Loạt điện thoại Samsung giảm giá mạnh, dọn đường cho Galaxy Note10
Trước 3 tuần ra mắt Galaxy Note10, Samsung đã điều chỉnh giá bán của nhiều model, đặc biệt là Note9, Note 8 chính hãng. Các model xách tay của Samsung cũng được giảm mạnh.
1515x56dbx2d67x8494x9d85x569cx5647x43d1x8409xX7x31f1x7a0cx4886x6915x7fabxacffxX5x5965xXax79f7x7fb6xb2d8x8798xXexX3x513dxXdx48e2xa701xX3xXexX1xX14xX15xXdxX3x51f7xX6x864bxX7xa91fxX1bx630cxX3xX29xXdx3424xX25xX3xX29xXdxaa34xX3xX25xX15xX1bxX1x8c47xX3x7c57x6ec3xX1bxX3xX18x26f5x3d5exX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3x41aaxX6xX5xX6x5891x8ed8xX3xa33cxX14xXexX10xX2x4900xX0xa94axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5415xX10xX6xX3axXaxX12xXcx7b07xX3fx6061xX4xX3xa636xX3xXexX27x366axX1bxX3xX6cxX6xX3xX25x93bfxXexX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX38xX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX18x3a51xX3xX18xXdx7205xX27xX3xX4xX1x9a00xX1bxX1xX3xX29xXdxX32xX3x8515xX32xX1bxX3xX4x233axX6xX3xX1bxX1xXdxX9bxX27xX3xX25xX14xX3axX10xX5xX38xX3xX18xa062xX4xX3xXa8xXdxX1axXexX3xX5xaaf9xX3xX4fxX14xXexX10x8a04xX38xX3xX4fxX14xXexX10xX3x8faexX3xX4xX1x3958xX1bxX1xX3xX1xX97xX1bxX29x8b70xX3x5c01xX32xX4xX3xX25xX14xX3axX10xX5xX3xX4cxX32xX4xX1xX3xXexX6xX4dxX3xX4xXadxX6xX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX4x1956xX1bxX29xX3xX18xX3fx229bxX4xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX25xX15xX1bxX1xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3ab1xX14xX3axX4dxXaxX12xX65xXdxX1axX1bxX3xXexX15xXdxX38xX3xX4xX32xX4xX3xX1xX1axX3xXexX1xa0c5xX1bxX29xX3xX5xX6exX1bxX3xX1bxX1x971exX3xX18xX9bxX27xX3xX18x5934xX1bxX29xX3xX5xX14xX15xXexX3xXexX27xX1bxX29xX3xX6cxX6xX3xX4xX1xX3fx1f36xX1bxX29xX3xXexX6cx399bxX1bxX1xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX29xXdxX32xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX38xX3xX4fxX14xXexX10xX3xXd5xXe1xX3xXcxX1xX10xX14xX3xX18x282fxX38xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX4xX1xXd9xX1bxX1xX3xX1xX97xX1bxX29xX3xX18xX6xX1bxX29xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX29xXdxX2dxX25xX3x55f0xX38x9d76xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX4x16ffxX1bxX3xX2xXd5xX38xXd5xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXe1xX3xXcxX6cxX14xX1bxX29xX3x6353xX1xXdxX38xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXd5xX3xX18xX6xX1bxX29xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xXa8xX32xX1bxX3x222dxX6exXdxX3xX29xXdxX32xX3xX2xX1bfxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xXd5xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xX125x4233xX1bxX3xX4xX15xX1bxX1xX3xX3axX1cexX1bxX29xX3xX4fxX14xXexX10xX38xX3xX4xX32xX4xX3xX25xX14xX3axX10xX5xX3xXexX1xX27x9389xX4xX3xX3axX1cexX1bxX29xX3xX23xX38xX3x1c37xX3xX4xXadxX6xX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX4xX103xX1bxX29xX3xX18xX6xX1bxX29xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX18xXdxX9bxX27xX3xX4xX1xXa0xX1bxX1xX3xX29xXdxX32xX3xX25xX15xX1bxX1xX38xX3xX18xX32xX1bxX29xX3xX4xX1x580axX3xb2cdxX3xX1bxX1xX3fxX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX23xX2xX54xX3x73cdxX3xXbxX1xXdxX247xX1bxX3xXa8xX2dxX1bxX3xX29xX13exX25xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX2xX54xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX4xX1cexX1bxX3xX1bfxX1bdxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX272xXcdxX3xX1bfxX54xX2xXd5xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX71xX38xa610xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX4xX1cexX1bxX3xXcdxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12x15b2xX125xX247xX1bxX3xX25xX169xX1bxX1xX3xX18xX6xX1bxX29xX3xX4xX193xX3xX4xX1xX3fxX163xX1bxX29xX3xXexX6cxX169xX1bxX1xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX29xXdxX32xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX18x380axX3xX4xX1xX27x8675xX1bxX3xXa8x4e8dxX3xX3axX3bxX1bxX3xX18xX3fxX40xX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX3xX7xX7cxXbxX3xX6cxX6xX3xX25xX7cxXex1756xX38xX3x4ff5xX1bxX29xX3xX4fxX29xX27xX4dx6366xX1bxX3xX65xX27xX4dxX3xXcx6e8exX1bxX38xX3xX18xX15xXdxX3xX3axXdxX1axX1bxX3xX25xX267xXexX3xX1xX1axX3xXexX1xX13exX1bxX29xX3xXa8xX32xX1bxX3xX5xa870xX3xXexX15xXdxX3xXcx3bbdxXe1xX65xXe3x7c9axX3xX4xX1xX14xX3xXa8xXdx6dd1xXexXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX3a9xX1bxX29xX3xXcxX3b9xX1bxX38xX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX4xX193xX3xXexX1xX375xX3xX1bxX3b9xX1bxX29xX3xX4xa6fbxXbxX3xX208xX9bxX3xXexX1xXdxX3ebxXexX3xX1e8xX3ebxX3xXex92bcxX1bxX29xX3xXexX1xX375xX3xXexX6cxX247xX1bxX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX3xX1bxX1xX3fxX3xX208xXdxX9bxX1bxX3xX25xXc7xX1bxX3xX1xX169xX1bxX1xX3xXdxX1bx5613xXdxX1bxXdxXexX4dx869dx586fxX3xX25xX6exXdxX38xX3xX25xX32xX4dxX3xX25xX148xX1bxX29xX3xX1xX163xX1bxX3xX7xX14xX3xX208xX6exXdxX3xX4fxX14xXexX10xX3xXcdxXe1xX3xX125xX247xX1bxX3xX4xX15xX1bxX1xX3xX18xX193xX38xX3xX25xX14xX3axX10xX5xX3xX1bxXc7xX4dxX3xX7x3ab5xX3xX4xX193xX3xX1bxX1x57d5xX1bxX29xX3xX1bxX3b9xX1bxX29xX3xX4xX426xXbxX3xX25xX15xX1bxX1xX3xX25xX4a7xX3xX208xX9bxX3xX4xX6xX25xX10xX6cxX6xX3xX4xX103xX1bxX29xX3xX1bxX1xX3fxX3xX4xX2dxXdxX3xXexXdxX3ebxX1bxX3xX208xX9bxX3xXa8xX2abxXexX3xX23xX3xX3dfxX10xX1bxXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xXa8xX5xX10xX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX25xX6xX6cxX29xXdxX1bxa938xX3xX1bfxXbxX4cxX3xX6xX27xXexX14x8333xXaxX12xX0xXexXa8xX14xX3axX4dxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX10xX1bxXexX10xX6cxXaxX12xX0xXdxX25xX29xX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX504xX56xX56xXdxXe1xXa8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe1xX208xX1bxX56xX1bxX10x6bbdxX7xX56xX2xXcdxX1bfxXcdxX56xX2xX54xXd5xX3axX1bfxX1bfxX1bfxX2xX1bfxX30bxX1bdxXex59f9xX2xXd5xX30bxX5xX2xXe1x33d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX29xXdxX32xX3xX25xX15xX1bxX1xX38xX3xX3axX3bxX1bxX3xX18xX3fxX40xX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX3axX12xX0xX56xXexX6cxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX6xXbxXexXdxX14xX1bxXaxX12xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX18xX6xX1bxX29xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX29xXdxX32xX3xXexX15xXdxX3x272fxXdxX1axXexX3xX4fxX6xX25xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX3axX12xX0xX56xXexX6cxX12xX0xX56xXexXa8xX14xX3axX4dxX12xX0xX56xXexX6xXa8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX3a9xX1bxX29xX3xX4fxX29xX27xX4dxX3b1xX1bxX3xXcxX1xX37exX1bxX1xX38xX3xX18xX15xXdxX3xX3axXdxX1axX1bxX3xXcxX1xX3ebxX3xX48xXdxX6exXdxX3x50c7xXdxX3x6911xX267xX1bxX29xX38xX3xX3axX14xX6xX1bxX1xX3xX7xX13exX3xX4xXadxX6xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX208xXc7xX3xX4fxX14xXexX10xX3xXd5xX3xX208x6676xX1bxX3xX1e8xX1xX32xX3xX436xX1bxX3xX18xX37exX1bxX1xX3xXexX6cxX14xX1bxX29xX3xX1bxX1xX4aexX1bxX29xX3xXexX1xX32xX1bxX29xX3xX29xX75xX1bxX3xX18xX3b9xX4dxXe1xX3xX3e3xX69dxX27xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXd5xX3x9656xX3xXcxX1xX3ebxX3xX48xXdxX6exXdxX3xX66fxXdxX3xX672xX267xX1bxX29xX3xX7xX7cxXbxX3xX1xX3ebxXexX3xX1xXc7xX1bxX29xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xX33fxX4fxX3ebxX27xX3xX1bx521dxX25xX3xX1bxX6xX4dxX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX6exXdxX3xXexX1xXdxX1axX27xX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX3xX208xXc7xX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX2bexX3xXexX1xX169xX3xX25x5c0fxX4xX3xX29xXdxX32xX3xX4xX193xX3xXexX1xX375xX3xX29xXdxX6xX14xX3xX18xX267xX1bxX29xX3xXex4894xX3xX1bfxX2xX46bxX1bfxX71xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xXdxX247xX1bxX3xXa8xX2dxX1bxX3xXexX1xX426xXbxX3xX208xXc7xX3xX25xX14xX3axX10xX5xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX426xXbxX3xXexX75dxX3xX1bfxX569xX46bxX1bfxXcdxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX3a6xX38xX3xX3a9xX1bxX29xX3xXcxX1xX37exX1bxX1xX3xX1bxX1x586dxX1bxX3xX18xX37exX1bxX1xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xXcxX15xXdxX3xX25xX267xXexX3xX7xX13exX3xX4x7f59xX6xX3xX1xXc7xX1bxX29xX3xX4xX1xX27xX4dxX247xX1bxX3xXa8xX32xX1bxX3xX7xX25xX6xX6cxXexXbxX1xX14xX1bxX10xX3xX4cxX32xX4xX1xX3xXexX6xX4dxX38xX3xX29xXdxX32xX3xX4xXadxX6xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX5xXc7xX3xX2xX54xX38xX71xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXd5xX3xX5xXc7xX3x49e9xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXe1xX3xX3e3xX744xX4xX3xX29xXdxX32xX3xX1bxXc7xX4dxX3xX18xX97xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xXexX75dxX3xX1bfxX46bxX71xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX3xX7xX14xX3xX208xX6exXdxX3xXexX1xX32xX1bxX29xX3xX840xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xXa8xX5xX10xX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX25xX6xX6cxX29xXdxX1bxX504xX3xX1bfxXbxX4cxX3xX6xX27xXexX14xX50exXaxX12xX0xXexXa8xX14xX3axX4dxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX10xX1bxXexX10xX6cxXaxX12xX0xXdxX25xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXe3xX10xX1bxXexX10xX6cxX3xX3axXexX1xX27xX25xXa8xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX555xXdxX3axXexX1xX504xX3xX840xX2xX30bxXbxX4cxX50exX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX504xX3xX1bdxX2xX54xXbxX4cxX50exXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX504xX56xX56xXdxXe1xXa8xX6xX14xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe1xX208xX1bxX56xX1bxX10xX555xX7xX56xX2xXcdxX1bfxXcdxX56xX2xX54xXd5xX3axX1bfxX1bfxX1bfxX54xXcdxX71xX569xXexX30bxXcdxX840xXcdxXd5xX5xX54xXe1xX570xXbxX29x5b85xX6cxX9xX30bxX569xX71xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX29xXdxX32xX3xX25xX15xX1bxX1xX38xX3xX3axX3bxX1bxX3xX18xX3fxX40xX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX3axX12xX0xX56xXexX6cxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXexX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX6xXbxXexXdxX14xX1bxXaxX12xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXd5xX3xX208xXc7xX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX4cxX32xX4xX1xX3xXexX6xX4dxX3xX4xX103xX1bxX29xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX18xXdxX9bxX27xX3xX4xX1xXa0xX1bxX1xX3xX29xXdxX32xXe1xX3x6a1cxX1bxX1xX504xX3xX65xX6xX6cxX3axX555xX6xX6cxX10xb515xX14xX1bxX10xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX3axX12xX0xX56xXexX6cxX12xX0xX56xXexXa8xX14xX3axX4dxX12xX0xX56xXexX6xXa8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xX33fxXcxX75dxX3xX18xX3b9xX4dxX3xX4xX1xX14xX3xX18xX3ebxX1bxX3xX1e8xX1xXdxX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX6cxX6xX3xX25xX7cxXexX3xXexX1xX169xX3xX4xX193xX3xXexX1xX375xX3xX29xXdxX32xX3xX4xXadxX6xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXd5xX3xX208xXc7xX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX4cxX32xX4xX1xX3xXexX6xX4dxX3xX7xX4a7xX3xXexXdxX3ebxXbxX3xXex1e94xX4xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX18xXdxX9bxX27xX3xX4xX1xXa0xX1bxX1xX3xX1bxX1xX3fxX1bxX29xX3xX7xX4a7xX3xX1e8xX1xX3a9xX1bxX29xX3x8ee5xX27xX32xX3xX1bxX1xXdxX9bxX27xXe1xX3xX4fxX29xX27xX4dxX247xX1bxX3xX1bxX1xX3b9xX1bxX3xX18xX3ebxX1bxX3xXexX75dxX3xX208xXdxX1axX4xX3xX29xXdxX32xX3xXa8xX32xX1bxX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX15xXdxX3xX4xXadxX6xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xXd5xX3xX208xXc7xX3xX4fxX14xXexX10xXcdxX3xX1e8xX1xX32xX3xX6cxX3d8xX3a6xX38xX3xX3a9xX1bxX29xX3xX4fxX29xX27xX4dxX3b1xX1bxX3xX3e3xX15xX1bxX1xX3xX65xX2dxXdxX38xX3xX4xX1xXadxX3xX4xX7dfxX6xX3xX1xXc7xX1bxX29xX3xXexX6cxX247xX1bxX3xX18xX3fxX40xX1bxX29xX3xX4fxX29xX27xX4dxX3b1xX1bxX3xXcxXdxX375xX27xX3xX13xX6xX3x69cex7573xX27xX7b6xX1bxX3xX2xX54xX38xX3xXcxX3dfxXe1xX65xXe3xX3e3x5618xX3xX4xX1xX14xX3xXa8xXdxX3ebxXexXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xX125xX247xX1bxX3xX4xX15xX1bxX1xX3xX4xX32xX4xX3xX25xX14xX3axX10xX5xX3xX4xXadxX6xX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX38xX3xX25xX267xXexX3xX7xX13exX3xX25xX69dxX27xX3xX7xX25xX6xX6cxXexXbxX1xX14xX1bxX10xX3xX4xX1xXd9xX1bxX1xX3xX1xX97xX1bxX29xX3xX1e8xX1xX32xX4xX3xX4xX103xX1bxX29xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX18xXdxX9bxX27xX3xX4xX1xXa0xX1bxX1xX3xX29xXdxX32xX3xX18xX32xX1bxX29xX3xX4xX1xX2abxX3xX2adxX3xX1bxX1xX3fxX3xX46cxXbxXbxX14xX3x3828xX2xX569xX3xX3dfxX6cxX14xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX71xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX4xX1cexX1bxX3xX2xX1bdxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX65xX27xX6xX555xX10xXdxX3x1efexXcdxX3xX3dfxX6cxXdxX25xX10xX3xX1bfxX54xX2xXcdxX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX2xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX4xX1cexX1bxX3xX30bxX38xX30bxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX3xX1xX6xX4dxX3xXdxX3dfxX1xX14xX1bxX10xX3x8294xX3xX840xX1bdxX3xX48xX125xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX2xX38xX569xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX38xX3xX4xX1cexX1bxX3xX1bfxX54xX38xXd5xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xX48xXdxX4aexX6xX3xXexX1xX32xX1bxX29xX3xX569xX38xX3x821fxXdxX1bx3768xX27xXexX27xX6cxX10xX3xX18xX97xX3xXexXdxX3ebxXexX3xX5xX267xX3xXexX1xX3a9xX1bxX29xX3xXexXdxX1bxX3xX208xX9bxX3xX29xXdxX32xX3xX4xXadxX6xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX3xX208xXc7xX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX2bexX3xXexX15xXdxX3xXexX1xX37exX3xXexX6cxX3fxX40xX1bxX29xX3xX4xX1xX3b9xX27xX3x933dxX27xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xXe3xXaadxX3xXexX1xX375xX38xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX3xX208xXc7xX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX2bexX3xX7xX4a7xX3xXa8xX32xX1bxX3xX6cxX6xX3xXexX15xXdxX3xX4xX1xX3b9xX27xX3xXd24xX27xX3xX208xX6exXdxX3xXbxX1xXdxX247xX1bxX3xXa8xX2dxX1bxX3xX6cxX3d8xX3xX1bxX1xX426xXexX3xXa8xX267xX3xX1bxX1xX6exX3xXexX6cxX14xX1bxX29xX3xX1bfxX30bxX840xX3xX48xX125xX38xX3xXexX6cxX14xX1bxX29xX3xX18xX193xX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX3xX4xX193xX3xX29xXdxX32xX3xXcdxXcdxXcdxX3xX10xX27xX6cxX14xX3xXb62xX3xXexX75xX25xX3xX1bfxX840xX38xX2xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXb72xX38xX3xX4xX1cexX1bxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xX2bexX3xX5xXc7xX3xX2xXe1xX2xX1bdxXcdxX3xX10xX27xX6cxX14xX3xXb62xX71xX54xX38xX2xX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXb72xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX14xX3axX4dxXaxX12xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX7xX4a7xX3xX6cxX6xX3xX25xX7cxXexX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX3xX2xX54xX56xX4fxX14xXexX10xX3xX2xX54xX2bexX3xXexX15xXdxX3xX7x1823xX3xX1e8xXdxX1axX1bxX3x5131xX1bxXbxX6xX4xX1e8xX10xX3axX3xX1bfxX54xX2xXcdxX3xX3axXdxX3b1xX1bxX3xX6cxX6xX3xX208xXc7xX14xX3xX71xX1xX3xX7xX32xX1bxX29xX3xX1bxX29xXc7xX4dxX3xXd5xX56xXd5xX3xXb62xX29xXdxX40xX3xX60exXdxX1axXexX3xX4fxX6xX25xXb72xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xX3axXdxX208xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX6cxX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX12xX0xX7xXexX6cxX14xX1bxX29xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX247xX1bxX3xXacfxX27xX6xX1bxX504xX0xX56xX7xXexX6cxX14xX1bxX29xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX46bxXexX1xX27xX25xXa8xX46bxX6xX1bxX3axX46bxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX272xXd5xX54xX3xX5xX247xX1bxX3xX1e8xX1axX3xXexX15xXdxX3xX60exXdxX1axXexX3xX4fxX6xX25xX3xX46bxX3xX4xX6xX25xX10xX6cxX6xX3xXexX6cxX3fxX109xXexX3xX4cxX14xX6xX4dxX38xX3xX29xXdxX32xX3xX2xX30bxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXaxX3xX1xX6cxX10xX465xX9xXaxX56xXexX1xXdxX10xXexX46bxXa8xXdxX46bxX7xX14xX56xX29xX6xX5xX6xX4cxX4dxX46bxX6xXd5xX54xX46bxX5xX10xX1bxX46bxX1e8xX10xX46bxXexX6xXdxX46bxX208xXdxX10xXexX46bxX1bxX6xX25xX46bxX4xX6xX25xX10xX6cxX6xX46bxXexX6cxX27xX14xXexX46bxX4cxX14xX6xX4dxX46bxX29xXdxX6xX46bxX2xX30bxX46bxXexX6cxXdxX10xX27xX46bxX3axX14xX1bxX29xX56xX2xX569xX30bxX1bdxXcdxX1bdxXe1xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX29xX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX25xX10xX3axXdxX6xX56xX2xX1bfxX54xX56xX1bxX10xX555xX7xX56xX2xXcdxX1bfxX569xX56xX2xX54xXd5xX3axX2xX2xX54xX71xX54xX30bxX1bfxXexXd5xX2xX2xX1bfxX54xX5xX54xXe1xX570xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX29xXdxX32xX3xX25xX15xX1bxX1xX38xX3xX3axX3bxX1bxX3xX18xX3fxX40xX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3axXdxX208xX12xX0xX7xXexX6cxX14xX1bxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX272xXd5xX54xX3xX5xX247xX1bxX3xX1e8xX1axX3xXexX15xXdxX3xX60exXdxX1axXexX3xX4fxX6xX25xX3xX46bxX3xX4xX6xX25xX10xX6cxX6xX3xXexX6cxX3fxX109xXexX3xX4cxX14xX6xX4dxX38xX3xX29xXdxX32xX3xX2xX30bxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXaxX3xX1xX6cxX10xX465xX9xXaxX56xXexX1xXdxX10xXexX46bxXa8xXdxX46bxX7xX14xX56xX29xX6xX5xX6xX4cxX4dxX46bxX6xXd5xX54xX46bxX5xX10xX1bxX46bxX1e8xX10xX46bxXexX6xXdxX46bxX208xXdxX10xXexX46bxX1bxX6xX25xX46bxX4xX6xX25xX10xX6cxX6xX46bxXexX6cxX27xX14xXexX46bxX4cxX14xX6xX4dxX46bxX29xXdxX6xX46bxX2xX30bxX46bxXexX6cxXdxX10xX27xX46bxX3axX14xX1bxX29xX56xX2xX569xX30bxX1bdxXcdxX1bdxXe1xX1xXexX25xXaxX12xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX272xXd5xX54xX3xX5xX247xX1bxX3xX1e8xX1axX3xXexX15xXdxX3xX60exXdxX1axXexX3xX4fxX6xX25xX3xX46bxX3xX4xX6xX25xX10xX6cxX6xX3xXexX6cxX3fxX109xXexX3xX4cxX14xX6xX4dxX38xX3xX29xXdxX32xX3xX2xX30bxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX6cxX14xX1bxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX272xXd5xX54xX3xX7xX6d8xX3xX1xX4aexX27xX3xX4xX163xX3xX4xX1xX3ebxX3xXexX6cxX3fxX109xXexX3xX4cxX14xX6xX4dxX3xX29xXdxX2abxXbxX3xXexX13exXdxX3xX3fxX27xX3xX4xX1xX14xX3xX208xXdxX1axX4xX3xX5xXdxX208xX10xX7xXexX6cxX10xX6xX25xX38xX3xX5xXc7xX25xX3xX208xX5xX14xX29xX3xX4xXadxX6xX3xX29xXdxX6exXdxX3xXexX6cxX3d8xXe1xX3xX3e3xX32xX4dxX3xX7xX4a7xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX5xX247xX1bxX3xX1e8xX1axX3xXexX15xXdxX3xX60exXdxX1axXexX3xX4fxX6xX25xX3xX208xXc7xX14xX3xX1bxX29xXc7xX4dxX3xX2xX56xXd5xX3xX208xX6exXdxX3xX29xXdxX32xX3xX2xX30bxX3xXexX6cxXdxX1axX27xX3xX18xX14fxX1bxX29xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3axXdxX208xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX247xX27xX3xXbxX1xX37axX25xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX3xX2xX54xX3xX7xX4a7xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX33fxXexX6cxX169xX1bxX1xX3xX5xXc7xX1bxX29xX3a6xX3xX1bxX29xXc7xX4dxX3xX2xX54xX56xXd5xXaxX3xX1xX6cxX10xX465xX9xXaxX56xXexX1xXdxX10xXexX46bxXa8xXdxX46bxX7xX14xX56xX7xXdxX10xX27xX46bxXbxX1xX6xX25xX46bxX29xX6xX5xX6xX4cxX4dxX46bxX1bxX14xXexX10xX46bxX2xX54xX46bxX7xX10xX46bxX3axX27xX14xX4xX46bxXexX6cxXdxX1bxX1xX46bxX5xX6xX1bxX29xX46bxX1bxX29xX6xX4dxX46bxX2xX54xX46bxXd5xX56xX2xX569xX1bdxX54xX2xX30bxXe1xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX29xX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX25xX10xX3axXdxX6xX56xX2xX1bfxX54xX56xX1bxX10xX555xX7xX56xX2xXcdxX1bfxX71xX56xX2xX54xXd5xX3axX2xX54xXd5xX2xX71xX2xX71xXexXcdxX1bdxXcdxX1bdxX5xX2xX54xX46bxX1xX14xXexX46bxX7xXdxX10xX27xX46bxXbxX1xX6xX25xX46bxX29xX6xX5xX6xX4cxX4dxXe1xX570xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX29xXdxX32xX3xX25xX15xX1bxX1xX38xX3xX3axX3bxX1bxX3xX18xX3fxX40xX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3axXdxX208xX12xX0xX7xXexX6cxX14xX1bxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xXdxX247xX27xX3xXbxX1xX37axX25xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX3xX2xX54xX3xX7xX4a7xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX33fxXexX6cxX169xX1bxX1xX3xX5xXc7xX1bxX29xX3a6xX3xX1bxX29xXc7xX4dxX3xX2xX54xX56xXd5xXaxX3xX1xX6cxX10xX465xX9xXaxX56xXexX1xXdxX10xXexX46bxXa8xXdxX46bxX7xX14xX56xX7xXdxX10xX27xX46bxXbxX1xX6xX25xX46bxX29xX6xX5xX6xX4cxX4dxX46bxX1bxX14xXexX10xX46bxX2xX54xX46bxX7xX10xX46bxX3axX27xX14xX4xX46bxXexX6cxXdxX1bxX1xX46bxX5xX6xX1bxX29xX46bxX1bxX29xX6xX4dxX46bxX2xX54xX46bxXd5xX56xX2xX569xX1bdxX54xX2xX30bxXe1xX1xXexX25xXaxX12xX23xXdxX247xX27xX3xXbxX1xX37axX25xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX3xX2xX54xX3xX7xX4a7xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX33fxXexX6cxX169xX1bxX1xX3xX5xXc7xX1bxX29xX3a6xX3xX1bxX29xXc7xX4dxX3xX2xX54xX56xXd5xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX6cxX14xX1bxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX4xX32xX4xX3xXexXdxX1bxX3xX18xX14fxX1bxX3xXexX75dxX3xXbxX1xXd9xX6xX3xX65xXc7xX1bxX3xXb63xX27xX13exX4xX38xX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX3xX2xX54xX3xX7xX4a7xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xX29xXdxX6exXdxX3xXexX1xXdxX1axX27xX3xX4xX1xXd9xX1bxX1xX3xXexX1xX744xX4xX3xX208xXc7xX14xX3xX1bxX29xXc7xX4dxX3xX2xX54xX56xX54xXd5xX3xXexX6exXdxX3xX18xX3b9xX4dxXe1xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3axXdxX208xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXc7xX1bxX1xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX23xX2xX54xX3xX30bxX48xXaxX3xX1xX6cxX10xX465xX9xXaxX56xXexX1xXdxX10xXexX46bxXa8xXdxX46bxX7xX14xX56xX7xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX46bxXbxX1xX6xXexX46bxX1xX6xX1bxX1xX46bxX3axXdxX10xX1bxX46bxXexX1xX14xX6xXdxX46bxX29xX6xX5xX6xX4cxX4dxX46bxX7xX2xX54xX46bxX30bxX29xX56xX2xX569xX1bfxXd5xX2xXcdxXe1xX1xXexX25xXaxX12xX0xXdxX25xX29xX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX56xX25xX10xX3axXdxX6xX56xX2xX1bfxX54xX56xX1bxX10xX555xX7xX56xX2xXcdxX2xXcdxX56xX2xX54xXd5xX3axX30bxX2xX30bxX2xX30bxX54xX1bfxXexXcdxXd5xX569xXd5xX5xXd5xX46bxX29xX6xX5xX4cxX4dxX7xX2xX54xX30bxX29xXe1xX570xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXexX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX25xX3xX29xXdxX32xX3xX25xX15xX1bxX1xX38xX3xX3axX3bxX1bxX3xX18xX3fxX40xX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX4fxX14xXexX10xX2xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX3axXdxX208xX12xX0xX7xXexX6cxX14xX1bxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXc7xX1bxX1xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX23xX2xX54xX3xX30bxX48xXaxX3xX1xX6cxX10xX465xX9xXaxX56xXexX1xXdxX10xXexX46bxXa8xXdxX46bxX7xX14xX56xX7xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX46bxXbxX1xX6xXexX46bxX1xX6xX1bxX1xX46bxX3axXdxX10xX1bxX46bxXexX1xX14xX6xXdxX46bxX29xX6xX5xX6xX4cxX4dxX46bxX7xX2xX54xX46bxX30bxX29xX56xX2xX569xX1bfxXd5xX2xXcdxXe1xX1xXexX25xXaxX12xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xXbxX1xX32xXexX3xX1xXc7xX1bxX1xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX23xX2xX54xX3xX30bxX48xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX6cxX14xX1bxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX4fxX29xXc7xX4dxX3xX2xX569xX56xX30bxX38xX3xX23xX6xX25xX7xX27xX1bxX29xX3xX4xX1xX14xX3xXa8xXdxX3ebxXexX3xX25xX69dxX27xX3xX18xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX14xX15xXdxX3xX48xX6xX5xX6xX4cxX4dxX3xX23xX2xX54xX3xX30bxX48xX3xX18xX97xX3xX18xX3fxX109xX4xX3xXa8xX32xX1bxX3xX6d8xX3xX3e3xaa42xX3xX208xXc7xX3xX4xX1xX15xX4dxX3xXexX6cxX247xX1bxX3xX25xX15xX1bxX29xX3xX4xXadxX6xX3xX60exX10xX6cxXdx45ddxX14xX1bxX3xXexX15xXdxX3xXe3xX1xXdxX4xX6xX29xX14xX3xX208xXc7xX3xX3e3xXdxX1bxX1bxX10xX6xXbxX14xX5xXdxX7xXe1xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX3axXdxX208xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX27xX5xX12xX0xX3axXdxX208xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6cxXaxX12xX0xX56xX3axXdxX208xX12xX0xX56xX3axXdxX208xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX14xX27xX6cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXa10xXdxX1bxX29xX0xX56xXbxX12