5 kiểu tóc búi cho nàng vẻ ngoài kiêu sa như công chúa
Nếu đã chán kiểu tóc “xoã xượi” gây vướng víu thì nàng hãy thử làm mới hình ảnh của mình với những kiểu tóc búi dễ làm lại cực kỳ kiêu sa, sang chảnh.
349cx42eexc5f3xa64axb597x889dx63c1xf62bx600fxX7x80baxb213x71bfxf2dfxcf3excbfbxX5x7615xXaxb84ax47e5xX3xd972xXdxa4a2xb59dxX3xXexe54bxX4xX3xe694x6f6fxXdxX3xX4xX1x10049xX3x10986x46e8xX26xd35axX3x4219xf8c0xX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxd835xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xe333xX3xX4x7977xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xX0xf4c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0eexX10xX6xee30xXaxX12xbd07x896dxX18xX3x7149x9b59xX3xX4xX1xd3aexX26xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3x55e2xa14bxX24xX64xX3xX75xX3exe60fxXdxb3c6xX3xX29x10800xed89xX3xX2bxX3ex7bf2xX26xX29xX3xX2bx81c4xX18xX3xXexX1x505exX3xX26xX27xX26xX29xX3xX1xX64xX81xX3xXexX1x76f9xX3xX5xX27x4d56xX3xXa0xX85xXdxX3xX1xX8fxX26xX1xX3x106baxX26xX1xX3xX4xd4cfxX6xX3xXa0xX8fxX26xX1xX3xX2bxX85xXdxX3xX26xX1x6ce5xX26xX29xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX5cxe401xX3xX5xX27xXa0xX3xX5x7103xXdxX3xX4xdc88xX4xX3xX15xedb4xX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xab85xX3xX7xX6xX26xX29xX3xX4xX1xXabxX26xX1xc30exX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6bcfxX24xX5cxX81xXaxX12xf023xX6xX18xX3xXa0x8272xXexX3xXexX1x461cxXdxX3xX29xXdxX6xX26xX3xX63xX17xX3xXexX1bxX4xX3xX26xX29xc944xX26xX3xXexX1xX8fxX3xXa0xX68xXdxX3xXexX1bxX4xX3xX4xXb0xX6xX3xX1exXd7xX26xX3xX4x5fe7xX26xX29xX3xX5cxX27xXdxX3xX1xc13exX26xX3xX2bxX27xX3xX4xX1xXd7xXa0xX3xX63xX60xX26xX3xX1exX114xX3xX2bxX6xXdxXf4xX3xX5fxX60xX18xX3xX15xX1xX41xX26xX29xX3xXa0xX18xb427xX26xX3x72f6xX18xX6xX81xX3xX5xXd7xXdxX3xX2bxX85xXdxX3xXa0xX68xXdxX3xXexX1bxX4xX3xX26xX29xX125xX26xX3xXexX1xX8fxX3xX1exXd7xX26xX3xX29xX68xXdxX3xX4xX1bxX3xXexX1xX17xX3xXexXdxX60xXbxX3xXex8043xX4xX3xX15xX60xXexX3xXexX1xX80xX26xX3xX2bxX85xXdxX3xXa0xX68xXdxX3xXexX1bxX4xX3xX26xX29xX125xX26xX3xX26xX29xX6xX26xX29xX3xX2bxX6xXdxX3xX26xX27xX81xXf4xX3xcbe4xX1bxX3xc243x7e80xXexX3xX26xX1xXdxaa71xX18xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX18xX10fxX4xXe8xX3xX1exX1fxXdxX3xX29xXdxX1fxXbxX3xX1exXd7xX26xX3xX29xX68xXdxX3xX5xX10fxXexX3xX75xX68xX4xX3xX2bxX85xXdxX3xX26xX29xX24xXd7xXdxX3xX1xX8fxX26xX1xX3xX7xX6xX26xX29xX3xX4xX1xXabxX26xX1xXe8xX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xXe8xX3xX6xXdxX3xX4xX13dxX26xX29xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX26xX29xX24xX68xXdxX3xX26xX1xX8fxX26xXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxe2f6xXdxX5cxXexX1xf926xX3xd31exX2xX13xXbxX75x4b22xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xa7a3x51edxX284xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284x8c4fxX283xef45xX4axX2xX284x97b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX283xX283xX2acxXexX274x43e3xX2xX13xX5xb236xd36cxXdxXa0xX29xX7xX2c2xX10xXa0xX5cxX10xXbxX2c2xX2bxX26xX2c2xX7xX1xX6xX1cexX10xXf4xd92axXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX283xX284xX284xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xXcxX1bxX4xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xX26xX9cxX6xX3xX63x4a79xX18xX3xX1exX1fxXdxX3xX63xX146xX26xX3xX29xXdxXabxX26xX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xXcxX1bxX4xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xX26xX9cxX6xX3xX63xX35fxX18xX3xX5xX27xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX63xX146xX26xX3xX29xXdxXabxX26xX3xX2bxX27xX3xX5cxXd0xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdx809cxX26xXf4xX3xaf00xX35fxX18xX3xXexXdxX36xX26xXe8xX3xX1xX64xX81xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xXexX1bxX4xX3xX26xX9cxX6xX3xX63xX35fxX18xX3xX7xX6xX18xX3xX63xX1bxX3xX5xX18x90edxX26xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xX18xX41xXdxX3xXexX1bxX4xX3xX16cxX18xX6xX3xX1x5d5bxXa0xX3xbb06xX3xX29xXdxXbexX6xXf4xX3xX104xXd7xX26xX3xX4xX1bxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xXabxX3xX5xb1f2xX26xX29xX3xXexX1bxX4xX3xX404xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xeb3fxX26xX1xX3xX63xX35fxX18xX3xX63xX17xX3xXa0xX68xXdxX3xXexX1bxX4xX3xXexX1cexX41xX26xX29xX3xX5cxX27xX81xX3xX1xX146xX26xXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX283xX2b2xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX283xX13xX283xXexX2c1xX2aexX2b2xX274xX5xX13xX2c2xX284xXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX283xX2b2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX10axX6xX18xX3xX63xX1bxXe8xX3xX1exXd7xX26xX3xXexXdxX60xXbxX3xXexX19fxX4xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX5cxX3exX85xXdxX3xX4xXb0xX6xX3xXexX1bxX4xXe8xX3xX5xX18xX3ebxX26xX3xX2bxX27xX24xX3xX1xX401xXa0xX3xXexX3exX146xX26xX29xX3xXexXdbxX3xX1cexX3ebxXdxX3xX29xX27xXdxX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xX18xX41xXdxX3xXexX1bxX4xX3xXexX1cexX36xX26xX3xX75xX18xX169xX26xX29xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX1xX401xXa0xX3xXexX1bxX4xX3xX5cxX3exX85xXdxXf4xX3xX3c3xX80xX81xX3xX5xX27xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xXa0xX6xX26xX29xX3xX1xX8fxX26xX1xX3xX5cxX68xX26xX29xX3xX4xXb0xX6xX3xXexX1bxX4xX3xXexX60xXexXe8xX3xXbxX1x863cxX3xX1xX7bxXbxX3xX2bxX85xXdxX3xX4xX68xX4xX3xX1exXd7xX26xX3xX4xX1bxX3xXa0xX68xXdxX3xXexX1bxX4xX3xX26xX29xX6xX26xX29xX3xX2bxX6xXdxXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX283xX2xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX2b2xX2xX283xXexX2xX2bdxX2aexX274xX5xX2b2xX2c2xX283xXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX283xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xXcxX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX29xb934xX26xX3xX29xX27xX26xX29xX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX3c3xX35fxX18xX3xXexXdxX36xX26xXe8xX3xX1xX64xX81xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xXexX1bxX4xX3xX63xX18xX41xXdxX3xX26xX29xXdbxX6xX3xX1exb9abxX26xX29xX3xX26xaf17xXexX3xX2bxd8efxX26xX29xXf4xX3x50a9xX3xX1exX3exX85xX4xX3xX26xX27xX81xXe8xX3xX1exXd7xX26xX3xX4xX1bxX3xXexX1xX17xX3xX26xX85xXdxX3xX5xX41cxX26xX29xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xX42cxX26xX1xX3xX63xX35fxX18xX3xX63xX17xX3xX63xXabxXa0xX3xX1exXabxX24xX3xX63xX10fxX3xXbxX1xX3ebxX26xX29xX3xX4xXb0xX6xX3xXexX1bxX4xXe8xX3xX7xX6xX18xX3xX63xX1bxX3xXexa9b4xX3xXexX7c8xX3xX5xX18xX41xX26xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xX18xX41xXdxX3xX26xX29xXdbxX6xX3xXexX7c8xX3xX5cxX3exX85xXdxX3xX63xX18xX41xXdxX3xXexX1bxX4xX3xX5xX36xX26xX3xXexX1cexX36xX26xX3xXexXd7xX24xX3xXexX1xX27xX26xX1xX3xXa0xX10fxXexX3xX1exX1fxXdxX3xXexX1bxX4xX3xX26xX1xX41cxXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX2acxX2aexXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX2b2xX283xX2xXexX284xX2b2xX2c1xX2xX5xX2aexX2c2xX2b2xXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX2acxX2aexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xXcxX1bxX4xX3xXexX60xXexX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX3c3xX35fxX18xX3xXexXdxX36xX26xX3xXexX1xX125xXexX3xXa0xX10fxXexX3xX1exX8axXa0xX3xXexX1bxX4xX3xX4xX24xX26xX3xX1cexX60xXexX3xXexX1xX10xX24xX3xX63xX3exX114xX26xX29xX3xX4xX1x104d0xX24xX3xXexX7c8xX3xXexX1cexX36xX26xX3xX75xX18xX169xX26xX29xX3xX5cxX3exX85xXdxX3xX1exX36xX26xX3xX4xX770xX26xX3xX5xXd7xXdxXf4xX3xX59xX64xX81xX3xX4xX169xX3xX29xX125xX26xX29xX3xXexX60xXexX3xX63xX17xX3xXexX24xX27xX26xX3xX1exX10fxX3xX1exX8axXa0xX3xXexX1bxX4xX3xX41xXa0xX3xX7xX68xXexX3xX2bxX27xX24xX3xX5cxX6xX3xX63xX35fxX18xXf4xX3xX10axX6xX18xX3xX15xX1xXdxX3xXexX1xX125xXexX3xX1exX8axXa0xX3xXexX1bxX4xX3xXexX1xX10xX24xX3xX63xX3exX114xX26xX29xX3xX4xX1xX96cxX24xXe8xX3xX1exXd7xX26xX3xX4xX1bxX3xXexX1xX17xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xX1exX8axXa0xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX767xX26xX29xX3xX5cxX27xX81xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xXexX1bxX4xXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX283xX13xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX2b2xX2b2xX2c1xXexX274xX2bdxX2bdxX284xX5xX2aexX2c2xX13xXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX283xX13xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX10axX6xX18xX3xX63xX1bxXe8xX3xX16cxX18xX1cfxX26xX3xX1exX8axXa0xX3xXexX1bxX4xX3xX2bxX27xX24xX3xX1exX36xX26xX3xXexX1cexX24xX26xX29xX3x7946xXexX1xX10xX24xX3xX4xX1xXdxX1d5xX18xX3xX1cexX6xX3xX7xX6xX18xX3xX63xX35fxX18x8cc8xX3xX1cexX3ebxXdxX3xX5cxX5edxX26xX29xX3xX15x3f72xXbxX3xXexX1bxX4xX3xX29xX1xXdxXa0xX3xX5xXd7xXdxXf4xX3xX3c3xX80xX81xX3xX5xX27xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1cexX10xXexX1cexX24xXe8xX3xX29xXdxXabxX26xX3xX5cxX76cxXe8xX3xX15xX1xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX42cxX3xXa0xX85xXdxX3xXa0xX2cxX3xXa0xX27xX3xX4xX770xX26xX3xX1cexX1cfxXexX3xXa0xX68xXexX3xXa0xX2cxXe8xX3xX26xXbexX3xXexX8axX26xX1xXf4xX3xX104xXd7xX26xX3xX29xX68xXdxX3xX26xX36xX26xX3xXexX1xX9cxXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX283xX2b2xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX13xX2acxX13xXexX13xX274xX284xX283xX5xX2bdxX2c2xX274xXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX283xX2b2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xXcxX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX75xX24xX125xX26xX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX3c3xX35fxX18xX3xXexXdxX36xX26xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xXexX1bxX4xX3xX63xX18xX41xXdxX3xX26xX29xXdbxX6xXe8xX3xX5xX10fxX26xX3xX26xX29xX3exX7bxX4xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xX18xX41xXdxX3xX26xX29xXdbxX6xX3xX1cexX3ebxXdxX3xX26xX1xX96cxXexX3xX16cxX18xX6xX3xX15xX1xX10xX3xX1xX404xXf4xX3xX10axX6xX18xX3xX63xX1bxXe8xX3xXexX60xXexX3xX63xX18xX41xXdxX3xXexX1bxX4xX3xX5xXd7xXdxXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX2xX2c1xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX13xX284xX2b2xXexX284xX2aexX283xX283xX5xX2c1xX2c2xX2aexXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX2xX2c1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX10axX6xX18xX3xX63xX1bxXe8xX3xX1exXd7xX26xX3xX4xX1bxX3xXexX1xX17xX3xX5cxX5edxX26xX29xX3xX15xXb55xXbxX3xXexX1bxX4xX3xX1exX8fxX26xX1xX3xXexX1xX3exX114xX26xX29xX3xX63xX17xX3xX15xXb55xXbxX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xX18xX41xXdxX3xXexX1bxX4xXf4xX3xcbb5xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX75xX24xX125xX26xX3xX26xX27xX81xX3xXexX3exX146xX26xX29xX3xX63xX169xXdxX3xX63xX146xX26xX3xX29xXdxXabxX26xX3xX2bxX27xX3xX5xX64xX26xX29xX3xXa0xXd7xX26xXf4xX3xX104xXd7xX26xX3xX4xX1bxX3xXexX1xX17xX3xXexX1xX6xX81xX3xX63x5069xXdxX3xX15xXb55xXbxX3xXexX1bxX4xX3xX63xX17xX3xXexadfdxX26xX29xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xXdxX3bfxX18xX3xX63xX27xXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX2xX2xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX13xX2b2xX2b2xXexX2xX283xX13xX274xX5xX283xX2c2xX2bdxXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX2xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xXcxX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xXexX1xX125xXexX3xX26xX1fxXexX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX3c3xX35fxX18xX3xXexXdxX36xX26xXe8xX3xX1exXd7xX26xX3xX1xX64xX81xX3xX1exX18xX10fxX4xX3xXexX1bxX4xX3xX63xX18xX41xXdxX3xX26xX29xXdbxX6xXf4xX3xX10axX6xX18xX3xX63xX1bxXe8xX3xX1xX64xX81xX3xX26xX85xXdxX3xX5xX41cxX26xX29xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xX63xX35fxX18xX3xX63xX17xX3xXa0xX68xXdxX3xXexX1bxX4xX3xX5cxX27xX81xX3xX1xX146xX26xXf4xX3xXcxXdxX60xXbxX3xX63xX1bxXe8xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX63xX18xX41xXdxX3xXexX1bxX4xX3xXexX1xX27xX26xX1xX3xX284xX3xXbxX1xX35fxX26xXe8xX3xX75xX24xX125xX26xX3xX5xXd7xXdxX3xXa0xX10fxXexX3xX4xX1xX1fxXexX3xX2bxX27xX3xX4xX169xX3xX63xX76cxX26xX1xX3xXexX1cexXdbxX4xX3xXexXdxX3bfxXbxX3xX1exX767xX26xX29xX3xXbxX1xX3exX146xX26xX29xX3xXbxX1xX68xXbxX3xXexX1xX125xXexX3xX26xX1fxXexXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX283xX2c1xX2aexXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX274xX2acxX2xXexX2bdxX274xX2bdxX2bdxX5xX2aexX2c2xX2c1xXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX283xX2c1xX2aexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX10axX6xX18xX3xX15xX1xXdxX3xX75xX24xX125xX26xX3xX26xX1xXb55xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xXexX1bxX4xX3xX4xX770xX26xX3xX5xXd7xXdxXe8xX3xX1exXd7xX26xX3xX16cxX18xX1cfxX26xX3xXexX1bxX4xX3xX5xXd7xXdxX3xX29xX720xX26xX3xX29xX27xX26xX29xX3xX1cexX3ebxXdxX3xX5cxX5edxX26xX29xX3xX15xXb55xXbxX3xX26xX1xX41cxX3xX63xX17xX3xX4xX169xX3xX63xX76cxX26xX1xX3xX1xX24xX27xX26xX3xXexX24xX27xX26xX3xXbxX1xX35fxX26xX3xXexX1bxX4xX3xX4xX770xX26xX3xX5xXd7xXdxXf4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX284xX2b2xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX274xX2xX13xXexX13xX2c1xX283xX2xX5xX2xX2acxX2c2xX2xX2acxXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX284xX2b2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX24xX5cxX81xXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxXexX10xX75xXexX2c2xX6xX5xXdxX29xX26xX272xX3xX4xX10xX26xXexX10xX1cexX279xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXexX1xX18xXa0xX1exX3xX5cxX1xXdxX5cxX10xX3xXdxX1cbxX10xX26xXexX10xX1cexXaxX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX26dxXdxX5cxXexX1xX272xX3xX274xX2xX13xXbxX75xX279xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX272xX3xX2b2xX2acxX2c1xXbxX75xX279xXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX272xX4axX4axXdxXf4xX1exX6xX24xX1xX6xXexXdxX26xX1xXf4xX2bxX26xX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2aexX4axX2xX284xX2b2xX5cxX2b2xX2xX2b2xX284xX2bdxX2b2xX2xXexX283xX2aexX2b2xX13xX2xX5xX2acxXf4xX2d7xXbxX29x68a3xX1cexX9xX2c1xX283xX2c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX26dxXdxX5cxXexX1xX9xXaxX274xX2xX13xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX2b2xX2acxX2c1xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX1cexX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xXcxXdxX26xX3xX5xXdxX36xX26xX3xX16cxX18xX6xX26xX272xX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2c2xXexX1xX18xXa0xX1exX2c2xX6xX26xX5cxX2c2xX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe84axXdbxX3xX63xX24xX68xX26xX3xX283xX3xX75xX18xX3xX1xX3exX85xX26xX29xX3xX7x78afxX3xX5xX36xX26xX3xX26xX29xX41xXdxX3xXexX1cexX24xX26xX29xX3xXa0xX5edxX6xX3xXexX1xX18xX3xX26xX27xX81xXaxX3xX1xX1cexX10x88daxX9xXaxX4axX5xX6xXa0xX2c2xX5cxX10xXbxX4axX5cxX18xX2c2xX5cxX24xX6xX26xX2c2xX283xX2c2xX75xX18xX2c2xX1xX18xX24xX26xX29xX2c2xX7xX10xX2c2xX5xX10xX26xX2c2xX26xX29xX24xXdxX2c2xXexX1cexX24xX26xX29xX2c2xXa0xX18xX6xX2c2xXexX1xX18xX2c2xX26xX6xX81xX4axX2xX2c1xX2aexX2aexX283xX2b2xXf4xX1xXexXa0xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX4axXa0xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX284xX2acxX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2b2xX4axX2xX2acxX13xX5cxX13xX2xX2acxX2b2xX274xX13xX274xXexX274xX2xX2b2xX2b2xX2bdxX5xX2acxXf4xXbxX26xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14baxXdbxX3xX63xX24xX68xX26xX3xX283xX3xX75xX18xX3xX1xX3exX85xX26xX29xX3xX7xX14cexX3xX5xX36xX26xX3xX26xX29xX41xXdxX3xXexX1cexX24xX26xX29xX3xXa0xX5edxX6xX3xXexX1xX18xX3xX26xX27xX81xXaxX3xX1xX1cexX10xX14efxX9xXaxX4axX5xX6xXa0xX2c2xX5cxX10xXbxX4axX5cxX18xX2c2xX5cxX24xX6xX26xX2c2xX283xX2c2xX75xX18xX2c2xX1xX18xX24xX26xX29xX2c2xX7xX10xX2c2xX5xX10xX26xX2c2xX26xX29xX24xXdxX2c2xXexX1cexX24xX26xX29xX2c2xXa0xX18xX6xX2c2xXexX1xX18xX2c2xX26xX6xX81xX4axX2xX2c1xX2aexX2aexX283xX2b2xXf4xX1xXexXa0xXaxX12xX14baxXdbxX3xX63xX24xX68xX26xX3xX283xX3xX75xX18xX3xX1xX3exX85xX26xX29xX3xX7xX14cexX3xX5xX36xX26xX3xX26xX29xX41xXdxX3xXexX1cexX24xX26xX29xX3xXa0xX5edxX6xX3xXexX1xX18xX3xX26xX27xX81xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX1cbxX5edxX26xX29xX3xX75xX10xXa0xX3xX26xX1xXbexX26xX29xX3xX75xX18xX3xX1xX3exX85xX26xX29xX3xXexX1xX114xXdxX3xXexX1cexX6xX26xX29xX3xX26xX27xX24xX3xX7xX14cexX3xX5xX36xX26xX3xX26xX29xX41xXdxX3xXexX1cexX24xX26xX29xX3xXa0xX5edxX6xX3xXexX1xX18xX3xX26xX27xX81xX3xX26xX1xX96cx84d1xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxff48xXdbxX6xX3xX4xX1xX720xX26xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xXbxX1xX5edxX3xX1xX7bxXbxX3xX63xX17xX3xXexX1cexX404xX3xX26xX36xX26xX3xX75xXdxX26xX1xX3xX63xXb55xXbxXaxX3xX1xX1cexX10xX14efxX9xXaxX4axXexX1xX24xXdxX2c2xXexX1cexX6xX26xX29xX4axX5xX18xX6xX2c2xX4xX1xX24xX26xX2c2xX15xXdxX10xX18xX2c2xXexX24xX4xX2c2xXbxX1xX18xX2c2xX1xX24xXbxX2c2xX5cxX10xX2c2xXexX1cexX24xX2c2xX26xX10xX26xX2c2xX75xXdxX26xX1xX2c2xX5cxX10xXbxX4axX2xX2c1xX274xX283xX2bdxX283xXf4xX1xXexXa0xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX4axXa0xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX284xX2acxX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX283xX2acxX4axX2xX2acxX2bdxX5cxX274xX284xX2acxX13xX274xX2xX2bdxXexX13xX13xX2aexX2aexX284xX5xX2acxXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16fbxXdbxX6xX3xX4xX1xX720xX26xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xXbxX1xX5edxX3xX1xX7bxXbxX3xX63xX17xX3xXexX1cexX404xX3xX26xX36xX26xX3xX75xXdxX26xX1xX3xX63xXb55xXbxXaxX3xX1xX1cexX10xX14efxX9xXaxX4axXexX1xX24xXdxX2c2xXexX1cexX6xX26xX29xX4axX5xX18xX6xX2c2xX4xX1xX24xX26xX2c2xX15xXdxX10xX18xX2c2xXexX24xX4xX2c2xXbxX1xX18xX2c2xX1xX24xXbxX2c2xX5cxX10xX2c2xXexX1cexX24xX2c2xX26xX10xX26xX2c2xX75xXdxX26xX1xX2c2xX5cxX10xXbxX4axX2xX2c1xX274xX283xX2bdxX283xXf4xX1xXexXa0xXaxX12xX16fbxXdbxX6xX3xX4xX1xX720xX26xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xXbxX1xX5edxX3xX1xX7bxXbxX3xX63xX17xX3xXexX1cexX404xX3xX26xX36xX26xX3xX75xXdxX26xX1xX3xX63xXb55xXbxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX1cbxX68xX4xX3xXa0xe507xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX26xX29xX125xX26xX3xX1xXdxX3bfxX26xX3xX26xX6xX81xX3xX63xX6xX26xX29xX3xX74xX5xX27xXa0xX3xXa0xX3exX6xX3xX5xX27xXa0xX3xX29xXdxX1bxX7dxX3xXexX1cexX36xX26xX3xXexX1xX76cxX3xXexX1cexX3exX114xX26xX29xX3xX4xX68xX4xX3xXa0xX18d2xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX74xX1xX24xXexX3xX1xXdxXexX7dxX3xX63xX3exX7bxX4xX3xX29xXdxX85xXdxX3xXexX1cexX2cxX3xX5xXdbxX6xX3xX4xX1xX720xX26xX3xX26xX1xX1cfxXexX3xX5xX27xX3xX26xX1xXbexX26xX29xX3xX4xX41xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX4xX1bxX3xX29xX3exX146xX26xX29xX3xXa0x7bb6xXexX3xX5cxX27xXdxX3xXexX1xX6xX26xX1xX3xXexX1fxXf4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax89f5xX68xX81xX3xX63xX146xX26xX3xX7xX125xX4xX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX4xX41xX26xX29xX3xX7xX404xXaxX3xX1xX1cexX10xX14efxX9xXaxX4axXexX1xX24xXdxX2c2xXexX1cexX6xX26xX29xX4axX2bxX6xX81xX2c2xX5cxX24xX26xX2c2xX7xX6xX4xX2c2xX4xX1xX24xX2c2xX26xX6xX26xX29xX2c2xX4xX24xX26xX29xX2c2xX7xX24xX4axX2xX2c1xX2b2xX284xX13xX2xXf4xX1xXexXa0xXaxX12xX0xXdxXa0xX29xX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX4axXa0xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX284xX2acxX4axX26xX10xX26dxX7xX4axX284xX2acxX284xX13xX4axX2xX2acxX2bdxX5cxX283xX2xX2acxX2acxX2xX2b2xX2c1xXexX2aexX2xX274xX2bdxX5xX13xX2c2xX2aexX2aexX2aexX2aexXf4xX2d7xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xXdxX17xX18xX3xXexX1bxX4xX3xX1exX1fxXdxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxX2cxX3xX26xX29xX24xX27xXdxX3xX15xXdxX36xX18xX3xX7xX6xX3xX26xX1xX3exX3xX4xX41xX26xX29xX3xX4xX1xX1fxX6xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX2bxX12xX0xX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1988xX68xX81xX3xX63xX146xX26xX3xX7xX125xX4xX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX4xX41xX26xX29xX3xX7xX404xXaxX3xX1xX1cexX10xX14efxX9xXaxX4axXexX1xX24xXdxX2c2xXexX1cexX6xX26xX29xX4axX2bxX6xX81xX2c2xX5cxX24xX26xX2c2xX7xX6xX4xX2c2xX4xX1xX24xX2c2xX26xX6xX26xX29xX2c2xX4xX24xX26xX29xX2c2xX7xX24xX4axX2xX2c1xX2b2xX284xX13xX2xXf4xX1xXexXa0xXaxX12xX1988xX68xX81xX3xX63xX146xX26xX3xX7xX125xX4xX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX4xX41xX26xX29xX3xX7xX404xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX1cexX24xX26xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xXcxX1cexX6xX26xX29xX3xXbxX1xX19fxX4xX3xXa0xX5edxX6xX3xX1x74fbxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX26xX29xX3xX2bxXee7xX26xX3xXbxX1xX770xX26xX29xX3xX4xXb0xX6xX3xX16fbxX80xXa0xX3x3b5axXdxX6xX3xXe91xX1xX6xX26xX29xX3xX63xX3exX7bxX4xX3xX75xX80xX81xX3xX5cxXdbxX26xX29xX3xXexX1cexX36xX26xX3xXexX41xX26xX29xX3xXa0xX27xX18xX3xX4xX146xX3xX1exXabxX26xX3xX2bxX27xX3xX15xXdxX17xX18xX3xX5cxX68xX26xX29xX3xX1xXdxX3bfxX26xX3xX63xXd7xXdxXf4xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX18xX5xX12xX0xX5cxXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cexXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xX4axX5cxXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX24xX18xX1cexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3x46a0xXa0xX5cxX10xXbxXf4xX2bxX26xX0xX4axXbxX12