Quy định độ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền các cấp khóa tới có gì mới?
Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cấp trực thuộc trung ương là tháng 9/2020.
f1cx1d6exa073x80cax9017x631dx3e41xd0abx3a8fxX7x5b3ax8c93x4c3fxcd5fxa9bexa67bxX5x5095xXax92cax3bdcx901dxc809xX3x4bc9x8997xe406xX1xX3xX17x5cf2xX3xXexX14x2ae9xXdxX3xXexae2exXdxX3xX4x5179xX3xX4x5900xXbxX3xaf4fxX15x8605xX3xX4xX1x5c44xX19xX1xX3x4d76xX14xX15x84f1xX19xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xb3f2xX1xbfcbxX6xX3xXex5672xXdxX3xX4xX49xX3xaddax2adexX3x27d6xX4dxXdx4323xX0xcf43xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7b6exX10xX6xc8b0xXaxX12xXcxX1x209cxXdxX3xX17xXdx7f22xX56xX3xXexX35xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX31xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX31xX3x7f87xXcxXcxX13xX31xX3xX4xX25xX4xX3xX17xdac9x2168xX19xX3xXexX1xX77xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXex9cc3xX18xX3xadecxX3x7bcbx75d9xX3xX1xX1dxXdxX3xX17x8ea7xXdxX3x1c99xX4dxXdxX3xX4xX2cxXbxX3xXexXbfxb708xX4xX3xXexX1xX14xX1dxX4xX3xXexXbfxX14xX19xX53xX3xbdb3x9bbexX19xX53xX3xX5xXb1xX3xXexX1xX25xX19xX53xX3x8cb6xX5bx2c6dx66cfxXf8xXf9x9d8exX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx464fxXb0xX6dxX15xXaxX12xX10cxX6xX19xX3xa664xX1xX2cxXbxX3xX1xXb1xX19xX1xX3xXcxXbfxX14xX19xX53xX3xXe8xXe9xX19xX53xX3x8980xe13axX19xX53xX3xXcfx8434xX6xX3xc114xX6xX19xX3xX1xXb1xX19xX1xX3xa635x63edxXexX3xX5xX14x2817xX19xX3xX7xXccxX3xad9exXf9xX3xX4xX2fxX6xX3xX10cxX1dxX3xX116xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xXcfxX3cxX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX25xXdxX3xX4xX29xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX3xXcfxXb1xX3xXexXbfxX54xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xX4xX1xX14xX15xb2b5xX19xX3xX56x53f7xX19xX31xX3xX5x671bxX3xX5xX14xX143xX19xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xX17xXccxXdxX3xXcfxX4dxXdxX3xX19xX1xe280xX19xX3xX7xXd9xX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX19xX1xXdx5b1cxX56xX3xX47xc834xX3xXf8xXf9xXf8xXf9xX3xa893xX3xXf8xXf9xXf8x2265xXfcxX0xX5bxXbxX12xX0xXexX6xX134xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX56xX6xXbfxX53xXdxX19xd3a6xX3xXf8xXbxXc4xX3xX6xX14xXexXb0x25a2xXaxX12xX0xXexX134xXb0xX6dxX15xX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXdxX56xX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX56xX7xXc2xXbxX1xXb0xXexXb0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX39xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX25xXdxX3xX4xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX31xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX47xX1xX49xX6xX3xXexX4dxXdxX3xX4xX49xX3xX53xX54xX3xX56xX4dxXdxX59xX3xX1xX54xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXfcxX134xX6xXb0xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfcxXcfxX19xX5bxX19xX10xbd76xX7xX5bxX2xXf6x7232xXf8xX5bxX2xXf9xX149xX6dxX1e0xX2xXf8xX2xXf8xX2xc9c5xXexX2a1xXf8xXf9xX2aexX5xX2xXfcxb3aaxXbxX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX25xXdxX3xX4xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX31xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX47xX1xX49xX6xX3xXexX4dxXdxX3xX4xX49xX3xX53xX54xX3xX56xX4dxXdxX59xXaxX3xX6dxX6xXexX6xXc2xXbxX1xXb0xXexXb0xXc2xXb0xXbfxXdxX53xXdxX19xX6xX5xXc2xX7xXbfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1faxX5bxX5bxXdxX56xX6xX53xX10xX7xXfcxXcfxXb0xXcfxXfcxXcfxX19xX5bxX14xXbxX5xXb0xX6xX6dxX10xX6dxX5bxX47xXbfxXdxX53xd05axX56xXdxX6xX1xX29cxX47xX5xX15x1e63xX14xX346xXcfxX10xX14xX47xX53xX5bxXf8xXf9xX2xXf6x38d0xX2xXf9xX35cxXf8xX1e0xX5bxX1xXb0xXdxX35cxX19xX53xX1xXdxX35cxXexXbfxX14xX19xX53xX35cxX14xXb0xX19xX53xX35cxX39xXb0xX134x635axXfcxX2b7xXbxX53xXaxX3xX6dxX6xXexX6xXc2xX6dxX10xX7xX4xX9xXaxX6axX1dxXdxX3xX19xX53xX1xX18xX3xXcxXbfxX14xX19xX53xX3xXe8xXe9xX19xX53xX3xX2xX2xX3xX6dxXdxbe81xX19xX3xXbfxX6xX3xXcfxXb1xXb0xX3xX17x24f9xX14xX3xXexX1xX25xX19xX53xX3xX2xXf9xX3xX17xXe8xc08fxX4xX3xXc4xX10xX56xX3xX5xXb1xX3xX134xXe8xX4dxX4xX3xXex4b83xXb0xX3xX17xXb1xX3xX39xX14xX6xX19xX3xXexXbfx93b4xX19xX53xX3xX4xX1xXb0xX3xX12bxX3cexXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX5xX3b0xX19xX3xXexX1x6495xX3x7099xa304xX3f4xX3f4xX3xX4xX2fxX6xX3xX12bxX12cxX19xX53xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexXbfxX12xX0xXexXbfxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX6xXbxXexXdxXb0xX19xXaxX12xX6axX1dxXdxX3xX19xX53xX1xX18xX3xXcxXbfxX14xX19xX53xX3xXe8xXe9xX19xX53xX3xX2xX2xX3xX6dxXdxX3a5xX19xX3xXbfxX6xX3xXcfxXb1xXb0xX3xX17xX3b0xX14xX3xXexX1xX25xX19xX53xX3xX2xXf9xX3xX17xXe8xX3bexX4xX3xXc4xX10xX56xX3xX5xXb1xX3xX134xXe8xX4dxX4xX3xXexX3cexXb0xX3xX17xXb1xX3xX39xX14xX6xX19xX3xXexXbfxX3dbxX19xX53xX3xX4xX1xXb0xX3xX12bxX3cexXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX5xX3b0xX19xX3xXexX1xX3f1xX3xX3f3xX3f4xX3f4xX3f4xX3xX4xX2fxX6xX3xX12bxX12cxX19xX53xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxXexX6dxX12xX0xX5bxXexXbfxX12xX0xX5bxXexX134xXb0xX6dxX15xX12xX0xX5bxXexX6xX134xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXb0xX6dxX15xXaxX12xXcxX1xX10xXb0xX3xX17xX49xX31xX3xXcfxXdxX1d0xX4xX3xXc4xX25xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXcfxXb1xX3xXexX1xX72xXdxX3xX17xXdxX77xX56xX3xXexX35xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX25xXdxX3xX4xX29xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX4x887dxX19xX3xX4xX3f1xX3xX12bxXdxX77xX56xX3x8223xXfcxX52dxX3xXcfxXb1xX3xX12bxXdxX77xX56xX3xX52dxXfcxXf8xX31xX3xXa5x5ac3xX4xX3xX52dxX3xbca5xX1xX3b0xX19xX3xX3f4xX3f4xX3xX116xX1xc5bfxX3xXexX1xX18xX3xX7xXccxX3xX52dxX1e0xXc2xX3xX116xXcxX5bxXcx9221xX31xX3xX19xX53xXb1xX15xX3xX52dxXf9xX5bxX1e0xX5bxXf8xXf9xX2xXf6xX3xX4xX2fxX6xX3xX10cxX1dxX3xX116xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xXcfxX3cxX3xX17xX3cexXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX17xX12cxX19xX53xX3xX134xX1dxX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xXexXdxX13exX19xX3xXexX4dxXdxX3xX12bxX3cexXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX17xX3cexXdxX3xX134xXdxX77xX14xX3xXexXb0xXb1xX19xX3xX39xX14xXccxX4xX3xX5xX3b0xX19xX3xXexX1xX3f1xX3xX3f3xX3f4xX3f4xX3f4xX3xX4xX2fxX6xX3xX12bxX12cxX19xX53xX3xX17xX77xX3xX1xXe8xX4dxX19xX53xX3xX6dxbf87xX19xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX1d0xX19xX31xX3xX134xX12cxXb0xX3xX17xX12cxX56xX3xX7xXd9xX3xX17x6b6dxX19xX53xX3xX134xX1dxX3xXexXbfxXb0xX19xX53xX3xX1xX1d0xX3xXexX1xXccxX19xX53xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xXfcxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXb0xX6dxX15xXaxX12xX116xX53fxX3xXexX1xX77xX31xX3xXexX1xX72xXdxX3xX17xXdxX77xX56xX3xXexX35xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX31xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX31xX3xXa5x5636xXexX3xXexXbfxX143xX19xX3xXcxX21xX3xX39xX14xXccxX4xX3xXcfxXb1xX3xX4xX25xX4xX3xX17xXb0xXb1xX19xX3xXexX1xX77xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xXc2xX3xXc4xXc5xX3xX1xX1dxXdxX3xX17xXccxXdxX3xXcfxX4dxXdxX3xX4xX2cxXbxX3xX4xXe9xX3xX7x9586xX3xX5xXb1xX3xXexX1xX25xX19xX53xX3xX2a1xX5bxXf8xXf9xXf8xXf9xX204xX3xX4xX2cxXbxX3xX1xX14xX15xX1d0xX19xX3xXcfxXb1xX3xXexXe8xXe9xX19xX53xX3xX17xXe8xXe9xX19xX53xX3xXexX1xX25xX19xX53xX3xX149xX5bxXf8xXf9xXf8xXf9xX204xX3xX4xX2cxXbxX3xXexXbfxXd9xX4xX3xXexX1xX14xX1dxX4xX3xXcxXbfxX14xX19xX53xX3xXe8xXe9xX19xX53xX3xXexX1xX25xX19xX53xX3xXf6xX5bxXf8xXf9xXf8xXf9xXfcxX3xXcxX1xX72xXdxX3xX17xXdxX77xX56xX3xXexX35xX19xX1xX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX1xX3f1xX4xX3xX6dxX6xX19xX1xX3xX5xXc5xX19xX1xX3xX17xX3cexXb0xX3xX6axX1dxXdxX3xX17xX5fbxX19xX53xX3x9787xX1xX1afxX19xX3xX6dxX1afxX19xX31xX3xdee1xX15xX3xX134xX6xX19xX3xX74cxX1xX1afxX19xX3xX6dxX1afxX19xX31xX3xX17xXb0xXb1xX19xX3xX17xX3cexXdxX3xX134xXdxX77xX14xX3xX13xX14xXccxX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX5xXb1xX3xXexX1xX25xX19xX53xX3xX1e0xX5bxXf8xXf9xXf8xX2xXfcxX3xXcxX1xX72xXdxX3xX17xXdxX77xX56xX3xXexX35xX19xX1xX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX3f1xX4xX3xX6dxX6xX19xX1xX3xX5xXc5xX19xX1xX3xX17xX3cexXb0xX3xXa5xX66exXexX3xXexXbfxX143xX19xX3xXcxX21xX3xX39xX14xXccxX4xX3xXcfxXb1xX3xX4xX25xX4xX3xX17xXb0xXb1xX19xX3xXexX1xX77xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xXc2xX3xXc4xXc5xX3xX1xX1dxXdxX3xX5xXb1xX3xXexX1xX72xXdxX3xX17xXdxX77xX56xX3xX17xX3cexXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX6b1xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX2fxX6xX3xX56x4776xXdxX3xXexX21xX3xX4xX1xX3f1xX4xXfcxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXb0xX6dxX15xXaxX12x6475xX3cxX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX31xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX31xX3xXa5xX66exXexX3xXexXbfxX143xX19xX3xXcxX21xX3xX39xX14xXccxX4xX3xXcfxXb1xX3xX4xX25xX4xX3xX17xXb0xXb1xX19xX3xXexX1xX77xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xXc2xX3xXc4xXc5xX3xX1xX1dxXdxX31xX3xXexX1xX10xXb0xX3xX116xX1xX54exX3xXexX1xX18xX3xX52dxX1e0xX31xX3xX19xX1x4765xX19xX53xX3xX19xX1xX1afxX19xX3xX7xXd9xX3xX5xX3b0xX19xX3xX17xX3b0xX14xX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX31xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX31xX3xXa5xX66exXexX3xXexXbfxX143xX19xX3xXcxX21xX3xX39xX14xXccxX4xX3xXcfxXb1xX3xX4xX25xX4xX3xX17xXb0xXb1xX19xX3xXexX1xX77xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xXc2xX3xXc4xXc5xX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX49xXdxX3xX4xX1xX14xX19xX53xX3xXbxX1xX12cxXdxX3xX17xX2fxX3xXexX14xX21xXdxX3xX4xX18fxX19xX53xX3xXexX25xX4xX3xXexX131xX3xXf8xX3xX19xX1xXdxX1d0xX56xX3xX47xX1d4xX3xXexXbfxX6b1xX3xX5xX18bxX19xX31xX3xX35xXexX3xX19xX1xX2cxXexX3xX4x3a67xX19xX53xX3xXexXbfxX3dbxX19xX3xX2xX3xX19xX1xXdxX1d0xX56xX3xX47xX1d4xXfcxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXb0xX6dxX15xXaxX12xX74cxX1xX8acxX19xX53xX3xX19xX1xX1afxX19xX3xX7xXd9xX3xX17xXe8xX3bexX4xX3xX53xXdxX4dxXdxX3xXexX1xXdxX1d0xX14xX3xXexX25xXdxX3xX4xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX31xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX31xX3xXa5xX66exXexX3xXexXbfxX143xX19xX3xXcxX21xX3xX39xX14xXccxX4xX3xXcfxXb1xX3xX4xX25xX4xX3xX17xXb0xXb1xX19xX3xXexX1xX77xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xXc2xX3xXc4xXc5xX3xX1xX1dxXdxX3xX19xX49xXdxX3xX4xX1xX14xX19xX53xX3xXbxX1xX12cxXdxX3xX17xX2fxX3xXexX14xX21xXdxX3xX4xX18fxX19xX53xX3xXexX25xX4xX3xXexXbfxX3dbxX19xX3xX2xX3xX19xX1xXdxX1d0xX56xX3xX47xX1d4xX31xX3xX35xXexX3xX19xX1xX2cxXexX3xXbxX1xX12cxXdxX3xX4xb36fxX19xX3xX17xX2fxX3xXexX14xX21xXdxX3xX4xX18fxX19xX53xX3xXexX25xX4xX3xXexX131xX3xX2xX5bxXf8xX3xX19xX1xXdxX1d0xX56xX3xX47xX1d4xX3x53c6xX52dxXf9xX3xXexX1xX25xX19xX53x6748xX3xXexXbfxX6b1xX3xX5xX18bxX19xX3xXexX3cexXdxX3xXexX1xX72xXdxX3xX17xXdxX77xX56xX3xXexX35xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xXexX14xX21xXdxX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX3xX6b1xX3xX56xX81bxXdxX3xX4xX2cxXbxX3xXcfxXb1xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xX39xX14xX15xX3cxX19xX31xX3xXa5xX66exXexX3xXexXbfxX143xX19xX3xXcxX21xX3xX39xX14xXccxX4xX31xX3xX4xX25xX4xX3xX17xXb0xXb1xX19xX3xXexX1xX77xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xXc2xX3xXc4xXc5xX3xX1xX1dxXdxX3xXexX3cexXdxX3xXexX1xX72xXdxX3xX17xXdxX77xX56xX3xX134xX3b0xX14xX3xX4xX29xXfcxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXb0xX6dxX15xXaxX12x67dcxXdxX18bxX19xX53xX3xX19xX1xX1afxX19xX3xX7xXd9xX3xX756xX15xX3xXcfxXdxX18bxX19xX3xXcxXbfxX14xX19xX53xX3xXe8xXe9xX19xX53xX3xX12bxX12cxX19xX53xX3xX7x532fxX3xX6dxXb0xX3xX10cxX1dxX3xX116xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xX19xX53xX1xXdxX18bxX19xX3xX4xX3f1xX14xX31xX3xXc4xX10xX56xX3xXc4xdf50xXexX31xX3xXexXbfxX54xX19xX1xX3xX10cxX6xX19xX3xX116xX1xX2cxXbxX3xX1xXb1xX19xX1xX3xXcxXbfxX14xX19xX53xX3xXe8xXe9xX19xX53xX3xX39xX14xX15xX13exXexX3xX17xX18xX19xX1xXfcxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXb0xX6dxX15xXaxX12xX83bxX3cxX3xXcfxXdxX1d0xX4xX3xXc4xX10xX56xX3xXc4xXb4axXexX3xXexXbfxX54xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xX4xX1xX14xX15xX18bxX19xX3xX56xX18fxX19xX31xX3xX5xX194xX3xX5xX14xX143xX19xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xX4xX2fxX6xX3xX19xX1xX1afxX19xX3xX7xXd9xX3xX39xX14xX15xX3xX1xXb0xX3cexX4xX1xX31xX3xX134xX21xX3xX19xX1xXdxX1d0xX56xX31xX3xX53xXdxX4dxXdxX3xXexX1xXdxX1d0xX14xX3xX3f1xX19xX53xX3xX4xX29xX3xXcfxXb1xX3xX53xXdxX4dxXdxX3xXexX1xXdxX1d0xX14xX3xXexX1xX6xX56xX3xX53xXdxX6xX3xX4xX2cxXbxX3xX2fxX15xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX2cxXbxX3xX19xX1xXdxX1d0xX56xX3xX47xX1d4xX3xXf8xXf9xXf8xXf9xX3xXc2xX3xXf8xXf9xXf8xX1e0xX3xXexX1xXd9xX4xX3xX1xXdxX1d0xX19xX3xXexX1xX10xXb0xX3xX116xX1xX54exX3xXexX1xX18xX3xX7xXccxX3xX52dxX1e0xXc2xX116xXcxX5bxXcxX55fxX31xX3xX19xX1xX1afxX19xX3xX7xXd9xX3xXbxX1xX12cxXdxX3xX4xX49xX3xXexXbfxX54xX19xX1xX3xX17xX1dxX3xX4xX1xX14xX15xX18bxX19xX3xX56xX18fxX19xX31xX3xX5xX194xX3xX5xX14xX143xX19xX3xX4xX1xX35xX19xX1xX3xXexXbfxX18xX3xX17xX25xXbxX3xX3f1xX19xX53xX3xX15xX18bxX14xX3xX4xX3b0xX14xX3xX19xX1xXdxX1d0xX56xX3xXcfxX53fxX3xX17xXe8xX3bexX4xX3xX53xXdxX6xXb0xX3xXcfxXb1xX3xXexX1xX10xXb0xX3xX39xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX2fxX6xX3xX12bxX12cxX19xX53xX3xXcfxXb1xX3xX74cxX1xXb1xX3xX19xXe8xX4dxX4xXfcxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXb0xX6dxX15xXaxX12xX83bxX522xX19xX3xX134x942bxX19xX53xX3xX4xX1xX3f1xX19xX53xX3xX4xX1xX54exX3xX6dxXb0xX3xX4xXe9xX3xX7xX6b1xX3xX53xXdxX25xXb0xX3xX6dxX53fxX4xX3xXexX1xX14xX1dxX4xX3xX4xX25xX4xX3xX5xXb0xX3cexXdxX3xX1xX54xX19xX1xX3xXcfxXb1xX3xX1xX54xX19xX1xX3xXexX1xX3f1xX4xX3xX17xXb1xXb0xX3xXexX3cexXb0xX3xXexXbfxXb0xX19xX53xX3xX1xX1d0xX3xXexX1xXccxX19xX53xX3xX53xXdxX25xXb0xX3xX6dxX53fxX4xX3xX39xX14xXccxX4xX3xX6dxX1afxX19xX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX49xX3xX53xXdxX25xX3xXexXbfxX18xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX194xX3xX19xX1xXe8xX3xX19xX1xX6xX14xXfcxX5bxXfcxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcaa3xXb0xX14xXbfxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb0xX3xX83bx58a8xX83bxX0xX5bxXbxX12