Sao Việt hòa nhịp cùng trào lưu diện áo thun xuống phố
Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, Minh Hằng và nhiều người đẹp hưởng ứng xu hướng hot của mùa mới.
877cx1257bx13f60xb687x12cf1xb516xf5caxdfc8xc188xX7x11fe4x111c2xb7d8x9b1bxe67dxdb17xX5xd0b7xXaxdbb3x9d4exX6xdd3exX3xd569xXdx11d2dxXexX3xX1xa2d5xX6xX3x12ba1xX1xfbabxXbxX3xX4xf2bcxX20xd2a1xX3xXex10230x99a3xX15xX3xX5x10ba6x11f03xX3xa797xXdxX19xX20xX3x13975xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3x12d3bxX31x13fbaxX20xX28xX3xXbxX1xX42xX0x11e84xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106ecxX10xX6xX33xXaxX12xX59x920axX3x12610xX28x99f2xX4xX3xX59xX2cxde35xX3xX62xX28xX64xX4xX3xXcxX2bxXdxX20xX1xX69xX3xfcc3xXdxX20xX1xX3xX59xb13cxX20xX28xX3xb0b9xX2cxX3xX20xX1xXdx8fb7xX31xX3xX20xX28xX30xb5c5xXdxX3x10762x95faxXbxX3xX1xX30x131bfxX20xX28xX3x10bf7xX20xX28xX3xX40xX31xX3xX1xX30xae4axX20xX28xX3xX1xX15xXexX3xX4x1200exX6xX3x8e21xX26xX6xX3xXafxXa3xXdxc4e1xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6x90c9xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xc7eexX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXex10e96xX5xX10xX9xXax12332xXdxX33xXexX1x92aexX3x10341x13622xXb6xX2xXe3xX2xfb96x8855x8e32xXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXax1305bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxe42bxXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2x9adcxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexX2xXe9xX15dxX116xX5xXf6xXb6x9ffexXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1x10d77xX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXex12e29xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxd19dxXd7xXebxXaxX12xb591xdfb9xX31xX3xX20xb9abxXafxX3x1351cxXf6xX2xX15dxX69xX3xX1xX2cxX20xX28xX3xX5xX15xf270xXexX3xXexX1xX30x9a25xX20xX28xX3xX1xXdxX19xX31xX3xX90x11316xX20xX1xX3xX90xX38xXafxX3xX4xXacxX6xX3xX5xX2cxX20xX28xX3xXexX1xX8dxXdxX3xXexX2bxX6xX20xX28xX3xXexX1xb1f7xX3xX28xXdxXa3xXdxX3xX90x12f13xX3xXexX31xX20xX28xX3xX2bxX6xX3xX4xX38xX4xX3xXafx13f77xX31xX3xX38xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX90xX225xX20xX3xX28xXdxcec7xX20xX3xX81xX2cxX3xX4xX1x9614xX20xX28xX3xX90xX255xX3xa85dxX1xXdxX24dxX20xX3xX4xX38xX4xX3xX205xX6xX7xX1xXdxX15xX20xXdxX7xXexX6xX3xX90xX9axX20xX28xX3xX20xX28xX60xXdxX3xX284xX1xa00bxX20xX28xX3xXd7xe7a4xX20xXb6xX3xX62xX28xX6xXd7xX3xX7xX6xX31xX3xX284xX1xXdxX3xX1xX15xXexX3xXexX2bxX10xX20xX33xX3xX38xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xXbexX26xX20xX28xX3xX20xa4c8xX69xX3xX4xX38xX4xX3xX7xX6xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX4x12ee0xX20xX28xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX4xX1x11acfxX20xX28xX3xX4x13918xXbxX3xX20xX1xX2f6xXexX3xX40xX31xX3xX1xX30xXa3xX20xX28xX3xXexX1xX22xX20xX1xX3xX1xX2cxX20xX1xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xX15dx8891xXb6xXe4xXe3xX212xXe3xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX212xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX4xX10xX20xXexX10xX2bxXebxXaxX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexX212xX15dxXe4xX5xX2xXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xX59xX60xX3xX62xX28xX64xX4xX3xX59xX2cxX3xX5xX2cxX3xXafxb0c4xXexX3xXexX2bxX15xX20xX28xX3xX20xX1xc508xX20xX28xX3xX20xX28xX30xX8dxXdxX3xX90xX91xXbxX3xXaxX20xX1xX6xX20xX1xX3xXexX6xXd7xXaxX3xX20xX1x1235dxXexX3xXexX2bxX15xX20xX28xX3xX81xXdxX19xX4xX3xX4xX1xX64xX20xX3xX5xc38cxX6xX3xX20xX1xX4b4xX20xX28xX3xXafxX2f1xX20xX3xX90xX60xX3xX1x11955xXbxX3xXafxX42xXexXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xX15dxX359xXb6xXe4xXe3xX212xXe3xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexXe4xXe4xXe4xXe3xX5xX212xXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xX62xX4b4xX3xX4xX6xX3xX7xb963xX3xXexX2bx995dxX3xXexX2bxX31xX20xX28xX3xX81xXa3xXdxX3xX4xX38xX4xX1xX3xXafxXdxX40xX3xX38xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xd387xX31xX4xX4xXdxX3xX90xXdxX3xX4xX26xX20xX28xX3xX4xX1x1362axX20xX3xX81xX38xXd7xX3xX1xX15xX6xX3xX81xX2cxX3xXexX27dxXdxX3xX90xX10xX15xX3xX4xX1x9207xX15xX3xXbxX1xX15xXafxX3xX33xX38xX20xX28xX3xXafxXdxX20xXdxXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xX15dxX359xXb6xXe4xXe3xX212xXe3xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexXe9xX359xX15dxXe4xX5xX116xXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xX77xXdxX20xX1xX3xX59xX7dxX20xX28xX3xX5xX21fxXdxX3xX4xX1xX64xX20xX3xX38xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xXexX2bx140d7xX20xX28xX3xX4xXacxX6xX3xX77xX15xX7xX4xX1xXdxX20xX15xX3xX90x91e1xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX4xX26xX20xX28xX3xX4xX1xX6a1xX20xX3xX81xX38xXd7xX3xX2bxX4e4xX4xX3xX7xX855xX4xX3xX90xe326xXb6xX3xX59xX22fxX20xX1xX3xX275xX20xX1xX3xX4xXacxX6xX3xX4xX2a6xX3xXexX2bxX96xX3xX20xX2abxX20xX3xX5xX2a6xXdxX3xX4xX31xX42xX20xX3xX1xX225xX20xX3xXbexX96xXdxX3xXbxX1xd5bcxX3xX284xXdxX19xX20xX3xXafxX855xXexX3xX284xa506xX20xX1xX69xX3xX1xX15xX6xX3xXexX6xXdxX69xX3xX90xX60xX20xX28xX3xX1xX60xX3xX90xX8bfxX20xX1xX3xX5xX2a6xX20xX28xX3xX7xX2cxX20xX1xX3xX90xXdxX19xX31xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xXe3xXe4xXb6xX2xXe3xX2xXe9xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX212xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX4xX10xX20xXexX10xX2bxXebxXaxX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexXe4xX2xX2xX359xX5xXe4xXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXebxX1xX10xXdxX28xX1xXexXe1xX116xXe3xX15dxXbxX40xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX33xXexX1xX31xXafxXbexXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xX17xX42xX20xX3xX30xX6xX3xX4xX1xX31xX4a9xX20xX28xX3xX20xX1xX4b4xX20xX28xX3xXafxX264xX31xX3xX81xX38xXd7xX3xXbexX2f1xX3xX7xX38xXexX3xX1xX6xXd7xX3xX81xX38xXd7xX3xX4xX31xXexX3xX15xX31xXexX3xX284xX1xX15xX10xX3xX284xX1xX15xX275xX20xX28xX3xX1xX96xX69xX3xX20xX1xX30xX20xX28xX3xX62xX28xX64xX4xX3xXcxX2bxXdxX20xX1xX3xX4xX2e5xX20xX28xX3xX284xX1xX2a6xX20xX28xX3xXbexX885xX3x9ffaxX31xX6xX3xXafxX42xXexX3xX33xXdxX19xX20xX3xX38xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX90xX225xX20xX3xX28xXdxX275xX20xX3xX40xX31xX42xX20xX28xX3xXbxX1xX42xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xX15dxX359xXb6xXe4xXe3xX212xXe3xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexX212xX359xX15dxX5xXe9xXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xdfdaxX1xX8b3xX3xX284xXdxX19xX20xX3xX38xX20xX1xX3xX284xXdxXafxX3xXbexX855xXexX3xX7xX38xX20xX28xX3xX4xX6xX15xX3xX90xX30xX4f5xX4xX3xf24bxX24dxX20xX3xXcxX2bxX6xX20xX28xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX4f5xXbxX3xX4xX26xX20xX28xX3xXafxX264xX31xX3xX38xX15xX3xXdxX20xX3xX1xX64xX6xX3xXexXdxX24dxXexX3xXbxX15xXbxX3xX6xX2bxXexX3xX90xXdxX3xX4xX26xX20xX28xX3xX4xX1xX6a1xX20xX3xX81xX38xXd7xX3xX40xX674xX3xX4xX38xX3xXexX8bfxX20xX1xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xXe3xXe4xXb6xX2xXe3xX2xXe9xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexXe3xX15dxX116xX5xX1bexXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xX62xX1xXdxX87xX31xX3xXafxX264xX31xX3xX38xX15xX3xXdxX20xX3xX5xX15xX28xX15xX69xX3xXaxXbexXdxX867xX31xX3xX20xX28xX4b4xXaxX3xX90xX4a9xX4xX3xX90xX38xX15xX3xX4xX2e5xX20xX28xX3xX90xX30xX4f5xX4xX3xX4xX6xX3xX7xX670xX3xXca8xX24dxX20xX3xXcxX2bxX6xX20xX28xX3xX4xX1xX64xX20xX3xX5xX4e4xX6xX3xX90xX867xX3xX5xX2cxXafxX3xXafxXa3xXdxX3xXbxX1xX15xX20xX28xX3xX4xX38xX4xX1xX3xXexX1xX8dxXdxX3xXexX2bxX6xX20xX28xX3xX4xXacxX6xX3xXafxX22fxX20xX1xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xX15dxX359xXb6xXe4xXe3xX212xXe3xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexXe3xX116xX1bexXf6xX5xX15dxXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xX62xX2d4xXdxX3xXexXdxX24dxX20xX28xX3xX81xXa3xXdxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX20fxX20xX3xXafx10fbdxX4xX3xXaxX90xX91xXbxX3xX20xX1xX30xX3xX90xXdxX3xX33xXdxd3cexX20xXaxX69xX3xX59xX15xX2cxX20xX28xX3xXcxX1xX26xXd7xX3xf85fxXdxX20xX1xX3xXafxX6xX20xX28xX3xX90xX24dxX20xX3xX20xX6b9xXexX3xXafxXa3xXdxX3xXafxX674xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xX15xX20xX28xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX7xXexX2bxX10xX10xXexX3xX7xXexXd7xX5xX10xX3xX81xXa3xXdxX3xX38xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xXafxXdxX40xX3xX4xX26xX20xX28xX3xX16fxX10xX6xX20xX3xX40xX6b9xX3xX28xX4d0xX31xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xX15dxX359xXb6xXe4xXe3xX212xXe3xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexX1bexXe4xXe4xX15dxX5xX359xXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xXc85xX1xX21fxXafxX3xX59xX30xX225xX20xX28xX3xX284xX1xX15xX10xX3xX20xX6b9xXexX3xX284xX1xX885xX10xX3xX284xX1xX15xX855xX20xX3xX81xXa3xXdxX3xX4xX38xX4xX1xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX90xX60xX3xX81xX2a6xX3xX4xX26xX20xX28xX3xXaf1xX31xX10xX20xX3xXexX1xX31xX4a9xX4xX3xX28xX60xXafxX3xX38xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xXexX2bxX855xX20xX28xX3xX81xXa3xXdxX3xX16fxX10xX6xX20xX3xX40xX6xX20xX1xX3xX4xX2d4xX3xX90xXdxX867xX20xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xXe3xXe4xXb6xX2xXe3xX2xXe9xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexXe9xX15dxX116xX2xX5xXe3xXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12x114a1xX31xc67cxX20xX1xX3xXcxX1xX30xX3xX4xX1xX64xX20xX3xX38xX15xX3xX4xXacxX6xX3xX691xXdxX81xX10xX20xX4xX1xXd7xX3xX90xX867xX3xX284xX24dxXexX3xX1xX4f5xXbxX3xX4xX26xX20xX28xX3xXaxXafxX4a9xXexX3xX4xX6a1xXd7xX3xX16fxX10xX6xX20xXaxX3xX284xX1xXdxX3xXexX1xX275xX3xX33xX38xX20xX28xX3xXexX2bxX2abxX20xX3xXbxX1xX42xX3xXcxX6a1xXd7xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX3xXe3xXe4xXb6xX2xXe3xX2xXe9xXeaxXebxXaxX3xXbexX15xX2bxX33xX10xX2bxX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX28xX9xXaxXf6xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX28xX9xXaxX116xXaxX3xX6xX5xXdxX28xX20xX9xXaxX4xX10xX20xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXdxXafxX28xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX4axX4axXdxXb6xXbexX6xX15xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb6xX81xX20xX4axX20xX10xXdcxX7xX4axX2xX15dxX2xXf6xX4axX15dxX15dxX33xXe9xXf6xXe9xXexX15dxX359xX359xXf6xX5xX2xXf6xXb6xX16fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7xX6xX15xX3xX81xXdxX10xXexX3xX1xX15xX6xX3xX20xX1xXdxXbxX3xX4xX31xX20xX28xX3xXexX2bxX6xX15xX3xX5xX31xX31xX3xX33xXdxX10xX20xX3xX6xX15xX3xXexX1xX31xX20xX3xX40xX31xX15xX20xX28xX3xXbxX1xX15xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXdcxXdxX33xXexX1xXe1xX1bexX116xX15dxXbxX40xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX6xXbxXexXdxX15xX20xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40xXexX1f8xX6xX5xXdxX28xX20xXe1xX3xX16fxX31xX7xXexXdxX205xXd7xXebxXaxX12xXc85xX1xX8bfxX3xXc85xX1xX30xX225xX20xX28xX3xf5c4xX20xX1xX3xXexX2bxX96xX3xX20xX2abxX20xX3xX5xX21fxX3xX5xX264xXafxX3xX81xX2cxX3xX4xX38xX3xXexX8bfxX20xX1xX3xX1xX225xX20xX3xX81xXa3xXdxX3xXafxX38xXdxX3xXexX2f1xX4xX3xX20xX28xX855xX20xX3xX81xX2cxX3xX7xX10xXexX3xXexX2bxX6xX20xX28xX3xXbxX1xX8b3xX4xX3xX90xX60xX20xX28xX3xX90xXdxX19xX31xX3xX4xX26xX20xX28xX3xXexX2bxX2cxX15xX3xX5xX30xX31xX3xX20fxX20xX3xXafxX105dxX4xX3xX90xX30xX4f5xX4xX3xX20xX1xXdxX87xX31xX3xX7xX6xX15xX3xX17xXdxX19xXexX3xX30xX6xX3xX4xX1xX31xX4a9xX20xX28xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX33xX12xX0xX4axXexX2bxX12xX0xX4axXexXbexX15xX33xXd7xX12xX0xX4axXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX31xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX20xX28xX15xXdxX7xX6xX15xXb6xX20xX10xXexX0xX4axXbxX12