Thăm hỏi, động viên các gia đình Hà Tĩnh có người bị nạn do thiên tai ở Thừa Thiên - Huế
(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi xác định được danh tính 3 người bị nạn do thiên tai lúc đang lao động ở Huế, lãnh đạo huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể đã xuống động viên, thăm hỏi gia đình.
276fx5eb2x3df3x536dx5bc2x8505x99a7x789fx37e1xX7xadeaxa328xbc8dx4fdex51b2x73e4xX5x4294xXax8bc1xXcxX1xa28exb325xX3xX1x83abxXdxb340xX3xb97axc727x614bxb303xX3x411exXdxa059xX1fxX3xX4x9af3xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dx636cxX1fxX1xX3x8a2cx600fxX3xXcx40e9xX1fxX1xX3xX4x66e0xX3xX1fxX20x7a8fx497cxXdxX3x8e7dxc5a1xX3xX1fxb07exX1fxX3xa943x7072xX3xXexX1xXdxX24xX1fxX3xXexX6xXdxX3xbe66xX3xXcxX1x4aa5xX6xX3xXcxX1xXdxX24xX1fxX3x4c4bxX3xX34x4dd8xc1f0xX0x5c36xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6xX4cxXaxX12x42f7xX20xX6x3c98xX3xX7xX6xX69xX3x4ed5xX1xXdxX3xc4e6xX28xX4xX3xX1dxX46xX1fxX1xX3xX1dxX41xaab7xX4xX3xX4cxX6xX1fxX1xX3xXexcc92xX1fxX1xX3xc367xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX4cxX4dxX3xXexX1xXdxX24xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX5xad2cxX4xX3xX1dxX6xX1fxX20xX3xX5xX6xX4dxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX59xX3xX34xX69xX6axX1bxX3xX5x31d6xX1fxX1xX3xX1dxX49xX4dxX3xX1xX69xX84xaa50xX1fxX3x3890xX1exX4xX3xX34xX35xX3xa05dxX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1x9562xX3xX4xcbd0xX1fxX20xX3xX1dxX49xXdxX3xX4cxXdxXe7xX1fxX3xX4xX28xX4xX3xX4x551exX3x8288xX69xX6xX1fxX1bxX3xX1dxX4dxX35xX1fxX3xXexX1x4593xX3xX1dxXdcxX3xX8exX69xcd4exX1fxX20xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX1bxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1x5fa4xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb77cxX4dxX4cxX84xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx94e7xX10xX1fxXexX10x79daxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxbba7xXdxX4cxXexX1x8371xX3x60e5xX2xa79bxXbxX8ex7cadxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX17bxX3xc4e2xX2xa813xXbxX8exX182xXaxX3xX7xX16cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX6cxX6cxXdxX144xX45xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX144xX22xX1fxX6cxX1fxX10xX176xX7xX6cxbcf6xX18exX18cxX2xX6cx3ac3xX18cxX4cxXa6xX2xX18exXa6xX2xX2xX18exXexXa6xX18cxX18cxX2xX18exX5xX18exX144x8113xXbxX20x2c6cxX16cxX9xX17fxX18exX18cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX4cxX4dxX3xXexX1xXdxX24xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX59xX3xXcxX1xX5dxX6xX3xXcxX1xXdxX24xX1fxX3xX66xX3xX34xX69xX6axXaxX3xX176xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX17dxX2xX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX18cxX2xX18exXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxX4dxX1fxXaxX12x465cxX49xXdxX3xX4cxXdxXe7xX1fxX3xX5xXdcxX1fxX1xX3xX1dxX49xX4dxX3xX1xX69xX84xXe7xX1fxX3xXeaxX1exX4xX3xX34xX35xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX1bxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX6xX1fxX1xX3xXcxX16cxX41xX10exX1fxX20xX3x5832xX15xX1fxX3xX81xX144xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX4dxX4cxX84xXaxX12xX269xX4dxX35xX1fxX3xX4cxX4dxX3x603exX1xX3dxX3xX167xX1x7bd9xX3xXexX46xX4xX1xX3x2a4fxX154xX81x4fbdxX3xX1xX69xX84xXe7xX1fxX3xXeaxX1exX4xX3xX34xX35xX3xX81xX20xX69xX84x84f2xX1fxX3xX2b0xXdxXe7xXexX3xX167xX41xX42xX1fxX20xX3xX4cx4582xX1fxX3xX1dx5e66xX69xX3xX1dxXdcxX3xX1dxX6axX1fxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX1fxX1x4d6dxX1fxX20xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX5xX35xX17bxX3xXeaxX24xX3xX2b0xX15xX1fxX3x7deaxX144xX3xXf1xX352xX81xX3xX2xX1b9xc90exX17dxXf9xX1bxX3xXcxX16cxX41xX10exX1fxX20xX3xX2b0xX15xX1fxX3xX81xX144xX3xXf1xX352xX81xX3xX2xX1b9xX35bxX18cxXf9xX3xX22xX35xX3xXeaxX24xX3xX2b0xX15xX1fxX3xX34xX144xX3xXf1xX352xX81xX3xX2xX1b9xX35bxXa6xXf9xX1bxX3xX4xXfcxX1fxX20xX3xX59xX3xXexX1x6ee7xX1fxX3x3c44xX69x9785xX1fxX3xXcxX39exX84xX1bxX3xX8exXdcxX3xX34xX1exX3xX269xX1exX1bxX3xX1xX69xX84xXe7xX1fxX3xXeaxX1exX4xX3xX34xX35xX144xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX4dxX4cxX84xXaxX12xX269xX39exX84xX3xX1dx2c06xX69xX3xX5xX35xX3xX1fxX1xX336xX1fxX20xX3xX4xX399xX1fxX20xX3xX1fxX1xX39exX1fxX3xX1dxX6xX1fxX20xX3xX5xX35xX16xX3xX22xXdxXe7xX4xX3xXexX49xXdxX3xX4xX399xX1fxX20xX3xXexX16cxX41xX42xX1fxX20xX3xXexX1xX2d9xX84xX3xX1dxXdxXe7xX1fxX3xX59xX3xXexb284xX1fxX1xX3xXcxX1xX5dxX6xX3xXcxX1xXdxX24xX1fxX3xX66xX3xX34xX69xX6axX144xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX4dxX4cxX84xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX1fxXexX10xX16cxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX4cxXexX1xX17bxX3xX17dxX2xX17fxXbxX8exX182xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX17bxX3xX18cxX2xX18exXbxX8exX182xXaxX3xX7xX16cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX6cxX6cxXdxX144xX45xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX144xX22xX1fxX6cxX1fxX10xX176xX7xX6cxX1b4xX18exX18cxX2xX6cxX1b9xX18cxX4cxXa6xX2xX18exXa6xX1b4xX1b4xX35bxXexX17dxXa6xX18exX18cxX17dxX5xX18exX144xX1ccxXbxX20xX1cfxX16cxX9xX35bxX18cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX4cxX4dxX3xXexX1xXdxX24xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX59xX3xXcxX1xX5dxX6xX3xXcxX1xXdxX24xX1fxX3xX66xX3xX34xX69xX6axXaxX3xX176xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX17dxX2xX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX18cxX2xX18exXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxX4dxX1fxXaxX12xX144xX144xX144xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX6xX1fxX1xX3xXeaxX24xX3xX2b0xX15xX1fxX3xX352xX144xX144xX144xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX4dxX4cxX84xXaxX12xX167xX28xX4xX3xXexX1xX35xX1fxX1xX3xX22xXdxX24xX1fxX3xXexX16cxX4dxX1fxX20xX3xX1dxX4dxX35xX1fxX3xX1dxXdcxX3xX39exX1fxX3xX4xX309xX1fxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX22xX41xX99xXexX3xX110xX69xX6xX3xX1fx8df4xXdxX3xX1dxX6xX69xX1bxX3xX20xXdxX336xX3xX20xX30xX1fxX3xX7x8d75xX4xX3xX8axX1xX19xX10xX144xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX4dxX4cxX84xXaxX12xXeaxXdcxX1fxX1xX3xX1dxX49xX4dxX3xX1xX69xX84xXe7xX1fxX3xXeaxX1exX4xX3xX34xX35xX3xX4x3b35xX1fxX20xX3xX84xX24xX69xX3xX4xX309xX69xX3xX4xX1xXa2xX1fxX1xX3xX110xX69xX84xX3d7xX1fxX3xX1dxX46xX6xX3xXbxX1xX41xX10exX1fxX20xX1bxX3xX4xX28xX4xX3xXex6377xX3xX4xX1xX5efxX4xX3xX1dxX4dxX35xX1fxX3xXexX1xX11dxX3xX4xX3dxX3xX16x6daaxXexX3xXexX1xX41xX42xX1fxX20xX3xX8exX69xX84xX24xX1fxX3xXexX49xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX1dxX11dxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7976xX1bxX3xX20xXdxXc3xXbxX3xX1dxb11axX3xX4xX28xX4xX3xXbxX1xX309xX1fxX3xX22xXdxXe7xX4xX3xX4xX309xX1fxX3xXexX1xXdxX6axXexX144xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX4dxX4cxX84xXaxX12xXcxX16cxX41xb9afxX4xX3xX16x993fxXexX1bxX3xX2e0xX154xX81xX2e3xX3xX1xX69xX84xXe7xX1fxX3xXeaxX1exX4xX3xX34xX35xX3xX22xX35xX3xX34xX1exXdxX3xX167xX1xX336xX3xXexX1x853bxXbxX3xX1xX69xX84xXe7xX1fxX3xX1dxXdcxX3xXexX16cxXa2xX4xX1xX3xX8axXdxX1fxX1xX3xXbxX1xXa2xX3xX1xX5dexX3xXexX16cxX99xX3xX18cxX3xXexX16cxXdxXe7xX69xX3xX1dx857exX1fxX20xX6cxX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX144xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX4dxX4cxX84xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX167xX10xX1fxXexX10xX16cxXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX176xXdxX4cxXexX1xX17bxX3xX17dxX2xX17fxXbxX8exX182xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX17bxX3xX18cxX2xX18exXbxX8exX182xXaxX3xX7xX16cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX6cxX6cxXdxX144xX45xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX144xX22xX1fxX6cxX1fxX10xX176xX7xX6cxX1b4xX18exX18cxX2xX6cxX1b9xX18cxX4cxXa6xX2xX18exXa6xXa6xXa6xX17dxXexX1b4xXa6xX35bxX1b9xX2xX5xX18exX144xX1ccxXbxX20xX1cfxX16cxX9xX17dxX18cxXa6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX4cxX4dxX3xXexX1xXdxX24xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX59xX3xXcxX1xX5dxX6xX3xXcxX1xXdxX24xX1fxX3xX66xX3xX34xX69xX6axXaxX3xX176xXdxX4cxXexX1xX9xXaxX17dxX2xX17fxXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX18cxX2xX18exXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX167xX6xXbxXexXdxX4dxX1fxXaxX12xX144xX144xX144xX3xX22xX35xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX6xX1fxX1xX3xXeaxX24xX3xX2b0xX15xX1fxX3xX34xX144xX0xX6cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX4dxX4cxX84xXaxX12xXeaxXdxX24xX1fxX3xX110xX69xX6xX1fxX3xX1dxX6axX1fxX3xX22x75b3xX3xXexX6xXdxX3xX1fxX49xX1fxX3xX4cxX4dxX3xX16xX41xX6xX3xX5xX623xX1bxX3xX399xX1fxX20xX3xXcxX16cxX41xX10exX1fxX20xX3xX154xX28xX3xc3c2xX1xX6xX1fxX1xX3xX66xX3xX167xX1xX2d9xX3xXexX46xX4xX1xX3xX2e0xX154xX81xX2e3xX3xX8exXdcxX3xX34xX1exX3xX269xX1exX3xX4xX1xX4dxX3xX45xXdxX6axXexX3xXexX1xX24xX16xX17bxX3x68f0xX81xX20xX4dxX35xXdxX3xXa6xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX1bxX3xX4xX1xXc3xX1fxX20xX3xXexX399xXdxX3xX45xXdxX6axXexX3xXexXdxX1fxX3xX4xX3dxX3xX2xX18exX3xX5xX6xX4dxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX4xX2d9xX6xX3xX1dxX46xX6xX3xXbxX1xX41xX10exX1fxX20xX3xX1dxX6xX1fxX20xX3xX5xX35xX16xX3xX22xXdxXe7xX4xX3xXexX49xXdxX3xX4xX399xX1fxX20xX3xXexX16cxX30xX1fxX1xX3xXexX1xX2d9xX84xX3xX1dxXdxXe7xX1fxX3xX45xX46xX3xX7xX49xXexX3xX5xX59xX3xX1dxXdcxX3xX5xXdxX24xX1fxX3xX5xX49xX4xX3xX1dxX41xX99xX4xX144xX3xX269xX46xX6xX3xXbxX1xX41xX10exX1fxX20xX3xXexX1xX41xX42xX1fxX20xX3xX8exX69xX84xX24xX1fxX3xX5xXdxX24xX1fxX3xX5xX49xX4xX1bxX3xXexX30xX16xX3xX1xXdxX11dxX69xX3xXexX1xX24xX16xX3xX4xX3dxX3xX45xX6xX4dxX3xX1fxX1xXdxX24xX69xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xXexX1xX41xX10exX1fxX20xX144xX3xX81xX20xX4dxX35xXdxX3xX16cxX6xX1bxX3xX1dxX11dxX3xX20xXdxXc3xXbxX3xX1dxX6abxX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX1fxX1xX336xX1fxX20xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX1bxX3xX4xX1xXc3xX1fxX20xX3xXexX399xXdxX3xX4xb4b6xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xXexX1xX41xX42xX1fxX20xX3xX8exX69xX84xX24xX1fxX3xX1dxX6axX1fxX3xX1fxX1xX35xX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX1bxX3xXexX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX22xX35xX3xX4xX6e1xXexX3xX4xXa15xX3xX5x5aa1xX4xX3xX5xX41xX99xX1fxX20xX3xX1xX5dexX3xXexX16cxX99xXaxX144xX0xX6cxXbxX12xX0xX4cxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX16cxX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX16cxX4dxX1fxX20xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX24xX1fxX3xX110xX69xX6xX1fxX17bxX0xX6cxX7xXexX16cxX4dxX1fxX20xX12xX0xX69xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX66xXexX1xX69xX16xX45xX66xX6xX1fxX4cxX66xX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb11dxX41xX6xX3xX5xX623xX3xXexX49xXdxX3xX16xXdxX3d7xX1fxX3xXcxX16cxX69xX1fxX20xX3xX1dxXdcxX3xX5xX35xX16xX3xX1b9xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX4xX1xX6axXexX1bxX3xX2xX2xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX16x5652xXexX3xXexXa2xX4xX1xXaxX3xX1xX16cxX10x9253xX9xXaxX6cxX8exX6xX66xX1xX4dxXdxX6cxX16xX69xX6xX66xX5xX69xX66xXexX6xXdxX66xX16xXdxX10xX1fxX66xXexX16cxX69xX1fxX20xX66xX4cxX6xX66xX5xX6xX16xX66xX1b9xX66xX1fxX20xX69xX4dxXdxX66xX4xX1xX10xXexX66xX2xX2xX66xX1fxX20xX69xX4dxXdxX66xX16xX6xXexX66xXexXdxX4xX1xX6cxX2xX1b9xX1b9xX1b9xX18cxX17fxX144xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX7xX16cxX4xX9xXaxX6cxX16xX10xX4cxXdxX6xX6cxX2xX1b4xX18exX6cxX1fxX10xX176xX7xX6cxX1b4xX18exX18cxX18exX6cxX2xX18exX35bxX4cxX18exX2xX17fxX17fxX35bxX18exX1b9xXexX35bxX17dxX2xX5xX17fxX66xX22xX4dxX22xX66xX1fxX1xXdxX10xX69xX66xX8exX4dxX16xX66xX5xX6xX1fxX20xX66xX4dxX144xX1ccxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX4cxX4dxX3xXexX1xXdxX24xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX59xX3xXcxX1xX5dxX6xX3xXcxX1xXdxX24xX1fxX3xX66xX3xX34xX69xX6axXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX4cxXdxX22xX12xX0xX7xXexX16cxX4dxX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXacaxX41xX6xX3xX5xX623xX3xXexX49xXdxX3xX16xXdxX3d7xX1fxX3xXcxX16cxX69xX1fxX20xX3xX1dxXdcxX3xX5xX35xX16xX3xX1b9xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX4xX1xX6axXexX1bxX3xX2xX2xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX16xXaffxXexX3xXexXa2xX4xX1xXaxX3xX1xX16cxX10xXb0bxX9xXaxX6cxX8exX6xX66xX1xX4dxXdxX6cxX16xX69xX6xX66xX5xX69xX66xXexX6xXdxX66xX16xXdxX10xX1fxX66xXexX16cxX69xX1fxX20xX66xX4cxX6xX66xX5xX6xX16xX66xX1b9xX66xX1fxX20xX69xX4dxXdxX66xX4xX1xX10xXexX66xX2xX2xX66xX1fxX20xX69xX4dxXdxX66xX16xX6xXexX66xXexXdxX4xX1xX6cxX2xX1b9xX1b9xX1b9xX18cxX17fxX144xX1xXexX16xXaxX12xXacaxX41xX6xX3xX5xX623xX3xXexX49xXdxX3xX16xXdxX3d7xX1fxX3xXcxX16cxX69xX1fxX20xX3xX1dxXdcxX3xX5xX35xX16xX3xX1b9xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX4xX1xX6axXexX1bxX3xX2xX2xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX16xXaffxXexX3xXexXa2xX4xX1xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX16cxX4dxX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xXcxX1xX399xX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xXexX5dxX3xX2b0xX15xX1fxX3xXbxX1xab87xX1fxX20xX3xXexX1xX41xX42xX1fxX20xX3xXexX16cxXa51xX4xX3xX154xX6xX1fxX3xX167xX1xX418xX3xX1dxX49xX4dxX3xXcxc1d9xX3xX22xX3d7xX3xXbxX1xXd25xX1fxX20xX3xX4xX1xX124xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX24xX1fxX3xXexX6xXdxX1bxX3xXexXa2xX1fxX1xX3xX1dxX6axX1fxX3xX1xX6axXexX3xX1fxX20xX35xX84xX3xX2xX18exX6cxX2xX18exX3xX1dxXdcxX3xX4xX3dxX3xX1b9xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX4xX1xX6axXexX1bxX3xX2xX2xX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX16xXaffxXexX3xXexXa2xX4xX1xX144xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX4cxXdxX22xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16cxX6xX4dxX3xX17dxX18exX3xXexX16cxXdxXe7xX69xX3xX1dxX72fxX1fxX20xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX3xX4cxX39exX1fxX3xXexX6xXdxX3xX1fxX49xX1fxX3xXexX16cxX24xX1fxX3xX45xXdxX11dxX1fxX3xX59xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xXaxX3xX1xX16cxX10xXb0bxX9xXaxX6cxX1fxX1xXdxXbxX66xX4xX6xX69xX66xX84xX10xX69xX66xXexX1xX69xX4dxX1fxX20xX6cxXexX16cxX6xX4dxX66xX17dxX18exX66xXexX16cxXdxX10xX69xX66xX4cxX4dxX1fxX20xX66xX4xX1xX4dxX66xX4xX6xX4xX66xX20xXdxX6xX66xX4cxXdxX1fxX1xX66xX4xX4dxX66xX1fxX20xX69xX66xX4cxX6xX1fxX66xXexX6xXdxX66xX1fxX6xX1fxX66xXexX16cxX10xX1fxX66xX45xXdxX10xX1fxX66xX4dxX66xX1xX6xX66xXexXdxX1fxX1xX6cxX2xX35bxX17fx5b13xXe6exX17fxX144xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX20xX3xX7xX16cxX4xX9xXaxX6cxX16xX10xX4cxXdxX6xX6cxX2xX1b4xX18exX6cxX1fxX10xX176xX7xX6cxX1b4xX18exX18exX1b4xX6cxX2xX2xX18exX4cxX17fxX1b4xX1b4xX2xX17fxXa6xXe6exXexXa6xX18cxXe6exX1b9xX5xXa6xX66xX2xX18cxX2xX4cxX17fxX1b4xX2xX18cxX2xX1b4xX17fxXexX2xX18cxX18exX17dxX18exX5xX18exX144xX1ccxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX1bxX3xX1dxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX1fxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX42xXdxX3xX45xX46xX3xX1fxX49xX1fxX3xX4cxX4dxX3xXexX1xXdxX24xX1fxX3xXexX6xXdxX3xX59xX3xXcxX1xX5dxX6xX3xXcxX1xXdxX24xX1fxX3xX66xX3xX34xX69xX6axXaxX3xX6cxX12xX0xX6cxX6xX12xX0xX4cxXdxX22xX12xX0xX7xXexX16cxX4dxX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX16cxX6xX4dxX3xX17dxX18exX3xXexX16cxXdxXe7xX69xX3xX1dxX72fxX1fxX20xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX3xX4cxX39exX1fxX3xXexX6xXdxX3xX1fxX49xX1fxX3xXexX16cxX24xX1fxX3xX45xXdxX11dxX1fxX3xX59xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xXaxX3xX1xX16cxX10xXb0bxX9xXaxX6cxX1fxX1xXdxXbxX66xX4xX6xX69xX66xX84xX10xX69xX66xXexX1xX69xX4dxX1fxX20xX6cxXexX16cxX6xX4dxX66xX17dxX18exX66xXexX16cxXdxX10xX69xX66xX4cxX4dxX1fxX20xX66xX4xX1xX4dxX66xX4xX6xX4xX66xX20xXdxX6xX66xX4cxXdxX1fxX1xX66xX4xX4dxX66xX1fxX20xX69xX66xX4cxX6xX1fxX66xXexX6xXdxX66xX1fxX6xX1fxX66xXexX16cxX10xX1fxX66xX45xXdxX10xX1fxX66xX4dxX66xX1xX6xX66xXexXdxX1fxX1xX6cxX2xX35bxX17fxXe6exXe6exX17fxX144xX1xXexX16xXaxX12xXcxX16cxX6xX4dxX3xX17dxX18exX3xXexX16cxXdxXe7xX69xX3xX1dxX72fxX1fxX20xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX3xX4cxX39exX1fxX3xXexX6xXdxX3xX1fxX49xX1fxX3xXexX16cxX24xX1fxX3xX45xXdxX11dxX1fxX3xX59xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xX0xX6cxX6xX12xX0xX6cxX7xXexX16cxX4dxX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX167xX1xXdxX3xX4xX8aexX4xX3xXcxX1xX2d9xX84xX3xX7x8691xX1fxX3xX34xX35xX3xXcxX38xX1fxX1xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX99xXbxX3xX22xX6ddxXdxX3xX34xX1071xXdxX3xX1dxX4dxX35xX1fxX3xX2xX35bxX1b4xX3xXf1x3770xX69xX39exX1fxX3xX4xX1071xX1fxX20xX3xX352xX35xXdxX3x7bb4xXd25xX1fxX3xX66xX3xX1097xX69xX39exX1fxX3xX4xX1xX2d9xX1fxX20xX3xX34xX1071xXdxX3xX110xX69xX39exX1fxX3xX2b0xXdxXe7xXexX3xX81xX6xX16xXf9xX3xX22xX5dxX6xX3xXexX16cxX6xX4dxX3xXexX660xX1fxX20xX3xX17dxX18exX3xXexX16cxXdxXe7xX69xX3xX1dxX72fxX1fxX20xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX28xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX1dxX30xX1fxX1xX3xX4xX3dxX3xX1fxX20xX41xX3xX4cxX39exX1fxX3xX45xX46xX3xX20xX660xXbxX3xX1fxX49xX1fxX3xXexX16cxX24xX1fxX3xX45xXdxX11dxX1fxX144xX0xX6cxXbxX12xX0xX6cxX4cxXdxX22xX12xX0xX6cxX5xXdxX12xX0xX6cxX69xX5xX12xX0xX4cxXdxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16cxXaxX12xX0xX6cxX4cxXdxX22xX12xX0xX6cxX4cxXdxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c53xX69xXexX1xX4dxX16cxXaxX12xXcxXdxX6axX1fxX3xX2d3xX1xXc3xX4xX0xX6cxXbxX12
Tiến Phúc