Đấu giá đất ở Đức Thọ
UBND xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở quy hoạch.
9959x1172bx1132bx14b7dx1127dxd09bxa3e8xe62exad47xX7x11fd4x14956xb028xa885xebaexd99cxX5xb023xXaxfdabx9fe2x1468bx12152xX3x13040xXdx9b9fxX3x1420axX14xXexX3xabe8xX3xX13xd2f2xX4xX3xXcxX1x14cfbxX0x15288xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe036xX10xX6xd57dxXaxX12xf513xe8f0xa8afxa4e8xX3xa636x13539xX3xX13xX22xX4xX3xa61fx15ecdxfc1exd961xX3xX1xX15x12e8fx1610bxc1c9xX3xX13xX22xX4xX3xXcxX1xX27xX4dxX3xXex15decxX53xX1xX3xX38xf92cxX3xXcx15a13xX53xX1xX3xXexX1x12d79xX53xX17xX3xa86cxX19x15a92xX3xX71xX19xX53xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xa7caxX15xX51x13b9bxX53xX3xX7xe7e8xX3xX3bxb893xX53xX17xX3x10515x14276xX3xX5xX6dxX3xX1bxX14xXexX3xX1fxX3xX81xX15xX51xX3xX1xX73xff90xX4xX1x148e5xX3xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXex10bbcxX6xX5xXdxX17xX53x1121axX3xX4xX10xX53xXexX10xfa93xa110xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xXcxX38x13d48xX40x9c9bxX3xX3fx14253x105bdxX3xX3fxXe6xX40xX3xX13xf824xX3exX3xXe3x1335axXe6xX3xcfaexX3ex15f33xd1aexX40xX3xed37xe17dxX3xX41xa085xX40xXe3xX3xX13xXeexXcxX0xX29xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXc6xX6xX5xXdxX17xX53xXccxX3xX4xX10xX53xXexX10xXd3xXd4xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xXcxXa1xXdxX3xX43xX44xX3xX13xX22xX4xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX15xX51xX52xX53xX3xX13xX22xX4xX3xXcxX1xX27xX4dxX3xXexX5fxX53xX1xX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xX0xX29xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xXf2xXa4xX3xa2e9xf72bxX53xX17xX3xX81xX15xX51xX3xX1xX73xXa1xX4xX1xX3xXcxXd3xX27xXexX3xa05dxX8bxX3xX3fxXdx128bbxX15xX0xX29xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xX3xXcxb755xX3xX5xX6dxX3xX1bxX14xXexX3xX7xf44exX3xX2x16034xX3xX1bxd6a5xX53xX3xX5xX6dxX3xX1bxX14xXexX3xX7xX1e1xX3xe159xX8fxX4dxX3xX3bxXdxX52xX53xX3xXex11ac5xX4xX1xXccxX3xXcxX1d7xX3x11b2fxX90xX8fxX3xX4cxX1f4xX29xX5xX6dxX3xX1bxX1e7xX53xX3xc133xX8fxX8fxX3xX4cxX1f4xX29xX5xX6dxX3xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xXe3xXdxX19xX3xb3aexX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxX1b5xX4cxX3xXexX1d7xX3xX2x14360xX1f4xXa4xX1f4xX8fxX8fxXa4xX8fxX8fxX8fxX3xX1bx131c5xX53xX17xX29xX5xX6dxX3xX1bxX1e7xX53xX3xX1f4xX214xa741xXa4xX214xX8fxX8fxXa4xX8fxX8fxX8fxX3xX1bxX251xX53xX17xX29xX5xX6dxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xXf2xXf2xXa4xX3xX19cxX19dxX53xX17xX3xX81xX15xX51xX3xX1xX73xXa1xX4xX1xX3xXcxXd3xXa1xX4cxX3xX51xX3xXexX1e7xX3xX43xX44xX0xX29xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xX4axX6dxX3xX1bxX14xXexX3xX7xX1e1xX3xX8fxX2xX3xXc6xX3xX3bxXdxX52xX53xX3xXexX1fexX4xX1xXccxX3xX206xX90xX90xX3xX4cxX1f4xX4dxX3xX17xXdxX19xX3xX237xX1xX1fxXdxX3xX1bxXdxX1b5xX4cxXccxX3xX1f4xX206xX206xXa4xX206xX8fxX8fxXa4xX8fxX8fxX8fxX3xX1bxX251xX53xX17xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xXcxX1x14f7cxXdxX3xX17xXdxX6xX53xX3xX71xX19xX53xX3xX1xX251xX3xX7x10244xX4dxX3xX1bx13d69xX53xX17xX3xX237xa213xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xc9aexX64xX3xX53x12c00xXbxX3xXexXdxX84xX53xX3xX1bxafabxXexX3xXexXd3x13763xcae8xX4xX3xXexX1d7xX3xX53xX17xX64xX51xX3xXexX1xX6dxX53xX17xX3xX71xX19xX73xX3xX1bxX1e7xX53xX3xX1xX1e7xXexX3xX2xX25exX1xX3xX53xX17xX64xX51xX3xaddaxX29xX2xX2xX29xX1f4xX8fxX2xX1e4xX3xXexXa1xXdxX3x15458xX6dxX53xX17xX3xXexX51xX3xXcxX40xX38xX38xX3xX3fxX19xX53xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX64xXdxX3xX7xf0a4xX53xX3xX7xX1e1xX3xX2xX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xX3xX1xX73xX35axX4xX3xXexXd3xX8bxX3xX7xX1fxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX13xX22xX4xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX15xX51xX52xX53xX3xX13xX22xX4xX3xXcxX1xX27xX4dxX3xXexX5fxX53xX1xX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xXa4xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xXcxXdxX84xX53xX3xX1bxX35axXexX3xXexXd3xX35fxX360xX4xX3xX53xX351xXbxX3xX34dxX64xX73xX3xXexX64xXdxX3xX237xX1xX73xX3b2xX53xX3xX394xX6dxX53xX17xX3xXexX51xX3xXcxX40xX38xX38xX3xX3fxX19xX53xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX64xXdxX3xX7xX3b2xX53xX3xX7xX1e1xX3xX2xX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xXa4xX3xXfbxX1e1xX3xXexX64xXdxX3xX237xX1xX73xX3b2xX53xX3xX8fxX1f4xX8fxX2xX8fxX8fxX8fxX1f4xX206xX214xX1e4xX386xX245xX3xXexXa1xXdxX3xX40xX17xX4bxX53xX3xX1xX64xX53xX17xX3xXcxX1b0xX394xb10exX3xX40xX17xX73xXa1xXdxX3xXexX1xX35fxX331xX53xX17xX3xX19cxXdxX52xXexX3xX40xX6xX4cxX3xXc6xX3xX394xX1xXdxX3xX53xX1xX19xX53xX1xX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xXa4xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xXcx12585xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX71xX19xX53xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXccxX3xX386xX1xX206xX8fxd112xX3xX53xX17xX64xX51xX3xX2xX8fxX29xX2xX2xX29xX1f4xX8fxX2xX1e4xX3xXexXa1xXdxX3xXexXd3xX8bxX3xX7xX1fxX3xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX13xX22xX4xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX15xX51xX52xX53xX3xX13xX22xX4xX3xXcxX1xX27xX4dxX3xXexX5fxX53xX1xX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xXa4xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xe825xX1fexX53xX1xX3xX4cxX321xXdxX3xX1bxXa1xXdxX3xX3bxXdxX52xX53xX3xX1xX351xX3xX17xXdxX6xX3xX1bx16353xX53xX1xX4dxX3xX4xX19xX3xX53xX1xX4bxX53xX3xX4x15ef0xX3xX53xX1xX15xX3xX4x14965xX15xX3xX1bxX1e7xX53xX3xXexX1xX6xX4cxX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xXa4xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xX1b0xX27xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1e7xXexX3xX43xXdxX53xX3xX5xXdx137b8xX53xX3xX1xX52xXccxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xXc6xX3xX3exX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX3xX13xX22xX4xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX1xX15xX51xX52xX53xX3xX13xX22xX4xX3xXcxX1xX27xX4dxX3xXexX5fxX53xX1xX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xXa4xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xXc6xX3xX394xX6dxX53xX17xX3xXexX51xX3xXcxX40xX38xX38xX3xX3fxX19xX53xX3xX1bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX64xXdxX3xX7xX3b2xX53xX3xX7xX1e1xX3xX2xX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xXfbxX1e1xX3xX1f4xX1e4xX386xX4dxX3xX1bxX35fxX321xX53xX17xX3xX40xX17xX15xX51x15095xX53xX3xX41xX15xX3xXc6xX3xXbxX1xX35fxX321xX53xX17xX3xX40xX17xX15xX51xX669xX53xX3xX41xX15xX3xXc6xX3xXcxX48cxX3xX38xX64xX3xXcxX67xX53xX1xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xX13xXdxX52xX53xX3xXexX1xX73xXa1xXdxXccxX3xX8fxX1f4xX206xX245xX25exXa4xX1f4xX90xX1e4xX2xX214xX1e4xX3xX1xX73xX35axX4xX3xX8fxX245xX2xX1f4xXa4xX386xX245xX245xX8fxX1f4xX214xXd4xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xdb09xX10xX71xX7xXdxXexX10xXccxX3xX3bxX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX53xX1xXa4xX34dxX53xX3xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX12xX0xXdxX4cxX17xX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax14f8axXdxX3bxXexX1xXccxX90xX90xX8fxXbxX43xXd4xX1xX10xXdxX17xX1xXexXccxX206xX25exX25exXbxX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxXexX1xX15xX4cxX71xX3xX3bxX1xXdxX3bxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3bxX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xX3bxX6xXexX3xX73xX3xX3bxX15xX4xX3xXexX1xX73xXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXccxX29xX29xXdxXa4xX71xX6xX73xX1xX6xXexXdxX53xX1xXa4xX34dxX53xX29xX53xX10xX71cxX7xX29xX2xX1e4xX214xX1f4xX29xX1e4xX25exX3bxX214xX8fxX245xX2xX90xX2xX1e4xXexX1f4xX25exX245xX2xX5xX8fxXa4xef81xXbxX17xXaxX3xX29xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXc6xX6xX5xXdxX17xX53xXccxX3xXd3xXdxX17xX1xXexXd4xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xXe3xXdxX19xX4cxX3xX1bxX1e1xX4xXccxX0xX29xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX73xX3bxX51xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexXc6xX6xX5xXdxX17xX53xXccxX3xXd3xXdxX17xX1xXexXd4xXaxX12xX0xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xXcxXd3xX574xX53xX3xX19cxXdxX1e7xXexX3xX40xX17xX27xX4xX0xX29xX7xXexXd3xX73xX53xX17xX12xX0xX29xXbxX12