Honda Civic 2019 bất ngờ ra mắt Việt Nam
Bản nâng cấp của Honda Civic với một số thay đổi trong thiết kế và trang bị sẽ được bán ra từ tháng 4/2019.
6ad5x10e1cx105c1x10c6cxbf63xd49dx72c7x10fa5x10be1xX7x11507x11677xc3d8x12220xfbe2x10f45xX5x12b7cxXaxba3fxaabaxdda8x95e2x12548xX6xX3x779cxXdxa83bxXdxX4xX3x929axc288xX2xbce1xX3xd1e3xa42cxXexX3xX15xafdax6ca7xX3x126a7xX6xX3x12c8dxd073xXexX3x1087bxXdxb893xXexX3xa31cxX6xX2fxX0x88f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX16xXaxX12x759bxdedfxX15xX3xX15x126b4xX15xX29xX3xX4xX25xXbxX3xX4xb070xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1bxe66fxXdxX3xX2fxef8cxXexX3xX7xd736xX3xXexX1xX6xf597xX3x9992x11ff2xXdxX3xXexX2cxX14xX15xX29xX3xXexX1xXdx116c2xXexX3xa565xX8bxX3xX1bx9abfxX3xXexX2cxX6xX15xX29xX3xX24x11d10xX3xX7x113f4xX3xX7exdd51x9fb7xX4xX3xX24x88fbxX15xX3xX2cxX6xX3xXex12d74xX3xXexX1xXa6xX15xX29xX3xb587xX3cxX1fxX20xX2xX22xb476xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX2fxX29xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fx111c1xX3xa6fbxX3xXbxX1xXdxfc23xX15xX3xX24xX52xX15xf864xX3xXexX1xXdxX8bxXexX3xX8exX8bxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX7exX7fxXdxX114xX3xXexX1xX10exX2fxX3xX4xb4eaxX15xX29xX3xX15xX29xX1xX35xX3xX2fxX6fxXdxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX3cxX3cxXdxXbbxX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbbxX1bxX15xX3cxX15xX10xd7daxX7xX3cxX2xX22xX20xX22xX3cxX2xX20xcb7exX16xX2xX1fxX1fxX20xX1fxX109xXb5xXex7afbxf1f9xX1fxX1fxX5xX2xXbbx7c2cxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX14xX16xX7cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxX3xX4xX1x8d4exX15xX1xX3xXexX1xe860xX4xX3xX4xX12fxX15xX29xX3xX24xX77xX3xX2fxe0e3xa00dxX3xb828xX10xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX24xX52xX15xX3xX15xX56xX15xX29xX3xX4xX25xXbxX3xX1fxX20xX2xX22xXbbxX3xdf7cxX10xX3xX1bxX1e3xX15xX3xXexX1xX1e4xX73xX4xX3xXexX1xX8bxX3xX1xX35xX3xXexX1xX1d7xX3xX2xX20xX3xX15xX1xXa1xX15xX29xX3xX4xffa4xX3xX2fxX73xXexX3xX7xX77xX3xX7exXdx1012fxX2fxX3xX2fxX6fxXdxX3xX7exXa6xX15xX29xX3xX4xX1x10659xX3xa378xX3xc84exX3xXexX1xXdxX8bxXexX3xX8exX8bxX3xX1bxX92xX3xX4xX12fxX15xX29xX3xX15xX29xX1xX35xXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX14xX16xX7cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7xX9exX3xXexXdxX8bxXbxX3xXex728axX4xX3xX24xXa6xX15xX3xX2cxX6xX3xX109xX3xXbxX1xXdxX10exX15xX3xX24xX52xX15xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX114xX3xX29xe9fexX2fxX3xd158xX114xX3xcb4cxX3xX1bxX92xX3xa27bx720bxX3xd257xXexX1xX6xX7cxX3xX1bxX9bxX3xXexX2cxX1d1xX3xX4xX1xX14xX3xX24xX52xX15xX3x7a38xX3xXexX2cxXa1xX6fxX4xX3xX7exX56xX7cxe09fxXbbxX3xX2a6xXdxXa6xX3xX1e6xX10xX3xXex11bf6xX2fxX3xXexX1xX2axXdxX3xX4xX1xXa1xX6xX3xX7exXa1xXa2xX4xX3xXexXdxX8bxXexX3xX5xX73xXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX2fxX29xX3xXdxX16xX9xXaxXdxX2fxX29x744exf199xX4xX4xX317xX16xX16fxX10xX20x9946xX109xX10xX164xX4xX31fxX2xX2xX10xX22xX31fxX16exX317xX109xX109xX31fxX317xX16xX109xX1fxXb5xX16fxX4xX2xX164xXb5xXb5xX16xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX1e6xX31fxX15axXdxX16xXexX1xX107xX3xX2xX20xX20xa62ax83f8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxX107xX3xX109xX3xXbxX1xXdxX10exX15xX3xX24xX52xX15xX114xX3xXexX1xXdxX8bxXexX3xX8exX8bxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX7exX7fxXdxX114xX3xXexX1xX10exX2fxX3xX4xX12fxX15xX29xX3xX15xX29xX1xX35xX3xX2fxX6fxXdxX3xX31fxX3x1130dxX15xX1xX3xX2xXbbxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX3cxX3cxXdxXbbxX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbbxX1bxX15xX3cxX15xX10xX15axX7xX3cxX2xX22xX20xX22xX3cxX2xX20xX164xX16xX2xX1fxX1fxX20xX1fxX109xXb5xXexX109xX20xX109xX2xX5xX1fxXbbxX175xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxXaxX3xX15axXdxX16xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxXaxX3xX16xX6xXexX6xX31fxX14xX2cxXdxX29xXdxX15xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX107xX3cxX3cxX6xX1e4xXexX14xXbxX2cxX14xX16fxX164xXbbxX2fxX10xX16xXdxX6xX4xX16xX15xXbbxX1bxX15xX3cxX1fxX20xX2xX22xX3cxX109xX3cxXb5xX3cxX4xX1bxX7xX2xX22xX31fxX20xX109xX22xX31fxX2xX16fxX16fxX2xX164xX22x73caxX109xX16fxX2xX20xX16fxX164xX164xX1fxX2xX22xX16fxX16fxX22xX20xX1fxXbbxX175xXbxX29xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX7xX30xXbxX3xX7exXa1xXa2xX4xX3xX2fxX241xX3xX24xXa6xX15xX3xXexX2d9xXdxX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX14xX16xX7cxXaxX12x8c1fxX1xXdxX10exX15xX3xX24xX52xX15xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX2abxX2acxX3xX4xX6xX14xX3xX4xX25xXbxX3xX15xX1xX25xXexXbbxX3xX202xX10xX3xX4xX224xX3xXexX1xXdxX8bxXexX3xX8exX8bxX3xXexX1xX22fxX3xXexX1xX6xX14xX3xX1x11515xX15xX3xX15xX1xX2axX3xX2fxcb32xXexX3xX4xX6xX31fxX5x6e9dxX15xX29xX3xX7exX10xX15xX3xX2fxX2axX3xX1bxX6fxXdxX3xX5xX14xX29xX14xX3xX2abxX2acxX3xX7xXa6xX15xX29xX3xX2fxX92xX1e4xX3xX15xX7fxXdxX3xX24xfce5xXexX114xX3xX1bxX92xX15xX1xX3xX1e6xX10xX3xX2xX16exX3xXdxX15xX4xX1xX3xX1bxX92xX3xX4xXa6xX15xX1xX3xX29xXdxX224xX3xXbxX1xX1d1xX6xX3xX7xX6xX1e4xXbbxX3xXcxX2cxXa1xX6fxX4xX3xX7exX56xX7cxX114xX3xXexada6xX7cxX3xX4xX1xee8exX15xX3xX1bxX92xX15xX1xX3xX5xX6fxX15xX3xX15xX1xX25xXexX3xX4xX5fxX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX4xX1x11388xX3xX16xXadxX15xX29xX3xX5xX2d9xXdxX3xX241xX3xX2xX489xX3xXdxX15xX4xX1xXbbxX3xX2abxXdxX10exX15xX29xX3xX1bxX6fxXdxX3xX24xX52xX15xX3xX2abxX2acxX114xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxX3xX7exXa1xX6xX3xX2cxX6xX3xX2fxX92xX1e4xX3xX7xX530xX15xX3xX7ex9d41xX3xX2fxX6fxXdxX114xX3xX8exX1xXa6xX4xX3xX24xXdxX35xXexX3xX1xX14xX92xX15xX3xXexX14xX92xX15xX3xX7xX14xX3xX1bxX6fxXdxX3xX1fxX3xX24xX52xX15xX3xX2a3xX3xX1bxX92xX3xX2a6xXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX2fxX29xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX29xX1xXexX107xX3xX109xXb5xX164xXbxX1e6xX353xX3xX15axXdxX16xXexX1xX107xX3xX164xX2xX16fxXbxX1e6xX353xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX3cxX3cxXdxXbbxX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbbxX1bxX15xX3cxX15xX10xX15axX7xX3cxX2xX22xX20xX22xX3cxX2xX20xX164xX16xX2xX1fxX1fxX20xX1fxX109xXb5xXexX489xX2xX164xX164xX5xX109xXbbxX175xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX2fxX29xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX29xX1xXexX107xX3xXb5xX2xX20xXbxX1e6xX353xX3xX15axXdxX16xXexX1xX107xX3xX164xX2xX16fxXbxX1e6xX353xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX3cxX3cxXdxXbbxX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbbxX1bxX15xX3cxX15xX10xX15axX7xX3cxX2xX22xX20xX22xX3cxX2xX20xX164xX16xX2xX1fxX1fxX20xX1fxX109xXb5xXexX2xX22xX489xX16fxX5xXb5xXbbxX175xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX2fxX29xX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX29xX1xXexX107xX3xX109xXb5xX489xXbxX1e6xX353xX3xX15axXdxX16xXexX1xX107xX3xX164xX2xX16fxXbxX1e6xX353xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX3cxX3cxXdxXbbxX24xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbbxX1bxX15xX3cxX15xX10xX15axX7xX3cxX2xX22xX20xX22xX3cxX2xX20xX164xX16xX2xX1fxX1fxX20xX1fxX109xXb5xXexX16exX2xXb5xX1fxX5xX16fxXbbxX175xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12xd982xX73xXexX3xX7xX77xX3xX7exXdxX22fxX2fxX3xX2fxX6fxXdxX3xXexX2cxX10exX15xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX2abxX2acxX3xX5xX92xX3xX4xX52xX15xX3xXexX2cxXa1xX6fxX4xX114xX3xX1bxX92xX15xX1xX3xX1bxX92xX3xX4xXa6xX15xX1xX3xX29xXdxX224xXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX14xX16xX7cxXaxX12xXcxX1xXdxX8bxXexX3xX8exX8bxX3xX15xX73xXdxX3xXexX1xX25xXexX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX2fxX6fxXdxX3xX29xa7e5xX15xX3xX15xX1xXa1xX3xX8exX1xX12fxX15xX29xX3xX8exX1xXa6xX4xX3xX24xXdxX35xXexX3xX24xX52xX15xX3xX4x10f35xXbbxX3xXcxX1e4xX7cxX3xX15xX1xXdxX10exX15xX114xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX24xX7fxX3xX7xX1e4xX15xX29xX3xX4xX12fxX15xX29xX3xX15xX29xX1xX35xX3xX8exX1xX241xXdxX3xX7exX73xX15xX29xX3xX1e6xX10xX3xXexXadxX3xX1e6xX6xX3xX24x891axX15xX29xX3xX4xX1xcfc3xX6xX3xX8exX1xX224xX6xX3xX2fxX92xX3xX8exX1xX12fxX15xX29xX3xX7exX77xXdxX3xXexX1xX5fxX3xX15xX92xX14xX3xXexX2cxX14xX15xX29xX3xXbxX1xX56xX15xX3xX8exX1xX23dxX4xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX4xX224xXbbxX3xX13xX35xX3xXexX1xX77xX15xX29xX3xX7exXdx7743xX1e4xX3xX1xdf3fxX6xX3xXexX2cxX14xX15xX29xX3xX1e6xX10xX3xX7exXa1xXa2xX4xX3xX15xX56xX15xX29xX3xX5xX10exX15xX3xXexX1xX92xX15xX1xX3xX1fxX3xX1bxX59axX15xX29xX3xXex97eexX3xX7exX73xX15xX29xXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX14xX16xX7cxXaxX12xX872xX538xX4xX3xX16xX59axX3xX29xXdx110e0xX3xX15xX29xX1e4xX7cxX10exX15xX3xX1fxX3xX5xX14xX2d9xXdxX3xX7exX73xX15xX29xX3xX4xX530xX3xX2xX114xX16fxX3xX5xX1d1xXexX3xXexX53fxX15xX29xX3xXa6xXbxX3xX1bxX92xX3xX2xX114xX16exX3xX5xX1d1xXexX3xX1xX23dxXexX3xX8exX1xX1d1xX3xXexX9abxX3xX15xX1xXdxX10exX15xX114xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX4xX224xX3xX7xX9abxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX7exX7fxXdxX3xXexX2cxX14xX15xX29xX3xX1bxXdxX35xX4xX3xXbxX1xX56xX15xX3xX24xX7fxX3xX7exX73xX15xX29xX3xX4xX530xX3xX4xX1xX14xX3xXexXadxX15xX29xX3xXbxX1xXdxX10exX15xX3xX24xX52xX15xXbbxX3xXcxX2cxXa1xX6fxX4xX3xX7exX56xX7cxX114xX3xX4xX1xX5bcxX3xX4xX224xX3xX24xX52xX15xX3xX2a3xX3xX16xX59axX15xX29xX3xX7exX73xX15xX29xX3xX4xX530xX3xX2xX114xX16exX3xX5xX1d1xXexX3xXexX1xX93dxX3xX15xX6xX7cxX3xX24xX52xX15xX3xX2a6xX3xX4xX8fdxX15xX29xX3xX7exXa1xXa2xX4xX3xXexX2cxX6xX15xX29xX3xX24xX9bxX3xX5xX14xX2d9xXdxX3xX15xX92xX7cxXbbxX3xX19xX1xX5bcxX3xX4xX224xX3xX24xX52xX15xX3xX2abxX2acxX3xX2fxX6fxXdxX3xX7xba43xX3xX16xX27dxX15xX29xX3xX7exX73xX15xX29xX3xX4xX530xX3xX2xX114xX16fxX3xX5xX1d1xXexX3xXexX53fxX15xX29xX3xXa6xXbxXbbxX3xX13xX73xXbxX3xX7xX77xX3xXexX9abxX3xX7exX73xX15xX29xX3xX19xX33xXcxX3xX8exX1xX12fxX15xX29xX3xX7exX7fxXdxXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX14xX16xX7cxXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX16xX9abxX3xX8exXdxX8bxX15xX114xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX7xX9exX3xX7exXa1xXa2xX4xX3xX24xXa6xX15xX3xX2cxX6xX3xXexXadxX3xXexX1xXa6xX15xX29xX3xXb5xX3cxX1fxX20xX2xX22xXbbxX3xX19xX224xX3xX16fxX3xX5xX9abxX6xX3xX4xX1xX59fxX15xX3xX2fxX92xX1e4xX3xX7xX30xX4xX3xX29xX2a0xX2fxX3xXexX2cxX30xX15xX29xX114xX3xX24xX2d9xX4xX114xX3xX1e6xX6xX15xX1xX3xX7exX564xX2fxX114xX3xX7exX10xX15xX3xX1bxX92xX3xX7exX603xX3xX2aexX4xX1xX5bcxX3xX4xX224xX3xX241xX3xX2abxX2acxX2cexXbbxX3xX202xX10xX3xX1bxX1e3xX15xX3xXexXdxX8bxXbxX3xXexX27dxX4xX3xX7exXa1xXa2xX4xX3xX15xX1xX564xXbxX3xXexXadxX3xXcxX1xXa6xXdxX3xX2c3xX6xX15xXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX14xX16xX7cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX5xX92xX3xX2fxX1e3xX1e4xX3xX1e6xX10xX3xX1xX2d9xX15xX29xX3xX19xX3xX7exX8e1xX1e4xX3xXexXdxX10exX15xX3xX7exXa1xXa2xX4xX3xX15xX56xX15xX29xX3xX4xX25xXbxX3xXexX2cxX14xX15xX29xX3xX15xX53fxX2fxX3xX1fxX20xX2xX22xXbbxX3x7f4exX77xXdxX3xXexX1xX5fxX3xX4xX224xX3xX7xX9abxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX7exX7fxXdxX3xX29xX8e1xX15xX3xX15xX1xX25xXexX3xX5xX92xX3x855dxXdxX6xX3xX19xX10xX2cxX6xXexX14xX114xX3xX7exX7fxXdxX3xX7xX6xX15xX29xX3xXexX1xX8bxX3xX1xX35xX3xX2fxX6fxXdxX3xX1bxX92xX14xX3xX4xX1e4xX77xXdxX3xX15xX53fxX2fxX3xX15xX29xX14xXa6xXdxXbbxX3xXcxX2cxX14xX15xX29xX3xX15xX53fxX2fxX3xX15xX6xX7cxX114xX3xX13xX7cxX1e4xX15xX16xX6xXdxX3xX2a3xX5xX6xX15xXexX2cxX6xX3xX4xX8fdxX15xX29xX3xX7xX9exX3xX7exXa1xXa2xX4xX3xX4xX564xXbxX3xX15xX1xX564xXexX3xX24xX52xX15xX3xX2fxX6fxXdxXbbxX3xX19xXa6xX4xX3xX2fxX1e3xX1e4xX3xX1e6xX10xX3xX4xX59axX15xX29xX3xXbxX1xX56xX15xX3xX8exX1xX23dxX4xX3xX8exX1xXa6xX4xX3xX15xX1xXa1xX3xXcxX14xX7cxX14xXexX6xX3xX19xX14xX2cxX14xX5xX5xX6xX3x9c02xX5xXexXdxX7xX3xX1xX6xX7cxX3x118b4xX14xX2cxX16xX3xXcf3xX14xX4xX1e4xX7xX3xX4xX1xXa1xX6xX3xX4xX224xX3xX5xX9bxX4xX1xX3xX15xX56xX15xX29xX3xX4xX25xXbxX3xX4xX27dxX3xXexX1xX22fxX3xX1bxX92xX14xX3xX15xX53fxX2fxX3xX15xX6xX7cxXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xX16xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX14xX15xX29xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX10exX15xX3x9981xX1e4xX6xX15xX107xX0xX3cxX7xXexX2cxX14xX15xX29xX12xX0xX1e4xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX31fxXexX1xX1e4xX2fxX24xX31fxX6xX15xX16xX31fxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX15xX1xX564xXbxX3xXcxX1xXa6xXdxX3xX7xX30xXbxX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX8exX1xXa6xX4xX1xX3xX1xX92xX15xX29xX3xX33xXdxX35xXexXaxX3xX1xX2cxX10xX317xX9xXaxX3cxX1e6xX10xX3cxX1xX14xX15xX16xX6xX31fxX4xXdxX1bxXdxX4xX31fxX1fxX20xX2xX22xX31fxX15xX1xX6xXbxX31fxXexX1xX6xXdxX31fxX7xX6xXbxX31fxX2cxX6xX31fxX2fxX6xXexX31fxX8exX1xX6xX4xX1xX31fxX1xX6xX15xX29xX31fxX1bxXdxX10xXexX3cxX2xX164xX22xX20xX489xX109xXbbxX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX29xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX3cxX2fxX10xX16xXdxX6xX3cxX2xX1fxX20xX3cxX15xX10xX15axX7xX3cxX2xX22xX20xX16exX3cxX2xX20xX16fxX16xX109xX1fxX20xX20xX16fxX20xXb5xXexX16exX109xX164xX1fxX109xX5xX20xXbbxX175xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX16xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX2cxX14xX15xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX15xX1xX564xXbxX3xXcxX1xXa6xXdxX3xX7xX30xXbxX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX8exX1xXa6xX4xX1xX3xX1xX92xX15xX29xX3xX33xXdxX35xXexXaxX3xX1xX2cxX10xX317xX9xXaxX3cxX1e6xX10xX3cxX1xX14xX15xX16xX6xX31fxX4xXdxX1bxXdxX4xX31fxX1fxX20xX2xX22xX31fxX15xX1xX6xXbxX31fxXexX1xX6xXdxX31fxX7xX6xXbxX31fxX2cxX6xX31fxX2fxX6xXexX31fxX8exX1xX6xX4xX1xX31fxX1xX6xX15xX29xX31fxX1bxXdxX10xXexX3cxX2xX164xX22xX20xX489xX109xXbbxX1xXexX2fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX15xX1xX564xXbxX3xXcxX1xXa6xXdxX3xX7xX30xXbxX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX8exX1xXa6xX4xX1xX3xX1xX92xX15xX29xX3xX33xXdxX35xXexX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX2cxX14xX15xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX7ex11b9dxX3xX5xX92xX3xXbxX1xXdxX10exX15xX3xX24xX52xX15xX3xXexX1xX1d7xX3xX2xX20xX3xX4xX5fxX6xX3xX2fxX1e3xX1e4xX3xX1e6xX10xX3xX15xX92xX7cxXbbxX3xX202xX10xX3xX1bxX1e3xX15xX3xXexXdxX8bxXbxX3xXexX27dxX4xX3xX7xXac9xX3xX16xX27dxX15xX29xX3xX7exX73xX15xX29xX3xX4xX530xX3xX2xXbbxX16exX2c3xX3xX1bxX92xX3xX2xXbbxX16fxX2c3xX3xXcxX1e4xX2cxX24xX14xX3xX15xX1xXa1xX3xXexX1xX8bxX3xX1xX35xX3xXexX2cxXa1xX6fxX4xXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX16xXdxX1bxX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7xX9exX3xX7exX224xX15xX29xX3xX4xXac9xX6xX3xX15xX1xX92xX3xX2fxXa6xX7cxX3xX7xX52xX15xX3xX1e6xX1e4xX25xXexX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xXexX2d9xXdxX3xXce9xX15xX1xX3xX1bxX92xX14xX3xX15xX53fxX2fxX3xX1fxX20xX1fxX2xXaxX3xX1xX2cxX10xX317xX9xXaxX3cxX1e6xX10xX3cxX1xX14xX15xX16xX6xX31fxX7xX10xX31fxX16xX14xX15xX29xX31fxX4xX1e4xX6xX31fxX15xX1xX6xX31fxX2fxX6xX7cxX31fxX7xX6xX15xX31fxX1e6xX1e4xX6xXexX31fxX4xXdxX1bxXdxX4xX31fxXexX6xXdxX31fxX6xX15xX1xX31fxX1bxX6xX14xX31fxX15xX6xX2fxX31fxX1fxX20xX1fxX2xX3cxX2xX164xX16exX16exX16exXb5xXbbxX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX29xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX3cxX2fxX10xX16xXdxX6xX3cxX2xX1fxX20xX3cxX15xX10xX15axX7xX3cxX2xX22xX20xX489xX3cxX2xX109xXb5xX16xX164xX1fxX1fxX20xX164xXb5xX20xXexX1fxX16fxX489xX2xX5xX1fxX31fxX164xX6xX16fxX4xX16fxX109xX164xX1fxX31fxX1xX14xX15xX16xX6xX31fxX4xXdxX1bxXdxX4xXbbxX175xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xX25xXexX3xX15xX29xX2axX3xX2cxX6xX3xX2fxX30xXexX3xX33xXdxX35xXexX3xX38xX6xX2fxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX16xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX2cxX14xX15xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7xX9exX3xX7exX224xX15xX29xX3xX4xXac9xX6xX3xX15xX1xX92xX3xX2fxXa6xX7cxX3xX7xX52xX15xX3xX1e6xX1e4xX25xXexX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xXexX2d9xXdxX3xXce9xX15xX1xX3xX1bxX92xX14xX3xX15xX53fxX2fxX3xX1fxX20xX1fxX2xXaxX3xX1xX2cxX10xX317xX9xXaxX3cxX1e6xX10xX3cxX1xX14xX15xX16xX6xX31fxX7xX10xX31fxX16xX14xX15xX29xX31fxX4xX1e4xX6xX31fxX15xX1xX6xX31fxX2fxX6xX7cxX31fxX7xX6xX15xX31fxX1e6xX1e4xX6xXexX31fxX4xXdxX1bxXdxX4xX31fxXexX6xXdxX31fxX6xX15xX1xX31fxX1bxX6xX14xX31fxX15xX6xX2fxX31fxX1fxX20xX1fxX2xX3cxX2xX164xX16exX16exX16exXb5xXbbxX1xXexX2fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7xX9exX3xX7exX224xX15xX29xX3xX4xXac9xX6xX3xX15xX1xX92xX3xX2fxXa6xX7cxX3xX7xX52xX15xX3xX1e6xX1e4xX25xXexX3xX19xXdxX1bxXdxX4xX3xXexX2d9xXdxX3xXce9xX15xX1xX3xX1bxX92xX14xX3xX15xX53fxX2fxX3xX1fxX20xX1fxX2xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexX2cxX14xX15xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX16xXaxX12x122dexX14xX3xX15xX1xXdxX97fxX1e4xX3xX8exX1xX224xX3xX8exX1xX53fxX15xX3xXexXadxX3xX51xX2cxX10xX1e6xXdxXexX114xX3xX13xX14xX15xX16xX6xX3xX7exXf7dxX3xX2cxX6xX3xXd52xX1e4xX7cxX8bxXexX3xX7exX9bxX15xX1xX3xX7exX224xX15xX29xX3xX4xXac9xX6xX3xX15xX1xX92xX3xX2fxXa6xX7cxX3xX7xX52xX15xX3xX1e6xX1e4xX25xXexX3xXexX2d9xXdxX3xX2acxX15axXdxX15xX16xX14xX15xX114xX3xXce9xX15xX1xX3x12671xX1e4xX77xX4xX3xX1bxX92xX14xX3xX15xX53fxX2fxX3xX1fxX20xX1fxX2xX3xXexX6fxXdxX3xX7exX56xX7cxXbbxX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX16xXdxX1bxX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX1e4xX5xX12xX0xX16xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX3cxX16xXdxX1bxX12xX0xX3cxX16xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2acxX14xX1e4xX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xXcxX2cxX1d1xX3xXexX1xX1d7xX4xX3xXexX2cxdd17xX0xX3cxXbxX12