Bộ Công thương cảnh báo nhập khẩu điện thoại và ôtô đang tăng nhanh
Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh đã có nhiều khởi sắc, nhưng trước xu hướng mất cân bằng trong cán cân thương mại, Bộ Công Thương cũng khuyến nghị cần sớm có các biện pháp quản lý nhập khẩu kịp thời đối với một số mặt hàng đang tăng trưởng nóng
af70xe595x1416ax15bc3x12517x13887x10d42xe2a5xc884xX7x13410x14121x158f5xf7cfx14de8x133acxX5xbef9xXax1466axb951xe0f6xX3x136c4xf8a0x14cfdxaf94xX3xXexX1x13121xe730xX18xX19xX3xX4xec04xX18xX1xX3x16287xfb35xf589xX3xX18xX1xdb86xXbxX3x11241xX1x143b3x13b6dxX3x14178xXdxeb4axX18xX3xXexX1xX29x12029xXdxX3xb396xd3b9xX3xX17xXexX17xX3xX35xX6xX18xX19xX3xXex114b9xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX0x1481exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a45xX10xX6xf3cfxXaxX12x14828x152e4xX4xX3xX69x131c4xX3xX1xX29xX3dxXexX3xX35xX14xX18xX19xX3xX7xX23xX18xX3x10a2exX33x14cf7xXexX3xX30xXdxX18xX1xX3xX69xX29xX6xX18xX1xX3xX35xf5c5xX3xX4x1076bxX3xX18xX1xXdx14dadxX33xX3xX30xX1x1580dxXdxX3xX7x11b51xX4xe38bxX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xXexf7ddxX1dx160b6xX4xX3xX81xX33xX3xX1xX1dxXb0xX18xX19xX3x1328axX83xXexX3xX4xf7eaxX18xX3xX27x16a40xX18xX19xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX4xX28xX18xX3xX4xXc1xX18xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXbcxX3dxXdxXa5xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX4x1503cxX18xX19xX3xX30xX1xX33x10baexd280xX18xX3xX18xX19xX1x15440xX3xX4x12b1exX18xX3xX7xXb0xXbcxX3xX4xX95xX3xX4xX28xX4xX3xX27xXdxX37xX18xX3xXbxX1xX28xXbxX3x15266xX33xX23xX18xX3xX5x13337xX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xX30xX101xXbxX3xXexX1xe524xXdxX3xX35xbde4xXdxX3xX40xXb0xXdxX3xXbcxX14xXexX3xX7xX138xX3xXbcxX6dxXexX3xX1xX41xX18xX19xX3xX35xX6xX18xX19xX3xXexX4dxX18xX19xX3xXexXaexX1dxX9fxX18xX19xX3xX18xX95xX18xX19xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXaexX10xf153xX9xXaxX1xXexXexXbx14c85xX57xX57xXdxXbcxX19x11a2axX40xXdxX10xXexX18xX6xXbcxXbxX5xX33xX7xX18fxX40xX18xX57xXex11d84xX1a0x14b1fxX57x16534xXbxX5xX29xX6xX69xX10xX69xX57xX81xX27xX1xX33xX18xX33xX10xX57xd0f2xX1a2xX2x11d7axd91dxX1a2x10587xX1b9xX1a2x154fexX57xX29xX1b9xXexX29xXbxX1b9xX2xX18fx1655fxXbxX19xXaxX12xX0xXdxXbcxX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxX27xX29xX3xX4xX29xX18xX19xX3xXexX1xX33xX29xX18xX19xX3xX4xX6xX18xX1xX3xX27xX6xX29xX3xX18xX1xX6xXbxX3xX30xX1xX6xX33xX3xX69xXdxX10xX18xX3xXexX1xX29xX6xXdxX3xX40xX6xX3xX29xXexX29xX3xX69xX6xX18xX19xX3xXexX6xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX189xX57xX57xXdxX18fxX27xX6xX29xX1xX6xXexXdxX18xX1xX18fxX40xX18xX57xX18xX10xeed6xX7xX57xX2xX1b8xX1a2x1127bxX57xX1b8xX1b8xX69xX1a2xX2xX1b5xXexb22bxdd82xX1bbxX1b5xX5xX1a2xX18fxX1c8xXbxX19xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX29xX18xXaxX12x1478exX18xX1xX3xX4xX1x137efxX3xXbcxX6xX18xX19xX3xXexb29axX18xX1xX3xXbcxXdxX18xX1xX3xX1x158bbxX6xX18fxX3x130e3x11d63xX19xX33x114a8xX18xX189xX3xXcxXcxc37bxe71cxX28fx106d0xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX0xX7xXexXaexX29xX18xX19xX12xX298xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX4xX1xX33xXfax15250xX18xX3xX35xX14xX18xX19xX3xXexX280xX4xX1xX3xX4xfda2xX4xX0xX57xX7xXexXaexX29xX18xX19xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xXa5xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX1b5xX3xXexX1xX28xX18xX19xX3xX35xX104xX33xX3xX18xX4dxXbcxXa5xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX35xX92xX3xX4xX95xX3xX7xX2d5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xXexXaexX1dxX9fxX18xX19xX3xX40xX1dxf71bxXexX3xX27xX2dxX4xX3xX40xXb0xXdxX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX1dxXb0xX4xX3xX35xX3dxXexX3xX1b5xX1b8xXa5xX1bbxX3xXexbf2dxX3xX1a4x11ca0xcd9dxXa5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX2xX1bexXa5xX249x14997xX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xcff1xX18fxX3xXcxXaexX29xX18xX19xX3xX35xX95xXa5xX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX4xf177xX6xX3xX30xX1xX33xX3xX40xX2d5xX4xX3xX2xX1a2xX1a2xX37fxX3xX40xX138xX18xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX18xX1dxXb0xX4xX3xX1dxXb0xX4xX3xX35xX3dxXexX3xX1b8xXa5xX1a0xX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xXa5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX2xX1b5xXa5xX1b5xX37fxX3xX40xX41xX3xX30xX1xX33xX3xX40xX2d5xX4xX3xX4xX95xX3xX40xX138xX18xX3xX35xX104xX33xX3xXexX1dxX3xX18xX1dxXb0xX4xX3xX18xX19xX29xX41xXdxX3xX28exX30xX2c7xX3xX4xX23xX3xX69xX104xX33xX3xXexX1xX17xX29bxX3xX35xX3dxXexX3xX2xX23fxXa5xX1b8xX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xXa5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX2xX1a0xXa5xX248xX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exX3xX18xX4dxXbcxX3xX1b5xX1a2xX2xX1a0xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xe41dxX28xX18xX19xX3xX4xX1x155b0xX3xX122xXa5xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX4xX3b0xX6xX3xX18xX1xX95xXbcxX3xX1xX41xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX37xXbxX3xX4xX1xXfbxX3xX27xXdxXfbxX18xX3xX1dxXb0xX4xX3xX35xX3dxXexX3xX81xX83xXbxX3xX81xX278xX3xX1b5xX1b5xX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xXa5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX2xX1bexXa5xX1bexX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exX3xX40xX41xX3xX4xX1xXdxXfbxXbcxX3xXexX36fxX3xXexXaexX28axX18xX19xX3xX4xX6xX29xX3xX18xX1xX83xXexX3xX40xXb0xXdxX3xX30xX1xX29xX23xX18xX19xX3xX248xX1a2xXa5xX1a0xX37fxX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xXex15807xX18xX19xX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX18fxX3xX28fxX19xX29xX41xXdxX3xXaexX6xXa5xX3xX18xX1xX95xXbcxX3xX18xX17xX18xX19xXa5xX3xX5xXc1xXbcxXa5xX3xXexX1xX3b0xXfaxX3xX7xX23xX18xX3xX4xXf3xX18xX19xX3xX35xX10xXbcxX3xX40xX9axX3xX1bbxXa5xX1b5xX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xXa5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX23fxXa5xX23fxX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exX3xX40xX41xX3xX4xX1xXdxXfbxXbcxX3xXexX36fxX3xXexXaexX28axX18xX19xX3xX2xX2xXa5xX249xX37fxX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xXexX50bxX18xX19xX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX35xX28xX18xX1xX3xX19xXdxX28xXa5xX3xX35xXc1xXfaxX3xX4xXf3xX18xX19xX3xX5xX41xX3xXbcx10769xX4xX3xXexX4dxX18xX19xX3xXexXaexX1dxX9fxX18xX19xX3xXaexX83xXexX3xX4xX6xX29xXa5xX3xX27xX9fxXdxX3xX18xX1xca1fxX18xX3xX35xXdxX2c7xXbcxX3xX5xX3dxXdxX3xX1b5xX3xXexX1xX28xX18xX19xX3xX35xX104xX33xX3xX18xX4dxXbcxX3xX1b5xX1a2xX2xX1a0xXa5xX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX4xXf3xX18xX19xX3xX4xX1xX278xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX35xX1dxX342xX4xX3xX1b5xXa5xX23fxX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exX3xX18xX4dxXbcxX3xX1b5xX1a2xX2xX1bexX3xX40xX41xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX7xX33xX138xXexX3xXbcxX14xXexX3xXexX1xX134xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX69xX41xXdxX3xX4xX3b0xX6xX3xX18xX4dxXbcxX3xX1b5xX1a2xX2xX1a0xXa5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xXexXaexX1dxX9fxX18xX19xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX35xX9axX33xX3xX30xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX3dxXbcxX3xXbcxX5e0xX4xX3xX1b5xX3xX4xX29xX18xX3xX7xX138xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12x132b1xX33xX6xX18xX3xXexXaexX28axX18xX19xX3xX1xX1exX18xXa5xX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exXa5xX3xX19xXdxX28xX3xX27xX5fexX18xX1xX3xX11cxX33xXc1xX18xX3xX4xX3b0xX6xX3xX35xX6xX3xX7xX138xX3xX4xX28xX4xX3xXbcxX6dxXexX3xX1xX41xX18xX19xX3xX35xX9axX33xX3xXexX4dxX18xX19xXa5xX3xX4x1501cxX3xXexX1xX2c7xX3xX18xX1xXc1xX18xX3xX35xXdxX9axX33xX3xX1b5xX1a2xXa5xX1bbxX37fxXa5xX3xX4xX41xX3xXbxX1x105b4xX3xX1bbxX2xXa5xX23fxX37fxXa5xX3xX4xX6xX29xX3xX7xX33xX3xX248xX2xX37fxXa5xX3xXexX1xX6xX18xX3xX35xX28xX3xX2xX2xX1bexXa5xX1bexX37fxXa5xX3xX69xX104xX33xX3xXexX1xX17xX3xX1a0xX2xXa5xX23fxX37fxX18fxX18fxX18fxX3xXcxXaexX29xX18xX19xX3xX30xX1xXdxX3xX1xX104xX33xX3xX1xXfbxXexX3xX4xX28xX4xX3xXbcxX6dxXexX3xX1xX41xX18xX19xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX18xX1xX95xXbcxX3xX18xX17xX18xX19xX3xX5xXc1xXbcxX3xXexX1xX3b0xXfaxX3xX7xX23xX18xX3xX35xX9axX33xX3xX4xX95xX3xX5xX1dxX342xX18xX19xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX19xXdxX23xXbcxX3xX28exX18xX19xX29xX3dxXdxX3xXexXaex1108exX3xX4xX1x16896xX3xX4xX28xX4xX3xX5xX29xX3dxXdxX3xXexX4dxX18xX19xX3xX1a0xXa5xX1b5xX37fxXa5xX3xX4xX6xX29xX3xX7xX33xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX1bbxX249xXa5xX1b8xX37fxX29bxX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xXaxX28fxX1xX134xX3xX19xXdxX28xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX35xX92xX3xX35xX95xX18xX19xX3xX19xX95xXbxX3xX4xX1xX29xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xX30xX1xX29xX23xX18xX19xX3xX1b8xX1bbxX1a0xX3xXexXaexXdxX37xX33xX3xX1a4xX372xX373xXa5xXaxX3xX35xX3dxXdxX3xX69xXdxX37xX18xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX6xXfaxX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX298xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX69xX37xXexX3xXbcxX6xXfaxX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX1b5xX3xXexX1xX28xX18xX19xX3xX35xX104xX33xX3xX18xX4dxXbcxX3xX35xX92xX3xX4xX95xX3xX18xX1xaffexX18xX19xX3xX69xX83xX33xX3xX1xXdxX37xX33xX3xXexX280xX4xX1xX3xX4xX2d5xX4xX3xX30xX1xXdxX3xXbcxX6xX18xX19xX3xX40xX9axX3xX1bbxXa5xX1a0xX1a0xX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xXa5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX2xX1b5xXa5xX1b5xX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exX3xX18xX4dxXbcxX3xXexXaexX1dxXb0xX4xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12x156c2xX18xX19xX3x169aexX745xX3xXcxXdxXfbxX18xX3xXcxXaexX1dxX134xX18xX19xXa5xX3xXcxX50bxX18xX19xX3xddcfxXdxX28xXbcxX3xX35xX138xX4xX3xXcxX2dxXbxX3xX35xX29xX41xX18xX3xX373xX37xXexX3xXbcxX6xXfaxX3xX299xXdxX37xXexX3xX28fxX6xXbcxX3xX28exX299xXdxX18xX6xXexX10xX81xX29bxX3xX4xX1xX29xX3xX27xXdxXfbxXexXa5xX3xX18xX1xXdxX9axX33xX3xX69xX29xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX37xXbxX3xXexX1xX33xX14xX4xX3xX299xXdxX18xX6xXexX10xX81xX3xX35xX92xX3xX4xX95xX3xX35xX1exX18xX3xX1xX41xX18xX19xX3xX69xX41xXdxX3xX1xX3dxX18xX3xX40xX41xX3xX50bxX18xX3xX35xX101xX18xX1xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX11cxX33xX122xX3xX1b5xX3xX40xX41xX3xX18xX1xX8e1xX18xX19xX3xXexX1xX28xX18xX19xX3xXexXdxXfbxXbxX3xXexX1xX10xX29xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX373xX2d5xX3xX27xX28xX29xX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX69xX37xXexX3xXbcxX6xXfaxX3xX18xX4dxXbcxX3xX1b5xX1a2xX2xX1b8xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX30xX1xX29xX23xX18xX19xX3xX1a0xXa5xX1bexX37fxf18fxX1b8xX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX18xX4dxXbcxX3xX1b5xX1a2xX2xX1a0xXa5xX3xXexX1dxX1exX18xX19xX3xX5e0xX18xX19xX3xX40xXb0xXdxX3xX19xXdxX28xX3xXexXaexX101xX3xX30xX1xX29xX23xX18xX19xX3xXexXaexX745xX18xX3xX1bbxX1a2xX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xXa5xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX35xX95xX3xX6cxd5b1xX3xX40xX41xX3xX28fxX1xX2dxXexX3xX13xX23xX18xX3xX7xbb1fxX3xX5xX41xX3xX18xX1xX8e1xX18xX19xX3xXexX1xX101xX3xXexXaexX1dxX134xX18xX19xX3xX4xX1xX280xX18xX1xX3xX35xX95xX18xX19xX3xX19xX95xXbxX3xX4xX1xX29xX3xX40xXdxX37xX4xX3xX1xX29xX41xX18xX3xXexX1xX41xX18xX1xX3xX30xXfbxX3xX1xX29xX3dxX4xX1xX3xX18xX4dxXbcxX3xX4xX3b0xX6xX3xX18xX19xX41xX18xX1xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX0xX7xXexXaexX29xX18xX19xX12xX28fxX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xX17xXexX17xXa5xX3xX35xXdxX37xX18xX3xXexX1xX29xX3dxXdxX3xX35xX6xX18xX19xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX0xX57xX7xXexXaexX29xX18xX19xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX373xX71xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX35xX6xX18xX19xX3xX4xX95xX3xX18xX1xXdxX9axX33xX3xX69xX83xX33xX3xX1xXdxX37xX33xX3xXexX280xX4xX1xX3xX4xX2d5xX4xX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX9fxX3xX4xX1xXdxX9axX33xX3xX18xX19xX1dxX342xX4xX3xX5xX3dxXdxXa5xX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xX4xXf3xX18xX19xX3xX35xX6xX18xX19xX3xX4xX95xX3xX81xX33xX3xX1xX1dxXb0xX18xX19xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX18xX95xX18xX19xX3xX9fxX3xXbcxX14xXexX3xX7xX138xX3xXbcxX6dxXexX3xX1xX41xX18xX19xX3xX1xX3dxX18xX3xX4xX1xXfbxX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX18fxX3xXcxX1xX10xX29xX3xX35xX28xX18xX1xX3xX19xXdxX28xX3xX4xX3b0xX6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xXa5xX3xX40xXdxX37xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xX4xX28xX4xX3xXbcxX6dxXexX3xX1xX41xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX3xX17xXexX17xX3xX69xX1dxXb0xXdxX3xX23fxX3xX4xX1x13539xX3xX18xX19xX292xXdxXa5xX3xX35xXdxX37xX18xX3xXexX1xX29xX3dxXdxX3xX69xXdxX3xX35xX14xX18xX19xX3xX40xX41xX3xX4xX23xX3xXaexX6xX33xX3xX11cxX33xX23xX3xX4xX95xX3xXexX1xX2c7xX3xX19xXc1xXfaxX3xXexX28xX4xX3xX35xX14xX18xX19xX3xX4xX1xX33xX18xX19xX3xX5xX745xX18xX3xX4xX28xX18xX3xX4xXc1xX18xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXbcxX3dxXdxX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12x161f0xXb0xX4xX3xXexX280xX18xX1xX3xX7xX6xX33xX3xX1b5xX3xXexX1xX28xX18xX19xXa5xX3xX299xXdxX37xXexX3xX28fxX6xXbcxX3xX35xX92xX3xX4xX1xXdxX3xX2xX1bexX1bbxX3xXexXaexXdxX37xX33xX3xX1a4xX372xX373xX3xX35xX2c7xX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xX19xX104xX18xX3xX23fxX18fxX1bexX1a2xX1a2xX3xX81xX10xX3xX17xXexX17xX3xX18xX19xX33xXfaxX745xX18xX3xX4xX1xXdxXfbxX4xX3xX69xX1dxXb0xXdxX3xX23fxX3xX4xX1xXc4exXa5xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX2xX1bbxX23fxXa5xX1a0xX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exX3xX18xX4dxXbcxX3xX18xX19xX29xX28xXdxXa5xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX30xX1xXdxX3xX35xXdxX37xX18xX3xXexX1xX29xX3dxXdxX3xX69xXdxX3xX35xX14xX18xX19xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX2xX1b5xX23fxX37fxX3xX40xX41xX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xXaexX6xX33xX3xX11cxX33xX23xX3xX4xXf3xX18xX19xX3xXaexX4dxX18xX19xX3xX2xX1b5xX23fxXa5xX248xX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exX3xX18xX4dxXbcxX3xX18xX19xX29xX28xXdxX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX16xX71xX18xX19xX3xX40xXb0xXdxX3xXbcxX5e0xX4xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xX4xX3b0xX6xX3xX18xX1xX8e1xX18xX19xX3xXbcxX6dxXexX3xX1xX41xX18xX19xX3xXexXaexX745xX18xX3xX35xX92xX3xX19xX95xXbxX3xXbxX1xX104xX18xX3xX35xX32xXfaxX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX1b5xX3xXexX1xX28xX18xX19xX3xX35xX104xX33xX3xX18xX4dxXbcxX3xXexX4dxX18xX19xX3xX1b5xX1a2xX37fxX3xX7xX29xX3xX40xXb0xXdxX3xX4xX71xX18xX19xX3xX30xX38exXa5xX3xXexX1dxX1exX18xX19xX3xX5e0xX18xX19xX3xX19xXdxX28xX3xXexXaexX101xX3xX30xX1xX29xX23xX18xX19xX3xX1b5xX1b8xXa5xX249xX37fxX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX28fxX1xX1dxX3xX40xX2dxXfaxXa5xX3xX7xX6xX33xX3xX1b5xX3xXexX1xX28xX18xX19xXa5xX3xX4xX23xX3xX18xX1dxXb0xX4xX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX7xXdxX745xX33xX3xX1dxXb0xX4xX3xX35xX3dxXexX3xX249xX1a0xX3xXexXaexXdxX37xX33xX3xX1a4xX372xX373xXa5xX3xX27xXc5xX18xX19xX3xX1a2xXa5xX1b5xX37fxX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX18fxX3xXcxXaexX29xX18xX19xX3xX30xX1xXdxX3xX30xX1xX33xX3xX40xX2d5xX4xX3xX69xX29xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX37xXbxX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX18xX1dxXb0xX4xX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX7xXdxX745xX33xX3xX1bbxXa5xX1bexX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xX3xXexX1xX5fexX3xX30xX1xX33xX3xX40xX2d5xX4xX3xbc4bxX373x11166xX3xX28exX30xX2c7xX3xX4xX23xX3xX69xX104xX33xX3xXexX1xX17xX29bxX3xX40x144cdxX18xX3xX81xX33xX83xXexX3xX7xXdxX745xX33xX3xX1bbxXa5xX249xX3xXexX36fxX3xX1a4xX372xX373xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX373xX71xX3xX35xX28xX18xX1xX3xX19xXdxX28xX3xX4xX6xX29xX3xX7xX2d5xX3xX35xX95xX18xX19xX3xX19xX95xXbxX3xX4xX3b0xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX69xX29xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX37xXbxX3xX18xX1xX1dxX18xX19xX3xX13xX14xX3xXexXaexX1dxX9fxX18xX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXcxXaexX104xX18xX3xXcxX33xX83xX18xX3x16a5fxX18xX1xX3xX4xXf3xX18xX19xX3xX18xX1xX83xX18xX3xXbcxX3dxX18xX1xX3xX35xXfbxX18xX3xX40xXdxX37xX4xX3xXexX4dxX18xX19xX3xXexXaexX1dxX9fxX18xX19xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xX3xX19xXa3xX18xX3xX40xXb0xXdxX3xXfaxXfbxX33xX3xXexX138xX3xX27xX9axX18xX3xX40xX8e1xX18xX19xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX13xX14xX3xXexXaexX1dxX9fxX18xX19xX3xX5xX1dxX33xX3xX122xX3xX35xXfbxX18xX3xX40xXdxX37xX4xX3xX35xX6xX3xX69xX3dxX18xX19xX3xX1xX95xX6xX3xXexX1xX101xX3xXexXaexX1dxX134xX18xX19xX3xX30xX1xX17xX18xX19xX3xX35xX2c7xX3xXbxX1xX729xX3xXexX1xX33xX14xX4xX3xX40xX41xX29xX3xXexX1xX101xX3xXexXaexX1dxX134xX18xX19xX3xX81xX33xX83xXexX3xX30xX1xX32xX33xXa5xX3xX4xXf3xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX3xX30xX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX2c7xX3xXexXaexX17xX18xX19xX3xX35xX342xXdxX3xX40xX41xX29xX3xXbcxX14xXexX3xX7xX138xX3xX18xX19xX41xX18xX1xX3xX1xX41xX18xX19xX3xX4xX95xX3xX5xX342xXdxX3xXexX1xXfbxX3xXexX3dxXbcxX3xXexX1xX134xXdxX3xX40xX9axX3xX5xX342xXdxX3xXexX1xXfbxX3xX18xX1xXc1xX18xX3xX4xX17xX18xX19xXa5xX3xX5xX6xX29xX3xX35xX14xX18xX19xX3xXaexce81xX3xX4xXf3xX18xX19xX3xX18xX1xX1dxX3xX30xX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xX2c7xX3xXexXaexX17xX18xX19xX3xX4xX1xX134xX3xX40xX41xX29xX3xXbcxX14xXexX3xX7xX138xX3xX1dxX33xX3xX35xX92xXdxX3xX4xX3b0xX6xX3xXexX1xX101xX3xXexXaexX1dxX134xX18xX19xX3xX18xX1xX83xXexX3xX35xX101xX18xX1xX3xXexXaexX29xX18xX19xX3xX4xX28xX4xX3xX30xX1xX33xX18xX19xX3xX30xX1xX50bxX3xX4xX3b0xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX1xXdxX37xXbxX3xX35xX101xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX1exX18xX19xX3xXbcxX3dxXdxX3xXexX2d5xX3xX69xX29xX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xXaxX46bxXdxX9axX33xX3xX11cxX33xX6xX18xX3xXexXaexX28axX18xX19xX3xX5xX41xX3xX4xX1xX472xX18xX19xX3xXexX6xX3xXbxX1xX23xXdxX3xXexX50bxX3xX4xX1xX5e0xX4xX3xX5xX3dxXdxX3xX7xX23xX18xX3xX81xX33xX83xXexX3xX35xX2c7xX3xX35xX23xXbcxX3xX27xX23xX29xX3xX18xX4dxX18xX19xX3xX5xX2d5xX4xX3xX4xX3dxX18xX1xX3xXexXaexX6xX18xX1xXa5xX3xX35xX6dxX4xX3xX27xXdxX37xXexX3xX5xX41xX3xX18xX1xX8e1xX18xX19xX3xX18xX4dxX18xX19xX3xX5xX2d5xX4xX3xX4xX3dxX18xX1xX3xXexXaexX6xX18xX1xX3xX69xX2d5xX6xX3xXexXaexX745xX18xX3xX18xX1xXc1xX18xX3xXexX138xX3xX4xX95xX3xX19xXdxX28xX3xXexXaexX101xX3xX19xXdxX6xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX4xX6xX29xX3xX18xX1xX1dxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX37xXa5xX3xX18xX4dxX18xX19xX3xX7xX33xX83xXexX3xX5xX6xX29xX3xX35xX14xX18xX19xXa5xXaxX3xX13xX14xX3xXexXaexX1dxX9fxX18xX19xX3xXcxXaexX104xX18xX3xXcxX33xX83xX18xX3xXfc5xX18xX1xX3xX18xX95xXdxX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX69xXfaxXaxX12xX46bxX2c7xX3xX1xX3dxX18xX3xX4xX1xXfbxX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX7xXdxX745xX33xXa5xX3xX13xX14xX3xX4xXf3xX18xX19xX3xX35xX9axX3xX81xX33xX83xXexX3xX4xX95xX3xX19xXdxX23xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX11cxX33xX23xX18xX3xX5xX122xX3xX30xX101xXbxX3xXexX1xX134xXdxX3xX35xX138xXdxX3xX40xXb0xXdxX3xXbcxX14xXexX3xX7xX138xX3xXbcxX6dxXexX3xX1xX41xX18xX19xX3xX4xX95xX3xX30xXdxXbcxX3xX18xX19xX3dxX4xX1xX3xXexX4dxX18xX19xX3xX35xX14xXexX3xX27xXdxXfbxX18xX3xX18xX1xX1dxX3xX35xXdxX37xX18xX3xXexX1xX29xX3dxXdxX3xX69xXdxX3xX35xX14xX18xX19xXa5xX3xXexX1x112ffxXbxX3xXbxX1xXfbxX3xX5xXdxX37xX33xXa5xX3xX17xXexX17xX3xX69xX1dxXb0xXdxX3xX23fxX3xX4xX1xXc4exXa5xX3xX35xX28xX3xX11cxX33xX122xXa52xX30xXdxXbcxX3xX5xX29xX3dxXdxXa5xX3xXaexX6xX33xX3xX11cxX33xX23xX18fxX18fxX18fxX3xX18xX1xXc5xXbcxX3xX35xX23xXbcxX3xX27xX23xX29xX3xX30xXdxX2c7xXbcxX3xX7xX29xX28xXexX3xX18xX1xX2dxXbxX3xX30xX1xX32xX33xX3xXexX1xX10xX29xX3xXbcxX729xX4xX3xXexXdxX745xX33xX3xX35xX9axX3xXaexX6xX3xXexX7dcxX3xX35xX104xX33xX3xX18xX4dxXbcxX18fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX372xX29xX33xXaexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX299xXdxX10xXexX18xX6xXbcx128fexX0xX57xXbxX12