ĐT Việt Nam quyết chiến với ĐT Nhật Bản: Hãy tin ở thầy Park
ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội giành chiến thắng trước ĐT Nhật Bản nếu biết phân phối sức, chơi bóng với "trái tim nóng và cái đầu lạnh".
60a6x97e9x772ax8ca4x94f9xbe3cxd2dexb1d6x7118xX7xe721xdc5fxf5c4x8915x8ae9xad1bxX5x7bcbxXaxc4f8x7f93xXcxX3x9169xXdxe387xXexX3x7c2exX6xec5cxX3xbbbfx870fx75cfxfb27xXexX3xX4xX1xXdxX22x9a82xX3x7a55xf2e6xXdxX3xX13xXcxX3xX1bxX1xbe72xXexX3xf0b3xbfc8xX29xbca8xX3xc363x6b0dxX21xX3xXexXdxX29xX3xf79dxX3xXexX1x979dxX21xX3x9975xX6xb311x880cxX0x956dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6xe27axXaxX12xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX2bx7eb9xX29xX3xX4xa017xX3xX4x8e55xX3xX1x1005exXdxX3xec3axXdx9946xX29xX1xX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXexX1xd276xX29xX7fxX3xXexX4dxb3c6xX2cxX4xX3xX13xXcxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX29xX22xX20xX3xc7b4xXdxX22xXexX3xXbxX1xd0bcxX29xX3xXbxX1x10685xXdxX3xX7xc6acxX4xec77xX3xX4xX1xX79xXdxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xX2bxX2cxXdxX3xXaxXexX4dxd42axXdxX3xXexXdxX1dxX3xX29xX76xX29xX7fxX3xX2bxX81xX3xX4xXccxXdxX3xf2b1xX48xX20xX3xX5xe9b5xX29xX1xXax98dbxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xa9a9xX62xX21xXaxX12xX0xX7xXexX4dxXf9xX29xX7fxX12xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX7fxa6e1xXbxX3xa227xX4exX1xX8dxX4xX3xXexXdxX29xX1xff2cxX3xb721xX6xX1dxX20xX4dxX6xXdxX3xfe1dxX6xX29xX1xX0xX50xX7xXexX4dxXf9xX29xX7fxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX122xX6xX20xX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXexX1xX8dxX29xX7fxX3xX7fxXdxX81xX20xX3xX4xX38xX1dxX3xX12axe663xX4xX3xXexX4dxX93xX2cxX4xX3xX13xXcxX3xa074xXf9xX4dxX62xX6xX29xXb9xX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX7x66e0xX3xX7fxX113xXbxX3xXexX1xededxX3xXexX1xXccxX4xX1xX3xX1dxX6xX29xX7fxX3xXexd990xX29xX3xX13xXcxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX44xX3xX2bxe4bexX29xX7fxX3xXexXb7xX3xX4exX22xXexX3xb58axX7xXdxX6xX29xX3xce1exX20xXbxX3xf62dxe14axX2x73faxXe8xX3xX13xXaexX21xX3xX5xX81xX3xXdfxX7cxXdxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xX7fx86a4xX3xX4ex9e5bxX3xX5xaeeaxX4xX3xX2bxa81exX3xXdfxfed8xX4xX1xX3xX7fxXdxX38xXdxX3xXdfx8f89xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xfe19xX3xX5xX48xX29xX3xX2bxX81xX3xX1xXdxX18xX29xX3xX2bxX72xX29xX3xXdfxX6xX29xX7fxX3xXexXf9xX81xX29xX3xXexX1xX8dxX29xX7fxX3xX44xX3xX1baxX7xXdxX6xX29xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX1c0xX1xXdxX6xX3xX7xb2adxX3xXexX4dxXf9xX29xX7fxX3xX4xX1xX93xX79xX29xX7fxX3xXexX4dx9ca3xX29xX1xX3xXa7xX258xX29xX1xX3xX5xX20xX34xX29xX3xXexX4dxX19dxX29xX3xX16xXcxX1c0xX3xX1bxXf9xf4dexXb9xX3xX37x71c7xX16xX3x70a7xX20xX6xX29xX7fxX3xX3cxX20xX21xX3xXdfxXccxX29xX1xX3xX7fxXdxXccxX3axX3xX116xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX5xXdxX19dxX29xX3xXexX1e1xX4xX3xX2bxX81xXf9xX3x6d33xXf9xX4dxX5xX62xX3xX1c0xX20xXbxX3xXex83dcxX3xX29xdbc5xX1dxX3xX2xX1c7xX1c7x10245xXe8xX3xX3cxc266xX3xX2bxX81xXf9xX3xX2bxX1afxX29xX7fxX3xX1c4xX3xX4xb510xX6xX3xX2a3xXf9xX4dxX5xX62xX3xX1c0xX20xXbxX3xX4exX1xX1e5xX29xX7fxX3xX4xX1afxX29xX3xX5xX81xX3xXdfxXdx653dxX20xX3xX29xX7fxXe4xX4xX3xX29xX1xXdxX19dxX29xX3xX29xX1dbxX6xXe8xX3xXcxX1xX10xXf9xX3xXexX1e5xXdxXb9xX3xX29xX22xX20xX3xX7fxX113xXbxX3xX122xX6xX20xX62xXdxX3xX1baxX4dxX6xXa7xXdxX6xXb9xX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX62xbe29xX3xXdfxXccxX3xX1xX79xX29xX3xX4xX1xXb7xX3xX7fxX113xXbxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xXb9xX3xX4xX1xX166xX29xX7fxX3xXexX6xX3xX7fxX1xXdxX3xX2xX3xXa7xX81xX29xX3xXdfxX3dxX3xX5xX81xX3xX4exX1xX76xX3xX4xX1xXb7xX3xX4xX1xX93xX6xX3xX29xX76xXdxX3xXexX2cxXdxX3xX4xX1xX20xX21xX18xX29xX3xXexX1xX8dxX29xX7fxX120xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xXa7xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX4dxX7fxXdxX29xX3axX3xX1c4xXbxX12axX3xX6xX20xXexXf9xb5e4xXaxX12xX0xXexXa7xXf9xX62xX21xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX1dxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX7x8582xXbxX1xXf9xXexXf9xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdfxXexX3xX2bxXdxX18xXexX3xX29xX6xX1dxX3xX2bxX7xX3xXdfxXexX3xX29xX1xX34xXexX3xXa7xX38xX29xX3xXexXb7xX3xX4exX22xXexX3xX6xX7xXdxX6xX29xX3xX4xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX3axX3xX1dxX79xX3xX2bxX2e5xX3xXdfxXdxX2e5xX20xX3xX4ex6112xX3xX62xXdxX18xX20xX3xX1xX258xX29xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxXe8xXa7xX6xXf9xX1xX6xXexXdxX29xX1xXe8xX2bxX29xX50xX29xX10xX271xX7xX50xX2xX1c7xX1c5xfc9exX50xX2xX1c5xe0d2xX62xX439xX1c5x9a1cxX1c5xX2b7xX2xX441xXexX1f9xX1f9xX2x944axX5xX2xXe8xba4axXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX13xXcxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3axX3xX3cxX3dxX21xX3xXexXdxX29xX3xX44xX3xXexX1xX48xX21xX3xX4bxX6xX4dxX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX3bfxXbxX1xXf9xXexXf9xX3bfxXf9xX4dxXdxX7fxXdxX29xX6xX5xX3bfxX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3axX50xX50xXdxX1dxX6xX7fxX10xX7xXe8xX2bxXf9xX2bxXe8xX2bxX29xX50xX20xXbxX5xXf9xX6xX62xX10xX62xX50xX12axX1dxX271xX1fxX4dxX44exX62xX21xX4exX1fxX5xX21xX2b7xX20xb343xX2bxX10xX20xX4exX7fxX50xX1c4xX1c5xX2xX1c7xcad0xX1c5xX2xX4e7xX1c4xX1c4xX50xX29xX1xX6xXexX4e7xXa7xX6xX29xX4e7xX7fxX6xXbxX4e7xX2bxXdxX10xXexX4e7xX29xX6xX1dxX4e7xXf9xX4e7xXexX20xX4e7xX4exX10xXexX4e7xX6xX7xXdxX6xX29xX4e7xX4xX20xXbxX4e7xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX4e7xX2bxX4xXbxX1fxXe8xX44exXbxX7fxXaxX3xX62xX6xXexX6xX3bfxX62xX10xX7xX4xX9xXaxX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX5xX81xX3xX29xX7fxX93x82b3xXdxX3xX4exX1x9caexX29xX7fxX3xX5xbeb5xX3xX4xX2c9xX6xX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xXdfxXccxX3xX4xX1xXaexX20xX3x9328xX3xd994x8397xX29xX1xX3axX3xX1baxc8d5xX1c0xce99xXe8xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX4dxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxXf9xX29xXaxX12xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX5xX81xX3xX29xX7fxX93xX540xXdxX3xX4exX1xX545xX29xX7fxX3xX5xX54axX3xX4xX2c9xX6xX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xXdfxXccxX3xX4xX1xXaexX20xX3xX55dxX3xX55fxX560xX29xX1xX3axX3xX1baxX566xX1c0xX568xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX4dxX12xX0xX50xXexXa7xXf9xX62xX21xX12xX0xX50xXexX6xXa7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX1bxX1xX34xX29xX3xXdfxX1e8xX29xX1xX3xX4xX2c9xX6xX3xX37xX275xX16xX3xX278xX20xX6xX29xX7fxX3xX3cxX20xX21xX3xX5xX81xX3xXdfxX166xX29xX7fxX3xX2bxX81xX3xX62x93d8xX6xX3xXexX4dxX19dxX29xX3xX4xX79xX3xX7xX44xX3xXexX1xX624xX4xX3xXexX22xXb9xX3xXexX1xX624xX4xX3xX5xX624xX4xX3xX4xX2c9xX6xX3xX1c4xX3xX29xX2e5xX29xX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xXdfxXccxXe8xX3xX3cxXdxX18xX29xX3xXexXe4xXdxXb9xX3xX12axe88dxXexX3xX2bxX2e5xX3xX4xX1xX1f2xXexX3xX5xX93xe3eexX29xX7fxX3xXdfxX7cxXdxX3xX1xX258xX29xX1xXb9xX3xXexX4dxX20xX21xX2e5xX29xX3xXexX1xXb3xX29xX7fxX3xX2bxX81xX3xX5xX1e8xX4xX1xX3xX7xX18fxX3xXdfxXb3xXdxX3xXdfxX48xX20xXb9xX3xX116xX1bxX1xX1dbxX29xX7fxX3xX29xX7fxX1e5xXdxX3xX7xX6xXf9xX3xX2bxX81xX29xX7fxX120xX3xXdfxX2e5xX20xX3xX5xX662xXbxX3xX2bxX662xX3xX1xXf9xX81xX29xX3xXexXf9xX81xX29xX3xX7xXf9xX3xX2bxX2cxXdxX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX13xX7cxXdxX3xX1xX258xX29xX1xX3xX4xX2c9xX6xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX44xX3xX1baxX7xXdxX6xX29xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX3xX4xX76xX3xX29xX1xXdxX2e5xX20xX3xX4xX48xX20xX3xXexX1xX2c9xX3xXdfxX6xX29xX7fxX3xX4xX1xX79xXdxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xX44xX3xX4xXccxX4xX3xX7fxXdxX38xXdxX3xXdfxX1f2xX20xX3xX1xX81xX29xX7fxX3xXdfxX48xX20xX3xX4xX1xXaexX20xX3xcecbxX20xX3xX29xX1xX93xX3xX1baxX29xX1xXb9xX3xX13xXb7xX4xXb9xX3xX3cxX81xX3xX275xX6xX29xXb9xX3xX37xX54axX3xX13xX81xXf9xX3xX1bxX1xX6xX3xX2bxX81xX3xXcxX1xX545xX3xX1bxX1x7a20xX3xfcf9xX40cxXe8xX3xXcxX4dxXf9xX29xX7fxX3xX4exX1xXdxX3xXdfxX76xXb9xX3xX4xXccxX4xX3xX1xX2bbxX4xX3xXexX4dxX1afxX3xX4xX2c9xX6xX3xXexX1xX48xX21xX3xX4bxX6xX4dxX4exX3xXdfxX2e5xX20xX3xX4dxf9dfxX29xX3xX7fxXdx746cxX6xX3xXexX81xXdxX3xX29xX2b1xX29xX7fxX3xX44xX3xX7fxXdxX38xXdxX3xXdfxX1f2xX20xX3xXexX4dxXf9xX29xX7fxX3xX29xX93xX2cxX4xXe8xX3xX1bxX7fxXf9xX81xXdxX3xXexX4dxX2aexX3xXexX4dxX93xX540xX29xX7fxX3xX1xX66fxXbxX3xX16xX2b1xX29xX3xX275xXaexX1dxX3xX2bxX2aexX6xX3xX1dxX2cxXdxX3xX4excaf0xX3xX1xX66fxXbxX3xXdfxX54axX29xX7fxX3xX2bxX2cxXdxX3xea54xX20xX6xX29xX7fxXexX1xXf9xX29xX7fxX3x6386xX29xXdxXexX10xX62xX3xX4xX2c9xX6xX3xXcxX1xXccxXdxX3xX275xX6xX29xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX16xX2e5xX3xXexX4dxX20xX21xX2e5xX29xX3xXexX1xXb3xX29xX7fxXb9xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX1c7xX3xX5xX48xX29xX3xX7fxX76xXbxX3xX1dxX113xXexX3xX44xX3xX16xX1c0xX780xX3xX1baxX7xXdxX6xX29xX3xX1c0xX20xXbxXb9xX3xXexX4dxXf9xX29xX7fxX3xXdfxX76xX3xX1f9xX3xX5xX48xX29xX3xXdfxX2b1xX29xX7fxX3xX1fxX20xX6xX29xX7fxXe8xX3xXcxX4dxXf9xX29xX7fxX3xX4exX1xXdxX3xXdfxX76xXb9xX3xXdfxXaexX21xX3xX5xX81xX3xX5xX48xX29xX3xXexX1xXb7xX3xX1c4xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX7fxX76xXbxX3xX1dxX113xXexX3xX44xX3xX7xXaexX29xX3xX4xX1xX79xXdxX3xX62xX6xX29xX1xX3xX7fxXdxXccxX3xX29xX1xX1f2xXexX3xX4xX1xXaexX20xX3xX5xX1e1xX4xX3xX2bxX81xX3xX4xX7b6xX29xX7fxX3xX5xX48xX29xX3xXexX1xXb7xX3xX1c4xX3xX5xX2bbxXexX3xX2bxX81xXf9xX3xXexXb7xX3xX4exX22xXexXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX275xX1e8xX4xX1xX3xX7xX18fxX3xXdfxXb3xXdxX3xXdfxX48xX20xXb9xX3xX44xX3xX4xX1f2xXbxX3xXdfxX7cxX3xX13xXcxX278xb4ebxXb9xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX2bxX81xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX7fxX113xXbxX3xX29xX1xX6xX20xX3xX1c4xX3xX5xX48xX29xXe8xX3xX275xX48xX29xX3xXdfxX48xX20xX3xXexXdxX19dxX29xX3xX5xX81xX3xX44xX3xX1baxX7xXdxX6xX29xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX1c5xX44axXb9xX3xX4exX1xXdxX3xXdfxX76xX3xX116xX122xX6xX1dxX20xX4dxX6xXdxX3xX12axX6xX29xX1xX120xX3xXexX1xX8dxX29xX7fxX3xX2bxX2cxXdxX3xXexebbbxX3xX7xXb3xX3xX1f9xX3bfxX2xXe8xX3xX275xX48xX29xX3xXexX1xXb7xX3xX1c4xXb9xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXexX1xX8dxX29xX7fxX3xX2xX3bfxX1c5xX3xXexX4dxX93xX2cxX4xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX44xX3xXexX4dxX34xX29xX3xX7fxXdxX6xXf9xX3xX1xX1dbxX20xX3xX1fxX20xXb3xX4xX3xXexX22xX3xX2bxX81xXf9xX3xX29xX2b1xX1dxX3xX1c4xX1c5xX2xX2xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12x8e1fxX3xX4xX1f2xXbxX3xXdfxX7cxX3xXexX20xX21x7ecaxX29xX3xXexX4dxX247xXb9xX3xX29xX7fxXf9xX81xXdxX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXexX1xX8dxX29xX7fxX3xX2xX3bfxX1c5xX3xX4xX2c9xX6xX3xe64dxX5xX21xX1dxXbxXdxX4xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xXexX4dxX93xX2cxX4xX3xXa4bxX5xX21xX1dxXbxXdxX4xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xXexXe4xXdxX3xX1baxX7xXdxX6xX62xX3xX1c4xX1c5xX2xX2b7xX3xXexX1xX258xX3xX4xX1xX166xX29xX7fxX3xXexX6xX3xXdfxX6xX3xX7xXb3xX3xXdfxX2e5xX20xX3xX29xX1xX34xX29xX3xXexX1xX1f2xXexX3xXa7xXe4xXdxX3xXexX4dxX93xX2cxX4xX3xXdfxXe4xXdxX3xX62xXdxX18xX29xX3xXdfxX22xX29xX3xXexX2aexX3xX12axXb7xX3xX7xX44xX3xX1dxX113xXexX3xXexX4dxX540xXdxX3xX1dxX2bbxX4xXe8xX3xX16xX258xX3xX2bxX34xX21xX3xX1dxX2cxXdxX3xX29xX76xXdxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xXdfxXccxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX5xX81xX3xX4exX1xX8dxX4xX3xXexXdxX29xX1xX3xX4xX2c9xX6xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX0xX7xXexX4dxXf9xX29xX7fxX12xX3cxX3dxX21xX3xXexXdxX29xX3xX44xX3xXexX1xX48xX21xX3xX4bxX6xX4dxX4exX0xX50xX7xXexX4dxXf9xX29xX7fxX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xXexX1xX20xX6xX3xX4exX662xX1dxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX2bxX2e5xX3xX29xX1xXdxX2e5xX20xX3xX1dxX113xXexX3xX29xX1xX93xX29xX7fxX3xX4xX1xX166xX29xX7fxX3xXexX6xX3xX2bxX72xX29xX3xX4xX76xX3xX29xX1xX1dbxX29xX7fxX3xX2bxX7b6xX3xX4exX1x105c9xX3xXdfxXa29xX3xX1fxX20xX34xXexX3xX29xX7fxX3dxX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xXe8xX3xX13xX48xX20xX3xXexXdxX19dxX29xXb9xX3xX4xX1xX166xX29xX7fxX3xXexX6xX3xX4xX76xX3xX2bxX7b6xX3xX4exX1xXba2xX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1xX48xX29xXe8xX3xX1bxX7fxXf9xX81xXdxX3xXa7xX38xX29xX3xX5xX77exX29xX1xX3xXexX1xXdxX3xXdfxX1f2xX20xX3xX2bxX1dbxX29xX7fxX3xX2bxX81xX29xX7fxX3xXdfxX3dxX3xXdfxX93xX66fxX4xX3xXexX1xXa29xX3xX1xXdxX18xX29xX3xX44xX3xX16xX1c0xX780xX3xX819xX1c4xX439xX3xX4xX1xXaexX20xX3xX55dxXb9xX3xX1baxX7xXdxX6xX62xX3xX2bxX81xX3xX1baxX566xX566xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX2b7xXb9xX3xX5xXb7xX6xX3xX4xX48xX20xX3xXexX1xX2c9xX3xX1xXdxX18xX29xX3xXexXe4xXdxX3xX4xX2c9xX6xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX4xX76xX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1xX48xX29xX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXdfxX1f2xX20xX3xX4dxX1f2xXexX3xX29xX7fxXf9xX6xX29xX3xX4xX93xX540xX29xX7fxXe8xX3xX1bxX7fxX6xX21xX3xX4xX38xX3xX4exX1xXdxX3xXa7xX1e8xX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xX3xX62xX72xX29xX3xXexX4dxX93xX2cxX4xXb9xX3xX4xXccxX4xX3xX4xX48xX20xX3xXexX1xX2c9xX3xX4xX2c9xX6xX3xX4xX1xX166xX29xX7fxX3xXexX6xX3xX4exX1xX1e5xX29xX7fxX3xXa7xX1e8xX3xX12axX20xXb3xX29xX7fxX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1xX48xX29xX3xX1dxX81xX3xX4xX1afxX29xX3xXexX1xXdxX3xXdfxX1f2xX20xX3xX5xX258xX3xX5xX66fxX1dxXb9xX3xX5xXe4xX29xX1xX3xX5x10507xX29xX7fxX3xX1xX79xX29xXb9xX3xX4exX1xXdxX22xX29xX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX7xX66fxX3xX1xX3dxXdxXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX1c0xX1xXdxX22xX29xX3xXexX1xX8dxX29xX7fxX3xXexX4dxX93xX2cxX4xX3xX172xXf9xX4dxX62xX6xX29xX3xXexX4dxX19dxX29xX3xX5xXf9xXe4xXexX3xXdfxX1f2xX20xX3xX7xX166xX29xX7fxX3xX4xXaexX29xX3xX29xX3dxXf9xX3xX5xX81xX3xX1dxXdxX29xX1xX3xX4xX1xXb7xX29xX7fxX3xX4dxcf15xX3xX29xX1xX1f2xXexX3xX4xX1xXf9xX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1xX48xX29xX3xXexX1xX662xXbxX3xX4xX2c9xX6xX3xX29xX1xX1dbxX29xX7fxX3xX4xX1xX81xX29xX7fxX3xXexX4dxX6xXdxX3xXdfxX1f2xXexX3xX16xXdxX18xXexXe8xX3xX1bxX22xX20xX3xXexXdxX22xXbxX3xXexX1e1xX4xX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXdfxX1f2xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1xX48xX29xX3xX29xX1xX93xX3xX2bxX34xX21xXb9xX3xXdfxX2aexX29xX7fxX3xX29xX76xXdxX3xX5xX81xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX1dxX81xX3xXa7xX1f2xXexX3xX4xXb7xX3xXdfxX7cxXdxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xX29xX81xXf9xX3xX44xX3xX4xX1xXaexX20xX3xX55dxX3xX4xX7b6xX29xX7fxX3xXbxX1xX38xXdxX3xX10xX3xX29xX7fxXe4xXdxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xXa7xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX4dxX7fxXdxX29xX3axX3xX1c4xXbxX12axX3xX6xX20xXexXf9xX39exXaxX12xX0xXexXa7xXf9xX62xX21xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX1dxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX7xX3bfxXbxX1xXf9xXexXf9xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdfxXexX3xX2bxXdxX18xXexX3xX29xX6xX1dxX3xX2bxX7xX3xXdfxXexX3xX29xX1xX34xXexX3xXa7xX38xX29xX3xXexXb7xX3xX4exX22xXexX3xX6xX7xXdxX6xX29xX3xX4xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX3axX3xX1dxX79xX3xX2bxX2e5xX3xXdfxXdxX2e5xX20xX3xX4exX40cxX3xX62xXdxX18xX20xX3xX1xX258xX29xX1xX3xX1c4xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxXe8xXa7xX6xXf9xX1xX6xXexXdxX29xX1xXe8xX2bxX29xX50xX29xX10xX271xX7xX50xX2xX1c7xX1c5xX439xX50xX2xX1c5xX43dxX62xX439xX1c5xX441xX1c5xX2b7xX2xX441xXexX1c4xX1f9xX2b7xX2xX5xX1c4xXe8xXbxX29xX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX13xXcxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3axX3xX3cxX3dxX21xX3xXexXdxX29xX3xX44xX3xXexX1xX48xX21xX3xX4bxX6xX4dxX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX3bfxXbxX1xXf9xXexXf9xX3bfxXf9xX4dxXdxX7fxXdxX29xX6xX5xX3bfxX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3axX50xX50xXdxX1dxX6xX7fxX10xX7xXe8xX2bxXf9xX2bxXe8xX2bxX29xX50xX20xXbxX5xXf9xX6xX62xX10xX62xX50xX12axX1dxX271xX1fxX4dxX44exX62xX21xX4exX1fxX5xX21xX2b7xX20xX4dcxX2bxX10xX20xX4exX7fxX50xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX4e7xX1c5xX2xX4e7xX1c4xX1c4xX50xX62xXexX4e7xX2bxXdxX10xXexX4e7xX29xX6xX1dxX4e7xX2bxX7xX4e7xX62xXexX4e7xX29xX1xX6xXexX4e7xXa7xX6xX29xX4e7xXexX20xX4e7xX4exX10xXexX4e7xX6xX7xXdxX6xX29xX4e7xX4xX20xXbxX4e7xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX4e7xX2bxX1xX5xXf9xXe8xXbxX29xX7fxXaxX3xX62xX6xXexX6xX3bfxX62xX10xX7xX4xX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX4xX76xX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1xX48xX29xX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXdfxX1f2xX20xX3xXexX20xX21xX18xXexX3xX2bxX540xXdxX3xX44xX3xX1baxX7xXdxX6xX29xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX3xX55fxX560xX29xX1xX3axX3xX93bxX10xXexXexX21xX3xf64cxX1dxX6xX7fxX10xX7xX568xXe8xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX4dxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxXf9xX29xXaxX12xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX4xX76xX3xXexXdxX29xX1xX3xXexX1xX48xX29xX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXdfxX1f2xX20xX3xXexX20xX21xX18xXexX3xX2bxX540xXdxX3xX44xX3xX1baxX7xXdxX6xX29xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX3xX55fxX560xX29xX1xX3axX3xX93bxX10xXexXexX21xX3xX102axX1dxX6xX7fxX10xX7xX568xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX4dxX12xX0xX50xXexXa7xXf9xX62xX21xX12xX0xX50xXexX6xXa7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xb1c6xX22xX20xX3xXexXb3xX3xXexX1xXb7xX3xX1c4xX3xXdfxX22xX29xX3xXdfxX22xX29xX3xXexX2aexX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xXe8xX3xXa1dxX3xX7fxXdxX38xXdxX3xXdfxX1f2xX20xX3xX29xX2b1xX1dxX3xX29xX6xX21xXb9xX3xX116xX122xX6xX1dxX20xX4dxX6xXdxX3xX12axX6xX29xX1xX120xX3xXexX1xXdxX3xXdfxX1f2xX20xX3xX4exX1xX1e5xX29xX7fxX3xXexX1xX624xX4xX3xX7xX624xX3xX1f2xX29xX3xXexX93xX66fxX29xX7fxXe8xX3xX80exX113xX4xX3xX62xXcf7xX3xX4xX1xX79xXdxX3xXexX1xX624xX4xX3xX62xX1e1xX29xX7fxX3xX29xX1xX93xX29xX7fxX3xX1xX2bbxX3xX2bxX72xX29xX3xXa7xX7cxX4xX3xX5xX7cxX3xX29xX1xX1dbxX29xX7fxX3xXdfxXdxXa29xX1dxX3xX21xX22xX20xX3xX1dxX81xX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX4xX76xX3xXexX1xXa29xX3xX4exX1xX6xXdxX3xXexX1xXccxX4xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX16xX2cxXdxX3xX4xX1xXdxX2e5xX20xX3xX4xX6xXf9xX3xX1f2xX29xX3xXexX93xX66fxX29xX7fxXb9xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX4xX1xXb3xX29xX7fxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xXa7xX545xX29xX7fxX3xX4dxX1f2xXexX3xXexXb3xXexX3xX29xX1xX93xX29xX7fxX3xXdfxX7cxXdxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xX29xX81xX21xX3xX5xXe4xXdxX3xX21xX22xX20xX3xX4exX1xXdxX3xXa7xX1e8xX3xXexX1f2xX29xX3xX4xX1e5xX29xX7fxX3xXexX4dxX20xX29xX7fxX3xX5xX7cxXe8xX3xX122xX624xX3xX4xX1xX34xXbxX3xX4xX1xXe4xX1dxX3xX2bxX81xX3xX12axXf9xX6xX21xX3xX7xX44xX3xX4exX662xX1dxX3xX4xX2c9xX6xX3xX1xX81xX29xX7fxX3xXexX1xX2c9xX3xX4exX1xXdxX22xX29xX3xXdfxX7cxXdxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xX4xX2c9xX6xX3xX3cxX275xX16xX3xX80exXf9xX4dxXdxX21xX6xX7xX20xX3xX3cxX6xX44exXdxX1dxX10xX3xXa7xX1e8xX3xXcxX20xX4dxX4exX1dxX10xX29xXdxX7xXexX6xX29xX3xX4xX1xX2bbxX4xX3xXexX1xX2c9xX29xX7fxX3xX5xX93xX2cxXdxX3xX1c4xX3xX5xX48xX29xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xXcxX4dxXf9xX29xX7fxX3xX4xX20xX7cxX4xX3xXdfxX2bbxX3xX7xXb7xX4xX3xX2bxX2cxXdxX3xX819xX4dcxXa7xX10xX4exXdxX7xXexX6xX29xXb9xX3xXdfxX7cxXdxX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xX29xX81xX21xX3xX2bxX72xX29xX3xX1dxX8dxX4xX3xX5xc72bxXdxX3xX29xX1xX93xX3xX2bxX34xX21xXe8xX3x88f4xXf9xX3xXdfxX76xXb9xX3xX29xX1xX1dbxX29xX7fxX3xX4xX48xX20xX3xXexX1xX2c9xX3xX29xX1xbce2xX3xX4xXf9xX29xXb9xX3xX4exe58cxX3xXexX1xX20xX34xXexX3xX2bxX81xX3xX4xX76xX3xXexXb3xX4xX3xXdfxX7cxX3xXexXb3xXexX3xX29xX1xX93xX3xX16xX2b1xX29xX3xX13xXb7xX4xXb9xX3xX1c0xX1e5xX29xX7fxX3xX4bxX1xX93xX66fxX29xX7fxXb9xX3xX16xX2b1xX29xX3xXcxXf9xX81xX29xX3xX4xX76xX3xXexX1xXa29xX3xX4exX1xX6xXdxX3xXexX1xXccxX4xX3xXdfxXdxXa29xX1dxX3xX21xX22xX20xX3xX29xX81xX21xXe8xX3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX4xX1xX79xXdxX3xX4dxX1f2xXexX3xXexX1xX624xX4xX3xX62xX1e1xX29xX7fxX3xX44xX3xX1baxX7xXdxX6xX29xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xXb9xX3xX4exX1xXdxX3xX7x9d39xX29xX3xX7xX81xX29xX7fxX3xX29xX1xX93xX540xX29xX7fxX3xXexX1xX22xX3xXexX4dxX34xX29xX3xX4xX1xXf9xX3xXdfxXb3xXdxX3xXbxX1xX93xX79xX29xX7fxX3xXdfxXa29xX3xX5xX20xXdxX3xX2bxX2e5xX3xXbxX1xX1afxX29xX7fxX3xX29xX7fxX624xXe8xX3xXcxX4dxXf9xX29xX7fxX3xXexX4dxX93xX540xX29xX7fxX3xX1xX66fxXbxX3xX116xX122xX6xX1dxX20xX4dxX6xXdxX3xX12axX6xX29xX1xX120xX3xXccxXbxX3xX62xX1e1xX29xX7fxX3xX5xXb3xXdxX3xXdfxXccxX3xXbxX1xX1afxX29xX7fxX3xX29xX7fxX624xXb9xX3xX29xX1xX93xX29xX7fxX3xX4exX1xX1e5xX29xX7fxX3xXbxX4dxX10xX7xX7xXdxX29xX7fxX3xX29xX1xX93xX3xX44xX3xXexX4dxX34xX29xX3xXdfxX1f2xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX122xX6xX20xX62xXdxX3xX1baxX4dxX6xXa7xXdxX6xX3xXexX1xX258xX3xX4xX79xX3xX1xX7cxXdxX3xXdfxX93xX66fxX4xX3xX1dxX44xX3xX4dxX6xX3xX4xX1xXf9xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX2bxX258xX3xX4exX1xXdxX3xXdfxX76xX3xX4xX1xX166xX29xX7fxX3xXexX6xX3xX7xX187xX3xX4exX1xX1e5xX29xX7fxX3xXexXb3xX29xX3xX29xX1xXdxX2e5xX20xX3xX7xXb7xX4xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xXcxX4dxX93xX2cxX4xX3xXdfxX76xXb9xX3xX44xX3xXexX4dxX34xX29xX3xXdfxX1f2xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX102axX4dxX6xX1fxX3xX2bxX81xX3xX102axX4dxX6xX29xXb9xX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xXa7xX1e8xX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xX3xX4xX1xX79xXdxX3xXbxX4dxX10xX7xX7xXdxX29xX7fxX3xX4xX93xX540xX29xX7fxX3xXdfxX7cxX3xX4xX6xXf9xX3xX4exX1xXdxX22xX29xX3xX278xX20xX6xX29xX7fxX3xX3cxX38xXdxX3xX2bxX81xX3xXdfxX54axX29xX7fxX3xXdfxX7cxXdxX3xX5xXaexX1dxX3xX2bxX81xXf9xX3xXexX1xX22xX3xXa7xXba2xXb9xX3xXa7xX20xX7cxX4xX3xXbxX1xX38xXdxX3xXdfxX93xX6xX3xX4dxX6xX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xXdfxX1e8xX29xX1xX3xX29xX1xX6xX29xX1xXb9xX3xXdfxXdxX2e5xX20xX3xXdfxX76xX3xX4exX1xXdxX22xX29xX3xX29xX1xX1dbxX29xX7fxX3xXdfxX93xX540xX29xX7fxX3xX4xX1xX20xX21xX2e5xX29xXb9xX3xXdfxX66fxXexX3xXexX1f2xX29xX3xX4xX1e5xX29xX7fxX3xX5xXdxX19dxX29xX3xXexX1e1xX4xX3xX1xX130cxX29xX7fxX3xX2bxX81xX3xXa7xX1e8xX3xXa7xX247xX3xX7fxX3dxX21xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xXa1dxX3xX2bxX1afxX29xX7fxX3xX2xX50xX2b7xXb9xX3xX172xXf9xX4dxX62xX6xX29xX3xX4exX1xX1e5xX29xX7fxX3xX4xX1xX79xXdxX3xXbxX4dxX10xX7xX7xXdxX29xX7fxXb9xX3xXdfxXa29xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xXexX1xX130cxX6xX3xX7xXb7xX4xX3xX4xX48xX1dxX3xXa7xX76xX29xX7fxXe8xX3xX1c0xX1xX166xX29xX7fxX3xXexX6xX3xXexX1xX624xX4xX3xX1xXdxX18xX29xX3xX441xX1c7xX439xX3xXdfxX93xX540xX29xX7fxX3xX4xX1xX20xX21xX2e5xX29xXb9xX3xXexX9a6xX3xX5xX18xX3xX4xX1xX20xe65exX29xX3xX12axXccxX4xX3xX2b7xX1c4x6a54xXb9xX3xX4xX76xX3xXexX1xX22xX3xXexX4dxX34xX29xX3xXexX1f2xX29xX3xX4xX1e5xX29xX7fxX3xX7xXccxX29xX7fxX3xX29xX93xX2cxX4xXb9xX3xXexX20xX29xX7fxX3xX2xX1c7xX3xX4xX166xX3xX62xXb7xXexX3xXdfxXdxXa29xX1dxXb9xX3xX44axX3xXdfxXdxX3xXexX4dxX166xX29xX7fxX3xXdfxXba2xX4xX1xXb9xX3xX29xX22xX20xX3xX1dxX6xX21xX3xX1dxX8dxX29xX3xX1xX79xX29xX3xXdfxXe4xXdxX3xX62xXdxX18xX29xX3xX4xX2c9xX6xX3xX13xX1e5xX29xX7fxX3xX1bxX6xX1dxX3xX55dxX3xXdfxX3dxX3xX7fxXdxX38xXdxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xX3xXexX4dxXf9xX29xX7fxX3xXexX1xX540xXdxX3xX7fxXdxX6xX29xX3xXexX1xXdxX3xXdfxX1f2xX20xX3xX4xX1xXba2xX29xX1xX3xXexX1xXb7xX4xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xXcxX4dxXf9xX29xX7fxX3xXexX4dxX93xX540xX29xX7fxX3xX1xX66fxXbxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3xX4xX1xX79xXdxX3xXexX1f2xX29xX3xX4xX1e5xX29xX7fxX3xX29xX1xX93xX3xXexX20xX21xX19dxX29xX3xXa7xXb3xX3xX4xX2c9xX6xX3xX3cxX275xX16xX3xX80exXf9xX4dxXdxX21xX6xX7xX20xX3xX3cxX6xX44exXdxX1dxX10xX3xXexX1xX258xX3xX4xX79xX3xX1xX7cxXdxX3xX4xX2c9xX6xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX4xX1afxX29xX3xX5xX2cxX29xX3xX1xX79xX29xXe8xX3xX37xX44xXdxX3xX4exX1xXdxX3xXdfxX76xXb9xX3xX29xX1xX81xX3xX2bxX1e5xX3xXdfxX1e8xX4xX1xX3xX1baxX566xX566xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX2b7xX3xX7xX187xX3xX62xXcf7xX29xX7fxX3xXa7xX81xXdxX3xXexX2c9xX3xXbxX1xX1afxX29xX7fxX3xX29xX7fxX624xX3xXbxX1xX38xX29xX3xX4xX1e5xX29xX7fxX3xXdfxXa29xX3xXdfxXb3xXdxX3xXbxX1xX76xX3xX2bxX2cxXdxX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xXa7xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX4dxX7fxXdxX29xX3axX3xX1c4xXbxX12axX3xX6xX20xXexXf9xX39exXaxX12xX0xXexXa7xXf9xX62xX21xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXexX62xX12xX0xXdxX1dxX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX7xX3bfxXbxX1xXf9xXexXf9xX3xX62xXexX1xX20xX1dxXa7xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX62xXexX1xX3axX3xX1f9xX1f9xX43dxXbxX12axX39exX3xX1xX10xXdxX7fxX1xXexX3axX3xX1c4xX1c7xX44axXbxX12axX39exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdfxXexX3xX2bxXdxX18xXexX3xX29xX6xX1dxX3xX2bxX7xX3xXdfxXexX3xX29xX1xX34xXexX3xXa7xX38xX29xX3xXexXb7xX3xX4exX22xXexX3xX6xX7xXdxX6xX29xX3xX4xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX3axX3xX1dxX79xX3xX2bxX2e5xX3xXdfxXdxX2e5xX20xX3xX4exX40cxX3xX62xXdxX18xX20xX3xX1xX258xX29xX1xX3xX1f9xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX50xX50xXdxXe8xXa7xX6xXf9xX1xX6xXexXdxX29xX1xXe8xX2bxX29xX50xX29xX10xX271xX7xX50xX2xX1c7xX1c5xX439xX50xX2xX1c5xX43dxX62xX439xX1c5xX441xX1c5xX44axX1c4xX1c7xXexX1c7xX441xX44axX2xX2b7xX5xX1c5xXe8xX44exXbxX7fx65a3xX4dxX9xX43dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX13xXcxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3axX3xX3cxX3dxX21xX3xXexXdxX29xX3xX44xX3xXexX1xX48xX21xX3xX4bxX6xX4dxX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX3bfxXbxX1xXf9xXexXf9xX3bfxXf9xX4dxXdxX7fxXdxX29xX6xX5xX3bfxX7xX4dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX3axX50xX50xXdxX1dxX6xX7fxX10xX7xXe8xX2bxXf9xX2bxXe8xX2bxX29xX50xX20xXbxX5xXf9xX6xX62xX10xX62xX50xX12axX1dxX271xX1fxX4dxX44exX62xX21xX4exX1fxX5xX21xX2b7xX20xX4dcxX2bxX10xX20xX4exX7fxX50xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX4e7xX1c5xX2xX4e7xX1c4xX1c4xX50xX62xXexX4e7xX2bxXdxX10xXexX4e7xX29xX6xX1dxX4e7xX2bxX7xX4e7xX62xXexX4e7xX29xX1xX6xXexX4e7xXa7xX6xX29xX4e7xXexX20xX4e7xX4exX10xXexX4e7xX6xX7xXdxX6xX29xX4e7xX4xX20xXbxX4e7xX1c4xX1c5xX2xX1c7xX4e7xX6xX29xX1xX4e7xX1c4xX4e7xX1xX4dcxX1fxX44exXe8xXbxX29xX7fxXaxX3xX62xX6xXexX6xX3bfxX62xX10xX7xX4xX9xXaxX3cxX275xX16xX3xX4bxX6xX4dxX4exX3xX3cxX6xX29xX7fxX3xX122xX10xXf9xX3xX5xX81xX3xXexX1xX20xX21xX2e5xX29xX3xXexX4dxX93xX44xX29xX7fxX3xX7fxXdxX81xX20xX3xX4exXdxX29xX1xX3xX29xX7fxX1xXdxX18xX1dxX3xX2bxX81xX3xX5xX8dxX1dxX3xX4xX1xXdxX19dxX20xX3xX55fxX560xX29xX1xX3axX3xX93bxX10xXexXexX21xX3xX102axX1dxX6xX7fxX10xX7xX568xXe8xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX4dxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXexX62xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xX6xXbxXexXdxXf9xX29xXaxX12xX3cxX275xX16xX3xX4bxX6xX4dxX4exX3xX3cxX6xX29xX7fxX3xX122xX10xXf9xX3xX5xX81xX3xXexX1xX20xX21xX2e5xX29xX3xXexX4dxX93xX44xX29xX7fxX3xX7fxXdxX81xX20xX3xX4exXdxX29xX1xX3xX29xX7fxX1xXdxX18xX1dxX3xX2bxX81xX3xX5xX8dxX1dxX3xX4xX1xXdxX19dxX20xX3xX55fxX560xX29xX1xX3axX3xX93bxX10xXexXexX21xX3xX102axX1dxX6xX7fxX10xX7xX568xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX62xX12xX0xX50xXexX4dxX12xX0xX50xXexXa7xXf9xX62xX21xX12xX0xX50xXexX6xXa7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xX16xX81xX3xX4xX20xXb3xXdxX3xX4xXcf7xX29xX7fxXb9xX3xX2bxX7b6xX3xX4exX1xXba2xX3xX5xX66fxXdxX3xX1xXe4xXdxX3xX29xX1xX1f2xXexX3xX4xX2c9xX6xX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX5xX81xX3xX4xX76xX3xX1dxX7cxXexX3xX1xX20xX1f2xX29xX3xX5xX20xX21xX18xX29xX3xX2bxXdxX19dxX29xX3xX7fxXdxX81xX20xX3xX4exXdxX29xX1xX3xX29xX7fxX1xXdxX18xX1dxX3xX2bxX81xX3xX5xX8dxX1dxX3xX4xX1xXdxX19dxX20xXe8xX3xXcxX1xX48xX21xX3xX4bxX6xX4dxX4exX3xX29xX7fxXf9xX81xXdxX3xX4exX1xX38xX3xX29xX2b1xX29xX7fxX3xXdfxX2bbxX4xX3xX2bxX1e8xX3xXdfxXb3xXdxX3xXbxX1xX93xX79xX29xX7fxXb9xX3xX1e5xX29xX7fxX3xX4xX1afxX29xX3xX4xX76xX3xX29xX1xXdxX2e5xX20xX3xXa7xX81xXdxX3xX4exX1xXdxX22xX29xX3xXdfxXb3xXdxX3xXexX1xX2c9xX3xX4exX1xX1e5xX29xX7fxX3xX4exX1e8xXbxX3xXexX4dxX44xX3xXexX6xX21xXe8xX3xX80exX81xX29xX3xXexX4dxX258xX29xX1xX3xX62xXdxX325xX29xX3xXa7xXdxX22xX29xX3xX38xXf9xX3xX4xX2c9xX6xX3xX116xX1bxX1xX1dbxX29xX7fxX3xX29xX7fxX1e5xXdxX3xX7xX6xXf9xX3xX2bxX81xX29xX7fxX120xX3xXexX4dxX93xX2cxX4xX3xX102axX4dxX6xX1fxXb9xX3xX10ddxX10xX1dxX10xX29xX3xX1xX6xX21xX3xX172xXf9xX4dxX62xX6xX29xX3xX4xX1xXf9xX3xXexX1xX1f2xX21xX3xX4dxXd72xX3xXdfxXdxX2e5xX20xX3xX29xX81xX21xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xca38xX29xX7fxX3xX4bxX6xX4dxX4exX3xX5xX81xX3xX29xX7fxX93xX540xXdxX3xX29xX7fxX1xXdxX19dxX29xX3xX4xXb7xX20xX3xX2bxX81xX3xX6xX1dxX3xX1xXdxXa29xX20xX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xXdfxXccxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xXe8xX3xX37xXdxX22xXexX3xXdfxXaexX20xX3xXexX4dxXf9xX29xX7fxX3xX1dxX7cxXexX3xX29xX7fxX81xX21xX3xXdfxf43fxXbxX3xXexX4dxX540xXdxXb9xX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xX5xX93xX66fxX4xX3xX7fxXdxX6xX3xX29xX7fxX93xX540xXdxX3xX3cxX81xX29xX3xX5xXe4xXdxX3xX4xX76xX3xX62xXdxX18xX20xX3xX4exX22xX3xXdfxXa29xX3xX116xX1bxX1xX1dbxX29xX7fxX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xXa7xXdxX29xX1xX3xX7xX6xXf9xX3xX2bxX81xX29xX7fxX120xX3xX1fxX20xX34xXexX3xX29xX7fxX3dxX3xX116xX122xX6xX1dxX20xX4dxX6xXdxX3xX12axX6xX29xX1xX120xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xXf9xX62xX21xXaxX12xXcxX1f2xXexX3xX29xX1xXdxX19dxX29xXb9xX3xXdfxXa29xX3xX1fxX20xX34xXexX3xX29xX7fxX3dxX3xXdfxX93xX66fxX4xX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xXb9xX3xX4xX1xX166xX29xX7fxX3xXexX6xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX1xXe4xX29xX3xX4xX1xX22xX3xXexXb3xXdxX3xXdfxX6xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX48xX1dxX3xXdfxX3dxX3xX1dxX8dxX4xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX44xX3xX2bxX1afxX29xX7fxX3xXa7xX38xX29xX7fxX3xX2bxX81xX3xX2bxX1afxX29xX7fxX3xX2xX50xX2b7xXe8xX3xX37xX19dxX29xX3xX4xXe4xX29xX1xX3xXdfxX76xXb9xX3xX116xX1bxX1xX1dbxX29xX7fxX3xX29xX7fxX1e5xXdxX3xX7xX6xXf9xX3xX2bxX81xX29xX7fxX120xX3xXbxX1xX38xXdxX3xX4exX1xX8dxX4xX3xXbxX1xX1e1xX4xX3xXexX18fxX3xX1xX20xX21xX18xXexX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xX4xX1xX22xXexX3xX2bxX81xX3xXa7xX76xX29xX7fxX3xXa7xX545xX29xX7fxXe8xX3xX1bxX22xX20xX3xX5xX81xX1dxX3xXdfxX93xX66fxX4xX3xXdfxXdxX2e5xX20xX3xX29xX81xX21xXb9xX3xX5xX1e8xX4xX1xX3xX7xX18fxX3xX4xX76xX3xXexX1xXa29xX3xX7fxX2bbxXdxX3xXexX19dxX29xX3xXexX1xX48xX21xX3xXexX4dxX1afxX3xX3cxX275xX16xX3xX4bxX6xX4dxX4exX3xX3cxX6xX29xX7fxX3xX122xX10xXf9xXe8xX50xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX4dxX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX4dxXf9xX29xX7fxX12xXcxXdxX29xX3xX5xXdxX19dxX29xX3xX1fxX20xX6xX29xX3axX0xX50xX7xXexX4dxXf9xX29xX7fxX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3bfxXexX1xX20xX1dxXa7xX3bfxX6xX29xX62xX3bfxX7xX6xXbxXf9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xXccxXf9xX3xX29xX93xX2cxX4xX3xX29xX7fxXf9xX81xXdxX3axX3xX13xX1e5xX29xX7fxX3xX1bxX6xX1dxX3xX55dxX3xX4xX76xX3xXexX1xXa29xX3xX1xX2bbxX4xX3xX1xX130cxXdxX3xXexX1xX81xX29xX1xX3xX4xX1e5xX29xX7fxX3xX4xX2c9xX6xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxXaxX3xX1xX4dxX10xcb8axX9xXaxX50xXa7xXf9xX29xX7fxX3bfxX62xX6xX50xXa7xX6xXf9xX3bfxX29xX20xXf9xX4xX3bfxX29xX7fxXf9xX6xXdxX3bfxX62xXf9xX29xX7fxX3bfxX29xX6xX1dxX3bfxX6xX3bfxX4xXf9xX3bfxXexX1xX10xX3bfxX1xXf9xX4xX3bfxX1xXf9xXdxX3bfxXexX1xX6xX29xX1xX3bfxX4xXf9xX29xX7fxX3bfxX4xX20xX6xX3bfxX2bxXdxX10xXexX3bfxX29xX6xX1dxX50xX2xX441xX44axX1f9xX441xX1c5xXe8xX1xXexX1dxXaxX12xX0xXdxX1dxX7fxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX50xX1dxX10xX62xXdxX6xX50xX2xX1c4xX1c5xX50xX29xX10xX271xX7xX50xX2xX1c7xX1c5xX439xX50xX2xX1c5xX43dxX62xX1c4xX2xX43dxX1c4xX1c4xX439xX43dxXexX1f9xX1f9xX1c4xX2xX5xX2xXe8xX44exXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xX21xX22xXexX3xX4xX1xXdxX22xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xX13xXcxX3xX1bxX1xX34xXexX3xX37xX38xX29xX3axX3xX3cxX3dxX21xX3xXexXdxX29xX3xX44xX3xXexX1xX48xX21xX3xX4bxX6xX4dxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX4dxXf9xX29xX7fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xXccxXf9xX3xX29xX93xX2cxX4xX3xX29xX7fxXf9xX81xXdxX3axX3xX13xX1e5xX29xX7fxX3xX1bxX6xX1dxX3xX55dxX3xX4xX76xX3xXexX1xXa29xX3xX1xX2bbxX4xX3xX1xX130cxXdxX3xXexX1xX81xX29xX1xX3xX4xX1e5xX29xX7fxX3xX4xX2c9xX6xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxXaxX3xX1xX4dxX10xX1e9cxX9xXaxX50xXa7xXf9xX29xX7fxX3bfxX62xX6xX50xXa7xX6xXf9xX3bfxX29xX20xXf9xX4xX3bfxX29xX7fxXf9xX6xXdxX3bfxX62xXf9xX29xX7fxX3bfxX29xX6xX1dxX3bfxX6xX3bfxX4xXf9xX3bfxXexX1xX10xX3bfxX1xXf9xX4xX3bfxX1xXf9xXdxX3bfxXexX1xX6xX29xX1xX3bfxX4xXf9xX29xX7fxX3bfxX4xX20xX6xX3bfxX2bxXdxX10xXexX3bfxX29xX6xX1dxX50xX2xX441xX44axX1f9xX441xX1c5xXe8xX1xXexX1dxXaxX12xX37xXccxXf9xX3xX29xX93xX2cxX4xX3xX29xX7fxXf9xX81xXdxX3axX3xX13xX1e5xX29xX7fxX3xX1bxX6xX1dxX3xX55dxX3xX4xX76xX3xXexX1xXa29xX3xX1xX2bbxX4xX3xX1xX130cxXdxX3xXexX1xX81xX29xX1xX3xX4xX1e5xX29xX7fxX3xX4xX2c9xX6xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX4dxXf9xX29xX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX3cxX79xX29xX3xX1dxX7cxXexX3xXexX1xXccxX29xX7fxX3xX4exXa29xX3xXexX2aexX3xX4exX1xXdxX3xXexX4dxX34xX29xX3xX4xX1xX20xX29xX7fxX3xX4exX22xXexX3xX1baxX566xX566xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX2b7xX3xX4exX22xXexX3xXexX1xX166xX4xXb9xX3xX1c0xX13xX16xX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX5xXe4xXdxX3xXdfxX76xX29xX3xX29xX1xX34xX29xX3xX29xXdxX2e5xX1dxX3xX2bxX20xXdxX3xX5xX2cxX29xX3xX4exX1xXdxX3xXexX1xX48xX21xX3xXexX4dxX1afxX3xX3cxX275xX16xX3xX4bxX6xX4dxX4exX3xX3cxX6xX29xX7fxX3bfxX7xX10xXf9xX3xXdfxXccxX29xX1xX3xXa7xXe4xXdxX3xXexX20xX21xXa29xX29xX3xX172xXf9xX4dxX62xX6xX29xXb9xX3xXexXdxX22xX29xX3xX2bxX81xXf9xX3xXexXb7xX3xX4exX22xXexX3xX1baxX7xXdxX6xX29xX3xX1c0xX20xXbxX3xX1c4xX1c5xX2xX1c7xXe8xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX2bxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX20xX5xX12xX0xX62xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4dxXaxX12xX0xX50xX62xXdxX2bxX12xX0xX50xX62xXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xXf9xX20xX4dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXf9xX3xX16xXa4bxX16xX0xX50xXbxX12