Hai nữ sinh Hà Tĩnh giành giải ba Cuộc thi Sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt”
(Baohatinh.vn) - Tại Cuộc thi Sáng tạo video clip Con gái thật tuyệt trên mạng năm 2019, hai nữ sinh Hà Tĩnh là Nguyễn Thị Cẩm Tú và Đặng Thị Mai, cùng học lớp 10A1 - Trường THPT Nguyễn Công Trứ (huyện Nghi Xuân) đã xuất sắc giành giải ba.
e7bcx1658ex1618ex199e0x160e0x11efexf24bx13491xfbaaxX7x16e37x197b9xfe8bxf6e8x13a11x127ffxX5xfe86xXaxX3xX7xXex17cf2xX5xX10xX9xXaxXexX10xf499xXex15a1fxX6xX5xXdx17ea3x1102cx1607dxX3x13de4x16fb5xX7xXexXdx10eaexX15xef73xXax14c0ex12e99xX6xXdxX3xX23x106c2xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30x1478fxX3xXcx1a876xX23xX1xX3xX22xXdxX3dxX23xX1xX3xX22xXdx13f07xXdxX3xf6cfxX6xX3x1a2bbxX27x17a63xX4xX3xXexX1xXdxX3x13b9axea02xX23xX22xX3xXex14df3x1a8f5xX3x11811xXdx123e0xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3x10902xX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1x11e55xXexX3xXexX27xX15x1af6exXex15817xX0x1a0ebxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX66xXaxX2fxXcxX61xXdxX3xX52xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX3xXex148f6x1861bxX23xX3x14a81xX61xX23xX22xX3xX23x18bccxXd2xX3x12fbcx15378xX2x191c3x127c4xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX35xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xX5xX3dxX3xf712xX22xX27xX15x19ef8xX23xX3xXcxX1x10bfaxX3xX52x13317xXd2xX3xXcx17d27xX3xX64xX3dxX3xee45xfe0exX23xX22xX3xXcxX1xX101xX3xeec0xX6xXdxXdfxX3xX4x1458exX23xX22xX3xX1x19b5exX4xX3xX5x1194bxXbxX3xX2xXdcx1227exX2xX3xX1exX3xXcxXcex185c6x19ddfxX23xX22xX3xXcxX30xff71xXcxX3xXf8xX22xX27xX15xXfcxX23xX3xX52x17bdcxX23xX22xX3xXcxXcex12155xX3x11a1bxX1xX27xX15xX80xX23xX3xXf8xX22xX1xXdxX3x10705xX27x1ad30xX23x1145axX3x1906dx1839cxX3xX1cxX27x194eexXexX3xX7x17809xX4xX3xX22xXdxX3dxX23xX1xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xX4fxX6x19748xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13753xX62xX66xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXcexX2dxXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd2xX4xX10xX1exX62xX4fxX26xX10xX4xXexX3xX66xX22xXd2xX10xX66xXdxX6xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xXd2xXbx10f96xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax19dedxXdxX66xXexX1xX24xX3xf5a4xX2xXdbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x16992xX1cfxX1cfxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX84xX6xXbxXbxX7xX84xX62xXbxX10xX23xX84xXd2xX10xX66xXdxX6xX84xXexX1xX27xXd2xX4fx14138xXbxX9xX23xX10xX1d9xX7xX84xX2xXdex190d9xX2xX84xX2xX1efx1ae97xX66xX1efxX2xXdcxX1cfxX1efxX1efxXdbxXexX1e0xX2xX21cxXdexX5xX1efxX1exX5xX6xX1exX4xX62xX23xX1exX22xX6xXdxX1exXexX1xX6xXexX1exXexX27xX15xX10xX176xX26xXbxX22xXaxX3xX66xX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX64xXdxX66xX10xX62xX84xXd2xXbxX1cfxXaxX3xX66xX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX62xX66xX10xX9xXaxf34bx10211x14376xX22xXf8xfd69xX84xX1xXcexX157xX5xXcexX138xXexX26fx12c34xX5xf62dx18362xXf8x1ad96xX1d9xX62xX274xX271xX10xX26fxX52xX2xX10xX6xX10xX21cxX280xX5bxX221xf16axXdbxX186xX283xXcexX280xX157xX27xX52xf482xX1d9xX23xX15xfc3dxX15xX138xX23xX10xXd2x1a123xf14cx15420xX6xX1e0xX4fxX1cfxX22xX29cxXd2xX5xXcx1a09fxX2a8xX26fxX2a6x1296cxX2a7x13688xXexX2a7xXf8xX2a6xX2b6x14ba4xX66xX10xX283xX280xX12axX280xX2b2xX2a7xX10xX4fxX2a8xX5xX283xX52xX2bexX27exX138xX30xX1cxX2b8xX5bxX22xXdxX186xX1e0xXexX23xXexX2a0xX138xX116xX283xX1efxX2a8xX1d9xX4fxXf8xX21cxX84xX5xX1e0xX29cxX5bxX10xX27exeafexX1e0xX2ecxX1d9xX1d9xX2a0xX138xX2b2xX22xXdexXcexX221xX186xXcexX270xXf8xX1d9xX221xX283xX2a6xX2ecxX138xXdexX2ecxXd2xX271xXexX5xX221xX62xX2ecxX10xX4xXf8xXdbxX1xX26xX10xX12axXf8xX2a6xX62x181bdxX2b6xX2xX2bxX2b2xX271xX293xX1efxX26fxXaxX3xX66xX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX62xX66xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX52xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xX3xXexXcexXcfxX23xX3xXd2xX61xX23xX22xX3xX23xXd8xXd2xX3xXdbxXdcxX2xXdexX3xX4x1aba6xX6xX3xXcx173e8xX23xX22xX3xX4x106f6xX4xX3xX26fxX159xX23xX3xX7x142b1xX3xX1exX3xX2b8x12508xX3xX1xX62xX61xX4xX1xX3xX1x1ad53xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX15dx1b1b6xX23xX1xX3xX15dxX131xfb84xX4xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX15dxX54xX23xX22xX3xXex105b8xX3xX15dx197c8xX27xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xX2xXdcxX84xXdbxXdcxX2xXdexX3xX23xX1x1168exXd2xX3xX1xX131xfa4bxX23xX22xX3xX149xX23xX22xX3xXf8xX22xX3dxX15xX3x11e11xX27xX3baxX4xX3xXexX3bfxX3xXcxXcexf4f2xX3xX10xXd2xX3xX22xX5cxXdxX3xX14bxX2xX2xX84xX2xXdcxX84xXdbxXdcxX2xXdexX15bxX3xX64xX125xXdxX3xX4xX1xX3a9xX3xX15dx189fexX3xX6fxXcxX1xX108xX4xX3xX15dxX104xX15xX3xX4fxX3d0xX23xX1xX3xX15dx18fd3xX23xX22xX3xX22xXdxX125xXdxX3xX22xX3c8xXbxX3xXbxX1xX3e7xX23xX3xX22xXdxX4cxXd2xX3xXexX1xXdx1771exX27xX3xXd2xX162xXexX3xX4xX159xX23xX3xX4fxX3faxX23xX22xX3xX22xXdxX125xXdxX3xXex16928xX23xX1xX3xX270xX1xXdxX3xX7xXdxX23xX1xXaxX176xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX62xX66xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXcexX2dxXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1d9xXdxX66xXexX1xX24xX3xX1e0xX2xX21cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1cfxX2xXdcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX176xX4fxX6xX62xX1xX6xXexXdxX23xX1xX176xX64xX23xX84xX23xX10xX1d9xX7xX84xX2xXdexX21cxX2xX84xX1e0xXdexX66xX1efxXdcxXdexX1efxX1cfxX2xX2xXexXdbxX2xX221xX2a0xX5xX1efxX1exX1e0xX2a0xX66xX1efxXdcxXdexXdcxXdcxX2xXdcxXexX1efxXdexX1efxX2a0xX1e0xX5xXdcxX176xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xXdxX3xX23xX35xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xX22xXdxX3dxX23xX1xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xX4fxX6xX3xX52xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX62xX23xXaxX2fxXdbxX3xX10xXd2xX3xXf8xX22xX27xX15xXfcxX23xX3xXcxX1xX101xX3xX52xX104xXd2xX3xXcxX108xX3xX64xX3dxX3xX10dxX10exX23xX22xX3xXcxX1xX101xX3xX116xX6xXdxX3xX15dxX435xX27xX3xX5xX3dxX3xX1xX121xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX125xXbxX3xX2xXdcxX12axX2xX3xX1exX3xXcxXcexX131xX132xX23xX22xX3xXcxX30xX138xXcxX3xXf8xX22xX27xX15xXfcxX23xX3xX52xX143xX23xX22xX3xXcxXcexX149xX3xXexX61xXdxX3xX5xXfcxX3xXexXcexX6xX62xX3xX22xXdxX4cxXdxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX62xX66xX15xXaxX2fxX52xX11cxX23xX22xX3xX64xX125xXdxX3xX23xX1xXdxX435xX27xX3xXexXcexX131xX132xX23xX22xX3xX1xX121xX4xX3xXexXcexXcfxX23xX3xX15dxX101xX6xX3xX4fxX3dxX23xX3xXexX62xX3dxX23xX3xXex1ac4fxX23xX1xXdfxX3xXcxXcexX131xX132xX23xX22xX3xXcxX30xX138xXcxX3xXf8xX22xX27xX15xXfcxX23xX3xX52xX143xX23xX22xX3xXcxXcexX149xX3xX15dxX15exX3xX1cxX159xX15xX3xX66x1ae25xX23xX22xX3xX270xX3bfxX3xX1xX62xX61xX4xX1xX3xXexXcexXdxX461xX23xX3xX270xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX15dxX3bfxX23xX3xXexX62xX3dxX23xX3xXexX1xX461xX3xX1xX121xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexXcexX62xX23xX22xX3xXexX62xX3dxX23xX3xXexXcexX131xX132xX23xX22xX176xX3xX10dxX159xX15xX3xX4xeaf5xX23xX22xX3xX5xX3dxX3xX4x150a7xX3xX1xX54xXdxX3xX15dxX461xX3xX1xX121xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX461xX3xX1xXdxX80xX23xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX4xX5cxX4xX1xX3xXexX1xX149xX4xX3xXexXcexX27xX15xX435xX23xX3xXexX1xX143xX23xX22xX3xX23xX159xX23xX22xX3xX4xX6xX62xX3xX23xX1xX7axX23xX3xXexX1xX149xX4xX3xX64xX3dxX3xXexX1xX6xX15xX3xX15dxX3adxXdxX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX64xXdxX3xX22xX3c8xXbxX3xXbxX1xX3e7xX23xX3xX22xXdxX4cxXd2xX3xX4xX1xXcfxX23xX1xX3xX5xX80xX23xX1xX3xXexff1dxX3xX7xX3baxX3xX22xXdxX125xXdxX3xXexX477xX23xX1xX3xX270xX1xXdxX3xX7xXdxX23xX1xXdfxX3xX23xX159xX23xX22xX3xX4xX6xX62xX3xX22xXdxX5cxX3xXexXcexX101xX3xXexXcexX416xX3xX10xXd2xX3xX22xX5cxXdxX3xXexXcexX62xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX3xX15dxX3d0xX23xX1xX3xX64xX3dxX3xX1cxX15exX3xX1xX54xXdxX176xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX62xX66xX15xX3xXbxX52xX10xX23xXexX10xXcexXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX23xXexX10xXcexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1d9xXdxX66xXexX1xX24xX3xX1e0xX2xX1cfxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1cfxX2xXdcxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXcexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX176xX4fxX6xX62xX1xX6xXexXdxX23xX1xX176xX64xX23xX84xX23xX10xX1d9xX7xX84xX2xXdexX21cxX2xX84xX1e0xXdexX66xX1efxXdcxXdexX1efxX1efxX21cxX1e0xXexXdbxXdexX1cfxX2xX5xX2xXdcxX1exX1e0xX2a0xX66xX1efxXdcxXdexXdcxXdbxX21cxXdbxXexX1efxXdcxXdcxX1e0xX2a0xX5xXdcxX176xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xXdxX3xX23xX35xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xX22xXdxX3dxX23xX1xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xX4fxX6xX3xX52xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxX62xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX52xX1xXdxX3xX4xX3b2xX4xX3xX26fxX159xX23xX3xX7xX3baxX84xX2b8xX30xX30xX2ecxX10dxX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xX4xX6cbxX23xX22xX3xX15dxX131xX3d6xX4xX3xX4fxX6xX23xX3xXexX3adxX3xX4xX1xX149xX4xX3xXexXcexX6xX62xX3xXexX10exX23xX22xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xX4fxX6xX3xX22xXdxX3dxX23xX1xX3xX4xX1xX62xX3xXexX7axXbxX3xXexX1xX461xX3xX0xX10xXd2xX2fxX14bx18d57xX23xX1xX24xX3xX10dxX61xXdxX3xX66xXdxX80xX23xX3xX52xX1xXdxX3xX4xX3b2xX4xX3xX26fxX5bxX84xX2b8xX30xX30xX2ecxX10dxX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xX15dxX149xX23xX22xX3xXexX1xX149xX3xXdbxX3xXexX3e4xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX7xX6xX23xX22xX15bxX0xX84xX10xXd2xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX62xX66xX15xXaxX2fxX5bxX6xX27xX3xX1xX6d3xX23xX3xX2xX3xXexX1xX5cxX23xX22xX3xXexXcexXdxX461xX23xX3xX270xX1xX6xXdxXdfxX3xX4xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX15dxX15exX3xXexX1xX27xX3xX1xX108xXexX3xX7xX67cxX3xXexX1xX6xXd2xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX3a9xX6xX3xXexX162xXexX3xX4xX4cxX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX15dxX62xX3dxX23xX3xX64xX125xXdxX3xX1xX3dxX23xX22xX3xXexXcexXd8xXd2xX3xX7xX4cxX23xX3xXbxX1xX104xXd2xX3xX22x1364bxXdxX3xX64xX435xX3xX4fxX6xX23xX3xXexX3adxX3xX4xX1xX149xX4xX3xX4xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX176xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX186xX62xX66xX15xXaxX2fxX2a7xX131xX3d6xXexX3xX280xX27xX6xX3xX1xX6d3xX23xX3xX2xX2xX176xXdcxXdcxXdcxX3xXexX5cxX4xX3xXbxX1xX104xXd2xX3xX66xX67cxX3xXexX1xXdxX3xXexXcexXcfxX23xX3xXexX62xX3dxX23xX3xX280xX27xX3baxX4xXdfxX3xXexX5cxX4xX3xXbxX1xX104xXd2xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX23xX3c8xXdxX3xX64xX435xX3xXexX27xX3adxXdxX3xX1xX121xX4xX3xXexXcex18893xX3xX4xX3a9xX6xX3xXdbxX3xX10xXd2xX24xX3xXf8xX22xX27xX15xXfcxX23xX3xXcxX1xX101xX3xX52xX104xXd2xX3xXcxX108xX3xX64xX3dxX3xX10dxX10exX23xX22xX3xXcxX1xX101xX3xX116xX6xXdxX3xX15dxX15exX3xX1cxX27xX162xXexX3xX7xX166xX4xX3xX23xX1xX7axX23xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xX1efxX176xX0xX84xXbxX2fxX0xX66xXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXcexX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXd2xX4fxX1exX6xX23xX66xX1exX7xX6xXbxX62xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29cxX132xXdxX3xX22xX9f6xXdxX3xX22xX166xXd2xX3xX4xX3a9xX6xX3xX23xX35xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xXexX125xXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX15dxX3d0xX23xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX62xX23xX3xXd2xX54xXexX3xX4fxX435xX3xX5xX3dxX3xX22xX5cxXdxXaxX3xX1xXcexX10xX2bxX9xXaxX84xX1cxX6xX1exX1xX62xXdxX84xX5xX62xXdxX1exX22xX27xXdxX1exX22xX6xXd2xX1exX4xX27xX6xX1exX23xX27xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX62xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX22xXdxX6xX1exX66xXdxX23xX1xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX4xX62xX23xX1exXd2xX62xXexX1exX4fxX10xX1exX5xX6xX1exX22xX6xXdxX84xX2xX2a0xX1cfxXdcxX221xX1e0xX176xX1xXexXd2xXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX84xXd2xX10xX66xXdxX6xX84xX2xXdbxXdcxX84xX23xX10xX1d9xX7xX84xX2xXdexX21cxXdcxX84xX2xX1cfxX1cfxX66xX1cfxXdcxXdbxX1cfxXdbxX1efxX2xXexX2xXdexXdcxXdcxX2a0xX5xXdcxX176xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xXdxX3xX23xX35xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xX22xXdxX3dxX23xX1xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xX4fxX6xX3xX52xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX66xXdxX64xX2fxX0xX7xXexXcexX62xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29cxX132xXdxX3xX22xX9f6xXdxX3xX22xX166xXd2xX3xX4xX3a9xX6xX3xX23xX35xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xXexX125xXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX15dxX3d0xX23xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX62xX23xX3xXd2xX54xXexX3xX4fxX435xX3xX5xX3dxX3xX22xX5cxXdxXaxX3xX1xXcexX10xX2bxX9xXaxX84xX1cxX6xX1exX1xX62xXdxX84xX5xX62xXdxX1exX22xX27xXdxX1exX22xX6xXd2xX1exX4xX27xX6xX1exX23xX27xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX62xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX22xXdxX6xX1exX66xXdxX23xX1xX1exX7xXdxX23xX1xX1exX4xX62xX23xX1exXd2xX62xXexX1exX4fxX10xX1exX5xX6xX1exX22xX6xXdxX84xX2xX2a0xX1cfxXdcxX221xX1e0xX176xX1xXexXd2xXaxX2fxX29cxX132xXdxX3xX22xX9f6xXdxX3xX22xX166xXd2xX3xX4xX3a9xX6xX3xX23xX35xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xXexX125xXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX15dxX3d0xX23xX1xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX62xX23xX3xXd2xX54xXexX3xX4fxX435xX3xX5xX3dxX3xX22xX5cxXdxX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexXcexX62xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX2fxX6fxX116xX62xX23xX22xX3xXcexX3faxX23xX22xXdfxX3xX23xX1xX35xX23xX22xX3xX23xX22xX131xX132xXdxX3xX4xX3c8xX3xX7xX27xX15xX3xX23xX22xX1xX40xX3xX6fxXf8xX1xX162xXexX3xX23xX6xXd2xX3xX64xXdxX3bfxXexX3xX1xX35xX27xXdfxX3xXexX1xX7axXbxX3xX23xX35xX3xX64xXdxX3bfxXexX3xX64xX143xX82xX3xX1xX15exX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX15dxX3adxXdxX3xX280xX27xX6xX23xX3xX23xXdxX80xXd2xX3xX15dxX461xX3xX22xXdxX6xX3xX15dxX3d0xX23xX1xX3xX1xX61xX23xX1xX3xXbxX1xX108xX4xX3xX1xX6d3xX23xXdfxX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX62xX23xX3xX15dxX131xX3d6xX4xX3xX4xX1xXd8xXd2xX3xX5xX62xXdfxX3xX23xX27xX143xXdxX3xX66xX61xX15xX3xXexX3baxXexX3xX1xX6d3xX23xX176xX3xX116xX62xX23xX22xX3xXcexX3faxX23xX22xXdfxX3xX7xX67cxX3xXbxX1xX159xX23xX3xX4fxXdxX80xXexX3xXexXcexX6xXdxX3xX22xX5cxXdxX3xX66xX3e7xX23xX3xX4fxX101xX3xX1cxX3c8xX6xX3xX4fxf82fxX3xX64xX3dxX3xX23xX6xXd2xX3xX23xX35xX3xX15dxX131xX3d6xX4xX3xX280xX27xX15xX435xX23xX3xX4fxX3d0xX23xX1xX3xX15dxX447xX23xX22xX3xX23xX1xX131xX3xX23xX1xX6xX27xX82xX176xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX66xXdxX64xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX15exX15xX3xX4xX11cxX23xX22xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xXaxX3xX1xXcexX10xX2bxX9xXaxX84xX1cxX6xX1exX1xX62xXdxX84xX1xX6xX15xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX7xX6xX23xX22xX1exXexX6xX62xX1exX64xXdxX66xX10xX62xX1exX4xX5xXdxXbxX1exX4xX62xX23xX1exX22xX6xXdxX1exXexX1xX6xXexX1exXexX27xX15xX10xXexX84xX2xX2a0xXdcxX2a0xX1efxX1efxX176xX1xXexXd2xXaxX2fxX0xXdxXd2xX22xX3xX7xXcexX4xX9xXaxX84xXd2xX10xX66xXdxX6xX84xX2xXdbxXdcxX84xX23xX10xX1d9xX7xX84xX2xXdexX1cfxX2xX84xX2xXdcxX21cxX66xX21cxXdcxX2a0xX2xX2a0xX1cfxXdexXexX2xXdcxXdbxX21cxX1efxX5xXdcxX176xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX6xXdxX3xX23xX35xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xX22xXdxX3dxX23xX1xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xX4fxX6xX3xX52xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX66xXdxX64xX2fxX0xX7xXexXcexX62xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX15exX15xX3xX4xX11cxX23xX22xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xXaxX3xX1xXcexX10xX2bxX9xXaxX84xX1cxX6xX1exX1xX62xXdxX84xX1xX6xX15xX1exX4xX27xX23xX22xX1exX7xX6xX23xX22xX1exXexX6xX62xX1exX64xXdxX66xX10xX62xX1exX4xX5xXdxXbxX1exX4xX62xX23xX1exX22xX6xXdxX1exXexX1xX6xXexX1exXexX27xX15xX10xXexX84xX2xX2a0xXdcxX2a0xX1efxX1efxX176xX1xXexXd2xXaxX2fxX30xX15exX15xX3xX4xX11cxX23xX22xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexXcexX62xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX2fxX186xX5cxX62xX3xX30xX3dxX3xXcxX40xX23xX1xX3xX1cxXdxX23xX3xX22xXdxX125xXdxX3xXexX1xXdxX80xX27xX3xX4xX1xX131xX6d3xX23xX22xX3xXexXcexX3d0xX23xX1xXdfxX3xXexX1xX461xX3xX5xX80xX3xX52xX27xX54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX5cxX23xX22xX3xXexX61xX62xX3xX64xXdxX66xX10xX62xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX6fxX52xX62xX23xX3xX22xX5cxXdxX3xXexX1xX7axXexX3xXexX27xX15xX80xXexX82xX3xXexXcexXcfxX23xX3xXd2xX61xX23xX22xX3xX23xXd8xXd2xX3xXdbxXdcxX2xXdexX3xX66xX62xX3xXcxX3adxX23xX22xX3xX4xX3b2xX4xX3xX26fxX159xX23xX3xX7xX3baxX3xX1exX3xX2b8xX3bfxX3xX1xX62xX61xX4xX1xX3xX1xX3c8xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX15dxX3d0xX23xX1xX3xXexX3adxX3xX4xX1xX149xX4xX176xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX66xXdxX64xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX84xX27xX5xX2fxX0xX66xXdxX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcexXaxX2fxX0xX84xX66xXdxX64xX2fxX0xX84xX66xXdxX64xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX27xXexX1xX62xXcexXaxX2fxX12axX23xX1xX3xXcxX1xX131xX0xX84xXbxX2f
Anh Thư