Đến 20/7 hoàn thành công tác chuẩn bị Giải bóng chuyền VTV Cup 2018
(Baohatinh.vn) - Tối 4/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng ban tổ chức địa phương đã tiến hành họp các tiểu ban soát xét công tác chuẩn bị tổ chức Giải bóng chuyền VTV Cup 2018.
39f5x7830xb3c7x502cxe59fx3a56x5dc7x8a46xe2d8xX7x8455x6ffexbcc8x4842xe0c9xe63cxX5xb947xXaxd7c5xe89dxe503x4922xX3xc6c6xa84ex7851x80c3xX3xX1x3f06x85bfxX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX4xdf81xX15xb4fcxX3xXexc959xX4xX3xX4xX1xd894x6515xX15xX3x624bx8803xX3x6a83xXdxf64cxXdxX3xX36x5bc8xX15xX2axX3xX4xX1xX32xcad0xff0fxX15xX3xa199xXcxX4axX3xcdc1xX32xXbxX3xX17xX18xX2xac8axX0xX19xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc0exX10xX6x9496xXaxX12xXcxedc4xXdxX3x60f0xX19xX1axbfadxX3xb874xX1xX3fxX3xX4exX1x63b0xX3xXexX37xX4xX1xX3x7aaex42fdx5ff1x4abexX3xXex989dxX15xX1xX3xX13x698axX15xX2axX3xd7f3xX32xX6dxX4xX3xX4axXdxX15xX1xX3x7c6fxX3xXcxd9e7x4c9fx79d0xX15xX2axX3xX36xX6xX15xX3xXexf986xX3xX4xX1xc036xX4xX3x4e90xX37xX6xX3xXbxX1xX9fx7f29xX15xX2axX3xXb0xcb61xX3xXexXdxX14xX15xX3xX1xX1exX15xX1xX3xX1x7ef6xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXexXdx96d1xX32xX3xX36xX6xX15xX3xX7xX1dxX2dxXexX3x9538x4011xXexX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xX0xX6xX3xX1xX9exX10xa23cxX9xXaxX1xXexXexXbx6b48xX19xX19xX36xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xdc70x6a4axX15xX19xXexX1dxXbxXdxX4xX19xa6f7x9643xe838xXaxX3xXexX6xX9exX2axX10xXexX9xXax3e34xX36xX5xX6xX15x72c7xXaxX3xX9exX10xX5xX9xXaxX15xX1dxX1dxXbxX10xX15xX10xX9exXaxX12xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX0xX19xX6xX12xX115xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX10xX6xX69xX3xXbxX4exX10xX15xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdx9780xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xX9exXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXax5518xXdxX69xXexX1xX109xX3xX120xX2xX11fxXbxXdexab13xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX109xX3xX70xX2xX18xXbxXdexX1aaxXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX19xX19xXdxX115xX36xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xX116xX15xX19xX15xX10xX19exX7xX19xX2xX55xX17xX1axX19xX2xX121xX70xX69xX121xX17xX121xX2xX18xX70xX11fxXexX120xX2xX18xX1axX5xX120xX9bxX1axX11fxX69xX121xX17xX2xX17xX55xX17xX1axXexX55x8964xX11fxX200xX5xX11fxX9bxXdxX184xX115x7898xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xXaxX3xX19xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX75xX1xX3fxX3xX4exX1xX7bxX3xXexX37xX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX15xX1xX3xX13xX8dxX15xX2axX3xX91xX32xX6dxX4xX3xX4axXdxX15xX1xX3xX4xX1xX7bxX3xXexX9exb20dxX3xX36xX32xXa9xXdxX3xX5xX1exX184xX3xX116xXdx80bbxX4xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX1dxX69xX46xXaxX12xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX15x4413xX3xfd96xX32xX6dxX4xX3xXexX14xX3xX4axXcxX4axX3xX4exa056xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xX69x6d27xX3xX131xXdxX14xX15xX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXexfd73xX3xX15xX2axX1exX46xX3xX70xX19xX55xX3xXb0xX14xX15xX3xX15xX2axX1exX46xX3xX2xX2xX19xX55xX3xX116xa344xXdxX3xX7xX2ecxX3xX2axX3fxXbxX3xX184xX8dxXexX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX2dxX4xX3xXb0x6177xXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX109xX3xX4exX32xX36xX6xX73xX3xX66xX1exX15xX3xX91xX32xX6dxX4xX73xX3xXcxX9exXdxX47xX32xX3xXcxXdx4c15xX15xX73xX3x68d1xX15xX69xX1dxX15xX10xX7xXdxX6xX73xX3xXcxX1xX2dxXdxX3xae64xX6xX15xX3xX116xX1exX3xX17xX3xXb0xX32dxXdxX3xX4xX1xX7bxX3xX15xX1xX1exX3xX4axXdxX2abxXexX3xX84xX6xX184xX115xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX1dxX69xX46xX3xXbxX4exX10xX15xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX184xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xX9exXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX19xX19xXdxX115xX36xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xX116xX15xX19xX15xX10xX19exX7xX19xX2xX55xX17xX1axX19xX1axX11fxX69xX121xX17xX2xX17xX200xX17xX121xXexX11fxX11fxX11fxX5xX200xX9bxXdxX184xX2axX9bxX18xX18xX200xX70xX115xX209xXbxX2axd3e7xX9exX9xX55xX70xX200xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xXaxX3xX19xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdexXexX9bxX6xX5xXdxX2axX15xX109xX3xX209xX32xX7xXexXdxX102xX46xX1aaxXaxX12xX39xXdxX2dxX184xX3xXb0xX6dxX4xX3xef63xXa0xX3xX4axX66xXcxXcx5c1dxX85xX362xX3xX83x5f28xXdxX3xff9fxX32xefbbxX15xX3xXcxX1xe0edxXbxX109xX3xX0xX10xX184xX12xXcxX1xX2ecxX4xX3xX1xXdxX2abxX15xX3xX131xX14xX3xX1xX1dxf20exX4xX1xX3xX4xX7bxX6xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX15xX1xX73xX3xX486xXa0xX3xX4axX66xX9bxXcxXcxX48dxX85xX362xX3xXb0xXbcxX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX5xX49cxXbxX3xX11fxX3xXexXdxXd2xX32xX3xX36xX6xX15xX3xX2axXdxX2e3xXbxX3xX83xXcxX4exX3xXb0xX37xX6xX3xXbxX1xX9fxXb7xX15xX2axX3xXexX9exXdxXd2xX15xX3xX131xX1xX6xXdxX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xX2axXdxX3bxXdxX0xX19xX10xX184xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX1dxX69xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX131xX14xX3xX1xX1dxX4b3xX4xX1xX73xX3xX69xX2ecxX3xX2dxX15xX3xX4xX3bxXdxX3xXexX4b3xX1dxX3xX7x4037xX6xX3xX4xX1xX2d4xX6xX3xX15xX1xX1exX3xXexX1xXdxX3xXb0x3b8cxX32xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xXb0xX9fx76aexX4xX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXexX9exX9fxX316xX4xX3xX15xX2axX1exX46xX3xX17xX11fxX19xX1axX115xX3xXcxX32xX46xX3xX15xX1xXdxX34exX15xX73xX3xX15xX1xc8e5xX3xX15xb562xX3xX5xX2ecxX4xX3xXexX9exXdxXd2xX15xX3xX131xX1xX6xXdxX73xX3xXb0xX14xX15xX3xX15xX6xX46xX73xX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX4b3xX15xX2axX3xX184x8918xX4xX3xXdexX497xX46xX3xX69xX2ecxX15xX2axX3xX4xX1x784exX15xX1xX3xXb0xXbcxX3xX4xXb7xX3xX36xX3bxX15xX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX73xX3xX69xX2ecxX3xX131xXdxX14xX15xX3xX15xX2axX1exX46xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX7xe4d2xX3xX36xX1exX15xX3xX2axXdxX6xX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xX0xX6xX3xX1xX9exX10xX102xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX19xX19xX36xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xX116xX15xX19xXbxX6xX2axX10xX19xX7xX1dxX9bxX116xX1xX9bxXexXexX9bxX6xX184xXbxX9bxX69xX5xX19xXaxX3xXexX6xX9exX2axX10xXexX9xXaxX12cxX36xX5xX6xX15xX131xXaxX3xX9exX10xX5xX9xXaxX15xX1dxX1dxXbxX10xX15xX10xX9exXaxX12xX486xXa0xX3xX4axX66xX9bxXcxXcxX48dxX85xX362xX0xX19xX6xX12xX3xXb0xXd2xX3xX5xbb73xXbxX3xXb0xX8dxXexX3xXexX1xXdxX14xXexX3xX36xX37xX3xX131xf161xX3xXexX1xX32xX49cxXexX115xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX1dxX69xX46xX3xXbxX4exX10xX15xXexX10xX9exXaxX12xX0xXdxX184xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4exX10xX15xXexX10xX9exXaxX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX19xX19xXdxX115xX36xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX115xX116xX15xX19xX15xX10xX19exX7xX19xX2xX55xX17xX1axX19xX1axX11fxX69xX121xX17xX2xX121xX2xX18xX120xXexX121xX18xX1axX18xX5xX200xX9bxXdxX184xX2axX9bxX18xX18xX200xX55xX115xX209xXbxX2axX3f4xX9exX9xX17xX2xX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xXaxX3xX19xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xXdexXexX9bxX6xX5xXdxX2axX15xX109xX3xX209xX32xX7xXexXdxX102xX46xX1aaxXaxX12xX75xX1xX3fxX3xX4exX1xX7bxX3xXexX37xX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX15xX1xX3xX13xX8dxX15xX2axX3xX91xX32xX6dxX4xX3xX4axXdxX15xX1xX109xX3xX0xX10xX184xX12xX486xXa0xX3xX4axX66xX9bxXcxXcxX48dxX85xX362xX3xX4xX1xX7bxX3xXb0xX32dxX15xX2axX3xXbxX1xX6dxXdxX3xX1xX57axXbxX3xX116xX316xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX15xX2axX1exX15xX1xX73xX3xXb0xX37xX6xX3xXbxX1xX9fxXb7xX15xX2axX3xXb0xX33xX46xX3xX184xX4b3xX15xX1xX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xXexX32xX46xX34exX15xX3xXexX9exX32xX46xX47xX15xX73xX3xX2d6xX32xX3bxX15xX2axX3xX36xX2dxX73xX3xX15xX1xX570xXexX3xX5xX1exX3xXexX9exX34exX15xX3xX4xX2dxX4xX3xXbxX1xX9fxXb7xX15xX2axX3xXexXdxX2abxX15xX3xXexX1xX28xX15xX2axX3xXexXdxX15xX3xXb0xX4b3xXdxX3xX4xX1xX2e3xX15xX2axX0xX19xX10xX184xX12xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX1dxX69xX46xXaxX12xX486xX6xX32xX3xX131xX1xXdxX3xX15xX2axX1xX10xX3xX36xX2dxX1dxX3xX4xX2dxX1dxX3xX131xX14xX3xX1xX1dxX4b3xX4xX1xX3xXexX1xX2ecxX4xX3xX1xXdxX2abxX15xX3xX15xX1xXdxX2abxX184xX3xX116xX5cexX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX116xXdxX34exX15xX73xX3xX131xX14xXexX3xX5xX32xX49cxX15xX3xX36xX32xXa9xXdxX3xX5xX1exX184xX3xX116xXdxX2abxX4xX73xX3xX75xX1xX3fxX3xX4exX1xX7bxX3xXexX37xX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX15xX1xX3xX13xX8dxX15xX2axX3xX91xX32xX6dxX4xX3xX4axXdxX15xX1xX3xd7c7xX3xXcxX9exX9fxXa0xX15xX2axX3xX36xX6xX15xX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXb0xX37xX6xX3xXbxX1xX9fxXb7xX15xX2axX3xX36xXdxXd2xX32xX3xX69xX9fxXb7xX15xX2axX3xX15xX5a9xX3xX5xX2ecxX4xX3xXexX9exXdxXd2xX15xX3xX131xX1xX6xXdxX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX116xXdxX34exX15xX3xXexX9exX1dxX15xX2axX3xXexX1xX5a6xXdxX3xX2axXdxX6xX15xX3xX2d6xX32xX6xX115xX0xX19xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX1dxX69xX46xXaxX12xX75xX1xX3fxX3xX4exX1xX7bxX3xXexX37xX4xX1xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX15xX1xX3xX15xX1xX570xX15xX3xX184xX4b3xX15xX1xX109xX3xX13xX497xX46xX3xX5xX1exX3xX7xX2ecxX3xX131xXdxX2abxX15xX3xXb0xXd2xX3xX66xX1exX3xXcxfe2bxX15xX1xX3xX2d6xX32xX3bxX15xX2axX3xX36xX2dxX3xX1xX29exX15xX1xX3xX3bxX15xX1xX3xX4xX7bxX6xX3xXexX88xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX3xXb0xX14xX15xX3xX116xX316xXdxX3xX36xX4b3xX15xX3xX36xff9bxX3xXexX9exX1dxX15xX2axX3xX15xX9fxX316xX4xX3xX116xX1exX3xX2d6xX32xX6dxX4xX3xXexX14xX115xX3xX85xX1dxX3xXb0xX3fxX73xX3xX46xX34exX32xX3xX4x8871xX32xX3xX4xX2dxX4xX3xXb0xX57axX15xX3xX116xX37xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX116xXdxX34exX15xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX4xX1xX7bxX3xXb0xX32dxX15xX2axX3xXexX1xX2ecxX4xX3xX1xXdxX2abxX15xX3xXexX6dxXexX3xX131xX14xX3xX1xX1dxX4b3xX4xX1xX3xX4xX7bxX6xX3xX82xX83xX84xX85xX3xXexX88xX15xX1xX1aaxX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX5cexX4xX3xX9exX1exX3xX7xX1dxX2dxXexX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX28xX15xX2axX3xX116xXdxX2abxX4xX3xXb0xX9fxX57axX4xX3xX2axXdxX6xX1dxX73xX3xXbxX1xX570xX15xX3xXb0xX570xX32xX3xXb0xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXexX6dxXexX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX15xX2d4xX3xX2d6xX32xX6dxX4xX3xXexX14xX3xX4axXcxX4axX3xX4xX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX115xX0xX19xXbxX12xX0xX69xXdxX116xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX9exX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9bxXexX1xX32xX184xX36xX9bxX6xX15xX69xX9bxX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX362xX32dxX3xX69xXdxX2abxX15xX3xX4xX2dxX4xX3xXb0xX32dxXdxX3xX69xX2ecxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xXexX4b3xXdxX3xX66xX1exX3xXcxX9b3xX15xX1xXaxX3xX1xX9exX10xX102xX9xXaxX19xXexX1xX10xX9bxXexX1xX6xX1dxX19xX5xX1dxX9bxX69xXdxX10xX15xX9bxX4xX6xX4xX9bxX69xX1dxXdxX9bxX69xX32xX9bxX2axXdxX6xXdxX9bxX36xX1dxX15xX2axX9bxX4xX1xX32xX46xX10xX15xX9bxX116xXexX116xX9bxX4xX32xXbxX9bxX17xX18xX2xX55xX9bxXexX6xXdxX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX15xX1xX19xX2xX11fxX1axX17xX11fxX18xX115xX1xXexX184xXaxX12xX0xXdxX184xX2axX3xX7xX9exX4xX9xXaxX19xX184xX10xX69xXdxX6xX19xX2xX17xX18xX19xX15xX10xX19exX7xX19xX2xX55xX17xX120xX19xX2xX18xX11fxX69xX11fxX17xX17xX17xX11fxX11fxX2xXexX200xX200xX55xX120xX5xX2xX9bxX36xX1dxX15xX2axX4xX1xX32xX46xX10xX15xX32xX9bxX116xXexX116xX4xX32xXbxX9bxX2xX115xX209xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xXaxX3xX19xX12xX0xX19xX6xX12xX0xX69xXdxX116xX12xX0xX7xXexX9exX1dxX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX362xX32dxX3xX69xXdxX2abxX15xX3xX4xX2dxX4xX3xXb0xX32dxXdxX3xX69xX2ecxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xXexX4b3xXdxX3xX66xX1exX3xXcxX9b3xX15xX1xXaxX3xX1xX9exX10xX102xX9xXaxX19xXexX1xX10xX9bxXexX1xX6xX1dxX19xX5xX1dxX9bxX69xXdxX10xX15xX9bxX4xX6xX4xX9bxX69xX1dxXdxX9bxX69xX32xX9bxX2axXdxX6xXdxX9bxX36xX1dxX15xX2axX9bxX4xX1xX32xX46xX10xX15xX9bxX116xXexX116xX9bxX4xX32xXbxX9bxX17xX18xX2xX55xX9bxXexX6xXdxX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX15xX1xX19xX2xX11fxX1axX17xX11fxX18xX115xX1xXexX184xXaxX12xX362xX32dxX3xX69xXdxX2abxX15xX3xX4xX2dxX4xX3xXb0xX32dxXdxX3xX69xX2ecxX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xXexX4b3xXdxX3xX66xX1exX3xXcxX9b3xX15xX1xX0xX19xX6xX12xX0xX19xX7xXexX9exX1dxX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX84xX1xXdxX47xX32xX3xX131xX1xX3bxX3xX15x5ed7xX15xX2axX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xXb0xX9fxX57axX4xX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXexX4b3xXdxX3xX66xX1exX3xXcxX9b3xX15xX1xX3xX116xX1exX1dxX3xXexX1xX2dxX15xX2axX3xX55xX3xXexX316xXdxX3xX7xX609xX3xX4xX3fxX3xX7xX2ecxX3xX2axX3fxXbxX3xX184xX8dxXexX3xX4xX7bxX6xX3xXb0xX32dxXdxX3xXexX32xX46xXd2xX15xX3xX4exX32xX36xX6xX73xX3xX36xX34exX15xX3xX4xX4b3xX15xX1xX3xX4xX2dxX4xX3xXb0xX32dxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX184xX4b3xX15xX1xX3xX131xX1xX2dxX4xX3xX15xX1xX9fxX3xX4exX362xX83xX3xX4axX497xX15xX3xX84xX6xX184xX3xXcxX9exX32xX15xX2axX3xX91xX32xX6dxX4xX73xX3xX4exX362xX83xX3xX70xX115xX17xX11fxX3xXcxX9exXdxX47xX32xX3xXcxXdxX34exX15xX115xX115xX115xX0xX19xXbxX12xX0xX19xX69xXdxX116xX12xX0xX19xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9exX32xX46xX47xX15xX3xX1xX29exX15xX1xX3xXexX9exX2ecxX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX9exX49cxX15xX3xXb0xX570xX32xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX83xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xXexX4b3xXdxX3xX66xX1exX3xXcxX9b3xX15xX1xXaxX3xX1xX9exX10xX102xX9xXaxX19xX184xX32xX1dxX15xX9bxX184xX6xX32xX9bxXexX1xX10xX9bxXexX1xX6xX1dxX19xXexX9exX32xX46xX10xX15xX9bxX1xXdxX15xX1xX9bxXexX9exX32xX4xX9bxXexXdxX10xXbxX9bxX4xX6xX4xX9bxXexX9exX6xX15xX9bxX69xX6xX32xX9bxX2axXdxX6xXdxX9bxX36xX1dxX15xX2axX9bxX4xX1xX32xX46xX10xX15xX9bxX116xXexX116xX9bxX4xX32xXbxX9bxX17xX18xX2xX55xX9bxXexX6xXdxX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX15xX1xX19xX2xX11fxX70xX11fxX200xX1axX115xX1xXexX184xXaxX12xX0xXdxX184xX2axX3xX7xX9exX4xX9xXaxX19xX184xX10xX69xXdxX6xX19xX2xX17xX18xX19xX15xX10xX19exX7xX19xX2xX55xX17xX18xX19xX2xX18xX120xX69xX17xX2xX2xX2xX70xX11fxX55xXexX55xX18xX17xX120xX5xX18xX115xX209xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX1exX15xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xX4xX28xX15xX2axX3xXexX2dxX4xX3xX4xX1xX32xX33xX15xX3xX36xX37xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX36xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xXaxX3xX19xX12xX0xX19xX6xX12xX0xX69xXdxX116xX12xX0xX7xXexX9exX1dxX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX9exX32xX46xX47xX15xX3xX1xX29exX15xX1xX3xXexX9exX2ecxX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX9exX49cxX15xX3xXb0xX570xX32xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX83xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xXexX4b3xXdxX3xX66xX1exX3xXcxX9b3xX15xX1xXaxX3xX1xX9exX10xX102xX9xXaxX19xX184xX32xX1dxX15xX9bxX184xX6xX32xX9bxXexX1xX10xX9bxXexX1xX6xX1dxX19xXexX9exX32xX46xX10xX15xX9bxX1xXdxX15xX1xX9bxXexX9exX32xX4xX9bxXexXdxX10xXbxX9bxX4xX6xX4xX9bxXexX9exX6xX15xX9bxX69xX6xX32xX9bxX2axXdxX6xXdxX9bxX36xX1dxX15xX2axX9bxX4xX1xX32xX46xX10xX15xX9bxX116xXexX116xX9bxX4xX32xXbxX9bxX17xX18xX2xX55xX9bxXexX6xXdxX9bxX1xX6xX9bxXexXdxX15xX1xX19xX2xX11fxX70xX11fxX200xX1axX115xX1xXexX184xXaxX12xXcxX9exX32xX46xX47xX15xX3xX1xX29exX15xX1xX3xXexX9exX2ecxX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX9exX49cxX15xX3xXb0xX570xX32xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX83xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xXexX4b3xXdxX3xX66xX1exX3xXcxX9b3xX15xX1xX0xX19xX6xX12xX0xX19xX7xXexX9exX1dxX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX13xX1exXdxX3xXcxX9exX32xX46xX47xX15xX3xX1xX29exX15xX1xX3xX4axXdxX2abxXexX3xX84xX6xX184xX3xX7xX609xX3xXexX9exX32xX46xX47xX15xX3xX1xX29exX15xX1xX3xXexX9exX2ecxX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xXexX9exX49cxX15xX3xXb0xX570xX32xX3xXexX9exX1dxX15xX2axX3xX131xX1xX32xX28xX15xX3xX131xX1xXa9xX3xX39xXdxX3bxXdxX3xX83xX3fxX15xX2axX3xX4xX1xX32xX46xX47xX15xX3xX4axXcxX4axX3xX4exX32xXbxX3xX17xX18xX2xX55xX3xXexX4b3xXdxX3xX66xX1exX3xXcxX9b3xX15xX1xX3xXexX9exX34exX15xX3xX4xX2dxX4xX3xX131xX34exX15xX1xX3xX7xX3fxX15xX2axX1aaxX3xXdexX497xX46xX3xX69xX2ecxX15xX2axX3xX131xX37xX4xX1xX3xX36xX3bxX15xX3xXexX9exX32xX46xX47xX15xX3xX1xX29exX15xX1xX3xX5xaaa2xX3xX131xX1xX6xXdxX3xX184xX4b3xX4xX73xX3xX36xX14xX3xX184xX4b3xX4xX73xX3xX5xX1183xX3xXexX9exX6xX1dxX3xX2axXdxX3bxXdxX115xX115xX115xX0xX19xXbxX12xX0xX19xX69xXdxX116xX12xX0xX19xX5xXdxX12xX0xX19xX32xX5xX12xX0xX69xXdxX116xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9exXaxX12xX0xX19xX69xXdxX116xX12xX0xX19xX69xXdxX116xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6f7dxX32xXexX1xX1dxX9exXaxX12xX91xX32xX6xX15xX2axX3xX486xX2dxX15xX2axX0xX19xXbxX12
Quang Sáng