Kết luận kỳ họp 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
f80ax125f1x14f7fx149b3x16992x11036x16a77x14818x16111xX7x14717x1245ax11a63xfb2dx1224bx12c53xX5x10adfxXax12584x13ac4x109cbxXexX3xX5x156b2x1227ax13a1axX3x1159fx16113xX3xX1x16a1cxXbxX3xfc88x11fdcxX3xX4x1459bxX6xX3x15f35x1212exX3x17b53xX6xX1axX3xX13xXdx139a8x10d85xX3xXex14077xX6xX3xXcxX37xX18xX1ax153abxX3x146a1x121c7xX1axX3exX0x15633xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfff7xX10xX6x1579cxXaxX12x13f5fx10adbxX6xX3xfa47xX18xX6x16ee8xX3xXex16a69xXdxX3xX54x10399xX3x14e16x13793xXdxX61xX3xX2axX2bxX3xX2dxX6xX1axX3xX13xXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX3x17a69x123ffxX3xX1xX20xXbxX3xX1cxX1dxX3xX23xX24x17df7xX3x13abax16580xX1axX3exX3xX4xX1x15019xX3xXcxX37x16ec6xX1axX3x129a6x148b7xX34xX3xXcx13324xX61xX3x17130xX9fxX3xXexX1xX40xX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX3xX98x17b80xX1axX3exX61xX3xXa6xX1xX27xX3xX1axX1xXdx126b4xX34xX3xX2axX2bxX3xX2dxX6xX1axX3xX13xXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX3xX4xX1xX27xX3xXexX37x1072fxX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX96xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xXaex114edx17147xXaxX3xX2dxX110xX37xX57xX10xX37xX9xXax12547xXaxX3x10456xXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX3exX9xXaxX11cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX1axX3exX9xXaxX23xXaxX3xX6xX5xXdxX3exX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX37xXaxX12xX0xXexX2dxX110xX57xX2bxX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxX34xX3exX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX11fxXdxX57xXexX1xfafexX3x11e69xX2x1124dxXbxX111x1669axX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX178xX3x16a52xX24xX17axXbxX111xX17fxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxX96xX2dxX6xX110xX1xX6xXexXdxX1axX1xX96x110cbxX1axX45xX1axX10xX11fxX7xX45xX2xfec5xX23xX23xX45xX2xX11cxX17axX57xX17cxX2xX1b2xfce6xX17cxX189xX23xXexX1b2xX11cxX17cx15c30xX5xX2xX96x10ac7xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX3xX23xX24xX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX3xX2dxX6xX1axX3xX13xXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX37xX12xX0xX45xXexX2dxX110xX57xX2bxX12xX0xX45xXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12xXcxX64xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX3xX1axX68xX2bxX61xX3xX2axX2bxX3xX2dxX6xX1axX3xX13xXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX3x11d2dx1741cxXaexX13xXcx13856xX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX3xX8axX8bxX3xX111xX10xX34xX3xX111x16304xXexX61xX3xX1cxX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX34xX6bxXexX3xX7x17c5bxX3xX1axX6bxXdxX3xX57xX18xX1axX3exX3xX7xX6xX18xX178xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12xX0xX7xXexX37xX110xX1axX3exX12xX2xX96xX3xX13xXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX3xX1cxX1xXdxX3xX4xff3fxX3xX57xfde9xX18xX3xX1xXdxXcdxX18xX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX3xX8axX27fxXdxX3xX1a9x1619bxXdxX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xfd1dxX1axX3exX3xX1a9x17891xX3xXcx12785xX1axX1xX3xX27xX2bxX3xX13xX1x15e2fxX1axX1xX3xX54x11eedxX6xX0xX45xX7xXexX37xX110xX1axX3exX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12x110f3xX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX3xX1a9xX68xX3xXaexX6xX1axX3xX4xX2efxX1axX3xX7x1166exX3xX8axXc1xX1axX3exX3xX254xXaexX6axf88bxX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX13xX1xX2efxX1axX1xX3xX54xX2f4xX6xX3xX8axX8bxX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX3xX1axX3exX18xX2bx1076cxX1axX3xXex13769xX4xX3xXexX19xXbxX3xXexX37xX18xX1axX3exX3xX57x1624fxX1axX3xX4xX1xX27xX3xX1a9xX68xX3x12a85xX18xX2bxX3xX4xX1xX14xX3xX5xX68xX34xX3xX1a9xXdxXcdxX4xX17fxX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xXexX37xX2efxX4xX1xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX61xX3xX2dxX18x11dc9xX1axX3exX3xX5x14defxX1axX3exX3xX5xX8bxX1axX1xX3xX8axX64xX110xX61xX3xX4xX1xX2e6xX3xX8axX64xX110xX61xX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xX1cxXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX61xX3xX3exXdxX2efxX34xX3xX7xX2efxXexX61xX3xX8axX33xX3xX111xXc1xX2bxX3xX37xX6xX3xX1axX1xXdx14727xX18xX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX61xX3xX1cxX1xX18xX2bxX14xXexX3xX8axXdxX33xX34xX3xX1axX3exX1xXdxX362xX34xX3xXexX37xX20xX1axX3exX3xXexX37xX110xX1axX3exX3xX4xX3a5xX1axX3exX3xXexX2efxX4xX3xX5exX18xXc1xX1axX3xX5x11a8fxX61xX3xX7x13528xX3xX57xX2e3xX1axX3exX3xX8axX2bfxXexX3xX1a9xX68xX3xXexX1xX338xX4xX3xX1xXdxXcdxX1axX3xX4xX2efxX4xX3xX57xX338xX3xX2efxX1axX3xX8axXa3xX18xX3xXexX40xX3xX111xX374xX2bxX3xX57xX338xX1axX3exX61xX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX3xX4xX2efxX4xX3xX5exX18xX2bxX3xX8ax16182xX1axX1xX3xX4xX27xX6xX3xX98xXc1xX1axX3exX61xX3xXbxX1xX2efxXbxX3xX5xX18xX19xXexX3xX4xX27xX6xX3xX6axX1xX68xX3xX1axX40xX2d4xX4xX3xX1a9xX3e8xX3xX3exXdxX6xX110xX3xX8axX2bfxXexX61xX3xX4xX1xX110xX3xXexX1xX18xX362xX3xX8axX2bfxXexX61xX3xX3exXdxX6xX110xX3xX37xX5bxX1axX3exX61xX3xX4xX1xX110xX3xXexX1xX18xX362xX3xX37xX5bxX1axX3exX61xX3xX8axX2bfxX18xX3xXexX1xXa3xX18xX61xX3xX8axXa3xX18xX3xXexX40xX61xX3xX5exX18xX2bxX3xX1xX110xX64xX4xX1xX3xX1cxXdxX14xX1axX3xXexX37xXabxX4xX61xX3xX111xX374xX2bxX3xX57xX338xX1axX3exX61xX3xXexX68xXdxX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX61xX3xXexX1xX18xX14x122e7xX61xX3xX3exX374xX2bxX3xX1xX19xX18xX3xX5exX18xXc1xX3xX37xX2bfxXexX3xX1axX3exX1xXdxX362xX34xX3xXexX37xX20xX1axX3exX61xX3xX5xX68xX34xX3xXexX1xX2bfxXexX3xXexX1xX110xX2efxXexX3xX37xX2bfxXexX3xX5xX2d4xX1axX3xXexX68xXdxX3xX7xXc1xX1axX3xX1a9xX68xX3xX1axX3exX374xX1axX3xX7xX2efxX4xX1xX3xX1axX1xX68xX3xX1axX40xX2d4xX4xX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12xX314xX3xX98xX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3x16b66xX362xX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX37exX18xX6xX1axX3exX61xX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX3xX98xXc1xX1axX3exX61xX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX3xX4xX1xX46axX18xX3xXexX37xX2efxX4xX1xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX1a9xX3e8xX3xX1axX1x15b80xX1axX3exX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX61xX3xX1cxX1xX18xX2bxX14xXexX3xX8axXdxX33xX34xX3xX4xX27xX6xX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX17fxX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3xX57axX362xX3xX98x159e7xX4xX3xX5axXdxX1axX1xX61xX3x15a4cxX1xX2bcxX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX61xX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xXaexX6xX1axX3xXa6xX2efxX1axX3xX7xX338xX3xX8axXc1xX1axX3exX61xX3xXa6xX1xX27xX3xXexX46axX4xX1xX3xX254xXaexX6axX342xX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX1a9xX68xX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3xX6axX3exX18xX2bxfca7xX1axX3xXa6xX1xXdxX14xX1axX3xXcxX1xX366xX1axX3exX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX618xX1xX2bcxX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xXaexX6xX1axX3xX4xX2efxX1axX3xX7xX338xX3xX8axXc1xX1axX3exX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xXa6xX1xX27xX3xXexX46axX4xX1xX3xX254xXaexX6axX342xX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX4x164f0xX1axX3exX3xX4xX1xX46axX18xX3xXexX37xX2efxX4xX1xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX1a9xX3e8xX3xX1axX1xX5cexX1axX3exX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX61xX3xX1cxX1xX18xX2bxX14xXexX3xX8axXdxX33xX34xX3xX4xX27xX6xX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX3xX1a9xX68xX3xX4xX1xX46axX18xX3xXexX37xX2efxX4xX1xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX1a9xX3e8xX3xX1axX1xX5cexX1axX3exX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX61xX3xX1cxX1xX18xX2bxX14xXexX3xX8axXdxX33xX34xX3xX4xX27xX6xX3xXaexX6xX1axX3xX4xX2efxX1axX3xX7xX338xX3xX8axXc1xX1axX3exX3xX254xXaexX6axX342xX3xXexX2e6xX1axX1xX17fxX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3xXcxX37xXa3xX1axX3x10c36xX41xX1axX3xX54xXc1xXdxX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX618xX1xX2bcxX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xXaexX6xX1axX3xX4xX2efxX1axX3xX7xX338xX3xX8axXc1xX1axX3exX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX618xX1xX2bcxX3xXa6xX1xX27xX3xXexX46axX4xX1xX3xX254xXaexX6axX342xX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX1a9xX68xX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3xX98xX68xX110xX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xXcxX1xXdxX362xX1axX61xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX61xX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xX4xX2efxX1axX3xX7xX338xX3xX8axXc1xX1axX3exX61xX3xX618xX1xX2bcxX3xXa6xX1xX27xX3xXexX46axX4xX1xX3xX254xXaexX6axX342xX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX4xX6ccxX1axX3exX3xX4xX1xX46axX18xX3xXexX37xX2efxX4xX1xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX1a9xX3e8xX3xX1axX1xX5cexX1axX3exX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX61xX3xX1cxX1xX18xX2bxX14xXexX3xX8axXdxX33xX34xX3xX4xX27xX6xX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX61xX3xX4xX27xX6xX3xXaexX6xX1axX3xX4xX2efxX1axX3xX7xX338xX3xX8axXc1xX1axX3exX3xX254xXaexX6axX342xX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX1a9xX68xX3xXexX37xX2efxX4xX1xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX4xX2efxX3xX1axX1xX374xX1axX3xXexX37xX110xX1axX3exX3xXexX1xX338xX4xX3xX1xXdxXcdxX1axX3xX4xX1xX60fxX4xX3xXexX37xX2efxX4xX1xX61xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX1a9xX2e3xX3xX8axX40x14b3fxX4xX3xXbxX1xX374xX1axX3xX4xX3a5xX1axX3exX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12xX5axXdxX3xXbxX1xX64xX34xX3xX4xX27xX6xX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX61xX3xXaexX6xX1axX3xX4xX2efxX1axX3xX7xX338xX3xX8axXc1xX1axX3exX3xX254xXaexX6axX342xX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX13xX1xX2efxX1axX1xX3xX54xX2f4xX6xX3xX1a9xX68xX3xX4xX2efxX4xX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3xX1axX362xX18xX3xXexX37xX362xX1axX3xX8axX8bxX3xXc1xX1axX1xX3xX1xX40x14d68xX1axX3exX3xX111xX2bfxX18xX3xX8axX14xX1axX3xX18xX2bxX3xXexX9fxX1axX3xX4xX27xX6xX3xX4xX2bfxXbxX3xX27xX2bxX61xX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX5exX18xX2bxX3e8xX1axX3xX8axX46axX6xX3xXbxX1xX40xX41xX1axX3exX61xX3xX3exX374xX2bxX3xX2dxX60fxX4xX3xX111xXabxX4xX3xXexX37xX110xX1axX3exX3xX111xX8bxX3xX1xX6bxXdxX61xX3xX8axX14xX1axX3xX34xX60fxX4xX3xXbxX1xXc1xXdxX3xX111xX10xX34xX3xX111xX26dxXexX61xX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX1axX1xX3xX1cx12719xX3xX5xX18xX19xXexX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12xX0xX7xXexX37xX110xX1axX3exX12xX189xX96xX3x1354bxX10xX34xX3xX111xX26dxXexX61xX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX1axX1xX3xX1cxX9efxX3xX5xX18xX19xXexX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX98xX99xX1axX3exX3xX6axX6xXdxX3xX1a9xX68xX3xX34xX6bxXexX3xX7xX27fxX3xX4xX2efxX3xX1axX1xX374xX1axX3xX1a9xX3e8xX3xX4xX2efxX4xX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX3xX8axX8bxX3xX8axX40xX8f3xX4xX3xX1cxX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xXexX64xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX3xX23xX1c5xX3xX4xX27xX6xX3xX254xXaexX13xXcxX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX0xX45xX7xXexX37xX110xX1axX3exX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12xXa16xX26dxXexX3xX1axX6bxXdxX3xX57xX18xX1axX3exX61xX3xXexX9fxX1axX1xX3xX4xX1xX2bfxXexX61xX3xX34xX60fxX4xX3xX8axX6bxX61xX3xX1xX19xX18xX3xX5exX18xXc1xX3xX1a9xXdxX3xXbxX1xX64xX34xX17fxX3xX4x17959xX1axX3xX4xX60fxX3xX5exX18xX2bxX3xX8axX46axX1axX1xX3xX4xX27xX6xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX1a9xX3e8xX3xX111xX426xX3xX5xX422xX3xX1cxX9efxX3xX5xX18xX19xXexX3xX8axXc1xX1axX3exX3xX1a9xXdxX362xX1axX61xX3xX254xXaexX13xXcxX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX3xX5exX18xX2bxX14xXexX3xX8axX46axX1axX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX1axX1xX3xX1cxX9efxX3xX5xX18xX19xXexX3xX2dx13dd0xX1axX3exX3xX1xXf1xX1axX1xX3xXexX1xX60fxX4xX3xX4xX2efxX4xX1xX3xX4xX1xX60fxX4xX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX1cxX1dxX3xX189xX11cxX2xX17cxX3x13ed0xX3xX189xX11cxX189xX11cxX3xX8axX27fxXdxX3xX1a9xX2d4xXdxX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3xX98xX64xXdxX3xXexX2efxX3xX57axX422xX3xX37exX18xX6xX1axX3exX3xX342x130fcxX1axX3exX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX618xX1xX2bcxX3x17b4exXdxX2efxX34xX3xX8axX27fxX4xX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX17fxX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX1axX1xX3xX1cxX9efxX3xX5xX18xX19xXexX3xX2dxXb61xX1axX3exX3xX1xXf1xX1axX1xX3xXexX1xX60fxX4xX3xX4xXc1xX1axX1xX3xX4xX2efxX110xX3xX4xX2efxX4xX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX178xX3xXcxX1xXdxX14xX18xX3xXexX40xX2d4xX1axX3exX3xX6axX3exX18xX2bxX667xX1axX3xX5axXb00xX1axX3xX13xX1xX2efxX1axX1xX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xXc11xXdxX2efxX34xX3xX8axX27fxX4xX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX17fxX3xX98xX64xXdxX3xXexX2efxX3xXcxX37xXa3xX1axX3xXcxX1xX46axX3xX6axX3exX20xX4xX3xXcxX1xX18xX19xX1axX61xX3xX618xX1xX2bcxX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX61xX3xX618xX1xX2bcxX3xXc11xXdxX2efxX34xX3xX8axX27fxX4xX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX17fxX3xX98xX64xXdxX3xXexX2efxX3xX6axX3exX3a5xX3x107f0xXdxX1axX1xX3xX98xX60fxX4xX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX618xX1xX2bcxX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX618xX1xX2bcxX3xXc11xXdxX2efxX34xX3xX8axX27fxX4xX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX17fxX3xX98xX64xXdxX3xXexX2efxX3xX6axX3exX18xX2bxX667xX1axX3xX5axXb00xX1axX3xX13xXdxX34xX61xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX61xX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX61xX3xX618xX1xX2bcxX3xXc11xXdxX2efxX34xX3xX8axX27fxX4xX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX1a9xX68xX3xX98xX64xXdxX3xXexX2efxX3xX6axX3exX18xX2bxX667xX1axX3xXa16xX18xX374xX1axX3xX13xXdxX34xX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX61xX3xX1axX3exX18xX2bxX362xX1axX3xX618xX1xX2bcxX3xXc11xXdxX2efxX34xX3xX8axX27fxX4xX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX98xX99xX1axX3exX3xX6axX6xXdxX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxX3xXbxXa6xX10xX1axXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX34xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX18xX34xX2dxX3xX57xX1xXdxX57xX10xX3xXdxXa6xX10xX1axXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX11fxXdxX57xXexX1xX178xX3xX17axX2xX17cxXbxX111xX17fxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX178xX3xX1bdxX2xX11cxXbxX111xX17fxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX178xX45xX45xXdxX96xX2dxX6xX110xX1xX6xXexXdxX1axX1xX96xX1a9xX1axX45xX1axX10xX11fxX7xX45xX2xX1b2xX23xX23xX45xX2xX11cxX17axX57xX17cxX2xX1b2xX1bdxX1bdxX17cxX2xXexX1b2xX2xX1c5xX17axX5xX189xX314xX1cxX2bxX314xX23xX24xX314xX2xX11cxX96xX1c9xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX3xX23xX24xX3xX4xX27xX6xX3xX2axX2bxX3xX2dxX6xX1axX3xX13xXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12xX254xXaexX13xXcxX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX3xX8axX3e8xX3xX1axX3exX1xX46axX3xXaexX6xX1axX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xX111xX10xX34xX3xX111xX26dxXexX61xX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX1axX1xX3xX1cxX9efxX3xX5xX18xX19xXexX3xX8axX27fxXdxX3xX1a9xX2d4xXdxX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3xX98xX64xXdxX3xXexX2efxX3xX54xX18xX1dxX1axX1xX3xXcxXdxX14xX1axX3xXd2exX64xX1axX1xX61xX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX61xX3xXaexX9fxX3xXexX1xX40xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX61xX3xXc11xXdxX2efxX34xX3xX8axX27fxX4xX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX1a9xX68xX3xX8axX99xX1axX3exX3xX4xX1xX9fxX3xX54xX99xX3xX5axXb00xX1axX3xX6axXb00xX34xX61xX3xX2axX2bxX3xX1a9xXdxX362xX1axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX61xX3xXcxX37xX40xX97exX1axX3exX3xXaexX6xX1axX3xX6axX6bxXdxX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX3xX98xX99xX1axX3exX3xX6axX6xXdxX17fxX3xX8axX3e8xX3xX1axX3exX1xX46axX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xXcxX2e6xX1axX1xX3xX27xX2bxX3xX98xX99xX1axX3exX3xX6axX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX1axX1xX3xX1cxX9efxX3xX5xX18xX19xXexX3xXaexX6xX1axX3xXcxX1xX40xX2dexX1axX3exX3xX1a9xX2e3xX3xX98xXc1xX1axX3exX3xX27xX2bxX3xXa6xX3a5xX1axX3exX3xX6xX1axX3xXexX2e6xX1axX1xX3xX98xX99xX1axX3exX3xX6axX6xXdxX3xX4xX2efxX4xX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX1cxX1dxX3xX189xX11cxX2xX11cxX3xX314xX3xX189xX11cxX2xX17cxX61xX3xX189xX11cxX2xX17cxX3xX314xX3xX189xX11cxX189xX11cxX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXaexX110xX57xX2bxXaxX12xX0xX7xXexX37xX110xX1axX3exX12xX23xX96xX3xXa6xXbdbxX1axX3exX3xXexX64xXdxX3xX1cxX1dxX3xX1xX20xXbxX3xX1axX68xX2bxX61xX3xX254xXaexX13xXcxX3xXcxX37xX18xX1axX3exX3xX40xX41xX1axX3exX0xX45xX7xXexX37xX110xX1axX3exX12xX3xX8axX8bxX3xX111xX10xX34xX3xX111xX26dxXexX3xX1cxX14xXexX3xX5exX18xXc1xX3xX1cxXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX3xX1a9xXdxXcdxX4xX3xXexX1xX338xX4xX3xX1xXdxXcdxX1axX3xX1axX1xXdxXcdxX34xX3xX1a9xX2e3xX3xX1cxXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX61xX3xX3exXdxX2efxX34xX3xX7xX2efxXexX3xX1a9xX68xX3xXexX1xXdxX3xX1xX68xX1axX1xX3xX1cxX9efxX3xX5xX18xX19xXexX3xX8axXc1xX1axX3exX17fxX3xX1cxXdxX33xX34xX3xXexX37xX6xX3xXexX68xXdxX3xX4xX1xX9fxX1axX1xX3xX8axXc1xX1axX3exX3xX8axX27fxXdxX3xX1a9xX2d4xXdxX3xX34xX6bxXexX3xX7xX27fxX3xXex159bfxX3xX4xX1xX60fxX4xX3xX8axXc1xX1axX3exX3xX1a9xX68xX3xX3exXdxXc1xXdxX3xX5exX18xX2bxX14xXexX3xXexX27fxX3xX4xX2efxX110xX61xX3xX1cxX1xXdxX14xX18xX3xX1axX64xXdxX3xX1cxX9efxX3xX5xX18xX19xXexX3xX8axXc1xX1axX3exX3xX8axX27fxXdxX3xX1a9xX2d4xXdxX3xX34xX6bxXexX3xX7xX27fxX3xXexX37xX40xX2dexX1axX3exX3xX1xX8f3xXbxX96xX45xX96xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77exX110xX18xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX110xX3xX4xX1xXdxX1axX1xXbxX1xX18xX0xX45xXbxX12