Ngắm vẻ đẹp quyến rũ của các nữ CĐV Đức và Pháp
Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nữ CĐV Đức và Pháp, những người thắp lửa trên các khán đài giúp các cầu thủ thi đấu hưng phấn.
8bf3xc94fxd6bbx8f00xe937x11dcdxa1d5x8c20x113bcxX7x11dc1xab56xb34fxc94axe99bx10930xX5xb18cxXax94cex102f2xf4afx1059axaac6xX3xa068xa100xX3x11d1fxbc3exXbxX3xdf35xa9a6xe5edxde27xd73bxX3xc6d9xd31exX3xX4xf624xX6xX3xX4x9ec6xX4xX3xX23xd14dxX3x11fbfx95f8xa610xX3xX34xba39xX4xX3xX18xf8d7xX3xbcebxX1xX2dxXbxX0xf340xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b10xX10xX6xe5b5xXaxX12xX33xd161xX23xX14xX3xX4xX1xXdxb2fbxX16xX3xX23xX14xa4b6xa61exX23xX14xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxXbxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX23xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX34xX38xX4xX3xX18xX3cxX3xX3exX1xX2dxXbx118a3xX3xX23xX1xX31xX23xX14xX3xX23xX14xX65xc2e8xXdxX3xXexX1xX15xXbxX3xX5x9077xX6xX3xXexX25xX60xX23xX3xX4xX2dxX4xX3xf9e8xX1xX2dxX23xX3xX1bxX3cxXdxX3xX14xXdxff65xXbxX3xX4xX2dxX4xX3xX4x11ca3xX20xX3xXexX1xX29xX3xXexX1xXdxX3xX1bx91e5xX20xX3xX1xX65xX23xX14xX3xXbxX1xXcaxX23x1215dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf230x11fe0xX55xX21xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10x91d8xXexd1e9xX6xX5xXdxX14xX23x11df7xX3xX4xX10xX23xXexX10xX25xb91fxXaxX12xX0xXdxX16xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX55xXexX1xX20xX16xc07bxXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xff11xX7xX43xX2xd359x98b7xc68fxX43xX2xca63xX139xX55x9550xX2xcba9xX141xX13axX2x9f95xXexX13bxX147xX143xX13exX5xX13exXd6xf9a0xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX135xXdxX55xXexX1xXfdxX139xX2xX139xXbxXf5xX105xX1xX10xXdxX14xX1xXexXfdxX141xX2xX2xXbxXf5xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX6xX5xX5xX10xX25xX21xXf7xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxXe7xX23xca0axX1xX6xX25xX10xX6xX11axX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX13xX1xX6xX23xX3xX7xX15xX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX23xX31xX3xX4x9c6dxX3xX1bxc4e1xX23xX14xX3xX18xXdxX60xX23xX3xX4xX29xX6xX3xX23xX65xb3edxX4xX3xX4xX1xX29xX3xX23xX1xX3cxX3xX3exX1xX2dxXbxXd6xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXex9e49xX139xX143xX139xX5xX2xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX13bxX143xX143xX5xX13axXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX141xd8c5xX147xX147xX5xX279xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX141xX2xX279xX5xX141xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX13axX139xX143xX5xX143xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX13axX143xX139xX143xX5xX139xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX139xX13exX143xX139xX5xX13bxXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX139xX37cxX13axX37cxX5xX147xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX6xX5xX5xX10xX25xX21xXf7xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxXe7xX23xX1d5xX1xX6xX25xX10xX6xX11axX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12x104bdxX10xX23xX6xX3xX1d5xXexXdx10843xX6eexX10xX5xX3xXf7xX3xX11axe27cxX23xX3xX14xX2dxXdxX3xX4xX29xX6xX3xXexXdxafe6xX23xX3xX18xe0a9xX3xd714xX20xX5xXdxX6xX23xX3x10dfaxX25xX6xXf5xX5xX10xX25xX3xX4xX29xX6xX3xX34xX38xX4xXd6xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX139xX37cxX37cxX279xX5xX37cxXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX6xX5xX5xX10xX25xX21xXf7xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxXe7xX23xX1d5xX1xX6xX25xX10xX6xX11axX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX6e6xX10xX23xX6xX3xX1d5xXexXdxX6eexX6eexX10xX5xX3xX7xdd3axX3xX1xX31xX20xX3xX14xX65xbdfdxX23xX14xX3xX16xfcddxXexX3xXf5xXdxX23xX1xX3xXf5xX15xX23xX3xX18xX3cxX3xXexX1xd318xX23xX3xX1x10cc1xX23xX1xX3xX4xX1xX20x919exX23xXd6xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX37cxX13axX37cxX5xX2xX13exXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX6xX5xX5xX10xX25xX21xXf7xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxXe7xX23xX1d5xX1xX6xX25xX10xX6xX11axX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX13xX14xXe7xX3cxXdxX3xX11axX6f6xX23xX3xX14xX2dxXdxX3xX4xX29xX6xX3xX709xX20xX5xXdxX6xX23xX3xX710xX25xX6xXf5xX5xX10xX25xX8bxX3xX34xX38xX4xX3xX4xa328xX23xX3xX4xeffaxX3xX23xX1xXdxX703xX20xX3xX23xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX25xXcaxXexX3xXf5xXdxX23xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX80fxX3x1067fxf9f8xdb1exa4b7xX3xX13axX13exX2xX139xXd6xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX279xX13axX279xX143xX5xX2xX2xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX14xX6xX5xX5xX10xX25xX21xXf7xXexXdxXexX5xX10xX3xX7xX10xX5xX10xX4xXexXdxXe7xX23xX1d5xX1xX6xX25xX10xX6xX11axX5xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX33xX59xX23xX14xX3xX23xX14xX15xX16xX3xX23xX1xX6xX23xX3xX7xX15xX4xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX23xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX29xX6xX3xX34xX38xX4xXd6xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX139xX141xX2xX141xX5xX2xX13axXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX143xX37cxX13bxX147xX5xX2xX279xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX37cxX279xX13bxX13bxX5xX2xX141xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX143xX143xX147xX37cxX5xX2xX143xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxXe7xX23xXaxX12xX0xX10xX16xX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd6xX11axX6xXe7xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd6xX18xX23xX43xX23xX10xX135xX7xX43xX2xX139xX13axX13bxX43xX2xX13exX139xX55xX141xX2xX143xXexX37cxX139xX37cxX37cxX5xX2xX139xXd6xX150xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX14xX6xX16xX3xX18xX10xX3xX55xX10xXbxX3xX1fxX20xX21xX10xX23xX3xX25xX20xX3xX4xX20xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX23xX20xX3xX4xX55xX18xX3xX55xX20xX4xX3xX18xX6xX3xXbxX1xX6xXbxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xXe7xX20xX25xX4xX10xXaxX12xX0xX10xX16xX12xXcxX1xX10xXe7xX3xX35xX968xX35xX0xX43xX10xX16xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX18xX12xX0xX43xX55xXdxX18xX12xX0xX43xX55xXdxX18xX12xX0xX43xX55xXdxX18xX12xX0xX43xX55xXdxX18xX12