U23 Trung Quốc phải viết bản kiểm điểm vì thất bại đáng xấu hổ ở VCK U23 châu Á
Sau thất bại tại VCK châu Á 2020, toàn đội U23 Trung Quốc đã phải thực hiện 1 nhiệm vụ "khó tin".
56aaxdd95x11034xf281xf800xf52fxe0fex7963x120f3xX7x11775x8e84xb03cx1053dxff06xa480xX5xa9c9xXaxX3xX7xXex583exX5xX10xX9xXaxXexX10x6248xXexafddxX6xX5xXdxbf7bx11602xc3f1xX3x10601xde88xX7xXexXdx6646xX15x10238xXaxebfex8a34x7ec4x10c5dxX3xXcx7295xX27xX23xX22xX3x11e54xX27xe9d1xX4xX3xXbxX1x5cd8xXdxX3x9628xXdxcdccxXexX3x11f2fxX41xX23xX3xcc70xXdx725exc7a2xX3x10804xXdxX4fxX50xX3xX44xecfbxX3xXexX1x10a72xXexX3xX49xc417xXdxX3xX52xd65cxX23xX22xX3xX1cxX5cxX27xX3xX1x1077fxX3x6380xX3xe4e1x9e87x11014xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xa0caxX27xX3xa0bcxX0xd425xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b19xX10xX6xeafcxXaxX2fxde3axX6xX27xX3xXexX1xX5cxXexX3xX49xX60xXdxX3xXexX60xXdxX3xX71xX72xX73xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exX3xX31xa685xX31xXb2xd27axX3xXex102f7x8c42xX23xX3xX52xeb18xXdxX3xX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xX52x113afxX3xXbxX1xX41xXdxX3xXexX1x10478xX4xX3xX1xXdxed2exX23xX3xX2xX3xX23xX1xXdxXdexX50xX3xX44xcc7axX3xd02exX4dxX1x1094fxX3xXexXdxX23xcd01x811axX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb224xXb8xX92xX15xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xab13xX5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxce1cxXdxX92xXexX1xX24xX3xf140xX2x76b2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x7a05xX2xXb2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX80xX80xXdxXf5xX49xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX23xX1xXf5xX44xX23xX80xX23xX10xX123xX7xX80xX31xXb2xXb2xX32xX80xX2xXb2xX12axX92xX31xX2xX2xX2xX32xXb2xX12cxXexX2xX32xc399xXb2xX12cxX5xXb2xXf5xX26xXbxX22x9d52xX35xX9xX12cxX16fxX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX41xX23xX3xX4dxXdxX4fxX50xX3xX52xXdxX4fxX50xX3xX44xX58xX3xXexX1xX5cxXexX3xX49xX60xXdxX3xX52xX64xX23xX22xX3xX1cxX5cxX27xX3xX1xX6dxX3xX6fxX3xX71xX72xX73xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exXaxX3xX92xX6xXexX6xX1exX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX80xX80xX4xX92xX23xXf5xX49xXb8xX23xX22xX92xX6xXbxX5xX27xX7xXf5xX44xX23xX80xf8dfxX7xX7xX10xXexX7xX80xd0e3xX10xX92xXdxX6xX80xX31xXb2xX31xXb2xX80xXb2xX2xX80xX31xXb2xX80x12427xX80xX30xX31xX32x70aexX72xX1xXdxX23xX6xXf5xX26xXbxX22xXaxX3xX80xX2fxX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xXb8xX92xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXb8xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7907xX3xXex96d0xX3xXexXdx7f0axX23xX3xX44xXdexX3xX8fxX27xX6xX23xX22xX3x11e32xX1xX10xX23xX22xX15xX27xX3xXexX1xX58xX3xXexXb8xXb9xX23xX3xXexX1xX4fxX3xX4x98a6xX27xX3xXexX1xd682xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX41xX23xX3xX4dxXdxX4fxX50xX3xX52xXdxX4fxX50xX3xX32xXf5xXb2xXb2xXb2xX3xX4xX1x580bxX3xX50x93ebxXdxX3xX23xX22x9b5dxba86xXdxX3xX52xX4fxX3xX22xXdxX41xXdxX3xXexX1x7b9fxX4xX1xX3xX44xX24cxX3xX4dxX46xXexX3xb464xX27xX41xX3xX49xX46xXexX3xX49xX64xXexX3xX6fxX3xX71xX72xX73xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exX3xX31xXb2xX31xXb2xX24xX3xXax9ed6xX3xXexX35xe25cxX23xX3xX52xX5cxX27xX3xX35xX6xX3xX2c5xX27xX7bxX23xX3xX22xd1bbxXbxX3xX8fxXb9xX23xX3xX3axX27xX3cxX4xXb5xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xX52xXd0xX3xX49xe7b2xX3xX52xX64xX23xX1xX3xX49xX60xXdxX3xXbxX1xf57fxXexX3xX16fxXb2x5f4dxX32xXf5xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xXb8xX92xX15xXaxX2fxXcxX3cxXdxX3xX52xXefxXb5xX3xX8fx71d5xX71xX3xX8fxX6xXb8xX3x65fdxX10xXdxX3xX52xXd0xX3xX4dxX1xbbe0xX23xX22xX3xXexX1xX4fxX3xX23xX22xX273xX3xX52xX2acxdcf9xX4xXf5xX3x6dbfxX23xX22xX3xX5cxX15xX3xX4xbdc4xX23xX22xX3xX50xX5cxXexX3xX23xX22xX273xX3xX4dxX1xXdxX3xX52xXbdxXdxX3xXexX1xX27xX6xX3x9f13xX35xX6xX23xX3xXexX35xX2e9xX23xX3xX4xX27xX3cxXdxXf5xX3xX8fxX34cxX71xX3xX52xXd0xX3xX4xX1xX319xX27xX3xX23xX1xXdxX24cxX27xX3xX64xXbxX3xX5xXd9xX4xXf5xX3x8bbexX1xX2acxX23xX22xX3xX8fxX6xXb8xX3xX353xX10xXdxX3xX4dxX1xX35cxX23xX22xX3xX50xX6xX23xX22xX3xX4xX41xX50xX3xX22xXdxX64xX4xX3xX52xXefxX3xX52xX46xX23xX3xX4xX1xXb8xX3xX4xX64xX4xX3xX4xX26exX27xX3xXexX1xX273xXf5xX3xX8fxX6xXb8xX3xX353xX10xXdxX3xX50xX27xX3cxX23xX3xX4xX1xX326xX23xX22xX3xXexX35cxXdxX3xX52xX2acxX36axX4xX3xXexX1xXb8xX41xXdxX3xX50xX64xXdxX3xX23xX1xX5cxXexX3xX4xXefxX3xXexX1xX4fxXf5xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xXb8xX92xX15xXaxX2fxX95xX6xX27xX3xX31xX3xXexX35xX2e9xX23xX3xX52xX5cxX27xX3xX52xXefxXb5xX3xX4xX64xX4xX3xX4xX26exX27xX3xXexX1xX273xX3xX52xX2acxX36axX4xX3xX15xd6f7xX27xX3xX4xX26exX27xX3xX44xXdxX46xXexX3xX4dxXdxX4fxX50xX3xX52xXdxX4fxX50xX3xX32xXb2xXb2xXb2xX3xX4xX1xX2a4xX3xX52xX4fxX3xX23xXbdxXbxX3xX4xX1xXb8xX3xX105xX8fxX34cxXf5xX3xX105xX41xX23xX3xX49xX64xXb8xX3xX4xX64xXb8xX3xX23xXb9xX15xX3xX4xX1xf8b6xX3xX23xXefxXdxX3xX44xX24cxX3xX31xX3xXexX35xX2e9xX23xX3xX52xX26exX27xX3xX50xXb9xX3xXexX1xX35cxXdxXf5xX3xX72xfa02xX23xX3xX49xX41xX23xX3xX4dxXdxX4fxX50xX3xX52xXdxX4fxX50xX3xX6fxX3xXexX35xX2e9xX23xX3xX52xX5cxX27xX3xX4xX27xX3cxXdxX3xX7xc1f5xX3xX23xXbdxXbxX3xXexX35xX2acxca1fxX4xX3xXcxX46xXexX3xX3b9xX22xX27xX15xX45fxX23xX3xX52xX64xX23xX3xX31xXb2xX31xXb2xXaxXf5xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xXb8xX92xX15xXaxX2fxX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xXexX1xX6xX50xX3xX92xXd9xX3xX71xX72xX73xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exX3xX31xXb2xX31xXb2xX3xX44xX4e9xXdxX3xXexX1xX6xX50xX3xX44x715exX23xX22xX3xX22xXdxXb9xX23xX1xX3xX44x91d6xX3xX92xXd9xX3xXcxX1xX46xX3xX44xX2e9xX23xX3xX8fxXbdxXdxX3x86b8xX5xX15xX50xXbxXdxX4xX3xXcxXb8xX4dxX15xXb8xX3xX44xXb9xXb8xX3xXexX1xX64xX23xX22xX3xX212xX3xXexX4e9xXdxXf5xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX45fxX23xXb5xX3xXexX1xX26exX15xX3xXexX35xX4bexX3xX8fxX34cxX71xX3xX8fxX6xXb8xX3xX353xX10xXdxX3xX52xXd0xX3xX7xX4e9xX50xX3xXecxX44x916bxX3xX50xXbdxX23xX22xXf4xXf5xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xXb8xX92xX15xXaxX2fxX2e5xX3xXexX35xX2e9xX23xX3xX35xX6xX3xX2c5xX27xX7bxX23xXb5xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xXexX1xX27xX6xX3xXb2xX1exX2xX3xXexX35xX2acxX4e9xX4xX3xX30xX31xX32xX3xX8fxXb9xX23xX3xX3axX27xX3cxX4xXf5xX3xX95xX6xX27xX3xX52xXefxXb5xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xX23xX1xX2e9xX23xX3xXexX1xX5cxXexX3xX49xX60xXdxX3xXb2xX1exX31xX3xXexX35xX2acxX4e9xX4xX3xX30xX31xX32xX3xX30xX118xX49xX10xX4dxXdxX7xXexX6xX23xXf5xX3xX2e5xX3xXexX35xX2e9xX23xX3xX4xX27xX3cxXdxX3xX44xX4bexX23xX22xX3xX49xX41xX23xX22xXb5xX3xX1xX54bxX3xXexXdxX46xXbxX3xXexXeaxX4xX3xX52xX4fxX3xX30xX31xX32xX3xX38fxX35xX6xX23xX3xX44xX2acxX36axXexX3xX2c5xX27xX6xX3xX44xX4e9xXdxX3xXex93bcxX3xX7xX3cxX3xXb2xX1exX2xXf5xX3xX3b9xX1xX2acxX3xX44xX2e9xX15xXb5xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xX4dxX1xX35cxX23xX22xX3xX22xX1xXdxX3xX52xX2acxX36axX4xX3xX49xXb9xX23xX3xX23xXb9xXb8xX3xX44xXb9xX3xXexX1xX273xX23xX22xX3xX5xX2acxX4e9xXdxX3xXexX4e9xXdxX3xX139xX3xX49xXb9xX23xXf5xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xXb8xX92xX15xXaxX2fxXcxX1xX3cxX23xX22xX3xX4dxX45fxX3xX4xX1xXb8xX3xXexX1xX5cxX15xXb5xX3xX52xX7bxX15xX3xX5xXb9xX3xX5xX26exX23xX3xXexX1xbbd3xX3xX139xX3xX50xXb9xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xX49xX319xX3xX5xXb8xX60xXdxX3xXexX248xX3xX44xX4bexX23xX22xX3xX49xX41xX23xX22xX3xX6fxX3xX22xXdxX41xXdxX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exXf5xX3xX8fxX54bxX3xX52xXd0xX3xXexX1xX27xX6xX3xXexX4e9xXdxX3xX2xX2xX3xXexX35xX2e9xX23xX3xXexX35xXb8xX23xX22xX3xXexX6dxX23xX22xX3xX7xX3cxX3xX2xX31xX3xXexX35xX2e9xX23xX3xXexX1xXdxX3xX52xX5cxX27xX3xX6fxX3xX22xXdxX41xXdxX3xX23xXb9xX15xXb5xX3xX4dxX4fxX3xXexX248xX3xX23xce15xX50xX3xX31xXb2xX2xX32xXf5xX0xX80xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX105xXb8xX92xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX45fxX23xXb5xX3xX4xX1xX2acxX6xX3xX4xXefxX3xX5xX26exX23xX3xX23xXb9xXb8xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xX4dxX1xX35cxX23xX22xX3xXexX1xX4fxX3xX22xX1xXdxX3xX23xX6dxXdxX3xX2xX3xX49xXb9xX23xX3xX23xX1xX2acxX3xX6fxX3xX71xX72xX73xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exX3xX31xXb2xX31xXb2xXf5xX0xX80xXbxX2fxX0xX92xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xX35xX10xX5xX6xXexX10xX92xXaxX2fxX0xX7xXexX35xXb8xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX45fxX23xX3xX2c5xX27xX6xX23xX24xX0xX80xX7xXexX35xXb8xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX50xX49xX1exX6xX23xX92xX1exX7xX6xXbxXb8xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX105xX319xX3xX5xXb8xX60xXdxX3xX4dxX1x6826xXdxX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exXb5xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX1xX64xXdxX3xX34cxX6xX23xX3xXecxX52xX4bexXdxX3xX4dxXdxXdexX23xXf4xX3xX1faxe5bfxX72xX3xX44xX24cxX3xXexX35xX54bxX23xX22xX3xXexXb9xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX80xX50xX27xXb8xX23xX1exX50xX6xX27xX1exXexX1xX10xX1exXexX1xX6xXb8xX80xX49xXdxX1exX5xXb8xX6xXdxX1exX4dxX1xXb8xXdxX1exX27xX31xX32xX1exX4xX1xX6xX27xX1exX6xX1exX27xX31xX32xX1exXexX1xX6xXdxX1exX5xX6xX23xX1exX92xXb8xXdxX1exX4dxXdxX10xX23xX1exX6xX2bxX4xX1exX44xX10xX1exXexX35xXb8xX23xX22xX1exXexX6xXdxX80xX2xX212xX12cxX16fxX139xX31xXf5xX1xXexX50xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX80xX50xX10xX92xXdxX6xX80xX2xX31xXb2xX80xX23xX10xX123xX7xX80xX31xXb2xXb2xX32xX80xX2xXb2xX212xX92xX2xXb2xX212xX32xX12axXb2xX12cxXexX16fxe825xX2xX944xX5xX2xXb2xX1exX27xX31xX32xX1exXexX1xX6xXdxX1exX5xX6xX23xXf5xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX3xXcxX35xX27xX23xX22xX3xX3axX27xX3cxX4xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX44xXdxX46xXexX3xX49xX41xX23xX3xX4dxXdxX4fxX50xX3xX52xXdxX4fxX50xX3xX44xX58xX3xXexX1xX5cxXexX3xX49xX60xXdxX3xX52xX64xX23xX22xX3xX1cxX5cxX27xX3xX1xX6dxX3xX6fxX3xX71xX72xX73xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exXaxX3xX80xX2fxX0xX80xX6xX2fxX0xX92xXdxX44xX2fxX0xX7xXexX35xXb8xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX105xX319xX3xX5xXb8xX60xXdxX3xX4dxX1xX87bxXdxX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exXb5xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX1xX64xXdxX3xX34cxX6xX23xX3xXecxX52xX4bexXdxX3xX4dxXdxXdexX23xXf4xX3xX1faxX8a3xX72xX3xX44xX24cxX3xXexX35xX54bxX23xX22xX3xXexXb9xXdxXaxX3xX1xX35xX10xX2bxX9xXaxX80xX50xX27xXb8xX23xX1exX50xX6xX27xX1exXexX1xX10xX1exXexX1xX6xXb8xX80xX49xXdxX1exX5xXb8xX6xXdxX1exX4dxX1xXb8xXdxX1exX27xX31xX32xX1exX4xX1xX6xX27xX1exX6xX1exX27xX31xX32xX1exXexX1xX6xXdxX1exX5xX6xX23xX1exX92xXb8xXdxX1exX4dxXdxX10xX23xX1exX6xX2bxX4xX1exX44xX10xX1exXexX35xXb8xX23xX22xX1exXexX6xXdxX80xX2xX212xX12cxX16fxX139xX31xXf5xX1xXexX50xXaxX2fxX105xX319xX3xX5xXb8xX60xXdxX3xX4dxX1xX87bxXdxX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exXb5xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX1xX64xXdxX3xX34cxX6xX23xX3xXecxX52xX4bexXdxX3xX4dxXdxXdexX23xXf4xX3xX1faxX8a3xX72xX3xX44xX24cxX3xXexX35xX54bxX23xX22xX3xXexXb9xXdxX0xX80xX6xX2fxX0xX80xX7xXexX35xXb8xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX92xXaxX2fxXcxX35xX45fxX23xX3xXexX35xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX273xXb5xX3xX8a3xX1faxXcxX3xX1cxX64xX4xX3xX23xX1xX2e9xX23xX3xX52xXd0xX3xX22xbb58xXdxX3xX52x10793xX23xX3xX4dxXdxX46xX23xX3xX23xX22xX1xX319xX3xX5xX45fxX23xX3xX1faxX8a3xX72xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xXexX35xX2e9xX23xX3xX52xX5cxX27xX3xX22xXdxX2a4xX6xX3xX30xX31xX32xX3xXcxX1xX64xXdxX3xX34cxX6xX23xX3xX44xX4e9xXdxX3xX30xX31xX32xX3xX95xX6xX27xX92xXdxX3xX1faxX35xX6xX49xXdxX6xX3xXexX60xXdxX3xXexX70axX3xX4dxX46xXexX3xX30xX31xX32xX3xX4xX1xX7bxX27xX3xX7exX3xX31xXb2xX31xXb2xX3xXexX3cxXdxX3xX2xX212xX80xX2xX3xX44xX248xX6xX3xX2c5xX27xX6xXf5xX0xX80xXbxX2fxX0xX80xX92xXdxX44xX2fxX0xX80xX5xXdxX2fxX0xX80xX27xX5xX2fxX0xX92xXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX2fxX0xX80xX92xXdxX44xX2fxX0xX80xX92xXdxX44xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xXb8xX27xX35xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXb8xX3xX105xXb8xX23xX22xX92xX6xX32bxX0xX80xXbxX2f