BÁN ĐẤT DIỆN TÍCH 1.409m2
(Baohatinh.vn) - Gia đình ông Trần Đình Thư cần bán đất ở thôn Yên Bình, xã Quang Lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
e42cx10b87x1307cxed06x11824x15ddfx12c9fx13cd6xfad5xX7x11519x14156x157d1xec10x10816x10daexX5x14853xXaxf035x11c19x14c87x16719xX3xf945xfa27xXcxX3x13315x11db3x14e57xX15xX3xXcx165cfx10815x14740xX3xX2xf29fx16b97xfee7x14d94xf07axX0xX7xfb49xXbxX12x1362fxX0x1072exX7xX2dxXbxX12xX0xX32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6x16006xXaxX12xf515xXdxX6xX3xf13axf1bfx15ae2xX1xX3x140c7xX53x16452xX3xXcx149f3x13934xX53xX3xX17xX52xX53xX1xX3xXcxX1xf8c7xX3xX4xX5cxX53xX3xebf7xea16xX53xX3xX51x114adxXexX3x1547axX3xXexX1xX56xX53xX3xfe01xf578xX53xX3xX13xX52xX53xX1x16877xX3x1371ex12c50xX3x122b2xX2dxX6xX53xX58xX3x15f13x161e4xX4xX3xX1xX2dxf0dcx10638xX53xX3xX22xX6xX53xX3xX8exX8fxX4xX83xX3xXex16bc4xX53xX1xX3xX23x13741xX3xXcxe968xX53xX1xX26xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xfc1bxX4axX94xXaxX12xX0xXdxX2axX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22xX10xX53xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXax111d7xXdxX4axXexX1x14f46xX3xf214xX2x12be6xXbxX85x16b4fxX3xX1xX10xXdxX58xX1xXexXe4xX3xX27xX2xX28xXbxX85xXebxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX32xX32xXdxX26xX6cxX6xXbexX1xX6xXexXdxX53xX1xX26x157dbxX53xX32xX53xX10xXdfxX7xX32xX30xX28xX27xXe6xX32xX2xX28xXe8xX4axX30xX2xXe8xX27xXe6xX2xXe8xXexX2xX28xX28x1264cx15583xX5xX28xX26x10845xXbxX58x100adxX5bxX9xXe6xX2xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXcxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xXcxX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX29xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xXaxX3xXdfxXdxX4axXexX1xX9xXaxXe6xX2xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX58xX1xXexX9xXaxX27xX2xX28xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX4axX94xXaxX12xX0xXdxX2axX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22xX10xX53xXexX10xX5bxXaxX3xX7xXexX94xX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX4axXexX1xXe4xX3xXe6xX2xXe8xXbxX85xXebxX3xX1xX10xXdxX58xX1xXexXe4xX3xX27xXe6xX2xXbxX85xXebxXaxX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX32xX32xXdxX26xX6cxX6xXbexX1xX6xXexXdxX53xX1xX26xX110xX53xX32xX53xX10xXdfxX7xX32xX30xX28xX27xXe6xX32xX2xX28xXe8xX4axX30xX2xXe8xX27xXe8xX12cxXe6xXexX2xX29xXe8xX5xX12dx11b66xX30xX26xX131xXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXcxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xXcxX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX29xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xXaxX3xXdfxXdxX4axXexX1xX9xXaxXe6xX2xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX58xX1xXexX9xXaxX27xXe6xX2xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX4axX94xXaxX12xX17x10de0xX6xX3xX4xX1xXa2xX3xX5xX56xX3xX51xX71xXexXe4xX3xXcxX1xX56xX53xX3xX7bxX7cxX53xX3xX13xX52xX53xX1xX83xX3xX85xX86xX3xX88xX2dxX6xX53xX58xX3xX8exX8fxX4xX83xX3xX1xX2dxX94xX95xX53xX3xX22xX6xX53xX3xX8exX8fxX4xX83xX3xXexXa2xX53xX1xX3xX23xXa7xX3xXcxXaaxX53xX1xX26xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX4axX94xXaxX12xX1bxXdxX95xX53xX3xXex14302xX4xX1xXe4xX3xX2xX26xX27xX28xX29xX83xXe8xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX4axX94xXaxX12xX4dxXdxX6dxXe4xX3xX2axX2dxX6xX3xXexXbexXa7xX53xX3xX6cxX8fxX3xX30xX3xXexX5bxXdxX95xX2dxX32xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xX83xX3xX2axX2dxX6xX3xX5xfc4exX3xX58xXdxX6dxX3xX27xX3xXexX5bxXdxX95xX2dxX32xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX4axX94xXaxX12xX17xX266xX6xX3xX4xX1xXa2xX3xX5xXdxX7cxX53xX3xX1xX95xXe4xX3xX56xX53xX58xX3xXcxX5bxX5cxX53xX3xX17xX52xX53xX1xX3xXcxX1xX66xX83xX3xX51xXdxX95xX53xX3xXexX1xXbex12ffexXdxX3xX28xX29xX28xX29xXe6xXe8x12198xXe8xX30xXe8xX3x145dfxX53xX1x113ffxX53xX3xXexXdxX53x16486xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX4axX94xXaxX12xX1xXbex109f7xX4xX3xX10xX2axX6xXdxX5xX3xX0xX6xX3xX1xX5bxX10x1670bxX9xXaxX2axX6xXdxX5xXexXbexXe4xX4axXdxX53xX1xXexX1xX2dxX27xX12cxX12cxX12dx15fbaxX94xX6xX1xXbexXbexX26xX4xXbexX2axXaxX12xX4axXdxX53xX1xXexX1xX2dxX27xX12cxX12cxX12dxX3d3xX94xX6xX1xXbexXbexX26xX4xXbexX2axX0xX32xX6xX12xX83xX3xX0xX6xX3xX1xX5bxX10xX3bexX9xXaxX2axX6xXdxX5xXexXbexXe4xXexX5bxX6xX53xX4axXdxX53xX1xXexX1xX2dxX28xX27xX28xX27xX2xX29xX12cxXe6xX3d3xX58xX2axX6xXdxX5xX26xX4xXbexX2axXaxX12xXexX5bxX6xX53xX4axXdxX53xX1xXexX1xX2dxX28xX27xX28xX27xX2xX29xX12cxXe6xX3d3xX58xX2axX6xXdxX5xX26xX4xXbexX2axX0xX32xX6xX12xX0xX32xXbxX12xX0xX4axXdxX110xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axX5bxX10xX5xX6xXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexX5bxXbexX53xX58xX12xXcxXdxX53xX3xX5xXdxX7cxX53xX3x1144axX2dxX6xX53xXe4xX0xX32xX7xXexX5bxXbexX53xX58xX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX202xXexX1xX2dxX2axX6cxX202xX6xX53xX4axX202xX7xX6xXbxXbexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX71xX2dxX3xX58xXdxX6dxX3xX27xX3xX475xX2dxX94xef58xX53xX3xX7x13831xX3xX4axffc2xX53xX58xX3xX51xX71xXexX3xX110xXa7xX3xXexXa7xXdxX3xX7x13d49xX53xX3xX58xX391xX53xX3xX5xXdxX4bfxX53xX3xX74xX3xX85xX86xX3x13c97x1571axX53xX3xXcx105ccxX94xX83xX3xX1xX2dxX94xX95xX53xX3xX23xX66xX4e8xX53xX58xX3xX4e7xX4e8xX53xXaxX3xX1xX5bxX10xX3bexX9xXaxX32xX5bxX6xXbexX202xX110xX6xXexX202xX53xX1xX6xX202xX4axX6xXexX32xX4axX6xX2dxX202xX58xXdxX6xX202xX27xX202xX475xX2dxX94xX10xX53xX202xX7xX2dxX202xX4axX2dxX53xX58xX202xX4axX6xXexX202xX110xX6xX202xXexX6xXdxX202xX7xX6xX53xX202xX58xX6xX53xX202xX5xXdxX10xX53xX202xXbexX202xX85xX6xX202xX7xXbexX53xX202xXexX6xX94xX202xX1xX2dxX94xX10xX53xX202xX1xX2dxXbexX53xX58xX202xX7xXbexX53xX32xX30xX28xX28xXe8xX2xX12dxX26xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX58xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX32xX2axX10xX4axXdxX6xX32xX2xX30xX28xX32xX53xX10xXdfxX7xX32xX30xX28xX27xX30xX32xX389xXe6xX4axX12cxX2xX2xX27xX29xX12cxX2xXexX12dxX2xX12cxX12cxX5xX389xX202xX12dxX6cxXe6xX2dxX110xX131xX85xX4xX202xX4xXbexXbxX94xX26xX131xXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXcxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xXcxX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX29xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX4axXdxX110xX12xX0xX7xXexX5bxXbexX53xX58xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX71xX2dxX3xX58xXdxX6dxX3xX27xX3xX475xX2dxX94xX4bfxX53xX3xX7xX4c3xX3xX4axX4c6xX53xX58xX3xX51xX71xXexX3xX110xXa7xX3xXexXa7xXdxX3xX7xX4d6xX53xX3xX58xX391xX53xX3xX5xXdxX4bfxX53xX3xX74xX3xX85xX86xX3xX4e7xX4e8xX53xX3xXcxX4ecxX94xX83xX3xX1xX2dxX94xX95xX53xX3xX23xX66xX4e8xX53xX58xX3xX4e7xX4e8xX53xXaxX3xX1xX5bxX10xX3bexX9xXaxX32xX5bxX6xXbexX202xX110xX6xXexX202xX53xX1xX6xX202xX4axX6xXexX32xX4axX6xX2dxX202xX58xXdxX6xX202xX27xX202xX475xX2dxX94xX10xX53xX202xX7xX2dxX202xX4axX2dxX53xX58xX202xX4axX6xXexX202xX110xX6xX202xXexX6xXdxX202xX7xX6xX53xX202xX58xX6xX53xX202xX5xXdxX10xX53xX202xXbexX202xX85xX6xX202xX7xXbexX53xX202xXexX6xX94xX202xX1xX2dxX94xX10xX53xX202xX1xX2dxXbexX53xX58xX202xX7xXbexX53xX32xX30xX28xX28xXe8xX2xX12dxX26xX1xXexX2axXaxX12xX17xX71xX2dxX3xX58xXdxX6dxX3xX27xX3xX475xX2dxX94xX4bfxX53xX3xX7xX4c3xX3xX4axX4c6xX53xX58xX3xX51xX71xXexX3xX110xXa7xX3xXexXa7xXdxX3xX7xX4d6xX53xX3xX58xX391xX53xX3xX5xXdxX4bfxX53xX3xX74xX3xX85xX86xX3xX4e7xX4e8xX53xX3xXcxX4ecxX94xX83xX3xX1xX2dxX94xX95xX53xX3xX23xX66xX4e8xX53xX58xX3xX4e7xX4e8xX53xX0xX32xX6xX12xX0xX32xX7xXexX5bxXbexX53xX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xX22xX56xX53xX58xX3xXexX94xX3xX51xX71xX2dxX3xX58xXdxX6dxX3xX1x122bbxXbxX3xX4axX6xX53xX1xX3xX7x13f21xX3xX2xX3xX23xXa7xX3xXcxXaaxX53xX1xX3xX1xXbexX3afxX4xX3xX15xX58xX4ecxX53xX3xX1xXa7xX53xX58xX3xX15xXbex142f9x10988xXcxX15xXcxX3x16153xXdxX95xXexX3xX15xX6xX2axX3xX202xX3xX22xX15xX3xXcxX4ecxX94xX3xX4e7xX4e8xX53xX83xX3xX23xXa7xX3xXcxXaaxX53xX1xX3xXexX1xX56xX53xX58xX3xX6cxX6dxXbexX3xX6cxX6dxX53xX3xX27xX3xX475xX2dxX94xX4bfxX53xX3xX7xX4c3xX3xX4axX4c6xX53xX58xX3xX51xX71xXexX3xX110xXa7xX3xXexXa7xXdxX3xX7xX4d6xX53xX3xX58xX391xX53xX3xX5xXdxX4bfxX53xX26xX0xX32xXbxX12xX0xX32xX4axXdxX110xX12xX0xX32xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX71xX2dxX3xX58xXdxX6dxX3xX5xX56xX3xX51xX71xXexX3xX30xX12dxX28xX3xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xX3xX74xX3xXexX1xX266xX3xX85xX86xX3xX23x113edxX53xX58xX3xX8exXaaxX53xX1xXaxX3xX1xX5bxX10xX3bexX9xXaxX32xX5bxX6xXbexX202xX110xX6xXexX202xX53xX1xX6xX202xX4axX6xXexX32xX4axX6xX2dxX202xX58xXdxX6xX202xX5xXbexX202xX4axX6xXexX202xX30xX12dxX28xX202xX2axX202xX7xX2dxXbxX202xX30xX202xX7xX2dxXbxX202xXbexX202xXexX1xXdxX202xX85xX6xX202xX1xXbexX53xX58xX202xX5xXdxX53xX1xX32xX2xX29xX29xXe6xX30xX389xX26xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX58xX3xX7xX5bxX4xX9xXaxX32xX2axX10xX4axXdxX6xX32xX2xX30xX28xX32xX53xX10xXdfxX7xX32xX30xX28xX27xX28xX32xX389xXe6xX4axX30xX28xX29xX28xX29xX12cxX28xXexX2xX12dxX389xX29xX5xX12dxX202xX4axX6xX2dxX58xXdxX6xX26xX131xXbxX58xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXcxX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xXcxX21xX22xX23xX3xX2xX26xX27xX28xX29xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX4axXdxX110xX12xX0xX7xXexX5bxXbexX53xX58xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX71xX2dxX3xX58xXdxX6dxX3xX5xX56xX3xX51xX71xXexX3xX30xX12dxX28xX3xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xX3xX74xX3xXexX1xX266xX3xX85xX86xX3xX23xX800xX53xX58xX3xX8exXaaxX53xX1xXaxX3xX1xX5bxX10xX3bexX9xXaxX32xX5bxX6xXbexX202xX110xX6xXexX202xX53xX1xX6xX202xX4axX6xXexX32xX4axX6xX2dxX202xX58xXdxX6xX202xX5xXbexX202xX4axX6xXexX202xX30xX12dxX28xX202xX2axX202xX7xX2dxXbxX202xX30xX202xX7xX2dxXbxX202xXbexX202xXexX1xXdxX202xX85xX6xX202xX1xXbexX53xX58xX202xX5xXdxX53xX1xX32xX2xX29xX29xXe6xX30xX389xX26xX1xXexX2axXaxX12xX17xX71xX2dxX3xX58xXdxX6dxX3xX5xX56xX3xX51xX71xXexX3xX30xX12dxX28xX3xX2axX0xX7xX2dxXbxX12xX30xX0xX32xX7xX2dxXbxX12xX3xX74xX3xXexX1xX266xX3xX85xX86xX3xX23xX800xX53xX58xX3xX8exXaaxX53xX1xX0xX32xX6xX12xX0xX32xX7xXexX5bxXbexX53xX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xX22xX56xX53xX58xX3xXexX94xX3xX51xX71xX2dxX3xX58xXdxX6dxX3xX1xX737xXbxX3xX4axX6xX53xX1xX3xX23xX800xX53xX58xX3xX8exXaaxX53xX1xX3xXexX1xX56xX53xX58xX3xX6cxX6dxXbexX3xX6cxX6dxX53xX3xX51xX6dxX2dxX3xX58xXdxX6dxXe4xX3xX88xX2dxX94xX4bfxX53xX3xX7xX4c3xX3xX4axX4c6xX53xX58xX3xX51xX71xXexX3xX4x145a5xX3xX4dxX22xX15xX88xX4e7xX1bxX3xX51xX71xXexX3xX7xX740xX3x117a6xX17xX3xX2xX12dxX12dxX27xX27xX12dxX3xX4axXbexX3x10fa9xX13xX15xX1bxX3xXexX1xX266xX3xX85xX86xX3xX23xX800xX53xX58xX3xX8exXaaxX53xX1xX3xX4xX71xXbxX3xX53xX58xXa7xX94xX3xX2xX2xX32xX29xX32xX30xX28xX28xXe6xX26xX3xX1bxXdxX95xX53xX3xXexX2c9xX4xX1xXe4xX3xX30xX12dxX28xX3xX2axX3xX30xX3xX26xX3xX17xX266xX6xX3xX4xX1xXa2xXe4xX3xXcxX1xX4c3xX6xX3xX51xX71xXexX3xX7xX740xX3xX2xX29xX27xX3xX202xX3xX30xX2xX27xX83xX3xXexf67bxX3xX6cxX4d6xX53xX3xX51xX800xX3xX12cxX83xX3xXcxX1bxX75exX3xX30xX83xX3xXbxX1xX66xXa88xX53xX58xX3xX13xX391xX4xX3xX23xX800xX53xX58xX83xX3xXexX1xX266xX3xX85xX86xX3xX23xX800xX53xX58xX3xX8exXaaxX53xX1xX26xX0xX32xXbxX12xX0xX32xX4axXdxX110xX12xX0xX32xX5xXdxX12xX0xX32xX2dxX5xX12xX0xX4axXdxX110xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5bxXaxX12xX0xX32xX4axXdxX110xX12xX0xX32xX4axXdxX110xX12