Chào năm mới bằng... pháo, 75 đối tượng bị tạm giữ
(Baohatinh.vn) - Đêm giao thừa Mậu Tuất, Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn đấu tranh, tạm giữ nhiều đối tượng nổ pháo.
fc9ax1129ax14b8fx10b1ex148aex10ac5x10cedx1271fx11581x17666x14765x1041cx12a4bx1700bx11530x154f0xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax16527x146e3x13a61xXexX0x15d3cxXaxX17xX18xX19xXexX0x13269xfe4axX19x10dd7xXexX0xXax16f3bxX9x10c88xXdxX18x13c6bxX2fx16607x13055x1101dxX5x14d98xXbxXdxX17xX32xXexX4xXax11bf1xX24xX9x12869xfe28xXcxX9xXcx154dcxX35xX9xX23x10ccdxX40x168b7x178a3xX4cxX4cxX9xX33xXax137e3xX24x12a1dxX9x10616x111ebxX9x14547x1748exX35xX9xXbx17959x14a0axX40xX4bxX9xX23x13a63xX9xXbx17737xXcxX9xX4bxX35x1192exX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1062dxX17xX18xX19xX32xXex15804x10a56xXcxX9xX4bxX35xX18xX24xX9xXbxXax128f8xX18xX9x11737x1343ax166ccxX9xX5xX93x14ca7xXbxX54xX9xX4x11875xX40xX4bxX9xX18xX40xX9xX2cxX52xX2cxX9xX59xX64xX18xX9xX33xXaxX5ex15206xX40xX4bxX9x149baxX9xX7dxX3dxX9xX5x16ecbxX40xXaxX9xX59x12124xX9xXbxX41xX40xX4bxX9xX2cxX5ex11c0dxX40xX4bxX9xXdx14eebxX2cxX9xXdxX5exX5fxX40xX4bxX54xX9xX23xX52xXcxX9xX40x17a9dxXcxX9xX59xX64xX18xX9xX23xX3dxX40xX9xX59xX97xX93xX9xXbx146adxX18xX40xXaxX54xX9xXbxX67xXcxX9xX4bxX35xX6cxX9xX40xXaxX35x116f7xX93xX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX9xX40x13c84xX9xX33xXaxX52xX24xX4cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1493exX24xX19xX26xX32xXexX2x1568bxX9xXbx14152xX40xXaxX9xXaxX129xX40xXaxX9xX40xX109xX9xX33xXaxX52xX24xX9xXbxXeaxX84xX40xX9xX59xX64xX18xX9xX23xX3dxX40xX9xXbxXaxX64xX9x13241xXbdxX9x16a30x13ac7xX9x145cbxX40xXaxX9xX4bxX35x12a58xXcxX9xXax15a7axX40xX9xX2fxX24xX9x14c94xX45xX35xX9xX40xX41xXcxX9x12f6bx129d7xX2axX56xX54xX9xXbxXeaxX84xX40xX9xXbxX24xX3dxX40xX9xX59xX64xX18xX9xX23xX3dxX40xX9x112c4xXaxX9cxX40xX4bxX9xX14bxX157xX26xX9xXeaxX18xX9xX40xX109xX9xXcxX129xX40xX9xX161xX3dxX9xXbxX18xX35xX9xX40xX67xX40xX9xXbxXaxX5exXaexX40xX4bxX9xXbx12262xX2cxXaxX9xX161xXfbxX9xX33xXaxX52xX24xX9xX40xXaxX5exX40xX4bxX9xX4xX9cxX40xX4bxX9xX18xX40xX9xXbxXaxX64xX9xX14bxXbdxX9xX161x167eexX40xX9xX33xXaxX52xXbxX9xXaxX35x10068xX40xX54xX9xXbxX67xXcxX9xX4bxX35xX6cxX9xXaxX3dxX40xXaxX9xX2cxXaxX1a8xX40xXaxX9xX57x11ea7xX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX9xX2cx16d4fxX9xXaxX3dxX40xXaxX9xX161xX35xX9xXbxX3dxX40xX4bxX9xXbxXeaxX6cxX54xX9xX59xX5axXbxX9xX33xXaxX52xX24xX9xX40xX109xX4cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14bxXbx127a5xX18xXdxX35xX4bxX40x15d84xX9xX2cxX17xX40xXbxX17xXeax11c0axX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX18xX24xX9xX40xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX9xX23xX18xX40xX4bxX9xX33xXaxX18xX24xX9xX56xX57xX9xX19xX24xX35xX9xXbxX93xX24xX40xX4bxX9xX23xX35xX9xXbxX18xXcxX9xX4bxX35xX93xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x15f71xX35xX19xXbxXaxX23fx17bfdxX16axX16axX33xX14bxX247xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX23fx13636xX16axX16axX33xX14bxX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX23fxX1cxX1cxX35xX4cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX4cxX161xX40xX1cxX40xX17xX28bxX2fxX1cxX2axX1ecxX16axX56xX1cxX2axX16axX291xX19xX57xX2axX16axX2axX29exX57xX16axXbxX56xX169xX29exX57xXdxX16axX4cx13614xX33xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14bxXbxX239xX18xXdxX35xX4bxX40xX23fxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xXeaxX247xX32xXexX5xX67xXcxX9xX4bxX35xX6cxX9xX2cxX52xX2cxX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX9xX40xX109xX9xX33xXaxX52xX24xX9xX59xX84xXcxX9xX4bxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX8exX18xX9xX91xX92xX93xX9xX5xX93xX97xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xXex11d13xX4bxX24xX3dxX35xX9xXeaxX18xX54xX9xXdxXcbxX2cxX9xXdxX5exX5fxX40xX4bxX9xX2cx155c4xX40xX9xX33xXaxX52xXbxX9xXaxX35xX1d4xX40xX9xXbxXeaxX84xX40xX9xXcx139aaxXbxX9xX2fxX5axX9xXbxX93xX26x10896xX40xX9xX59xX5exXc6xX40xX4bxX9xXb2xX9xX2cxX52xX2cxX9xX14bxXbdxX9xX14exX14fxX9xX4xXaxfe32xX93xX54xX9xX14exX14fxX9xX5xX3a9xX40xX54xX9xX14exX14fxX9xX5xXaxX5exX9xX2cxX1f9xX9xXaxX35xX1d4xX40xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX9xX2fx15c56xX9xX19xfd60xX40xX4bxX9xX33xXaxX52xX24xX9xXaxX24xX18xX4cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xXexX4xX9cxX40xX4bxX9xX18xX40xX9xXbxXaxX64xX9xX14bxXbdxX9xX14exX14fxX9xX151xX40xXaxX9xX59xX18xX40xX4bxX9xXdxX92xX33xX9xXax11d69xX9xX2fxXaexX9xX14bxX3cbxX9xXdx11049xX9xX40xX4bxXaxX35xX84xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9x13d7bxX93xX26xX9xX59xX64xX40xXaxX9xX2cx11da9xX18xX9xX33xXaxX52xX33xX9xXdxX93xX92xXbxX4cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xXex11e4cxX9xX5xXaxXcbxX2cxX9xXaxX35xX1d4xX40xX9xX40xX4bxXaxX35xX84xXcxX9xX2cxXax156f1xX9xXbxXaxX64xX9xX2cxX431xX18xX9xX2cxX97xX33xX9xXbxXeaxX84xX40xX54xX9xX0xX2fxXbxXeaxX24xX40xX4bxXexX4xX9cxX40xX4bxX9xX18xX40xX9xXaxX93xX26xX1d4xX40xX9xX361xX4bxXaxX35xX9x114c4xX93xX3a9xX40xX0xX1cxX2fxXbxXeaxX24xX40xX4bxXexX9xX59xXbdxX9xXbxX109xX9xX2cxXax10f57xX2cxX9xXcxX92xXbxX9xX33xXaxX3cexX2cxX9xXbxX67xX35xX9xX2ax133f6xX1cxX2axX4bexX9xX14bxXbdxX54xX9xXbxXaxX64xX9xXbxXeaxX97xX40xX9xXbxXeaxX84xX40xX9xX59xX64xX18xX9xX23xX3dxX40xX4cxX9xX4xXaxX468xX9xXbxXeaxX24xX40xX4bxX9xX161xX376xX40xX4bxX9x14b46xX16axX9xX33xXax165dcxXbxX9xXbxXaxXc6xX35xX9xX59xX35x16914xXcxX9xX4bxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX8exX18xX54xX9xX59xXaexX40xX9xX161xX64xX9xX59xXbdxX9xX23xXdaxXbxX9xX427xX93xX157xX9xXbxX18xX40xX4bxX9xX2axX56xX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX9xX59xX5axXbxX9xX33xXaxX52xX24xX4cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14bxXbxX239xX18xXdxX35xX4bxX40xX23fxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xXeaxX247xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX18xX24xX9xX40xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX9xX23xX18xX40xX4bxX9xX33xXaxX18xX24xX9xX56xX57xX9xX19xX24xX35xX9xXbxX93xX24xX40xX4bxX9xX23xX35xX9xXbxX18xXcxX9xX4bxX35xX93xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX28bxX35xX19xXbxXaxX23fxX291xX16axX16axX33xX14bxX247xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX23fxX29exX16axX16axX33xX14bxX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX23fxX1cxX1cxX35xX4cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX4cxX161xX40xX1cxX40xX17xX28bxX2fxX1cxX2axX1ecxX16axX56xX1cxX2axX16axX291xX19xX57xX2axX16axX2axX29exX57xX16axXbxX2axX16axX2axX57xXdxX2axX4cxX2ddxX33xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14bxXbxX239xX18xXdxX35xX4bxX40xX23fxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xXeaxX247xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxXaxX18xX24xX9xX40xX18xXcxX9xXcxX24xX35xX9xX23xX18xX40xX4bxX9xX33xXaxX18xX24xX9xX56xX57xX9xX19xX24xX35xX9xXbxX93xX24xX40xX4bxX9xX23xX35xX9xXbxX18xXcxX9xX4bxX35xX93xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX28bxX35xX19xXbxXaxX23fxX291xX16axX16axX33xX14bxX247xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX23fxX29exX16axX16axX33xX14bxX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX23fxX1cxX1cxX35xX4cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX4cxX161xX40xX1cxX40xX17xX28bxX2fxX1cxX2axX1ecxX16axX56xX1cxX2axX16axX291xX19xX57xX2axX16axX2axX29exX57xX16axXbxX29exX4edxX4bexX56xXdxX169xX4cxX2ddxX33xX4bxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14bxXbxX239xX18xXdxX35xX4bxX40xX23fxX9xX2ddxX93xX2fxXbxX35x16048xX26xX247xX32xXexX83xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX9xX5xXeax10df5xX40xX9xX7dxX410xX40xX4bxX9x1050cxX93xX3a9xX40xX9x137fex144b3xX361xX9xX2axX4bexX56xX2axX54xX9xXbxXeaxX4f2xX9xXbxX67xX35xX9xX5xX109xX9xX19xX3a9xX40xX9xX33xXaxX5axX9xX29exX54xX9xXbxXaxX64xX9xXbxXeaxX97xX40xX9xX497xX93xX3a9xX40xX9xX151xX40xX54xX9xX361xX4bxXaxX35xX9xX497xX93xX3a9xX40x13c13xX9xX2cxX126xX40xX4bxX9xXbxX18xX40xX4bxX9xX161xX92xXbxX9xX23xX64xX9xX23xXdaxXbxX9xXbxXeaxX5exX45xX2cxX9xX4bxX35xX18xX24xX9xXbxXaxX8exX18xX9xX181xXaxX24xX157xX40xX4bxX9xX2axX57xX9xX33xXaxX4f2xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xXexX5xXeaxX24xX40xX4bxX9xX59xX1f9xX54xX9xX40xXaxX35xXfbxX93xX9xX40xXaxX97xXbxX9xXdxX3dxX9xX14bxXbdxX9xX4xX5exXaexX40xX4bxX9x17454xX35xX52xX40xX9xX161xX45xX35xX9xX56xX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX54xX9xX14bxXbdxX9xX497xX93xX3a9xX40xX9x179daxX35xX84xX40xX9xX4edxX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX54xX9xX14bxXbdxX9xX4xX109xX9xX83xX67xXcxX9xX4edxX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bx16129xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX97xXbxX9xX2cxX157xX9xX2cxX52xX2cxX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX9xX161xX35xX9xX33xXaxX67xXcxX9xX23xX64xX9xXbxX67xXcxX9xX4bxX35xX6cxX9xXbxX67xX35xX9xX4xX9cxX40xX4bxX9xX18xX40xX9xXaxX93xX26xX1d4xX40xX9xX361xX4bxXaxX35xX9xX497xX93xX3a9xX40xX9xX161xX3dxX9xX23xX64xX9xXdxX92xX33xX9xXaxX410xX9xX2fxXaexX9xX14bxX3cbxX9xX33xXaxX67xXbxX9xXaxX3dxX40xXaxX9xX2cxXaxX1a8xX40xXaxX4cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX11fxX24xX19xX26xX32xXexX71cxX24xX9xX161xX45xX35xX9xX169xX4edxX9xX59xX5axX35xX9xXbxX5exX5fxX40xX4bxX9xX23xX64xX9xX23xXdaxXbxX9xX4bxX35xX6cxX9xX2cxX126xX40xX4bxX9xXbxX389xX35xX9xX19xX18xX40xXaxX9xXbxXeaxX24xX40xX4bxX9xX5xX392xXbxX9xX40xX41xXcxX9xX40xX4bxX24xX52xX35xX54xX9xX40xX41xXcxX9xX40xX18xX26xX54xX9xX2fxX5axX9xX23xX64xX9xX23xXdaxXbxX9xX19xX24xX9xX59xX5axXbxX9xX33xXaxX52xX24xX9xX2cxX1f9xX9xX4bxX35xX157xXcxX9xX40xXaxX5exX40xX4bxX9xXbxX129xX40xXaxX9xXbxXeaxX67xX40xX4bxX9xX2cxX5axX9xXbxX129xX40xXaxX9xX161xX35xX9xX33xXaxX67xXcxX9xX33xXaxX52xX33xX9xXdxX93xX92xXbxX54xX9xX40xXaxX97xXbxX9xXdxX3dxX9xXb2xX9xX59xX389xX9xXbxX93xX109xX35xX9xXbxXaxX18xX40xXaxX9xX40xX35xX84xX40xX9xX161xX1caxX40xX9xX2cxX376xX40xX54xX9xXcx10a0cxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX9cxX40xX4bxX9xXbxX52xX2cxX9xXbxX93xX26xX84xX40xX9xXbxXeaxX93xX26xXfbxX40xX9xX59xXbdxX9xX59xX5exX5fxX2cxX9xX2cxX52xX2cxX9xX2cxX97xX33xX9xX2cxXaxX1a8xX40xXaxX9xX427xX93xX26xXfbxX40xX9xXbxXaxXcbxX2cxX9xXaxX35xX1d4xX40xX9xX427xX93xX26xX392xXbxX9xXdxX35xX1d4xXbxX4cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX151xX93xXbxXaxX24xXeaxX32xXexX7dfxX5exXaexX40xX4bxX9xX14exXaxX52xX40xXaxX9xX239xX9xX7dxX24xX3dxX35xX9xX361xX18xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Lương Khánh - Hoài Nam