Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Venezuela
Theo yêu cầu của Mỹ, Peru và Cộng hòa Dominicana, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 26/1 họp khẩn về tình hình Venezuela đang căng thẳng.
68b0xd17bx7654x8c34xeaadxbd4exdb6dx9589x8baexX7xe20fxab23x811bxececx9c3exa0cexX5x9834xXax988cxba04xa65dxXdxX3x870cxe132x852axa76bxX3x7e22xb2a4xd02exX3xX6xX19xX3x6c82xXdxe7e1xX19xX3xX1xb9cexXbxX3x6b03xee7bxbbd8xX4xX3xX1xb3e6xXbxX3x78b8xX1x9922xX19xX3x6e75x7803xX3xXexe537xX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xd3e0xX10xX19xX10x6fa8xX2dxX10xX5xX6xX0xea70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xecfexXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xc1aexX25xX2dxX3xX4xb1daxX2dxX3xX4xc5d9xX6xX3xba7fxc68dx8952xX3xa83axX10xb70exX2dxX3xX3axe53fxX3x6f7fxX14xX19xX1axX3xX1x8f90xX6xX3xef68xX1ex99e5xXdxX19xXdxX4xX6xX19xX6xX79xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX1xX29xXbxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1x9bd9xX8exX3xc04dxb977xX51xX2xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX4x6e89xX19xX1axX3xXexX1xb42axX19xX1ax72a7xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xa881x9ac0xX19xX1axX3xX19xX1x6b64xX3xX63x877dxX3xX17xX1exa04bxX19xX3xX4xX74xX6xX3xX1axXdx7cdfxXdxX3xX4xX1xX2dxX6bxX25xX19xX3xX1axXdxX6xX79xX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX35xX1xX74xX19xX1axX3xX1xX1exX1dxX19xX1axX3xX8exX14xXexX3xX5xX70xX19xX3xX19xb2a6xX6xX3xX1ax87b8xX6bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7dx6e9fxX3xX4xX14xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xXex6dedxXeexX3xXcxX7dxX1exX19xX1axX3xX35xX1xXdxX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xX63xX1exX3xX77xX78xX3xX63x9d6fxX19xX3xX17xX70xX2dxX3xX35xX1xXebxX19xX1axX3xX17xc797xX19xX1xX3xX7xX10exX3xX74xX19xX1axX3xX1xX14xX3xX17xX2exXdxX3xX3axX11bxXdxX3xXcx86dfxX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xXexX10exX3xc945xX10bxX19xX1axX3x9d16xX2dxX6xX19xX3xb92axX2dxX6xXdxX63xX1exX79xX3xXexX1xX3exX3x96a7xX1axX6xX3xXexXdxX163xXbxX3xXex72a9xX4xX3xc2aexX1dxX1exX3xX3ax795fxX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX1caxXdxX4xX1exX5xX6xX7xX3xX77xX6xX63xX2dxX7dxX1exX79xX3xX4xX1xaf67xX3xXexX7dxc8bbxX4xX1xX3xX8exX32xXdxX3xX1xX81xX19xX1xX3xX3axXdxX3xX1xX89xX19xX1axX3xX1axX148xX6bxX3xX7x9ab4xX4xX3x8b2cxXbxX3xX1xX6xX6bxX3xX7dxX6xX3xXexX2exXdxX3xX1x8554xX2dxX3xXexX1xX10bxX3xX1d7xX2dxX14xX4xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX1a7xX3xX4xX1xX219xX4xX3xX1d7xX70xX2dxX3xX4xba51xX3xX7xX11bxX8exXeexX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX1d7xX5xX10xX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX8exX6xX7dxX1axXdxX19x6f73xX3xXbaxXbxX1b4xX3xX6xX2dxXexX1exabb2xXaxX12xX0xXexX1d7xX1exX63xX6bxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX63xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX10xX19xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX10xX19xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX8exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX8exX7x6d18xXbxX1xX1exXexX1exX3xXdxX83xX10xX19xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax958fxXdxX63xXexX1xX271xX3xXbbxX2xddadxXbxX1b4xX27bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX271xX3x99ecxe892xaa45xXbxX1b4xX27bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1d7xX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX5xXdxX25xX19xX3xX1xX29xXbxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX3axX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX271xX51xX51xXdxXeexX1d7xX6xX1exX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX3axX19xX51xX19xX10xX2d6xX7xX51xX2xa3bax6f4axX2ecxX51xX2xX363xX2edxX63xX363xX2xXbaxX2eexXbbxXbaxX362xXexX2eexX2ecxXbbxXbaxX5xX2xXeex74c8xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX1xX29xXbxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX63xX6xXexX6xX2bfxXbxX1xX1exXexX1exX2bfxX1exX7dxXdxX1axXdxX19xX6xX5xX2bfxX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX271xX51xX51xXdxX8exX6xX1axX10xX7xXeexX3axX1exX3axXeexX3axX19xX51xX2dxXbxX5xX1exX6xX63xX10xX63xX51xX2cxX5xX363xX7dxXbxX2eexXbbxXbxX6bxX2d6xX4xX51xXbaxX363xX2xX362x84e0xX363xX2xX40axXbaxb779xX51xX379xX2dxX6xX19xX40axX1axX2dxX6xXdxX63xX1exX40axXdxX10xX1d7xX1axXeexX379xXbxX1axXaxX3xX63xX6xXexX6xX2bfxX63xX10xX7xX4xX9xXaxX1caxX1xX148xX19xX3xX3axX22bxXexX3xX17xX2exXdxX3xX5xX22bxXbxX3xX1b9xX2dxX6xX19xX3xX1bexX2dxX6xXdxX63xX1exXeexX3x81bexX19xX1xX271xX3xdb3bxX3xX83xX1exX7xXexX6xX3x847axXdxX4xX6xXeexXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83xX6xXbxXexXdxX1exX19xXaxX12xX1caxX1xX148xX19xX3xX3axX22bxXexX3xX17xX2exXdxX3xX5xX22bxXbxX3xX1b9xX2dxX6xX19xX3xX1bexX2dxX6xXdxX63xX1exXeexX3xX450xX19xX1xX271xX3xX455xX3xX83xX1exX7xXexX6xX3xX45dxXdxX4xX6xXeexX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX7dxX12xX0xX51xXexX1d7xX1exX63xX6bxX12xX0xX51xXexX6xX1d7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xX47xX11bxXdxX3xX1axXdxX32xX19xX1axX3xX17xXdxX1dcxX2dxX3xX35xX1xX112xX3xX8ex812dxX19xX1xX3xX8exX151xX79xX3xX1caxX1axX1exX503xXdxX3xXexX7dxX10bx95ecxX19xX1axX3xX77xX78xX3xX77xXdxX35xX10xX3xX7bxX1exX8exXbxX10xX1exX3xX1xXb7xX8exX3xXbaxXbbxX51xX2xX3xX4xX1dxX19xX1xX3xX1d7xX112xX1exX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX19xX25xX19xX3xee17xXexX1xX253xX3xXexX1xX112xX4xX1xX3xX2cxX2dxX6bxX163xXexX3xXexX148xX8exX3xX4xX74xX6xX3xX77xX78xe071xX3xX1xX6xX6bxX3xXexcd97xX19xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX4xX112xX4xX3xX19xX1xX81xX3xX19xX1axX1exX503xXdxX3xX1axXdxX6xX1exX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xX19xX81xX6bxXeexX3xXcxX7dxX10bxX11bxX4xX3xX17x6fe9xX79xX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX17x77c3xX3xX7dxX6xX3xX5xX1dcxX19xX1xX3xXexX7dxX1d4xX4xX3xX1b4xX2dxX57axXexX3xX4xX112xX4xX3xX19xX1xX81xX3xX19xX1axX1exX503xXdxX3xX1axXdxX6xX1exX3xX77xX78xX79xX3xX3axX11bxXdxX3xX4xX112xX1exX3xX1d7xX2dxX14xX4xX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xXdxX1dcxXbxX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX3axXdxX1dcxX4xX3xX19xX14xXdxX3xX1d7xX14xXeexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xX1caxX1axX10bxaa7bxXdxX3xX17xX219xX19xX1axX3xX17xX70xX2dxX3xX19xX1axX81xX19xX1xX3xX19xX1axX1exX503xXdxX3xX1axXdxX6xX1exX3xX77xX78xX3xX7dxX62axXdxX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1xX112xX3xX7xX11bxX8exX3xX19xX1x9519xX8exX3xXexX7dxX112xX19xX1xX3xX1d7xX81xXdxX3xXbxX1xX112xXexX3xX1d7xXdx8cccxX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX57axXbxX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX2bfxX3xX1b9xX1exX7dxX1axX10xX3x7c86xX7dxX7dxX10xX6xX4bxX6xXeexX3xX83xX1dxX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX2dxX6xX19xX3xX4xX1xX219xX4xX3xX19xX81xX6bxX3xXexX11bxXdxX3xX19xX6xX6bxX3xX4xX1xX10bxX6xX3xX4xX5a6xX3xX1d7xX57axXexX3xX35xe6a5xX3xX4xX2dxX14xX4xX3xXexXdxX163xXbxX3xX1b4xX105xX4xX3xX19xX81xX1exX3xX63x8de3xX3xX5xX81xX3xXexX7dxX10exX4xX3xXexXdxX163xXbxX3xX1xX6xX6bxX3xX1axXdxX112xX19xX3xXexXdxX163xXbxXeexX3xX7bxX1xX112xXexX3xX1d7xXdxX675xX2dxX3xX3axX11bxXdxX3xX1d7xX112xX1exX3xX4xX1xX1ffxX3xX7xX6xX2dxX3xX35xX1xXdxX3xX7dxX62axXdxX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX1xX32xXbxX79xX3xX1caxX1axX1exX503xXdxX3xXexX7dxX10bxX514xX19xX1axX3xX77xXdxX35xX10xX3xX7bxX1exX8exXbxX10xX1exX3xX1d7xX81xX6bxX3xXexe446xX3xX1xXdxX3xX3axX32xX19xX1axX79xX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xX74xX19xX1axX3xX1xX14xX3xXb7xX19xX1axX3xX1b9xX2dxX6xX19xX3xX1bexX2dxX6xXdxX63xX1exX3xX19xX25xX19xX3xX4xX1xX57axX8exX3xX63xX219xXexX3xX4xX112xX4xX3xX1axXdxX6xX1exX3xX63xX190xX4xX1xX3xXexX81xXdxX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xX3axX11bxXdxX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xX2cxX2dxX6bxX3bxX19xX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX1caxXdxX4xX1exX5xX6xX7xX3xX77xX6xX63xX2dxX7dxX1exXeexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xb825xX1exX19xX1axX3xX7xX1exX19xX1axX3xX3axX11bxXdxX3xXbxX1xXdxX25xX19xX3xX1xX32xXbxX3xX19xX81xX6bxX3xX4xX74xX6xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX13xX29xXbxX3xX455xX2dxX2exX4xX79xX3xXcxX148xX6bxX3xX1cxX6xX19xX3xX1caxX1xX6xX79xX3xX7bxX1xX112xXbxX79xX3xX104xX219xX4xX79xX3xX69dxX19xX1xX79xX3xX1cxX1fbxX3xX3axX81xX3xX1cxX18xX3xX104xX81xX1exX3xX1caxX1xX6xX3xX4x6a43xX19xX1axX3xX1axX253xXdxX3xX8exX14xXexX3xXexX2exXdxX3xX1xX22bxX2dxX3xXexX1xX10bxX3xXexX11bxXdxX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX1caxXdxX4xX1exX5xX6xX7xX3xX77xX6xX63xX2dxX7dxX1exX79xX3xX6bxX25xX2dxX3xX4xX70xX2dxX3xX19xX1xX81xX3xX5xX5bfxX19xX1xX3xX17xX503xX1exX3xX19xX81xX6bxX3xXexX7dxX1exX19xX1axX3xX3axX89xX19xX1axX3xX2edxX3xX19xX1axX81xX6bxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX1a7xX3xX4xX1xX219xX4xX3xX4xX112xX4xX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX1d7xX70xX2dxX3xX4xX253xX3xX7xX11bxX8exX79xX3xX19xX163xX2dxX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX7xX151xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX19xX1xX22bxX19xX3xX19xX1xX148xX19xX3xX3axX22bxXexX3xX17xX2exXdxX3xX5xX22bxXbxX3xX1b9xX2dxX6xX19xX3xX1bexX2dxX6xXdxX63xX1exX3xX5xX81xX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX4xX74xX6xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXeexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xX83xX1xX1ffxX19xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX19xX1axX6xX6bxX3xX5xX22bxXbxX3xXexX219xX4xX3xX1d7xX112xX4xX3xX1d7xX74dxX3xX8exX32xXdxX3xXexX2exXdxX3xX1xX22bxX2dxX3xXexX1xX10bxXeexX3xX1caxX1axX1exX503xXdxX3xXexX7dxX10bxX514xX19xX1axX3xX1b9xX1exX7dxX1axX10xX3xX69dxX7dxX7dxX10xX6xX4bxX6xX3xX4xX1xX1exX3xX7dxX661xX19xX1axX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX8exX14xXexX3xX6xXdxX3xX4xX5a6xX3xX2cxX2dxX6bxX3bxX19xX3xX1d7xX2dxX14xX4xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX17xXdxX3xXexX1xX10xX1exX3xX1d7xX57axXexX3xX35xX6d0xX3xX5xX14xX3xXexX7dxX3exX19xX1xX3xX19xX81xX1exX3xX1xX6xX6bxX3xX1d7xX2dxX14xX4xX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xX19xX81xX6bxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX1a7xX3xX4xX1xX219xX4xX3xX4xX112xX4xX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX1d7xX70xX2dxX3xX4xX253xX3xX7xX11bxX8exX271xX3xX558xX83xX1xX105xX19xX1axX3xXexXb7xXdxX3xX4xX1dxX8exX3xaec7xX19xX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX77xX10xX1b4xXdxX4xX1exX79xX3x933exX7dxX2dxX1axX2dxX6xX6bxX3xX3axX81xX3xX83xX14xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX83xX6xX7dxXdxX1d7xX10xX3xX17xX5bfxX3xX74xX19xX1axX3xX1xX14xX3xX4xX1xX105xX19xX1axX3xXexXb7xXdxX79xX3xX8exX81xX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX1xX3bxX3xX4xX5a6xX3x75a0xX3xX17xX190xX19xX1xX3xX112xXbxX3xX17x9aeexXexXeexX3x9e77xX1xXb7xX19xX1axX3xX6xXdxX3xX4xX5a6xX3xX2cxX2dxX6bxX3bxX19xX3xX17xXa6bxXexX3xX7dxX6xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX1xX105xX19xX1axX3xXexXb7xXdxX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xXexX1xX62axXdxX3xX1xX503xX19xX79xX3xX1xX6xX6bxX3xX1d7xX1dxX1exX3xX4xX1xX105xX19xX1axX3xXexXb7xXdxX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX1a7xX3xX4xX1xX219xX4xX3xX1d7xX70xX2dxX3xX4xX253xX3xX1xX6xX6bxX3xX35xX1xXb7xX19xX1axXeexX3xX455xX2dxX6bxX163xXexX3xX17xX190xX19xX1xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX63xX1exX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX63xX148xX19xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX17xX10bxX6xX3xX7dxX6xX79xX3xX4xX83cxX19xX1axX3xX19xX1xX10bxX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX3axX81xX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX17xX2exXdxX3xX5xX22bxXbxX3xX4xX5a6xX3xXexX1xXdxX1dcxX19xX3xX4xX1xX1ffxXeexX573xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xXcxX7dxX25xX19xX3xXexX1xX10exX4xX3xXexX163xX79xX3xXexX7dxX1exX19xX1axX3xX19xX14xXdxX3xX1d7xX14xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX8exXdxX19xX1xX3xX4xX1xX148xX2dxX3x8b59xX2dxX3xX4xX83cxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7dxX151xX3xX3axX3bxX3xX3axX57axX19xX3xX17xX3bxX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXeexX3xXcxX7dxX1exX19xX1axX3xX35xX1xXdxX3xX23xXdxX25xX19xX3xX8exXdxX19xX1xX3xX4xX1xX148xX2dxX3xXb83xX2dxX3xXexX1xXb7xX19xX1axX3xX1d7xX112xX1exX3xX7xX151xX3xXexX7dxXdxX675xX19xX3xX35xX1xX6xXdxX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xX1d7xXdxX1dcxX19xX3xXbxX1xX112xXbxX3xXbxX1xX6e5xX3xX1xX29xXbxX3xX19xX163xX2dxX3xX4xX112xX4xX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX1d7xX70xX2dxX3xX4xX253xX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX63xXdx87c9xX19xX3xX7dxX6xX3xXexX7dxX1exX19xX1axX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xX19xX1axX81xX6bxX3xXexX11bxXdxX79xX3xXexX1xX3exX3xX8exX14xXexX3xX7xX2exX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xXexX1xX81xX19xX1xX3xX3axXdxX25xX19xX79xX3xX8exX81xX3xXexXdxX25xX2dxX3xX1d7xXdxX675xX2dxX3xX5xX81xX3xX13xX6bxX3xX23xX503xXbxX3xX5xX503xXdxX3xX35xX1xXebxX19xX1axX3xX17xX190xX19xX1xX3xX7xX151xX3xXexXdxX163xXbxX3xXexX1d4xX4xX3xX74xX19xX1axX3xX1xX14xX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX1caxXdxX4xX1exX5xX6xX7xX3xX77xX6xX63xX2dxX7dxX1exXeexX3xX83xX1xX1ffxX19xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX1caxX1axX6xX3xX4xX6e5xX19xX1axX3xX19xX1axX81xX6bxX3xX4xX1xX1fbxX3xXexX7dxX1ffxX4xX1xX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xX1axX3exX3xX17xX6xX19xX1axX3xX63xXdxXc10xX19xX3xX7dxX6xX3xX1xXdxX1dcxX19xX3xX19xX6xX6bxX3xXexX503xXdxX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX5xX81xX3xX8exX14xXexX3xX558xX8exX81xX19xX3xX35xX190xX4xX1xX573xX3xX63xX1exX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xXexX1xX163xX3xX17xX190xX4xX1xX3xXexX1xX6e5xX3xX17xX190xX4xX1xX3xX63xX10exX19xX1axX3xX5xX25xX19xX79xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX62axXdxX3xX35xX25xX2dxX3xX1axX32xXdxX3xX4xX1xX57axX8exX3xX63xX219xXexX3xX1xX81xX19xX1xX3xX3axXdxX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xXdxX1dcxXbxX3xXexX1xXb7xX3xX1d7xX503xX1exX3xX3axX81xX1exX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX3axXdxX1dcxX4xX3xX4xX74xX6xX3xX8exX14xXexX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX5a6xX3xX4xX1xX74xX3xX2cxX2dxX6bxX3bxX19xXeexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xXcxX7dxX10bxX11bxX4xX3xX17xX5a6xX79xX3xX1caxX1axX6xX3xX3axX81xX3xXcxX7dxX2dxX19xX1axX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX17xX5bfxX3xX19xX1axXe5xX19xX3xX4xX1xXa6bxX19xX3xX8exX14xXexX3xX63xX10exX3xXexX1xX1dxX1exX3xXexX2dxX6bxX25xX19xX3xX1d7xX2exX3xX4xX74xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX13xX29xXbxX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX63xX1exX3xX77xX78xX3xX17xX3bxX3xX1b4xX2dxX57axXexX3xX19xX1xX661xX8exX3xX35xX1xXebxX19xX1axX3xX17xX190xX19xX1xX3xX7xX10exX3xX74xX19xX1axX3xX1xX14xX3xX17xX70xX6bxX3xX17xX74xX3xX17xX2exXdxX3xX3axX11bxXdxX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xXexX10exX3xX1b4xX10bxX19xX1axX3xX1b9xX2dxX6xX19xX3xX1bexX2dxX6xXdxX63xX1exXeexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xX104xX503xXdxX3xX7xX219xX3xX1caxX1axX6xX3xXexX503xXdxX3xX23xXdxX25xX19xX3xX13xX29xXbxX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX47xX6xX7xX7xXdxX5xX6bxX3xX1caxX10xX1d7xX10xX19xX4bxXdxX6xX3xX4xX112xX1exX3xX1d7xX2dxX14xX4xX3xX77xX78xX3xX3axX81xX3xX4xX112xX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX8exXdxX19xX1xX3xX8exX2dxX2exX19xX3xX5xX22bxXexX3xX17xX1a7xX3xX19xX1xX81xX3xX5xX5bfxX19xX1xX3xX17xX503xX1exX3xX1xX29xXbxX3xX1xXdxX163xX19xX3xX4xX74xX6xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX271xX3xX558xXcxX2exXdxX3xX1xX22bxX2dxX3xXexX1xX10bxX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX5xX81xX3xX4xX112xX4xX1xX3xX17xX675xX3xX1axXdxX1dxXdxX3xX2cxX2dxX6bxX163xXexX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX35xX1xX74xX19xX1axX3xX1xX1exX1dxX19xX1axX3xX514xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXeexX3xX83xX1xX105xX19xX1axX3xXexXb7xX3xXbxX1xX1dxX19xX3xX17xX2exXdxX3xX8exX503xX19xX1xX3xX8exX151xX3xX1d7xX57axXexX3xX35xX6d0xX3xX7xX10exX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xXdxX1dcxXbxX3xX19xX81xX1exX3xXexb00axX3xX1d7xX25xX19xX3xX19xX1axX1exX81xXdxX79xX3xX4xX83cxX19xX1axX3xX19xX1xX10bxX3xX1d7xX57axXexX3xX35xX6d0xX3xXexX2exXdxX3xX1xX22bxX2dxX3xXexX1xX10bxX3xX19xX81xX6bxXeexX3xX104xXdxX3bxX2dxX3xX4xX1xX105xX19xX1axX3xXexX6xX3xX4xX70xX19xX3xX5xX81xX8exX3xX5xX81xX3xXexX503xX1exX3xX17xXdxX3bxX2dxX3xX35xXdxX1dcxX19xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX112xX4xX3xXbxX1xX10xX3xXbxX1xX112xXdxX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xXexX7dxX190xX3xX514xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX1axXdxX1dxXdxX3xX2cxX2dxX6bxX163xXexX3xX35xX1xX74xX19xX1axX3xX1xX1exX1dxX19xX1axX3xX8exX14xXexX3xX4xX112xX4xX1xX3xX1xX89xX6xX3xX1d7xX3exX19xX1xX3xX17xX675xX3xX35xX1xXb7xXdxX3xXbxX1xX1d4xX4xX3xX1a7xX19xX3xX17xX190xX19xX1xX3xX17xX57axXexX3xX19xX10bxX11bxX4xX573xXeexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xX23xX81xX3xX8exX14xXexX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xXexX1xX81xX19xX1xX3xX3axXdxX25xX19xX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xXexX1xX10bxX62axX19xX1axX3xXexX7dxX10exX4xX3xX4xX74xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX79xX3xX1bexX2dxXdxX19xX10xX6xX3x9962xX1ffxX4xX1xX3xX17xX503xX1exX3xX17xX5bfxX3xX17xX3bxX3xX19xX1axX1xX190xX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX10bxX3xX35xXa60xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX13xX29xXbxX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX69dxX19xXexX1exX19xXdxX1exX3xX1bexX2dxXexX10xX7dxX7dxX10xX7xX3xX17xX5a6xX19xX1axX3xX3axX6xXdxX3xXexX7dxX89xX3xXexX7dxX2dxX19xX1axX3xX1axXdxX6xX19xX3xX1xX89xX6xX3xX1axXdxX1dxXdxX3xXexX503xXdxX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX79xX3xXexX7dxX1exX19xX1axX3xX35xX1xXdxX3xXcxX7dxX2dxX19xX1axX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX6bxX25xX2dxX3xX4xX70xX2dxX3xXexX57axXexX3xX4xX1dxX3xX4xX112xX4xX3xX1d7xX25xX19xX3xX1d7xX3exX19xX1xX3xXex7476xX19xX1xXeexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxXaxX12xXcxX11bxXdxX3xX19xX6xX6bxX79xX3xX77xX78xX3xX5xX81xX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xX63xX2dxX6bxX3xX19xX1xX57axXexX3xXexX7dxX1exX19xX1axX3xX7xX2exX3xX2dfxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1axXdxX6xX3xX74xX6bxX3xX3axXdxX25xX19xX3xXexX1xX10bxX62axX19xX1axX3xXexX7dxX10exX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX13xX29xXbxX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX19xX1xX22bxX19xX3xXb7xX19xX1axX3xX1b9xX2dxX6xX19xX3xX1bexX2dxX6xXdxX63xX1exX3xX5xX81xX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX4xX74xX6xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXeexX3xXcxX503xXdxX3xX83xX6xX7dxX6xX4xX6xX7xX79xX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX1caxXdxX4xX1exX5xX6xX7xX3xX77xX6xX63xX2dxX7dxX1exX79xX3xX3axX11bxXdxX3xX7xX10exX3xX74xX19xX1axX3xX1xX14xX3xX8exX503xX19xX1xX3xX8exX151xX3xX4xX74xX6xX3xX2cxX2dxX148xX19xX3xX17xX14xXdxX3xX1xXb7xX8exX3xXbaxXbbxX51xX2xX3xX35xX25xX2dxX3xX1axX32xXdxX3xX17xX1exX81xX19xX3xX35xX163xXexX3xX19xX1xX148xX19xX3xX63xX148xX19xX3xX4xX1xX2exX19xX1axX3xX5xX503xXdxX3xX148xX8exX3xX8exX10bxX2dxX3xX17xX1dxX1exX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX79xX3xX1xX89xX19xX1axX3xX1axX148xX6bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7dxX151xX3xX17xX57axXexX3xX19xX10bxX11bxX4xXeexX3xXcxX1xX10xX1exX3xX4xX112xX4xX3xXexX1a7xX3xX4xX1xX219xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xXbxX1xX74xX79xX3xX4xX112xX4xX3xX4xX2dxX14xX4xX3xX17xX1d4xX19xX1axX3xX17xX14xX3xX1axXdxX144xX6xX3xX19xX1xX144xX19xX1axX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX74xX19xX1axX3xX1xX14xX3xX4xX1xX1ffxX19xX1xX3xX2cxX2dxX6bxX3bxX19xX3xXexX7dxX2dxX19xX1axX3xX10bxXa0bxX19xX1axX3xX3axX81xX3xXbxX1xX10xX3xX17xX2exXdxX3xX5xX22bxXbxX3xX17xX5bfxX3xX5xX81xX8exX3xX1ffxXexX3xX19xX1xX57axXexX3xXbaxXbbxX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xXexX1xXdxX1dcxXexX3xX8exX503xX19xX1axX3xXexX7dxX1exX19xX1axX3xX2eexX3xX19xX1axX81xX6bxX3xX2cxX2dxX6xX3xX3axX81xX3xX1xXa0bxX19xX3xX2ecxX2dfxX363xX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX1d7xX190xX3xX1d7xe4dcxXexX3xX1axXdxX144xXeexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX1exX63xX6bxX3xXbxX83xX10xX19xXexX10xX7dxXaxX12xX0xXdxX8exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX2dxX8exX1d7xX3xX63xX1xXdxX63xX10xX3xXdxX83xX10xX19xXexX10xX7dxXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX2d6xXdxX63xXexX1xX271xX3xXbbxX2xX2dfxXbxX1b4xX27bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX271xX3xX2eexX2xX363xXbxX1b4xX27bxXaxX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX271xX51xX51xXdxXeexX1d7xX6xX1exX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX3axX19xX51xX19xX10xX2d6xX7xX51xX2xX362xX363xX2ecxX51xX2xX363xX2edxX63xX363xX2xXbaxX2eexXbbxX363xXbaxXexXbaxX362xX2eexX2ecxX5xX2edxX2bfxX379xX2dxX6xX19xX2bfxX1axX2dxX6xXdxX63xX1exX2bfxXdxX10xX1d7xX1axXeexX379xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX1xX29xXbxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX7dxX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX7dxX1exX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX25xX19xX3xX2cxX2dxX6xX19xX271xX0xX51xX7xXexX7dxX1exX19xX1axX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2bfxXexX1xX2dxX8exX1d7xX2bfxX6xX19xX63xX2bfxX7xX6xXbxX1exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax97aaxXa20xX3xX35xX21cxX1exX3xX63xX81xXdxX3xXexX1xX25xX8exX3xX2xX3xX19xXe5xX8exX3xX5xX1dcxX19xX1xX3xXexX7dxXf5exX19xX1axX3xXbxX1xX503xXexX3xX17xX2exXdxX3xX3axX11bxXdxX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX1xX7dxX10xb028xX9xXaxX51xX63xXdxX10xX8exX2bfxX19xX1exX19xX1axX51xX10xX2dxX2bfxX35xX10xX1exX2bfxX63xX6xXdxX2bfxXexX1xX10xX8exX2bfxX2xX2bfxX19xX6xX8exX2bfxX5xX10xX19xX1xX2bfxXexX7dxX2dxX19xX1axX2bfxXbxX1xX6xXexX2bfxX63xX1exXdxX2bfxX3axX1exXdxX2bfxX3axX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX51xX2xXbbxX2ecxXbbxX2eexX2xXeexX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX1axX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX51xX8exX10xX63xXdxX6xX51xX2xXbaxX363xX51xX19xX10xX2d6xX7xX51xX2xX2edxX2eexX2dfxX51xX2xX363xX2edxX63xX2ecxX363xX2dfxX2ecxX2xX363xX2eexXexX2edxX2xX2eexX40fxX5xXbaxX2bfxXexXexX1b4xX3axX19xX2bfxX3axX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXeexX379xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX1xX29xXbxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3axX12xX0xX7xXexX7dxX1exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1494xXa20xX3xX35xX21cxX1exX3xX63xX81xXdxX3xXexX1xX25xX8exX3xX2xX3xX19xXe5xX8exX3xX5xX1dcxX19xX1xX3xXexX7dxXf5exX19xX1axX3xXbxX1xX503xXexX3xX17xX2exXdxX3xX3axX11bxXdxX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX1xX7dxX10xX14d0xX9xXaxX51xX63xXdxX10xX8exX2bfxX19xX1exX19xX1axX51xX10xX2dxX2bfxX35xX10xX1exX2bfxX63xX6xXdxX2bfxXexX1xX10xX8exX2bfxX2xX2bfxX19xX6xX8exX2bfxX5xX10xX19xX1xX2bfxXexX7dxX2dxX19xX1axX2bfxXbxX1xX6xXexX2bfxX63xX1exXdxX2bfxX3axX1exXdxX2bfxX3axX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX51xX2xXbbxX2ecxXbbxX2eexX2xXeexX1xXexX8exXaxX12xX1494xXa20xX3xX35xX21cxX1exX3xX63xX81xXdxX3xXexX1xX25xX8exX3xX2xX3xX19xXe5xX8exX3xX5xX1dcxX19xX1xX3xXexX7dxXf5exX19xX1axX3xXbxX1xX503xXexX3xX17xX2exXdxX3xX3axX11bxXdxX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX7dxX1exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX23xX1dcxX19xX1xX3xXexX7dxXf5exX19xX1axX3xXbxX1xX503xXexX3xX19xX81xX6bxX3xX1d7xX6xX1exX3xX1axX18xX8exX3xX4xX57axX8exX3xX3axX22bxX19xX3xX3axX83cxX3xX35xX1xX1ffxX79xX3xXexX1xXdxX163xXexX3xX1d7xX190xX3xX17xX2exXdxX3xX3axX11bxXdxX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX27bxX3xX17xX5a6xX19xX1axX3xX1d7xXe5xX19xX1axX3xXexX81xXdxX3xX7xX1dxX19xX3xX3axX81xX3xX4xX57axX8exX3xX17xXdxX3xX5xX503xXdxX3xX17xX2exXdxX3xX3axX11bxXdxX3xX2xX2edxX3xXexX1xX81xX19xX1xX3xX3axXdxX25xX19xX3xX4xX57axXbxX3xX4xX6xX1exX3xXexX7dxX1exX19xX1axX3xX83xX1xX1ffxX19xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXeexX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3axX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX89xX6xX3xX112xX19xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX7dxX6xX3xX5xX1dcxX19xX1xX3xX1d7xX132dxXexX3xX4xX10exX2dxX3xX83xX1xX74xX3xXexX190xX4xX1xX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1b9xX2dxX5xXdxX1exX3xX1cxX1exX7dxX1axX10xX7xXaxX3xX1xX7dxX10xX14d0xX9xXaxX51xX63xXdxX10xX8exX2bfxX19xX1exX19xX1axX51xXexX1exX6xX2bfxX6xX19xX2bfxX3axX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX2bfxX7dxX6xX2bfxX5xX10xX19xX1xX2bfxX1d7xX6xXexX2bfxX4xX2dxX2dxX2bfxX4xX1xX2dxX2bfxXexXdxX4xX1xX2bfxX2cxX2dxX1exX4xX2bfxX1xX1exXdxX2bfxX379xX2dxX5xXdxX1exX2bfxX1d7xX1exX7dxX1axX10xX7xX51xX2xX2dfxX362xXbaxX40fxX40fxXeexX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX1axX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX51xX8exX10xX63xXdxX6xX51xX2xXbaxX363xX51xX19xX10xX2d6xX7xX51xX2xX2edxX2ecxXbaxX51xX2xX363xXbbxX63xX2eexX363xX362xX363xX2eexX2dfxX2ecxXexX2ecxX2eexX362xX362xX5xX2xXeexX379xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX1xX29xXbxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3axX12xX0xX7xXexX7dxX1exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX89xX6xX3xX112xX19xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX7dxX6xX3xX5xX1dcxX19xX1xX3xX1d7xX132dxXexX3xX4xX10exX2dxX3xX83xX1xX74xX3xXexX190xX4xX1xX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1b9xX2dxX5xXdxX1exX3xX1cxX1exX7dxX1axX10xX7xXaxX3xX1xX7dxX10xX14d0xX9xXaxX51xX63xXdxX10xX8exX2bfxX19xX1exX19xX1axX51xXexX1exX6xX2bfxX6xX19xX2bfxX3axX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX2bfxX7dxX6xX2bfxX5xX10xX19xX1xX2bfxX1d7xX6xXexX2bfxX4xX2dxX2dxX2bfxX4xX1xX2dxX2bfxXexXdxX4xX1xX2bfxX2cxX2dxX1exX4xX2bfxX1xX1exXdxX2bfxX379xX2dxX5xXdxX1exX2bfxX1d7xX1exX7dxX1axX10xX7xX51xX2xX2dfxX362xXbaxX40fxX40fxXeexX1xXexX8exXaxX12xXcxX89xX6xX3xX112xX19xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX7dxX6xX3xX5xX1dcxX19xX1xX3xX1d7xX132dxXexX3xX4xX10exX2dxX3xX83xX1xX74xX3xXexX190xX4xX1xX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1b9xX2dxX5xXdxX1exX3xX1cxX1exX7dxX1axX10xX7xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX7dxX1exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xXbxX1xX5a6xX19xX1axX3xX3axXdxX25xX19xX3xXcxXcxX107cxX47xX1caxX3xXexX503xXdxX3xX1cxX2dxX10xX19xX1exX7xX3xX69dxXdxX7dxX10xX7xX79xX3xX19xX1axX81xX6bxX3xX2edxX51xX2edxX79xX3xXcxX89xX6xX3xX112xX19xX3xX83xXb7xX19xX1axX3xX5xXa60xX3xXcxX2exXdxX3xX4xX6xX1exX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xe0cbxXcxX7dexX1b9xbedaxX3xX17xX5bfxX3xXbxX1xX112xXexX3xX5xX1dcxX19xX1xX3xX1d7xX132dxXexX3xX1axXdxX144xX3xXexX1xX74xX3xX5xX111dxX19xX1xX3xXbxX1xX10xX3xX17xX2exXdxX3xX5xX22bxXbxX3xX3axX81xX3xX4xX10exX2dxX3xX83xX1xX74xX3xXexX190xX4xX1xX3xX455xX2dxX2exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xX19xX81xX6bxX3xX1b9xX2dxX5xXdxX1exX3xX1cxX1exX7dxX1axX10xX7xX3xX3axX11bxXdxX3xX4xX112xX1exX3xX1d7xX2dxX14xX4xX3xX63xX1ffxX19xX1xX3xX5xX1ffxX2dxX3xXexX11bxXdxX3xX3axX1d4xX3xXexX57axX19xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX1d7xX661xX19xX1axX3xXexX1xXdxX163xXexX3xX1d7xX190xX3xX1d7xX6xX6bxX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX5xX112xXdxX3xX4xX5a6xX3xX1axX132dxX19xX3xX4xX1xX57axXexX3xX19xX1a7xX3xX19xX1xX661xX8exX3xX3axX81xX1exX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX1caxXdxX4xX1exX5xX6xX7xX3xX77xX6xX63xX2dxX7dxX1exX3xX3axX81xX3xX1d7xX6xX19xX3xX5xX5bfxX19xX1xX3xX17xX503xX1exX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xX8exX11bxXdxX3xX17xX148xX6bxXeexX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3axX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83xX112xX4xX3xX8exX112xX6bxX3xX1d7xX6xX6bxX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX5xX112xXdxX3xXexX57axX19xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX112xX8exX3xX7xX112xXexX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX1xX7dxX10xX14d0xX9xXaxX51xX63xXdxX10xX8exX2bfxX19xX1exX19xX1axX51xX4xX6xX4xX2bfxX8exX6xX6bxX2bfxX1d7xX6xX6bxX2bfxX35xX1xX1exX19xX1axX2bfxX19xX1axX2dxX1exXdxX2bfxX5xX6xXdxX2bfxXexX6xX19xX2bfxX4xX1exX19xX1axX2bfxX6xX8exX2bfxX7xX6xXexX2bfxXexX1exX19xX1axX2bfxXexX1xX1exX19xX1axX2bfxX3axX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX51xX2xX2dfxX362xX363xX40fxX40fxXeexX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX1axX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX51xX8exX10xX63xXdxX6xX51xX2xXbaxX363xX51xX19xX10xX2d6xX7xX51xX2xX2edxX2ecxX2xX51xX2xX363xX2dfxX63xX363xX363xX2edxX2xX40fxXbaxX2ecxXexXbbxX363xX2eexX2dfxX5xX2eexXeexX379xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX6xX19xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX1xX29xXbxX3xX2cxX2dxX2exX4xX3xX1xX32xXbxX3xX35xX1xX37xX19xX3xX3axX3bxX3xXexX3exX19xX1xX3xX1xX3exX19xX1xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX3axX12xX0xX7xXexX7dxX1exX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX83xX112xX4xX3xX8exX112xX6bxX3xX1d7xX6xX6bxX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX5xX112xXdxX3xXexX57axX19xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX112xX8exX3xX7xX112xXexX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xXaxX3xX1xX7dxX10xX14d0xX9xXaxX51xX63xXdxX10xX8exX2bfxX19xX1exX19xX1axX51xX4xX6xX4xX2bfxX8exX6xX6bxX2bfxX1d7xX6xX6bxX2bfxX35xX1xX1exX19xX1axX2bfxX19xX1axX2dxX1exXdxX2bfxX5xX6xXdxX2bfxXexX6xX19xX2bfxX4xX1exX19xX1axX2bfxX6xX8exX2bfxX7xX6xXexX2bfxXexX1exX19xX1axX2bfxXexX1xX1exX19xX1axX2bfxX3axX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX51xX2xX2dfxX362xX363xX40fxX40fxXeexX1xXexX8exXaxX12xX83xX112xX4xX3xX8exX112xX6bxX3xX1d7xX6xX6bxX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX5xX112xXdxX3xXexX57axX19xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX112xX8exX3xX7xX112xXexX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX7dxX1exX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX1caxX1axX81xX6bxX3xX2dfxX51xX2edxX3xX19ecxXexX1xX10xX1exX3xX1axXdxX62axX3xX47xXdxX1dcxXexX3xX1caxX6xX8exX19f0xX79xX3xX83xX1xX1ffxX19xX1xX3xXbxX1xX74xX3xX47xX10xX19xX10xX4bxX2dxX10xX5xX6xX3xXexX1xXb7xX19xX1axX3xX1d7xX112xX1exX3xX4xX112xX4xX3xX8exX112xX6bxX3xX1d7xX6xX6bxX3xX35xX1xXb7xX19xX1axX3xX19xX1axX10bxX62axXdxX3xX5xX112xXdxX3xX17xX5bfxX3xXexX1xX10exX4xX3xX1xXdxX1dcxX19xX3xX3axX1d4xX3xXexX57axX19xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX19xX1xX661xX8exX3xX3axX81xX1exX3xXcxX1a7xX19xX1axX3xXexX1xX2exX19xX1axX3xX19xX10bxX11bxX4xX3xX19xX81xX6bxX3xX1caxXdxX4xX1exX5xX6xX7xX3xX77xX6xX63xX2dxX7dxX1exX3xX35xX1xXdxX3xXb7xX19xX1axX3xX17xX6xX19xX1axX3xX4xX5a6xX3xX8exX14xXexX3xX1d7xX81xXdxX3xXbxX1xX112xXexX3xX1d7xXdxX675xX2dxX3xXexX7dxX10bxX11bxX4xX3xX4xXb7xX19xX1axX3xX4xX1xX105xX19xX1axXeexX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX3axX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX2dxX5xX12xX0xX63xXdxX3axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7dxXaxX12xX0xX51xX63xXdxX3axX12xX0xX51xX63xXdxX3axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dexX1exX2dxX7dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX47xe848xX47xXeexX47xX1caxX0xX51xXbxX12