Nga nâng cấp hệ thống phòng không đối phó máy bay không người lái
Mới đây, Nga tuyên bố, ngày 9/11, các hệ thống phòng không của nước này đã được nâng cấp để tiêu diệt các thiết bị hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái.
f586x104d3x160a0x10237x1290cx101f4x18aa3x13d81xfcb2xX7x1a4abx1a308x12cc7x1740ex104eex11d1fxX5x16bf1xXax1715cx13272x1b3a4xX6xX3x14bf5x17b75xX17xX14xX3xX4x11155xXbxX3xX1x104bcxX3xXexX1x1083cxX17xX14xX3xXbxX1x17d6axX17xX14xX3x11118xX1x13a61xX17xX14xX3x17ac1xX25xXdxX3xXbxX1x15f9dxX3x187d4x13c5ax140a3xX3x17969xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14x14116x10fd9xXdxX3xX5xX3exXdxX0x1aed0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ce6xX10xX6x1705axXaxX12x1798dx14b91xXdxX3xX35xX18xX3fx1ae20xX3xX13xX14xX6xX3xXex11c53xX3fx1991fxX17xX3xX41xX25xX71xX3xX17xX14x19fcbxX3fxX3x14410xX55xX2xX2xX71xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX4x10598xX6xX3xX17xX4dxX6bxX4xX3xX17xX83xX3fxX3xX35x19521xX3xX35xX4dx16a2fxX4xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX35x188d8xX3xXexXdxX7axX78xX3xX67xXdxX21xXexX3xX4xX3exX4xX3xXexX1xXdx13ba2xXexX3xX41x14cb5xX3xX1xXdxX21xX17xX3xX35x10bb0xXdxX71xX3xX41xX6x13eccxX3xX14x14613xX3dxX3xX4x10778xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdx17448xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX41xX5xX10xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX3dxX6x104b2xX14xXdxX17xfadfxX3x117bexXbx10de3xX3xX6xX78xXexXe9x1b1bfxXaxX12xX0xXexX41xXe9xX67xX3fxX12xX0xXexX11exX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10194xX10xX17xXexX10xX11exXaxX12xX0xXdxX3dxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3dxX7x15596xXbxX1xXe9xXexXe9xX3xXdxX149xX10xX17xXexX10xX11exXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXax173d5xXdxX67xXexX1xX122xX3x1930dxX2x1aa96xXbxX126xX12cxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX122xX3x16074xX2x13a98xXbxX126xX12cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX14xX6xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX3bxX3x10012xX6bxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxX3xX1x158dbxX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX11exX4xX9xXaxX55xX55xXdxX109xX41xX6xXe9xX1xX6xXexXdxX17xX1xX109xX1c6xX17xX55xX17xX10xX177xX7xX55xX2xX86xX18dxX18dxX55xX2xX18fx1467exX67xX18fxX124xX124xX18dxX17exX124xX2xXex14455xX216xX124xX20cxX18fxX5xX18fxX109x18678xXbxX14x16c39xX11exX9xX180xX18dxX86xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxXaxX3xX67xX6xXexX6xX160xXbxX1xXe9xXexXe9xX160xXe9xX11exXdxX14xXdxX17xX6xX5xX160xX7xX11exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX55xX55xXdxX3dxX6xX14xX10xX7xX109xX1c6xXe9xX1c6xX109xX1c6xX17xX55xX78xXbxX5xXe9xX6xX67xX10xX67xX55xX18dxX41xXbxX67xX3fx16f6axX3fxX2fxXe9xX5x1805axX55xX124xX18fxX2xX86x191f1xX2xX2xX2b9xX2xX18fxX55xX17xX14xX6xX2b9xX6xXe9xX7xX2b3xX109xX21exXbxX14xXaxX3xX67xX6xXexX6xX160xX67xX10xX7xX4xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX3bxX3xX1c6xX6bxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxX109xX3x12d0dxX17xX1xX122xX3x1b343xX10xX78xXexX10xX11exX7xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX11exX12xX0xXexX11exX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX149xX6xXbxXexXdxXe9xX17xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX3bxX3xX1c6xX6bxXdxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxX109xX3xX320xX17xX1xX122xX3xX325xX10xX78xXexX10xX11exX7xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX11exX12xX0xX55xXexX41xXe9xX67xX3fxX12xX0xX55xXexX6xX41xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx155e7xXe9xX67xX3fxXaxX12xf77axX1xX3bxX3xXcxf9cbxX17xX14xX3xXexX4dxX3xX5xX21xX17xX1xX3x142b2x1047exX4xX3xX5xX4dxXb7xX17xX14xX3xX1xX83xX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3x154adx122c7xX3xXexX11ex14bf6xX3xX13xX14xX6xX3x13a8fxX78xX11exXdxX3x15387xX11exX10xX2fxX1xXe9xX1c6xX3xX4xX403xX17xX14xX3xX4xX1xXe9xX3xX41xXdxXd7xXexX71xX3xX3dx13c7fxXexX3xXexX11exXe9xX17xX14xX3xX17xX1x11160xX17xX14xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX35xX4dxXb7xX4xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX5xX83xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXexX7axX17xX3xX5x17e7bxX6xX55xXbxX1xX3exXe9xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX3dcxX6xX17xXexX7xXdxX11exX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d6xXe9xX67xX3fxXaxX12x1a15dxX6xX78xX3xX2fxX1xXdxX3xX35xX4dxXb7xX4xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX71xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xX17xX83xX3fxX3xX4xX3bxX3xXexX1xXc4xX3xXexXdxX7axX78xX3xX67xXdxX21xXexX3xX4xX3exX4xX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX3xX1c6xX83xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxX71xX3xX2fxXc4xX3xX4xXf0xX3xX2fxX1xXdxX3xX4xX1x19265xX17xX14xX3xX41xX6xX3fxX3xX1c6xX6bxXdxX3xX1c6x11b40xX17xX3xXexX25xX4xX3xX41x10ebbxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3x13549x12994xX3xX4xX1xXd7xX3xX35xX42axX3xX41xX6xX3fxX3xX5xX4dxXb7xX17xf66fxX109xX3xX402xXdxX21xX4xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xX3dcxX6xX17xXexX7xXdxX11exX3xX7x12407xX3xX14xXdxX507xXbxX3xXexXdxXd7xXexX3xX2fxXdxX21xX3dxX3xX11exX1dxXexX3xX17xX1xXdx1967fxX78xX3xX1c6xX573xX3xX2fxXdxX17xX1xX3xXbxX1x13108xX3xX4xX1xXe9xX3xX13xX14xX6xX71xX3xX41xX527xXdxX3xX1c6xXdxX21xX4xX3xXbxX1xXf0xXdxX3xX7xX46dxX3xX67xX407xX17xX14xX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX3xX35xXc4xX3xXexXdxX7axX78xX3xX67xXdxX21xXexX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxX3xX5xX83xX3xX2fxX1xX3exX3xXexX25xX17xX3xX2fx18ed2xX3dxX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d6xXe9xX67xX3fxXaxX12xX3dcxX6xX17xXexX7xXdxX11exX3xX5xX83xX3xX3dxX42axXexX3xXexX3e1xX3xX1xXb7xXbxX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX55xXbxX1xX3exXe9xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX4xX3bxX3xX2fxX1xXf0xX3xX17x13122xX17xX14xX3xXexXdxX7axX78xX3xX67xXdxX21xXexX3xX1x13978xX78xX3xX1xXd7xXexX3xX4xX3exX4xX3xX3dxX407xX4xX3xXexXdxX7axX78xX3xXexX11exX7axX17xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xXexX11exXe9xX17xX14xX3xXbxX1xXe3xX3dxX3xX1c6xXdxX3xX17xX14x16fb5xX17xX3xX1c6xX83xX3xXexX11exX78xX17xX14xX109xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d6xXe9xX67xX3fxXaxX12xXcxX3e1xX3xX1xXb7xXbxX3xX17xX83xX3fxX3xX4xX3bxX3xXexX1xXc4xX3xX35xX4dxXb7xX4xX3xX41xX25xX3xXexX11exX580xX3xXexX11exX7axX17xX3xX3dx10b9axXexX3xX35xX1dxXexX3xX1c6xX83xX3xXexX11exX7axX17xX3xX41xXdxXc4xX17xX3xX35xXc4xX3xX41xXf0xXe9xX3xX1c6xX21xX3xX4xX3exX4xX3xX4x1a865xX3xX7xX527xX3xX67xX18xX17xX3xX7xX3eexX3xX1c6xX83xX3xX2b3xX78xX18xX17xX3xX7xX3eexX3xX2fxX1x17caaxXdxX3xXexX1dxXexX3xX4xXf0xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX4dxX6cfxX17xX14xX3xXexXdxX21xX17xX3xXexX1dxX17xX3xX4xX31xX17xX14xX3xX1xXdxX21xX17xX3xX35xXe3xXdxX3xX1c6xX83xX3xXexXdxX573xX3dxX3xX17xX629xX17xX14xX3xXexX11exXe9xX17xX14xX3xX41xX1dxXexX3xX2fx176bbxX3xX3dxX31xXdxX3xXexX11exX4dxX4exX17xX14xX3xX35xXdxX21xX17xX3xXexX46dxX3xX1c6xX31xX3xXexX78xX3fxXd7xX17xX3xX1c6xX83xX3xX2fxX1xX580xX3xX1xX514xX78xX3xX17xX83xXe9xX3xX4xXf0xX3xX17xX14xX83xX3fxX3xX5x1003exX17xX3xX35xX7axX3dxX109xX3x18190xX18xX3fxX3xX35xX4dxXb7xX4xX3xX4xXe9xXdxX3xX5xX83xX3xX3dxX42axXexX3xXexX11exXe9xX17xX14xX3xX17xX1xX435xX17xX14xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xXexX638xX3dxX3xX14xX638xX17xX3xXexXdxX7axX17xX3xXexXdxXd7xX17xX3xX17xX1xX1dxXexX3xX4xXa6xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX1xXdxX21xX17xX3xX17xX6xX3fxX109xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX1c6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX11exX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX11exXe9xX17xX14xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX7axX17xX3xX2b3xX78xX6xX17xX122xX0xX55xX7xXexX11exXe9xX17xX14xX12xX0xX78xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX160xXexX1xX78xX3dxX41xX160xX6xX17xX67xX160xX7xX6xXbxXe9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX46dxX3xX17xX14xX1xXdxX21xX3dxX3xX35xX3exX17xX1xX3xX4xX1xX6acxX17xX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX3xX7xXdxX7axX78xX3xX18xX3dxX3xX41xX51cxX17xX14xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX49exX160xX18dxX18fxX18fxXaxX3xX1xX11exX10x18d6bxX9xXaxX55xX1c6xX78xX160xX2fxX1xXdxX55xX17xX14xX6xX160xXexX1xX78xX160xX17xX14xX1xXdxX10xX3dxX160xX67xX6xX17xX1xX160xX4xX1xX6xX17xX160xXexX10xX17xX160xX5xX78xX6xX160xX7xXdxX10xX78xX160xX6xX3dxX160xX41xX6xX17xX14xX160xX1xX10xX160xXexX1xXe9xX17xX14xX160xXbxX1xXe9xX17xX14xX160xX2fxX1xXe9xX17xX14xX160xX7xX160xX18dxX18fxX18fxX55xX2xX20cxX2xX86xX216xX18dxX109xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX14xX3xX7xX11exX4xX9xXaxX55xX3dxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX124xX18fxX55xX17xX10xX177xX7xX55xX2xX86xX18dxX18dxX55xX2xX18fxX20cxX67xX180xX124xX2xX124xX2aexX18dxX124xXexX17exX124xX20cxX124xX5xX20cxX160xXexX10xX17xX160xX5xX78xX6xX160xX2xX109xX21exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX1c6xX12xX0xX7xXexX11exXe9xX17xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX46dxX3xX17xX14xX1xXdxX21xX3dxX3xX35xX3exX17xX1xX3xX4xX1xX6acxX17xX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX3xX7xXdxX7axX78xX3xX18xX3dxX3xX41xX51cxX17xX14xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX49exX160xX18dxX18fxX18fxXaxX3xX1xX11exX10xX87cxX9xXaxX55xX1c6xX78xX160xX2fxX1xXdxX55xX17xX14xX6xX160xXexX1xX78xX160xX17xX14xX1xXdxX10xX3dxX160xX67xX6xX17xX1xX160xX4xX1xX6xX17xX160xXexX10xX17xX160xX5xX78xX6xX160xX7xXdxX10xX78xX160xX6xX3dxX160xX41xX6xX17xX14xX160xX1xX10xX160xXexX1xXe9xX17xX14xX160xXbxX1xXe9xX17xX14xX160xX2fxX1xXe9xX17xX14xX160xX7xX160xX18dxX18fxX18fxX55xX2xX20cxX2xX86xX216xX18dxX109xX1xXexX3dxXaxX12xX13xX14xX6xX3xXexX1xX46dxX3xX17xX14xX1xXdxX21xX3dxX3xX35xX3exX17xX1xX3xX4xX1xX6acxX17xX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX3xX7xXdxX7axX78xX3xX18xX3dxX3xX41xX51cxX17xX14xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX49exX160xX18dxX18fxX18fxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX11exXe9xX17xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX11exX78xX17xX14xX3xX35xXe9xX83xX17xX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xXexX1xX78xX42axX4xX3xX3edxX3eexX4xX3xX5xX4dxXb7xX17xX14xX3x148f8xX1xX31xX17xX14xX3xX2b3xX78xX18xX17xX3xX160xX3xX402xX403xX3xXexX11exX407xX3xX13xX14xX6xX3xX3dxX6bxXdxX3xX35xX18xX3fxX3xX35xXb3xX3xXexX1xX46dxX3xX17xX14xX1xXdxX21xX3dxX3xXexX1xX83xX17xX1xX3xX4xX31xX17xX14xX3xX1c6xXdxX21xX4xX3xX7xX46dxX3xX67xX407xX17xX14xX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xXexX638xX3dxX3xX126xX6xX3xX49exX160xX18dxX18fxX18fxX3xXcxX11exXdxX78xX3dxXbxX3xX35xXc4xX3xX35xX3exX17xX1xX3xX4xX1xX6acxX17xX3xX3dxX42axXexX3xX7xX25xX3xXexX7axX17xX3xX5xX46dxX6xX3xX7xXdxX7axX78xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3x13c0dxX6xX1c6xXe9xX11exXdxXexX160xX325xX6axX109xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX1c6xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49exXdxX7axX78xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX17xX5daxX3dxX3xX41xXe9xX3dxX3xXexX1xXd7xX3xX1xX21xX3xXexX1x12f8bxX3xX17exX3xX4xXa6xX6xX3xX13xX14xX6xXaxX3xX1xX11exX10xX87cxX9xXaxX55xX5xX78xX4xX160xX5xX78xXe9xX17xX14xX160xX1c6xX78xX160xXexX11exX6xX17xX14xX55xX7xXdxX10xX78xX160xX3dxX6xX3fxX160xX41xX6xX3fxX160xX17xX10xX3dxX160xX41xXe9xX3dxX160xXexX1xX10xX160xX1xX10xX160xXexX1xX78xX160xX17exX160xX4xX78xX6xX160xX17xX14xX6xX55xX2xX216xX86xX18dxX86xX124xX109xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX14xX3xX7xX11exX4xX9xXaxX55xX3dxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX124xX18fxX55xX17xX10xX177xX7xX55xX2xX86xX2aexX216xX55xX2xX2aexX18dxX67xX18fxX2xX124xX124xX2xX18fxX2aexXexX20cxX20cxX2xX216xX180xX5xX18fxX109xX21exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX1c6xX12xX0xX7xXexX11exXe9xX17xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49exXdxX7axX78xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX17xX5daxX3dxX3xX41xXe9xX3dxX3xXexX1xXd7xX3xX1xX21xX3xXexX1xXba7xX3xX17exX3xX4xXa6xX6xX3xX13xX14xX6xXaxX3xX1xX11exX10xX87cxX9xXaxX55xX5xX78xX4xX160xX5xX78xXe9xX17xX14xX160xX1c6xX78xX160xXexX11exX6xX17xX14xX55xX7xXdxX10xX78xX160xX3dxX6xX3fxX160xX41xX6xX3fxX160xX17xX10xX3dxX160xX41xXe9xX3dxX160xXexX1xX10xX160xX1xX10xX160xXexX1xX78xX160xX17exX160xX4xX78xX6xX160xX17xX14xX6xX55xX2xX216xX86xX18dxX86xX124xX109xX1xXexX3dxXaxX12xX49exXdxX7axX78xX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX17xX5daxX3dxX3xX41xXe9xX3dxX3xXexX1xXd7xX3xX1xX21xX3xXexX1xXba7xX3xX17exX3xX4xXa6xX6xX3xX13xX14xX6xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX11exXe9xX17xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX64xXdxX21xX17xX3xXexXe3xXdxX3xX11exX1dxXexX3xX580xXexX3xXexX1xX31xX17xX14xX3xX7xX25xX3xX2fx1636exX3xXexX1xX78xX514xXexX3xX4xXa6xX6xX3xX3dcx1b42axXac3xX160x17a24xXd89xX3xX35xX4dxXb7xX4xX3xX1xX5daxX3xX5xX42axX109xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX1c6xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX46dxX3xXexX1xX83xX17xX1xX3xX4xX31xX17xX14xX3xX11exX6xX67xX6xX11exX3xX2fxX1xXdxXd7xX17xX3xX1c6xX403xX3xX2fxX1xX580xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX4dxX6cfxX17xX14xX3xX41xX1dxXexX3xX5xX3eexX4xXaxX3xX1xX11exX10xX87cxX9xXaxX55xX1c6xX78xX160xX2fxX1xXdxX55xX17xX14xX6xX160xXexX1xX78xX160xXexX1xX6xX17xX1xX160xX4xXe9xX17xX14xX160xX11exX6xX67xX6xX11exX160xX2fxX1xXdxX10xX17xX160xX1c6xX78xX160xX2fxX1xXdxX160xX67xXe9xXdxX160xXbxX1xX78xXe9xX17xX14xX160xX41xX6xXexX160xX5xX78xX4xX55xX2xX216xX180xX18fxX2aexX124xX109xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX14xX3xX7xX11exX4xX9xXaxX55xX3dxX10xX67xXdxX6xX55xX2xX124xX18fxX55xX17xX10xX177xX7xX55xX2xX86xX124xX180xX55xX2xX2aexX18dxX67xX17exX18fxX180xX124xX2xX18dxX17exXexX20cxX2aexX2aexX18dxX86xX5xX18fxX109xX21exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX17xX14xX3xX4xX1dxXbxX3xX1xX21xX3xXexX1xX25xX17xX14xX3xXbxX1xX2bxX17xX14xX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX3xX41xX6xX3fxX3xX2fxX1xX31xX17xX14xX3xX17xX14xX4dxX4exXdxX3xX5xX3exXdxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX1c6xX12xX0xX7xXexX11exXe9xX17xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX46dxX3xXexX1xX83xX17xX1xX3xX4xX31xX17xX14xX3xX11exX6xX67xX6xX11exX3xX2fxX1xXdxXd7xX17xX3xX1c6xX403xX3xX2fxX1xX580xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX4dxX6cfxX17xX14xX3xX41xX1dxXexX3xX5xX3eexX4xXaxX3xX1xX11exX10xX87cxX9xXaxX55xX1c6xX78xX160xX2fxX1xXdxX55xX17xX14xX6xX160xXexX1xX78xX160xXexX1xX6xX17xX1xX160xX4xXe9xX17xX14xX160xX11exX6xX67xX6xX11exX160xX2fxX1xXdxX10xX17xX160xX1c6xX78xX160xX2fxX1xXdxX160xX67xXe9xXdxX160xXbxX1xX78xXe9xX17xX14xX160xX41xX6xXexX160xX5xX78xX4xX55xX2xX216xX180xX18fxX2aexX124xX109xX1xXexX3dxXaxX12xX13xX14xX6xX3xXexX1xX46dxX3xXexX1xX83xX17xX1xX3xX4xX31xX17xX14xX3xX11exX6xX67xX6xX11exX3xX2fxX1xXdxXd7xX17xX3xX1c6xX403xX3xX2fxX1xX580xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX4dxX6cfxX17xX14xX3xX41xX1dxXexX3xX5xX3eexX4xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX11exXe9xX17xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX1xX10xXe9xX3xX325x13defxXd89xX71xX3xX13xX14xX6xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX11exXdxXc4xX17xX3xX1c6xX83xX3xXexX1xX46dxX3xX17xX14xX1xXdxX21xX3dxX3xXexX1xX83xX17xX1xX3xX4xX31xX17xX14xX3xXexX11exXe3xX3dxX3xX11exX6xX67xX6xX11exX3xXexX1xX407xX3xX35xX42axX17xX14xX3xXcxX11exXe9xXbxX6xX3xX4xX3bxX3xXexX1xXc4xX3xX2fxX1xXdxXd7xX17xX3xX17x12edbxX3xX5xX3eexX4xX3xX7xX629xX17xX3xXexX1e3xX3dxX3xXex11747xX3xX1c6xX403xX3xX2fxX1xX580xX3xX4xX1xX25xX17xX14xX3xX11exX6xX67xX6xX11exX3xX4xXa6xX6xX3xX35xX25xXdxX3xXbxX1xX4dxX6cfxX17xX14xX3xX41xX1dxXexX3xX5xX3eexX4xX109xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX1c6xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX78xX5xX12xX0xX67xXdxX1c6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11exXaxX12xX0xX55xX67xXdxX1c6xX12xX0xX55xX67xXdxX1c6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49exXe9xX78xX11exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXe9xX3xX402x142fexX402xX109xX402xX13xX0xX55xXbxX12