Bán đấu giá lô đất 313,1 m2 ở xã Sơn Tây (Hương Sơn)
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Tây Sơn, Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá lô đất 313,1 m2 ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Giá khởi điểm: 340.000.000 đồng
95f4x1105dx10bf8xd31bx10538xfd3dxade5xd8f7xdfd9xX7xac85xf553xf6d8x10fb6xb506xc017xX5xc5fdxXax1033axebcfxff06xe573xX3xe716xcb8exa3bexX3xbc10xXdxX14xX3xX5xc70axX3xX17xX18xXexX3xe98dxX2xX26xefc8xX2xX3xe002xX0xX7xX19xXbxX12x9cfaxX0xe656xX7xX19xXbxX12xX3xc832xX3x10a62xf26dxX3xda87xe6b4xX15xX3xXcxf71exc001xX3xad25x9e6ax106ecxX40xX15xX1bxX3xX3fxX40xX15x100ebxX0xX34xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x117c8xXaxX12x10d1fxX20xX15xX1bxX3xXexX45xX3xXcxa58cxX48xX48xX3xef94xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexb17bxXdxX3xX7xab39xX15xX3xX7xddd1xX3xX2xX3xX48xX82xX3xXcxdf2exX15xX1xX3xX1xec65xb85fxX4xX3xX71xX1bxX44xX15xX3xX1xX82xX15xX1bxX3xX71xX97xba06x978dxXcxX71xXcxX3xe9c8xXdxe021xXexX3xX71xX6xX2cxX3xa0b3xX3xX68xX1xXdxX3xX15xX1xX14xX15xX1xX3xXcxX44xX45xX3xX3fxX40xX15xX29xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX3xXexX1xX20xX15xX1bxX3xX75xX14xX97xX3xX75xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xX5xX20xX3xX17xX18xXexX3xX26xX2xX26xX29xX2xX3xX2cxX0xX7xX19xXbxX12xX32xX0xX34xX7xX19xXbxX12xX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xXcxX44xX45xX29xX3xX1xX19xX45xXafxX15xX3xX48xX49xX40xX15xX1bxX3xX3fxX40xX15xee3exX3xb540xXdxX14xX3xe4e5xX1xX3axXdxX3xX17xXdxdf5exX2cx10023xX3xX26x10229x9f38xX121xX134xX134xX134xX121xX134xX134xX134xX3xX17xbb4fxX15xX1bxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexXb6xX6xX5xXdxX1bxX15xX130xX3xX4xX10xX15xXexX10xdc6fxb9f4xXaxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xXcxX48xfb0cxX71xX123xX3xX13xf3bcxf114xX3xX13xX182xX71xX3xd4f6x1093cx10681xX3xX123x11538xX182xX3xXcxe150xX18exX3xX3fxf791xX71xX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexXb6xX6xX5xXdxX1bxX15xX130xX3xX4xX10xX15xXexX10xX16fxX170xXaxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX68xX17dxX71xX123xX3xXcx10a25xX3xXcxX71xX48xX48xX3xX13xX182xX71xX3xX189xX18axX18bxX3xX123xX18exX182xX3xXcxX192xX18exX3xX3fxX196xX71xX3xX3fxca1cxX3xX2xX3xX48xX192xX3xXcxd995xX71xX48xX3xX75xX14xX15xX130xX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexXb6xX6xX5xXdxX1bxX15xX130xX3xX4xX10xX15xXexX10xX16fxX170xXaxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xXcxX82xXdxX3xX7xX86xX15xX3xX4xad30xX6xX3xX71xX1bxX44xX15xX3xX1xX82xX15xX1bxX3xX71xX97xXa7xXa8xXcxX71xXcxX3xXadxXdxXafxXexX3xX71xX6xX2cxX3xXb6xX3xX68xX1xXdxX3xX15xX1xX14xX15xX1xX3xXcxX44xX45xX3xX3fxX40xX15xX29xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xXcxX82xXdxX3xX7xX86xX15xX3xX75xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX130xX3xa536xX19xX45xbfd9xX15xX3xX7x1174bxX3xX65xbeeaxX15xX1bxX3xX17xX18xXexX3xa472xX82xX3xXexX82xXdxX3xX7xX86xX15xX3xX1bxdf7axX15xX3xX5xXdxX2d8xX15xX3xX2e7x117caxXdxX3xX17xX18xXexX3xX5xX82xX3xX15xX1xX82xX3xX3axX3xX4xX18xXbxX3xX133xX29xX3xXexX1xX10xX97xX3xX1bxXdxX18xX45xX3xX4xX1xf780xX15xX1bxX3xX15xX1xb2d7xX15xX3xe51dxX19xX45xX2d8xX15xX3xX7xX2dcxX3xX65xX2dfxX15xX1bxX3xX17xX18xXexX3xX7xX8axX3xdd6axX48xX3x9de1xX2xd10exX26xdeeaxX344xX29xX3xbb46xXdxXafxX15xX3xXexde93xX4xX1xX130xX3xX26xX2xX26xX29xX2xX3xX2cxX0xX7xX19xXbxX12xX32xX0xX34xX7xX19xXbxX12xX3xX47xXcxX16fxX97xX15xX1bxX3xX17xba89xX3xX17xX18xXexX3xX3axX130xX3xX2xX344xX134xX3xX2cxX0xX7xX19xXbxX12xX32xX3xX0xX34xX7xX19xXbxX12xX2e7xX82xX3xX17xX18xXexX3xXexX16fxX13fxX15xX1bxX3xX4xX44xX45xX3xX5xX44xX19xX3xX15x11350xX2cxX3xX2x9befxX26xX29xX2xX2cxX0xX7xX19xXbxX12xX32xX0xX34xX7xX19xXbxX12xX51xX170xX3xb1f5xX6xX15xX1bxX3xXex10a64xX15xX3xX75xX82xX3xXcxX16fxc279xX15xX3xXcxX1xc43cxX3xXcxX16fxc821xX4xX170xX3xX189xX3cbxX6xX3xX4xX1x101b3xX130xX3xb3bdxX36fxX2cxX3x10cf9xXdxX2cxX3xXcxX1xX82xX15xX1xX29xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xXcxX44xX45xX29xX3xX1xX19xX45xXafxX15xX3xX48xX49xX40xX15xX1bxX3xX3fxX40xX15xX29xX3xXexX3d9xX15xX1xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX121xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX123xXdxX14xX3xX127xX1xX3axXdxX3xX17xXdxX12exX2cxX130xX3xX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX26xX133xX134xX121xX134xX134xX134xX121xX134xX134xX134xX3xX17xX13fxX15xX1bxX3xX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xXcxX1x11b3cxXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX75xX14xX15xX3xX1xX13fxX3xX7xX40xX29xX3xX17xX3a0xX15xX1bxX3xX127xa23cxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xX2e7xX82xX3xX15xe15dxXbxX3xXexXdxX2d8xX15xX3xX127xX49cxX3xX328xX19xaeabxX3xXexe8eaxX3xX15xX1bxX82xX45xX3xXexX1xX20xX15xX1bxX3xX75xX14xX97xX3xX17xb55axX15xX3xX1xX4d5xXexX3xX2xX3a4xX3xX1bxXdxX483xX3xX15xX1bxX82xX45xX3xX2xX134xX34xX344xX34xX32xX134xX2x999dxX3xXexc33exXdxX3xXexX16fxX2dfxX3xX7xX3axX3xX68xX20xX15xX1bxX3xXexX45xX3xXcxX71xX48xX48xX3xX75xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX82xXdxX3xX7xX86xX15xX3xX7xX8axX3xX2xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX1xX97xX98xX4xX3xX71xX1bxX44xX15xX3xX1xX82xX15xX1bxX3xX71xX97xXa7xXa8xXcxX71xXcxX3xXadxXdxXafxXexX3xX71xX6xX2cxX3xXb6xX3xX68xX1xXdxX3xX15xX1xX14xX15xX1xX3xXcxX44xX45xX3xX3fxX40xX15xX29xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX121xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xXcxXdxX2d8xX15xX3xX17xX98xXexX3xXexX16fxX49xX2fcxX4xX3xX15xX4b3xXbxX3xX2e7xX82xX97xX3xXexX82xXdxX3xX127xX1xX97xX86xX15xX3xX68xX20xX15xX1bxX3xXexX45xX3xXcxX71xX48xX48xX3xX75xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX82xXdxX3xX7xX86xX15xX3xX7xX8axX3xX2xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX121xX3xX3fxX8axX3xXcxX3e0xX130xX3xX26xX342xX134xX2xX32xX134xX2xX134xX134xX344xX134xX344xX32xX3xXexX4f3xXdxX3xX71xX1bxX44xX15xX3xX1xX82xX15xX1bxX3xX71xX97xXa7xXa8xXcxX71xXcxX3xXadxXdxXafxXexX3xX71xX6xX2cxX3xXb6xX3xX68xX71xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX121xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xXcxaeebxX3xX4xX1xX31fxX4xX3xX75xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX130xX3xXadxX82xX97xX3xX1xX13fxXdxX3xX134xX4f0xX3xX1bxXdxX483xX3xX15xX1bxX82xX45xX3xX2xX26xX34xX344xX34xX32xX134xX2xX4f0xX3xXexX4f3xXdxX3xXexX16fxX2dfxX3xX7xX3axX3xX71xX1bxX44xX15xX3xX1xX82xX15xX1bxX3xX71xX97xXa7xXa8xXcxX71xXcxX3xXadxXdxXafxXexX3xX71xX6xX2cxX3xXb6xX3xX68xX1xXdxX3xX15xX1xX14xX15xX1xX3xXcxX44xX45xX3xX3fxX40xX15xX29xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xX3e0xX34exX15xX1xX3xX2cxX483xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX624xX3xX4xX1xX31fxX4xX29xX3xX4xX14xX3xX15xX1xX44xX15xX3xX4xX36fxX3xX15xX1xX19xX3xX4xX3c6xX19xX3xX17xX4d5xX15xX3xXexX1xX6xX2cxX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX121xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX3b8xe68bxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4d5xXexX3xX3cxXdxX15xX3xX5xXdxX3bexX15xX3xX1xXafxX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX130xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xXb6xX3xX68xX20xX15xX1bxX3xXexX45xX3xXcxX71xX48xX48xX3xX75xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX82xXdxX3xX7xX86xX15xX3xX7xX8axX3xX2xX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX121xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xX189xX3cbxX6xX3xX4xX1xX3d9xX130xX3xX3fxX8axX3xX32xX342xX340xX3xX189xX49xX483xX15xX1bxX3xX71xX1bxX19xX45xf673xX15xX3xX348xX19xX29xX3xXexX1xX82xX15xX1xX3xXbxX1xX8axX3xX48xX82xX3xXcxX92xX15xX1xX121xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX12xX189xXcxX130xX3xX134xX32xX26xX4f0xX3a4xX121xX32xX344xX342xX2xX133xX342xX3xX1xX97xX98xX4xX3xX134xX4f0xX2xX32xX121xX340xX4f0xX4f0xX121xX134xX32xX133xX170xX3x9750xX10xX75xX7xXdxXexX10xX130xX3xX65xX6xX19xX1bxXdxX6xX1xX6xXexXdxX15xX1xX121xX2e7xX15xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xX3xXbxX68xX10xX15xXexX10xX16fxXaxX12xX0xXdxX2cxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXexX1xX19xX2cxX75xX3xX65xX1xXdxX65xX10xX3xXdxX68xX10xX15xXexX10xX16fxXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxd0a4xXdxX65xXexX1xX130xX3xX344xX344xX134xXbxX3cxX170xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX130xX3xX26xX3a4xX342xXbxX3cxX170xXaxX3xX7xX16fxX4xX9xXaxX34xX34xXdxX121xX75xX6xX97xX1xX6xXexXdxX15xX1xX121xX2e7xX15xX34xX15xX10xX84exX7xX34xX2xX4f0xX2xX342xX34xX342xX3a4xX65xX3a4xX134xX340xX32xX32xX344xX26xXexX344xX32xX2xX3a4xX5xX344xXb6xX65xX6xX19xX1bxXdxX6xX121xd6f9xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xX5xX20xX3xX17xX18xXexX3xX26xX2xX26xX29xX2xX3xX2cxX0xX7xX19xXbxX12xX32xX0xX34xX7xX19xXbxX12xX3xX3axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX15xX3xXcxX44xX45xX3xX47xX48xX49xX40xX15xX1bxX3xX3fxX40xX15xX51xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexXb6xX6xX5xXdxX1bxX15xX130xX3xX16fxXdxX1bxX1xXexX170xXaxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX123xX18exX182xX3b8xX3xX189xX1fcxX68xX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX97xX65xX45xXaxX3xX7xXexX45xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3cxXexXb6xX6xX5xXdxX1bxX15xX130xX3xX16fxXdxX1bxX1xXexX170xXaxX12xX0xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xXcxX16fxX3c6xX15xX3xXadxXdxX4d5xXexX3xX71xX1bxX709xX4xX0xX34xX7xXexX16fxX97xX15xX1bxX12xX0xX34xXbxX12