Thêm ảnh Galaxy Note 10 Pro - 4 camera, màn hình đục lỗ ở giữa
Một nguồn tin từ GSMArena cho biết Galaxy Note 10 sẽ có giá khoảng 1.100 - 1.200 USD
fe56x10dbex14f33x12942x124ddx14b42x116ecx1245bx1748dxX7x14c90x10c27x129c0x11ff8x17f22x14175xX5x15b59xXax1455dxXcxX1x17a84x10428xX3x18791x16c15xX1xX3x1795cxX6xX5xX6x17c85x11977xX3x15afax1324dxXexX10xX3xX2x170cfxX3x1288cx16ff9xX24xX3x13b83xX3x12776xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6x15fc6xX3xX16x12445xX19xX3xX1x18285xX19xX1xX3x17c96x18b3axX4xX3xX5x1422fxX3x140bfxX3x16a73xXdx1853dxX6xX0x11eaexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11027xX10xX6x10198xXaxX12x15e2fx1607dxXexX3xX19xX4dx1604ax170bexX19xX3xXexXdxX19xX3xXex14ad9xX3xX1cx12ce2xX67x12aaexX2cxX10xX19xX6xX3xX4xX1xX24xX3x17bdaxXdx127fexXexX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX7x169a1xX3xX4x146a8xX3xX4dxXdx1581exX3x153f7xX1xX24xX18xX19xX4dxX3xX2x156eexX2xX29xX29xX3xX2fxX3xX2xXabx16fcbxX29xX29xX3x137a5xX79x1231bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14e46xX24xX64xX21xXaxX12xXcxX3cxXdxX3xXa3xX1xX24xX18xX19xX3x17997x13429xX19xX5xX10xX6xXa3xX7xX3xX44x119cfxX3xX44x18c02xX19xX4dxX3xXexX18xXdxX3xX16xX68xXexX3x142c6xXdxX64xX10xX24xX3xXexXdxX87xXexX3xX5xX68xX3xXexX1xXdxX87xXexX3xXa3xX87xX3xX4x12038xX6xX3xX4xX1xXdxX87xX4xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xXabxX3xXcxX1xX10xX24xX3xX44xX9dxX39xX3xX16xXa1xX21xX3xX7xX9axX3xX44x16c3fx18159xX4xX3xXexX2cxX6xX19xX4dxX3xX85x18c12xX3xXexX1xXdxX87xXexX3xXa3xX87xX3xXexX2cxX3cxX19xX3xXf3xXdx16bf2xX19xX3xX4bxX3xX16x180d2xXexX3xXexX2cxX139x13327xX4xX3xXf3xX162xXdxX3xXbxX1x13a8dxX19xX3xX4x18a42xX19xX1xX3xX85xX24xX3xX4xX24xX19xX4dxX3xX7xX6xX19xX4dxX3xXb4xX3xX85xX15xX19xXabxX3xX2bxX1xX16bxX19xX3xXaxX19x12092xXexX3xX2cxX6dxX6exXdxXaxX3xX4xX1x162acxX6xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX3xX7xX10xX5x118a9xXdxX10xX3xX7xX9axX3xX44xX139xX13axX4xX3xX44xX15cxXexX3xX4bxX3xX4xX1x183baxX19xX1xX3xX4dxXdxX4fxX6xX3xXbxX1xX1baxX6xX3xXexX2cxX15xX19xX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX24xX64xX21xXaxX12xX2bxX1xXdxX15xX19xX3xX85xX18xX19xX3xX2bxX2cxX24xX3xX7xX9axX3xX7x134dcxX3xX64xX45xX19xX4dxX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX7bxX67xXdbx11f46x13140xXbaxX3xXa3xX1baxX4xX1xX3xXexX1xX139xX162xX4xX3x10636xX39x14676x121aaxX3xXdxX19xX4xX1xX39xX3xX44xX68xX3xXbxX1x16130xX19xX3xX4dxXdxX18xXdxX3xXb4x1033fx106f9xXabxX3xX67xXa1xX21xX3xX4x12872xX19xX4dxX3xX1xX49xX3xXexX2cxX13axX3xX4xX18xX16xX3xX85xXdxX87xX19xX3xXf3xX22fxX19xX3xXexX6xX21xX3xX64xX139xX162xXdxX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX39xX3xX19xX1xXdxX156xX6dxX3xXa3xX1xX18xX3xX19xXe7xX19xX4dxX3xX44xX22fxX21xX3xX7xX9axX3xX5xX3cxX3xX4xX18xX16xX3xX85xXdxX87xX19xX3xX7xXdxX15xX6dxX3xX22fxX16xX3xXexX139x17f71xX19xX4dxX3xXex1524dxX3xXexX1xX87xX3xX1x15b28xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX79xX2xX29xX3xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX85xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX2cxX4dxXdxX19x161b9xX3xXb4xXbxX20xX3xX6xX6dxXexX24x14483xXaxX12xX0xXexX85xX24xX64xX21xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c4fxX10xX19xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2eexX10xX19xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX16xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX2eexX10xX19xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXax121b6xXdxX64xXexX1xX2caxX3xX21fxX2xX222xXbxX20xX2d4xX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX2caxX3xX31xX2xX29xXbxX20xX2d4xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2caxX52xX52xXdxXabxX85xX6xX24xX1xX6xXexXdxX19xX1xXabxXf3xX19xX52xX19xX10xX326xX7xX52xX2x13c4axXb4xXb4xX52xX2xX29x144a7xX64xX29xX2xX31xX222xX21fxX2xX222xXexX36bxX221xX221xXb4xX5xX2xXabx13138xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX3xX31xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX39xX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX44xX45xX4xX3xX5xX49xX3xX4bxX3xX4dxXdxX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2eexX6xXbxXexXdxX24xX19xXaxX12xXcaxX18xX19xX3xX64xX29dxX19xX4dxX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xXabxX3x16b98xX19xX1xX2caxX3xXdaxXdbxX19xX5xX10xX6xXa3xX7xX3xXabxX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX2cxX12xX0xX52xXexX85xX24xX64xX21xX12xX0xX52xXexX6xX85xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX24xX64xX21xXaxX12xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX44xX139xX13axX4xX3xXexX2cxX6xX19xX4dxX3xX85xX144xX3xX1xX2a4xX3xXexX1xX18exX19xX4dxX3xX31xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX3xX85xX6xX24xX3xX4dxX6exX16xX3x1843bxX3xX18exX19xX4dxX3xXa3xX1baxX19xX1xX3xX44xX15cxXexX3xX64x168fdxX4xX3xXf3xX3cxX3xX16xX68xXexX3xX4xX18xX16xX3xX85xXdxX87xX19xX3xXcxX24x177fdxX3xXbxX1xX1baxX6xX3xX64xX139xX162xXdxX3xX44x17732xX19xX3xX1a6xX5xX6xX7xX1xX3xX210xX211xXbaxXabxX3xXcaxX15xX19xX3xX4xX16fxX19xX1xX3xX44xX9dxX39xX3xX4xX45xX16xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX3xX19xX3cxX21xX3xX4xX241xX19xX4dxX3xX7xX9axX3xX1xX49xX3xXexX2cxX13axX3xX1xX2a4xX3xXexX1xX18exX19xX4dxX3xX5x14beaxX21xX3xX19x1111fxXexX3xXexX29dxX3xX44xX68xX19xX4dxX3xX85x11f05xX19xX4dxX3xX5xX6xX7xX10xX2cxX39xX3xX4xX1xX24xX3xXbxX1xX501xXbxX3xXexX1xXdxX87xXexX3xX85xX144xX3xX85x1371dxXexX3xX19xX501xXexX3xXexX18exXexX3xX1xX298xX19xX3xXexX2cxX24xX19xX4dxX3xX44xXdxX156xX6dxX3xXa3xXdxX2a4xX19xX3xXa1xX19xX1xX3xX7xXa1xX19xX4dxX3xX21xX87xX6dxXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX24xX64xX21xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX2bxX1xX24xX19xX10xX3xX7bxX2cxX10xX19xX6xX3xX39xX3xX1xX2a4xX3xXexX1xX18exX19xX4dxX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX3xX19xX3cxX21xX7xX4bxX3xX1xX4fxX6dxX3xX7xX199xX4xX3xX16xX16fxX19xX1xX3xXexX139xX298xX19xX4dxX3xX44xX139xX298xX19xX4dxX3xXf3xX162xXdxX3xXbxX1xXdxX15xX19xX3xX85xX18xX19xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX79xX2xX29xX3xX222xX1cxXabxX3xX2eexXa1xX4xX3xXexX1x10a88xX19xX4dxX3xXexXdxX19xX3xX2cx189c7xX3xX2cx14b7dxX3xX4xX1xX24xX3xX2cxX50dxX19xX4dxX3xX16xXa1xX21xX3xX7xX9axX3xX4xX9dxX3xX16xX68xXexX3xX18exX19xX4dxX3xXa3xX1baxX19xX1xX3xX4xX1xX1baxX19xX1xX3xX2xXb4xX3xX67xX2bxX3xX4xX1xX24xX3xXbxX1xX501xXbxX3xXexX1xX6xX21xX3xX44x13602xXdxX3xXa3xX1x170cexX6dxX3xX44xX68xX39xX3xX16xX68xXexX3xX18exX19xX4dxX3xXa3xX1baxX19xX1xX3xX4dxX9dxX4xX3xX7xXdxX15xX6dxX3xX2cxX68xX19xX4dxX3xX2xXb4xX3xX67xX2bxX3xXf3xX3cxX3xX16xX68xXexX3xX18exX19xX4dxX3xXa3xX1baxX19xX1xX3xXexX10xX5xX10xXbxX1xX24xXexX24xX3xX2xX21fxX3xX67xX2bxX3xX1xX49xX3xXexX2cxX13axX3x18360xX24xX24xX16xX3x14775xX6dxX6xX19xX4dxX3xX1xX498xX4xX3xXb4xX20xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX24xX64xX21xXaxX12xX2eexXa1xX4xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX18xX19xX1xX3xXexX76xX3xX85xX18xX19xX3xX64xX29dxX19xX4dxX3xX4xX1xX24xX3xXexX1xX4fdxX21xX3xX16xXa1xX21xX3xX7xX9axX3xX1xX49xX3xXexX2cxX13axX3xX22fxX16xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX7xXexX10xX2cxX10xX24xX3xXf3xX162xXdxX3xX7xX29dxX3xXa3xX87xXexX3xX1xX13axXbxX3xX4xX10bxX6xX3xX5xX24xX6xX3xX19xX4dxX24xX3cxXdxX3xX4bxX3xX4xX16fxX19xX1xX3xX44xXa1xX21xX3xXf3xX3cxX3xX5xX24xX6xX3xXexX1xX24xX16fxXdxXabxX3xX67xXa1xX21xX3xX4xX241xX19xX4dxX3xX44xX139xX13axX4xX3xXexX2cxX6xX19xX4dxX3xX85xX144xX3xX4xX61axX19xX4dxX3xX7xX16fxX4xX3xXb8xX79xXcaxX2fxX2eexX3xXf3xX3cxX3xX85x17322xXexX3xX79xX3xX2bxX10xX19xX39xX3xXexX6dxX21xX3xX19xX1xXdxX15xX19xX3xX4dxXdxX52bxX4xX3xX4xX52bxX16xX3xXexX6xXdxX3xX19xX4dxX1xX10xX3xX488xX39xX222xX3xX16xX16xX3xX44xXe4xX3xX85xX144xX3xX5xX24xX16fxXdxX3xX85x13d27xXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX24xX64xX21xXaxX12xX23xX4dxX6dxX6exX19xX3xXexXdxX19xX3xX19xX3cxX21xX3xX4xX1xX24xX3xX85xXdxX87xXexX3xXexX1xX15xX16xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX7xX9axX3xX44xX139xX13axX4xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX1xX3cxX19xX1xX3xXf3xX162xXdxX3xXb4xX3xXbxX1xXdxX15xX19xX3xX85xX18xX19xX3xX7xX1fdxX3xX64xX45xX19xX4dxX3xX4xX1xXdxXbxX3xX79xX19xX6xXbxX64xX2cxX6xX4dxX24xX19xX3xX36bxX222xX222xX3xX1xX24xX15cxX4xX3xX211xX20xX21xX19xX24xX7xX3xX365xX36bxXb4xX222xX3xX4bxX3xX4xXa1xX4xX3xXexX1xX144xX3xXexX2cxX139x13ec1xX19xX4dxX3xXa3xX1xXa1xX4xX3xX19xX1xX6xX6dxXabxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX24xX64xX21xXaxX12xXbaxX29dxX3xXa3xXdxX87xX19xX39xX3xXexX1xX87xX3xX1xX2a4xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX7xX9axX3xX2cxX6xX3xX16xX52bxXexX3xXf3xX3cxX24xX3xX4dxXdxX4fxX6xX3xXexX1xXa1xX19xX4dxX3xX36bxX3xXf3xX3cxX3xX85xXa1xX19xX3xX2cxX6xX3xXa3xX1xX24xX18xX19xX4dxX3xX44xX16bxX6dxX3xXexX1xXa1xX19xX4dxX3xX365xXabxX3xXcxX2cxX139xX162xX4xX3xX44xX9dxX39xX3xX16xX68xXexX3xX19xX4dxX6dxX6exX19xX3xXexXdxX19xX3xXexX76xX3xX1cxX79xX67xX7bxX2cxX10xX19xX6xX3xX4xX1xX24xX3xX85xXdxX87xXexX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX7xX9axX3xX4xX9dxX3xX4dxXdxXa1xX3xXa3xX1xX24xX18xX19xX4dxX3xX2xXabxX2xX29xX29xX2fxX2xXabxXb4xX29xX29xX3xXb8xX79xXbaxXabxX3xXcxX6dxX21xX3xX19xX1xXdxX15xX19xX39xX3xX1xXdxX2a4xX19xX3xX4xX1xX139xX6xX3xX2cx16d69xX3xX44xX22fxX21xX3xX5xX3cxX3xX16xX199xX4xX3xX4dxXdxXa1xX3xX4xX1xX24xX3xXbxX1xXdxX15xX19xX3xX85xX18xX19xX3xXexXdxX15xX6dxX3xX4xX1xX6dxX61fxX19xX3xX1xX6xX21xX3xX85xX18xX19xX3xX2bxX2cxX24xXabxX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxXf3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX15xX19xX3xX673xX6dxX6xX19xX2caxX0xX52xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xX6dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2fxXexX1xX6dxX16xX85xX2fxX6xX19xX64xX2fxX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdbxX19xX10xX2bxX5xX6dxX7xX3xX221xX3xX2bxX2cxX24xX3x15774xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX79xX2xX29xX3xX2bxX5xX6dxX7xX2caxX3x180ebxX238x14edbxX3xXexXa1xX16xX3xX5xX16fxX19xX4dxX39xX3xX19xX4dxX139xX810xXdxX3xX19xX1fdxX6xX3xX4xX22fxX19x107e1x17aa0xXaxX3xX1xX2cxX10xX1a6xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX2fxX85xXdxX2fxX7xX24xX52xX24xX19xX10xXbxX5xX6dxX7xX2fxX221xX2fxXbxX2cxX24xX2fxX6xX16xXbxX2fxX4dxX6xX5xX6xX20xX21xX2fxX7xX2xX29xX2fxXbxX5xX6dxX7xX2fxXa3xX10xX2fxXexX6xX16xX2fxX5xX6xX19xX4dxX2fxX19xX4dxX6dxX24xXdxX2fxX19xX6dxX6xX2fxX4xX6xX19xX52xX2xX221xX488xX488xX29xX31xXabxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX4dxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX52xX16xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXb4xX29xX52xX19xX10xX326xX7xX52xX2xX365xXb4xX2xX52xX2xX29xX36bxX64xX2xX29xX365xX488xX221xXb4xX2xXexX21fxX31xX36bxX2xX5xX2xX2fxXbxX1xX24xXexX24xX2fxX2xX2fxX2xX222xX222xX36bxX36bxX365xX2xX365xX365xX365xX36bxX222xXabxX37cxXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX3xX31xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX39xX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX44xX45xX4xX3xX5xX49xX3xX4bxX3xX4dxXdxX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXf3xX12xX0xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdbxX19xX10xX2bxX5xX6dxX7xX3xX221xX3xX2bxX2cxX24xX3xX9abxX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX79xX2xX29xX3xX2bxX5xX6dxX7xX2caxX3xX9bexX238xX9c0xX3xXexXa1xX16xX3xX5xX16fxX19xX4dxX39xX3xX19xX4dxX139xX810xXdxX3xX19xX1fdxX6xX3xX4xX22fxX19xX9d9xX9daxXaxX3xX1xX2cxX10xX1a6xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX2fxX85xXdxX2fxX7xX24xX52xX24xX19xX10xXbxX5xX6dxX7xX2fxX221xX2fxXbxX2cxX24xX2fxX6xX16xXbxX2fxX4dxX6xX5xX6xX20xX21xX2fxX7xX2xX29xX2fxXbxX5xX6dxX7xX2fxXa3xX10xX2fxXexX6xX16xX2fxX5xX6xX19xX4dxX2fxX19xX4dxX6dxX24xXdxX2fxX19xX6dxX6xX2fxX4xX6xX19xX52xX2xX221xX488xX488xX29xX31xXabxX1xXexX16xXaxX12xXdbxX19xX10xX2bxX5xX6dxX7xX3xX221xX3xX2bxX2cxX24xX3xX9abxX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX79xX2xX29xX3xX2bxX5xX6dxX7xX2caxX3xX9bexX238xX9c0xX3xXexXa1xX16xX3xX5xX16fxX19xX4dxX39xX3xX19xX4dxX139xX810xXdxX3xX19xX1fdxX6xX3xX4xX22fxX19xX9d9xX9daxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXdbxX19xX10xX2bxX5xX6dxX7xX3xX221xX3xX2bxX2cxX24xX3xXf3xX76xX6xX3xX2cxX6xX3xX16xX52bxXexX3xX44xX139xX13axX4xX3xX4xX1xX24xX3xX5xX3cxX3xX16xX68xXexX3xXexX2cxX24xX19xX4dxX3xX19xX1xX4fxX19xX4dxX3xX7xX16xX6xX2cxXexXbxX1xX24xX19xX10xX3xXexX18exXexX3xX19xX1xX4fdxXexX3xX19xXe7xX16xX3xXb4xX29xX2xX365xX39xX3xX44xX9dxX3xX5xX3cxX3xX20xX87xXbxX3xX19xX4dxX6xX19xX4dxX3xX1xX3cxX19xX4dxX3xXf3xX162xXdxX3xX4xXa1xX4xX3xX44xX18exXdxX3xXexX1xX10bxX3xXexX1xX6dxX68xX4xX3xXbxX1xX22fxX19xX3xXa3xX1xX735xX4xX3xX4xX6xX24xX3xX4xX4fdxXbxX3xX19xX1xX139xX3xX79xX6xX16xX7xX6dxX19xX4dxX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX79xX2xX29xXabxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXf3xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX7bxX365xX29xX3xX7xX9axX3xX4xX9dxX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX3xXexX2cxX139xX13axXexX3xX20xX24xX6xX21xX3xX44xX16bxX6dxX3xXexXdxX15xX19xXaxX3xX1xX2cxX10xX1a6xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX2fxX85xXdxX2fxX7xX24xX52xX4dxX6xX5xX6xX20xX21xX2fxX6xX365xX29xX2fxX7xX10xX2fxX4xX24xX2fxX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX2fxXexX2cxX6dxX24xXexX2fxX20xX24xX6xX21xX2fxX64xX6xX6dxX2fxXexXdxX10xX19xX52xX2xX221xX29xX36bxXb4xX2xXabxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX4dxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX52xX16xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXb4xX29xX52xX19xX10xX326xX7xX52xX2xX365xX2xX488xX52xX2xX29xX36bxX64xX222xX2xX2xX31xXb4xX488xX29xXexX36bxX31xX221xX5xX365xX2fxX4dxX7xX16xX6xX2cxX10xX19xX6xX2fxX29xX29xXb4xXabxX37cxXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX3xX31xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX39xX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX44xX45xX4xX3xX5xX49xX3xX4bxX3xX4dxXdxX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXf3xX12xX0xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX7bxX365xX29xX3xX7xX9axX3xX4xX9dxX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX3xXexX2cxX139xX13axXexX3xX20xX24xX6xX21xX3xX44xX16bxX6dxX3xXexXdxX15xX19xXaxX3xX1xX2cxX10xX1a6xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX2fxX85xXdxX2fxX7xX24xX52xX4dxX6xX5xX6xX20xX21xX2fxX6xX365xX29xX2fxX7xX10xX2fxX4xX24xX2fxX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX2fxXexX2cxX6dxX24xXexX2fxX20xX24xX6xX21xX2fxX64xX6xX6dxX2fxXexXdxX10xX19xX52xX2xX221xX29xX36bxXb4xX2xXabxX1xXexX16xXaxX12xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX7bxX365xX29xX3xX7xX9axX3xX4xX9dxX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX3xXexX2cxX139xX13axXexX3xX20xX24xX6xX21xX3xX44xX16bxX6dxX3xXexXdxX15xX19xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX7bxX365xX29xX3xX4xX1xX139xX6xX3xX44xX139xX13axX4xX3xX2cxX6xX3xX16xX52bxXexX3xX19xX1xX139xX19xX4dxX3xX19xX1xX4fxX19xX4dxX3xX1xX40xX19xX1xX3xX18xX19xX1xX3xXf3xX3cxX3xXf3xXdxX64xX10xX24xX3xX488xXbaxX3xX4xX10bxX6xX3xX16xXa1xX21xX3xX44xXe4xX3xX20xX6dxX4fdxXexX3xX1xXdxX2a4xX19xXabxX3xXcxX1xX10xX24xX3xX44xX9dxX39xX3xX16xX24xX64xX10xX5xX3xX19xX3cxX21xX3xX4xX9dxX3xXexX1x13889xX3xX7xX9axX3xX44xX139xX13axX4xX3xXexX2cxX6xX19xX4dxX3xX85xX144xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX3xXexX2cxX139xX13axXexX3xX20xX24xX6xX21xX3xX44xX16bxX6dxX3xXexXdxX15xX19xX39xX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xXexX2cxX3cxX19xX3xXf3xXdxX156xX19xXabxXabxXabxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXf3xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xXcxX6xX85xX3xX7bxX3xX2bxX5xX6dxX7xX3xXb4xX29xX2xX365xX3xX5xX15xX19xX3xXa3xX2a4xX3xXexX16fxXdxX3x10634xXdxX2a4xXexX3xX23xX6xX16xX39xX3xXa3xX4baxX16xX3xX85xX735xXexX3xX79xX3xX2bxX10xX19xX39xX3xX4dxXdxXa1xX3xX221xX3xXexX2cxXdxX2a4xX6dxX3xX44xX6exX19xX4dxXaxX3xX1xX2cxX10xX1a6xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX2fxX85xXdxX2fxX7xX24xX52xX4dxX6xX5xX6xX20xX21xX2fxXexX6xX85xX2fxX6xX2fxXbxX5xX6dxX7xX2fxXb4xX29xX2xX365xX2fxX5xX10xX19xX2fxXa3xX10xX2fxXexX6xXdxX2fxXf3xXdxX10xXexX2fxX19xX6xX16xX2fxXa3xX10xX16xX2fxX85xX6dxXexX2fxX7xX2fxXbxX10xX19xX2fxX4dxXdxX6xX2fxX221xX2fxXexX2cxXdxX10xX6dxX2fxX64xX24xX19xX4dxX52xX2xX221xX29xX221xX365xX21fxXabxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX4dxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX52xX16xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXb4xX29xX52xX19xX10xX326xX7xX52xX2xX365xX2xX488xX52xX2xX29xX36bxX64xX31xXb4xX2xX31xX31xX2xX21fxXexXb4xX31xX488xX365xX21fxX5xX29xXabxX37cxXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX3xX31xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX39xX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX44xX45xX4xX3xX5xX49xX3xX4bxX3xX4dxXdxX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXf3xX12xX0xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xXcxX6xX85xX3xX7bxX3xX2bxX5xX6dxX7xX3xXb4xX29xX2xX365xX3xX5xX15xX19xX3xXa3xX2a4xX3xXexX16fxXdxX3xXf6bxXdxX2a4xXexX3xX23xX6xX16xX39xX3xXa3xX4baxX16xX3xX85xX735xXexX3xX79xX3xX2bxX10xX19xX39xX3xX4dxXdxXa1xX3xX221xX3xXexX2cxXdxX2a4xX6dxX3xX44xX6exX19xX4dxXaxX3xX1xX2cxX10xX1a6xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX2fxX85xXdxX2fxX7xX24xX52xX4dxX6xX5xX6xX20xX21xX2fxXexX6xX85xX2fxX6xX2fxXbxX5xX6dxX7xX2fxXb4xX29xX2xX365xX2fxX5xX10xX19xX2fxXa3xX10xX2fxXexX6xXdxX2fxXf3xXdxX10xXexX2fxX19xX6xX16xX2fxXa3xX10xX16xX2fxX85xX6dxXexX2fxX7xX2fxXbxX10xX19xX2fxX4dxXdxX6xX2fxX221xX2fxXexX2cxXdxX10xX6dxX2fxX64xX24xX19xX4dxX52xX2xX221xX29xX221xX365xX21fxXabxX1xXexX16xXaxX12xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xXcxX6xX85xX3xX7bxX3xX2bxX5xX6dxX7xX3xXb4xX29xX2xX365xX3xX5xX15xX19xX3xXa3xX2a4xX3xXexX16fxXdxX3xXf6bxXdxX2a4xXexX3xX23xX6xX16xX39xX3xXa3xX4baxX16xX3xX85xX735xXexX3xX79xX3xX2bxX10xX19xX39xX3xX4dxXdxXa1xX3xX221xX3xXexX2cxXdxX2a4xX6dxX3xX44xX6exX19xX4dxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xXcxX6xX85xX3xX7bxX3xX2bxX5xX6dxX7xX3xXb4xX29xX2xX365xX3xXf3xX76xX6xX3xX44xX139xX13axX4xX3xX5xX15xX19xX3xXa3xX2a4xX3xXexX16fxXdxX3xXf6bxXdxX2a4xXexX3xX23xX6xX16xX3xXf3xX162xXdxX3xX16xX199xX4xX3xX4dxXdxXa1xX3xX221xX3xXexX2cxXdxX2a4xX6dxX3xX44xX6exX19xX4dxXabxX3xX67xX24xX64xX10xX5xX3xX19xX3cxX21xX3xX1xX139xX162xX19xX4dxX3xX44xX87xX19xX3xX19xX4dxX139xX810xXdxX3xX64x1172axX19xX4dxX3xX4xX16bxX19xX3xX16xX68xXexX3xXexX1xXdxX87xXexX3xX85xX144xX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX5xX162xX19xX39xX3xX4xX4fdxX6dxX3xX1xX40xX19xX1xX3xXa3xX1xX5d1xX19xX4dxX3xX673xX6dxXa1xX3xX16xX16fxX19xX1xX3xX4xX1220xX19xX4dxX3xX16xX199xX4xX3xX4dxXdxXa1xX3xX64x1555fxX3xX4xX1xX144xX6dxXabxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXf3xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax1364fxXdxXee8xX16xX3xX16xX15cxXexX3xX4xXa1xX4xX3xX7xX16xX6xX2cxXexXbxX1xX24xX19xX10xX3xX7xX4bxX3xX1xX4fxX6dxX3xX85xX68xX3xX19xX1xX162xX3xX9bexXa3xX1xX10bxX19xX4dxX9d9xX3xX19xX1xX4fdxXexX3xX1xXdxX2a4xX19xX3xX19xX6xX21xXaxX3xX1xX2cxX10xX1a6xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX2fxX85xXdxX2fxX7xX24xX52xX64xXdxX10xX16xX2fxX16xX6xXexX2fxX4xX6xX4xX2fxX7xX16xX6xX2cxXexXbxX1xX24xX19xX10xX2fxX7xX24xX2fxX1xX6dxX6dxX2fxX85xX24xX2fxX19xX1xX24xX2fxXa3xX1xX6dxX19xX4dxX2fxX19xX1xX6xXexX2fxX1xXdxX10xX19xX2fxX19xX6xX21xX52xX2xX21fxX365xX36bxX365xX222xXabxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX4dxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX52xX16xX10xX64xXdxX6xX52xX2xXb4xX29xX52xX19xX10xX326xX7xX52xX2xX365xX2xX29xX52xX2xX29xX36bxX64xX21fxXb4xX2xX2xX29xX2xX31xXexX221xX29xX31xX5xX21fxXabxX37cxXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX1xX3xX1cxX6xX5xX6xX20xX21xX3xX23xX24xXexX10xX3xX2xX29xX3xX2bxX2cxX24xX3xX2fxX3xX31xX3xX4xX6xX16xX10xX2cxX6xX39xX3xX16xX3cxX19xX3xX1xX40xX19xX1xX3xX44xX45xX4xX3xX5xX49xX3xX4bxX3xX4dxXdxX4fxX6xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXf3xX12xX0xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX128dxXdxXee8xX16xX3xX16xX15cxXexX3xX4xXa1xX4xX3xX7xX16xX6xX2cxXexXbxX1xX24xX19xX10xX3xX7xX4bxX3xX1xX4fxX6dxX3xX85xX68xX3xX19xX1xX162xX3xX9bexXa3xX1xX10bxX19xX4dxX9d9xX3xX19xX1xX4fdxXexX3xX1xXdxX2a4xX19xX3xX19xX6xX21xXaxX3xX1xX2cxX10xX1a6xX9xXaxX52xXexX1xXdxX10xXexX2fxX85xXdxX2fxX7xX24xX52xX64xXdxX10xX16xX2fxX16xX6xXexX2fxX4xX6xX4xX2fxX7xX16xX6xX2cxXexXbxX1xX24xX19xX10xX2fxX7xX24xX2fxX1xX6dxX6dxX2fxX85xX24xX2fxX19xX1xX24xX2fxXa3xX1xX6dxX19xX4dxX2fxX19xX1xX6xXexX2fxX1xXdxX10xX19xX2fxX19xX6xX21xX52xX2xX21fxX365xX36bxX365xX222xXabxX1xXexX16xXaxX12xX128dxXdxXee8xX16xX3xX16xX15cxXexX3xX4xXa1xX4xX3xX7xX16xX6xX2cxXexXbxX1xX24xX19xX10xX3xX7xX4bxX3xX1xX4fxX6dxX3xX85xX68xX3xX19xX1xX162xX3xX9bexXa3xX1xX10bxX19xX4dxX9d9xX3xX19xX1xX4fdxXexX3xX1xXdxX2a4xX19xX3xX19xX6xX21xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2cxX24xX19xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXcaxX15xX19xX3xX4xX16fxX19xX1xX3xX7xX29dxX3xXbxX1xXa1xXexX3xXexX2cxXdxXee8xX19xX3xX4xX10bxX6xX3xX1xXdxX2a4xX6dxX3xX19xXe7xX19xX4dxX3xX20xX1fdxX3xX5x17c58xX3xXexX1xX40xX3xXa3xX1xX5d1xX19xX4dxX3xX4dxXdxX6xX19xX3xX5xX139xX6dxX3xXexX2cxX4fxX3xX4xX241xX19xX4dxX3xX44xX139xX13axX4xX3xX4xXa1xX4xX3xX19xX1xX3cxX3xX7xX18xX19xX3xX20xX6dxX4fdxXexX3xX1xX87xXexX3xX7xX199xX4xX3xX4xX1xX735xX3xXexX2cxX498xX19xX4dxX3xXa3xX1xXdxX3xX7xX18xX19xX3xX20xX6dxX4fdxXexX3xX7xX16xX6xX2cxXexXbxX1xX24xX19xX10xXabxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXf3xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX6dxX5xX12xX0xX64xXdxXf3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX52xX64xXdxXf3xX12xX0xX52xX64xXdxXf3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX24xX6dxX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX66exXdxX19xX4dxX0xX52xXbxX12