Đấu giá 6 lô đất ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh
Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát đấu giá quyền sử dụng đất tại 06 lô đất Dự Án Hạ Tầng Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh diện tích từ 48.60 m2 đến 172.50 m2.
4a2exf211x56a2xf408x767ax10b51xed3cx64a9xeb41xX7xa4c5x11318x5db1xf229x10652x65bdxX5xfb43xXaxeb0cxa598xe04axbf17xX3x7bc6xXdx864axX3x87a1xX3xX5x10ae1xX3xebdfxX14xXexX3x9c40xX3xXbxX1xd769xc86ax6dbfxX17xX3xb2d8xba2exX4xX3xa7d3x5417xe6f6xX3xXcx578bxX3xX31xX32xX3xXcxe3efxX2axX1xX0xafc2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6x91d9xXaxX12x4e75xX1exX2axX17xX3xXexcd29xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX31xb058xXbxX3xX52xX6xX2axX1xX3x11342xX66xXdxX3xX36xX1xX19xXexX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3x54a9xX15xX5bxd157xX2axX3xX7x8c3exX3xX52xd07axX2axX17xX3xX20xX14xXexX3xXex5dc4xXdxX3x9bafxX1bxX3xX5xX1exX3xX20xX14xXexX3xbee6x4f05xX3x8b2fxX2axX3xX31xX92xX3xXcxf25exX2axX17xX3x11341xX1xX15xX3xXex77eaxXbxX3xXexX1xdd65xX3xX2dxc652xX2axX1xX3x11770xXdxXbaxX2axX3xX13xX6xX3x11260xX1xd729xX6xX3xXex60efxX2axX1xX3xX4xc510xX3xXbexX32xX3xXcx10459xX28xX29xX2axX17xX3xX55xX6xXc8xX3xX20xf169xX2axX17xX3x1114dxX3xXexcf53xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX3xXexX92xXdxX3xXbxX1xX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xXcxX36xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX33xX3xXexXccxX2axX1xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX3xX52xXdxXbaxX2axX3xXexf8c8xX4xX1xX3xXex10bbbxX3xd2eaxddf9x596bxX1bxX95xX3xb707xbad0xX3xX20xXe9xX2axX3xX2x7994xX133xX12exdbf4xX95xX3xX132xX133xX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXaxXexX10x51adxXexe6f7xX6xX5xXdxX17xX2ax506exX3xX4xX10xX2axXexX10xXd7x85a4xXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xXcxX31x4b02x78aax5c87xX3xX2dxXa2xaaddxX3xX2dxXa2xX17fxX3xX13xdb44x11a52xX3xX180xbfecxXa2xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX55xX1exX2axX17xX3xXexX5bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX31xX66xXbxX3xX52xX6xX2axX1xX3xX6exX66xXdxX3xX36xX1xX19xXexX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX7fxX15xX5bxX82xX2axX3xX7xX86xX3xX52xX89xX2axX17xX3xX20xX14xXexX3xXexX92xXdxX3xX95xX1bxX3xX5xX1exX3xX20xX14xXexX3xX9fxXa0xX3xXa2xX2axX3xX31xX92xX3xXcxXa9xX2axX17xX3xXadxX1xX15xX3xXexXb2xXbxX3xXexX1xXb7xX3xX2dxXbaxX2axX1xX3xXbexXdxXbaxX2axX3xX13xX6xX3xXc6xX1xXc8xX6xX3xXexXccxX2axX1xX3xX4xXd1xX3xXbexX32xX3xXcxXd7xX28xX29xX2axX17xX3xX55xX6xXc8xX3xX20xXe2xX2axX17xX3xXe6xX3xXexXe9xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX3xXexX92xXdxX3xXbxX1xX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xXcxX36xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX33xX3xXexXccxX2axX1xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX3xX52xXdxXbaxX2axX3xXexX125xX4xX1xX3xXexX12axX3xX12cxX12dxX12exX1bxX95xX3xX132xX133xX3xX20xXe9xX2axX3xX2xX13axX133xX12exX13dxX95xX3xX132xX133xX3xXbexa343xXdxX3xX17xXdxX19xX3xXc6xX1xX24xXdxX3xX20xXdxXb7xX132xX3xXexX12axX3xX133xX1bxX13axX12ex8299xX95xX95xX12exX95xX95xX95xX3xX20x110a8xX2axX17xX3xX20xXe9xX2axX3x1021exX2xX13dxX12exX133xX95xX95xX12exX95xX95xX95xX3xX20xX2bfxX2axX17xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xXcxX1xX29xXdxX3xX17xXdxX6xX2axX3x11459xX19xX2axX3xX1xX2bfxX3xX7xeb6exX33xX3xX20x9c82xX2axX17xX3xXc6x7c5cxX3xXexX1xX6xX132xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX12axX3xX2axX17xX32xX5bxX3xXexX1xX1exX2axX17xX3xX2fexX19xXc8xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX169xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX3xX13xXe9xX2axX3xX1xXe9xXexX3xX2xX1bxX1xX2b6xX95xX3xXbxX1xd7b4xXexX3xX2axX17xX32xX5bxX3xX133xX133xX3xXexX1xX19xX2axX17xX3xX95xX13axX3xX2axX30axX132xX3xX133xX95xX2xX2c7xX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12x7b89xX3xX13x5deexX6xX3xX20xXdxXb7xX132xX3xX2fexX19xX2axX3xX1xX2bfxX3xX7xX306xX33xX3xX20xX30axX2axX17xX3xXc6xX30fxX3xXexX1xX6xX132xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX169xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX3xX55xX1exX2axX17xX3xXexX5bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX31xX66xXbxX3xX52xX6xX2axX1xX3xX6exX66xXdxX3xX36xX1xX19xXexX3xXbexX32xX3xXexXd7xX89xX3xX7xX24xX3xX18cxX2dxX17fxX9fxX3xX36xX1xX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xXcxX36xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX33xX3xXexXccxX2axX1xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX399xX3xX31x116e5xX2axX1xX3xXexX1x812fxX4xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX169xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX3xX2fex760axX3xXbxX1xXdxXe9xX15xX3xXc6xX125xX2axX3xX17xXdxX19xX2axX3xXexXdxXe9xXbxX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX399xX3xXcx1019bxX3xX4xX1xX451xX4xX3xX2fexX19xX2axX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXbexX32xXc8xX169xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX55xX1exX2axX17xX3xXexX5bxX3xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX31xX66xXbxX3xX52xX6xX2axX1xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX3xX6exX66xXdxX3xX36xX1xX19xXexX3xXexXd7xXa0xX4xX3xXexXdxXe9xXbxX3xXbxX1xX19xXexX3xXbxX1xXdxXe9xX15xX3xXexXd7xd43cxX3xX17xXdxX19xX3xXbexX32xX3xXexX1xX15xX3xX1xX2bfxX3xX7xX306xX3xXexX1xX6xX132xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX4x7521xX6xX3xXc6xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX32xX2axX17xX3xXexX92xXdxX3xX18cxX2dxX17fxX9fxX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX36xX1xX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xXcxX36xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX33xX3xXexXccxX2axX1xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX169xX3xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xXcxX12axX3xX2xX12cxX1xX95xX95xX3xX20xXe9xX2axX3xX2xX1bxX1xX2b6xX95xX3xX2axX17xX32xX5bxX3xX133xX133xX3xXexX1xX19xX2axX17xX3xX95xX13axX3xX2axX30axX132xX3xX133xX95xX2xX2c7xX3xd3dfxX3xXexXd7xXc8xX2axX17xX3xX17xXdxX29xX3xX1xX32xX2axX1xX3xX4xX1xX125xX2axX1xc5d2xX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX36xX1xXdx804dxX2axX3xX4xX1exX2axX17xX3xX2fexca60xX3xXc6xXe9xXexX3xX7fxX15xX535xX3xXexXd7xX535xX3xX17xXdxX19xX3xXexX49dxX3xX4xX1xX451xX4xX3xXexX92xXdxX3xX1xba58xXdxX3xXexXd7xX28xX29xX2axX17xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX18cxX2dxX17fxX9fxX3xX36xX1xX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xXcxX36xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX33xX3xXcxXccxX2axX1xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xXbexX32xXc8xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX3xX1xX2bfxXdxX169xX3xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX95xX12dxX17xXdxX29xX3xX2b6xX95xX3xXbxX1xX35fxXexX3xX2axX17xX32xX5bxX3xX133xX12cxX3xXexX1xX19xX2axX17xX3xX95xX13axX3xX2axX30axX132xX3xX133xX95xX2xX2c7xX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xXadxX125xX2axX1xX3xX132xX29xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX49dxX3xX4xX1xX451xX4xX33xX3xX4xX19xX3xX2axX1x864bxX2axX3xX4x774dxX3xX2axX1xX15xX3xX4xXa9xX15xX3xX20xXe9xX2axX3xXexX1xX6xX132xX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12x5c8dx9729xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXe9xXexX3xX161xXdxX2axX3xX5xXdxX618xX2axX3xX1xXbaxX169xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX163xX3xX18cxX2dxX17fxX9fxX3xXbxX1xX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xXcxX36xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX33xX3xXexXccxX2axX1xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX163xX3xX55xX1exX2axX17xX3xXexX5bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX31xX66xXbxX3xX52xX6xX2axX1xX3xX6exX66xXdxX3xX36xX1xX19xXexX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX13xX39cxX6xX3xX4xX1xXccxX169xX3x86bdxX621xX3xX13axX2b6xX3xX13xX28xX29xX2axX17xX3xX31xX32xX132xX3xX17fxX17xX1xXdxX33xX3xXbxX1xX28xX29xX2axX17xX3xX31xX32xX3xX31xX15xX5bxX3xXcxXb2xXbxX33xX3xXexX1xX32xX2axX1xX3xXbxX1xX621xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xX12exX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX12xX13xXdxXbaxX2axX3xXexX1xXc8xX92xXdxX169xX3xX95xX2c7xX12dxX1bxX3xX2c7xX2c7xX13dxX3xX13dxX12dxX12dxX40xX3xX95xX2c7xX12cxX3xX1bxX2xX1bxX3xX12dxX12dxX13dxX13dxX171xX3xe911xX132xX6xXdxX5xX169xX3xX0xX6xX3xX1xXd7xX10xb1fbxX9xXaxX132xX6xXdxX5xXexXc8xX169xX2fexX6xX2axX52xX6xX15xX17xXdxX6xX5xXc8xXdxXbxX1xX6xXexb0d4xX17xX132xX6xXdxX5xX12exX4xXc8xX132xXaxX12xX2fexX6xX2axX52xX6xX15xX17xXdxX6xX5xXc8xXdxXbxX1xX6xXexX8aexX17xX132xX6xXdxX5xX12exX4xXc8xX132xX0xX40xX6xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxX3xXbxX55xX10xX2axXexX10xXd7xXaxX12xX0xXdxX132xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1xX15xX132xX2fexX3xX52xX1xXdxX52xX10xX3xXdxX55xX10xX2axXexX10xXd7xXaxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXaxe43exXdxX52xXexX1xX169xX3xX1bxX133xX95xXbxX161xX171xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX169xX3xX12cxX2xX2b6xXbxX161xX171xXaxX3xX7xXd7xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX12exX2fexX6xXc8xX1xX6xXexXdxX2axX1xX12exXbexX2axX40xX2axX10xX91exX7xX40xX2xX2c7xX12cxX1bxX40xX13axX1bxX52xX2b6xX2xX1bxX13dxX95xX95xX12cxXexX2b6xX2c7xX95xX12cxX5xX12cxX163xXexX1xXc8xX2axX17xX163xX2fexX6xXc8xX163xX2xX12ex62b0xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX20xX14xXexX3xX24xX3xXbxX1xX28xX29xX2axX17xX3xX2dxX2exX4xX3xX31xX32xX33xX3xXcxX36xX3xX31xX32xX3xXcxX3cxX2axX1xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexX163xX6xX5xXdxX17xX2axX169xX3xXd7xXdxX17xX1xXexX171xXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX180xX18fxXa2xX75bxX3xX13xa439xX55xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxXc8xX52xX5bxXaxX3xX7xXexX5bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexX163xX6xX5xXdxX17xX2axX169xX3xXd7xXdxX17xX1xXexX171xXaxX12xX0xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX36xX1xX92xX132xX3xXcxX1xX32xX2axX1xX0xX40xX7xXexXd7xXc8xX2axX17xX12xX0xX40xXbxX12