Sức mạnh F-16V “Rắn hổ lục” - Tiêm kích được nhiều nước lựa chọn
F-16V được các chuyên gia quân sự đánh giá là một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4++ hàng đầu thế giới.
34cdx40f5x93e6xad4dxc070x9449xcc28xbf6fx4882xX7xc429x79f2x7f43x73caxa701xbf0bxX5x99c5xXax7a79xc1f3x65a3xX4xX3xc7b7xa689xa36fxX1xX3x7e08x927axX2xadf2x77adxX3x78f0x92dbx8b18xX19xX3xX1x5590xX3xX5x980axX4x438cxX3xX1dxX3xXcxXdxc6b6xX17xX3x64d9x83f2xX4xX1xX3x3e32x9e22xc00axX4xX3xX19xX1xXdxa835xc665xX3xX19xX3cx7086xX4xX3xX5x7636xX6xX3xX4xX1xa3b0xX19xX0x67aaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4501xX10xX6x8cbbxXaxX12xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX4x5073xX4xX3xX4xX1xX44xc145xX33xX19xX3x44a9xXdxX6xX3x54f7xX44x63dbxX19xX3xX7xX4cxX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX7fxXdxX75xX3xX5x7163xX3xX17x5998xXexX3xXex4349x8c44xX19xX7fxX3xX19xX1x7026xX19xX7fxX3xX4xX1xXdx99f7xX19xX3xX3bx4250xX44xX3xX4x7d1axX3xXexX1xXaaxX3xX1x4115xX3x6ab0x3cd1xXbcxX3xX1xX95xX19xX7fxX3xX3bxb144xX44xX3xXexX1xXaaxX3xX7fxXdxX48xXdxaf44xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx542cxX9dxX66xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX23xX6xX3xX3bxc222xXdxX3xX3bxb0ffxX3xX5xX95xX17xX3xX17xX75xX7bxX3x979dxX6xX7bxX3xX3bxX6xX3xX19xb4d6xX19xX7fxX0xX54xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX1cxXdxX7fxX1xXexXdxX19xX7fxX3xX1cxX6xX5xX4xX9dxX19xX3xX5xX95xX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX3bxXaexX44xX3xXbxX1x41d5xX19xX3xX5xX4cxX4xX3xX3bxX6xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xX66xX9dxX3xbbe3xX10xX19xX10xX9cxX6xX5xX3x9dbaxX7bxX19xX6xX17xXdxX4xX7xX3xa19axX95xX3x3a02xX9dxX4xX36xX1xX10xX10xX66xX3xb194xX6xX9cxXexXdxX19xX3xX4xX1xXaaxX3xXexX18xX9dx9233xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX100xc9d7xXdxX3xX17xX98xXexX3xX4xX1xX3cxXb2xX19xX7fxX3xXexX9cx7828xX19xX1xX3xX19xX1xcb70xX17xX3xXexX1b4xX17xX3xX36xXdxXaaxX17xX3xX17x7caaxX44xX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX3bxXaexX44xX3xX1xX18xX19xX7fxX3xX19xX1xa57dxX192xX3xX17xX98xXexX3xX19xX7fxX3cxXf2xXdxX3xX5xX75xXdxX192xX3xX17xX98xXexX3xX3bxX98xX19xX7fxX3xX4xXb2xX3xX4xX1xX9dxX3x5ae0xX1x7404xX19xX7fxX3xX83xX44xX85xX19xX3xX184x4e80xX3xX3bxXc5xX44xX3xX19xX1xXa3xX19xX7fxX3xX19xX108xX17xX3xX2x761cx4444x67c5xXd0xX3x7cd7x9526xX3xX3bx42d5xX3xXexX9cxX1a4xX3xXexX1xX95xX19xX1xX3xX17xX98xXexX3xX5xX9dxX18xXdxX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX3bxXaexX44xX3xX3bxX6xX3xX19xX1xXdxXb9xX17xX3xXexX1xX95xX19xX1xX3xX4xX207xX19xX7fxX3xX178xX48xXdxX3xX1xXb2xX19xX3xXbbxXd0x8d76xX224xX224xX3xX4xX1xXdxXaaxX4xX3xX3bxX22bxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX4xX1xXaaxX3xXexX18xX9dxX3xXex3856xX3xX19xX108xX17xX3xX2xX222xX223xX1fxX192xX3xX7xX9dxX19xX7fxX3xX1xX95xX19xX1xX3xX4x8a24xX19xX7fxX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX1cxX1dxX2xX270xX3xX22x7b21xX6xX7fxX5xX10xX2dxXd0xX3xb912xX98xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX9dxX18xXexX3xX178xX95xX3xX7fxXdxX75xX3xXexX1xX95xX19xX1xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX83xX44xX75xX3xX4xX6xX9dxX3xX5xX95xX3xX5xX3dxXdxX3xXexX1xXaaxX3xX4xX1xX37xX19xX1xX3xX17xX6xX19xX7fxX3xX5xX18xXdxX3xXexX1xX95xX19xX1xX3xX4xX207xX19xX7fxX3xX4xb9c3xX6xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX9cxX33xX19xX3xXexX1xc0a7xX3xXexX9cxX3cxXf2xX19xX7fxX3x9d7cxX44xXaexXexX3xX36xX1x941fxX44xX3xX3bxXaaxX19xX3x6068xX270xX3xX83xX44xb21dxX4xX3xX7fxXdxX6xXd0xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX100xX5xX10xX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9cxX7fxXdxX19xad8cxX3xX332xXbxX324xX3xX6xX44xXexX9dx78b4xXaxX12xX0xXexX100xX9dxX66xX7bxX12xX0xXexX9cxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX17xX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX1dxXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXax79c4xXdxX66xXexX1xX356xX3xX1fxX2xX270xXbxX324xX360xX3xX1xX10xXdxX7fxX1xXexX356xX3xXbbxX2xXbbxXbxX324xX360xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xc90fxX1dxX2xX1fxX178xX3xXaxX9cxX24xX19xX3xX1xX28xX3xX5xX2bxX4xXaxX3xX1dxX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xX51xX19xX3xX1xX1b4xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd0xX100xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX178xX19xX54xX19xX10xX390xX7xX54xX2xX222xX332x70ffxX54xX2xX224xX1fxX66xX224xX224xX41cxX332xX270xX332xX41cxXexX222xX222x3d1dxX42cxX5xX2xXd0xad6axXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX3xX5xX2bxX4xX2dxX3xX1dxX3xXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xX51xX19xXaxX3xX66xX6xXexX6xX1dxXbxX1xX9dxXexX9dxX1dxX9dxX9cxXdxX7fxXdxX19xX6xX5xX1dxX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX356xX54xX54xXdxX17xX6xX7fxX10xX7xXd0xX178xX9dxX178xXd0xX178xX19xX54xX44xXbxX5xX9dxX6xX66xX10xX66xX54xX83xX5xX224xX9cxXbxXbbxX1fxXbxX7bxX390xX4xX54xX332xX224xX2xX222x6bb1xX224xX223xX4c5xX2xX222xX54xX2xX4c5xXdxXdxXexX100xXd0xX431xXbxX7fxXaxX3xX66xX6xXexX6xX1dxX66xX10xX7xX4xX9xXaxX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX1xX44xX98xX4xX3xX205xX1xX207xX19xX7fxX3xX83xX44xX85xX19xX3xX63xX9dxX95xX19xX7fxX3xX7fxXdxX6xX3xX227xX6xX3x9d22xX7bxXd0xX3xX227xX7fxX44xa05axX19xX3xX155xX19xX1xX356xX3xX390xXdxX36xXdxXbxX10xX66xXdxX6xXd0xX9dxX9cxX7fxXd0xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX9cxX12xX0xXexX9cxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa0fdxX6xXbxXexXdxX9dxX19xXaxX12xX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexX1xX44xX98xX4xX3xX205xX1xX207xX19xX7fxX3xX83xX44xX85xX19xX3xX63xX9dxX95xX19xX7fxX3xX7fxXdxX6xX3xX227xX6xX3xX506xX7bxXd0xX3xX227xX7fxX44xX50dxX19xX3xX155xX19xX1xX356xX3xX390xXdxX36xXdxXbxX10xX66xXdxX6xXd0xX9dxX9cxX7fxXd0xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX9cxX12xX0xX54xXexX100xX9dxX66xX7bxX12xX0xX54xXexX6xX100xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX4xX228xX3xX100xX44xX50dxX19xX7fxX3xX5xX75xXdxX3xX7fxX24xX19xX3xX36xX37xX19xX1xX3xX1xX1b4xX19xX1xX3xX100xX9dxX19xX7fxX3xX100xX228xX19xX7fxX192xX3xX1xX9dxX95xX19xX3xXexX9dxX95xX19xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX4xX228xX3xX3bxXdxXf6xX17xX3xX22xX17xX2a2xX2dxX192xX3xX178xX31bxX3xXexX9cxX37xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX3bxXdxX43xX44xX3xX36xX1xXdxXf6xX19xX3xXexX1xX44xb861xX19xX3xX5xX3dxXdxX3xX4xX1xX9dxX3xXexX75xX4xX3xX19xX7fxX1xXdxXb9xXbxX3xXexX9cxX9dxX19xX7fxX3xX3bxXdxX43xX44xX3xX36xXdxXb9xX19xX3xXexX9cxX51xX19xX7fxX3xX5xX4cxX4xX3xX4xX6xX9dxX192xX3xX7fxX1xXaaxX3xX19xX7fxX1xXdxX33xX19xX7fxX3xX42cxX224xX3xX3bxX98xX3xX7fxXdx5e13xXbxX3xX7fxXdxX155xX17xX3xX1xXdxXb9xX44xX3xX14xX19xX7fxX3xXexX9cxX51xX19xX7fxX3xX5xX4cxX4xX3xX5xX33xX19xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX207xX19xX7fxXd0xX3xX2bexX85xX7bxX3xX4x8bacxX19xX7fxX3xX5xX95xX3xX4xX1xXdxXaaxX4xX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX3bxXaexX44xX3xX3bxXc5xX44xX3xXexXdxX33xX19xX3xX4xX228xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX36xXaaxX3xX4xX1xX337xX19xX7fxX3xX5xX18xXdxX3xXexX9cxX51xX19xX7fxX3xX5xX4cxX4xX3xX83xX44xX6xX7bxX3xX178x9b5cxX19xX7fxX192xX3xX5xX95xX3xX17xX98xXexX3xXexX9cxX9dxX19xX7fxX3xX7xX337xX3xX37xXexX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xXbxX1xX155xX19xX3xX5xX4cxX4xX3xX4xX228xX3xXex6f52xX3xX5xXb9xX3xX5xX4cxX4xX3xX3bxX32bxX7bxX3xXexX9cxX33xX19xX3xXexX9cxX51xX19xX7fxX3xX5xX3cxX3dxX19xX7fxX3xX5xX48xX19xX3xX1xXb2xX19xX3xX17xX98xXexX192xX3xX19xX1xXf2xX3xX3bxX228xX192xX3xX4xX228xX3xX36xX1xX155xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xXexX108xX19xX7fxX3xXexX337xX4xX3xX9cxXaexXexX3xXexX337xXexXd0xX3xX16fxX2a2xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX9cxX6xX19xX7fxX3xX100xX31bxX3xXexX1xX33xX17xX192xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX178xX1c7xX19xX3xX7fxXdxXa3xX3xX17xX98xXexX3xX178xX6xXdxX3xXexX9cxX6e5xX3xX83xX44xX6xX19xX3xXexX9cxX51xX19xX7fxX3xXexX9cxX9dxX19xX7fxX3xX205xX1xX207xX19xX7fxX3xX83xX44xX85xX19xX3xX184xX211xX3xX1xXdxXb9xX19xX3xX19xX6xX7bxX3xX178xX95xX3xXexX3cxXb2xX19xX7fxX3xX5xX6xXdxX3xX7fxXc5xX19xX3xX178xX95xX3xX178xX1c7xX19xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX4xX1xXaaxX3xXexX18xX9dxX3xX4xX1xX9dxX3xX324xX44xXaexXexX3xX36xX1xX32bxX44xXd0xXd0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX4xX228xX3xX4xX1xXdxX43xX44xX3xX66xX95xXdxX3xX2xX270xX17xX192xX3xX7xX155xXdxX3xX4xX75xX19xX1xX356xX3xX222xX192xX222xX1fxX17xX192xX3xX100xX75xX19xX3xX36xX37xX19xX1xX3xXexX75xX4xX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX36xX1xXdxX3xX17xX6xX19xX7fxX3xX3bxXc5xX7bxX3xX3bxX30cxX3xX178xX697xX3xX36xX1xX37xX3xX5xX95xX3xX270xX270xX224xX36xX17xX192xX3xXexXc5xX17xX3xX100xX6xX7bxX3xX36xX1xX9dxX155xX19xX7fxX3xXbbxXd0xX332xX224xX224xX36xX17xX3xX36xX1xXdxX3xX17xX6xX19xX7fxX3xX100xX1b4xX19xX1xX3xX324xX108xX19xX7fxX3xXbxX1xX2bxXd0xX3xXcxX44xX7bxX3xX4xX1x7433xX3xX4xX228xX3xX17xX98xXexX3xX3bxX98xX19xX7fxX3xX4xXb2xX192xX3xX19xX1xX3cxX19xX7fxX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX4xX228xX3xXexX1xXf6xX3xX3bxX18xXexX3xX178xX620xX19xX3xXexX337xX4xX3xXexX9cxX33xX19xX3xX184xX6xX4xX1xX3xX332xX192xX3xX5xXaexX7bxX3xX3bxX98xX3xX4xX6xX9dxX3xX2xX270xXd0xX332xXbbxX224xX17xX54xXbxX1xX669xXexX3xX1dxX3xX4xX228xX3xX36xX1xX155xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX4xX1x4cafxX19xX3xXexX337xXexXd0xX3xXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX19xX95xX7bxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX9cxX6xX19xX7fxX3xX100xX31bxX3xX2xX2xX3xX7fxXdxX75xX3xXexX9cxX10xX9dxX3xX3bxXf6xX3xX17xX6xX19xX7fxX3xX178xX697xX3xX36xX1xX37xX3xX4xX75xX4xX3xX5xX9dxX18xXdxX3xX19xX1xX3cxX3xXexX33xX19xX3xX5x798fxX6xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX3bxX337xXdxX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX192xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX3bxX337xXdxX3xX3bxXaexXexX192xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX3bxX337xXdxX3xX1xX155xXdxX192xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX5xX9dxX18xXdxX3xX100xX9dxX17xX3xX66xX1c7xX19xX3xX3bxX3cxXf2xX19xX7fxX3xXexX1xX207xX19xX7fxX3xX17xXdxX19xX1xX3xX36xX1xX75xX4xX192xX3xX4xX2a2xX19xX7fxX3xX17xX98xXexX3xXbxX1xX75xX9dxX3xX167xX6xXexX5xXdxX19xX7fxX3xX1fxX3xX19xX6e5xX19xX7fxX3xX4xbbf7xX3xX19xX6e5xX19xX7fxX3xX332xX224xX17xX17xX3xX178xX48xXdxX3xX4xXb2xX3xX7xX337xX3xX3bxX18xX19xX3xX270xX2xX2xX3xX178xXdxX33xX19xX3xX3bxXf6xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xXexXc5xX17xX3xX7fxXc5xX19xXd0xX3xXcxX44xX7bxX3xX5xX95xX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX7fxX3xX19xX1xX1e3xX3xX19xX1xX3cxX19xX7fxX3xXexX155xXdxX3xXexX9cxX51xX19xX7fxX3xX178xX697xX3xX36xX1xX37xX3xX4xX30cxX6xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX5xX33xX19xX3xXexX48xXdxX3xX223xX192xX223xX3xXexXaexX19xX192xX3xX178xX3cxX3dxXexX3xX4xX155xX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX7fxX3xX19xX908xX19xX7fxX3xX13xX44xX1dxX332xX223xX3xX4xX30cxX6xX3xX227xX7fxX6xX192xX3xX7fxXc5xX19xX3xX100xX1baxX19xX7fxX3xX13xX44xX1dxX42cxX270xX3x481cxX41cxX3xXexXaexX19x54a0xXd0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX3bxX22bxX3xXexX1xX6xX17xX3xX7fxXdxX6xX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX66xX31bxX4xX1xX3xXe0xX22bxX9dxX3xXexX75xXbxX3xX13xX6xX3xX17xX18xX4xX3xXa93xX2xX222xX222xX2xXa99xX3xX36xX1xXdxX3xX36xX1xX155xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xX3bxX6xX3xX19xX1xXdxXb9xX17xX3xX4xX30cxX6xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX1xXf6xX3xX1xXdxXb9xX19xX3xX100xX1baxX19xX7fxX3xX178xXdxXb9xX4xX3xX5xX95xX17xX3xXexX33xX3xX5xXdxXb9xXexX3xX1xX9dxX95xX19xX3xXexX9dxX95xX19xX3xX17xX18xX19xX7fxX3xX5xX3cxX48xXdxX3xXbxX1xX6e5xX19xX7fxX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX4xX30cxX6xX3x86cdxX9cxX6xX83xX3xXexX28bxX3xX66xXdxXb9xXexX3xX9cxX6xX66xX6xX9cxX3xX3bxXaaxX19xX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX4xX1xX908xX19xX192xX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX1xX10xX9dxX3xX5xX95xX3xXexX44xXc5xX19xX3xXexX9cxX6xX3xX4xX75xX4xX3xX178xX2a2xX19xX7fxX3xX22xX544xXaexX17xX3xX100xX6xX7bxX2dxX3xXexX18xXdxX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX19xX95xX7bxXd0xX3xX13xX6xX44xX3xX3bxX228xX192xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX5xXdxX33xX19xX3xX83xX44xX85xX19xX3xX7xX959xX3xX66xX2bxX19xX7fxX3xXexX9cxX9dxX19xX7fxX3xX4xX44xX98xX4xX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xXexX18xXdxX3xXe0xX6xX5xX36xX6xX19xX3xX178xX95xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX36xX37xX4xX1xX3xX227xX6xX17xX3xXcxX3cxXd0xX3xX544xX75xX4xX3xX83xX44xX337xX4xX3xX7fxXdxX6xX3xX17xX44xX6xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX4xX6e5xX19xX3xXexX37xX4xX1xX3xX1xX3dxXbxX3xX4xX75xX4xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX100xX31bxX3xX4xX1xX44xX7bxX33xX19xX3xX66xX2a2xX19xX7fxX3xX4xX1xX9dxX3xX4xX75xX4xX3xX19xX1xXdxXb9xX17xX3xX178xX2bxX3xX9cxXdxX33xX19xX7fxX3xX100xXdxXb9xXexX3xX19xX1xX3cxX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX100xX31bxX3xX7fxX85xX7bxX3xX19xX1xXdx622axX44xX3xX3bxXdxXb9xX19xX3xXexX959xX3xXa93xX2b6xX544xX184xXa99xX192xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX100xX31bxX3xX66xX1c7xX19xX3xX100xX24xX19xX192xX3xX4xX155xX17xX3xX100xXdxXaaxX19xX3xX178xXd0xX178x4fbfxX3xX3bxX155xX17xX3xX100xX155xX9dxX3xX4xX1xX9dxX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xXexXdxXaaxXbxX3xXexX2bxX4xX3xX1xXdxXb9xX19xX3xX66xXdxXb9xX19xX3xXexX9cxX9dxX19xX7fxX3xX17xX207xXdxX3xXexX9cxX3cxXf2xX19xX7fxX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX178xX48xXdxX3xX4xX75xX4xX3xX3bxX6e5xXdxX3xX1x7cb0xXdxX3xX19xX7fxX95xX7bxX3xX4xX95xX19xX7fxX3xX4xX6xX9dxXd0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX0xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX16fxXc64xX3xX66xX95xX19xX7fxX3xX4xX620xXbxX3xX19xX1xX620xXexX3xX4xX75xX4xX3xX5xX9dxX18xXdxX3xX178xX697xX3xX36xX1xX37xX0xX54xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX100xX5xX10xX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX17xX6xX9cxX7fxXdxX19xX356xX3xX332xXbxX324xX3xX6xX44xXexX9dxX360xXaxX12xX0xXexX100xX9dxX66xX7bxX12xX0xXexX9cxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX17xX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX17xX7xX1dxXbxX1xX9dxXexX9dxXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX390xXdxX66xXexX1xX356xX3xX1fxX2xX270xXbxX324xX360xX3xX1xX10xXdxX7fxX1xXexX356xX3xX42cxX223xX1fxXbxX324xX360xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX3bexX1dxX2xX1fxX178xX3xXaxX9cxX24xX19xX3xX1xX28xX3xX5xX2bxX4xXaxX3xX1dxX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xX51xX19xX3xX1xX1b4xX19xX1xX3xX332xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd0xX100xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX178xX19xX54xX19xX10xX390xX7xX54xX2xX222xX332xX41cxX54xX2xX224xX1fxX66xX224xX224xX41cxX332xX270xX332xX41cxXexX1fxXbbxX1fxX5xX332xXd0xX431xXbxX10xX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX3xX5xX2bxX4xX2dxX3xX1dxX3xXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xX51xX19xXaxX3xX66xX6xXexX6xX1dxXbxX1xX9dxXexX9dxX1dxX9dxX9cxXdxX7fxXdxX19xX6xX5xX1dxX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX356xX54xX54xXdxX17xX6xX7fxX10xX7xXd0xX178xX9dxX178xXd0xX178xX19xX54xX44xXbxX5xX9dxX6xX66xX10xX66xX54xX83xX5xX224xX9cxXbxXbbxX1fxXbxX7bxX390xX4xX54xX332xX224xX2xX222xX4c5xX224xX223xX4c5xX2xX222xX54xX332xX4c5xX6xX36xX178xX6xXd0xX431xXbxX10xX7fxXaxX3xX66xX6xXexX6xX1dxX66xX10xX7xX4xX9xXaxXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX7fxX3xX19xX1xX1e3xX3xX3bxX6xX3xX19xX1xXdxXb9xX17xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xXd0xX3xX227xX7fxX44xX50dxX19xX3xX155xX19xX1xX356xX3xX5xX9dxX4xX36xX1xX10xX10xX66xX17xX6xX9cxXexXdxX19xXd0xX4xX9dxX17xXd0xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX9cxX12xX0xXexX9cxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX544xX6xXbxXexXdxX9dxX19xXaxX12xXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX1xX18xX19xX7fxX3xX19xX1xX1e3xX3xX3bxX6xX3xX19xX1xXdxXb9xX17xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xXd0xX3xX227xX7fxX44xX50dxX19xX3xX155xX19xX1xX356xX3xX5xX9dxX4xX36xX1xX10xX10xX66xX17xX6xX9cxXexXdxX19xXd0xX4xX9dxX17xXd0xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX9cxX12xX0xX54xXexX100xX9dxX66xX7bxX12xX0xX54xXexX6xX100xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX17bxX9dxX4xX36xX1xX10xX10xX66xX3xX184xX6xX9cxXexXdxX19xX192xX3xX4xX207xX19xX7fxX3xX19xX7fxX1xXb9xX3xX4xX337xXexX3xX5x5c19xXdxX3xX17xX6xX19xX7fxX3xX5xX18xXdxX3xX7xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX9dxX3xX20xXdxXbxX10xX9cxX3xX19xX1baxX17xX3xX1a4xX3xX9cxX6xX66xX6xX9cxX3xX83xX44xad26xXexX3xX17xX18xX19xX7fxX3xXbxX1xX6xX3xX3bxXdxXb9xX19xX3xXexX959xX3xX4xX1xX30cxX3xX3bxX98xX19xX7fxX3xXa93x8f18xX2b6xX13xX102cxXa99xX3xX102cxX227xX54xX102cx77dcxX167xX1dxX41cxX42cxX3xXa93xXexXc5xX17xX3xX1xX9dxX18xXexX3xX3bxX98xX19xX7fxX3xX324xX6xX3xX7fxXaexXbxX3xX332xX3xX5xXc5xX19xX3xX4xX9dxX19xX3xX7xX337xX3xX332xX222xX1fxX3xX36xX17xX3xX4xX30cxX6xX3xX102cxX227xX54xX102cxX1036xX167xX1dxX1fxX41cxX3xXexX9cxX33xX19xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX544xX54xX16fxX3xXe0xX5xX9dxX4xX36xX3xX1fxX224xXa99xX192xX3xX4xX1xX9dxX3xXbxX1xX100exXbxX3xXbxX1xX75xXexX3xX1xXdxXb9xX19xX192xX3xXbxX1xX85xX19xX3xX5xX9dxX18xXdxX3xX17xX2bxX4xX3xXexXdxX33xX44xX3xX178xX48xXdxX3xX3bxX98xX3xX4xX1xX37xX19xX1xX3xX324xX75xX4xX3xX4xX6xX9dxX192xX3xX4xX2a2xX19xX7fxX3xX1xXb9xX3xXexX1xX337xX19xX7fxX3xX3bxXdxXb9xX19xX3xXexX959xX3xX1xX95xX19xX7fxX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xXexXdxX33xX19xX3xXexXdxXaaxX19xXd0xX3xX227xX7fxX9dxX95xXdxX3xX9cxX6xX192xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX1xX2a2xX17xX3xXexXdxX6xX3xX3bxXdxXb9xX19xX3xXexX959xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX9cxX44xX7bxX43xX19xX3xX3bxXdxX3xXexX9cxX33xX19xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xXexXc5xX19xX3xX7xX337xX3xX36xX1xX75xX4xX3xX19xX1xX6xX44xX3xX7x3a9cxX3xX36xX1xXdxXaaxX19xX3xX3bxX337xXdxX3xXbxX1xX3cxXb2xX19xX7fxX3xX9cxXaexXexX3xX36xX1xX228xX3xXbxX1xX75xXexX3xX1xXdxXb9xX19xX3xX4xX697xX19xX7fxX3xX19xX1xX3cxX3xXexX1xX4cxX4xX3xX1xXdxXb9xX19xX3xX100xXdxXb9xX19xX3xXbxX1xX75xXbxX3xX7fxX85xX7bxX3xX19xX1xXdxXc64xX44xX192xX3xX7fxXdxX669xXbxX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX4xX228xX3xXexX1xXf6xX3xX100xX37xX3xX17xX620xXexX3xXexX44xX19xX7fxX3xX3bxX6e5xX19xX3xXexXaexX19xX3xX4xX207xX19xX7fxX3xX1a4xX3xX4xX4cxX3xX5xX7bxX3xX6xX19xX3xXexX9dxX95xX19xXd0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX227xX7fxX9dxX95xXdxX3xX36xX1xX155xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xX17xX6xX19xX7fxX3xXexXaexXexX3xX4xX155xX3xX4xX75xX4xX3xX5xX9dxX18xXdxX3xXexX33xX19xX3xX5xX959xX6xX192xX3xX100xX9dxX17xX3xXexXdxX33xX19xX3xXexXdxXaaxX19xX3xX19xX1xXaexXexX192xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX20xXdxXbxX10xX9cxX3xX4xX6e5xX19xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX9cxX6xX19xX7fxX3xX100xX31bxX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX100xX31bxX3xX100xX28xX3xXexX9cxX3dxX3xX100xX24xX19xX3xX13xX19xXdxXbxX10xX9cxX192xX3xXexX4cxX3xX3bxX98xX19xX7fxX3xXbxX1xX75xXexX3xX1xXdxXb9xX19xX192xX3xXexX1xX10xX9dxX3xX66xXfe1xXdxX3xX17xX2bxX4xX3xXexXdxX33xX44xX3xX178xX95xX3xX4xX44xX19xX7fxX3xX4xXaexXbxX3xXexX51xX6xX3xX3bxX98xX3xX167xX1036xX13xX3xX3bxXf6xX3xX66xX1c7xX19xX3xX3bxX3cxXf2xX19xX7fxX3xX4xX1xX9dxX3xX178xX697xX3xX36xX1xX37xX3xXexXaexX19xX3xX4xX207xX19xX7fxXd0xX3xX1036xX1xXdxX3xX4xX207xX19xX7fxX3xX4xX697xX19xX7fxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX9cxX6xX19xX7fxX3xX100xX31bxX3xX1xXb9xX3xXexX1xX337xX19xX7fxX3xX19xX7fxX24xX17xX3xX100xX24xX19xX3xX7fxX24xX19xX3xXexX9cxX33xX19xX3xX17xX697xX3xX100xX6xX7bxX192xX3xXexX108xX19xX7fxX3xX36xX1xX155xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xXexX75xX4xX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX4xX30cxX6xX3xXexX33xX19xX3xX5xX959xX6xX3xXexXc5xX17xX3xX19xX1xXdxXb9xXexX3xX102cxXb49xX184xX1dxX222x9acexXd0xX3xX63xXc5xX44xX3xX1xXaaxXexX3xX4xX75xX4xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX100xX31bxX3xX4xXb2xX3xX3bxXdxXb9xX19xX3xXexX9cxX9dxX19xX7fxX3xX100xX44xX50dxX19xX7fxX3xX5xX75xXdxX3xX4xX30cxX6xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX3bxX22bxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX1xX6xX7bxX3xXexX1xXaaxX3xX100xX1a4xXdxX3xX17xX98xXexX3xX17xX95xX19xX3xX1xX1b4xX19xX1xX3xX1xXdxXf6xX19xX3xXexX1xX31bxX3xX3bxX6xX3xX19xX108xX19xX7fxXd0xX3xX184xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX19xX95xX7bxX3xXexX3cxXb2xX19xX7fxX3xXexX75xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX178xX48xXdxX3xX1cxX1dxX42cxX270xX3xX178xX95xX3xX1cxX1dxX332xX332xX3xXexX1xX207xX19xX7fxX3xX83xX44xX6xX3xX17xX98xXexX3xX3bxX3cxXf2xX19xX7fxX3xX5xXdxX33xX19xX3xX36xXaaxXexX3xX66xXa3xX3xX5xXdxXb9xX44xX3xX3bxX908xX4xX3xX100xXdxXb9xXexX192xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX83xX44xX155xX19xX3xX5x5a81xX3xX100xX1a4xXdxX3xX1xXb9xX3xXexX1xX337xX19xX7fxX3xX17xX75xX7bxX3xXexX37xX19xX1xX3xXexX9cxX44xX19xX7fxX3xXexX85xX17xX3xXexX1xXaaxX3xX1xXb9xX3xX17xX48xXdxXd0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX227xX7fxX9dxX95xXdxX3xX178xXdxXb9xX4xX3xX4xX228xX3xXexX1xXf6xX3xX7xX959xX3xX66xX2bxX19xX7fxX3xX1xXb2xX19xX3xX2xX41cxX224xX3xX5xX9dxX18xXdxX3xX178xX697xX3xX36xX1xX37xX3xX36xX1xX75xX4xX3xX19xX1xX6xX44xX192xX3xX1xXb9xX3xXexX1xX337xX19xX7fxX3xX3bxXdxXb9xX19xX3xXexX959xX3xX36xXdxXaaxX19xX3xXexX9cxX669xX4xX3xX17xX1a4xX3xX4xX1xX9dxX3xXbxX1xX100exXbxX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX66xXc64xX3xX66xX95xX19xX7fxX3xX4xX620xXbxX3xX19xX1xX620xXexX3xX4xX75xX4xX3xX178xX697xX3xX36xX1xX37xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xXbxX1xX155xXdxX3xX66xX9dxX3xX184xX211xX3xX7xX155xX19xX3xX324xX44xXaexXexX192xX3xX3bxX3cxX6xX3xX19xX228xX3xXexX9cxX1a4xX3xXexX1xX95xX19xX1xX3xX17xX98xXexX3xXexX9cxX9dxX19xX7fxX3xX19xX1xXa3xX19xX7fxX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX3bxXaexX44xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX9dxX18xXexX3xX19xX1xXaexXexX3xXexX1xXaaxX3xX7fxXdxX48xXdxXd0xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX3xX20xXdxXbxX10xX9cxX3xX4xX30cxX6xX3xX2bexX95xXdxX3xX17bxX9dxX6xX19xX3xX4xX6e5xX19xX3xX4xX228xX3xXexX1xX33xX17xX3xX17xX98xXexX3xXexX37xX19xX1xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xX3bxX75xX19xX7fxX3xX5xX3cxX44xX3xX13fexX3xX36xX1xX75xX4xX3xX1dxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX85xX19xX7fxX3xX4xX6xX9dxX3xX36xX1xX155xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xXexX95xX19xX7fxX3xX1xX1b4xX19xX1xX3xX19xX1xXf2xX3xX5xX48xXbxX3xXbxX1xX30cxX3xX9cxX6xX66xX6xX9cxX3xX63xX102cxX20xX2b6xX3xX167xX17bxX102cxX13xX13xX3xXb49xXb49xX3xXa93xX23xX102cxX184xXa99xX3xX7fxXdxX669xXbxX3xX7fxXdxX155xX17xX3xX66xXdxXb9xX19xX3xXexX37xX4xX1xX3xXbxX1xX155xX19xX3xX324xX18xX3xX9cxX6xX66xX6xX9cxX3xX332xX224xX3xX1dxX3xX42cxX224x7d7fxX3xX1dxX3xX17xX98xXexX3xX4xX207xX19xX7fxX3xX19xX7fxX1xXb9xX3xX4xX6xX9dxX3xX4xXaexXbxX3xX4xX1xX89bxX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX184xX211xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x3a45xX3xX4xX1xX9dxX3xX17xX98xXexX3xX178xX95xXdxX3xX3bxX50dxX19xX7fxX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX1xX85xX19xX3xXexX1xXdxXaaxXexXd0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX1xX44xX7bxX33xX19xX3xX7fxXdxX6xX3xX83xX44xX85xX19xX3xX7xX4cxX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX7fxXdxX75xX3xX5xX95xX3xX17xX98xXexX3xXexX9cxX9dxX19xX7fxX3xX19xX1xXa3xX19xX7fxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX3bxXaexX44xX3xX4xXb2xX3xXexX1xXaaxX3xX1xXb9xX3xXbbxX3xXbcxXbcxX3xX1xX95xX19xX7fxX3xX3bxXc5xX44xX3xXexX1xXaaxX3xX7fxXdxX48xXdxX192xX3xX4xX228xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xX5xX4cxX4xX3xXexX75xX4xX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xXexX1xX44xX6xX3xX4xX75xX4xX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX3bxXaexX44xX3xX4xXb2xX3xX19xX1xX3cxX3x75f0xX102cxX13xX3xX42cxX222xX2b6xX54xX1cxX3xX4xX30cxX6xX3xXcxX1xX2bxX7bxX3xX2bexXdxXf6xX19xX3xX1xX6xX7bxX3xX2b6xX44xX9cxX9dxX3bexXdxX7fxX1xXexX10xX9cxX3xXcxX7bxXbxX1xX9dxX9dxX19xX3xX4xX30cxX6xX3xX4xX1xX85xX44xX3x94a5xX44xXd0xX3xX227xX228xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX7fxXdxX75xX3xX5xX95xX3xX19xX7fxX6xX19xX7fxX3xX19xX7fxX959xX6xX3xX178xX48xXdxX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX13xX44xX1dxX42cxX270xX3xX4xX30cxX6xX3xX227xX7fxX6xX3xX1a4xX3xX17xX98xXexX3xX7xX337xX3xX36xX1xX37xX6xX3xX4xX18xX19xX1xX192xX3xXexX1xX620xX17xX3xX4xX1xX37xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xX5xX4cxX4xX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX4xX1xXdxXaaxX19xX3xX19xX7fxX9dxX95xXdxX3xXexXc5xX17xX3xX19xX1xX1b4xX19xX3xX4xX30cxX6xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX4xX6e5xX19xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX7fxXdxX75xX3xX4xX6xX9dxX3xX1xXb2xX19xX3xX19xX1xXf2xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xXexX9cxX6xX19xX7fxX3xX100xX31bxX3xX9cxX6xX66xX6xX9cxX3xX4xX228xX3xXexX1xXf6xX3xXbxX1xX75xXexX3xX1xXdxXb9xX19xX3xX17xX2bxX4xX3xXexXdxX33xX44xX3xX1a4xX3xX36xX1xX9dxX155xX19xX7fxX3xX4xX75xX4xX1xX3xX1xXb2xX19xX3xXbbxX224xX224xX36xX17xXd0xX54xXd0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX9dxX66xX7bxXaxX12xX0xXdxX17xX7fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX66xXexX1xX44xX17xX100xX3xX66xX1xXdxX66xX10xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX390xXdxX66xXexX1xX356xX3xXbbxX222xX224xXbxX324xX360xX3xX1xX10xXdxX7fxX1xXexX356xX3xX42cxX224xX1fxXbxX324xX360xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXd0xX100xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXd0xX178xX19xX54xX19xX10xX390xX7xX54xX2xX222xX332xX41cxX54xX2xX224xX1fxX66xX224xX224xX41cxX332xX270xX332xX41cxXexX1fxX270xX42cxX5xX42cxXd0xX431xXbxX10xX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX3xX5xX2bxX4xX2dxX3xX1dxX3xXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xX51xX19xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX178xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX9cxX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX33xX19xX3xX83xX44xX6xX19xX356xX0xX54xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1dxXexX1xX44xX17xX100xX1dxX6xX19xX66xX1dxX7xX6xXbxX9dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe0xX31bxX3xX184xX211xX3xX4xXaexX17xX3xX100xX75xX19xX3xX1cxX1dxX42cxX270xX192xX3xXcxX1xX28xX3xX227xX1x46daxX3xX205x44b2xX3xX324xX10xX17xX3xX324xX100exXexX3xX17xX44xX6xX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX227xX7fxX6xXaxX3xX1xX9cxX10xX3bexX9xXaxX54xX178xX44xX1dxX36xX1xXdxX54xX100xXdxX1dxX17xX7bxX1dxX4xX6xX17xX1dxX100xX6xX19xX1dxX3bexX1dxX42cxX270xX1dxXexX1xX9dxX1dxX19xX1xXdxX1dxX36xX7bxX1dxX324xX10xX17xX1dxX324xX10xXexX1dxX17xX44xX6xX1dxXexXdxX10xX17xX1dxX36xXdxX4xX1xX1dxX19xX7fxX6xX54xX2xX223xX1fxX2xX270xX42cxXd0xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX7fxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX54xX17xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX332xX224xX54xX19xX10xX390xX7xX54xX2xX222xX332xX41cxX54xX2xX224xX41cxX66xX270xX2xXbbxX2xX1fxX270xX223xXexX222xX42cxX42cxX224xX5xX42cxX1dxX7xX44xX1dxX42cxX270xX7xX1dxX2xX1dxXbbxX270xX41cxX1fxX1dxX2xX270xX1fxX42cxX270xX224xXd0xX431xXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX3xX5xX2bxX4xX2dxX3xX1dxX3xXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xX51xX19xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX178xX12xX0xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe0xX31bxX3xX184xX211xX3xX4xXaexX17xX3xX100xX75xX19xX3xX1cxX1dxX42cxX270xX192xX3xXcxX1xX28xX3xX227xX1xX1962xX3xX205xX1965xX3xX324xX10xX17xX3xX324xX100exXexX3xX17xX44xX6xX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX227xX7fxX6xXaxX3xX1xX9cxX10xX3bexX9xXaxX54xX178xX44xX1dxX36xX1xXdxX54xX100xXdxX1dxX17xX7bxX1dxX4xX6xX17xX1dxX100xX6xX19xX1dxX3bexX1dxX42cxX270xX1dxXexX1xX9dxX1dxX19xX1xXdxX1dxX36xX7bxX1dxX324xX10xX17xX1dxX324xX10xXexX1dxX17xX44xX6xX1dxXexXdxX10xX17xX1dxX36xXdxX4xX1xX1dxX19xX7fxX6xX54xX2xX223xX1fxX2xX270xX42cxXd0xX1xXexX17xXaxX12xXe0xX31bxX3xX184xX211xX3xX4xXaexX17xX3xX100xX75xX19xX3xX1cxX1dxX42cxX270xX192xX3xXcxX1xX28xX3xX227xX1xX1962xX3xX205xX1965xX3xX324xX10xX17xX3xX324xX100exXexX3xX17xX44xX6xX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX227xX7fxX6xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xX28xX3xX227xX1xX1962xX3xX205xX1965xX3xX3bxX6xX19xX7fxX3xXexX37xX19xX1xX3xXexX48xXdxX3xXbxX1xX3cxXb2xX19xX7fxX3xX75xX19xX3xX17xX44xX6xX3xXexXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX13xX44xX1dxX42cxX270xX13xX3xX3bxXf6xX3xXexX1xX6xX7bxX3xXexX1xXaaxX3xX66xX6e5xX19xX7fxX3xX1cxX1dxX42cxX270xX192xX3xX7xX6xX44xX3xX36xX1xXdxX3xX184xX211xX3xXexX44xX19xX7fxX3xX3bxX6e5xX19xX3xXexX9cxX28bxX19xX7fxX3xXbxX1xX18xXexX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX19xX95xX7bxX3xX178xX1b4xX3xX1xX3dxXbxX3xX3bxX50dxX19xX7fxX3xX13xX1dxXbbxX224xX224xXd0xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX178xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX184xX211xX3xX3bxX3cxX6xX3xXbxX1xXdxX33xX19xX3xX100xX155xX19xX3xX1cxX1dxX332xX332xX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX4xX1xX908xX19xX3xX4xX4cxX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX3bxXaaxX19xX3xXcxX9cxX44xX19xX7fxX3xX2bexX207xX19xX7fxXaxX3xX1xX9cxX10xX3bexX9xXaxX54xX178xX44xX1dxX36xX1xXdxX54xX17xX7bxX1dxX66xX44xX6xX1dxXbxX1xXdxX10xX19xX1dxX100xX6xX19xX1dxX3bexX1dxX332xX332xX1dxX66xX6xX19xX1xX1dxX4xX1xX6xX19xX1dxX4xX44xX4xX1dxX17xX6xX19xX1xX1dxX66xX10xX19xX1dxXexX9cxX44xX19xX7fxX1dxX66xX9dxX19xX7fxX54xX2xX223xX270xX2xX332xXbbxXd0xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX7fxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX54xX17xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX332xX224xX54xX19xX10xX390xX7xX54xX2xX222xX332xX1fxX54xX2xX42cxXbbxX66xX2xX224xX1fxX2xX222xX42cxXbbxXexX2xX223xX224xX42cxX222xX5xX224xXd0xX431xXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX3xX5xX2bxX4xX2dxX3xX1dxX3xXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xX51xX19xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX178xX12xX0xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX184xX211xX3xX3bxX3cxX6xX3xXbxX1xXdxX33xX19xX3xX100xX155xX19xX3xX1cxX1dxX332xX332xX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX4xX1xX908xX19xX3xX4xX4cxX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX3bxXaaxX19xX3xXcxX9cxX44xX19xX7fxX3xX2bexX207xX19xX7fxXaxX3xX1xX9cxX10xX3bexX9xXaxX54xX178xX44xX1dxX36xX1xXdxX54xX17xX7bxX1dxX66xX44xX6xX1dxXbxX1xXdxX10xX19xX1dxX100xX6xX19xX1dxX3bexX1dxX332xX332xX1dxX66xX6xX19xX1xX1dxX4xX1xX6xX19xX1dxX4xX44xX4xX1dxX17xX6xX19xX1xX1dxX66xX10xX19xX1dxXexX9cxX44xX19xX7fxX1dxX66xX9dxX19xX7fxX54xX2xX223xX270xX2xX332xXbbxXd0xX1xXexX17xXaxX12xX184xX211xX3xX3bxX3cxX6xX3xXbxX1xXdxX33xX19xX3xX100xX155xX19xX3xX1cxX1dxX332xX332xX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX4xX1xX908xX19xX3xX4xX4cxX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX3bxXaaxX19xX3xXcxX9cxX44xX19xX7fxX3xX2bexX207xX19xX7fxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX102cxX9cxX6xXbxX3xX227xX10xX390xX7xX192xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX36xX1xX155xX3xX19xX108xX19xX7fxX3xX205xX1xX207xX19xX7fxX3xX83xX44xX85xX19xX3xX184xX211xX3xX3bxX22bxX3xX3bxXdxX43xX44xX3xXbxX1xXdxX33xX19xX3xX100xX155xX19xX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX4xX1xX908xX19xX3xX4xX4cxX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX30cxX6xX3xX1cxX1dxX332xX332xX3xX3bxXaaxX19xX3xX4xX108xX19xX3xX4xX14xX3xX102cxX5xX3xX506xX66xX10xXdxX66xX3xXexX18xXdxX3x91f1xX6xXexX6xX9cxX3xX36xX1xXdxX3xX4xX108xX19xX7fxX3xXexX1x4d46xX19xX7fxX3xX178xX48xXdxX3xXb49xX9cxX6xX19xXd0xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX178xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX224xX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX3bxX24xXexX3xX1xXb2xX19xX3xX1cxX1dxX42cxX270xX3xX4xX30cxX6xX3xX5xX37xX19xX1xX3xXexX1xX30cxX7bxX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX100xX98xX3xX184xX211xX3xX66xXdxXc64xX44xX3xX100xXdxX19xX1xX3xX22xX20xX9dxXdxX3xX3bxXdxX3xX100xX98xX2dxX3xX1xX9dxX95xX19xX1xX3xXexX9cxX75xX19xX7fxXaxX3xX1xX9cxX10xX3bexX9xXaxX54xX178xX44xX1dxX36xX1xXdxX54xXbbxX224xX1dxX17xX6xX7bxX1dxX100xX6xX7bxX1dxX66xX6xXexX1dxX1xX9dxX19xX1dxX3bexX1dxX42cxX270xX1dxX4xX44xX6xX1dxX5xXdxX19xX1xX1dxXexX1xX44xX7bxX1dxX66xX6xX19xX1xX1dxX100xX9dxX1dxX17xX7bxX1dxX66xXdxX10xX44xX1dxX100xXdxX19xX1xX1dxX178xX9dxXdxX1dxX66xXdxX1dxX100xX9dxX1dxX1xX9dxX6xX19xX1xX1dxXexX9cxX6xX19xX7fxX54xX2xX223xXbbxX332xX332xX2xXd0xX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX7fxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX54xX17xX10xX66xXdxX6xX54xX2xX332xX224xX54xX19xX10xX390xX7xX54xX2xX222xX332xX42cxX54xX2xX224xX41cxX66xXbbxX332xX332xX332xX222xX42cxXbbxXexXbbxX270xX222xX41cxX5xX1fxX1dxX17xX6xX9cxXdxX19xX10xXbbxXd0xX431xXbxX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX1dxX2xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX3xX5xX2bxX4xX2dxX3xX1dxX3xXcxXdxX33xX17xX3xX36xX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX4xX3xX19xX1xXdxX43xX44xX3xX19xX3cxX48xX4xX3xX5xX4cxX6xX3xX4xX1xX51xX19xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX178xX12xX0xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbbxX224xX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX3bxX24xXexX3xX1xXb2xX19xX3xX1cxX1dxX42cxX270xX3xX4xX30cxX6xX3xX5xX37xX19xX1xX3xXexX1xX30cxX7bxX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX100xX98xX3xX184xX211xX3xX66xXdxXc64xX44xX3xX100xXdxX19xX1xX3xX22xX20xX9dxXdxX3xX3bxXdxX3xX100xX98xX2dxX3xX1xX9dxX95xX19xX1xX3xXexX9cxX75xX19xX7fxXaxX3xX1xX9cxX10xX3bexX9xXaxX54xX178xX44xX1dxX36xX1xXdxX54xXbbxX224xX1dxX17xX6xX7bxX1dxX100xX6xX7bxX1dxX66xX6xXexX1dxX1xX9dxX19xX1dxX3bexX1dxX42cxX270xX1dxX4xX44xX6xX1dxX5xXdxX19xX1xX1dxXexX1xX44xX7bxX1dxX66xX6xX19xX1xX1dxX100xX9dxX1dxX17xX7bxX1dxX66xXdxX10xX44xX1dxX100xXdxX19xX1xX1dxX178xX9dxXdxX1dxX66xXdxX1dxX100xX9dxX1dxX1xX9dxX6xX19xX1xX1dxXexX9cxX6xX19xX7fxX54xX2xX223xXbbxX332xX332xX2xXd0xX1xXexX17xXaxX12xXbbxX224xX3xX17xX75xX7bxX3xX100xX6xX7bxX3xX3bxX24xXexX3xX1xXb2xX19xX3xX1cxX1dxX42cxX270xX3xX4xX30cxX6xX3xX5xX37xX19xX1xX3xXexX1xX30cxX7bxX3xX3bxX75xX19xX1xX3xX100xX98xX3xX184xX211xX3xX66xXdxXc64xX44xX3xX100xXdxX19xX1xX3xX22xX20xX9dxXdxX3xX3bxXdxX3xX100xX98xX2dxX3xX1xX9dxX95xX19xX1xX3xXexX9cxX75xX19xX7fxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX9cxX9dxX19xX7fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX544xX75xX4xX3xX83xX44xX85xX19xX3xX4xX1xX30cxX19xX7fxX3xX4xX30cxX6xX3xX83xX44xX85xX19xX3xX3bxX98xXdxX3xX184xX211xX3xX3bxX43xX44xX3xX4xX228xX3xX5xX4cxX4xX3xX5xX3cxX3dxX19xX7fxX3xX36xX1xX207xX19xX7fxX3xX83xX44xX85xX19xX3xX9cxXaexXexX3xX1xX2a2xX19xX7fxX3xX1xX620xX44xX192xX3xX100xX1a4xXdxX3xX178xX620xX7bxX3xX1xX51xX3xX66xXc64xX3xX66xX95xX19xX7fxX3xXexX9cxX1b4xX19xX1xX3xX66xXdxXc64xX19xX3xX19xX1xXa3xX19xX7fxX3xX17xX95xX19xX3xX66xXdxXc64xX44xX3xX100xXdxX19xX1xX3xXaxX20xX9dxXdxX3xX3bxXdxX3xX100xX98xXaxX3xX4xX4cxX4xX3xX36xX1965xX3xXaexX19xX3xXexX3cxX3dxX19xX7fxXd0xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX178xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX44xX5xX12xX0xX66xXdxX178xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9cxXaxX12xX0xX54xX66xXdxX178xX12xX0xX54xX66xXdxX178xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9dxX44xX9cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX20x9e8bxX20xX0xX54xXbxX12