Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời ở tuổi 81
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì ung thư não ở tuổi 81, không lâu sau khi ông quyết định dừng điều trị.
18ebx2c77x70c4x6eb9x4646x6cecx4039x1ad6x892fxX7x2038x2603x394fx80f1x8e18x2b03xX5x2c39xXax4c75xXcxX1x4cafx1c26x67afx976exX3xX17xX18xX1x25a4xX3xX7x56fbxX3x9e3ex2c93xX3x2e0ax90f8xX1xX17xX3xX22xX4x646axX6xXdxX17xX3x872ex80a9xX6xX3x6546x63e9xXdxX3x51cexX3xXexX32x40eaxXdxX3x4254xX2xX0x6379xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx95caxX10xX6x6918xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX36xXdxX3x73efx789fxX3xX32xX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX17x798fxX26xX3xX39xX3xXexX32xX3dxXdxX3xX40xX2x8c58xX3x3bf6xX1x6c95xX17xX18xX3xX5x4ea4xX32xX3xX7xX6xX32xX3xX98xX1xXdxX3xX9axX17xX18xX3xX31xX32x94dex44cbxXexX3xX35xX1dxX17xX1xX3xX55x52c7xX17xX18xX3xX35xXdx7ff1xX32xX3xXex8d4fxX1dx7bcfxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx81c5xX26xX55xXb0xXaxX12xXd6xXd6xX2cxX3xX55x1bfdxX17xX3xX17xX18xX32x5a3bxX17xX3xXexXdxX17xX3xXexXbaxX3xX7ex5fc6xX17xX3xXbxX1x9d03xX17xX18xX3xX4x6ff2xX6xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3x2e5axX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX4xX1xX26xX3x2640xXdxXb1xXexX3xX9axX17xX18xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX36xXdxX3xXex81bfxXdxX3xX17xX1x69efxX3xX39xX3x485axXc4xXdx901exX26xX17xX6xX3xX7exX135xX26xX3xX2x7defxX1x3023xX40xX3xX17xX18xX135xXb0xX3xX148x7560xX43xX40xX3x2dacxXexX1xX10xX26xX3xX18xXdxX36xX3xX22xX23xX96xX3xXex4b8cxX4xX3xX7x4cd8xX17xX18xX3xX148xX146xX43xX40xX3xX18xXdxX36xX3x8866xXdx9316xXexX3xX106xX6x58d8x7f07xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX11exX5xX10xX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXaxX17cxX6xXc4xX18xXdxX17x74edxX3xX148xXbx3b8fxX3xX6xX32xXexX26x241exXaxX12xX0xXexX11exX26xX55xXb0xX12xX0xXexXc4xX12xX0xXexX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX17xXexX10xXc4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX17xXexX10xXc4xXaxX12xX0xXdxX17cxX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX17xXexX10xXc4xXaxX3xX7xXexXb0xX5xX10xX9xXax5b41xXdxX55xXexX1xX197xX3xX146xX2xX151xXbxX19bxX1a1xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX197xX3x3651xX2x4ce7xXbxX19bxX1a1xXaxX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX197xX43xX43xXdxXc6xX11exX6xX26xX1xX6xXexXdxX17xX1xXc6xX7exX17xX43xX17xX10xX1f2xX7xX43xX2xX40x5dc7xX208xX43xX2xX20axX40xX55xX20axX20ax1915xX2xX232xX232xX23bxXexX151xX151xX148x4f2cxX5xX244x9f57x92caxX26xX1xX17xX247xX17cxX4xX4xX6xXdxX17xX247xX2xX247xXc4xX1f2xX10xX18xXc6xX248xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX3xXexX32xX3dxXdxX3xX40xX2xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexXc4xX12xX0xXexXc4xX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX26xX17xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX106xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xXc6xX3x94b6xX17xX1xX197xX3x72d4xX10xX26xXbxX5xX10xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexXc4xX12xX0xX43xXexX11exX26xX55xXb0xX12xX0xX43xXexX6xX11exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX26xX55xXb0xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX11exX1dxX3xXbxX1xX168xXexX3xX1xXdxX177xX17xX3xX17cx4a45xX4xX3xX32xX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX17xX8axX26xX3xX1xXe7xXdxX3xXexX1xX168xX17xX18xX3xX244xX3xX17xXf2xX17cxX3xX17xX18xX26xX168xXdxX3xX7exX135xX3xX35xX8axX3xX35xX15xX16xX4xX3xX4xX1x2077xX3xX35xX1dxX17xX1xX3xX35xXdxXc0xX32xX3xXexXc4xX1dxX3xX11ex3117xX17xX18xX3xX19bxX130xX3xXexXc4xX1dxX3xX7exX135xX26xX3xX1x4453xX6xX3xXexXc4xX1dxXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX26xX55xXb0xXaxX12xXcxXc4xX26xX17xX18xX3xX31xX32xX168xX3xXexXc4xX7fxX17xX1xX3xX35xXdxXc0xX32xX3xXexXc4xX1dxX3xX4xXf2xX17xX3xX11exX177xX17xX1xX3xX32xX17xX18xX3xXexX1xX15xX3xX17xX8axX26xX96xX3xXexX1xX168xX17xX18xX3xX151xX3xX17xXf2xX17cxX3xX17xX6xXb0xX96xX3xX9axX17xX18xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX4xXf7xX17xX3xXbxX1x8360xXdxX3xX17xX1x9fa8xXbxX3xX7exXdxX177xX17xX3xX35x811axX3xX4xX1x2764xX6xX3xXexXc4xX1dxX3xX11exX177xX17xX1xX3xX17xX1xXdx5e0axX17cxX3xXexXc4x3e1exX17xX18xX3xX35xX15xX36xX17xX18xX3xXc4xX32x4f3cxXexXc6xX3xX2cx6550xX17xX18xX3xXexXc4xX26xX17xX18xX3xXexX1xX168xX17xX18xX3xX17xX135xXb0xX96xX3xX9axX17xX18xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xXexXc4xX26xX17xX18xX3xX17cxX42fxXexX3xX4xX32xX42fxX4xX3xXbxX1x1c4dxX17xX18xX3xX7ex6d43xX17xX3xXexX1xXbaxX6xX3xX17xX1xX402xX17xX3xX11exXdxXb1xXexX3xX17cxX7fxX17xX1xX3x78e9xX98xX1xX9axX17xX18xX3xX4xXf7xX17xX3xX7x1948xX17xX18xX3xX35xX15xX16xX4xX3xX11exX6xX26xX3xX5xX9fxX32xX3xX17xX40fxX6xXaxXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX26xX55xXb0xXaxX12xX52xX9axX17cxX3xX148xX208xX43xX40xX3xX7exXbaxX6xX3xX31xX32xX6xX96xX3xX9axX17xX18xX3xX31xX32xXb0xXb1xXexX3xX35xX1dxX17xX1xX3xX55xXbaxX17xX18xX3xX35xXdxXc0xX32xX3xXexXc4xX1dxXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX26xX55xXb0xXaxX12x3259xX17xX18xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xXexXbaxX17xX18xX3xXexX1xX6xX17cxX3xX4xX1xXdxXb1xX17xX3xX39xX3xX175xXdxX177xXexX3xX106xX6xX17cxX3xX7ex4ed5xXdxX3xXexX15xX3xX4xX168xX4xX1xX3xX5xX135xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX9axX17xX18xX3xX1xX3fdxXdxX3xX31xX32xX9fxX17xXc6xX3x706dxX1xXdxX3xXexX1x859bxX4xX3xX1xXdxX177xX17xX3xX4xX32xX42fxX4xX3xX17x5dbfxX17cxX3xX11exX26xX17cxX3xX17xX18xX135xXb0xX3xX148xX146xX43xX2xX20axX43xX2xX23bxX146xX244xX96xX3xX17cxX168xXb0xX3xX11exX6xXb0xX3xX4xXfcxX6xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX11exX1dxX3xX11exX33dxX17xX3xXexXc4x723bxX17xX18xX3xXexXc4x2cc9xX17xX3xX11exa006xX32xX3xXexXc4xX36xXdxX3xX52xX135xX3xX106xX42fxXdxX3xX7exX135xX3xX11exX1dxX3xX11exX33dxXexX3xX5xX135xX17cxX3xXexX423xX3xX11exXdxX17xX1xX3xXexXc4xX15xX528xX4xX3xX98xX1xXdxX3xX35xX15xX16xX4xX3xXexXc4xX6xX26xX3xXexXc4xX3fdxX3xXexX54fxX3xX55xX26xX3xX17xX18xX135xXb0xX3xX2xX208xX43xX232xX43xX2xX23bxX244xX232xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX26xX55xXb0xXaxX12xX2cxX423xX17xX18xX3xX7exX528xXdxX3xX4xX54fxX32xX3xX106xX18xX26xX130xXdxX3xXexXc4xX15xX39xX17xX18xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX549xX10xXc4xXc4xXb0xX96xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX106xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX5xX135xX3xX17cxX42fxXexX3xXexXc4xX26xX17xX18xX3xX17xX1xX40fxX17xX18xX3xX17xX1xX9fxX17xX3xX7exX402xXexX3xX35xX8axX3xX4xX390xX3xX17xX1xXdxXc0xX32xX3xX35xX390xX17xX18xX3xX18xX390xXbxX3xXex5d5dxX4xX1xX3xX4xX54fxX4xX3xX18xXdxX591xXbxX3xX22xX23xX3xX11exX7fxX17xX1xX3xXexX1xX15xX36xX17xX18xX3xX1xX390xX6xX3xX31xX32xX6xX17xX3xX1xX177xX3xX17xX18xX26xX130xXdxX3xX18xXdxX6xX26xX3xX7exX528xXdxX3xX175xXdxX177xXexX3xX106xX6xX17cxX3xX7xX6xX32xX3xX4xX1xXdxXb1xX17xX3xXexXc4xX6xX17xX1xXc6xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xXexXbaxX17xX18xX3xXexXc4xX6xX17xX1xX3xX4x1ad2xX3xXcxX3dxX17xX18xX3xXexX1xX48dxX17xX18xX3xX22xX23xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX59bxX17xX3xX7exX135xX26xX3xX4xX168xX4xX3xX17xXf2xX17cxX3xX148xX20axX20axX20axX3xX7exX135xX3xX148xX20axX20axX40xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxX7exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xXc4xX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX247xXexX1xX32xX17cxX11exX247xX6xX17xX55xX247xX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX106xX1xX40fxX17xX18xX3xX35xXdxX40bxX17cxX3xX35xX168xX17xX18xX3xX5xX15xX32xX3x8b0cxX3xXexXc4xX26xX17xX18xX3xX4xX1xX675xX17xX1xX3xX7xX168xX4xX1xX3xX31xX32xX48dxX4xX3xXbxX1xXf7xX17xX18xX3xX17cxX528xXdxX3xX4xXfcxX6xX3xX22xX23xXaxX3xX1xXc4xX10x5adexX9xXaxX43xX31xX32xX26xX4xX247xXbxX1xX26xX17xX18xX247xX6xX17xX247xX17xXdxX17xX1xX43xX17xX1xX32xX17xX18xX247xX55xXdxX10xX17cxX247xX55xX6xX17xX18xX247xX5xX32xX32xX247xXb0xX247xXexXc4xX26xX17xX18xX247xX4xX1xXdxX17xX1xX247xX7xX6xX4xX1xX247xX31xX32xX26xX4xX247xXbxX1xX26xX17xX18xX247xX17cxX26xXdxX247xX4xX32xX6xX247xX17cxXb0xX43xX2xX151xX40xX23bxX40xX20axXc6xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX18xX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX43xX17cxX10xX55xXdxX6xX43xX2xX148xX20axX43xX17xX10xX1f2xX7xX43xX2xX40xX232xX2xX43xX2xX232xX208xX55xX151xX20axX151xX151xX40xX2xX232xXexX208xX40xX151xX208xX5xX232xX247xX17cxXb0xX247xX1xX6xX17xX247xX6xX7a8xXbxX247xX19bxX7exXdxX1f2xXc6xX248xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX3xXexX32xX3dxXdxX3xX40xX2xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX7exX12xX0xX7xXexXc4xX26xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX106xX1xX40fxX17xX18xX3xX35xXdxX40bxX17cxX3xX35xX168xX17xX18xX3xX5xX15xX32xX3xX77bxX3xXexXc4xX26xX17xX18xX3xX4xX1xX675xX17xX1xX3xX7xX168xX4xX1xX3xX31xX32xX48dxX4xX3xXbxX1xXf7xX17xX18xX3xX17cxX528xXdxX3xX4xXfcxX6xX3xX22xX23xXaxX3xX1xXc4xX10xX7a8xX9xXaxX43xX31xX32xX26xX4xX247xXbxX1xX26xX17xX18xX247xX6xX17xX247xX17xXdxX17xX1xX43xX17xX1xX32xX17xX18xX247xX55xXdxX10xX17cxX247xX55xX6xX17xX18xX247xX5xX32xX32xX247xXb0xX247xXexXc4xX26xX17xX18xX247xX4xX1xXdxX17xX1xX247xX7xX6xX4xX1xX247xX31xX32xX26xX4xX247xXbxX1xX26xX17xX18xX247xX17cxX26xXdxX247xX4xX32xX6xX247xX17cxXb0xX43xX2xX151xX40xX23bxX40xX20axXc6xX1xXexX17cxXaxX12xX106xX1xX40fxX17xX18xX3xX35xXdxX40bxX17cxX3xX35xX168xX17xX18xX3xX5xX15xX32xX3xX77bxX3xXexXc4xX26xX17xX18xX3xX4xX1xX675xX17xX1xX3xX7xX168xX4xX1xX3xX31xX32xX48dxX4xX3xXbxX1xXf7xX17xX18xX3xX17cxX528xXdxX3xX4xXfcxX6xX3xX22xX23xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexXc4xX26xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX7exXdxX177xX17xX3xX22xX23xX3xXexX1xX9axX17xX18xX3xX31xX32xX6xX3xX55xX54fxX3xX5xX32xX402xXexX3xX4xX1xX675xX17xX1xX3xX7xX168xX4xX1xX3xX31xX32xX48dxX4xX3xXbxX1xXf7xX17xX18xX3xXexXc4xX1dxX3xX18xXdxX168xX3xX244xX2xX146xX3xXex225cxX3x4ad5x5386x836dxX3xX7exX528xXdxX3xX17xX1xX40fxX17xX18xX3xX35xXdxX40bxX17cxX3xX35xX168xX17xX18xX3xX5xX15xX32xX3xX77bxX3xX5xXdxX597xX17xX3xX31xX32xX6xX17xX3xX35xXb1xX17xX3xXcxXc4xX32xX17xX18xX3x7910xX32xX48dxX4xX96xX3xX52xX135xX17xX3xXa14xX32xX48dxX4xX3xX7exX135xX3xXcxX1xX3dxX3xX106xX1xX20xX3xX549x9509xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX7exX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX168xX4xX3xXexX3dxX17xX18xX3xXexX1xX48dxX17xX18xX3xX22xX23xX3xX15xX6xX3xX5xX168xX4xX1xX3xX5xX32xX402xXexX3xX35xX40bxX3xXexX1xX6xX17cxX3xX4xX1xXdxXb1xX17xXaxX3xX1xXc4xX10xX7a8xX9xXaxX43xX55xXdxX10xX17cxX247xX17xX26xX17xX18xX43xX4xX6xX4xX247xXexX26xX17xX18xX247xXexX1xX26xX17xX18xX247xX17cxXb0xX247xX32xX6xX247xX5xX6xX4xX1xX247xX5xX32xX6xXexX247xX55xX10xX247xXexX1xX6xX17cxX247xX4xX1xXdxX10xX17xX43xX2xX151xX148xX244xX20axX244xXc6xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX18xX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX43xX17cxX10xX55xXdxX6xX43xX2xX148xX20axX43xX17xX10xX1f2xX7xX43xX2xX40xX2xX151xX43xX244xX244xX55xX20axX2xX2xX151xX40xX148xX232xXexX23bxX40xX244xX148xX5xX20axXc6xX248xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX3xXexX32xX3dxXdxX3xX40xX2xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX7exX12xX0xX7xXexXc4xX26xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cxX168xX4xX3xXexX3dxX17xX18xX3xXexX1xX48dxX17xX18xX3xX22xX23xX3xX15xX6xX3xX5xX168xX4xX1xX3xX5xX32xX402xXexX3xX35xX40bxX3xXexX1xX6xX17cxX3xX4xX1xXdxXb1xX17xXaxX3xX1xXc4xX10xX7a8xX9xXaxX43xX55xXdxX10xX17cxX247xX17xX26xX17xX18xX43xX4xX6xX4xX247xXexX26xX17xX18xX247xXexX1xX26xX17xX18xX247xX17cxXb0xX247xX32xX6xX247xX5xX6xX4xX1xX247xX5xX32xX6xXexX247xX55xX10xX247xXexX1xX6xX17cxX247xX4xX1xXdxX10xX17xX43xX2xX151xX148xX244xX20axX244xXc6xX1xXexX17cxXaxX12xX2cxX168xX4xX3xXexX3dxX17xX18xX3xXexX1xX48dxX17xX18xX3xX22xX23xX3xX15xX6xX3xX5xX168xX4xX1xX3xX5xX32xX402xXexX3xX35xX40bxX3xXexX1xX6xX17cxX3xX4xX1xXdxXb1xX17xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexXc4xX26xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXa14xX32xXb0xXb1xXexX3xX35xX1dxX17xX1xX3xXbxX1xX168xXexX3xX35xX42fxX17xX18xX3xXexX46axX17xX3xX4xX9axX17xX18xX3xX9e3xXb0xXc4xXdxX6xX3xX4xXfcxX6xX3xXcxX3dxX17xX18xX3xXexX1xX48dxX17xX18xX3xXcxXc4xX32xX17cxXbxX96xX3xX5xX59bxX17xX3xXexX1xX164xX3xX148xX3xXexXc4xX26xX17xX18xX3xX7exXf7xX17xX18xX3xX1x3de4xX17xX3xX17cxX42fxXexX3xX17xXf2xX17cxX96xX3xXexXc4xX39xX3xXexX1xX135xX17xX1xX3xXexXc4xX32xX17xX18xX3xXexX9fxX17cxX3xX4xXfcxX6xX3xX4xX32xX42fxX4xX3xXexXc4xX6xX17xX1xX3xX5xX32xX402xX17xX3xX39xX3xX22xX23xX3xX7xX6xX32xX3xX4xX32xX42fxX4xX3xX98xX1xX9axX17xX18xX3xX98xX675xX4xX1xXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX7exX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX23xX3xXexX1xX9axX17xX18xX3xX31xX32xX6xX3xX55xX54fxX3xX5xX32xX402xXexX3xXexXf2xX17xX18xX3xX17xX18xX9fxX17xX3xX7xX168xX4xX1xX3xX31xX32xX48dxX4xX3xXbxX1xXf7xX17xX18xX3xX5xX597xX17xX3xX244xX20axX20axX3xXexX9e0xX3xX9e2xX9e3xX9e4xXaxX3xX1xXc4xX10xX7a8xX9xXaxX43xX31xX32xX26xX4xX247xXexX10xX43xX17cxXb0xX247xXexX1xX26xX17xX18xX247xX31xX32xX6xX247xX55xX32xX247xX5xX32xX6xXexX247xXexX6xX17xX18xX247xX17xX18xX6xX17xX247xX7xX6xX4xX1xX247xX31xX32xX26xX4xX247xXbxX1xX26xX17xX18xX247xX5xX10xX17xX247xX244xX20axX20axX247xXexXb0xX247xX32xX7xX55xX43xX2xX208xX20axX146xX2xX20axXc6xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX18xX3xX7xXc4xX4xX9xXaxX43xX17cxX10xX55xXdxX6xX43xX2xX148xX20axX43xX17xX10xX1f2xX7xX43xX2xX244xX232xX40xX43xX244xX244xX55xX148xX2xX232xX232xX232xX20axX20axXexX244xX40xX244xX23bxX5xX20axXc6xX248xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX18xX1xX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1xX17xX3xX22xX4xX2cxX6xXdxX17xX3xX31xX32xX6xX3xX35xX36xXdxX3xX39xX3xXexX32xX3dxXdxX3xX40xX2xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxX7exX12xX0xX7xXexXc4xX26xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX23xX3xXexX1xX9axX17xX18xX3xX31xX32xX6xX3xX55xX54fxX3xX5xX32xX402xXexX3xXexXf2xX17xX18xX3xX17xX18xX9fxX17xX3xX7xX168xX4xX1xX3xX31xX32xX48dxX4xX3xXbxX1xXf7xX17xX18xX3xX5xX597xX17xX3xX244xX20axX20axX3xXexX9e0xX3xX9e2xX9e3xX9e4xXaxX3xX1xXc4xX10xX7a8xX9xXaxX43xX31xX32xX26xX4xX247xXexX10xX43xX17cxXb0xX247xXexX1xX26xX17xX18xX247xX31xX32xX6xX247xX55xX32xX247xX5xX32xX6xXexX247xXexX6xX17xX18xX247xX17xX18xX6xX17xX247xX7xX6xX4xX1xX247xX31xX32xX26xX4xX247xXbxX1xX26xX17xX18xX247xX5xX10xX17xX247xX244xX20axX20axX247xXexXb0xX247xX32xX7xX55xX43xX2xX208xX20axX146xX2xX20axXc6xX1xXexX17cxXaxX12xX22xX23xX3xXexX1xX9axX17xX18xX3xX31xX32xX6xX3xX55xX54fxX3xX5xX32xX402xXexX3xXexXf2xX17xX18xX3xX17xX18xX9fxX17xX3xX7xX168xX4xX1xX3xX31xX32xX48dxX4xX3xXbxX1xXf7xX17xX18xX3xX5xX597xX17xX3xX244xX20axX20axX3xXexX9e0xX3xX9e2xX9e3xX9e4xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexXc4xX26xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX106xX18xX135xXb0xX3xX2xX40xX43xX23bxX96xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xX7exXdxX177xX17xX3xX22xX23xX3xX35xX8axX3xXexX1xX9axX17xX18xX3xX31xX32xX6xX3xX55xX54fxX3xX5xX32xX402xXexX3xX17xX18xX9fxX17xX3xX7xX168xX4xX1xX3xX31xX32xX48dxX4xX3xXbxX1xXf7xX17xX18xX3xXexX135xXdxX3xX98xX1xX390xX6xX3xX148xX20axX2xX40xX3xXexXc4xX1dxX3xX18xXdxX168xX3xX244xX20axX20axX3xXexX9e0xX3xX9e2xX9e3xX9e4xX96xX3xXexXf2xX17xX18xX3xX35xX168xX17xX18xX3xX98xX40bxX3xX7xX26xX3xX7exX528xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX597xX32xX3xX4xXfcxX6xX3xX17xXf2xX17cxX3xX148xX20axX2xX244xX3xX7exX135xX3xX4xX6xX26xX3xX1xXc60xX17xX3xX18xX59bxX17xX3xX151x6ca4xX3xX7xX26xX3xX7exX528xXdxX3xX17cxX164xX4xX3xX35xXc0xX3xX19bxX32xX46axXexX3xX4xXfcxX6xX3xXcxX3dxX17xX18xX3xXexX1xX48dxX17xX18xX3xX22xX23xX3xX9e4xX26xX17xX6xX5xX55xX3xXcxXc4xX32xX17cxXbxXc6xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxX7exX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX32xX5xX12xX0xX55xXdxX7exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc4xXaxX12xX0xX43xX55xXdxX7exX12xX0xX43xX55xXdxX7exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9e3xX26xX32xXc4xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX175x45b8xX175xXc6xX175xX106xX0xX43xXbxX12