Bên trong ngôi mộ 4.400 tuổi vừa được phát hiện ở Ai Cập
Ngôi mộ 4.400 tuổi gần như còn nguyên vẹn của thầy tế Hoàng gia có thể tiết lộ nhiều điều về cuộc sống của người Ai Cập xưa.
321ax6f93x67b7xaec7x3941xacf7xbe11x8ed7x85e0xX7xc1e6x747ex70c8x5a96x3283x80dcxX5x4a97xXax81a7x547ex4112x479dxX3xXexc41dxc319xX15x96e5xX3xX15xX1bx522dxXdxX3x8fe4x50f3xX3x6b87x6379xX25xafc7xX28xX3xXexc11dx6c0axXdxX3x65c3xb96dxX6xX3x433bxb54bx8632xX4xX3xXbxX1xc28axXexX3xX1xXdx7e0exX15xX3x9a42xX3x9fc8xXdxX3x3c67x50c7xXbxX0x9cb3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5080xX10xX6x4b97xXaxX12x3f75xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX1bx35a6xX15xX3xX15xX1xX35xX3xX4x552exX15xX3xX15xX1bxX2cx82e3xX14xX15xX3xX30x49ccxX15xX3xX4x32e3xX6xX3xXexX1xX75xX83xX3xXex5de6xX3xX5bxX19x652cxX15xX1bxX3xX1bxXdxX6xX3xX4x754fxX3xXexX1x7400xX3xXexXdxX95xXexX3xX5xX23xX3xX15xX1xXdxc44exX2cxX3xX34xXdxXb3xX2cxX3xX30xXb3xX3xX4xX2cxX23xX4xX3xX7x39d4xX15xX1bxX3xX4xX8cxX6xX3xX15xX1bxX35x35dcxXdxX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xac0bxX35xX6xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7x92a7xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxa0eaxX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1x794cxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx3759xX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10x71d0xX7xX4cxX2xa5c5xaecbxX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2x4d67x5974xX28xX2xX28xX17exXexX175xX174xX2xX17exX5xX2xX26x93e5xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83x3487xX19xX5x7bd4xX4cxX17dxX28xX2xX174x5198xX2xX17dxX217xX2x85a4xX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX2xX217x3472xX45xX48xa5e0xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdx5dabxX83x8aadxXaxX12xa9dexX23xXexX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX4xX8cxX6xX3xX22xX23xXexX3xXexX1xX75xX83xX3xXexX95xX3xX5bxX19xX99xX15xX1bxX3xX1bxXdxX6xX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xXexX14cxX15xX1xX3xXexX18x72ddxX15xX1bxX3xX1bxX75xX15xX3xX15xX1xX35xX3xX30xb529xX15xX3xX4xX7dxX15xX3xX15xX1bxX2cxX83xX14xX15xX3xX30xX88xX15xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX17dxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexX25xX28xX17dxX21cxX5xX17dxX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX17dxX217x6497xbdf7xc1f9x3869xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdxX288xX83xX28axXaxX12xXcxX1xX75xX83xX3xXexX95xX3xX15xX99xX83xX3xXexX14xX15xX3xX5xX99xX3x78b7xX6xX1xXexX83xX10xX3xX30xX99xX3xXexX31xX15xX1bxX3xXbxX1x8a38xX4xX3xX30xX4daxX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX30xX35x72faxX15xX1bxX3xXexX18xXdxXb3xX2cxX3xXbxX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xX61xX10xX288xX10xX18xXdxX18xX20exX6xX18xX10xX26xX3xX61xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX30x7317xXdxX3xX4xX1xXdxXb3xX2cxX3xX18xX23xX15xX1bxX3xX30xX99xX3xX4xX1xXdxXb3xX2cxX3xX4xX6xX19xX3xX17exX3xX22x5b2bxXex3246xX3xX4xX1xXdxXb3xX2cxX3xX5exX99xXdxX3xX5xX99xX3x5b7cxX3xX22xX52exXexX3xX15xX99xX83xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX20exX1xX2cxX3xX30x732dxX4xX3xX24fxX6xX211xX211xX6xX18xX6xX530xX3xXbxX1x390dxX6xX3xX15xX6xX22xX3xXexX1xX8cxX3xX34xX1fxX3xX48xX6xXdxX18xX19xX530xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX17exXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexa8c6xX17dxX28xX28xX5xX17exX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX17exX217xXcxX61xX475x6fb1xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdxX288xX83xX28axXaxX12xX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX4xX2dxX3xX34xX35xX36xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xX17dxX3xXexX75xX15xX1bxX3xX4xXa2xX3xX4xX1x49fcxX6xX3xX18xad1bxXexX3xX15xX1xXdxXb3xX2cxX3xX112xX76axX4xX3xXexX35xX36xX15xX1bxX3xX4xc716xX15xX1bxX3xX15xX1xX35xX3xX15xX1xc37bxX15xX1bxX3xX112xX76axX4xX3xX30xa127xX3xX34xX75xX83xX3xX22xX99xX2cxX3xX7x52cbxX4xX3xX30xXb3xX3xX30x6f03xX3xXexX1xX75xX83xX3xXexX95xX3xX15xX99xX83xX3xX30xX99xX3xX1bxXdxX6xX3xX34xX14cxX15xX1xX3xX1fxX15xX1bxX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX25xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexX25xX28xX53fxX2xX5xX25xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX25xX217xX4c9x6ba2xc1f5xX476xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdxX288xX83xX28axXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXexX18xX6xX15xX1bxX3x3865xX1bxX83xXbxXexX3xXcxX19xX5exX6xX83xX530xX3xX4xX3bxX4xX3xX112xX76axX4xX3xX30xX795xX3xX20exX1xX3bxX4xX3xX15xX1xX6xX2cxX3xX15xX99xX83xX3xX22xXdxX14xX2cxX3xXex6fdcxX3xXaxX211xX2cxX3bxX3xXexX18xX14cxX15xX1xX3xX5xX99xX22xX3xX1bxXc4xX22xX3xX30xX99xX3xX18xX35xX36xX2cxX3xX30xX6xX15xX1bxX530xX3xX4xX3bxX4xX3xX15xX1bxX1xXdxX3xXexX1xX76axX4xX3xXexX1fxX15xX3xX1bxXdxX3bxX19xX530xX3xX4xX3bxX4xX3xX112xX2cxX2dxXdxX3xX112xXdxXa6xX2cxX3xX5exXdx3bcaxX15xX3xaa73xX22xX3xX15xX1xX2e7xX4xX530xX3xX211xX2cxX3bxX3xXexX18xX14cxX15xX1xX3xX7xX9acxX15xX3xXd9xX2cxX76exXexX3xX4xX3bxX4xX3xX34x9d39xX3xXexX6xX15xX1bxX3xX5xX9f7xX3xX30xX99xX3xX4xX9acxX15xX1xX3xX7x4832xX15xX3xX112xX7a0xX15xXaxX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX175xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexX17exX53fxX2xX5xX175xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX175xX217xX48xX13x3878xX24cxX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdxX288xX83xX28axXaxX12xX24fxX6xX211xX211xX6xX18xX6xX3xX5xX99xX3xX22xX23xXexX3xXbxX1xX75xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX20exX1xX2cxX3xX30xX55fxX4xX3xX20exX1xX9acxX19xX3xX4xX2dxX3xX18xX23xX15xX1bxX3xX5xX510xX15xX3xX103xX3xX15xX4e8xXdxX3xX22xX99xX3xX4xX3bxX4xX3xX15xX1xX99xX3xX20exX1xX9acxX19xX3xX4xX2dxX3xX1xad43xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX18xX6xX3xX15xX1xX78cxX15xX1bxX3xXexX3bxX4xX3xXbxX1x68dbxX22xX3xX15xX1bxX1xX40xX3xXexX1xX2cxX49xXexX3xX30xX99xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX1fxX15xX1bxX3xXexX18xX14cxX15xX1xX3xX20exXdxX95xX15xX3xXexX18x4b2cxX4xX530xX3xXexXdxX95xXexX3xX5xX23xX3xX30xXb3xX3xX4xX2cxX23xX4xX3xX7xXc4xX15xX1bxX3xXexX1xX35xXcfxX15xX1bxX3xX15xX1bxX99xX83xX3xX4xX8cxX6xX3xX15xX1bxX35xXcfxXdxX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xXd9xX35xX6xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX630xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexX17dxX17exX630xX25xX5xX630xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX630xX217xX61x407dxX478xaee7xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdxX288xX83xX28axXaxX12xc681xX15xX1bxX3xX28dxX19xX7xXexX6xX288xX6xX3xX4c9xX6xc425xXdxX18xXdxX530xX3xXcxX2dxX15xX1bxX3xXexX1xX35xX3xX20ex684cxX3xX5bxX23xXdxX3xX34xXa1bxX15xX1bxX3xX48xX2dxX3xX30xX49xXexX3xXexXc4xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xX4xX1xX19xX3xX112xXdxX95xXexX3xX15xX1xXdxXb3xX2cxX3xX4xX2dxX3xX30xX49xXexX3xX20exX1xX3bxX4xX3xX4xXa2xX3xXexX1xXa6xX3xX30xX2f4xX15xX3xX4xX7dxX15xX3xX15xae28xX22xX3xX7xX9faxX2cxX3xX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX21cxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexX17exX17dxX17exX21cxX5xX21cxX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX21cxX217xXe1fx8acbx95c7xX1053xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdxX288xX83xX28axXaxX12xXe5fxX15xX1bxX3xX4c9xX6xX18xXdxXe6dxXdxX3xX15xX1xX49xX15xX3xX34xX7a7xX15xX1xX3xX30xXdxX40xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX18xX6xX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX15xX99xX83xX3xX4xXa2xX3xX22xX23xXexX3xX30xX6xXdxX3xXexX18xX7dxX3xX18xX76exXexX3xX34xa424xX4xX3xX112xXdxX40xXexX3xX112xX43xXdxX3xX15xXa2xX3xX1bxX75xX15xX3xX15xX1xX35xX3xX30xX2f4xX15xX3xX4xX7dxX15xX3xX15xX1bxX2cxX83xX14xX15xX3xX30xX88xX15xX26xX3xX61xX1xX78cxX15xX1bxX3xX112xX76axX4xX3xX30xX795xX3xX34xX35xX36xX4xX3xX112xX9acxX19xX3xX211xX2cxX9acxX15xX3xXexXc4xXexX3xX30xX99xX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX20exX1xX1fxX15xX1bxX3xX4xXa2xX3xX5exX76exX2cxX3xX1xXdxX40xX2cxX3xX1bxX14cxX3xX5xX99xX3xXexX31xX15xX1bxX3xX112xX7a7xX3xX20ex9014xX3xXexX18xX23xX22xX3xXd9xX9faxX22xX3xX15xX1xX49xXbxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX174xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexX53fxX174xX174xX5xX174xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX174xX217xX61xX48xXba6xX475xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdxX288xX83xX28axXaxX12xXaxX28dxX99xX2cxX3xX7xX7a0xX4xX3xX1bxX75xX15xX3xX15xX1xX35xX3xX30xX2f4xX15xX3xX15xX1bxX2cxX83xX14xX15xX3xX30xX88xX15xX3xX5ex4c2cxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX15xX99xX83xX3xX34x400axX3xX1bxX75xX15xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xX15xXa2exX22xX3xXexX2cxX2dxXdxXaxX530xX3xX1fxX15xX1bxX3xX4c9xX6xX18xXdxXe6dxXdxX3xX20exX1x4bc8xX15xX1bxX3xX34xX7a7xX15xX1xX3xX30xX510xXdxX3xX476xX10xX2cxXexX10xX18xX7xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX53fxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexX53fxX25xX630xX17dxX5xX53fxX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX53fxX217x4b77xX1053xX936xX48xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX936xXc4xXdxX3xX30xX99xX19xX3xX1xX75xX22xX3xX22xX23xX3xX4xX8cxX6xX3xXexX1xX75xX83xX3xXexX95xX3xX4c9xX6xX1xXexX83xX10xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX22xX7xX103xXbxX1xX19xXexX19xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX112xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX6xXdxX3xX4xX49xXbxX3xX1xX14cxX15xX1xX3xX2xX28xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX2xX28xX17exXexX174xX630xX17exX17dxX5xX2xX28xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX5exX6xXexX6xX103xXbxX1xX19xXexX19xX103xX19xX18xXdxX1bxXdxX15xX6xX5xX103xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15cxX4cxX4cxXdxX22xX6xX1bxX10xX7xX26xX30xX19xX30xX26xX30xX15xX4cxX2cxXbxX5xX19xX6xX5exX10xX5exX4cxX25xX112xXbxX5exX83xX17exX83xX20exX19xX5xX211xX4cxX17dxX28xX2xX174xX217xX2xX17dxX217xX2xX21cxX4cxX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX217xX25xX28xX28xXexX2cxX19xXdxX30xX2cxX6xX5exX2cxX19xX4xXbxX1xX6xXexX1xXdxX10xX15xX19xX45xXdxX48xX6xXbxX2xX28xX217x8ebcxX475xXe21xX476xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd9xXexX103xX6xX5xXdxX1bxX15xX15cxX3xX18bxX2cxX7xXexXdxX288xX83xX28axXaxX12xX61xX1xX78cxX15xX1bxX3xX112xX76axX4xX3xXexX35xX36xX15xX1bxX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xX30xX99xX3xX15xX1xX78cxX15xX1bxX3xX15xX1bxX35xXcfxXdxX3xX20exX1xX3bxX4xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX4xX8cxX6xX3xXexX1xX75xX83xX3xXexX95xX3xX4c9xX6xX1xXexX83xX10xX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX19xX5exX83xX3xXbxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX2cxX22xX112xX3xX5exX1xXdxX5exX10xX3xXdxX48xX10xX15xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX5exXexX1xX15cxX3xX630xX2xX175xXbxXd9xX28axX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15cxX3xX25xX2xX28xXbxXd9xX28axX3xX5exXdxX7xXbxX5xX6xX83xX15cxX3xX112xX5xX19xX4xX20exX28axX3xX22xX6xX18xX1bxXdxX15xX103xX5xX10xX288xXexX15cxX3xX6xX2cxXexX19xX28axX3xX22xX6xX18xX1bxXdxX15xX103xX18xXdxX1bxX1xXexX15cxX3xX6xX2cxXexX19xX28axXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX4cxX4cxXdxX26xX112xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xX26xX30xX15xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX174xX5exX2xX17dxX17exX28xX28xX28xX175xXexX17exX28xX174xX630xX5xX2xX28xX103xX112xX10xX15xXexX18xX19xX15xX1bxX15xX1bxX19xXdxX22xX19xX25xX103xX25xX28xX28xXexX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX18xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX103xXexX1xX2cxX22xX112xX103xX6xX15xX5exX103xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX477xX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX5xXa2exX15xX1bxX3xX22xX23xX3xX4xX2dxX3xX4xX1xX76axX6xX3xX175xX3xX1xX75xX22xX3xX112xX56dxX3xX22xX49xXexX3xXexX2e7xXdxX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX1xX18xX10xX288xX9xXaxX4cxX20exX1xX19xX6xX103xX1xX19xX4xX4cxXbxX1xX6xXexX103xX1xXdxX10xX15xX103xX5xX6xX15xX1bxX103xX22xX19xX103xX4xX19xX103xX4xX1xX2cxX6xX103xX175xX103xX1xX6xX22xX103xX112xXdxX103xX22xX6xXexX103xXexX6xXdxX103xX6xXdxX103xX4xX6xXbxX4cxX2xX630xX175xX630xX53fxX53fxX26xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4cxX22xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX17dxX28xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX175xX2xX4cxX2xX28xX630xX5exX2xX28xX174xX17exX174xX2xX2xXexX174xX174xX2xX630xX5xX2xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX30xX12xX0xX7xXexX18xX19xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX477xX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX5xXa2exX15xX1bxX3xX22xX23xX3xX4xX2dxX3xX4xX1xX76axX6xX3xX175xX3xX1xX75xX22xX3xX112xX56dxX3xX22xX49xXexX3xXexX2e7xXdxX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX1xX18xX10xX288xX9xXaxX4cxX20exX1xX19xX6xX103xX1xX19xX4xX4cxXbxX1xX6xXexX103xX1xXdxX10xX15xX103xX5xX6xX15xX1bxX103xX22xX19xX103xX4xX19xX103xX4xX1xX2cxX6xX103xX175xX103xX1xX6xX22xX103xX112xXdxX103xX22xX6xXexX103xXexX6xXdxX103xX6xXdxX103xX4xX6xXbxX4cxX2xX630xX175xX630xX53fxX53fxX26xX1xXexX22xXaxX12xX477xX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX5xXa2exX15xX1bxX3xX22xX23xX3xX4xX2dxX3xX4xX1xX76axX6xX3xX175xX3xX1xX75xX22xX3xX112xX56dxX3xX22xX49xXexX3xXexX2e7xXdxX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX18xX19xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX48xX3bxX4xX3xX15xX1xX99xX3xX20exX1xX9acxX19xX3xX4xX2dxX3xXexX14cxX22xX3xXexX1xX76exX83xX3xX5xXa2exX15xX1bxX3xX22xX23xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXd9xX9faxX83xX3xX5exX55fxX15xX1bxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX34xX9faxX83xX3xX1xX4e8xX15xX3xX25xX26xX28xX28xX28xX3xX15xXa2exX22xX3xX4xX8cxX6xX3xX22xX23xXexX3xXexX1xX75xX83xX3xXexX2cxX3xX4xXa2xX3xX34xX7a7xX6xX3xX30xX7a7xX3xX4xX6xX19xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX30xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24fxX3bxX15xX1bxX3xXexb149xX3xX1bxXdxX9acxX3xXexX1xXdxX95xXexX3xX30xXb3xX3xX4xXa2exX15xX3xXbxX1xX7dxX15xX1bxX3xX112xX56dxX3xX22xX49xXexX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX22xX23xX3xX477xX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xXcxX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xXaxX3xX1xX18xX10xX288xX9xXaxX4cxX20exX1xX19xX6xX103xX1xX19xX4xX4cxX7xX6xX15xX1bxX103xXexX19xX103xX1bxXdxX6xX103xXexX1xXdxX10xXexX103xX30xX10xX103xX4xX6xX15xX103xXbxX1xX19xX15xX1bxX103xX112xXdxX103xX22xX6xXexX103xXexX18xX19xX15xX1bxX103xX22xX19xX103xXbxX1xX6xX18xX6xX19xX1xX103xXexX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xX4cxX2xX175xX25xX2xX17exX25xX26xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4cxX22xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX17dxX28xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX2xX53fxX4cxX21cxX21cxX5exX2xX2xX630xX28xX17dxX17exX53fxXexX175xX2xX2xX17exX5xX28xX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX30xX12xX0xX7xXexX18xX19xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24fxX3bxX15xX1bxX3xXexX1b33xX3xX1bxXdxX9acxX3xXexX1xXdxX95xXexX3xX30xXb3xX3xX4xXa2exX15xX3xXbxX1xX7dxX15xX1bxX3xX112xX56dxX3xX22xX49xXexX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX22xX23xX3xX477xX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xXcxX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xXaxX3xX1xX18xX10xX288xX9xXaxX4cxX20exX1xX19xX6xX103xX1xX19xX4xX4cxX7xX6xX15xX1bxX103xXexX19xX103xX1bxXdxX6xX103xXexX1xXdxX10xXexX103xX30xX10xX103xX4xX6xX15xX103xXbxX1xX19xX15xX1bxX103xX112xXdxX103xX22xX6xXexX103xXexX18xX19xX15xX1bxX103xX22xX19xX103xXbxX1xX6xX18xX6xX19xX1xX103xXexX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xX4cxX2xX175xX25xX2xX17exX25xX26xX1xXexX22xXaxX12xX24fxX3bxX15xX1bxX3xXexX1b33xX3xX1bxXdxX9acxX3xXexX1xXdxX95xXexX3xX30xXb3xX3xX4xXa2exX15xX3xXbxX1xX7dxX15xX1bxX3xX112xX56dxX3xX22xX49xXexX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX22xX23xX3xX477xX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xXcxX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX18xX19xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xbae9xXdxX9acxX3xXexX1xXdxX95xXexX3xX4xXa2xX3xX22xX23xXexX3xX4xXa2exX15xX3xXbxX1xX7dxX15xX1bxX3xX112xX56dxX3xX22xX49xXexX3xXbxX1xX56dxX6xX3xX7xX6xX2cxX3xX112xX76axX4xX3xXexX35xXcfxX15xX1bxX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX1xX75xX22xX3xX22xX23xX3xX24cxX2cxX6xX3xXcxX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xX3xX103xX3xX30xX7a7xX3xX477xX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xXexX18xX114fxX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX15xX1xX76exXexX3xX30xX99xX3xX15xX2dxXdxX3xXexXdxX95xX15xX1bxX3xX15xX1xX76exXexX3xX4xX8cxX6xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xXexX1xXcfxXdxX3xX4xX2dxX3xX34xX2e7xXdxX3xX43xX3xXcxX1xX2cxX15xX1bxX3xX5xX782xX15xX1bxX3xX4xX3bxX4xX3xX30xX7a7xX3xX30xX2cxX6xX3xXexX2e7xXdxX3xXexX1xX99xX15xX1xX3xXbxX1xXc4xX3xX936xX2cxXd9xX19xX18xX3xX103xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1xXdxXb3xX2cxX3xX15xXa2exX22xX3xX211xX2cxX6xX3xX34xX133dxX3xX34xX35xX36xX4xX3xX5xX99xX22xX3xX18x4c28xX3xX7xX6xX2cxX3xX20exX1xXdxX3xX13xX23xX3xX14e5xXdxX3xXexX56dxX4xX1xX3xX4xX2dxX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xX15xX1bxX99xX83xX3xX630xX4cxX175xX3xX4xX1fxX15xX1bxX3xX112xXc4xX3xX20exX1xX1fxX15xX1bxX3xXexX14cxX22xX3xXexX1xX76exX83xX3xX5exX76exX2cxX3xX30xX95xXexX3xX4xXa2exX15xX3xXbxX1xX7dxX15xX1bxX3xX15xX99xX19xX3xXc4exX15xX3xX1bxXdxX76exX2cxX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX1xX75xX22xX3xX22xX23xX3xX15xX99xX83xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX30xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX477xX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX22xX510xXdxX3xX15xX1xX76exXexX3xX30xXb3xX3xX477xX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xX15xX2dxXdxX3xXexXdxX95xX15xX1bxX3xX103xX3xXcxX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xXaxX3xX1xX18xX10xX288xX9xXaxX4cxX30xX6xX15xX103xX1xX19xX6xX103xX1bxXdxX6xXdxX103xXexX18xXdxX4cxXbxX1xX6xXexX103xX1xXdxX10xX15xX103xX22xX19xXdxX103xX15xX1xX6xXexX103xX30xX10xX103xXbxX1xX6xX18xX6xX19xX1xX103xX6xXdxX103xX4xX6xXbxX103xX15xX19xXdxX103xXexXdxX10xX15xX1bxX103xXexX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xX4cxX2xX175xX2xX175xX2xX2xX26xX1xXexX22xXaxX12xX0xXdxX22xX1bxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX4cxX22xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX17dxX28xX4cxX15xX10xX170xX7xX4cxX2xX174xX2xX17exX4cxX2xX17exX25xX5exX17exX2xX25xX28xX17exX17dxX21cxXexX21cxX2xX17dxX53fxX5xX17exX26xX18bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX15xX1bxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX26xX25xX28xX28xX3xXexX2cxX2dxXdxX3xX30xX31xX6xX3xX34xX35xX36xX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX43xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX30xX12xX0xX7xXexX18xX19xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX477xX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX22xX510xXdxX3xX15xX1xX76exXexX3xX30xXb3xX3xX477xX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xX15xX2dxXdxX3xXexXdxX95xX15xX1bxX3xX103xX3xXcxX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xXaxX3xX1xX18xX10xX288xX9xXaxX4cxX30xX6xX15xX103xX1xX19xX6xX103xX1bxXdxX6xXdxX103xXexX18xXdxX4cxXbxX1xX6xXexX103xX1xXdxX10xX15xX103xX22xX19xXdxX103xX15xX1xX6xXexX103xX30xX10xX103xXbxX1xX6xX18xX6xX19xX1xX103xX6xXdxX103xX4xX6xXbxX103xX15xX19xXdxX103xXexXdxX10xX15xX1bxX103xXexX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xX4cxX2xX175xX2xX175xX2xX2xX26xX1xXexX22xXaxX12xX477xX1xX3bxXexX3xX1xXdxX40xX15xX3xX22xX510xXdxX3xX15xX1xX76exXexX3xX30xXb3xX3xX477xX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xX15xX2dxXdxX3xXexXdxX95xX15xX1bxX3xX103xX3xXcxX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX18xX19xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX22xX23xXexX3xX15xX1bxX1xXdxX14xX15xX3xX4xX76axX2cxX3xX22xX510xXdxX530xX3xX477xX1xX6xX18xX6xX19xX1xX3xX45xXdxX3xX48xX49xXbxX3xX15xX2dxXdxX3xXexXdxX95xX15xX1bxX3xX15xX1xX76exXexX3xX22xXc32xXdxX3xXexX1xXcfxXdxX530xX3xXcxX2cxXexX6xX15xX20exX1xX6xX22xX2cxX15xX530xX3xX4xXa2xX3xXexX1xXa6xX3xXexX31xX15xX1bxX3xX5xX99xX3xX22xX23xXexX3xX15xX1xX99xX3xX5xX133dxX15xX1xX3xX34xX2e7xX19xX3xX22xX2e7xX15xX1xX3xX22xX795xX530xX3xXexX31xX15xX1bxX3xXexX1xX6xX22xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX1xXdxX95xX15xX3xX34xX76exX2cxX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX2cxX23xX4xX3xX4xX1xXdxX95xX15xX530xX3xX4xX1xX76axX3xX20exX1xX1fxX15xX1bxX3xXbxX1xX9acxXdxX3xX5xX99xX3xX22xX23xXexX3xX15xX1xX99xX3xX5xX133dxX15xX1xX3xX34xX2e7xX19xX3xXc4xX22xX3xX83xX95xX2cxX3xX15xX1xX35xX3xX4xX1fxX15xX1bxX3xX112xXc4xX3xX4xX8cxX6xX3xX22xX23xXexX3xX7xXc4xX3xX15xX1xX99xX3xX15xX1bxX1xXdxX14xX15xX3xX4xX76axX2cxX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xXexX1xX95xX3xX20exa767xX3xX17dxX2xX26xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX30xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX2cxX5xX12xX0xX5exXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX30xX12xX0xX4cxX5exXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX19xX2cxX18xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX24cxX935xX24cxX26xX24cxX61xX0xX4cxXbxX12