxX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX3dxX1axX1acxX3dxX4xX8xX36xX2exX4xX13xX2xX33xX4xX13xX450xX2exX4xX13xX1axX12xXfxX4xX13xX3bxX2xX5dfxX36xX4xX13xX3bxX186xX3dxX30xX4xX6xX1acxX33xX4xX8xX4exX3dxX30xX4xX5xX10bxX7xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX33xX4exX4xX81xXexX4xX1xX14dxX3dxX30xX4xX3xX4exX4xX1xXafxX7xX4xX13xX1axX12xXfxX4xXbdxX81xXexX4xX186xX3dxX30xX4xX5xX10bxX7xX4xX13xX303xX3dxX30xX4xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xXbdxX113xX4xX13xX1axX7xX2exX4xXbdxX2eaxX2xX4xX13xX303xX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX3dxX4exX2exX4xX8xX7xX3dxX30xX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX40xX1axX81xX5xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX0xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX2cxX491xX3dxX4xX5xX1axX8dxX4xX33xX36xX37xX2xX4xXa4xX3d1xX3dxX30xX4xX5xX81xX5xX1axX4xX3dxX4exXfxeb13xX0xX57xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX72xX156fxX2xX4xX5xX81xX4xX3dxX1axX1acxX3dxX4xX3xX4exX4xX30xX2xX7xX4xXbdxXfdxX3dxX1axX4xX5xXd4xX4xX13xX1axX113xX4xX30xX2xX32xX33xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX4xXa4xX3d1xX3dxX30xX4xX3dxX1axX4ffxX3dxX30xX4xXa4xX2xX5dfxX3dxX4xXexX1axX81xXexX4xX3bxX87xX13xX4xXbdxXc9xX3dxX4xX30xX2xX32xX3dxX4xX3dxX1axX12fxX4xX8xX7xX36xX799xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX13fbxX1axX97xX3dxX30xX4xXbdxX113xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX93xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX13xX12fxXc9xX3dxX30xX4xX3xX4exX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxX2faxX3dxX4xXa4xX4exX3dxX4xX4axX3dxX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX2cxX491xX3dxX4xX5xX1axX8dxX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX93xX4xXa4xX7bxX13xX4xX5xX7xX3dxX1axX93xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX33xX544xX33xX76bxX4xX5xX1axXfxX4xX3xX4exXfxX4xX13xX1axX186xX5xX4xX4axX3dxX4xX40xX1axX2xX4xX3dxX87xX36xX4xX3dxX12fxX182xX3dxX30xX93xX4xX33xX186xX5xX4xX13xX37xX2xX4xXbdxX7xX4xX6xX4exX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xXa8xX36xX81xX4xX33xX7bxX13xX4xXexX1axX47xX3dxX4xX3dxX4axX33xX4xX13xX1axXfdxX7xX4xX5xX4exX4xXexX1axX2faxX4xX33xX36xX37xX2xX4xX5xX1axXfxX4xX33xX7bxX13xX4xXa4xX4ffxX7xX4xX4axX3dxX4xX5xX10bxX7xX4xX33xX7bxX13xX4xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX4xX33xX7bxX13xX4xX3dxX30xX4exX2exX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX2cxX491xX3dxX4xX5xX1axX8dxX4xX13xX1axX12fxX1a3xX3dxX30xX4xX7f1xX36xX2exX2faxX3dxX4xX8xX14axX4xX1xX14dxX3dxX30xX4xX5xX81xX5xX4xX8xX32xX3dxX4xXexX1axX42xX33xX4xX5xXd4xX4xX1axX4exX33xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX5xX7xXfxX4xX3dxX1axX12fxX4xX40xX1axXfxX7xX2xX4xX13xX1acxX2exX4xX5xX1axX2xX2faxX3dxX93xX4xXexX2x124aaxX200exX7xX93xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xXbdxXd4xX3dxX30xX4xX1axX7bxXexX76bxX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX3b4xXafxX7xX4xX5xX1axXe7xX3dxX4xX5xX81xX5xX4xX8xX32xX3dxX4xXexX1axX42xX33xX4xX5xXd4xX4xX1axX4exX33xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX1axX87xXexX4xX40xX1axX2xX4xX33xX36xX7xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX8xXb59xX3dxX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX97axXe7xX5xX4xX3dxX1axX2dxX3dxX4xX40xX1axX2xX4xX33xX36xX7xX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xXbdxX2dxX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX5xX1axX8dxX4xXa4xX2xX8dxX3dxX4xX8xXb59xX3dxX4xXbdxX113xX4xX40xX2xX113xX33xX4xX13xX3bxX7xX4xX1axX4exX33xX4xX6xX12fxX130xX3dxX30xX4xX33xX36xX37xX2xX114xX0xX57xXexX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX1ebxXfxX1xX2exXbxX18xX143xX2faxX3dxX4xX5xX1axXfxX4xX13xX3bxX11f7xX4xX12xX33xX4xX4axX3dxX4xX13xX1axXafxX5xX4xXexX1axX42xX33xX4xX13xXafxX4xX3dxX1axX2xX2faxX3dxX4xX3xX4exX4xX40xX2xX113xX33xX4xX8xXfxX81xX13xX4xX5xX1axX428xX13xX4xX5xX1axX949xX4xX3xX2xX5dfxX5xX4xX13xX1axX2faxX33xX4xX5xX81xX5xX4xX30xX2xX7xX4xX3xX2eexX4xX33xX428xX3dxX114xX0xX57xXexX18xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX3bxX12xX6xX7xX13xX12xX1xXbxX18xX0xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX25xX2xX3dxX4xX6xX2xX2faxX3dxX4xXa8xX36xX7xX3dxX799xX0xX57xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xX36xX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX13xX2xX13xX6xX12xX418xX13xX1axX36xX33xXa4xX418xX7xX3dxX1xX418xX8xX7xXexXfxXbxX18xX0xX6xX2xX18xX0xX7xX4xX13xX2xX13xX6xX12xXaxXbxX7cbxX4xX5xX81xX5xX1axX4xX13xX3bxX2eexX4xX13xX4axX3dxX30xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX1xX450xX3dxX30xX4xX13xX1axX36xX37xX5xXbxX4xX1axX3bxX12xX1bfxXaxXbxX57xX8xXfxX3dxX30xX418xX40xX1axXfxX12xX57xX7cbxX418xX5xX7xX5xX1axX418xX13xX3bxX2xX418xX13xX7xX3dxX30xX418xX1axX36xX2exX12xX13xX418xX7xXexX418xX40xX1axXfxX3dxX30xX418xX1xX36xX3dxX30xX418xX13xX1axX36xXfxX5xX57xX1bxX9f9xX896xX1bxX896xX896xX114xX1axX13xX33xXbxX18xX0xX2xX33xX30xX4xX8xX3bxX5xXaxXbxX57xX33xX12xX1xX2xX7xX57xX1bxX896xX774xX57xX3dxX12xX1dcxX8xX57xX1bxX895xX1bxX9f9xX57xX1bxX774xX7cbxX1xX7b7xX774xX895xX7a3xX7b6xX774xX895xX13xX895xX896xX774xX895xX6xX1bxX418xX1bxX7b7xX1bxX7cbxX7b6xX7b6xX418xX5xX7xXfxX418xX1axX36xX2exX12xX13xX418xX7xXexX114xX8acxXexX30xXbxX4xX7xX6xX13xXaxXbxX2cxX2dxX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX40xX1axX42xX36xX4xXexX1axX47xX3dxX4xX4axX3dxX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exXbxX4xX57xX18xX0xX57xX7xX18xX0xX1xX2xX3xX18xX0xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xX7xX4xX13xX2xX13xX6xX12xXaxXbxX7cbxX4xX5xX81xX5xX1axX4xX13xX3bxX2eexX4xX13xX4axX3dxX30xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX1xX450xX3dxX30xX4xX13xX1axX36xX37xX5xXbxX4xX1axX3bxX12xX1bfxXaxXbxX57xX8xXfxX3dxX30xX418xX40xX1axXfxX12xX57xX7cbxX418xX5xX7xX5xX1axX418xX13xX3bxX2xX418xX13xX7xX3dxX30xX418xX1axX36xX2exX12xX13xX418xX7xXexX418xX40xX1axXfxX3dxX30xX418xX1xX36xX3dxX30xX418xX13xX1axX36xXfxX5xX57xX1bxX9f9xX896xX1bxX896xX896xX114xX1axX13xX33xXbxX18xX7cbxX4xX5xX81xX5xX1axX4xX13xX3bxX2eexX4xX13xX4axX3dxX30xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX1xX450xX3dxX30xX4xX13xX1axX36xX37xX5xX0xX57xX7xX18xX0xX57xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1axX12xX7xX1xXbxX18xX72xX428xX5xX4xX1xX450xX4xX13xX4axX3dxX30xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4xX6xX4exX4xX33xX7bxX13xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX6xX167xX4xXbdxX2dxX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xXa4xX2xX8dxX13xX4xX13xX182xX2xX4xX13xX303xX4xX6xX1acxX36xX93xX4xX3dxX1axX12fxX3dxX30xX4xX3xX2xX5dfxX5xX4xXbdxX2xXf4xX36xX4xX13xX3bxX2eexX4xX13xX4axX3dxX30xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xXa4xX7xXfxX4xX30xX2xX1a3xX4xX6xX4exX4xXbdxX2xXf4xX36xX4xX1xX4d0xX4xX1xX4exX3dxX30xX93xX4xX3dxX30xX7xX2exX4xX5xX32xX4xX13xX491xX2xX4xX5xX81xX5xX4xX3dxX12fxX182xX5xX4xX13xX2xX2faxX3dxX4xX13xX2xX8dxX3dxX114xX114xX114xX0xX57xXexX18xX0xX57xX1xX2xX3xX18xX0xX57xX6xX2xX18xX0xX6xX2xX18xX0xX7xX4xX13xX2xX13xX6xX12xXaxXbxX25xXfdxX33xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX6xXfxX491xX2xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX5xX7xXfxX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX1e28xXbxX4xX1axX3bxX12xX1bfxXaxXbxX57xX33xX12xX418xXa4xX12xX57xX13xX2xX33xX418xX1xX36xXfxX5xX418xX6xXfxX7xX2xX418xX33xX36xXfxX2xX418xX7xX3dxX418xX40xX1axXfxX3dxX30xX418xX5xX7xXfxX418xX1axX36xX2exX12xX13xX418xX7xXexX57xX1bxX9f9xX1bxX896xX7a5xX7b6xX114xX1axX13xX33xXbxX18xX0xX2xX33xX30xX4xX8xX3bxX5xXaxXbxX57xX33xX12xX1xX2xX7xX57xX1bxX896xX774xX57xX3dxX12xX1dcxX8xX57xX1bxX895xX1bxX7b7xX57xX1bxX774xX7b7xX1xX1bxX774xX895xX7a3xX7b7xX1bxX1bxX13xX1bxX7a3xX7b6xX895xX9f9xX6xX774xX114xX8acxXexX30xXbxX4xX7xX6xX13xXaxXbxX2cxX2dxX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX40xX1axX42xX36xX4xXexX1axX47xX3dxX4xX4axX3dxX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exXbxX4xX57xX18xX0xX57xX7xX18xX0xX1xX2xX3xX18xX0xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xX7xX4xX13xX2xX13xX6xX12xXaxXbxX25xXfdxX33xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX6xXfxX491xX2xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX5xX7xXfxX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX1e28xXbxX4xX1axX3bxX12xX1bfxXaxXbxX57xX33xX12xX418xXa4xX12xX57xX13xX2xX33xX418xX1xX36xXfxX5xX418xX6xXfxX7xX2xX418xX33xX36xXfxX2xX418xX7xX3dxX418xX40xX1axXfxX3dxX30xX418xX5xX7xXfxX418xX1axX36xX2exX12xX13xX418xX7xXexX57xX1bxX9f9xX1bxX896xX7a5xX7b6xX114xX1axX13xX33xXbxX18xX25xXfdxX33xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX6xXfxX491xX2xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX5xX7xXfxX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX1e28xX0xX57xX7xX18xX0xX57xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1axX12xX7xX1xXbxX18xX143xX1axX4ffxX3dxX30xX4xX3dxX30xX12fxX1a3xX2xX4xX13xX1axX42cxX5xX1axX4xX4axX3dxX4xX33xX428xX3dxX4xX5xXd4xX4xX13xX1axX113xX4xX13xXfdxX33xX4xXbdxX12fxX130xX5xX4xX30xX2xX32xX2xX4xXexX1axX81xXexX4xX7xX3dxX4xX13xXfxX4exX3dxX4xX1axXc9xX3dxX93xX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX8xX130xX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX4xX5xX7xXfxX93xX4xX3xXfdxX4xXbdxX2dxX4xX5xXd4xX4xX33xX7bxX13xX4xX1axX156fxX3dxX4xX1axX130xXexX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX4xX13xX1axX7xX2exX4xX13xX1axX8dxX4xX13xX303xX4xX5xX81xX5xX4xX3dxX1axX4exX4xX3dxX30xX1axX2xX2faxX3dxX4xX5xX186xX36xX4xX97axX491xX2xX4xX1axXe7xX5xX4xXa4xX7xX3dxX30xX4x11818xX7xX8xX1axX2xX3dxX30xX13xXfxX3dxX4xX7a2xX72xdc20xX7a9xX114xX0xX57xXexX18xX0xX57xX1xX2xX3xX18xX0xX57xX6xX2xX18xX0xX6xX2xX18xX0xX7xX4xX13xX2xX13xX6xX12xXaxXbxX72xX36xX37xX2xX4xX3xX4exX4xX5xX81xX5xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX33xX491xX3dxX4xX13xX42cxX3dxX1axX4xX6xX2xX2faxX3dxX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xXbdxX8dxX3dxX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexXbxX4xX1axX3bxX12xX1bfxXaxXbxX57xX33xX12xX418xXa4xX12xX57xX33xX36xXfxX2xX418xX3xX7xX418xX5xX7xX5xX418xXa4xX12xX3dxX1axX418xX33xX7xX3dxX418xX13xX2xX3dxX1axX418xX6xX2xX12xX3dxX418xXa8xX36xX7xX3dxX418xX1xX12xX3dxX418xX1axX36xX2exX12xX13xX418xX7xXexX57xX1bxX7a5xX9f9xX7cbxX7a3xX1bxX114xX1axX13xX33xXbxX18xX0xX2xX33xX30xX4xX8xX3bxX5xXaxXbxX57xX33xX12xX1xX2xX7xX57xX1bxX896xX774xX57xX3dxX12xX1dcxX8xX57xX1bxX895xX774xX7b6xX57xX1bxX774xX7cbxX1xX896xX896xX7a3xX7b6xX1bxX1bxX7cbxX13xX7b6xX7a3xX7a3xX896xX6xX7cbxX418xX33xX36xXfxX2xX418xXa4xX2xX12xX3dxX418xX5xXfxXexX2exX114xX8acxXexX30xXbxX4xX7xX6xX13xXaxXbxX2cxX2dxX2exX4xX30xX2xX32xX33xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX40xX1axX42xX36xX4xXexX1axX47xX3dxX4xX4axX3dxX4xX1axX4exX3dxX30xX4xX3dxX30xX4exX2exXbxX4xX57xX18xX0xX57xX7xX18xX0xX1xX2xX3xX18xX0xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xX7xX4xX13xX2xX13xX6xX12xXaxXbxX72xX36xX37xX2xX4xX3xX4exX4xX5xX81xX5xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX33xX491xX3dxX4xX13xX42cxX3dxX1axX4xX6xX2xX2faxX3dxX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xXbdxX8dxX3dxX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexXbxX4xX1axX3bxX12xX1bfxXaxXbxX57xX33xX12xX418xXa4xX12xX57xX33xX36xXfxX2xX418xX3xX7xX418xX5xX7xX5xX418xXa4xX12xX3dxX1axX418xX33xX7xX3dxX418xX13xX2xX3dxX1axX418xX6xX2xX12xX3dxX418xXa8xX36xX7xX3dxX418xX1xX12xX3dxX418xX1axX36xX2exX12xX13xX418xX7xXexX57xX1bxX7a5xX9f9xX7cbxX7a3xX1bxX114xX1axX13xX33xXbxX18xX72xX36xX37xX2xX4xX3xX4exX4xX5xX81xX5xX4xXa4xX5dfxX3dxX1axX4xX33xX491xX3dxX4xX13xX42cxX3dxX1axX4xX6xX2xX2faxX3dxX4xXa8xX36xX7xX3dxX4xXbdxX8dxX3dxX4xX1axX36xX2exX8dxX13xX4xX81xXexX0xX57xX7xX18xX0xX57xX8xX13xX3bxXfxX3dxX30xX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1axX12xX7xX1xXbxX18xX72xX36xX37xX2xX4xX6xX4exX4xX33xX7bxX13xX4xX30xX2xX7xX4xX3xX2eexX4xX40xX1axX97xX3dxX30xX4xX13xX1axX113xX4xX13xX1axX2xX8dxX36xX4xX13xX3bxXfxX3dxX30xX4xX33xX156fxX2xX4xXa4xX4ffxX7xX4xX4axX3dxX114xX4xX3xX2eexX4xX33xX428xX3dxX4xX40xX1axX2xX8dxX3dxX4xX33xXd4xX3dxX4xX4axX3dxX4xX13xX3bxX17dxX4xX3dxX2faxX3dxX4xXbdxX963xX33xX4xXbdxX4exX4xX3xX4exX4xX3dxX30xXfxX3dxX4xX33xX2xX5dfxX3dxX30xX4xX1axXc9xX3dxX114xX4xX72xX36xX37xX2xX4xX3dxXd4xX2xX4xX5xX1axX36xX3dxX30xX4xX17dxX4xXbdxX1acxX2exX4xXa4xX7xXfxX4xX30xXbexX33xX799xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX4axX3dxX93xX4xX5xX81xX5xX4xX6xXfxX491xX2xX4xX33xX544xX33xX93xX4xX1axX491xX13xX4xX3dxX2faxX33xX114xX4xX5xX1axX8dxX4xXbdxX7bxX4xX4axX3dxX4xX13xX1axX303xX7xX4xX33xX36xX37xX2xX4xX6xX491xX2xX4xX5xXd4xX4xX3dxX1axX2xXf4xX36xX4xX13xX81xX5xX4xX1axX491xX2xX4xX40xX1axX97xX3dxX4xX6xX12fxX1a3xX3dxX30xX114xX0xX57xXexX18xX0xX57xX1xX2xX3xX18xX0xX57xX6xX2xX18xX0xX57xX36xX6xX18xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xX3bxXbxX18xX0xX57xX1xX2xX3xX18xX0xX57xX1xX2xX3xX18xX0xXexX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexcdf0xXfxX36xX3bxX5xX12xXbxX18xX25xX1axX12xXfxX4xX1ebxX299cxX114xX4xX143xX30xX36xX2exX4d0xX3dxX4xX25xX2xX8dxX3dxX4xX25xX1axX4exX3dxX1axX57xX299cxX13fbx13e40xX97axX299cxX0xX57xXexX18xX0xX57xX1xX2xX3xX18xX0xX57xX1xX2xX3xX18