Lịch thi đấu CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại giai đoạn 2 V.League 2020
(Baohatinh.vn) - Chi tiết lịch thi đấu của CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại giai đoạn 2 V.League 2020 từ vòng 1 đến vòng 7 vừa được VPF ban hành hôm nay (2/10).
efe8x13b34x1129ex1502ax17b57x108adxf53dx14aadx177b1xX7x100caxfddfx1456fx10988x174c3x13a9fxX5x17d2axXax12451x1291bx1644axX4xX1xX3xXexX1xXdxX3x15b9fx11c2ex10861xX3x15f1exX13x174a2xX3x17e33x16042x17c85x16239xX3xX13x10b20xX26xX1xX3xX24x11fd2xX3xXcxX2axX26xX1xX3xXex17fefxXdxX3xX27xXdxX6xXdxX3xX1cx13e25xX37xX26xX3x1698fxX3x141c5x14779xX13xX10xX6xX27xX1exX10xX3xX44xfbd2xX44xX50xX0x16980xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6x12a4exXaxX12xX20xX1xXdxX3xXexXdx15c3exXexX3xX5xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4x12a30xX6xX3xX20xX13xX22xX3xX22x15a08xX26xX27xX3xX1cx1565bxX3xX24xX25xX26xX27xX3xX13xX2axX26xX1xX3xX24xX2fxX3xXcxX2axX26xX1xX3xXexX37xXdxX3xX27xXdxX6xXdxX3xX1cxX40xX37xX26xX3xX44xX3xX46xX47xX13xX10xX6xX27xX1exX10xX3xX44xX50xX44xX50xX3xXex15552xX3x128f3xf235xX26xX27xX3xX2xX3xX1cxX6fxX26xX3xXc2xXc3xX26xX27xX3x13f6cxX3xXc2xXc0xX6xX3xX1cx15e09x11cf3xX4xX3xX46x163f3x107f3xX3x11304xX6xX26xX3xX1xX2fxX26xX1xX3xX1x17539x11d8axX3xX26xX6x10353xX3x14f93xX44xX54xX2xX50x112f1xX47xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX40xX66xXf0xXaxX12xX0xXdxXecxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX20xX10xX26xXexX10x14f64xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXax14726xXdxX66xXexX1x14e87xX3xf679xX44xX50xXbx15c97xf79fxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX12fxX3xXd2x1464fxX131xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX120xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX47xXe1xX6xX40xX1xX6xXexXdxX26xX1xX47xXc2xX26xX54xX26xX10xX12axX7xX54xX44xX50x10d91xX141xX54xX2xX165xXd2xX66x11ff0xX2xX50xX50x14b57xX50xX2xXexXd2xX16cxX131xX165xX5xX2xX50x11306xX5xXdxX4xX1xX17bxXexX1xXdxX17bxX66xX6xX1exX17bxX1xX40xX26xX27xX17bxX5xXdxX47x15af8xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX13xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX13xX2axX26xX1xX3xX24xX2fxX3xXcxX2axX26xX1xX3xXexX37xXdxX3xX27xXdxX6xXdxX3xX1cxX40xX37xX26xX3xX44xX3xX46xX47xX13xX10xX6xX27xX1exX10xX3xX44xX50xX44xX50xXaxX3xX12axXdxX66xXexX1xX9xXaxX131xX44xX50xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxXd2xX141xX131xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX40xX66xXf0xXaxX12xX0xXdxXecxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX1exXecxXe1xX3xX66xX1xXdxX66xX10xX3xXdxX20xX10xX26xXexX10xX120xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX12axXdxX66xXexX1xX12fxX3xX131xX2xX50xXbxX135xX136xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX12fxX3xX16cx140b3xX50xXbxX135xX136xXaxX3xX7xX120xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX54xX54xXdxX47xXe1xX6xX40xX1xX6xXexXdxX26xX1xX47xXc2xX26xX54xX26xX10xX12axX7xX54xX44xX50xX165xX141xX54xX2xX165xXd2xX66xX16cxX50xX141xX16cxX24dxX16cxX2xXexX131xX170xX24dxX50xX5xX44xX17bxX2xX165xXd2xX66xX16cxX2xX131xX16cxX165xX24dxX44xXexX131xX131xX2xX170xXd2xX5xX50xX47xX191xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX13xX22xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX13xX2axX26xX1xX3xX24xX2fxX3xXcxX2axX26xX1xX3xXexX37xXdxX3xX27xXdxX6xXdxX3xX1cxX40xX37xX26xX3xX44xX3xX46xX47xX13xX10xX6xX27xX1exX10xX3xX44xX50xX44xX50xXaxX3xX12axXdxX66xXexX1xX9xXaxX131xX2xX50xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX16cxX24dxX50xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122d3xX1exXexX1xX40xX120xXaxX12xXdexX47xX46xX0xX54xXbxX12
P.V