Chi tiết những vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan
Tên lửa chống bức xạ AGM-88 và đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154 là những vũ khí nổi bật nhất trong thương vụ 1,4 tỷ USD cho Đài Loan khiến Trung Quốc nổi giận.
88aex9b62x11ec7xee1fxe24fxb8c1x11089x95f9x9565xX7xf986xef83xc148x9b7axa346xdf95xX5xb43dxXax1207bx9c9exX1xXdxX3xXexXdx112c5xXexX3x111a0xX1xb9ddxX1cxde8axX3xbafcxf241xX3xf636xX1x9c54xX3xd173xecc0xX3x1055fx11590xX1cxX3xX4xX1xbe4bxX3xb44axfdbdxXdxX3x12613xX32xX6xX1cxX0xdb4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc94xX10xX6xc81bxXaxX12xXcxc2ecxX1cxX3xX5xa9c6xX6xX3xX4xX1xe56fxX1cxX20xX3xX2cxa05dxX4xX3xd70fx10e02xX3x125f1xfc49xX29xd8d0x110efxX6bxX3xX22xX35xX3xb482xX65xX1cxX3xXex1046axX1cxX3xX4xbfbcxX1cxX20xX3xX1cxX20xX32xX35xXdxX3xXexacfexa9b3xX3xXbxX1x11d30xX1cxX20xX3xX25xX1xX7axX1cxX20xX3xX71xXdx9e9dxX86xX3xX67xX68xX29xX6axX2x8ffcxe834xX3xX5xX35xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX3xX1cx10dd4xXdxX3xX2cxb9b6xXexX3xX1cxX1xX76xXexX3xXexacd7xX32xX1cxX20xX3xXexX1xb088x8d54xX1cxX20xX3xX22xb79cxX3xX2xd8cfxX9fxX3xXex10391xX3x120c6xbb59xfa1axX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX32xX6xX1cxX3xX25xX1xXdxX19xX1cxX3xXcxXbfxb50fxX1cxX20xX3xb983xXeexX5cxX4xX3xX1cxXb2xXdxX3xX20xXdxXb6xX1cxce51xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexa3cfxX5xX10xX9xXaxX86xX6xXbfxX20xXdxX1cx9659xX3xcda1xXbxX64xX3xX6xXeexXexX32x9948xXaxX12xX0xXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX86xX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xX1cxX1xXeexX1cxX20xX3xX22xXeexX3xX25xX1xXdxX3xX86xX10dxX3xX2cxX6xX1cxX3xX4xX1xX32xX3xX4fxX6xXdxX3xX5xX32xX6xX1cxXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX3dxX3dxXdxXffxX2cxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXffxX22xX1cxX3dxX1cxX10xc59bxX7xX3dxX2xb59bxX11axf2a3xX3dxX18axX18axX4fx10ad0xX2xX11axXexX11axX18cxX11axX6bxX5xX191xXffx109ddxXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX6axX6xX5xXdxX20xX1cxX118xX3xX19cxXeexX7xXexXdx10935xX10dxX122xXaxX12xX13xXc7xX3xe249xXeexX6xX1cxX3xX4cx11668xXbxX3xXexX2dxX4xX3xX67xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXf2xXeexX5cxX4xX3xXbxX1xX8axX1cxX20xX3xX29xX2axX3xX4xX7axX1cxX20xX3xX2cxX5cxX3xX4fxX6xX1cxX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xX4xX2dxX4xX3xX5xX32xX65xXdxX3xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX3xX22xX35xX3xX4fxb874xX4xX1xX3xX22xXccxX3xX1x11ef3xX3xXexXbfxX1efxX3xX4xX1xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX32xX6xX1cxX3xXexXbfxX32xX1cxX20xX3xXexX1xbb22xX6xX3xXexX1xXeexXb6xX1cxX3xX20x9ac2xX10dxX3xXexXbfxX6xX1cxX1xX3xX4xdc33xXdxXffxX3xXcxX1xX25exX6xX3xXexX1xXeexXb6xX1cxX3xX2cxX6xX32xX3xX20xb9f9xX86xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX3xX4fxXc6x9fd3xXdxX3xX71xX268xX10dxXffxX3xX9exX191xX3xXexX53xX1cxX3xX5xX57xX6xX3xX4xX1xX5cxX1cxX20xX3xX2cxX61xX4xX3xX64xX65xX3xXexX5cxX4xX3xX71xa812xX3xX4xX6xX32xX3xX67xX68xX29xX6axX6bxX6bxX3xX4cxX67x9230xX29xX3x106d5xc7bbxX1cxX1xe9f2xX3xX22xX35xX3xX2xX191xX3xXexX53xX1cxX3xX5xX57xX6xX3xX4fx1004bxX1cxX20xX3xX4xX1xX32xX3xX1xXeexX76xX1cxX3xX5xXeexX10dxd5d7xX1cxXffxX3xX34xX268xX10dxX3xX5xX35xX3xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX3xX4xX1xXeexX10dxX53xX1cxX3xX4fxX2e4xX1cxX20xX3xX71xX96xX3xXexXdxX53xXeexX3xX4fxXdxX2f4xXexX3xX4xX2dxX4xX3xXexXbfxX65xX86xX3xXbfxX6xX4fxX6xXbfxX3xX22xX35xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX2cxX23bxX3xXbxX1xX2dxXexX3xX7x8af1xX1cxX20xX3xX71xXdxX2f4xX1cxX3xXex1115cxX3xX25xX1xX2dxX4xXffxX3xX4cxX67xX2ccxX29xX3xX4xX340xX3xXexX85xX86xX3xX2cxec51xX1cxX3xX2xX9exX191xX3xX25xX86xXcfxX3xX86xX2bdxXexX3xXexXbfxX32xX1cxX20xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX3xX4xX1xX5cxX1cxX20xX3xX2cxX61xX4xX3xX64xX65xX3xX86xX65xX1cxX1xX3xX1cxX1xX76xXexX3xXexX1xX19xX3xX20xXdxX298xXdxXffxX3xd1acxX1cxX1xX118xX3xa87exX67xXd6xXffxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xX3dxXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xX3dxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xXbfxX20xXdxX1cxX118xX3xX11axXbxX64xX3xX6xXeexXexX32xX122xXaxX12xX0xXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX86xX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xX1cxX1xXeexX1cxX20xX3xX22xXeexX3xX25xX1xXdxX3xX86xX10dxX3xX2cxX6xX1cxX3xX4xX1xX32xX3xX4fxX6xXdxX3xX5xX32xX6xX1cxXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX3dxX3dxXdxXffxX2cxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXffxX22xX1cxX3dxX1cxX10xX186xX7xX3dxX2xX18axX11axX18cxX3dxX18axX18axX4fxX191xX2xX11axXexX6bxX18cxX18cxX18cxX5xX2xXffxX19cxXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX6axX6xX5xXdxX20xX1cxX118xX3xX19cxXeexX7xXexXdxX1e1xX10dxX122xXaxX12xX2xX18cxX3xXexX53xX1cxX3xX5xX57xX6xX3xX1xX2d0xXdxX3xX71xX5cxXdxX3xX25xX1xX7axX1cxX20xX3xXd6xX29xX6axX11axXcfxX3xX25xX1xX5cxXdxX3xd536xX4cfxX4cfxX67xX3xX4xX2e4xX1cxX20xX3xX86xX2bdxXexX3xX7xX5cxX3xX25xX1xX5cxXdxX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX25xXdxX2f4xX1cxX3xXexXbfxX23bxX3xX20xXdxX2dxX3xX2xX11axX9exX3xXexXbfxXdxX2f4xXeexX3xXd5xXd6xXd7xXffxX3xXcxX53xX1cxX3xX5xX57xX6xX3xXd6xX29xX6axX11axX3xX4xX340xX3xXexX85xX86xX3xX2cxX35fxX1cxX3xXexX34axX3xX18axX9fxX6axX2xX18cxX18axX3xX25xX86xX3xXexX2e4xX10dxX3xXbxX1xXdxX53xX1cxX3xX2cxX2d0xX1cxXffxX3xXd6xX5cxX3xXexX53xX1cxX3xX5xX57xX6xX3xX1cxX35xX10dxX3xX7x91e4xX3xX71xXc6xX1efxX4xX3xX7xX57xX3xX4fxXccxX1cxX20xX3xXexXbfxX53xX1cxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX35xXeexX3xX4xX1xXdxX19xX1cxX3xX4x106e0xX6xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX32xX6xX1cxXffxX3xX3a2xX1cxX1xX118xX3xX2ccxX6xX10dxXexX1xX10xX32xX1cxXffxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xX3dxXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xX3dxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xXbfxX20xXdxX1cxX118xX3xX11axXbxX64xX3xX6xXeexXexX32xX122xXaxX12xX0xXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX86xX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xX1cxX1xXeexX1cxX20xX3xX22xXeexX3xX25xX1xXdxX3xX86xX10dxX3xX2cxX6xX1cxX3xX4xX1xX32xX3xX4fxX6xXdxX3xX5xX32xX6xX1cxXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX3dxX3dxXdxXffxX2cxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXffxX22xX1cxX3dxX1cxX10xX186xX7xX3dxX2xX18axX11axX18cxX3dxX18axX18axX4fxX191xX2xX11axXexX9exX6bxX9fxX11axX5xX11axXffxX19cxXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX6axX6xX5xXdxX20xX1cxX118xX3xX19cxXeexX7xXexXdxX1e1xX10dxX122xXaxX12xX9fxX18cxX3xX1cxX20xXc6xX3xX5xX7axXdxX3xX1xX65xX1cxX20xX3xX1cxddd5xX1cxX20xX3xX29xX25xX9fxX6bxX3xX22xX298xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX27xX3xX11axX9exX191xX3xXexXbfxXdxX2f4xXeexX3xXd5xXd6xXd7xXffxX3xeb17xX20xXc6xX3xX5xX7axXdxX3xX71xXc6xX1efxX4xX3xXexXbfxX6xX1cxX20xX3xX2cxX23bxX3xX1xX2f4xX3xXexX1xX5cxX1cxX20xX3xX4fx10f35xX1cxX3xX71xXc6x9459xX1cxX20xX3xX1xXdxX2f4xX1cxX3xX71xX65xXdxX3xX4xX340xX3xXexX1xX96xX3xX1e9xXeexX6xX10dxX3xX1cxX20xXc6xX1efxX4xX3xX5xX65xXdxX3xX71xX96xX3xXex98a6xX86xX3xX86xXccxX4xX3xXexXdxX53xXeexX3xX1cxX19xXeexX3xX71xX1efxXexX3xXexX76xX1cxX3xX4xX7axX1cxX20xX3xX71xX85xXeexX3xXexXdxX53xX1cxX3xX25xX1xX7axX1cxX20xX3xXexXbfxdbafxX1cxX20xX3xX71xX27xX4xX1xXffxX3xX3a2xX1cxX1xX118xX3xXd6xX10xX6xX1e1xX32xXbfxX4xX10xXffxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xX3dxXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xX3dxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xXbfxX20xXdxX1cxX118xX3xX11axXbxX64xX3xX6xXeexXexX32xX122xXaxX12xX0xXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX86xX20xX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX4fxXexX1xX118xX18axX18axX9fxXbxX64xX122xX1xX10xXdxX20xX1xXexX118xX9exX2xX18cxXbxX64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xX1cxX1xXeexX1cxX20xX3xX22xXeexX3xX25xX1xXdxX3xX86xX10dxX3xX2cxX6xX1cxX3xX4xX1xX32xX3xX4fxX6xXdxX3xX5xX32xX6xX1cxXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX3dxX3dxXdxXffxX2cxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXffxX22xX1cxX3dxX1cxX10xX186xX7xX3dxX2xX18axX11axX18cxX3dxX18axX18axX4fxX191xX2xX11axXex9e3fxX6bxX6bxX18axX5xb4bcxXffxX19cxXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4fxXexX1xXeexX86xX2cxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX6axX6xX5xXdxX20xX1cxX118xX3xX19cxXeexX7xXexXdxX1e1xX10dxX122xXaxX12xefb2xX2bdxX3xX4fxXccxX1cxX20xX3xX4xXccxX3xX4xX1xXeexX10dxX96xX1cxX3xX71xXb2xXdxX3xX1cxX20xXc6xX3xX5xX7axXdxX3xX1xX65xX1cxX20xX3xX1cxX1x100acxX3xX29xX25xX9exX9fxX3xX4xX1xX32xX3xXbxX1x11154xXbxX3xX1cxX268xX1cxX20xX3xX4xX76xXbxX3xX2xX18cxX6bxX3xX1cxX20xXc6xX3xX5xX7axXdxX3xX29xX25xX9fxX18cxX3xX4xX23xX3xXexX1xX35xX1cxX1xX3xXbxX1xXdxX53xX1cxX3xX2cxX2d0xX1cxX3xX29xX25xX9exX9fxX3xX1xXdxX2f4xX1cxX3xX71xX65xXdxX3xX1xXc7xX1cxXcfxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX27xX3xX2xX18axX9exX3xXexXbfxXdxX2f4xXeexX3xXd5xXd6xXd7xXffxX3xX6bdxX20xXc6xX3xX5xX7axXdxX3xX1cxX35xX10dxX3xX4xX340xX3xXexX1xX96xX3xXbxX1xX340xX1cxX20xX3xXexX34axX3xXexX35xXeexX3xX4xX1xXdxX19xX1cxXcfxX3xXexXbfxb5e8xX4xX3xXexX1xe832xX1cxX20xXcfxX3xX86xX2dxX10dxX3xX2cxX6xX10dxXffxX3xX3a2xX1cxX1xX118xX3xX4cxX2d0xXdxX3xX1e9xXeexX268xX1cxX3xX29xX2axXffxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xX3dxXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xX3dxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xXbfxX20xXdxX1cxX118xX3xX11axXbxX64xX3xX6xXeexXexX32xX122xXaxX12xX0xXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX86xX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xX1cxX1xXeexX1cxX20xX3xX22xXeexX3xX25xX1xXdxX3xX86xX10dxX3xX2cxX6xX1cxX3xX4xX1xX32xX3xX4fxX6xXdxX3xX5xX32xX6xX1cxXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX3dxX3dxXdxXffxX2cxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXffxX22xX1cxX3dxX1cxX10xX186xX7xX3dxX2xX18axX11axX18cxX3dxX18axX18axX4fxX191xX2xX11axXexX6bxX9fxX18axX18axX5xX9fxXffxX19cxXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX6axX6xX5xXdxX20xX1cxX118xX3xX19cxXeexX7xXexXdxX1e1xX10dxX122xXaxX12xX9exX18cxX3xX71xX65xX1cxX3xXexX76xX1cxX3xX4xX7axX1cxX20xX3xX1cxX20xX32xX35xXdxX3xXexX85xX86xX3xXbxX1xX8axX1cxX20xX3xX25xX1xX7axX1cxX20xX3xX71xXdxX96xX86xX3xX67xX68xX29xX6axX9exX9fxX13xX3x11d8axXd6x1150cxc975xXcfxX3xXexXbfxX23bxX3xX20xXdxX2dxX3xX2xX6bxX9exXcfxX9exX3xXexXbfxXdxX2f4xXeexX3xXd5xXd6xXd7xXffxX3xXa8cxXd6xXa8exXa8fxX3xXexX1xXeexX2bdxX4xX3xX5xX32xX65xXdxX3xX2cxX32xX86xX3xX5xXc6xX1efxX1cxX3xXexX1xX7axX1cxX20xX3xX86xXdxX1cxX1xX3xX4xX340xX3xXexX85xX86xX3xX2cxX35fxX1cxX3xXexX34axX3xX11axX11axX6axX2xX824xX191xX3xX25xX86xX3xXexX2e4xX10dxX3xX71xX2bdxX3xX4xX6xX32xX3xXbxX1xX340xX1cxX20xXffxX3xXd6xX5cxX3xX22xX23xX3xX25xX1xX27xX3xX1cxX35xX10dxX3xX7xX54axX3xX71xXc6xX1efxX4xX3xXexXbfxX6xX1cxX20xX3xX2cxX23bxX3xX4xX1xX32xX3xX3a7xX6axX2xX18cxX3xX4xX56dxX6xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX32xX6xX1cxXffxX3xX3a2xX1cxX1xX118xX3xX29xXdxX5xXdxXexX6xXbfxX10dxX10xX4fxX20xX10xXffxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xX3dxXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xX3dxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xXbfxX20xXdxX1cxX118xX3xX11axXbxX64xX3xX6xXeexXexX32xX122xXaxX12xX0xXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX86xX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xX1cxX1xXeexX1cxX20xX3xX22xXeexX3xX25xX1xXdxX3xX86xX10dxX3xX2cxX6xX1cxX3xX4xX1xX32xX3xX4fxX6xXdxX3xX5xX32xX6xX1cxXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX3dxX3dxXdxXffxX2cxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXffxX22xX1cxX3dxX1cxX10xX186xX7xX3dxX2xX18axX11axX18cxX3dxX18axX18axX4fxX191xX2xX11axXexX2xX81fxX81fxX18axX5xX9exXffxX19cxXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX6axX6xX5xXdxX20xX1cxX118xX3xX19cxXeexX7xXexXdxX1e1xX10dxX122xXaxX12xX4cxX2f4xX3xXexX1xX5cxX1cxX20xX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xXdxX19xX1cxX3xX71xXdxX2f4xX1cxX3xXexX57xX3xX67xX6bdxX3dxXd6xX38xXf2xX6axX824xX11axX3xX2cfxX25xX1xX32xX6xX1cxX1xX3xX71xX25exX2d3xX3xX4fxX2e4xX1cxX20xX3xX71xX96xX3xX1cxX268xX1cxX20xX3xX4xX76xXbxX3xX9fxX3xXexX35xXeexX3xX25xX1xXeexX3xXexXbfxXccxX4xX3xX5xX298xXbxX3x9502xX10xX10xX5xXeexX1cxX20xX3xXexX2d0xXdxX3xXexXbfxdc41xX1cxX20xX3xX18axXffxX191xX191xX191xX3xXexX76xX1cxX3xX4xX56dxX6xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX32xX6xX1cxXcfxX3xXexXbfxXc6xX298xX4xX3xX71xX268xX10dxX3xX5xX35xX3xXexX35xXeexX3xX25xX1xXeexX3xXexXbfxXccxX4xX3xX5xX298xXbxX3xXc96xXdxX4fxX4fxX3xX4xX56dxX6xX3xX29xX2axXffxX3xX13xX1xXdxX3xXbxX1xX27xX3xX25xX1xX32xX2d0xX1cxX20xX3xX6bxX191xX3xXexXbfxXdxX2f4xXeexX3xXd5xXd6xXd7xXffxX3xX3a2xX1cxX1xX118xX3xX2ccxX6xX4fxX6xXbfxXexXeexXexX32xXbfxXdxX6xX5xXffxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xX3dxXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xX3dxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX86xX6xXbfxX20xXdxX1cxX118xX3xX11axXbxX64xX3xX6xXeexXexX32xX122xXaxX12xX0xXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX86xX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xX1cxX1xXeexX1cxX20xX3xX22xXeexX3xX25xX1xXdxX3xX86xX10dxX3xX2cxX6xX1cxX3xX4xX1xX32xX3xX4fxX6xXdxX3xX5xX32xX6xX1cxXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX3dxX3dxXdxXffxX2cxX6xX32xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXffxX22xX1cxX3dxX1cxX10xX186xX7xX3dxX2xX18axX11axX18cxX3dxX18axX18axX4fxX191xX2xX11axXexX824xX191xX18cxX11axX5xX18cxXffxX19cxXbxX20xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX32xX1cxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX64xXexX6axX6xX5xXdxX20xX1cxX118xX3xX19cxXeexX7xXexXdxX1e1xX10dxX122xXaxX12xX13xX1xXc6xXc7xX1cxX20xX3xXexXbfxX709xX1cxX1xX3xX1cxX268xX1cxX20xX3xX4xX76xXbxX3xXbfxX6xX4fxX6xXbfxX3xX4xX2d0xX1cxX1xX3xX2cxX2dxX32xX3xX7xX298xX86xX3xX22xX35xX3xX2cxX2d0xX32xX3xXexXbfxX709xX3xXexX32xX35xX1cxX3xX2cxX2bdxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX2cxX23bxX3xX86xXeexX6xX3xXexXbfxXc6xX298xX4xX3xX71xX340xX3xXexXbfxX23bxX3xX20xXdxX2dxX3xX9fxX191xX191xX3xXexXbfxXdxX2f4xXeexX3xXd5xXd6xXd7xXffxX3xXcxX32xX35xX1cxX3xX2cxX2bdxX3xXbfxX6xX4fxX6xXbfxX3xX4xX56dxX6xX3xX5xX935xX4xX3xX5xXc6xX1efxX1cxX20xX3xX22xX23xX3xXexXbfxX6xX1cxX20xX3xX71xX2d0xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xX32xX6xX1cxX3xX7xX54axX3xX71xXc6xX1efxX4xX3xX1cxX268xX1cxX20xX3xX4xX76xXbxX3xX71xX96xX3xX1cxX268xX1cxX20xX3xX4xX6xX32xX3xX25xX1xX2d0xX3xX1cxX93axX1cxX20xX3xX1cxX1xXb6xX1cxX3xXexX1xX61xX4xX3xXexX709xX1cxX1xX3xX1xXeexX5cxX1cxX20xXffxX3x115ccxX1xX27xX6xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX32xX3xX1xX6xX10dxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xXc6xXc7xX1cxX20xX3xX22xXccxX3xXexX1xX96xX3xX1xXdxX2f4xX1cxX3xX7xX935xX3xX1xX243xX3xXexXbfxX1efxX3xX4xX56dxX6xX3xX29xX2axX3xX71xX5cxXdxX3xX22xX298xXdxX3xX34xX35xXdxX3xX38xX32xX6xX1cxX3xX1cxX1xe3e2xX86xX3xX20xXdxX737xXbxX3xX1xX8axX1cxX3xX71xX2d0xX32xX3xXaxX4fxXeexX10dxX3xXexXbfxX709xX3xX25xX1xX2d0xX3xX1cxX93axX1cxX20xX3xXexX935xX3xX22xX2f4xXaxXcfxX3xX71xX286xX1cxX20xX3xXexX1xX6e2xXdxX3xX1cxX1xX76xX1cxX3xX86xX65xX1cxX1xX3xX71xXdxc8f5xXeexX3xX1cxX35xX10dxX3xX25xX1xX7axX1cxX20xX3xX5xX35xX86xX3xXexX1xX6xX10dxX3xX71xXb2xXdxX3xX4xX1xX27xX1cxX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xXaxX29xX2bdxXexX3xXcxXbfxXeexX1cxX20xX3xXf2xXeexX5cxX4xXaxX3xX5xX268xXeexX3xX1cxX93axX86xX3xX4xX56dxX6xX3xX29xX2axXffxX3xXcxXeexX10dxX3xX1cxX1xXdxX53xX1cxXcfxX3xX34xX65xXdxX3xX7xX61xX3xXcxXbfxXeexX1cxX20xX3xXf2xXeexX5cxX4xX3xXexX65xXdxX3xXa8fxX6xX7xX1xXdxX1cxX20xXexX32xX1cxX3xXcxX1xX7axXdxX3xXcxX1xXdxX53xX1cxX3xXc96xX1xX2d0xXdxX3xX71xX272xX3xXbxX1xX2d0xX1cxX3xX61xX1cxX20xX3xX1e9xXeexX10dxX19xXexX3xX5xXdxX2f4xXexX3xX22xX298xXdxX3xXexX1xXc6xXc7xX1cxX20xX3xX22xXccxX3xX1cxX35xX10dxXcfxX3xX1cxX340xXdxX3xX71xX340xX3xX5xX35xX3xX71xXdxX3xX1cxX20xXc6xX1efxX4xX3xX22xX298xXdxX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX85xX1cxX3xX4xXeexX2bdxX4xX3xX20xX699xXbxX3xXexX1xXc6xX1efxX1cxX20xX3xX71x11cb7xX1cxX1xX3xX20xXdxX1exX6xX3xX7axX1cxX20xX3xXcxXbfxXeexX86xXbxX3xX22xX35xX3xX7axX1cxX20xX3xXcxXb6xXbxX3xX1xX286xXdxX3xXexX1xX2dxX1cxX20xX3xX9fxX3x104c9xX3xX3a7xX5xX32xXbfxXdxX4fxX6xXffxX3xX3a2xX1cxX1xX118xX3xX2ccxX6xX4fxX6xXbfxXexXeexXexX32xXbfxXdxX6xX5xXffxX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXbfxX12xX0xX3dxXexX2cxX32xX4fxX10dxX12xX0xX3dxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xX1e1xXdxX20xXeexXbfxX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX22xXdxX4fxX10xX32xX3xX4xX86xX7xX6axX22xXdxX4fxX10xX32xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX6axX22xXdxX4fxX10xX32xX6axX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX3dxX3dxca22xX1cxX10xX186xX7xX6axX22xXdxX4fxX10xX32xX6axXexXbfxXffxX10fcxX6xX4fxX1cxXffxX22xX1cxX3dxX9exX18cxX10xX9fxX81fxX18cxX18axX9exX6bxX4xX9fxX4xX18cxX4xX18axX18cxX10xX10xX11axX18cxX81fxX2cxX2xX10xX18cxX10xX191xX81fxX4xX9exX10xX6bxX3dxX9exX81fxX9exX18axX18axX9exX10xX1e1xX3dxX11axX191xX2xX18axece0xX191xX18axX1141xX191xX2xX3dxXexX1xX10xX20xXdxX32xXdxX2xX3dxX6bdxX67x10d01xX67xX4cfxX2ccxX1141xX13xX5xXdxXbxX7xX1141xX67xX67xX2ccxX68xX29xX1141xX38xXdxX22xX10xX1141xX3a7xXdxXbfxX10xX1141xX86xX10xX4fxXdxXeexX86xX1141xX1141xX86xXbxX9fxXffxX86xXbxX9fxXaxX12xX0xX1e1xXdxX20xX4xX6xXbxXexXdxX32xX1cxX12xX0xX3dxX1e1xXdxX20xX4xX6xXbxXexXdxX32xX1cxX12xX0xX3dxX1e1xXdxX20xXeexXbfxX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX32xXeexXbfxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3x8cdfxXdxX1cxX20xX0xX3dxXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX32xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX4fxX10xX2cxX6xXbfxXaxX12xX0xX3dxX7xX10xX4xXexXdxX32xX1cxX12