Hương Sơn tổ chức thành công giải bóng bàn nam mở rộng
(Baohatinh.vn) - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tổ chức thành công giải bóng bàn nam mở rộng năm 2018.
9f2ax17339x11204xe9a5x10eb9x11603xfff6x14934x11f1cxX7x130f8xbf6cx14f49x12a08xeee2xc8c7xX5xcbbbxXax128f1xfbcexc4fexbee9xd3ccx10dffxX3x11bf9xX15xX16xX3xXex10344xX3xX4xX1x11e73xX4xX3xXexX1xa00axX16xX1xX3xX4x16be9xX16xX17xX3xX17xXdx14857xXdxX3x1715dxed6axX16xX17xX3xX35xX27xX16xX3xX16xX6xb2aaxX3xX40xaffbxX3x16c68x12065xX16xX17xX0x14d06xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb09fxXaxX12xXcxX45xf8f8xX16xX17xX3xXexb824xX40xX3xb091xfd8axX16xX3xX1xX36xX6x145fcxX3xXcxX1xX2cxX16xX17xX3xXexXdxX16xX70xX3xXcxX1xccfcxX3xXexX1xX6xcfc9xX3x13030xX27xX3xb988xX61xX3xX5xabe3xX4xX1xX3xX1xX61x15659xc3f7xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3x1691bxX13xX27xX3xXcxa659xX16xX1x16518xX3xX86xf249xX6xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xX4xX2cxX16xX17xX3xX17xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX16xX17xX3xX35xX27xX16xX3xX16xX6xX40xX3xX40xX43xX3xX45xX46xX16xX17xX3xX16xX6axX40xX3x125e2x14701xX2xae71xcf88xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b17xX84xX5cxX93xX3xXbxe3b1xX10xX16xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10x11113xXexf5adxX6xX5xXdxX17xX16x11ee3xX3xX4xX10xX16xXexX10xX45xb076xXaxX12xX0xXdxX40xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfaxX10xX16xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXax10d0exXdxX5cxXexX1xX113xX3xf9baxX2x15716xXbxX10bxX11bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX3x11fdexX2xXe1xXbxX10bxX11bxXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX4axX4axXdxXe4xX35xX6xX84xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe4xX86xX16xX4axX16xX10xX13axX7xX4axX2xXe3xXe0x121dfxX4ax16526xXe0xX5cxX2xX2xX17dxX2xX17bxX17bxX141xXexX150xXe1xX150xXe3xX5xXe0xX10dxX6xX2xXe3xXe1xX141xXe1xX17bxX2xX141xX150xXe0xX143x1783bxXe4x1261axXbxX17x1541dxX45xX9xX141xX150xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xX4xX2cxX16xX17xX3xX17xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX16xX17xX3xX35xX27xX16xX3xX16xX6xX40xX3xX40xX43xX3xX45xX46xX16xX17xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX84xX5cxX93xXaxX12xbc8exXdxX32xXdxX3x14b46xX61xX93xX3xXex13081xX3xX17dxX17dxX3xX86x1657exX16xX3x126c1xX46xX16xX17xX3xX86xXdxe054xX16xX3xX35xX36xX16xX17xX3xX35xX27xX16xX3xXexXdxX216xX61xX3xX35xXdxX7fxX61xX3xX20fx16994xX16xX3xXexXacxX3xX4x11a85xX4xX3xX1xX61xX93xX94xX16xX113xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3x15f34xX1xX216xX70xX3xX69xd5c8xX3x108e4xX61xX6xX16xX17xX70xX3xea84xX22xX4xX3xXcxX1x1265fxX70xX3xXcxe4c7xX3xX13xcf0exX16xX17xX3x1744axXa6xX16xX1xX70xX3xXfaxX6xX16xX3xX264xX46xX4xX70xX3xXcx107e2xX3xX13xX27xX3xXcxXa6xX16xX1xX3xX86xX27xX3xX4xX1x14497xX3xX16xX1xX27xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xXe4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX84xX5cxX93xXaxX12xX244xX22dxXexX3xXexX1x16ef2xX4xX3xXe0xX3xX16xX17xX27xX93xX3xXexX1xXdxX3xX20fxa7b9xX61xX3xX7xX2cxXdxX3xX16xX1exXdxX70xX3xXf4xX6xX16xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xX20fx10f7cxX3xXexX45xX6xX84xX3xX17xXdxX32xXdxX3xX16xX1xX2bdxXexX3xX1x11b28xX16xX17xX3x109d5xX4axXf4xX3xX4xX1xX84xX3xX86xX20cxX16xX3xX20fxX46xX16xX17xX3xX86xXdxX216xX16xX3xX264xX216xX3x16d45xX1xX20cxXexX3xX13xX84xX27xX16xX17xX3xXa1xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xXa9xX11bxX3xX1fcxXdxX32xXdxX3xX16xX1xX2bdxXexX3xX1xX2e8xX16xX17xX3xXfaxX3xX4xX1xX84xX3xX69xX253xX69xX3xX305xX17xX61xX93x11a4bxX16xX3xcba3xX2e8xX16xX1xX3xXfaxX14xd61fxX16xX17xX3xXa1xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xXa9xXe4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX10xX16xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX45xX11bxXaxX12xX0xXdxX40xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXfaxX10xX16xXexX10xX45xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX13axXdxX5cxXexX1xX113xX3xX141xX2xX143xXbxX10bxX11bxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX113xX3xX150xX2xXe1xXbxX10bxX11bxXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX113xX4axX4axXdxXe4xX35xX6xX84xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe4xX86xX16xX4axX16xX10xX13axX7xX4axX2xXe3xXe0xX17bxX4axX2xX17bxX150xX5cxXe0xXe1xX17dxX150xX141xX143xX17dxXexXe0xXe3xX17dxXe1xX5xX17dxX10dxX17dxXe0xX5cxX2xX2xX17dxX2xX17bxX143xX17dxXexX2xX143xX2xX17bxX5xXe1xX10dxX6xX2xXe4xX19dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX15xX16xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xX4xX2cxX16xX17xX3xX17xXdxX32xXdxX3xX35xX36xX16xX17xX3xX35xX27xX16xX3xX16xX6xX40xX3xX40xX43xX3xX45xX46xX16xX17xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxX6xXbxXexXdxX84xX16xXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10bxXexX10dxX6xX5xXdxX17xX16xX113xX3xX4xX10xX16xXexX10xX45xX11bxXaxX12xXf4xX6xX16xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xXexX45xX6xX84xX3xX17xXdxX32xXdxX70xX3xX4xX1xX206xXbxX3xX32xX16xX1xX3xX5xX14xX61xX3xX16xXdxX94xX40xX3xX86xef36xXdxX3xX4xX234xX4xX3xX69xX253xX69xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX84xX5cxX93xXaxX12xX253xX14xe736xX4xX3xX35xXdxX22dxXexX70xX3x1564bxXdxX16xX1xX3xXbxX1x15bd2xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xX17xXdxX32xXdxX3xX20fxX14xX4d1xX4xX3xX1xX61xX93xX3xX20fxX46xX16xX17xX3xXexXacxX3xX16xX17xX61xX260xX16xX3xX10bxX2d6xX3xX1xX46xXdxX3xX1xX36xX6xXe4xX3xXcxX1xX2cxX16xX17xX3xX201xX61xX6xX3xX17xXdxX32xXdxX3xX20fxX2bdxX61xX3xX16xX1x13e5bxX40xX3xX20fx16479xX93xX3xX40xX2e8xX16xX1xX3xXbxX1xX84xX16xX17xX3xXexX45xX27xX84xX3xXexX1xX7fxX3xX5cxX206xX4xX3xXexX1xX7fxX3xXexX1xX6xX84xX70xX3xX20fx13d60xX4xX3xX35xXdxX94xXexX3xX5xX27xX3xX40xX2cxX16xX3xX35xX36xX16xX17xX3xX35xX27xX16xX70xX3xX20fxX260xX16xX17xX3xXexX1xX344xXdxX3xXexX2e8xX84xX3xX20fxXdxd805xX61xX3xX4daxXdxX94xX16xX3xX17xXdxX6xX84xX3xX5xX14xX61xX3xX1xX259xX4xX3xX1x13e79xXdxX3xX86xX27xX3xXexX6axX16xX17xX3xX4xX14xX344xX16xX17xX3xXexf46axX16xX1xX3xX20fxX84xX27xX16xX3xX4daxX22dxXexX3xX17xXdxab06xX6xX3xX4xff12xX61xX3xXexX1xX283xX3xX4xX283xX6xX3xX4xX234xX4xX3xX20fxX8dxX6xX3xXbxX1xX14xX15xX16xX17xXe4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ecxX61xXexX1xX84xX45xXaxX12xXf4xX234xX3xXcxX66xX16xX3xX10dxX3xX244xX1xX32xX3xX19xX15xX16xX0xX4axXbxX12
Bá Tân - Khả Sơn