Giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít
Giá xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít; xăng RON95 tăng 923 đồng/lít và giá các loại dầu tăng từ 424 - 829 đồng/lít/kg.
bf1fx10940x1264dx15900x11ec4x11320xe185x12775xe2baxX7x11315x15323x13425xf12dxfaa6x117bexX5x13e5dxXaxe2b7x1493fxXdx1169exX3xf7d7x12ac6xcb0ax13a91xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1ax148aexX19xX3xX2xc257x13246xX27xX27xX3x1154ax133f3xX19xX1axc015xX5x10f38xXexX0xX2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1353fxX10xX6x111c0xXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xbf7dx1160fx118dax1408exf338x10ab8x14a40xX3xXexX18xX19xX1axX3x13378xX5fxX5fxX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXex107a6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX53xX3xXexX18xX19xX1axX3xX57xX58xd5fcxX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX3xc1d3x13763xX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xX5xcf87xdd21xXdxX3xX46xX22x13943xX3xXexX18xX19xX1axX3xXex1296exX3x139bdxX58xXa6xX3x14762xX3xc593xX58xX57xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX2fxe675xX1axX26xX0xX2fxXbxX12xX0xXexX6xff5bxX5xX10xX3xX7xXexf2b4xX5xX10xX9xXax11794xX6x145e9xX1axXdxX19x10d06xX3xX58xXbxX17xX3xX6xX9cxXexX96xX6bxXaxX12xX0xXexXc3xX96xX46xXc9xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxXcexX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXcexX7xXaaxXbxX1xX96xXexX96xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXax13596xXdxX46xXexX1xXd4xX3xX5fxX2xX53xXbxX17xX6bxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexXd4xX3xXa6xX2xX27xXbxX17xX6bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axX22xX19xX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX3xX1xe2b9xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX2fxX2fxXdxX26xXc3xX6xX96xX1xX6xXexXdxX19xX1xX26xX8axX19xX2fxX19xX10xX10exX7xX2fxX2xX57xX7fxX57xX2fxX2xX27xX5fxX46xX58xX58xX27xX27xX27xX53xX5fxXexX7fxX7fxX7fxX5fx12b58xX5xX27xX26xc8c3xXbxX1ax130ebxXd0xX9xX5fxX58xX7fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axX22xX19xX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexXaxX3xX46xX6xXexX6xXaaxXbxX1xX96xXexX96xXaaxX96xXd0xXdxX1axXdxX19xX6xX5xXaaxX7xXd0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4xX2fxX2fxXdxXcexX6xX1axX10xX7xX26xX8axX96xX8axX26xX8axX19xX2fxX9cxXbxX5xX96xX6xX46xX10xX46xX2fxX10xX46xX18cxXbxXdxX19xX5xX5xX53xXa6xX4xXd0xXc3xX18cx128efxX1axXcexX9cxXcex14c66xX10exX2fxX58xX27xX2xX57x1063dxX2xX27xX214xX27xX2xX2fxX27xX5fxXa6xXa6xX214xX17xX6xX19xX1axX46xX6xX9cxX214xXb9xX190xXbxX5xX26xX190xXbxX1axXaxX3xX46xX6xXexX6xXaaxX46xX10xX7xX4xX9xXaxed76xX6xX9cxX3xX7fxX3xX5xX22xX19xX3xX1axXdx10aeaxXcexdad9xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xXexX18xX19xX1axX3xXexXd0x15052xX3xX5xX97xXdxX3xXexXa4xX3xX19xX1axX8bxXc9xX3xX2xX2fxX2xX27xX26xXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXexX46xX12xX0xX2fxXexXd0xX12xX0xXexXd0xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx141d0xX6xXbxXexXdxX96xX19xXaxX12xX23dxX6xX9cxX3xX7fxX3xX5xX22xX19xX3xX1axXdxX249xXcexX24bxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xXexX18xX19xX1axX3xXexXd0xX261xX3xX5xX97xXdxX3xXexXa4xX3xX19xX1axX8bxXc9xX3xX2xX2fxX2xX27xX26xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxXexX46xX12xX0xX2fxXexXd0xX12xX0xX2fxXexXc3xX96xX46xXc9xX12xX0xX2fxXexX6xXc3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113bcxX96xX46xXc9xXaxX12x11037xXdx14649xX19xX3xXc3xe6b8xX3xX295x12d28xX19xX1axX3xXcxX1x10ca5xc56exX19xX1axX3xXaaxX3xXcxX8bxXdxX3xX4xX1xX31xX19xX1xX3xXcex10c57xXdxX3xX4x1310exX3x13a43xX9cxXc9xf395xXexX3xX2bx12117xX19xX1xX3xX2bxXdx10bc6xX9cxX3xX4xX1x12657xX19xX1xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX4xX15xX4xX3xXcex11007xXexX3xX1xX8bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX24bxX3xX46xX22xX9cxX3xX15xXbxX3xX46x1544fxX19xX1axX3xXexXa4xX3xX2xXacxX1xX27xX27xX3xX19xX1axX8bxXc9xX3xX2xX2fxX2xX27xX26xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX96xX46xXc9xXaxX12xXcxX1xX10xX96xX3xX2bxX329xX24bxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX53xX54xX55xX56xX57xX58xX3xXexX18xX19xX1axX3xX5fxX5fxX5fxX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX3xX5xX306xX19xX3xXcex1205cxX4xX3xX2xX57xX26xX18cxXacxX27xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX6bxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX53xX3xXexX18xX19xX1axX3xX57xX58xX7fxX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX3xX5xX306xX19xX3xXcexX3c2xX4xX3xX58xX2xX26xX27xX5fxX5fxX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX6bxX3xX46xX22xX9cxX3xX46xXdxX10xX7xX10xX5xX3xXexX18xX19xX1axX3xXa6xX7fxXacxX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX3xX4xX329xX3xX1axXdxX15xX3xXc3xX15xX19xX3xXcexX325xXdxX3xX5xX8bxX3xX2xX5fxX26xX5fxX7fxXacxX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX6bxX3xX1axXdxX15xX3xX46xX22xX9cxX3xX1xcbb4xX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xXa6xX58xXa6xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX3xX5xX306xX19xX3xXcexX3c2xX4xX3xX2xX53xX26xX18cxXacxX5fxX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX6bxX3xX46xX22xX9cxX3xXcexX6xX20dxX9cxXexX3xXexX18xX19xX1axX3xXacxX58xX57xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxXb9xX1axX3xX5xX306xX19xX3xXcexX3c2xX4xX3xX2xXa6xX26xX57xX2xX57xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxXb9xX1axX26xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX96xX46xXc9xXaxX12xX304xXdxX306xX19xX3xX2fexX30axX3xX4xfe06xX19xX1axX3xXexX1xc253xX4xX3xX1xXdxcd5axX19xX3xX1axXdxe6bdxX3xX19xX1axX9cxXc9xX306xX19xX3xXcexX3c2xX4xX3xXexXd0xX31xX4xX1xX3xX5xf09dxXbxX3xe9e9xX9cx10da7xX3xX2fexX155xX19xX1xX3x1332axX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX2bx12c09xXdxX3xX8axX325xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX53xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX8axX325xXdxX3xXcexX3c2xX4xX3xX2xX27xX27xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX6bxX3xX1axXdxX249xXcexX3xXcexX3c2xX4xX3xXexXd0xX31xX4xX1xX3xX5xX4f7xXbxX3xX4faxX9cxX4fcxX3xX2fexX155xX19xX1xX3xX503xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX2bxX514xXdxX3xX8axX325xXdxX3xX4xX15xX4xX3xXcexX34fxXexX3xX1xX8bxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX53xX3xX8axX8bxX3xX4xX15xX4xX3xX5xX96xX97xXdxX3xX46xX22xX9cxX3xX17xX9cxX514xX19xX1axX3xXcexX3c2xX4xX3xX7fxX27xX27xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX2fxXb9xX1axX3xc6ffxXb9xf2dfxX3xXexXd0xX313xX325xX4xX3xX5xX8bxX3xXa6xX27xX27xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX2fxXb9xX1ax15029xX26xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX96xX46xXc9xXaxX12xXcxX1xX10xX96xX3xX5xXdxX306xX19xX3xX2fexX30axX24bxX3xXc3xX155xX19xX1xX3xX32bxX9cx13d36xX19xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX8bxX19xX1xX3xXbxX1xcf10xXcexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xXexX1xX32exX3xX1axXdxX325xXdxX3xXexXd0xX96xX19xX1axX3xX2xX53xX3xX19xX1axX8bxXc9xX3xXexXd0xX313xX325xX4xX3xXb9xX5b6xX3xX2bxXdxX338xX9cxX3xX1xX8bxX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX19xX1axX8bxXc9xX3xX2xX2fxX2xX27xX3xX4xX329xX3xXc3xXdxX32exX19xX3xX2bxX30axX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX249xXcexX3xX2bxX6xX19xX3xX17xX10xX19xX3xX19xX1xX313xX19xX1axX3xX17xX9cxX3xX1xX313xX325xX19xX1axX3xX4xX1xX9cxX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXb9xX1xX15xX3xX4xX6xX96xX3xX46xX96xX3xX19xX1xX4e3xX19xX1axX3xXc3xe6b2xXexX3xX503xX19xX3xX8axX338xX3xX19xX1axX9cxX2cxX19xX3xX4xX9cxX19xX1axX26xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX96xX46xXc9xXaxX12xX295xX365xX3xXexX1x12266xX24bxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX46x12f24xX19xX1axX3xX2bxX6d1xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX1xX32exX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX53xX54xX55xX56xX57xX58xX3xX4xX329xX3xX1axXdxX15xX3xX18cxX58xX24bxX2xXacxX53xX3x118e6xX23dx12f26xX2fxXexX1xX6e4xX19xX1axX3xX5b4xXexX18xX19xX1axX3xX53xX24bxX5fxXa6xX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX1xX6e4xX19xX1axX24bxX3xXexX313xX314xX19xX1axX3xX2bxX313xX314xX19xX1axX3xfabexXacxX24bxXa6xX5fx124a1xX3xX7xX96xX3xX8axX325xXdxX3xXb9xX5b6xX3xXexXd0xX313xX325xX4xX5d0xX6bxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX57xX53xX3xX4xX329xX3xX1axXdxX15xX3xX18cxXacxX24bxX53xX18cxX2xX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX1xX6e4xX19xX1axX3xX5b4xXexX18xX19xX1axX3xXacxX24bxX2xX2xX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX1xX6e4xX19xX1axX24bxX3xXexX313xX314xX19xX1axX3xX2bxX313xX314xX19xX1axX3xX73axX2xX2xX24bxX53xX2xX73fxX3xX7xX96xX3xX8axX325xXdxX3xXb9xX5b6xX3xXexXd0xX313xX325xX4xX5d0xX6bxX3xX46xX22xX9cxX3xX46xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX27xX26xX27xX53xX23dxX3xX4xX329xX3xX1axXdxX15xX3xX18cxX57xX24bxX58xX5fxX53xX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX1xX6e4xX19xX1axX3xX5b4xXexX18xX19xX1axX3xXa6xX24bxXa6xXacxX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX1xX6e4xX19xX1axX24bxX3xXexX313xX314xX19xX1axX3xX2bxX313xX314xX19xX1axX3xX73axX53xX24bxX57xX57xX73fxX3xX7xX96xX3xX8axX325xXdxX3xXb9xX5b6xX3xXexXd0xX313xX325xX4xX5d0xX6bxX3xX46xX22xX9cxX3xX1xX455xX6xX3xX4xX329xX3xX1axXdxX15xX3xX18cxX57xX24bxX57xX2xX53xX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX1xX6e4xX19xX1axX3xX5b4xXexX18xX19xX1axX3xXa6xX24bxX53xX18cxX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX1xX6e4xX19xX1axX24bxX3xXexX313xX314xX19xX1axX3xX2bxX313xX314xX19xX1axX3xX73axX5fxX24bxX27xX18cxX73fxX3xX7xX96xX3xX8axX325xXdxX3xXb9xX5b6xX3xXexXd0xX313xX325xX4xX5d0xX6bxX3xX46xX22xX9cxX3xXcexX6xX20dxX9cxXexX3xX2xXacxX27xX295xX23dxXcxX3xX7fxX26xX53xX23dxX3xX4xX329xX3xX1axXdxX15xX3xXa6xX58xXacxX24bxX58xX27xX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX6a3xX19xX3xX5b4xXexX18xX19xX1axX3xX5fxX2xX24bxXacxX7fxX3xX70exX23dxX710xX2fxXexX6a3xX19xX24bxX3xXexX313xX314xX19xX1axX3xX2bxX313xX314xX19xX1axX3xX73axX2xX5fxX24bxXacxXacxX73fxX3xX7xX96xX3xX8axX325xXdxX3xXb9xX5b6xX3xXexXd0xX313xX325xX4xX5d0xX26xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX96xX46xXc9xXaxX12xfff0xX6d1xX3xXexXa4xX3xX2bxX22xX9cxX3xX19xX18xXcexX3xX2bxX32exX19xX3xX19xX6xXc9xX24bxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2bxX313x11177xX4xX3xX2bxXdxX338xX9cxX3xX4xX1xX33dxX19xX1xX3xX2xX57xX3xX5xX22xX19xX3xX8axX325xXdxX3xXacxX3xX5xX22xX19xX3xXexX18xX19xX1axX24bxX3xXacxX3xX5xX22xX19xX3xX1axXdxX249xXcexX3xX8axX8bxX3xX7fxX3xX5xX22xX19xX3xX1axXdxX4e3xX3xX19xX1axX9cxXc9xX306xX19xX3xX1axXdxX15xX26xX0xX2fxXbxX12xX0xX46xXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXd0xX10xX5xX6xXexX10xX46xXaxX12xX0xX7xXexXd0xX96xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX306xX19xX3xX32bxX9cxX6xX19xXd4xX0xX2fxX7xXexXd0xX96xX19xX1axX12xX0xX9cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXaaxXexX1xX9cxXcexXc3xXaaxX6xX19xX46xXaaxX7xX6xXbxX96xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX5xXdxX306xX19xX3xXexXdxX32exXbxX3xX1axXdxX249xXcexX24bxX3xX46xX96xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX4dexXbxX24bxX3xX19xX1axX313xfac8xXdxX3xXexXdxX306xX9cxX3xX46xX6e4xX19xX1axX3xX43xX8bxX3xXcxe98fxX19xX1xX3x1465dxX46x11741xX3xXexX1xX261xe415x12cbexXaxX3xX1xXd0xX10xX208xX9xXaxX2fxXexX1xX9cxX96xX19xX1axXaaxXcexX6xXdxXaaxX46xXdxX4xX1xXaaxX8axX9cxX2fxX1axXdxX6xXaaxX17xX6xX19xX1axXaaxX46xX6xX9cxXaaxX5xXdxX10xX19xXaaxXexXdxX10xXbxXaaxX1axXdxX6xXcexXaaxX46xX96xX6xX19xX1xXaaxX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaaxX19xX1axX9cxX96xXdxXaaxXexXdxX10xX9cxXaaxX46xX9cxX19xX1axXaaxX1xX6xXaaxXexXdxX19xX1xXaaxX46xX10xXaaxXexX1xX96xX2fxX2xX18cxX57xX58xX58xX53xX26xX1xXexXcexXaxX12xX0xXdxXcexX1axX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX2fxXcexX10xX46xXdxX6xX2fxX2xX58xX27xX2fxX19xX10xX10exX7xX2fxX2xX57xX7fxX18cxX2fxX2xXa6xX58xX46xX58xX27xX57xXa6xX5fxX27xXacxXexXacxX5fxX18cxX2xX2xX5xX27xX26xX190xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axX22xX19xX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX46xXdxX8axX12xX0xX7xXexXd0xX96xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX5xXdxX306xX19xX3xXexXdxX32exXbxX3xX1axXdxX249xXcexX24bxX3xX46xX96xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX4dexXbxX24bxX3xX19xX1axX313xX9ecxXdxX3xXexXdxX306xX9cxX3xX46xX6e4xX19xX1axX3xX43xX8bxX3xXcxX9fdxX19xX1xX3xXa01xX46xXa03xX3xXexX1xX261xXa08xXa09xXaxX3xX1xXd0xX10xX208xX9xXaxX2fxXexX1xX9cxX96xX19xX1axXaaxXcexX6xXdxXaaxX46xXdxX4xX1xXaaxX8axX9cxX2fxX1axXdxX6xXaaxX17xX6xX19xX1axXaaxX46xX6xX9cxXaaxX5xXdxX10xX19xXaaxXexXdxX10xXbxXaaxX1axXdxX6xXcexXaaxX46xX96xX6xX19xX1xXaaxX19xX1axX1xXdxX10xXbxXaaxX19xX1axX9cxX96xXdxXaaxXexXdxX10xX9cxXaaxX46xX9cxX19xX1axXaaxX1xX6xXaaxXexXdxX19xX1xXaaxX46xX10xXaaxXexX1xX96xX2fxX2xX18cxX57xX58xX58xX53xX26xX1xXexXcexXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX5xXdxX306xX19xX3xXexXdxX32exXbxX3xX1axXdxX249xXcexX24bxX3xX46xX96xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX4dexXbxX24bxX3xX19xX1axX313xX9ecxXdxX3xXexXdxX306xX9cxX3xX46xX6e4xX19xX1axX3xX43xX8bxX3xXcxX9fdxX19xX1xX3xXa01xX46xXa03xX3xXexX1xX261xXa08xXa09xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxX7xXexXd0xX96xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xXcxXa4xX3xX4xX1xXdxX338xX9cxX3xX19xX1axX8bxXc9xX3xX2xX5fxX2fxX57xX24bxX3xX1axXdxX15xX3xXc3xX15xX19xX3xX5xf809xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX2bxf9bdxX3xX1axXdxX249xXcexX3xX57xX58xX3xXaaxX3xX2xX7fxX57xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexX3xXexX9cxX5b6xX3xX5xX96xX97xXdxX24bxX3xX2bxX15xX19xX1xX3xX46xX6a3xX9cxX3xX5xX22xX19xX3xXexX1xX3c2xX3xXexX313xX3xX5xXdxX306xX19xX3xXexXdxX32exXbxX3xX2bxXdxX3xX17xX9cxX514xX19xX1axX3xXexXd0xX96xX19xX1axX3xX1axX22xX19xX3xX58xX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX32bxX9cxX6xX26xX3xf3e6xXdxX338xX9cxX3xX19xX8bxXc9xX3xX2bxXc44xX3xX8axX8bxX3xX2bxX6xX19xX1axX3xXexX15xX4xX3xX2bxX30axX19xX1axX3xXexX31xX4xX1xX3xX4xX4d9xX4xX3xX2bxX32exX19xX3xXexX5fcxXcexX3xX5x10e4bxX3xXexXdxX306xX9cxX3xX46xX6e4xX19xX1axX3xX4x11babxX6xX3xX19xX1axX313xX314xXdxX3xX46xX5fcxX19xX3xX8axX8bxX3xX1xX96xX97xXexX3xX2bxX30axX19xX1axX3xX7xX249xX19xX3xX17xX9cxX6a3xXexX24bxX3xXb9xXdxX19xX1xX3xX46xX96xX6xX19xX1xX3xX4xXce1xX6xX3xX46xX96xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX4dexXbxX3xX261xX3xX43xX8bxX3xXcxX9fdxX19xX1xX26xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxX46xXdxX8axX12xX0xX2fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX1axXdxX249xXcexX3xXexXa4xX3xX2xX53xX1xX3xX4xX1xXdxX338xX9cxX3xX19xX6xXc9xXaxX3xX1xXd0xX10xX208xX9xXaxX2fxXexX1xX9cxX96xX19xX1axXaaxXcexX6xXdxXaaxX46xXdxX4xX1xXaaxX8axX9cxX2fxX1axXdxX6xXaaxX17xX6xX19xX1axXaaxX46xX6xX9cxXaaxX1axXdxX6xXcexXaaxXexX9cxXaaxX2xX53xX1xXaaxX4xX1xXdxX10xX9cxXaaxX19xX6xXc9xX2fxX2xX18cxX57xX2xXacxXacxX26xX1xXexXcexXaxX12xX0xXdxXcexX1axX3xX7xXd0xX4xX9xXaxX2fxXcexX10xX46xXdxX6xX2fxX2xX58xX27xX2fxX19xX10xX10exX7xX2fxX2xX57xX7fxX18cxX2fxX2xX27xXacxX46xX2xX2xX53xX7fxX5fxX27xX5fxXexX53xX53xX2xX57xX5xX57xXaaxXc3xXc3xXc3xX26xX190xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axX22xX19xX3xX2xX26xX27xX27xX27xX3xX2bxX2cxX19xX1axX2fxX5xX31xXexXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX46xXdxX8axX12xX0xX7xXexXd0xX96xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX1axXdxX249xXcexX3xXexXa4xX3xX2xX53xX1xX3xX4xX1xXdxX338xX9cxX3xX19xX6xXc9xXaxX3xX1xXd0xX10xX208xX9xXaxX2fxXexX1xX9cxX96xX19xX1axXaaxXcexX6xXdxXaaxX46xXdxX4xX1xXaaxX8axX9cxX2fxX1axXdxX6xXaaxX17xX6xX19xX1axXaaxX46xX6xX9cxXaaxX1axXdxX6xXcexXaaxXexX9cxXaaxX2xX53xX1xXaaxX4xX1xXdxX10xX9cxXaaxX19xX6xXc9xX2fxX2xX18cxX57xX2xXacxXacxX26xX1xXexXcexXaxX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX22xX9cxX3xX1axXdxX249xXcexX3xXexXa4xX3xX2xX53xX1xX3xX4xX1xXdxX338xX9cxX3xX19xX6xXc9xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxX7xXexXd0xX96xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX46xXaxX12xeae8x144eexXdxX3xX5xX31xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX52xX53xX3xX54xX55xX56xX3xX57xX58xX3xX1axXdxX249xXcexX3xX2xX27xX57xX3xX2bxX2cxX19xX1axX24bxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX54xX55xX56xX3xX57xX53xX3xX1axXdxX249xXcexX3xX57xX58xX3xX2bxX2cxX19xX1axX24bxX3xXexXa4xX3xX2xX53xX1xX3xX1xX30dxXcexX3xX19xX6xXc9xX3xX5b4xX2xX5fxX2fxX57xX5d0xX26xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxX46xXdxX8axX12xX0xX2fxX5xXdxX12xX0xX2fxX9cxX5xX12xX0xX46xXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd0xXaxX12xX0xX2fxX46xXdxX8axX12xX0xX2fxX46xXdxX8axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX96xX9cxXd0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX96xX3x10ba5xX55xXf7fxX26xXf7fxX56xX0xX2fxXbxX12