Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ cựu Thủ hiến Catalonia với tội danh mới
Lệnh bắt giữ trên được Thẩm phán Tòa án tối cao Tây Ban Nha - ông Pablo Llarena tuyên bố ngay sau khi tòa này kết án tù giam đối với 9 cựu quan chức vùng Catalonia cũng với tội danh tương tự.
c60exdc0excd90x138afx110d9xd5fcxdea4x11057x105dfxX7x12f7bxf9c9xd991xd661x1170cxf3bfxX5x12e9bxXax11e64xXcxc7a6xd74bxX3x112b2xX6xf1ddxX3xe687xX1xX6xX3xXbxX1x10157xXexX3xX5xc9dcxX19xX1xX3xfbddx14411xXexX3x1322bxXdxe2a2xX3xX4x1185fx13040xX3xXcxX1xe71dxX3xX1xXdxd20axX19xX3xd439xX6xXexX6xX5xc7bexX19xXdxX6xX3x11608x11e50xXdxX3xXex1031exXdxX3x103d5xX6xX19xX1xX3x1397fxX49xXdxX0x126b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcfa1xX10xX6xX50xXaxX12x1434exX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xXex11021xd3caxX19xX3x10ebbx142cdx1137exX4xX3xXcxX1x13959xX55xX3xXbxX1xX21xX19xX3xXcx11f38xX6xX3xX21xX19xX3xXex13e02xXdxX3xX4xX6xX43xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xf119xX3xe1e9xX19xX2dxX3xdef5xX6xX29xX5xX43xX3xX6exX5xX6xX7cxX10xX19xX6xX3xXexX33xX15xX7dxX19xX3xX29xX97xX3xX19xX2dxX6xX15xX3xX7xX6xX33xX3xdc38xX1xXdxX3xXexX90xX6xX3xX19xe565xX15xX3xXd0xX3bxXexX3xX21xX19xX3xXex11fffxX3xX2dxXdxX6xX55xX3xX80xX97xXdxX3xX48xX49xXdxX3xfd6axX3xX4xX32xX33xX3x106efxX33xX6xX19xX3xX4xX1xd8cbxX4xX3xX48xXe4xX19xX2dxX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xX4xe8bfxX19xX2dxX3xX48xX49xXdxX3xXexX4dxXdxX3xX50xX6xX19xX1xX3xXexX81x11b7axX19xX2dxX3xXexX32x14217xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX19xXexX10xX7cxXaxX12xX0xXdxX55xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX55xX7xXaaxXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xXbxX1xX21xXexX3xX5xX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xX4xX32xX33xX3xXcxX1xX37xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xX48xX49xXdxX3xXexX4dxXdxX3xX50xX6xX19xX1xX3xX55xX49xXdxX3xX1x10ac6xX19xX1xX3xf3ccxX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX59xX59xXdxX12cxX29xX6xX43xX1xX6xXexXdxX19xX1xX12cxX48xX19xX59xX19xX10x128e5xX7xX59xX2xXf3xffaaxX2xX59xX2xf34bx14571xX50xf8dfxX1d5xcf8axX2xdb5fxX2xe81bxXexX2xX1daxX2xXf3xX5xX2xX12cxff88xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xXbxX1xX21xXexX3xX5xX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xX4xX32xX33xX3xXcxX1xX37xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xX48xX49xXdxX3xXexX4dxXdxX3xX50xX6xX19xX1xX3xX55xX49xXdxXaxX3xX50xX6xXexX6xXaaxXbxX1xX43xXexX43xXaaxX43xX7cxXdxX2dxXdxX19xX6xX5xXaaxX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x126f8xX59xX59xX4xX50xX19xXdxX55xX2dxX12cxX48xXdxX10xXexX19xX6xX55xXbxX5xX33xX7xX12cxX48xX19xX59xXexX1d6xX1d8xX1d5xX59xX33xXbxX5xX43xX6xX50xX10xX50xX59xXdx138f6xX1xX7xX6xX59xX1d8xX1d5xX2xXf3x10a1bxX2xX1d5xX287xX2xX1dcxX59xX48xX19xX6xX287xXbxX43xXexX6xX5xX287xXexX43xX6xX287xX6xX19xX287xXexX6xX15xX287xX29xX6xX19xX287xX19xX1xX6xX287xX4xX1xX43xX287xXbxX1xX10xXbxX287xX4xX33xX33xX287xXexX1xX33xX287xX1xXdxX10xX19xX287xX4xX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX287xXexX7cxX6xX19xX1xX287xX4xX33xX287xX19xX2dxX1xXdxX287xX48xXdxX10xX19xX287xX4xX1xX6xX33xX287xX6xX33xX287x114baxX1dexX1dcxXf3xX1daxX1d8xX1d6xX12cxX1e7xXbxX2dxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX43xX19xXaxX12xX3exX32xX33xX3xXcxX1xX37xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xX48xXe4xX19xX2dxX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xX3exX6xX7cxX5xX10xX7xX3xXb0xX33xXdxX2dxX50xX10xX55xX43xX19xXexX3xXex140abxXdxX3xX4xX33xX4dxX4xX3xX1xe82dxXbxX3xX29xX21xX43xX3x1132exX3xX17xX7cxX33xX7xX7xX10xX5xX7xf391xX3xX17x12065xX3xX19xX2dxXd9xX15xX3xX1daxX59xXf3xX59xX1d8xX1d5xX2xX1dexX12cxX3x10172xX1bxX2dxX33xe6ddxX19xX256xX3x10f3fx136a4xXb0xX59xXcxXcxde38xfdbaxX1bx10587xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX43xX50xX15xXaxX12xXcxX90xX6xX3xX21xX19xX3xXexX97xXdxX3xX4xX6xX43xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX19xX2dxXd9xX15xX3xX2xX1d1xX59xX2xX1d5xX3xX80xea98xX3xXbxX1xX21xXexX3xX5xX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xXf9xX33xX97xX4xX3xXexX3bxX3xX55xX49xXdxX3xX80xX97xXdxX3xX48xX49xXdxX3xX4xX32xX33xX3xXcxX1xX37xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xXaaxX3xXacxX19xX2dxX3xX3exX6xX7cxX5xX10xX7xX3xXb0xX33xXdxX2dxX50xX10xX55xX43xX19xXexX3xX356xX3xX19xX2dxX81xe581xXdxX3xX80xX6xX19xX2dxX3xX7xX97xX19xX2dxX3xX5xX81xX33xX3xX48xX43xX19xX2dxX3xXexX33cxXdxX3xX17xX359xX3xX19xX1xd641xX55xX3xXexX7cxX21xX19xX1xX3xX29x103d7xX3xXexX7cxX33xX15xX3xXexX97xX3xX48xe06bxX3xX4xX21xX4xX3xX19xe749xX3xX5xX32xX4xX3xX80xX90xXdxX3xX5xX15xX3xXd0xX1xX6xXdxX3xX29x1161bxXexX3xXexX1xXd9xX19xX1xX3xX19xc79cxX55xX3xX1d8xX1d5xX2xX1daxX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX43xX50xX15xXaxX12xX6exX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xXexX7cxX7dxX19xX3xX80xX81xX82xX4xX3xXcxX1xX87xX55xX3xXbxX1xX21xX19xX3xXcxX90xX6xX3xX21xX19xX3xXexX97xXdxX3xX4xX6xX43xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xXaaxX3xXacxX19xX2dxX3xXb0xX6xX29xX5xX43xX3xX6exX5xX6xX7cxX10xX19xX6xX3xXexX33xX15xX7dxX19xX3xX29xX97xX3xX19xX2dxX6xX15xX3xX7xX6xX33xX3xXd0xX1xXdxX3xXexX90xX6xX3xX19xXd9xX15xX3xXd0xX3bxXexX3xX21xX19xX3xXexXe4xX3xX2dxXdxX6xX55xX3xX80xX97xXdxX3xX48xX49xXdxX3xXf3xX3xX4xX32xX33xX3xXf9xX33xX6xX19xX3xX4xX1xX100xX4xX3xX48xXe4xX19xX2dxX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xX4xX113xX19xX2dxX3xX48xX49xXdxX3xXexX4dxXdxX3xX50xX6xX19xX1xX3xXexX81xX126xX19xX2dxX3xXexX32xX12cxX3xX1bxX1xX2fxX19xX2dxX3xX80xX97xXdxX3xXexX81xX82xX19xX2dxX3xX19xXd9xX15xX3xXbxX1xX1adxXdxX3xX4xX1xX43dxX33xX3xX55xX100xX4xX3xX21xX19xX3xXexf26cxX3xXf3xX3xX80xX3bxX19xX3xX2xX2e6xX3xX19xX46cxX55xX3xXexXe4xX3xX2dxXdxX6xX55xX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX43xX50xX15xXaxX12x12178xX14xX15xX3xX5xXd9xX3xX5xd769xX19xX3xXexX1xX100xX3xX29xX6xX3xXcxX90xX6xX3xX21xX19xX3xXcxX97xXdxX3xX4xX6xX43xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xXbxX1xX21xXexX3xX5xX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xXf9xX33xX97xX4xX3xXexX3bxX3xX80xX97xXdxX3xX48xX49xXdxX3xX4xX32xX33xX3xXcxX1xX37xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xXb0xX33xXdxX2dxX50xX10xX55xX43xX19xXexX12cxX3xX6exX5a3xX19xX3xX19xXd9xX15xX356xX3xXexX1xX87xX55xX3xXbxX1xX21xX19xX3xXb0xX6xX29xX5xX43xX3xX6exX5xX6xX7cxX10xX19xX6xX3xX80xX3b8xX3xX5xX81xX82xX4xX3xX29xf1eaxX3xXexX4dxXdxX3xX50xX6xX19xX1xX3xX19x105f8xXdxX3xX5xX43xX33cxX19xX356xX3xX55xXd9xX3xXexX1xX6xX15xX3xX48xXd9xX43xX3xX80x136c3xX3xX5xXd9xX3xXexX4dxXdxX3xX50xX6xX19xX1xX3xfbb5x12f50xXdxX3xX2dxXdxc6d4xX4xX3xX19xX639xXdxX3xX5xX43xX33cxX19xX3xX48xXd9xX3xX29xX639xX3xX7xX33xX19xX2dxX3xXexX1xX7dxX55xX3xXexX4dxXdxX3xX5xX33cxX55xX3xX50xX663xX19xX2dxX3xX4xXacxX19xX2dxX3xXf9xX33x13a9cxX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX43xX50xX15xXaxX12xX68xX36exXdxX3xXexX1xX21xX19xX2dxX3xX2xX1d5xX59xX1d8xX1d5xX2xX1daxX356xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX32xX33xX3xX5xX3b8xX19xX1xX3xX80xX33cxX43xX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xX80xX3b8xX3xX80xX126xX19xX3xXbxX1xX81xX126xX19xX2dxX3xXexX33xX15xX7dxX19xX3xX29xX97xX3xX80xX4dxX4xX3xX5xfdaexXbxX3xX4xX1xX43xX3xX48xXe4xX19xX2dxX3xX19xXd9xX15xX356xX3xX29xX462xXexX3xX4xX1xX462xXbxX3xX7xX32xX3xXbxX1xX1adxX19xX3xX80xX97xXdxX3xX4xX37xX6xX3xX4xX1xebd6xX19xX1xX3xXbxX1xX37xX356xX3xX29xX33xX4dxX4xX3xX4xX1xX720xX19xX1xX3xXf9xX33xX15xX448xX19xX3xXexX7cxX33xX19xX2dxX3xX81xX126xX19xX2dxX3xXbxX1xX1adxXdxX3xX80xX1a9xX19xX1xX3xX4xX1xX359xX3xXf9xX33xX15xX3xX4xX1xX3bxX3xXexX32xX3xXexX7cxX43dxX3xX4xX37xX6xX3xX48xXe4xX19xX2dxX3xX19xXd9xX15xX356xX3xX2dxXdxX1adxXdxX3xXexX21xX19xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX126xX3xXf9xX33xX6xX19xX3xX5xX6f4xXbxX3xXbxX1xX21xXbxX3xX48xXd9xX3xX4xX1xX720xX19xX1xX3xXf9xX33xX15xX448xX19xX3xX48xXe4xX19xX2dxX356xX3xX80xX36exX19xX2dxX3xXexX1xX414xXdxX3xXexX639xX3xX4xX1xX100xX4xX3xX4xX33xX4dxX4xX3xX29xX5a3xX33xX3xX4x125caxX3xX80xX43dxX6xX3xXbxX1xX81xX126xX19xX2dxX3xX55xX49xXdxX3xX48xXd9xX43xX3xX19xX2dxXd9xX15xX3xX1d8xX2xX59xX2xX1d8xX59xX1d8xX1d5xX2xX1daxX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX43xX50xX15xXaxX12xX3exX32xX33xX3xXcxX1xX37xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xXb0xX33xXdxX2dxX50xX10xX55xX43xX19xXexX3xX4xXe4xX19xX2dxX3xX1dcxX3xX4xX32xX33xX3xXf9xX33xX6xX19xX3xX4xX1xX100xX4xX3xXd0xX1xX21xX4xX3xX4xX37xX6xX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xX80xX3b8xX3xX7xX6xX19xX2dxX3xX7xX97xX19xX2dxX3xX5xX81xX33xX3xX48xX43xX19xX2dxX3xXexX33cxXdxX3xX17xX359xX356xX3xXcxX1xX663xX15xX3x10e27x1383fxX3xX48xXd9xX3xX85cxX4xX43xXexX5xX6xX19xX50xX12cxX3xXcxX7cxX43xX19xX2dxX3xX7xX97xX3xX1d6xX3xX80xX97xXdxX3xXexX81xX82xX19xX2dxX3xX19xXd9xX15xX356xX3xX1d1xX3xX19xX2dxX81xX414xXdxX3xX29xX43dxX3xXexX7cxX33xX15xX3xX19xX3b8xX3xX48xX1a9xX3xXexX4dxXdxX3xX19xX639xXdxX3xX5xX43xX33cxX19xX3xX48xXd9xX3xX1d8xX3xX19xX2dxX81xX414xXdxX3xX29xX43dxX3xXexX7cxX33xX15xX3xX19xX3b8xX3xX48xX1a9xX3xX5xX33cxX55xX3xX50xX663xX19xX2dxX3xXexXdxX448xX19xX3xX4xXacxX19xX2dxX12cxX3xXcxX7cxX43xX19xX2dxX3xXd0xX1xXdxX3xX80xX64fxX356xX3xX2xX1d8xX3xX4xX32xX33xX3xXf9xX33xX6xX19xX3xX4xX1xX100xX4xX3xX4xX90xX19xX3xX5xX33cxXdxX3xX50xX81xX49xXdxX3xXexX1xX414xXdxX3xX4xX32xX33xX3xXcxX1xX37xX3xX1xXdxX3bxX19xX3xXb0xX33xXdxX2dxX50xX10xX55xX43xX19xXexX3xX48x13162xX19xX3xX5xX32xX6xX3xX4xX1xX345xX19xX3xX7xX97xX19xX2dxX3xXexX33cxXdxX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX12cxX3xXcxX462xXexX3xX4xX1adxX3xX2xX1d8xX3xX80xX97xXdxX3xXexX81xX82xX19xX2dxX3xX19xXd9xX15xX3xX80xX3b8xX3xX29xX43dxX3xX80xX81xX6xX3xX7cxX6xX3xX65dxed72xXexX3xX65dxX7bfxX3xXexX56fxX3xXexX1xX21xX19xX2dxX3xX1d8xX3xX48xX56fxX6xX3xXf9xX33xX6xX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX43xX50xX15xXaxX12xXcxX7cxX81xX49xX4xX3xX80xX64fxX356xX3xX5xX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xX80xX3b8xX3xX80xX81xX82xX4xX3xX29xX6xX19xX3xX29xX97xX3xX80xX97xXdxX3xX48xX49xXdxX3xX4xX1adxX3xX1d6xX3xX4xX32xX33xX3xXf9xX33xX6xX19xX3xX4xX1xX100xX4xX3xX3exX6xXexX6xX5xX43xX19xXdxX6xX3xX7xX97xX19xX2dxX3xX5xX81xX33xX3xX48xX43xX19xX2dxX3xX19xX2dxX6xX15xX3xXexX56fxX3xXexX1xX21xX19xX2dxX3xX2xX1d8xX59xX1d8xX1d5xX2xX1daxX356xX3xXexX33xX15xX3xX19xX1xXdxX7dxX19xX3xX29xX33xX4dxX4xX3xXbxX1xX1adxXdxX3xX1xX37xX15xX3xX29xX62dxX3xX50xX43xX3xX19xX2dxX1xXdxX3xX19xX2dxX33cxXdxX3xX5xXdxX25xX33xX3xX17xX359xX3xX48xXd9xX3xX55xX4dxXexX3xX7xX97xX3xXf9xX33xX97xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xXd0xX1xX21xX4xX3xX4xX64fxX3xX4xX1xX462xXbxX3xX19xX1xX6f4xX19xX3xXexX4dxXdxX3xX50xX6xX19xX1xX3xX19xX639xXdxX3xX5xX43xX33cxX19xX3xX1xX6xX15xX3xXd0xX1xXacxX19xX2dxX12cxX3xXcxX1xX87xX55xX3xXbxX1xX21xX19xX3xX6exX5xX6xX7cxX10xX19xX6xX3xX7xX6xX33xX3xX80xX64fxX3xX5xX33cxXdxX3xX29xX6xX19xX3xX1xXd9xX19xX1xX3xX5xX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xX55xX4dxXexX3xX5xX5a3xX19xX3xX19xX2fxX6xX3xX48xXd9xX43xX3xX4xX33xX97xXdxX3xXexX1xX21xX19xX2dxX3xX2e6xX59xX1d8xX1d5xX2xX1dexX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX43xX50xX15xXaxX12xX68xX6xXdxX3xX19xX2dxXd9xX15xX3xX7xX6xX33xX3xX80xX64fxX356xX3xX4xX1adxX19xX1xX3xX7xX21xXexX3xX59bxX100xX4xX3xX80xX3b8xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xXb0xX33xXdxX2dxX50xX10xX55xX43xX19xXexX3xXd0xX1xXdxX3xXacxX19xX2dxX3xX19xXd9xX15xX3xX80xX6xX19xX2dxX3xXexX7cxX34cxX3xX48xX448xX3xX7xX6xX33xX3xX55xX4dxXexX3xX4xX1xX33xX15xX3bxX19xX3xX80xXdxX3xX80xX3bxX19xX3xXb0xX1xX5a3xX19xX3xX6exX6xX19xX12cxX3xXcxX33xX15xX3xX19xX1xXdxX7dxX19xX356xX3xX55xX4dxXexX3xXexX90xX6xX3xX21xX19xX3xX34cxX3xX59bxX100xX4xX3xX80xX3b8xX3xXexX56fxX3xX4xX1xX97xXdxX3xX15xX7dxX33xX3xX4xX5a3xX33xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xX19xXd9xX15xX356xX3xX48xXdxX25xX19xX3xX50xX920xX19xX3xX5xd9bdxX3xX50xX43xX3xX5xX25xX19xX1xX3xX29xX2axXexX3xX2dxXdxX2fxX3xXd0xX1xXacxX19xX2dxX3xX80xX81xX82xX4xX3xX4xXacxX19xX2dxX3xX19xX1xX6f4xX19xX3xXexX1xX10xX43xX3xX5xX33xX6f4xXexX3xXbxX1xX21xXbxX3xX4xX37xX6xX3xX59bxX100xX4xX356xX3xX80xX36exX19xX2dxX3xXexX1xX414xXdxX3xX19xX1xX462xX19xX3xX55xX33cxX19xX1xX3xX7cxX433xX19xX2dxX3xX80xX97xXdxX3xXexX81xX82xX19xX2dxX3xX4xX1xX359xX3xX4xX64fxX3xXexX1x13288xX3xX29xX43dxX3xX50xX920xX19xX3xX80xX4dxX3xX48xX49xXdxX3xXexX4dxXdxX3xX50xX6xX19xX1xX3xX29xXdxXbffxX19xX3xXexX1xX37xX12cxX59xX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85cxX43xX33xX7cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXb0xX1xX81xX126xX19xX2dxX3xX36axXcxXcxX378xX379xX1bxX59xX379xXdxX10xXexX19xX6xX55xf2f5xX37bxX0xX59xXbxX12