Cảnh sát Brazil đột kích xưởng sản xuất siêu xe phiên bản “fake”
 Một nhà xưởng bí mật chuyên sản xuất các mẫu siêu xe Italy Ferrari và Lamborghini phiên bản “fake” ở Itajaí (Santa Catarina, Brazil) vừa bị lực lượng Cảnh sát sở tại đột kích…
b77x802fx77a2x6bb1x1eabxac4dx899dx756cx94cexX7x36eex8306x1671x5b42xc58ex8b70xX5x742bxXax8dd2x68b7x2df8x99d7xX1xX3xX7xbc7dxXexX3x4e50x8372xX6x6bacxXdxX5xX3xcae9x9249xXexX3xad69xabd5xX4xX1xX3xb96xde4bx936fxX15x95a0xX3xX7xX14xX15xX3xX2cx641cx71abxXexX3xX7xXdx922cxX37xX3xX2cxX10xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3x49dexX14xX15xX3x68cfx9bfdxX6xX27xX10x8fd8xX0xc019xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx41f2xX10xX6x989cxXaxX12xX3x7a3dxX24xXexX3xX15xX1x3dc8xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX49xX28xX3xa21dxd46xXexX3xX4xX1xX37x411cxX3dxX15xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX4xX19xX4xX3xX7bx6422xX37xX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xaa05xXexX6xX5xX82xX3x4c4bxX10xX1dxX1dxX6xX1dxXdxX3x6865xX70xX3x4049xX6xX7bxX49x2194xX1dxX30xX1xXdxX15xXdxX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX3xX4dxX4exX6xX27xX10xX52xX3xX2exX3xX9fxXexX6x1c73xX6xX28xX3x2371x2e2fxX6xX15xXexX6xX3xX13xX6xXexX6xX1dxXdxX15xX6x16b5xX3xX1cxX1dxX6xX1fxXdxX5x5191xX3xXadx59b0xX6xX3xX49xc36xX3xX5x518bxX4xX3xX5xX2dxd630xX15xX30xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX7xX2exX3xXexd228xXdxX3xX23xX24xXexX3xX27xX28xX4xX1xda98xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXb4xX66xX82xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7bxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax168cxXdxX66xXexX1xcd08xX3x66bcx9453xX15axXbxX2cx4ab3xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX157xX3x4adcxX168x5114xXbxX2cxX15exXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX54xX54xXdx24d6xX49xX6xXb4xX1xX6xXexXdxX15xX1xX178xXadxX15xX54xX15xX10xX152xX7xX54xX2x730dxcf3fx7a13xX54xX2xX15axbaf3xX66xc31fxX15axX192xX18dxX2xX18dxX18dxXexX18exX168xX194xX194xX5xX2xX15axcd09xX4exX6xX49xX1dxXdxX4xX6xX1a3xX4xX5xX6xX15xX66xX10xX7xXexXdxX15xX6xX178xXd2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX6xX1fxXdxX5xX3xX23xX24xXexX3xX27xX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX3xX4dxX4exX6xX27xX10xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXb4xX66xX82xXaxX12xXcxX1dxXb4xX15xX30xX3xab88xX37xX19xX3xXexX1dxb851xX15xX1xX3xX27xX1xX19xX7bxX3xX2cx9fd2xXexX3xX15xX1xX70xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX49xX28xX3xX7bxX7cxXexX3xX15xX70xX82xXe5xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXd7xX6xX15xXexX6xX3xX13xX6xXexX6xX1dxXdxX15xX6xX3xX23x13e5xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxa5a7xX15xX3xX18exX3xX4xX1xXdx2f47xX4xX3xX2cxX10xX3xX7xX6xXb4xX3xX4xX1xX231xXbxX3xX5xX10dxXdxX3xX82xX3xX15xX30xX37xX82xX3dxX15xX3xX15xX1x8af7xX15xX30xX3xX7bxX94xX37xX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX4x29bbxX6xX3xX18dxX3xXexX1xX2dxdedfxX15xX30xX3xX1xXdxX26cxX37xX3xX9fxXexX6xX5xX82xX178xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX49xX5xX10xX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX7bxX6xX1dxX30xXdxX15xX157xX3xX18dxXbxX2cxX3xX6xX37xXexXb4xX15exXaxX12xX0xXexX49xXb4xX66xX82xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX7bxX30xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX178xX49xX6xXb4xX1xX6xXexXdxX15xX1xX178xXadxX15xX54xX15xX10xX152xX7xX54xX2xX18cxX18dxX18exX54xX2xX15axX192xX66xX194xX15axX192xX18dxX18dxX168xX18cxXexX2xX192xX18exX15axX5xX2xX178xXd2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX6xX1fxXdxX5xX3xX23xX24xXexX3xX27xX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX3xX4dxX4exX6xX27xX10xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb4xX15xXaxX12xXb0xXf7xX4xX3xX5xX2dxXfcxX15xX30xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXexX1xX37xX3xX30xXdxX292xX3xX15xX1xXdx2361xX37xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX27xXdxX26cxX15xX3xX30x6db4xX4xX3xX15xX1xX2dxX15xX30xX3xX23xX263xX3xX4x1d40xX3xXadxX70xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX27xXdxX26cxX15xX3xX1dxb450xX3xXexXdxX3b8xX15xX3xX4x98a0xX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX2dxXfcxX15xX30xX3xXexX1xX38xXbxX178xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX1dxX12xX0xX54xXexX49xXb4xX66xX82xX12xX0xX54xXexX6xX49xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXb4xX66xX82xXaxX12xXd7x47d2xX3xX66x3027xX15xX30xX3xX7xXb4xX15xX30xX3xX7xXb4xX15xX30xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX27xXdxX26cxX15xX3xX30xX3c6xX4xX3xX15xX1xX2dxX15xX30xX3xX23xX263xX3xX4xX3d3xX3xXadxX70xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX27xXdxX26cxX15xX3xX1dxX3e3xX3xXexXdxX3b8xX15xX54xX4xX1xX38xXexX3xX5xX2dxXfcxX15xX30xX3xXexX1xX38xXbxXe5xX3xX15xX1xX70xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX15xX70xX82xX3xX4xX1xX37xX82xX3dxX15xX3xX15xX1xX7cxX15xX3xX23xX2abxX15xX3xX23x2d9exXexX3xX1xX70xX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX3xXaxX4exX6xX27xX10xXaxXe5xX3xX15xX1xX2dxX15xX30xX3xX49xX19xX15xX3xX1dxX6xX3xXadxade2xXdxX3xX30xXdxX19xX3xX27xX1x9dc5xX15xX30xX3xX1xX3b8xX3xX1dxX3e3xX3xXexXf0xX3xX2xX18exX15axX178xX15axX15axX15axX3xX23xX274xX15xX3xX18dxX192xX15axX178xX15axX15axX15axX3xe07xX10xX6xX5xX3xXd6xX27xX1xXb4xX14xX15xX30xX3xXexXf0xX3xX194xX16axX178xX16axX16axX194xX3xX23xX274xX15xX3xX159xX159xX178xX168xX192xX168xX3x54fdxXd7xa7bdxX3xX1a3xX3xXexX2dxX2abxX15xX30xX3xX23xX2dxX2abxX15xX30xX3xX27xX1xXb4xX14xX15xX30xX3xXexXf0xX3xX2xXe5xX2xX3xX23xX274xX15xX3xX2xXe5xX192xX3xXexc34cxX3xX23x3966xX15xX30xXedxXe5xX3xXexb4d4xX82xX3xXexXf0xX15xX30xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX178xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXb4xX66xX82xXaxX12xXcxX1xX7cxX7bxX3xX4xX1xX28xXe5xX3xX5xXf7xX4xX3xX5xX2dxXfcxX15xX30xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXd7xX6xX15xXexX6xX3xX13xX6xXexX6xX1dxXdxX15xX6xX3xX4xbbc7xX15xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX26cxX15xX3xX15xX1xXdxX3b8xX37xX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX1xX70xX15xX30xX3xX4exX6xX27xX10xX3xX7xX42dxX3xX66xX430xX15xX30xX3xX4xX14xX3xX23xX24xX15xX30xX3xX4xX2abxX3xX4xX2a3xX6xX3xX13xX1xX10xXadxX1dxXb4xX5xX10xXexX3xdeb4xX7bxX10xX30xX6xX3xX1a3xX3xX7bxX24xXexX3xX7bxX94xX37xX3xX7xX10xX66xX6xX15xX3xX4x55f2xX3xX5xX4d6xX15xX3xX23xX263xX3xX15xX30xX2dxX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xXexXf0xX3xX15x5827xX7bxX3xX18dxX15axX2xX2xX178xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX49xX5xX10xX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX7bxX6xX1dxX30xXdxX15xX157xX3xX18dxXbxX2cxX3xX6xX37xXexXb4xX15exXaxX12xX0xXexX49xXb4xX66xX82xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX7bxX30xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX178xX49xX6xXb4xX1xX6xXexXdxX15xX1xX178xXadxX15xX54xX15xX10xX152xX7xX54xX2xX18cxX18dxX18exX54xX2xX15axX192xX66xX194xX15axX192xX18dxX18dxX168xX18cxXexX159xX15axX159xX18cxX5xX18dxX178xXd2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX6xX1fxXdxX5xX3xX23xX24xXexX3xX27xX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX3xX4dxX4exX6xX27xX10xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb4xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xXd7xX6xX15xXexX6xX3xX13xX6xXexX6xX1dxXdxX15xX6xX3xX23xX263xX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX26cxX15xX3xX18exX3xX4xX1xXdxX274xX4xX3xX2cxX10xX3xX7xX6xXb4xX3xX4xX1xX231xXbxX3xX5xX10dxXdxX3xX82xX3xX15xX30xX37xX82xX3dxX15xX3xX15xX1xX292xX15xX30xX3xX7bxX94xX37xX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX4xX2a3xX6xX3xXb0xX6xX7bxX49xXb4xX1dxX30xX1xXdxX15xXdxX3xXadxX70xX3xXa5xX10xX1dxX1dxX6xX1dxXdxX178xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX1dxX12xX0xX54xXexX49xXb4xX66xX82xX12xX0xX54xXexX6xX49xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXb4xX66xX82xXaxX12xd2f4xX2dxXfcxX4xX3xX49xXdxX274xXexXe5xX3xX4xX37xX24xX4xX3xX23xXdxX3b8xX37xX3xXexX1dxX6xX3xX4xX2a3xX6xX3xX30xXdxX4d6xXdxX3xX4xX1x9b87xX4xX3xX1cxX1dxX6xX1fxXdxX5xX3xX49xf9axXexX3xX23xc49dxX37xX3xXexXf0xX3xX18dxX3xXexX1xX19xX15xX30xX3xXexX1dxX2dxX4d6xX4xXe5xX3xX7xX6xX37xX3xX27xX1xXdxX3xX7bxX24xXexX3xX4xX4dfxX15xX30xX3xXexX82xX3xX5xX37xX7cxXexX3xX2exX3xXd7xX6xXb4xX3xa46axX6xX37xX5xXb4xX3xX23xX10dxXdxX3xX66xXdxX26cxX15xX3xX4xX1xXb4xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2dxX2abxX15xX30xX3xX1xXdxX26cxX37xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX9fxXexX6xX5xX82xX3xXb0xX6xX7bxX49xXb4xX1dxX30xX1xXdxX15xXdxX3xXadxX70xX3xXa5xX10xX1dxX1dxX6xX1dxXdxX3xX30xX42dxXdxX3xX23xX2abxX15xX3xX27xX1xXdxX274xX37xX3xX15xX10dxXdxX178xX3xX63xXb4xX10dxXexX3xX23xX24xX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX1xX70xX15xX30xX3xX4exX6xX27xX10xX3xXexX10dxXdxX3xX15xX1xX70xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX15xX70xX82xX3xX23xX263xX3xX5x4523xXexX3xXadxX70xXb4xX3xXexX7dfxX7bxX3xX15xX30xX7dbxX7bxX3xX4xX2a3xX6xX3xX49xX24xX3xXbxX1xX7cxX15xX3xX23xX49dxX4xX3xX49xXdxX26cxXexXe5xX3xX4xX1xX37xX82xX3dxX15xX3xX23xXdxX3b8xX37xX3xXexX1dxX6xX3xX4xX19xX4xX3xX1xXb4xX10dxXexX3xX23xX24xX15xX30xX3xX49xX38xXexX3xX1xXfcxXbxX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xXdxX3dxX15xX3xX221xX37xX6xX15xX3xXexX4d6xXdxX3xX2cxX10xX3xXb0xX6xX7bxX49xXb4xX1dxX30xX1xXdxX15xXdxX3xXadxX70xX3xXa5xX10xX1dxX1dxX6xX1dxXdxX3xXexX1dxX3dxX15xX3xXexX1xX274xX3xX30xXdxX4d6xXdxXe5xX3xX66xXb4xX3xX18dxX3xX1xX263xX15xX30xX3xX2cxX10xX3xX15xX70xX82xX3xXexXf7xX3xXexX1xX70xX15xX1xX3xX5xX7cxXbxX3xXexXf0xX3xX1dxX38xXexX3xX5xb027xX37xX178xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXb4xX66xX82xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX7bxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX152xXdxX66xXexX1xX157xX3xX159xX15axX15axXbxX2cxX15exX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX157xX3xX168xX168xX16axXbxX2cxX15exXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX178xX49xX6xXb4xX1xX6xXexXdxX15xX1xX178xXadxX15xX54xX15xX10xX152xX7xX54xX2xX18cxX18dxX18exX54xX2xX15axX192xX66xX194xX15axX192xX18dxX2xX168xX16axXexX16axX168xX16axX168xX5xX18cxX1a3xX4exX6xX49xX1dxXdxX4xX6xX1a3xX4xX5xX6xX15xX66xX10xX7xXexXdxX15xX6xX178xXd2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX6xX1fxXdxX5xX3xX23xX24xXexX3xX27xX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX3xX4dxX4exX6xX27xX10xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxXb4xX66xX82xXaxX12x911fxX1xX292xX15xX30xX3xX15xX30xX2dx25f7xXdxX3xX4xX7dfxX7bxX3xX23xX2dxXa6dxX15xX30xX3xX66xX960xX82xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX30xXdxX14xX3xX23xX263xX3xX49xXf4xX3xX49xX7dbxXexX3xX15xX30xX6xX82xX3xXexX10dxXdxX3xX15xX1xX70xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX49xX28xX3xX7bxX7cxXexX3xX15xX70xX82xX178xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX4xX3d3xX15xX30xX3xXexX1xX37xX3xX30xXdxX292xX3xX15xX1xXdxX3b8xX37xX3xX66xX430xX15xX30xX3xX4xX430xX3xX4xX1xX274xX3xXexX10dxXb4xX3xX1xX70xX15xX30xX3xX30xXdxX14xX3xX15xX1xX2dxX3xX5xXb4xX30xXb4xX3xX15xX1xX19xXdxX3xX30xXdxX3c6xX15xX30xX3xX82xX3xX15xX1xX2dxX3xXexX1xX7cxXexX178xX3xXa64xX1xX292xX15xX30xX3xX27xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX70xX15xX30xX3xX23xX49dxXexX3xX2cxX10xX3xXexX10dxXdxX3xX23xX960xX82xX3xX4xX3d3xX15xX30xX3xX7x9b72xX3xX49xXf4xX3xX23xXdxX3b8xX37xX3xXexX1dxX6xX3xX2cxX10xX7bxX3xX1xX8b2xX3xX4xX3ebxX3xX4xX3c6xX3xXexX227xX15xX1xX3xX23xX49dxXexX3xX7bxX37xX6xX3xX2cxX10xX3xX30xXdxX14xX3xX23xaedfxX3xX49xX19xX15xX3xX5xX10dxXdxX3xX27xXdxX274xX7bxX3xX5xXa6dxXdxX3xX1xX6xX82xX3xX27xX1xX4dfxX15xX30xX178xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxXadxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX1dxX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX1dxXb4xX15xX30xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX3dxX15xX3xX221xX37xX6xX15xX157xX0xX54xX7xXexX1dxXb4xX15xX30xX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a3xXexX1xX37xX7bxX49xX1a3xX6xX15xX66xX1a3xX7xX6xXbxXb4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7cxX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX1xX70xX15xX30xX3xX1xXdxX274xX7bxX3xXb0xX82xX27xX6xX15xX3xX63xX82xXbxX10xX1dxXd7xXbxXb4xX1dxXexX3xX30xXdxX19xX3xX168xXe5xX194xX3xXexX1dxXdxX26cxX37xX3xX522xXd7xX524xXaxX3xX1xX1dxX10xX4exX9xXaxX54xX2cxX10xX54xX4xX6xX15xX1a3xX4xX6xX15xX1xX1a3xX7xXdxX10xX37xX1a3xX2cxX10xX1a3xX1xX6xX15xX30xX1a3xX1xXdxX10xX7bxX1a3xX5xX82xX27xX6xX15xX1a3xX1xX82xXbxX10xX1dxX7xXbxXb4xX1dxXexX1a3xX30xXdxX6xX1a3xX168xX1a3xX194xX1a3xXexX1dxXdxX10xX37xX1a3xX37xX7xX66xX54xX2xX16axX18dxX168xX194xX16axX178xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX30xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX54xX7bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX18dxX15axX54xX15xX10xX152xX7xX54xX2xX18cxX2xX18exX54xX2xX168xX194xX66xX168xX2xX15axX168xX192xX168xX168xXexX18dxX159xX18exX168xX18dxX5xX15axX178xXd2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX6xX1fxXdxX5xX3xX23xX24xXexX3xX27xX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX3xX4dxX4exX6xX27xX10xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXadxX12xX0xX7xXexX1dxXb4xX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7cxX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX1xX70xX15xX30xX3xX1xXdxX274xX7bxX3xXb0xX82xX27xX6xX15xX3xX63xX82xXbxX10xX1dxXd7xXbxXb4xX1dxXexX3xX30xXdxX19xX3xX168xXe5xX194xX3xXexX1dxXdxX26cxX37xX3xX522xXd7xX524xXaxX3xX1xX1dxX10xX4exX9xXaxX54xX2cxX10xX54xX4xX6xX15xX1a3xX4xX6xX15xX1xX1a3xX7xXdxX10xX37xX1a3xX2cxX10xX1a3xX1xX6xX15xX30xX1a3xX1xXdxX10xX7bxX1a3xX5xX82xX27xX6xX15xX1a3xX1xX82xXbxX10xX1dxX7xXbxXb4xX1dxXexX1a3xX30xXdxX6xX1a3xX168xX1a3xX194xX1a3xXexX1dxXdxX10xX37xX1a3xX37xX7xX66xX54xX2xX16axX18dxX168xX194xX16axX178xX1xXexX7bxXaxX12xX13xX7cxX15xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xX1xX70xX15xX30xX3xX1xXdxX274xX7bxX3xXb0xX82xX27xX6xX15xX3xX63xX82xXbxX10xX1dxXd7xXbxXb4xX1dxXexX3xX30xXdxX19xX3xX168xXe5xX194xX3xXexX1dxXdxX26cxX37xX3xX522xXd7xX524xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX1dxXb4xX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX13xX1xX54bxX3xX23xX2dxXfcxX4xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX30xXdxX4d6xXdxX3xX1xX10dxX15xX3xX16axX3xX4xX1xXdxX274xX4xXe5xX3xXb0xX82xX27xX6xX15xX3xX63xX82xXbxX10xX1dxXd7xXbxXb4xX1dxXexX3xX5xX70xX3xX7bxX24xXexX3xXexX1dxXb4xX15xX30xX3xX15xX1xX292xX15xX30xX3xX4xX1xXdxX274xX4xX3xX2cxX10xX3xX1xXdxX274xX7bxX3xX15xX1xX38xXexX3xXadxX70xX3xX4xX3d3xX15xX30xX3xX23xX7dbxXexX3xX15xX1xX38xXexX3xXadxX4d6xXdxX3xX30xXdxX19xX3xX5xX3dxX15xX3xX23xX274xX15xX3xX168xXe5xX194xX3xXexX1dxXdxX26cxX37xX3xX522xXd7xX524xX178xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXadxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa64xX30xX7dbxX7bxX3xX500xXb4xX5xX5xX7xX1a3xX500xXb4xX82xX4xX10xX3xX813xX1xX6xX15xXexXb4xX7bxX3x73afxX9fxX9fxX9fxX3xX23xX7dfxX37xX3xXexXdxX3dxX15xX3xXadxX3b8xX3xXec8xXdxX26cxXexX3xXa64xX6xX7bxXaxX3xX1xX1dxX10xX4exX9xXaxX54xX2cxX10xX54xX15xX30xX6xX7bxX1a3xX1dxXb4xX5xX5xX7xX1a3xX1dxXb4xX82xX4xX10xX1a3xXbxX1xX6xX15xXexXb4xX7bxX1a3xXadxXdxXdxXdxX1a3xX66xX6xX37xX1a3xXexXdxX10xX15xX1a3xXadxX10xX1a3xXadxXdxX10xXexX1a3xX15xX6xX7bxX54xX2xX159xX16axX15axX159xX18exX178xX1xXexX7bxXaxX12xX0xXdxX7bxX30xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX54xX7bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX18dxX15axX54xX15xX10xX152xX7xX54xX2xX18cxX15axX18dxX54xX2xX15axX159xX66xX2xX18dxX18dxX168xX2xX194xX18exXexX2xX16axX168xX18exX16axX5xX15axX178xXd2xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX6xX1fxXdxX5xX3xX23xX24xXexX3xX27xX28xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exX15xX30xX3xX7xX14xX15xX3xX2cxX37xX38xXexX3xX7xXdxX3dxX37xX3xX2cxX10xX3xXbxX1xXdxX3dxX15xX3xX49xX14xX15xX3xX4dxX4exX6xX27xX10xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXadxX12xX0xX7xXexX1dxXb4xX15xX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa64xX30xX7dbxX7bxX3xX500xXb4xX5xX5xX7xX1a3xX500xXb4xX82xX4xX10xX3xX813xX1xX6xX15xXexXb4xX7bxX3xXec8xX9fxX9fxX9fxX3xX23xX7dfxX37xX3xXexXdxX3dxX15xX3xXadxX3b8xX3xXec8xXdxX26cxXexX3xXa64xX6xX7bxXaxX3xX1xX1dxX10xX4exX9xXaxX54xX2cxX10xX54xX15xX30xX6xX7bxX1a3xX1dxXb4xX5xX5xX7xX1a3xX1dxXb4xX82xX4xX10xX1a3xXbxX1xX6xX15xXexXb4xX7bxX1a3xXadxXdxXdxXdxX1a3xX66xX6xX37xX1a3xXexXdxX10xX15xX1a3xXadxX10xX1a3xXadxXdxX10xXexX1a3xX15xX6xX7bxX54xX2xX159xX16axX15axX159xX18exX178xX1xXexX7bxXaxX12xXa64xX30xX7dbxX7bxX3xX500xXb4xX5xX5xX7xX1a3xX500xXb4xX82xX4xX10xX3xX813xX1xX6xX15xXexXb4xX7bxX3xXec8xX9fxX9fxX9fxX3xX23xX7dfxX37xX3xXexXdxX3dxX15xX3xXadxX3b8xX3xXec8xXdxX26cxXexX3xXa64xX6xX7bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX1dxXb4xX15xX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX13xX1xXdxX274xX4xX3xX500xXb4xX5xX5xX7xX1a3xX500xXb4xX82xX4xX10xX3xX813xX1xX6xX15xXexXb4xX7bxX3xXexX1xX274xX3xX1xX26cxX3xX7bxX4d6xXdxX3xX15xX1xX38xXexX3xX23xX263xX3xX5xX622xX15xX3xX49xX19xX15xX1xX3xXexX1dxX3dxX15xX3xX23xX2dxXa6dxX15xX30xX3xXbxX1xX3c6xX3xX63xX70xX3xXa64xX24xXdxX3xXadxX70xX3xX7xd4d5xX15xX3xX7xX70xX15xX30xX3xX4xX1xXb4xX3xX15xX30xX70xX82xX3xX1dxX6xX3xX7bxX7dbxXexX178xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXadxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX37xX5xX12xX0xX66xXdxXadxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1dxXaxX12xX0xX54xX66xXdxXadxX12xX0xX54xX66xXdxXadxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd7xXb4xX37xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb4xX3xX13x2a02xXa64xX524xX0xX54xXbxX12