Công ty Cao su Hương Khê khai thác hơn 150 tấn “vàng trắng”
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm lại nay, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tiến hành khai thác trên diện tích 586 ha cao su với tổng sản lượng hơn 150 tấn…
21c5x5908x3849x4dc3x5618x7f5bx93fdx72f5x3237xX7xa840x9d7exb6e3x4a34x4c08x6e3axX5x3ceaxXax8617x8f3dx693dx5ba1xad59xX3xXex36eexX3xX13xX6x6ac8xX3xX7x482exX3x8482x74e5x4f74xX15xX16xX3xbe18xX1x9aafxX3x492bxX1xX6xXdxX3xXexX1x9549xX4xX3xX1xX24xX15xX3xX2xa1f1xa269xX3xXex50a8xX15xX3x6346x3b74x5a65xX15xX16xX3xXex7430x9395xX15xX16xc04bxX0x568cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xa399xXaxX12xXcx44fbxX3xb3d0x58bcxX20xX3xX15x9ce4xad7bxX3xX5xaad4xXdxX3xX15xX6xX19xad96xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcx3d4dxX22xX22xX3xab73xXcx5288xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3x9ab3xX22xX44xX3xXcx3b3fxX15xX1x8fb8xX3xX67x2c2cxX3xXexXdxbc46xX15xX3xX1xX44xX15xX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xXexX49xX2axX15xX3xX61xXdxa4a6xX15xX3xXexc6e8xX4xX1xX3xX3bxc364x5b3bxX3xX1xX6xX3xX4xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX43xb405xXdxX3xXex5dcdxX15xX16xX3xX7x80e7xX15xX3xX5xX23xa50dxX15xX16xX3xX1xX24xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX3fxX15x5eb5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb1d2xX1dxX61xX19xXaxX12x40b2xXa9xX15xX3xX15xX6xX19xX76xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX67xXa5xX3xXexX49x7fd4xX15xX16xX3xX67xX23xXe7xX4xX3xbf38x59faxX3bxX3cxbdbdxX3xX1xX6xX3xX4xX6xX1dxX3xX7xX20xX76xX3xXexX49xX1dxX15xX16xX3xX67x6136xX3xX1xX24xX15xX3xX3bxXcbxXccxX3xX1xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX6dx762fxX76xX3xXexX70xX1dxX3xX43xXdxXc2xX4xX3xX5xX44xX6dxX3xX4xX1xX1dxX3xX16xX68xX15xX3xX2xX12cxX3cxX3cxX3cxX3xX5xX6xX1dxX3xX67xc17dxX15xX16xX3xXexX49xX2axX15xX3xX4xX33xX4xX3xX67xbff7xX6xX3x88d3xX44xX15xX3xX67xX143xX15xX16xX3xX4xX1x91dbxX15xX3xX15xX1xX23x7dc7xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX76xX3xX10cx87cbxX4xX3xXcxX1x8385xX76xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3x7840xX24xX15xX76xX3xX87x358bxX3x31c6xX20xX6xX15xX16xXf6xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1dxX61xX19xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX49xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxb5fdxXdxX61xXexX1xX19axX3xXccxX2xX3bxXbxbf3cx7703xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19axX3xX12bxX2xX3cxXbxX208xX209xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19axX4fxX4fxXdxX12cxX189xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxX43xX15xX4fxX15xX10xX1fdxX7xX4fxX2xXcbxX12bxX12fxX4fxX2xX12fxX3cxX61xX3cxX2xb74cxX3bxX12bxX3cxXccxXexXcbxX12bxXcbxXccxX5x5569x46a1xX6dxX20xX252xX4xX6xX1dxX252xX7xX20xX252xX246xX12cx7b69xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX24xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX15xX16xX3xXexX49xX4axX15xX16xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX85xX155xX3xX4xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX1xXdxXc2xX15xX3xX15xX6xX19xX3xX67xX23xXe7xX4xX3xX189xX33xX15xX3xX43xXd9xXdxX3xX16xXdxX33xX3xX12fxX3cxX3xX252xX12fxX2xX3xXexX49xXdxXc2xX20xX3xX67xX122xX15xX16xX4fxXexX3fxX15xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1dxX61xX19xXaxX12x5a94xX1xX143xX3xXcxXddxX15xX16xX3xX16xXdxX33xX6dxX3xX67xc7a4xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX81xX22xX22xX3xX85xXcxX87xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX87x9034xX3xX1b6xa6abxX3x32e6x54f7xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX189xXdxXa9xXexX19axX3xX42xX10cxX194xX19xX3xX5xX44xX3xX15xX6cxX6dxX3xXexX1xX1a8xX3xX246xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX7xX6xX20xX3xX1xX24xX15xX3xX2xX2xX3xX15xX6cxX6dxX3xXexX49xX122xX15xX16xX3xXexX49xX1adxXexX76xX3xX4xX1xX6cxX6dxX3xX7xX143xX4xX12cxX3x4f3exX3xX6dxc626xX6xX3xXexX1xX20xX3xX1xX1dxX70xX4xX1xX3xX15xX6cxX6dxX3xX246xX3cxX2xX251xX76xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xXexX49xX2axX15xX3xX61xXdxXc2xX15xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX12fxX12fxXccxX3xX1xX6xX76xX3xX7xXe2xX15xX3xX5xX23xXe7xX15xX16xX3xX67xX70xXexX3xX251xX3cxX3xXexX3fxX15xX3xX6dxX155xX12cxX3xX81xX6cxX6dxX3xX15xX6xX19xX76xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX67xX23xXe7xX4xX3xXcx7f91xXbxX3xX67xX1dxX44xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXc2xXbxX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX87xXdxXc2xXexX3xX81xX6xX6dxX3xX16xXdxX6xX1dxX3xX4xX1xacdaxX3xXexXdxX2axX20xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX24xX15xX3xX3bxXcbxXccxX3xX1xX6xX76xX3xX43xXd9xXdxX3xX7xXe2xX15xX3xX5xX23xXe7xX15xX16xX3xX12fxX3cxX3cxX3xXexX3fxX15xX12cxX3xX10cxXa9xX15xX3xX15xX6xX19xX76xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX67xXa5xX3xX1xX1dxX44xX15xX3xXexX1xX44xX15xX1xX3xX1xX24xX15xX3xX3bxX3cx2b73xX3xX2cxXa9xX3xX1xX1dxX70xX4xX1xX3xX43xXd9xXdxX3xX1xX24xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX3xX6dxX155xX76xX3xX16xXdxX33xX3xX189xX33xX15xX3xX16xXdxX6xX1dxX3xX67xX178xX15xX16xX3xXexX65xX3xX12fxX3cxX3xX252xX12fxX2xX3xXexX49xXdxXc2xX20xX3xX67xX122xX15xX16xX4fxXexX3fxX15xX4dxX12cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1dxX61xX19xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX49xXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX49xX3xX61xXexX1xX20xX6dxX189xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX61xXexX1xX19axX3xXccxX2xX3bxXbxX208xX209xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX19axX3xX12bxX2xX3cxXbxX208xX209xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19axX4fxX4fxXdxX12cxX189xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxX43xX15xX4fxX15xX10xX1fdxX7xX4fxX2xXcbxX12bxX12fxX4fxX2xX12fxX3cxX61xX3cxX2xX246xX3bxX3bxX12bxX3bxXexX12bx3519xX3bxX5xX571xX252xX4xX6xX1dxX252xX6dxX20xX12cxX25fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX24xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX15xX16xX3xXexX49xX4axX15xX16xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1dxX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX194xX15xX3xX4xX70xX1dxX3xX6dxX155xX3xX4xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX9axXe2xX15xX1xX3x4a13xX23xX24xX15xX16xX3xX13xX1xXdxXa9xX15xXa2xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX1dxX61xX19xXaxX12xX10cx3fe9xX3xX1xX1dxX44xX15xX3xXexX1xX44xX15xX1xX3xX2cxXa9xX3xX1xX1dxX70xX4xX1xX3xX67xX23xXe7xX4xX3xX16xXdxX6xX1dxX3xX43xX44xX3xX67xXe2xX6dxX3xX189xXe2xX1dxX3xXddxX15xX3xX67xX186xX15xX1xX3xX7xXe2xX15xX3xX5xX23xXe7xX15xX16xX3xX6dxX155xX3xX4xX1xX1dxX3xX15xX1x47c3xX15xX16xX3xX15xX6cxX6dxX3xXexXdxXa9xXbxX3xXexX1xX10xX1dxX76xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX67xX6xX15xX16xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX4xX349xX4xX3xX4xX1xX43dxX3xX67xX70xX1dxX3xX4xX33xX4xX3xX67xX24xX15xX3xX43xX186xX3xXexX49xX349xX4xX3xXexX1xX20xX178xX4xX3xXexX412xXbxX3xXexX49xX20xX15xX16xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX67xa782xX15xX16xX3x7cdexX20xX19xX3xXexX49x5dc2xX15xX1xX3xX2cxX346xX3xXexX1xX20xX412xXexX3xX4xX1bcxX15xX16xX3xX15xX1xX23xX3xX4xX1xX6cxX6dxX3xX7xX143xX4xX3xXexX31dxXexX3xX61xXdxXc2xX15xX3xXexXc6xX4xX1xX3xX7xXe2xX15xX3xX208xX20xX3fxXexX12cxX12cxX12cxX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX49xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX49xX1dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2axX15xX3xX6c3xX20xX6xX15xX19axX0xX4fxX7xXexX49xX1dxX15xX16xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX252xXexX1xX20xX6dxX189xX252xX6xX15xX61xX252xX7xX6xXbxX1dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX3xX15xX1xX3fxXexX3xX22xX178xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX33xX15xX3xX189xX178xX3xX2cxXdxX61dxX6dxX3xXexX49xX6xX3xX16xXdx7e01xXdxX3xX2cxX1xX31dxXdxX3xX81xX14xX15xX16xX3xX348xX194xX6dxX3xX252xX3xXcxX1xX155xX19xX3xX7xXe2xX15xXaxX3xX1xX49xX10x8ca9xX9xXaxX4fxX208xX6xX19xX252xX61xX20xX15xX16xX252xX61xX6xX15xX16xX4fxX4xX6xX1dxX252xX7xX20xX252xX1xX6xX252xXexXdxX15xX1xX252xX15xX1xX6xXexX252xX1xX1dxXdxX252xXexX1xXdxX252xX4xX6xX15xX252xX189xX1dxX252xX2cxXdxX10xX6dxX252xXexX49xX6xX252xX16xXdxX1dxXdxX252xX2cxX1xX1dxXdxX252xX15xX1dxX15xX16xX252xX5xX6xX6dxX252xXexX1xX20xX19xX252xX7xX6xX15xX4fxX2xX3bxX251xX3cxX3cxX246xX12cxX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4fxX6dxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX246xX3cxX4fxX15xX10xX1fdxX7xX4fxX2xXcbxX246xXccxX4fxX2xX12fxX246xX61xX2xX2xXcbxX12fxX2xX3bxX246xXexX571xX2xX246xX12fxX5xX251xX252xX2xX12cxX25fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX24xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX15xX16xX3xXexX49xX4axX15xX16xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX43xX12xX0xX7xXexX49xX1dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX3xX15xX1xX3fxXexX3xX22xX178xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX33xX15xX3xX189xX178xX3xX2cxXdxX61dxX6dxX3xXexX49xX6xX3xX16xXdxX797xXdxX3xX2cxX1xX31dxXdxX3xX81xX14xX15xX16xX3xX348xX194xX6dxX3xX252xX3xXcxX1xX155xX19xX3xX7xXe2xX15xXaxX3xX1xX49xX10xX7b7xX9xXaxX4fxX208xX6xX19xX252xX61xX20xX15xX16xX252xX61xX6xX15xX16xX4fxX4xX6xX1dxX252xX7xX20xX252xX1xX6xX252xXexXdxX15xX1xX252xX15xX1xX6xXexX252xX1xX1dxXdxX252xXexX1xXdxX252xX4xX6xX15xX252xX189xX1dxX252xX2cxXdxX10xX6dxX252xXexX49xX6xX252xX16xXdxX1dxXdxX252xX2cxX1xX1dxXdxX252xX15xX1dxX15xX16xX252xX5xX6xX6dxX252xXexX1xX20xX19xX252xX7xX6xX15xX4fxX2xX3bxX251xX3cxX3cxX246xX12cxX1xXexX6dxXaxX12xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX3xX15xX1xX3fxXexX3xX22xX178xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX33xX15xX3xX189xX178xX3xX2cxXdxX61dxX6dxX3xXexX49xX6xX3xX16xXdxX797xXdxX3xX2cxX1xX31dxXdxX3xX81xX14xX15xX16xX3xX348xX194xX6dxX3xX252xX3xXcxX1xX155xX19xX3xX7xXe2xX15xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX49xX1dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX13xX1xXdx265cxX20xX3xX246xX3bxX4fxXccxX76xX3xX28xX1xX31dxXdxX3xX81xX14xX15xX16xX3xX5xX194xX6dxX3xX252xX3xXcxX1xX155xX19xX3xX7xXe2xX15xX3xXexX1xX20xX178xX4xX3xX10cxXe2xX15xX16xX3xX189xX178xX3xX2cxX1xX31dxXdxX3xX5fbxX1dxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXc2xXbxX3xXexX43dxX15xX1xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX3xXexXddxX3xX4xX1xX1a8xX4xX3xX22xX178xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX33xX15xX3xX189xX178xX3xX2cxXdxX61dxX6dxX3xXexX49xX6xX3xX4xX24xX3xX7xb8bcxX3xX16xXdxX797xXdxX3xX15xX6cxX6dxX3xX246xX3cxX2xXcbxX3xX43xXd9xXdxX3xX7xX349xX3xXexX1xX6xX6dxX3xX16xXdxX6xX3xX4xX155xX6xX3xX12bxX3xX67xX178xXdxX3xX67xXa9xX15xX3xXexX65xX3xX4xX33xX4xX3xX67xXe2xX15xX16xX3xX189xX178xX19axX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX81xX22xX22xX3xX85xXcxX87xX3xXcxX1xX155xX19xX3xX5xXe7xXdxX3xX106xX4axX4xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX76xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX81xX22xX22xX3xX85xXcxX87xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX76xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX81xX22xX22xX3xX85xXcxX87xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX43xX44xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX81xX22xX22xX3xX85xXcxX87xX3xXcxX1xX155xX19xX3xX5xXe7xXdxX3xX81xX6xX6dxX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX12cxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX43xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX252xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xXexX49xX2axX15xX3xX3bxXcbxXccxX3xX1xX6xXaxX3xX1xX49xX10xX7b7xX9xXaxX4fxX2cxXdxX15xX1xX252xXexX10xX4fxX4xX6xX1dxX252xX7xX20xX252xX1xX20xX1dxX15xX16xX252xX2cxX1xX10xX252xX1xX6xX252xXexXdxX15xX1xX252xX2cxX1xX6xXdxX252xXexX1xX6xX4xX252xXexX49xX10xX15xX252xX3bxXcbxXccxX252xX1xX6xX4fxX2xX3bxX12bxX251xX3cxX3cxX12cxX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX16xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4fxX6dxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX246xX3cxX4fxX15xX10xX1fdxX7xX4fxX2xXcbxX246xX3cxX4fxX2xX3cxX246xX61xX12fxX2xX251xX12fxX2xX246xX3cxXexX3bxXccxX2xX246xX5xX3cxX12cxX25fxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xX1xX24xX15xX3xX2xX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX3xX42xX43xX44xX15xX16xX3xXexX49xX4axX15xX16xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX43xX12xX0xX7xXexX49xX1dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX252xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xXexX49xX2axX15xX3xX3bxXcbxXccxX3xX1xX6xXaxX3xX1xX49xX10xX7b7xX9xXaxX4fxX2cxXdxX15xX1xX252xXexX10xX4fxX4xX6xX1dxX252xX7xX20xX252xX1xX20xX1dxX15xX16xX252xX2cxX1xX10xX252xX1xX6xX252xXexXdxX15xX1xX252xX2cxX1xX6xXdxX252xXexX1xX6xX4xX252xXexX49xX10xX15xX252xX3bxXcbxXccxX252xX1xX6xX4fxX2xX3bxX12bxX251xX3cxX3cxX12cxX1xXexX6dxXaxX12xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX252xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX4xX3xXexX49xX2axX15xX3xX3bxXcbxXccxX3xX1xX6xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX49xX1dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX10cxXa9xX15xX3xXexX1x43d2xXdxX3xX67xXdxX61dxX6dxX3xX15xX44xX19xX76xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX81xX22xX22xX3xX85xXcxX87xX3xX13xX6xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX24xX15xX16xX3xX28xX1xX2axX3xX252xX3xX22xX44xX3xXcxX9fxX15xX1xX3xX67xXa5xX3xXexX49xX122xX15xX16xX3xX67xX23xXe7xX4xX3xX12bxX12cxX3bxX3cxX12fxX3xX1xX6xX3xX4xX6xX1dxX3xX7xX20xX76xX3xXexX49xX1dxX15xX16xX3xX67xX143xX3xX4xX143xX3xX1xX24xX15xX3xX3bxXcbxXccxX3xX1xX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX6dxX155xX76xX3xXexX70xX1dxX3xX43xXdxXc2xX4xX3xX5xX44xX6dxX3xX4xX1xX1dxX3xX1xX44xX15xX16xX3xXexX49xX6cxX6dxX3xX5xX6xX1dxX3xX67xX178xX15xX16xX3xXexX49xX2axX15xX3xX4xX33xX4xX3xX67xX186xX6xX3xX189xX44xX15xX3xX67xX143xX15xX16xX3xX4xX1xX194xX15xX12cxX12cxX12cxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX43xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX20xX5xX12xX0xX61xXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX43xX12xX0xX4fxX61xXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx76a9xX20xXexX1xX1dxX49xXaxX12xXe08xX15xX3xX81xX1xXdxX2axX15xX0xX4fxXbxX12
An Nhiên