Smartphone của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ tăng trưởng chưa từng có, sắp bằng Apple tại Việt Nam
Thị phần Vsmart, thương hiệu smartphone của Vingroup, bất ngờ tăng trưởng chưa từng có và sắp chạm vào Apple tại Việt Nam.
44aax4f80x6d79x506dx95bcx53dax79e8xbdecxa8bcxX7x479cxc142x5a9ax5673x5689x9d51xX5x705cxXaxX3xX7xXex68a2xX5xX10xX9xXaxXexX10x690cxXex5ab7xX6xX5xXdx722ax7175xb218xX3x9c90xb43fxX7xXexXdx7b4axX15x5f8bxXax571ax45c7xb63exX6x5323xXexXbxX1x5f82xX23xX10xX3xX4x4732xX6xX3xXex7e04xX3xXbxX1x7dbfxX3x67b2xX1x83aexX31xX3xbc88xX1x9565xXexX3xb6c2x8203x5951xX23xX22xX3x565axad0bxXexX3xX23xX22x72e9xX3xXex5207xX23xX22xX3xXexX33xX51x45cdxX23xX22xX3xX4xX1xX51xX6xX3xXex6622xX23xX22xX3xX4x8bf2xbd51xX3xX7x963fxXbxX3xX56xc1e2xX23xX22xX3x8209xXbxXbxX5xX10xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxa592xXexX3xX4bxX6xX31xX0x8148xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx91a0xX10xX6x8a63xXaxX2fxXcxX1x8765xX3xXbxX1x52b0xX23xX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX76xX3xXexX1xX51x7951xX23xX22xX3xX1xXdxX8dxX27xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xX4xX3cxX6xX3xX50xXdxX23xX22xX33xX37xX27xXbxX76xX3xX56xX57xXexX3xX23xX22xX5cxX3xXexX5fxX23xX22xX3xXexX33xX51xX66xX23xX22xX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX70xX23xX22xX3xX4xX75xX3xbe2bx889dxX3xX7xX79xXbxX3xX4xX1xX48xX31xX3xX100xX101xX37xX3xX81xXbxXbxX5xX10xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xbc76xX0xX94xXbxX2fxX0xXexX6xX56xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX31xX6xX33xX22xXdxX23xX24xX3x5866xXbxX1cxX3xX6xX27xXexX37xX2dxXaxX2fxX0xXexX56xX37xXa6xX15xX2fxX0xXexX33xX2fxX0xXexXa6xX2fxX0xXdxX31xX22xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX94xX94xXdxX122xX56xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xX122xX100xX23xX94xX23xX10x899dxX7xX94xX13dx5be7xX178xX178xX94xX2xX178x5292xXa6xX17exX2xbcebxX182xaad4xbf9cxX182xXexX185x584cxX189xX185xX5xX2xX122xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xX4xX3cxX6xX3xXexX40xX3xXbxX1xX44xX3xX46xX1xX48xX31xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xX56xX57xXexX3xX23xX22xX5cxX3xXexX5fxX23xX22xX3xXexX33xX51xX66xX23xX22xX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX70xX23xX22xX3xX4xX75xX76xX3xX7xX79xXbxX3xX56xX7dxX23xX22xX3xX81xXbxXbxX5xX10xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXexXa6xX2fxX0xX94xXexX33xX2fxX0xXexX33xX2fxX0xXexXa6xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93a5xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX2fxX50xX7xX31xX6xX33xXexX3x9b7bxXdxX100xX10xX3xX22xXdx7adbxX31xX3xX22xXdx8687xX3xX31x4cd0xXexX3xX23xb1b6xX6xX3xX22xX75xXbxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX5x739cxX23xX3xX100xX101xX37xX3xXexX5fxX23xX22xX3xXexX33xX51xX66xX23xX22xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX4xX3cxX6xX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX122xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXexXa6xX2fxX0xX94xXexX33xX2fxX0xX94xXexX56xX37xXa6xX15xX2fxX0xX94xXexX6xX56xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd32xX37xXa6xX15xXaxX2fxX30x9f9fxX3xX5xXdxX8dxX27xX3x533fxX2bxb72dxX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xX57xX15xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3x524dxXdxX8dxX23xX3xXexX1xX37xX48xXdxX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX3xX56xX57xXexX3xX23xX22xX5cxX3xXexX5fxX23xX22xX3x7229xX40xX3xX5xa618xX4xX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX70xX23xX22xX3xX4xX75xX3xXexX33xX51xX24dxX4xX3xX2cax823axX15xX122xX3xXa3xbdb2xX23xX22xX3xX2caxXdxX8dxX23xX3xXexX1xX37xX48xXdxX3xX4xX3cxX6xX3xXexX40xX3xXbxX1xX44xX3xX46xX1xX48xX31xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xX2caxX48xXexX3xXexX24dxXdxX3xX17exa1f8xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xX76xX3xXexX51xXbdxX23xX22xX3xX2caxX51xXbdxX23xX22xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX4xX3cxX6xX3xX81xXbxXbxX5xX10xX3xX100xX101xXdxX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX22xXafxX23xX3xX2caxX304xX15xX3xX23xX1xX57xXexX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX37xXa6xX15xXaxX2fxX22dxafd3xX3xX22xXdxX234xXdxX3xX100xXdxX8dxX4xX3xX23xX101xX15xX76xX3xX31xX23cxXexX3xX23xX22xX27xb188xX23xX3xX4xX3cxX6xX3x9ff3xX21dxXcxX23xX10xX174xX7xX3xX4xX1xX37xX3xX1xX6xX15xX3xXa6xX37xX3xXexX33xX37xX23xX22xX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX2xX2xX76xX3xX50xXdxX23xX7xX31xX6xX33xXexX3xX4xX1xX37xX3xX22xXdxX234xX31xX3xX22xXdxX239xX3xX1xX6xXdxX3xX31x61dexX27xX3xX2caxXdxX8dxX23xX3xXexX1xX37xX48xXdxX3xX22dxXdxX100xX10xX3xX1cxX27xX2a4xX23xX22xX3xX31xX23cxXexX3xX23xX240xX6xX3xX2e9xX1xXdx9362xX23xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX2e9xX1xbc0bxX23xX22xX3xX2caxX3cxX3xX4xXafxX27xX122xX3xX21dxX1xX27x76ebxXdxX3xXcxX1xX42dxX3xX2abxXdxX24dxXdxX3x9965xXdxX3x45f9xX23cxX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xX56xXdxX42dxXexX3x7f33xX4xX1xX239xX15xX3xX1xX101xX23xX22x7e24xX3xX1xX6xXdxX3xX31xX409xX27xX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX37xXa6xX15xXaxX2fx4aa9xX6xX3xX31xX79xXexX3xX1xX3c4xXdxX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX189xX94xX13dxX178xX2x73dexX76xX3xX7xX6xX27xX3xX182xX3xXexX1xX239xX23xX22xX76xX3xXexX70xX3xX31x6b19xX4xX3xX17exX76xX4a9xX4a9xX3xXexX33xXdxX8dxX27xX3xX2caxX3c4xX23xX22xX76xX3xX22xXdxX239xX3xX4xX3cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxc48cxX23xX3xX56xX234xX23xX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX3xX22dxXdxX100xX10xX3xXexX48xXdxX3xXcxX1xX42dxX3xX2abxXdxX24dxXdxX3xX452xXdxX3xX455xX23cxX23xX22xX3xX5xXafxX23xX3xX5xX51xX52xXexX3xX4xX1x4c36xX3xX4x76e0xX23xX3xX182xX76xbbc9xX4a9xX3xXexX33xXdxX8dxX27xX3xX2caxX3c4xX23xX22xX3xX2caxX2a4xXdxX3xX100xX24dxXdxX3xXbxX1xXdxX4e0xX23xX3xX56xX234xX23xX3xX51bxX2abxX29dxX3xX493xX81x94daxX3xX100xX101xX3xX182xX76xX184xX4a9xX3xXexX33xXdxX8dxX27xX3xX2caxX3c4xX23xX22xX3xX4xX1xX37xX3xXbxX1xXdxX4e0xX23xX3xX56xX234xX23xX3xX17exX2abxX29dxX3xX493xX81xX541xX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX37xXa6xX15xXaxX2fxX22dxXdxX100xX10xX3xX4xX1xX239xX15xX3xX1xX101xX23xX22xX3xX4xX23cxX23xX22xX3xX100xX24dxXdxX3xX31xX23cxXexX3xX7xX2a4xX3xX31xX409xX27xX3xX31xX239xX15xX3xX2e9xX1xX239xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX50xXdxX23xX7xX31xX6xX33xXexX3xX56xX239xX23xX3xXexX2a4xXexX3xX2e9xX1xXdxX42dxX23xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX1xX309xX23xX22xX3xX23xX101xX15xX3xX2caxX6xX23xX22xX3xXexX70xX3xX2e9xX1xX37xX234xX23xX22xX3xX13dxX1exX182xX33cxX3xX4xX239xX4xX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xXexX33xX51xX24dxX4xX3xX2caxX23cxXexX3xX23xX22xX23cxXexX3xXexX5fxX23xX22xX3xX22xX57xXbxX3xX2caxX437xXdxX3xX5xX4e0xX23xX3xX17exX33cxX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX37xXa6xX15xXaxX2fxX541x4535xX4xX3xXa6x8939xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xXexX5fxX23xX22xX3xX31xX48xX23xX1xX3xX23xX1xX51xX23xX22xX3xX50xXdxX23xX7xX31xX6xX33xXexX3xX1xXbdxXdxX3xXexX1xXdxX42dxX27xX3xX31xX23cxXexX3xX4xX1xX44xXexX3xX31xX6xX15xX3xX31xX79xX23xX122xX3x6f86xX3xX100xX101xXdxX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xXexX33xX51xX24dxX4xX76xX3xX100xX24dxXdxX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX17exX33cxX76xX3xX1xX309xX23xX22xX3xX23xX101xX15xX3xX4xX75xX3xXexX1x735bxX3xX2caxX4bdxX23xX22xX3xXexX1xX4bdxX3xX51bxX3xXexX1xXabxX3xXexX33xX51xX5cxX23xX22xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xX122xX3xXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX4e0xX23xX76xX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX2xX2xX3xX23xX101xX15xX3xX2e9xX1xX239xX3xX2caxX631xX4xX3xX56xXdxX8dxXexX3xX2e9xX1xXdxX3xX31xX23cxXexX3xX7xX2a4xX3xX1xX309xX23xX22xX3xX463xX4xX1xXdxX42dxX27xX3xXa6xX51xX24dxXdxX46dxX3xX4x5870xX23xX22xX3xXexX5fxX23xX22xX3xXexX33xX51xX66xX23xX22xX3xX100xX101xX3xX4xX48xX23xX1xX3xXexX33xX6xX23xX1xX3xX31xX48xX23xX1xX3xX31xb28dxX3xX100xX24dxXdxX3xX23xX1xX6xX27xX76xX3xX2e9xX1xXdxX42dxX23xX3xXexX1xX51xXbdxX23xX22xX3xX1xXdxX8dxX27xX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX3xX2caxX4bdxX23xX22xX3xX100xXabxX3xXexX33xb20dxX3xXexX1xX4bdxX3xX17exX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX37xXa6xX15xXaxX2fxXcxX1xX239xX23xX22xX3xX2xX2xX76xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX81xXbxXbxX5xX10xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xX3xX4xX717xX23xX22xX3xXexX5fxX23xX22xX3xX31xX48xX23xX1xX76xX3xX5xX4e0xX23xX3xX4a9xX76xX17exX33cxX122xX3xX50xXdxX8dxX4xX3xX23xX101xX15xX3xX2e9xX1xX239xX3xXa6xa767xX3xX1xXdxX6a7xX27xX3xXa6xX37xX3xX4xX239xX4xX3xXa6xX516xX23xX22xX3xXdxX46xX1xX37xX23xX10xX3xX2xX2xX3xX31xX24dxXdxX3xX33xX6xX3xX31xX79xXexX3xX4xX3cxX6xX3xX1xX309xX23xX22xX3xXexX239xX37xX3xX4xX1xX76axX23xX1xX3xXexX1xX4bdxX4xX3xX56xX239xX23xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xX3xXexX70xX3xXexX1xX5cxXdxX3xX2caxXdxX6a7xX31xX3xX2caxX75xX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX37xXa6xX15xXaxX2fxXcxX70xX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX184xX3xX2caxX42dxX23xX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX2xX178xX3xX23xX5fxX31xX3xX23xX6xX15xX76xX3xX81xXbxXbxX5xX10xX3xX5xX6xX37xX3xXa6xX2a4xX4xX3xXexX1xX234xX31xX3xX1xX48xXdxX122xX3xXa3xX309xX23xX22xX3xX23xX101xX15xX3xX4xX75xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX5xXafxX23xX3xX5xX51xX52xXexX3xX17exX76xX51bxX33cxX76xX3xX17exX76xX182xX33cxX76xX3xX185xX76xX17exX33cxX76xX3xX17exX76xX2xX33cxX3xX1exX3xXexX4bdxX4xX3xX23xX22xX6xX23xX22xX3xX100xX24dxXdxX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX4xX3cxX6xX3xX50xXdxX23xX7xX31xX6xX33xXexX3xX100xX70xX6xX3xX2caxX48xXexX3xX2caxX51xX52xX4xX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX23xX101xX15xX122xX3xX50xX24dxXdxX3xX100xXdxX8dxX4xX3xXexX5fxX23xX22xX3xX5xX4e0xX23xX3xX22xXafxX23xX3xX2xX178xX33cxX76xX3xX81xXbxXbxX5xX10xX3xX5xX57xX15xX3xX5xX48xXdxX3xX23xX22xX437xXdxX3xX100xXabxX3xX7xX2a4xX3xX182xX3xX4xX3cxX6xX3xX1xX309xX23xX22xX76xX3xX2cax7504xX15xX3xb4f6xXdxX6xX37xX31xXdxX3xX1cxX27xX2a4xX23xX22xX3xX100xXabxX3xXexX33xX76axX3xXexX1xX4bdxX3xX51bxX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX37xXa6xX15xXaxX2fxX50xXdxX100xX37xX3xX4xX717xX23xX22xX3xX56xX57xXexX3xX23xX22xX5cxX3xXexX5fxX23xX22xX3xXexX33xX51xX66xX23xX22xX3xX5xX4e0xX23xX3xX184xX76xX17exX33cxX3xX1exX3xX4xX6xX37xX3xX23xX1xX57xXexX3xXexX33xX37xX23xX22xX3xX100xX516xX23xX22xX3xX2xX13dxX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX22xXafxX23xX3xX2caxX304xX15xX76xX3xX4xX75xX3xX5xX73bxX3xX5xX101xX3xXexX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xXexX2a4xXexX3xX23xX1xX57xXexX3xX4xX3cxX6xX3xX1xX309xX23xX22xX3xXexX70xX3xXexX33xX51xX24dxX4xX3xX2caxX42dxX23xX3xX23xX6xX15xX122xX3xX50xX24dxXdxX3xX2e9xX42dxXexX3x77b1xX27xX234xX3xX23xX101xX15xX76xX3xX50xXdxX100xX37xX3xX2caxX4bdxX23xX22xX3xXexX1xX4bdxX3xX185xX3xX4xX239xX4xX3xX1xX309xX23xX22xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xX3xXexX1xX239xX23xX22xX3xX2xX2xX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29dxX37xXa6xX15xXaxX2fxXcxX1xXabxX3xXbxX1xXafxX23xX3xX30xX6xX31xX7xX27xX23xX22xX3xX100xX101xX3x9291xXbxXbxX37xX3xX22xXdxX234xX31xX3xX23xX1xb8e7xX3xX23xX1xX51xX23xX22xX3xX100xX409xX23xX3xX5xXafxX23xX3xX5xX51xX52xXexX3xX22xXdx69c9xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX22xX437xXdxX3xX100xXabxX3xX4xX6xX37xX3xX23xX1xX57xXexX3xX66xX3xXexX1xXabxX3xXexX33xX51xX5cxX23xX22xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xX50xXdxX8dxXexX122xX0xX94xXbxX2fxX0xXa6xXdxX100xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa6xX33xX10xX5xX6xXexX10xXa6xXaxX2fxX0xX7xXexX33xX37xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX4e0xX23xX3xX9f7xX27xX6xX23xX24xX0xX94xX7xXexX33xX37xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX31xX56xX1exX6xX23xXa6xX1exX7xX6xXbxX37xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21dxX1xXdxX3xXexXdxX42dxXexX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX3x627fxX37xX15xX3xX13dx6952xX24xX3xX46xXdxX23xX3xX5xX24dxX23xX76xX3xX4xX75xX3xX7xX48xX4xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX76xX3xX22xXdxX239xX3xX182xX3xXexX33xXdxX8dxX27xXaxX3xX1xX33xX10xX2bxX9xXaxX94xXexX1xXdxX10xXexX1exX56xXdxX1exX7xX37xX94xX4xX1xXdxX1exXexXdxX10xXexX1exX100xX7xX31xX6xX33xXexX1exX26xX37xX15xX1exX13dxX1exXbxXdxX23xX1exX5xX37xX23xX1exX4xX37xX1exX7xX6xX4xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exX22xXdxX6xX1exX182xX1exXexX33xXdxX10xX27xX94xX2xX184xX4a9xX13dxX184xX51bxX122xX1xXexX31xXaxX2fxX0xXdxX31xX22xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX94xX31xX10xXa6xXdxX6xX94xX2xX13dxX178xX94xX23xX10xX174xX7xX94xX2xX4a9xX182xX184xX94xX2xX178xX189xXa6xX182xX2xX2xX178xX2xX178xX4a9xXexX189xX2xX184xX189xX2xX5xX178xX122xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xX4xX3cxX6xX3xXexX40xX3xXbxX1xX44xX3xX46xX1xX48xX31xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xX56xX57xXexX3xX23xX22xX5cxX3xXexX5fxX23xX22xX3xXexX33xX51xX66xX23xX22xX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX70xX23xX22xX3xX4xX75xX76xX3xX7xX79xXbxX3xX56xX7dxX23xX22xX3xX81xXbxXbxX5xX10xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xXa6xXdxX100xX2fxX0xX7xXexX33xX37xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21dxX1xXdxX3xXexXdxX42dxXexX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX3xXb32xX37xX15xX3xX13dxXb37xX24xX3xX46xXdxX23xX3xX5xX24dxX23xX76xX3xX4xX75xX3xX7xX48xX4xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX76xX3xX22xXdxX239xX3xX182xX3xXexX33xXdxX8dxX27xXaxX3xX1xX33xX10xX2bxX9xXaxX94xXexX1xXdxX10xXexX1exX56xXdxX1exX7xX37xX94xX4xX1xXdxX1exXexXdxX10xXexX1exX100xX7xX31xX6xX33xXexX1exX26xX37xX15xX1exX13dxX1exXbxXdxX23xX1exX5xX37xX23xX1exX4xX37xX1exX7xX6xX4xX1exX23xX1xX6xX23xX1xX1exX22xXdxX6xX1exX182xX1exXexX33xXdxX10xX27xX94xX2xX184xX4a9xX13dxX184xX51bxX122xX1xXexX31xXaxX2fxX21dxX1xXdxX3xXexXdxX42dxXexX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX3xXb32xX37xX15xX3xX13dxXb37xX24xX3xX46xXdxX23xX3xX5xX24dxX23xX76xX3xX4xX75xX3xX7xX48xX4xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX76xX3xX22xXdxX239xX3xX182xX3xXexX33xXdxX8dxX27xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX33xX37xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa6xXaxX2fxX21dxX1xXdxX42dxX4xX3xX2caxXdxX8dxX23xX3xXexX1xX37xX48xXdxX3xX31xX24dxXdxX3xX33xX6xX3xX31xX79xXexX3xX5xX101xX3xX56xX234xX23xX3xX23xX304xX23xX22xX3xX4xX57xXbxX3xX4xX3cxX6xX3xX23xX1xXa86xX23xX22xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xX2caxXafxX27xX3xXexXdxX4e0xX23xX3xXa6xX37xX3xX50xXdxX23xX30xX31xX6xX33xXexX3xX33xX6xX3xX31xX79xXexX3xX4xX27xX2a4xXdxX3xX23xX5fxX31xX3xX13dxX178xX2xX189xX122xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXa6xXdxX100xX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xXdxX23xX30xX31xX6xX33xXexX3xX33xX6xX3xX2caxXdxX8dxX23xX3xXexX1xX37xX48xXdxX3xX22xXdxX239xX3xX2xX76xX4a9xX4a9xX3xXexX33xXdxX8dxX27xX3xX2caxX3c4xX23xX22xXaxX3xX1xX33xX10xX2bxX9xXaxX94xXexX1xXdxX10xXexX1exX56xXdxX1exX7xX37xX94xX100xXdxX23xX7xX31xX6xX33xXexX1exX33xX6xX1exXa6xXdxX10xX23xX1exXexX1xX37xX6xXdxX1exX22xXdxX6xX1exX2xX1exX4a9xX4a9xX1exXexX33xXdxX10xX27xX1exXa6xX37xX23xX22xX94xX2xX184xX189xX13dxX4a9xX178xX122xX1xXexX31xXaxX2fxX0xXdxX31xX22xX3xX7xX33xX4xX9xXaxX94xX31xX10xXa6xXdxX6xX94xX2xX13dxX178xX94xX23xX10xX174xX7xX94xX2xX4a9xX182xX51bxX94xX2xX178xX189xXa6xX51bxX13dxX2xX2xX178xX2xX185xXexX189xX178xX4a9xX182xX182xX5xX178xX122xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xX4xX3cxX6xX3xXexX40xX3xXbxX1xX44xX3xX46xX1xX48xX31xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX52xX23xX22xX3xX56xX57xXexX3xX23xX22xX5cxX3xXexX5fxX23xX22xX3xXexX33xX51xX66xX23xX22xX3xX4xX1xX51xX6xX3xXexX70xX23xX22xX3xX4xX75xX76xX3xX7xX79xXbxX3xX56xX7dxX23xX22xX3xX81xXbxXbxX5xX10xX3xXexX48xXdxX3xX50xXdxX8dxXexX3xX4bxX6xX31xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xXa6xXdxX100xX2fxX0xX7xXexX33xX37xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xXdxX23xX30xX31xX6xX33xXexX3xX33xX6xX3xX2caxXdxX8dxX23xX3xXexX1xX37xX48xXdxX3xX22xXdxX239xX3xX2xX76xX4a9xX4a9xX3xXexX33xXdxX8dxX27xX3xX2caxX3c4xX23xX22xXaxX3xX1xX33xX10xX2bxX9xXaxX94xXexX1xXdxX10xXexX1exX56xXdxX1exX7xX37xX94xX100xXdxX23xX7xX31xX6xX33xXexX1exX33xX6xX1exXa6xXdxX10xX23xX1exXexX1xX37xX6xXdxX1exX22xXdxX6xX1exX2xX1exX4a9xX4a9xX1exXexX33xXdxX10xX27xX1exXa6xX37xX23xX22xX94xX2xX184xX189xX13dxX4a9xX178xX122xX1xXexX31xXaxX2fxX50xXdxX23xX30xX31xX6xX33xXexX3xX33xX6xX3xX2caxXdxX8dxX23xX3xXexX1xX37xX48xXdxX3xX22xXdxX239xX3xX2xX76xX4a9xX4a9xX3xXexX33xXdxX8dxX27xX3xX2caxX3c4xX23xX22xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX33xX37xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa6xXaxX2fxX50xXdxX23xX30xX31xX6xX33xXexX3xX56xX57xXexX3xX23xX22xX5cxX3xX33xX6xX3xX31xX79xXexX3xX31xX409xX27xX3xX50xX7xX31xX6xX33xXexX3xX30xXexX6xX33xX76xX3xX7xX31xX6xX33xXexXbxX1xX37xX23xX10xX3xX2caxXafxX27xX3xXexXdxX4e0xX23xX3xXexX33xX4e0xX23xX3xXexX1xX42dxX3xX22xXdxX24dxXdxX3xXa6xX635xX23xX22xX3xX4xX1xXdxXbxX3xX30xX23xX6xXbxXa6xX33xX6xX22xX37xX23xX3xX13dxX2xX185xX3xX4xX3cxX6xX3x67d5xX27xX6xX5xX4xX37xX31xX31xX76xX3xX100xX24dxXdxX3xX22xXdxX239xX3xX2xX76xX4a9xX4a9xX3xXexX33xXdxX8dxX27xX3xX2caxX3c4xX23xX22xX122xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXa6xXdxX100xX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX94xX27xX5xX2fxX0xXa6xXdxX100xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX33xXaxX2fxX0xX94xXa6xXdxX100xX2fxX0xX94xXa6xXdxX100xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX37xX27xX33xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX37xX3xXdxX4xXexX23xX10xX174xX7xX122xX100xX23xX0xX94xXbxX2f