Hà Tĩnh giành 3 HCV giải Cờ vua Cúp kiện tướng tí hon mở rộng năm 2019
(Baohatinh.vn) - Sau một ngày tranh tài sôi nổi, chiều 28/7, Giải Cờ vua Cúp Kiện tướng tí hon mở rộng năm 2019 đã hoàn thành các nội dung thi đấu. CLB Kiện tướng tí hon Hà Tĩnh giành 3 HCV ở các nội dung nhóm tuổi U7, U9 nam và hạng Open (trên 11 tuổi) .
2ca4x43c9x8327x8ea2x9035x371cx3a73x40a8x5621xX7x5e49x647exa887x9d72x40f3x9202xX5x945axXax5b05x6309x6e00xX3xXcxa09dx9c91xX1xX3x3f2dxXdxX14xX18xX1xX3x93e7xX3xX13x97cdx4ffcxX3xX1bxXdx3f91xXdxX3xX24x8a9exX3x4eb8x75c2xX6xX3xX24x8faaxXbxX3x7e23xXdx39e4xX18xX3xXex4d10x6b27xX18xX1bxX3xXex4dadxX3xX1xb0bexX18xX3x7082x2cbbxX3x6ae0xa699xX18xX1bxX3xX18x569axX49xX3x89b0x3005xX2x9f75xX0x82e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x8331xXaxX12x65c4xX6xX30xX3xX49xX4dxXexX3xX18xX1bxX14x73d5xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX7x96c1xXdxX3xX18x438axXdx7673xX3xX4xX1xXdx2dccxX30xX3xX55x9a0bxX5ax72a0xX8dxX3x7513xXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3x434cxXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xX3x9475x945cxX3xX1xX46xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4x531dxX4xX3xX18xX4dxXdxX3xX6cxX30xX18xX1bxX3xXexX1xXdxX3xXcex92f7xX30x32cdxX3xX24x6248x60e6xX3xXabxXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX4axX3xX4xXddxX4xX3xX18xX4dxXdxX3xX6cxX30xX18xX1bxX3xX18xX1xad48xX49xX3xXexX30xX8bxXdxX3x3be7xX98xX8dxX3xX135xX58xX3xX18xX6xX49xX3xX2fxX14xX3xX1x5c4cxX18xX1bxX3x7826xXbxX10xX18xX3xX0xXdxX3xXdxX6cxX9xXaxXdxX49xX1bxX4xX6xXbxXexXdxX46xX18xX56xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX12x92a4xXexX4cx2e76xX18xX3xX2xX2xX3xXexX30xX8bxXdx6475xX0xX5axXdxX12xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axX3xXbxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXax5e79xXdxX6cxXexX1x7895xX3xX96xX55xX56xXbxaaf9x55cbxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1c3xX3x3910x93a6xX98xXbxX1c9xX1caxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c3xX5axX5axXdxXf0x5558xX6xX46xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX2fxX18xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX21xX56xX5ax9634xX58xX6cxX2xX56xX1d4xX2xX55xX1d4xX21xXexX96xX96xX1d4xX21xX5xX1d4x5e9fxX98xX1d4xX6cxX2xX56xX56xX2xX98xX1d4xX1d4xXexX98xX2xX98xX56xX1d4xX5xX56xXf0xa31dxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexX212xX6xX5xXdxX1bxX18xX1c3xX3xX226xX30xX7xXexXdx85c9xX7axX1caxXaxX12xX9bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXabxXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xX3xX2fxX3exXdxX3xX7xad58xX3xXexX1xX6xX49xX3xX1bxXdxX6xX3xX4x9cccxX6xX3xX1x9bdcxX18xX3xX55xX56xX56xX3xX37x32d4xX3xXexX1xX2f7xX3xX18xX1xX43xX3xXcex7a98xX18xX3xXex63f7xX3xX4xXddxX4xX3xX24xXf3xXf4xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8dxX3x8292xX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX3xX2fxX14xX3xa26exX1bxX1xX39xX3x8746xX18xX3xXcexXcfxX3xXexX144xX46xX3xX18xX175xX18xX3xX49xX4dxXexX3xX18xX1bxX14xX7axX3xX1xX4dxXdxX3xX7xX87xXdxX3xX18xX8bxXdxX8dxX3xX1eaxX8bxX3xX43xX4xX1xXf0xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX4xX87xX18xX1bxX3xX4xX2f7xX6xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX5x852dxX18xX3xX18xX14xX7axX3xX7x4d6bxX3xX1bxX12dxXbxX3xXbxX1xX380xX18xX3xX37xX1xX43xX4xX1xX3xX5xX39xX3xXbxX1xX46xX18xX1bxX3xXexX4cxX14xX46xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXexX4cxX46xX18xX1bxX3xX1bxXdxX3exXdxX3xXexX4cx396fxX3xX1x4562xX4xX3xXcexX3dxX2dxX18xX1bxX3xX4xXddxX4xX3xXex4376xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8dxX3xX33axX1bxX1xX39xX3xX33fxX18xX3xX2fxX14xX3xX32cxX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX3xXexX1xX175xX49xX3xX1eaxX3dxX3exX4xX3xXbxX1xXddxXexX3xXexX4cxXdxa678xX18xX3xX49xX3exXdxXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axX3xXbxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX6cxXexX1xX1c3xX3xX96xX55xX56xXbxX1c9xX1caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1c3xX3xX1d4xX1d5xX98xXbxX1c9xX1caxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf0xX1eaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX2fxX18xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX21xX56xX5axX2xX21xX1d5xX6cxX2xX56xX201xX56xX55xX55xX2xXexX58xX96xX56xX1d5xX55xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bx5dbaxX4cxX9xX2xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX12xX24xXddxX4xX3xX25x7507xX25xX3xXexX1xXdxX3xXcexXeexX30xX3xXexX1xX10xX46xX3xXcexXdxX92xX30xX3xX5xX39xX8dxX3xXcexXddxX18xX1xX3xX98xX3xX2fxXddxX18xX8dxX3xXexX43xX18xX1xX3xX5xX380xX18xX3xX5xX3dx6c5bxXexX3xXexX1xX10xX46xX3xXcexXdxX401xX49xX3xX2fxX14xX3xX4xXddxX4xX3xX1xX39xX3xX7x482dxX3xXbxX1x5ecdxX3xXcexX401xX3xX1c9xX30exXbxX3xX1xX144xX18xX1bxX3xXexX4cxX6xX46xX3xXexX1xX3dxX4axX18xX1bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axX3xXbxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX6cxXexX1xX1c3xX3xX96xX55xX56xXbxX1c9xX1caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1c3xX3xX1d4xX1d5xX98xXbxX1c9xX1caxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5axX5axXdxXf0xX1eaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX2fxX18xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX21xX56xX5axX2xX21xX1d5xX6cxX2xX56xX201xX56xX55xX2xX1d5xXexX201xX55xX58xX58xX201xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bxX496xX4cxX9xX96xX1d5xX1d5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexX212xX6xX5xXdxX1bxX18xX1c3xX3xX226xX30xX7xXexXdxX2aaxX7axX1caxXaxX12xX24xX30xX551xXdxX3xX4xX1xXdxX92xX30xX3xX18xX1bxX14xX7axX3xX55xX96xX5axX98xX8dxX3xXf4xX6xX18xX3xXcxX8bxX3xX4xX1xb12dxX4xX3xXcexXcfxX3xXexXdxX30exX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX8bxX18xX1bxX3xX37xX30exXexX8dxX3xXexX4cxX6xX46xX3xXexX1xX3dxX4axX18xX1bxX3xX4xX1xX46xX3xX4xXddxX4xX3xX37xX303xX3xXexX1xX2f7xX3xXcexX144xXexX3xX1bxXdxX29xXdxX8dxX3xXexX4cxX46xX18xX1bxX3xXcexX12dxX1c3xX3xX33axX1bxX30xX7ax7de9xX18xX3xX509xX6xX18xX3xXf3xX175xX3xX172xX33axX1bxX1xX39xX3xX33fxX18xX17fxX3xX212xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX18xX1xXeexXexX3xX135xX201xX3xX18x7c75xX1caxX3xX13xX46xX14xX18xX1bxX3xXcxX4cxX30xX18xX1bxX3xX33axX1bxX1xX17xX6xX3xX172xX32cxX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX17fxX3xX18xX1xXeexXexX3xX135xX201xX3xX18xX6xX49xX1caxX3xX33axX1bxX30xX7axX6f4xX18xX3xXabxX1xXddxX18xX1xX3xXf3xXdxX18xX1xX3xX212xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX18xX1xXeexXexX3xX135xX98xX3xX18xX718xX1caxX3x471bxX1xX144xX49xX3xX25x5759xX3x8d5fxXdxX18xX1xX3xX33axX1x9023xXexX3xX172xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX17fxX3xX212xX3xX9bxXdxX29xXdxX3xX18xX1xXeexXexX3xX135xX98xX3xX18xX6xX49xX1caxX3xX33axX1bxX87xX3xX9bxXdxX6xX3xX13xX30xX7axX3xX172xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX17fxX3xX212xX3xX18xX1xXeexXexX3xX135xX58xX3xX18xX6xX49xX1caxX3xX33axX1bxX30xX7axX6f4xX18xX3xXabxX1xX29xX3xX33axX1xX3dxX3xX172xX33axX1bxX1xX39xX3xX33fxX18xX17fxX3xX212xX3xX18xX1xXeexXexX3xX135xX58xX3xX18xX718xX1caxX3xX33axX1bxX30xX7axX6f4xX18xX3xX76cxX1xX144xX49xX3xXf3xXdxX18xX1xX3xX24xX1xXdxX3xX172xX32cxX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX17fxX3xX212xX3xX18xX1xXeexXexX3xX135xX2xX2xX3xX18xX718xX1caxX3xXf4x95ccxXdxX3xXcxX30xXeexX18xX3xXabxXdxX39xXexX3xX172xX33axX1bxX1xX39xX3xX33fxX18xX17fxX3xX212xX3xX18xX1xXeexXexX3xX135xX2xX2xX3xX33axX6xX49xX1caxX3xXf3xX175xX3xX13xX718xX30xX3xX774xX144xX18xX1xX3xXcxXdxX30exX18xX3xX172xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX17fxX3xX212xX3xX18xX1xXeexXexX3xX46xXbxX10xX18xX3xX18xX6xX49xX1caxX3xXf3xX175xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX13xX30xX7axX92xX18xX3xX172xX32cxX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX17fxX3xX18xX1xXeexXexX3xX46xXbxX10xX18xX3xX18xX718xXf0xX3xX0xX10xX49xX12xXcxX4cxX46xX18xX1bxX3xX29xX18xX1xX1c3xX3xXf4xXcxX24xX3xXexX4cxX6xX46xX3xXexX1xX3dxX4axX18xX1bxX3xX18xX4dxXdxX3xX6cxX30xX18xX1bxX3xXexX1xXdxX3xXcexXeexX30xX3xX18xX1xX12dxX49xX3xXexX30xX8bxXdxX3xX135xX201xX3xX18xX718xXf0xXf0xXf0xX0xX5axX10xX49xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexX212xX6xX5xXdxX1bxX18xX1c3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX1caxXaxX12xX0xX10xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX6cxXexX1xX1c3xX3xX96xX55xX56xXbxX1c9xX1caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1c3xX3xX1d4xX1d5xX98xXbxX1c9xX1caxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c3xX5axX5axXdxXf0xX1eaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX2fxX18xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX21xX56xX5axX98xX1d4xX6cxX2xX56xX56xX55xX1d5xX21xX55xXexX21xX1d4xX56xX1d5xX56xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bxX496xX4cxX9xX1d5xX21xX98xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX10xX49xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX12xX0xX10xX49xX12xXf0xX0xX5axX10xX49xX12xXf0xXf0xX3xX18xX1xX12dxX49xX3xXexX30xX8bxXdxX3xX135xX201xX3xX18xX6xX49xXf0xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexX212xX6xX5xXdxX1bxX18xX1c3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX1caxXaxX12xX0xX10xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX18xXexX10xX4cxX3xX6cxXexX1xX30xX49xX1eaxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX6cxXexX1xX1c3xX3xX96xX55xX56xXbxX1c9xX1caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1c3xX3xX1d4xX1d5xX98xXbxX1c9xX1caxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c3xX5axX5axXdxXf0xX1eaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX2fxX18xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX21xX56xX5axX98xX1d4xX6cxX2xX56xX56xX55xX96xX1d5xX55xXexX201xX55xX2xX21xX1d4xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bxX496xX4cxX9xX21xX98xX96xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX10xX49xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX12xXf0xXf0xXf0xX3xX18xX1xX12dxX49xX3xXexX30xX8bxXdxX3xX135xX98xX3xX18xX6xX49xXf0xXf0xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexX212xX6xX5xXdxX1bxX18xX1c3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX1caxXaxX12xX0xX10xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX6cxXexX1xX1c3xX3xX96xX55xX56xXbxX1c9xX1caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1c3xX3xX1d4xX1d5xX98xXbxX1c9xX1caxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c3xX5axX5axXdxXf0xX1eaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX2fxX18xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX21xX56xX5axX98xX1d4xX6cxX2xX56xX56xX21xX2xX55xX55xXexX58xX55xX98xX56xX1d4xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bxX496xX4cxX9xX98xX58xX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX10xX49xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX12xXf0xXf0xXf0xX3xX18xX1xX12dxX49xX3xXexX30xX8bxXdxX3xX135xX58xX3xX18xX6xX49xXf0xXf0xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexX212xX6xX5xXdxX1bxX18xX1c3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX1caxXaxX12xX0xX10xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX6cxXexX1xX1c3xX3xX96xX55xX56xXbxX1c9xX1caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1c3xX3xX1d4xX1d5xX98xXbxX1c9xX1caxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c3xX5axX5axXdxXf0xX1eaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX2fxX18xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX21xX56xX5axX98xX1d4xX6cxX2xX56xX56xX21xX55xX55xX98xXexX1d5xX1d5xX56xX21xX55xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bxX496xX4cxX9xX1d4xX21xX201xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX10xX49xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX12xXf0xXf0xXf0xX18xX1xX12dxX49xX3xXexX30xX8bxXdxX3xX135xX2xX2xX3xX18xX718xXf0xXf0xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX1c9xXexX212xX6xX5xXdxX1bxX18xX1c3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxX1caxXaxX12xX0xX10xX49xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX1bexXdxX6cxXexX1xX1c3xX3xX96xX55xX56xXbxX1c9xX1caxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1c3xX3xX1d4xX1d5xX98xXbxX1c9xX1caxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c3xX5axX5axXdxXf0xX1eaxX6xX46xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX2fxX18xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX21xX56xX5axX98xX1d4xX6cxX2xX56xX56xX21xX1d5xX56xX21xXexX96xX1d5xX58xX55xX58xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bxX496xX4cxX9xX98xX96xX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX10xX49xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX12xXf0xXf0xXf0xX3xX2fxX14xX3xXexX4cxX6xX46xX3xXexX1xX3dxX4axX18xX1bxX3xX18xX4dxXdxX3xX6cxX30xX18xX1bxX3xXexX1xXdxX3xXcexXeexX30xX3xX46xXbxX10xX18xX3xX18xX6xX49xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX1eaxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1c9xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1bxX9xXaxX56xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6cxX6cxXdxX18xX1bxX9xXaxX1d4xXaxX12xX0xXexX1eaxX46xX6cxX7axX12xX0xXexX4cxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX46xX6cxX7axXaxX12xX24xX1xX2f7xX3xX18xX1xXdxX39xX49xX3xX24xXf3xXf4xX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXabxXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX76cxX1xX144xX49xX3xXcxX1x6a55xX3xX13xX29xXdxX3x61fdxX30exX18xX3xX4xX1xX46xX3xX1eaxXdxX30exXexX1c3xX3xXcxX1xX2dxXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3x5667xX30xX6xX8dxX3xX24xXf3xXf4xX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXabxXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcexXcfxX3xX49xX4axX3xX18xX1xXdxX92xX30xX3xX5xX3exXbxX3xX1eax5bdbxXdxX3xX6cxX3dxadfdxX18xX1bxX3xX18xX52xX18xX1bxX3xX37xX1xXdxX30exX30xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXexX4cxX3bbxX8dxX3xX1bxX12dxXbxX3xXbxX1xX380xX18xX3xX1bxXdxX34xXbxX3xX5xX6a7xX6xX3xXexX30xX8bxXdxX3xX1xX3bexX4xX3xXcexX3dxX2dxX18xX1bxX3xXexXdxX30exXbxX3xX4xX77bxX18xX3xX37xXdxX30exX18xX3xXexX1xX6a7xX4xX3xX4xX2fbxX3xX1eaxX29xX18xX3xX2fxX92xX3xX5xX30xX77bxXexX3xX4xX1xX2fbxXdxX8dxX3xX4xXddxX4xX1xX3xX4xX1xX2fbxXdxX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xXf0xX3xX13xXdxX39xX18xX3xX4xX12dxX3xX1bxX380xX18xX3xX2xX201xX56xX3xX1xX3bexX4xX3xX2fxXdxX175xX18xX3xXexX312xX3xX1d5xX3xXexX30xX8bxXdxX3xXcexX30exX18xX3xX2xX55xX3xXexX30xX8bxXdxX3xXexX1xX10xX46xX3xX1xX3bexX4xX3xX4xXddxX4xX3xX5xX3exXbxX3xX18xX52xX18xX1bxX3xX37xX1xXdxX30exX30xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX1x3425xX3xXexX144xXdxX3xX24xXf3xXf4xXf0xX3xX33axX1bxX46xX14xXdxX3xX4cxX6xX8dxX3xX24xXf3xXf4xX3xX4xa2e2xX18xX3xX4xX12dxX3xX5xX3exXbxX3xX18x6fe7xX18xX1bxX3xX4xX6xX46xX3xX6cxX14xX18xX1xX3xX4xX1xX46xX3xX4xXddxX4xX3xX1eaxX144xX18xX3xX4xX12dxX3xX18xX52xX18xX1bxX3xX37xX1xXdxX30exX30xX3xXcex42b8xX4xX3xX1eaxXdxX39xXexX3xXcexX401xX3xXexX1xX6xX49xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xXddxX4xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX37xX1xX30xX3xX2fxX2ebxX4xX3xX2fxX14xX3xXexX46xX14xX18xX3xX100bxX30xX551xX4xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX4cxX12xX0xX5axXexX1eaxX46xX6cxX7axX12xX0xX5axXexX6xX1eaxX5xX10xX12xX0xX6cxXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX4cxX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX212xXexX1xX30xX49xX1eaxX212xX6xX18xX6cxX212xX7xX6xXbxX46xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2fbxX18xX3xX55xX56xX56xX3xX37x9d2exX3xXexX1xX2f7xX3xX18xX1xX43xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8dxX3xX33axX1bxX1xX39xX3xX33fxX18xX8dxX3xX32cxX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xXaxX3xX1xX4cxX10xX2aaxX9xXaxX5axX49xX30xX46xX18xX212xX49xX6xX30xX212xXexX1xX10xX212xXexX1xX6xX46xX5axX1xX46xX18xX212xX55xX56xX56xX212xX37xX7axX212xXexX1xX30xX212xX18xX1xXdxX212xX1xX6xX212xXexXdxX18xX1xX212xX18xX1bxX1xX10xX212xX6xX18xX212xX100bxX30xX6xX18xX1bxX212xX1eaxXdxX18xX1xX212xXexX4cxX6xX18xX1xX212xXexX6xXdxX212xX37xXdxX10xX18xX212xXexX30xX46xX18xX1bxX212xX4xX46xX212xX2fxX30xX6xX5axX2xX98xX201xX201xX1d4xX55xXf0xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5axX49xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX55xX56xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX55xX58xX5axX98xX1d4xX6cxX56xX56xX58xX56xX1d4xX2xX58xXexX58xX98xX1d5xX98xX1d4xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX2fxX12xX0xX7xXexX4cxX46xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2fbxX18xX3xX55xX56xX56xX3xX37xX1206xX3xXexX1xX2f7xX3xX18xX1xX43xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8dxX3xX33axX1bxX1xX39xX3xX33fxX18xX8dxX3xX32cxX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xXaxX3xX1xX4cxX10xX2aaxX9xXaxX5axX49xX30xX46xX18xX212xX49xX6xX30xX212xXexX1xX10xX212xXexX1xX6xX46xX5axX1xX46xX18xX212xX55xX56xX56xX212xX37xX7axX212xXexX1xX30xX212xX18xX1xXdxX212xX1xX6xX212xXexXdxX18xX1xX212xX18xX1bxX1xX10xX212xX6xX18xX212xX100bxX30xX6xX18xX1bxX212xX1eaxXdxX18xX1xX212xXexX4cxX6xX18xX1xX212xXexX6xXdxX212xX37xXdxX10xX18xX212xXexX30xX46xX18xX1bxX212xX4xX46xX212xX2fxX30xX6xX5axX2xX98xX201xX201xX1d4xX55xXf0xX1xXexX49xXaxX12xX13xX2fbxX18xX3xX55xX56xX56xX3xX37xX1206xX3xXexX1xX2f7xX3xX18xX1xX43xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8dxX3xX33axX1bxX1xX39xX3xX33fxX18xX8dxX3xX32cxX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX4cxX46xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX6fxXddxX18xX1bxX3xX18xX6xX7axX3xX172xX55xX96xX5axX98xX17fxX8dxX3xXexX144xXdxX3xXcxX76cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8dxX3xX1xX2fbxX18xX3xX55xX56xX56xX3xX37xX1206xX3xXexX1xX2f7xX3xX18xX1xX43xX3xXcexX30exX18xX3xXexX312xX3xX4xXddxX4xX3xXexX3ccxX18xX1xX3xX33axX1bxX1xX39xX3xX33fxX18xX8dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX8dxX3xX32cxX30xX29xX18xX1bxX3xXf4xX303xX18xX1xX3xX1eax8e50xXexX3xXcexX380xX30xX3xXexX4cxX6xX18xX1xX3xXexX14xXdxX3xX9bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xX8dxX3xX6cxX46xX3xX24xXf3xXf4xX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcexX52xX18xX1bxX3xX4xX6xXdxX3xXexX8bxX3xX4xX1xX6a7xX4xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX2fxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX1206xX3xXexX1xX2f7xX3xX7xX551xX3xX2xX3xX25xXdxX39xXexX3xX33axX6xX49xX3xXcexX46xX144xXexX3xXddxX3xX100bxX30xX1139xX18xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xXexX1xX401xX3xXexX1xX6xX46xX3xXexX4cxX43xX3xXexX30xX39xX3xXexX1xX30exX3xX1bxXdxX3exXdxXaxX3xX1xX4cxX10xX2aaxX9xXaxX5axX49xX30xX46xX18xX212xX49xX6xX30xX212xXexX1xX10xX212xXexX1xX6xX46xX5axX37xX7axX212xXexX1xX30xX212xX7xX46xX212xX2xX212xX2fxXdxX10xXexX212xX18xX6xX49xX212xX6cxX46xX6xXexX212xX6xX212xX100bxX30xX6xX18xX212xX1bxXdxX6xXdxX212xXexX1xX10xX212xXexX1xX6xX46xX212xXexX4cxXdxX212xXexX30xX10xX212xXexX1xX10xX212xX1bxXdxX46xXdxX5axX2xX98xX55xX98xX96xX1d4xXf0xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX1bxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX5axX49xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX55xX56xX5axX18xX10xX1bexX7xX5axX2xX58xX2xX58xX5axX2xX56xX96xX6cxX1d4xX56xX1d4xX55xX201xX55xX56xXexX98xX96xX2xX2xX1d5xX5xX56xXf0xX226xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX14xX18xX1xX3xX21xX3xX13xX24xX25xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xX24xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX24xX34xXbxX3xX37xXdxX39xX18xX3xXexX3dxX3exX18xX1bxX3xXexX43xX3xX1xX46xX18xX3xX49xX4axX3xX4cxX4dxX18xX1bxX3xX18xX52xX49xX3xX55xX56xX2xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX2fxX12xX0xX7xXexX4cxX46xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX1206xX3xXexX1xX2f7xX3xX7xX551xX3xX2xX3xX25xXdxX39xXexX3xX33axX6xX49xX3xXcexX46xX144xXexX3xXddxX3xX100bxX30xX1139xX18xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xXexX1xX401xX3xXexX1xX6xX46xX3xXexX4cxX43xX3xXexX30xX39xX3xXexX1xX30exX3xX1bxXdxX3exXdxXaxX3xX1xX4cxX10xX2aaxX9xXaxX5axX49xX30xX46xX18xX212xX49xX6xX30xX212xXexX1xX10xX212xXexX1xX6xX46xX5axX37xX7axX212xXexX1xX30xX212xX7xX46xX212xX2xX212xX2fxXdxX10xXexX212xX18xX6xX49xX212xX6cxX46xX6xXexX212xX6xX212xX100bxX30xX6xX18xX212xX1bxXdxX6xXdxX212xXexX1xX10xX212xXexX1xX6xX46xX212xXexX4cxXdxX212xXexX30xX10xX212xXexX1xX10xX212xX1bxXdxX46xXdxX5axX2xX98xX55xX98xX96xX1d4xXf0xX1xXexX49xXaxX12xXabxX1206xX3xXexX1xX2f7xX3xX7xX551xX3xX2xX3xX25xXdxX39xXexX3xX33axX6xX49xX3xXcexX46xX144xXexX3xXddxX3xX100bxX30xX1139xX18xX3xX1bxXdxX29xXdxX3xXexX1xX401xX3xXexX1xX6xX46xX3xXexX4cxX43xX3xXexX30xX39xX3xXexX1xX30exX3xX1bxXdxX3exXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX4cxX46xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXabxX1206xX3xXexX1xX2f7xX3xX7xX551xX3xX2xX3xX25xXdxX39xXexX3xX33axX6xX49xX3xXf3xX175xX3xX32cxX30xX6xX18xX1bxX3xXf3xXdxX175xX49xX3xX5xX14xX49xX3xX4cxX144xX18xX1bxX3xX6cxX6xX18xX1xX3xX4xX2dxX3xX2fxX30xX6xX3xX25xXdxX39xXexX3xX33axX6xX49xX3xX37xX1xXdxX3xXcexX46xX144xXexX3xX13xX24xXf4xX3xX18xX4dxXdxX3xX6cxX30xX18xX1bxX3xX4xX2dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX144xXdxX3xX1bxXdxX29xXdxX3xXexX1xX401xX3xXexX1xX6xX46xX3xXexX4cxX43xX3xXexX30xX39xX3xXexX1xX30exX3xX1bxXdxX3exXdxX3xX6cxXdxX6f4xX18xX3xX4cxX6xX3xX4axX3xXcxX4cxX30xX18xX1bxX3xX32cxX30xX551xX4xXf0xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX2fxX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX30xX5xX12xX0xX6cxXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX2fxX12xX0xX5axX6cxXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33fxX30xXexX1xX46xX4cxXaxX12xX32cxX30xX6xX18xX1bxX3xX6fxXddxX18xX1bxX0xX5axXbxX12
Quang Sáng