Ngôi sao bơi lội Ryan Lochte bị cấm thi đấu trong 14 tháng
Ngày 23/7, Cơ quan chống doping của Mỹ (USADA) đã quyết định cấm ngôi sao bơi lội Ryan Lochte thi đấu trong thời gian 14 tháng, do sử dụng biện pháp tiêm ven quá liều lượng cho phép.
bcd0x127d7xdf9fx13c8fx10b03x145a2xX2xbec5xec73x1076ex13cf0xX3x13641xXbxed40x103b6xX3xX6x1433fx12281xX8xX9xX2x107e3xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexfb3dxX0xX1x13400xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexe9f6xfdefxX12xX11xX9xX2xXexX1ex14778x12ba4xc126xX12xX7xXbxX3xbf59xX7x14496xe934xX12xX7xX9x1141cxX12xX7x110d5x1448fxX3xea0cxX7x11fc0xX39xX8xX1xX11xX2xX7xX3bxd1ecxX7xX8xd7d8xc8a3xX7xX11xX1xX12xX7xf1faxX53xec2axX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX21xda02xX7xX11xX1xe0a9xX46xX33xX0xc0fbxX1xX21xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ax10866xX2xX3xX4xXexX1exX32xX33x13c54xX44xX7xd8d0x14640xX6dx13b0axfb5fxX7x12b97xX3cxX7x1454fxX5cxX3xX46xX7xX8xX1xe483xX46xX33xX7xX4xX39xX2axX12xX46xX33xX7xX8xea6cxX3xX7xbe3fxdf51xX7xe097x13674xc3dbxed33xebecxXacxc962xX7xX5axc348xX7xX90xX5cxX44xdd9cxX11xX7xX5axX50xX46xX1xX7xX8xX53xX54xX7xX46xX33xX34xX12xX7xXbxX3xX39xX7xX3bxX3cxX12xX7xX9xX40xX12xX7xX43xX44xX3xX46xX7xX48xX39xX8xX1xX11xX2xX7xX11xX1xX12xX7xX5axX53xX5cxX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX11xX1x1384exX12xX7xX33xX12xX3xX46xX7xX21xX65xX7xX11xX1xX69xX46xX33xX8bxX7xX4xX39xX7xXbx13f8dxX7xX4xe247xX46xX33xX7xX3bxX12xc75cxX46xX7xX2axX1xX69xX2axX7xX11xX12xd228xX54xX7x13430xX2xX46xX7xX90xX5cxX69xX7xX9xX12xfa49xX5cxX7xX9xbf4exe867xX46xX33xX7xX8xX1xX39xX7xX2axX1x13c75xX2ax12695xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX8dxX2xX46xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX54xX33xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX12xX8dxX2xX46xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX44xX9xX2xXdxXex1057cxX12xX4xX11xX1x140dexX7x101b9xX21x13605xX2axd9d7xbf40xX7xX1xX2xX12xX33xX1xX11xX170xX7xX88xX65xX172xX2axX176xX177xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX170xX6dxX6dxX12xX137xX3bxX3xX39xX1xX3xX11xX12xX46xX1xX137xX11cxX46xX6dxX46xX2xX16bxXbxX6dxX21xf5afxX88x120faxX6dxX21xX1acxX1aaxX4xX87xX21xX1acxX87xX172xX1acxX65xX11x1268fxX21xX8axX21xX9xX172xX16xX46xX46xX46xX137xe343xX2axX33xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX12xX7xXbxX3xX39xX7xX3bxX3cxX12xX7xX9xX40xX12xX7xX43xX44xX3xX46xX7xX48xX39xX8xX1xX11xX2xX7xX3bxX50xX7xX8xX53xX54xX7xX11xX1xX12xX7xX5axX53xX5cxX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX21xX65xX7xX11xX1xX69xX46xX33xXexX7xX6dxX1exX0xX6dxX2axX1exX0xX6dxX1xX2xX3xX4xX2xX6xX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX8dxX3xX2axX11xX12xX39xX46xXexX1exX32xX33xX34xX12xX7xXbxX3xX39xX7xX3bxX3cxX12xX7xX9xX40xX12xX7xX43xX44xX3xX46xX7xX48xX39xX8xX1xX11xX2xX137xX7xXa9xX32xX33xX5cx10eebxX46xX170xX7x10829xX2xX11xX11xX44xX7x10f54xX54xX3xX33xX2xXbxXafxX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axde3axX39xX4xX44xXexX1exX2bxX1xX34xX46xX33xX7xX3bxX69xX39xX7xX8xXa3xX3xX7xXaaxXabxXacxXadxXacxX7xX46xX119xX5cxX7xX6xf97fxX7xX9xX39x12dedxX12xX7xX11xX1xX5cxX97xX8xX7xX54xX84xX7xX48xX39xX8xX1xX11xX2xX7xXbxX106xX7xX4xX109xX46xX33xX7xf77axX1xX34xX46xX33xX7xX2axX1x13c5dxX12xX7xX9xX84xX7xX8xX1xX53xX11xX7xX8xX53xX54xX8bxX7xXbxX39xX46xX33xX7xX9xX12xX126xX5cxX7xX9xX12axX12bxX46xX33xX7xX11xX12xX119xX54xX7xX9xX293xX12xX7xX90xX5cxX69xX7xX54xd7bdxX8xX7xX8xX1xX39xX7xX2axX1xX135xX2axX7xX9xX84xX7xX21xX1acxX7xX54xX9xX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX21xX87xX7xX11xX12xXb7xX46xX33xX7xX11xX1xX2xX39xX7xX90xX5cxX44xX7xX5axX50xX46xX1xX7xX8xXa3xX3xX7xX9xX5cx100dbxX11xX7xX8xX1xX97xX46xX33xX7xX4xX39xX2axX12xX46xX33xX137xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX270xX39xX4xX44xXexX1ex13d64xe68cxX12xX7xX1xe2bcxX46xX1xX7xX2axX1xX293xX11xX7xX46xX84xX44xX8bxX7xXexX2aexX346xX46xX1xX7xX46xX33xX12axXexX7xX88xX88xX7xX11xX5cxf5f1xX12xX7xXbxc3acxX7xX54xX53xX11xX7xX8xX3cxX7xX1xX40xX12xX7xX11xX1xX3xX54xX7xX33xX12xX3xX7xX54xX40xX11xX7xX9xX39xX293xX11xX7xX8xX69xX8xX7xX33xX12xX2b6xX12xX7xX5axX53xX5cxX7xX5axf9b6xX46xX1xX7xX8xX3xX39xX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX11xX1xXf0xX12xX7xX33xX12xX3xX46xX7xX11x111dfxX7xX46xX3xX44xX7xX11xX342xX12xX7xX11xX1xX69xX46xX33xX7xX8axX6dxX87xX1acxX21xX1baxX8bxX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX5axc99fxX7xX8xX3cdxX7xX33xX12xX2b6xX12xX7xX11cxX34xX7xX5axX50xX8xX1xX7xX3bxX3cxX12xX7xX9xX40xX12xX7xX11xX1xXb7xX7xX33xX12xX342xX12xX7xX11xX293xX12xX7xX7cxX84xX46xX7xc67axX5cxX97xX8xX137xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX270xX39xX4xX44xXexX1exXabxX3xX5cxX7xX2aexX1xX12xX7xX46xX1xX31cxX46xX7xX5axX12axX12bxX8xX7xX11xX1xX34xX46xX33xX7xX3bxX69xX39xX7xX11cxX126xX7xX90xX5cxX44xXb7xX11xX7xX5axX50xX46xX1xX7xX11xX6xX119xX46xX8bxX7xX48xX39xX8xX1xX11xX2xX7xX11xX5cxX44xX119xX46xX7xX3bxX97xX7xX8xX1xX53xX2axX7xX46xX1xX31cxX46xX7xX69xX46xX7xX2axX1xX293xX11xX8bxX7xXbxX39xX46xX33xX7xX11xe074xX7xX6xX3xX7xX9xX53xX44xX7xX9xX84xX54xX7xX11xX12xXb7xX8xX7xX11cxX346xX7xX9xX39xX293xX12xX7xX11xX1xX5cxX97xX8xX7xX3xX46xX1xX7xXbxX106xX7xX4xX109xX46xX33xX7xX2aexX1xX34xX46xX33xX7xX2axX1xX2b6xX12xX7xX9xX84xX7xX8xX1xX53xX11xX7xX8xX53xX54xX137xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX270xX39xX4xX44xXexX1exX32x12266xX54xX7xX87xX1acxX21xX172xX8bxX7xXbxX3xX5cxX7xX2bxX1xXb7xX7xX11cxX31cxX46xX7xX1xX40xX12xX7xX11xX293xX12xX7xX43xX12xX39xX7xX4xX2xX7xd2e2xX3xX46xX2xX12xX6xX39xX7xXa9xX270xX6xX3xeaccxX12xX9xXafxX8bxX7xX46xX33xX34xX12xX7xXbxX3xX39xX7xX46xX33xX12axXf0xX12xX7xXa6xXa7xX7xX46xX84xX44xX7xX8x10f61xX46xX33xX7xX5axXb2xX7xX3bxX50xX7xX8xX53xX54xX7xX11xX1xX12xX7xX5axX53xX5cxX7xX21xX1acxX7xX11xX1xX69xX46xX33xX7xX11cxX346xX7xX3bxX50xX3xX7xX8xX1xX5cxX44xX10fxX46xX7xX54xX346xX46xX1xX7xX5axXb2xX7xX9xX84xX7xX46xX293xX46xX7xX46xX1x11be1xX46xX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX54xX40xX11xX7xX11cxX109xX7xX8xX12axX342xX2axX7xc301xX7xX270xX6xX3xX4f4xX12xX9xX8bxX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX2aexX1xX12xX7xX11xX6xX119xX46xX7xX11xX1x125f4xX8xX7xX11xXb7xX7xX3xX46xX1xX7xX11cxX84xX7xX3bxX3xX7xX5axX250xX46xX33xX7xX5axX40xX12xX7xX3bxX50xX7xX46xX33xX12axXf0xX12xX7xX4xX54fxX46xX7xX5axX50xX3xX7xX2axX1xX12axX3cxX46xX33xX7xX3bx10922xX11xX7xX5axX126xX46xX7xX11xX12xX126xX46xX7xXbxX3xX5cxX7xX2aexX1xX12xX7xX90xX5cxX31cxX44xX7xX2axX1xX69xX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX11xX346xX46xX1xX7xX11xX6xX293xX46xX33xX7xXbxX3xX44xX7xX6xX12axX12bxX5cxX8bxX7xX9xX84xX54xX7xX1xX46bxX46xX33xX7xX8xX69xX46xX1xX7xX8xX106xX3xX7xX564xX7xX54xX40xX11xX7xX11xX6xX293xX54xX7xX176xX4c4xX46xX33xX137xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX270xX39xX4xX44xXexX1exX48xX39xX8xX1xX11xX2xX7xX9xX84xX7xX54xX40xX11xX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX46xX1x13780xX46xX33xX7xX11cxX31cxX46xX7xX5axX40xX46xX33xX7xX11cxX12xX119xX46xX7xX3bxX3cxX12xX7xX9xX40xX12xX7xX1xX84xX46xX33xX7xX5ax142d5xX5cxX7xX8xXa3xX3xX7xXa6xXa7xX7xX11cxX342xX12xX7xX172xX7xX1xX5cxX44xX7xX8xX1xX12axX3cxX46xX33xX7xX11cxX84xX46xX33xX7xeb30xX9xX44xX54xX2axX12xX8xX8bxX7xX21xX172xX7xX8xX1xX2e4xX8xX7xX11cxX34xX7xX5axX50xX8xX1xX7xX11xX1xXb7xX7xX33xX12xX342xX12xX7xX11cxX84xX7xX9xX84xX7xX8xX1xXa3xX7xX46xX1xX54fxX46xX7xX8xXa3xX3xX7xX46xX1xX12xX126xX5cxX7xX2aex121e4xX7xX9xX109xX8xX7xX11xX1xXb7xX7xX33xX12xX342xX12xX137xX7xX2bxX5cxX44xX7xX46xX1xX12xX119xX46xX8bxX7xX3xX46xX1xX7xX8xX511xX46xX33xX7xX46xX364xX12xX7xX11xX12xXb7xX46xX33xX7xX9xX84xX7xX54xX40xX11xX7xX11xX3xX44xX7xX8xX1xX3cxX12xX7xX3bxX119xX46xX7xX46xX33xX39xX84xX12xX7xX1xX250xX7xX3bxX3cxX12xX7xX2aexX1xX12xX7xX11xX1xX12axXf0xX46xX33xX7xX176xX5cxX44xX119xX46xX7xX8xX3cdxX7xX54x146b7xX11xX7xX11xX293xX12xX7xX8xX69xX8xX7xX3bxX5cxX364xX12xX7xX11xX12xX10fxX8xX7xX11x110c8xX46xX33xX7xX8xX72cxX46xX33xX7xX3bxX293xX46xX7xX3bxf717xX137xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX270xX39xX4xX44xXexX1exXa6xX716xX8xX7xX4xX72cxX7xX2axX1xX2b6xX12xX7xX11xX6xX2b6xX12xX7xX90xX5cxX3xX7xX54xX40xX11xX7xX33xX12xX3xX12xX7xX5axX39xX293xX46xX7xX2aexX1xX3cdxX7xX2aexX1xX4c4xX46xX7xX2aex1287dxX7xX11xX3aexX7xXbxX3xX5cxX7xXbxX57fxX7xX8xX97xX7xX11xX293xX12xX7xX270xX6xX3xX4f4xX12xX9xX8bxX7xXbxX39xX46xX33xX7xX48xX39xX8xX1xX11xX2xX7xX11cx10d7exX46xX7xX2aexX1xX69xX11xX7xX2aexX1xX3xX39xX7xX5axX12axX12bxX8xX7xX11xX1xX3xX54xX7xX4xX57fxX7xX2aex1009cxX7xX676xX9xX44xX54xX2axX12xX8xX7xX11xX12xXb7xX2axX7xX11xX1xX2xX39xX7xX11xX293xX12xX7xX2bxX39xX2aexX44xX39xX7xX46xX4c4xX54xX7xX87xX1acxX87xX1acxX137xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX270xX39xX4xX44xXexX1exX2bxX5cxX44xX7xX46xX1xX12xX119xX46xX8bxX7xX11cxX342xX12xX7xX69xX46xX7xX2axX1xX293xX11xX7xX54xX342xX12xX7xX46xX84xX44xX7xX2aexX1xX34xX46xX33xX7xX3bxX12xXb7xX11xX7xX48xX39xX8xX1xX11xX2xX7xX8xX3cdxX7xX5axXa3xX7xX46xX33xX1xX50xX7xX9xX57fxX8xX7xX5axX77exX7xX90xX5cxX3xX44xX7xX9xX293xX12xX7xX11cxX342xX12xX7xX2axX1xX39xX46xX33xX7xX5axX40xX7xX5axX395xX46xX1xX7xX8xX3xX39xX7xX11xX6xX12axX342xX8xX7xX2aexX1xX12xX7xX2bxX1xXb7xX7xX11cxX31cxX46xX7xX1xX40xX12xX7xX4xX12x117b7xX46xX7xX6xX3xX7xX1xX3xX44xX7xX2aexX1xX34xX46xX33xX137xX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axX270xX39xX4xX44xX7xX2axX8dxX2xX46xX11xX2xX6xXexX1exX0xX12xX54xX33xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX11xX1xX5cxX54xX3bxX7xX4xX1xX12xX4xX2xX7xX12xX8dxX2xX46xX11xX2xX6xXexX7xXbxX11xX44xX9xX2xXdxXexX16bxX12xX4xX11xX1xX170xX7xX172xX21xX174xX2axX176xX177xX7xX1xX2xX12xX33xX1xX11xX170xX7xX65xX21xX1acxX2axX176xX177xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xX11xX11xX2axX170xX6dxX6dxX12xX137xX3bxX3xX39xX1xX3xX11xX12xX46xX1xX137xX11cxX46xX6dxX46xX2xX16bxXbxX6dxX21xX1aaxX88xX1acxX6dxX21xX1acxX1aaxX4xX87xX21xX1acxX87xX174xX88xX21xX11xX8axX65xX172xX87xX9xX1acxX16xX4xX39xX2axX12xX46xX33xX137xX1c5xX2axX33xXexX7xX3xX9xX11xXdxXexX32xX33xX34xX12xX7xXbxX3xX39xX7xX3bxX3cxX12xX7xX9xX40xX12xX7xX43xX44xX3xX46xX7xX48xX39xX8xX1xX11xX2xX7xX3bxX50xX7xX8xX53xX54xX7xX11xX1xX12xX7xX5axX53xX5cxX7xX11xX6xX39xX46xX33xX7xX21xX65xX7xX11xX1xX69xX46xX33xXexX7xX6dxX1exX0xX6dxX2axX1exX0xX2axX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2axXabxX39xX5cxX6xX8xX2xXexX1exX2bxX1xX2xX39xX7xX11cxX12xX2xX11xX46xX3xX54xc155xX0xX6dxX2axX1e