Đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận Can Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng Trung ương xét công nhận huyện NTM, Hội đồng thẩm định vừa tiến hành họp xét công nhận Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM.
de7cx13eb0x1058dx1061fx16135xdfbcx13771x113ccx14de1xX7x16befx126d0x1543ex100d2x129d9x155a0xX5x10099xXax104f5xe881xfd35xX3x136d5x151acxX1x12592xX3xXcxX1x162cfxX3xXex160a6xe55cxX16xX17xX3xdf11xX1xfc9axX16xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX4x150a3xX16xX17xX3xX16xX1x101ebxX16xX3xX25xX6xX16xX3x15ac2x107bcxX4xX3x13fbfx1686axXexX3xX4xX1x15885x14bd0xX16xX3xX1xX47x16167x1631bxX16xX3xX16xX30xX16xX17xX3xXexX1xX30xX16xX3xe40cxX21xXdxX0x123d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1318bxX10xX6xf8a7xXaxX12x1669cxX20xX21xXdxX3xX7xf86bxX3xX4xX1xX1dxX3xXex1494bx1311fxX3xX4xX1dxX6xX3xXcxX1x1588bxX3xXexX81xX20x129aaxX16xX17xX3x11bc8xX3exX3xe6daxX96x1692cx12a75xXcxX96xXcxX3xXcxX81x121a5xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX96xX6xX5bxX3x1545bxX3xX25xX1xX1dxX3xXexX19xX4xX1xX3xX6exX3exXdxX3xX41xe56fxX16xX17xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX20xe5d7xX16xX17xX3xf093xef0cxXexX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX96xXcx169e8xef7axX3xX6exX3exXdxX3xX41xXbdxX16xX17xX3xXexX1xX48xX5bxX3xX41xX19xX16xX1xX3x16192x1210exX6xX3xXexXdx14c90xX16xX3xX1xfb3cxX16xX1xX3xX1x13f5dxXbxX3xXccxXcdxXexX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX96xXcxXe2xff2cxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xfe8exX71xX4dxX3xXbxX25xX10xX16xXexX10xX81xXaxX12xX0xXdxX5bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX16xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxe13bxXdxX71xXexX1xea5axX3xe64bxX2x165a0xXbxXccxe2b7xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX172xX3x12078xX2x13e06xXbxXccxX179xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX172xX5fxX5fxXdxX133x10b2dxX6xX144xX1xX6xXexXdxX16xX1xX133xXf8xX16xX5fxX16xX10xX16dxX7xX5fxX2xe67dxffa1xX1acxX5fxX2xX185xX176xX71xX185xX185xX1acxX2xX2xX176xX1acxXex1520axX1adxX2x1598exX185xX5xX185xX133x11627xXbxX17x14964xX81xX9xX174xX1acxX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX21xX16xX17xX3xX25xX1xX27xX16xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX16xX30xX16xX17xX3xXexX1xX30xX16xX3xX5bxX21xXdxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX144xX16xXaxX12xX25x14504xX16xX17xX3xX71xX7axX3xX4x126a3xX3xX99xX1xX244xX3xX93xX27xX3xXexX1xX20xX3xXcxX1xX20x1605bxX16xX17xX3xXexX81xX7axX4xX3xXcx1196dxX16xX1xX3xX1dxX4dxX3xX6exX144xX102xX16xX17xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX74x16004xX16xX17xXe3xX3xX99xX1xX244xX3xX25xX1xX1dxX3xXexX19xX4xX1xX3xX6exX13xX96xX74xX3xXexX25exX16xX1xX3xXcxX81xX20xXc8xX16xX17xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX6exX47xX4dxX14xX16xX3xXf8xX102xX3xX5x14defxX16xX1xX3xX41xX42xX144xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX133xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX144xX71xX4dxX3xXbxX25xX10xX16xXexX10xX81xXaxX12xX0xXdxX5bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX16xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX71xXexX1xX172xX3xX174xX2xX176xXbxXccxX179xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX172xX3xX183xX2xX185xXbxXccxX179xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX172xX5fxX5fxXdxX133xX199xX6xX144xX1xX6xXexXdxX16xX1xX133xXf8xX16xX5fxX16xX10xX16dxX7xX5fxX2xX1acxX1adxX1acxX5fxX2xX185xX176xX71xX185xX185xX1acxX2xX1bcxX185xX1bcxXexX1bcxX1bcxX183xX174xX174xX5xX185xX133xX1c4xXbxX17xX1c7xX81xX9xX2xX1acxX174xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX21xX16xX17xX3xX25xX1xX27xX16xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX16xX30xX16xX17xX3xXexX1xX30xX16xX3xX5bxX21xXdxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX144xX16xXaxX12xX3dxX2a5xX16xX1xX3xX41xX42xX144xX3x153a9xX4dxX3xX199xX6xX16xX3xXe2xXcxXcx10b3cxX3xXexX25exX16xX1xX3xX199x15200xX144xX3xX4xX3ddxX144xX3xfb6exXfexXexX3x101d5xX47x136a6xX3xX5x102ebxX4dxX3xXbxX1xXdxXfexX47xX3xX41xX3ddxX16xX1xX3xX17xXdxX3ddxX3xX7xX7axX3xX1xX102xXdxX3xX5x1055fxX16xX17xX3xX4xX1dxX6xX3xX16xX17xX20xX254xXdxX3xX71x110b9xX16xX3xXf8xX14xX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX96xXcxXe2xX133xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX144xX71xX4dxXaxX12xXcxX81x16635xX16xX3xX4xXc8xX3xX7xX8fxX3xX3e4xXfexXexX3xX3e8xX47xX3eaxX3xX3e4xXdx13005xX5bxX3xXexX81xX6xXe3xX3xXexX1xX48xX5bxX3xX41xX19xX16xX1xX3xXexX1xX7axX4xX3xXexXfexX3xX4xX1dxX6xX3xX41xX144xX102xX16xX3xX4xX30xX16xX17xX3xXexX3ddxX4xX3x154efxff03xX16xX3xXbxX1xX407xX16xX17xX3xX13xXdxX14xX47xX3xXbxX1x11f4fxXdxX3xX96xXcxXe2xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX20xXc8xX16xX17xX3xXf8xX102xX3xX1xXbdxX3xX7xXc8xX3xX4xX3ddxX4xX3xXexXdxX459xX47xX3xX4xX1xX27xXe3xX3xXexX1xX102xX16xX1xX3xXf8xXdxX459xX16xX3xX6exX3exXdxX3xX41xXbdxX16xX17xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX20xXc8xX16xX17xX3xX41xX2a5xX3xX41xX3ddxX16xX1xX3xX17xXdxX3ddxX3xX4xX6xX144xX3xX3e4xXfexXexX3xX3e8xX47xX3eaxX3xXexX1xX7axX4xX3xX1xXdxX4exX16xX3xX25xX1xX20xXc8xX16xX17xX3xXexX81xX82xX16xX1xX3xXe2xXcxX3d5xfbe0xX3xXccxX416xX4dxX3xX71xX7axX16xX17xX3xX96xXcxXe2xX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xXexX81xX144xX16xX17xX3xXexX1xX254xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX3e8xX47xX6xXe3xX3xX16xX1xX3edxXexX3xX5xX102xX3xXf8xX14xX3xXbxX1xX3ddxXexX3xXexX81xXdxX46cxX16xX3xX7xX3eaxX16xX3xX7xX47xX3edxXexXe3xX3xX5bxX30xXdxX3xXexX81xX20xX254xX16xX17xXe3xX3xXccxX416xX4dxX3xX71xX7axX16xX17xX3xX1xX42xX3xXexXa0xX16xX17xX3xX16xX30xX16xX17xX3xXexX1xX30xX16xX133xX133xX133xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX144xX71xX4dxXaxX12x1476axXfexXexX3xX3e8xX47xX3eaxXe3xX3xX1acxX5fxX1acxX3xXexX1xX102xX16xX1xX3xXf8xXdxX459xX16xX3xX6exX3exXdxX3xX41xXbdxX16xX17xX3xXexX1xX48xX5bxX3xX41xX19xX16xX1xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX20xXc8xX16xX17xX3xX41xX3ddxX16xX1xX3xX17xXdxX3ddxX3xX4xX6xX144xX3xXf8xX102xX3xXexX1xX4a9xX16xX17xX3xX16xX1xX3edxXexX3xX41xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX21xX16xX17xX3xX25xX1xX27xX16xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX96xXcxXe2xX3xX16xX499xX5bxX3xX1bcxX185xX2xX1acxX133xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX144xX71xX4dxX3xXbxX25xX10xX16xXexX10xX81xXaxX12xX0xXdxX5bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXexX1xX47xX5bxX199xX3xXdxX25xX10xX16xXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX71xXexX1xX172xX3xX174xX2xX176xXbxXccxX179xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX172xX3xX183xX2xX185xXbxXccxX179xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX172xX5fxX5fxXdxX133xX199xX6xX144xX1xX6xXexXdxX16xX1xX133xXf8xX16xX5fxX16xX10xX16dxX7xX5fxX2xX1acxX1adxX1acxX5fxX2xX185xX174xX71xX185xX185xX1acxX183xX1adxX183xX183xXexX1bfxX174xX183xX1acxX185xX5xX185xX133xX1c4xXbxX17xX1c7xX81xX9xX1bcxX183x1469dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX21xX16xX17xX3xX25xX1xX27xX16xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX16xX30xX16xX17xX3xXexX1xX30xX16xX3xX5bxX21xXdxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX144xX16xXaxX12xX99xX1xX244xX3xX93xX27xX3xXexX1xX20xX3xXcxX1xX20xX254xX16xX17xX3xXexX81xX7axX4xX3xXcxX25exX16xX1xX3xX1dxX4dxX3xX6exX144xX102xX16xX17xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX74xX272xX16xX17xX3xXbxX1xX3ddxXexX3xX199xXdxX46cxX47xX3xXexX42xXdxX3xX1xX3exXdxX3xX16xX17xX1xX19xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xX199xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXccxX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX185xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX71xX71xXdxX16xX17xX9xXaxX176xXaxX12xX0xXexX199xX144xX71xX4dxX12xX0xXexX81xX12xX0xXexX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX144xX71xX4dxXaxX12x107abxX6xX47xX3xX17xXa0xX16xX3xX2xX185xX3xX16xX499xX5bxX3xXexX1xX7axX4xX3xX1xXdxX4exX16xX3xX25xX1xX20xXc8xX16xX17xX3xXexX81xX82xX16xX1xX3xXe2xXcxX3d5xX523xX3xXccxX416xX4dxX3xX71xX7axX16xX17xX3xX96xXcxXe2xXe3xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX2a5xX3xX1xX47xX4dxX3xX41xX3exX16xX17xX3xX41xX20x1230cxX4xX3xX2xX174xX133xX2xX1bfxX1acxXe3xX183xX176xX1bfxX3xXex12cbexX3xX41xXbdxX16xX17xX3xX1xX144xX102xX16xX3xXexX1xX102xX16xX1xX3xX4xX3ddxX4xX3xXexXdxX459xX47xX3xX4xX1xX27xX179xX3xX5xX102xX5bxX3xX5bxX21xXdxX3xXf8xX102xX3xX16xX416xX16xX17xX3xX4xX3edxXbxX3xX1xXc8xX16xX3xX6f2xX176xX185xX3xX3e4xX5bxX3xX41xX20xX254xX16xX17xX3xX523xXcxX96xXcxX179xX3xXf8xX36xX16xX3xX41xX3exX16xX17xX3xX2xX2xX133xX183xX185xX1adxX3xX1xX3exX3xX71xX416xX16xX3xX1xXdxXfexX16xX3xX174xX183xX1acxX133xX1acxX1bcxX1bfxX3xX5bxX0xX7xX47xXbxX12xX1bcxX0xX5fxX7xX47xXbxX12xX3xX41xX3edxXexX179xX3xXccxX416xX4dxX3xX71xX7axX16xX17xXe3xX3xX16xX416xX16xX17xX3xX4xX3edxXbxX3xX2xX1bcxX2xX3xX4xX30xX16xX17xX3xXexX81xX82xX16xX1xX3xXexX81xX20xX254xX16xX17xX3xX1xX107xX4xXe3xX3xXccxX416xX4dxX3xX5bxX21xXdxX3xX2xX174xX3xXexX81x14445xX3xX7xX8fxXe3xX3xX2xX1acxX3xX1xX3exXdxX3xXexX81xX20xX254xX16xX17xXe3xX3xX2xX1acxX183xX3xX16xX1xX102xX3xXf8xX499xX16xX3xX1xX244xX6xX3xXexX1xX30xX16xX133xX3xXcxX1xX47xX3xX16xX1xX36xXbxX3xX199xX82xX16xX1xX3xX3e8xX47xX416xX16xX3xX41xXa0xX47xX3xX16xX17xX20xX254xXdxX3xXexX81xX459xX16xX3xX41xX19xX6xX3xX199xX102xX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX42xXexX3xX1adxX176xXe3xX183xX176xX3xXexX81xXdxX4exX47xX3xX41xXbdxX16xX17xX5fxX16xX499xX5bxX179xX3xXexX861xX3xX5xX4exX3xX1xX3exX3xX16xX17xX1x140d4xX144xX3xX17xXdxX3eaxX5bxX3xX4xX407xX16xX3xX1adxXe3xX6f2xX1bcx13aebxX133xX3xX13xXfexX16xX3xX16xX6xX4dxXe3xX3xX1bcxX2xX5fxX1bcxX2xX3xXccxX2a5xX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX2a5xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX96xXcxXe2xX3xXexX1xX10xX144xX3xX3e8xX47xX4dxX3xX41xX19xX16xX1xX133xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX144xX71xX4dxXaxX12xX13xXfexX16xX3xX16xX6xX4dxX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX2a5xX3xX41xX42xXexX3xX1acxX5fxX1acxX3xXexXdxX459xX47xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX96xXcxXe2xX133xX3xX5b7xXfexXexX3xX3e8xX47xX3eaxX3xX5xX3edxX4dxX3x11561xX3xX3e4xXdxXfexX16xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX3ddxX4xX3xXexf50fxX3xX4xX1xX8axX4xX3xXf8xX102xX3xX7xX7axX3xX1xX102xXdxX3xX5xX407xX16xX17xX3xX4xX1dxX6xX3xX16xX17xX20xX254xXdxX3xX71xX416xX16xXe3xX3xX41xX2a5xX3xX4xX244xX3xX1adxX1adxX133xX6f2xX176xX1bfxX5fxX1adxX174xX133xX176xX176xX6f2xX3xX1xX3exX3xX71xX416xX16xX3xXexX81xX459xX16xX3xX41xX19xX6xX3xX199xX102xX16xX3xX41xX20xX852xX4xX3xX5xX3edxX4dxX3xXa47xX3xX3e4xXdxXfexX16xX3x10588xX4xX1xXdxXfexX5bxX3xX1acxX1bcxXe3xX174xX2xX9b1xe763xXe3xX3xXexX81xX144xX16xX17xX3xX41xX244xX3xX1acxX176xXe3xX6f2xX9b1xX3xX16xX17xX20xX254xXdxX3xX71xX416xX16xX3xX1xX102xXdxX3xX5xX407xX16xX17xX3xX41xX4a9xXdxX3xXf8xX21xXdxX3xX2xX2xX3xX16xX3exXdxX3xX71xX47xX16xX17xX3xX4xX91exX3xXexX1xX46cxXe3xX3xX1acxX6f2xXe3xX174xX9b1xX3xX16xX17xX20xX254xXdxX3xX71xX416xX16xX3xX1xX102xXdxX3xX5xX407xX16xX17xX3xX41xX4a9xXdxX3xXf8xX21xXdxX3xX3e4xXfexXexX3xX3e8xX47xX3eaxX3xX4xX1xX47xX16xX17xX3xXf8xX14xX3xXccxX416xX4dxX3xX71xX7axX16xX17xX3xX96xXcxXe2xX3xX4xX1dxX6xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX133xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX71xX12xX0xX5fxXexX81xX12xX0xX5fxXexX199xX144xX71xX4dxX12xX0xX5fxXexX6xX199xX5xX10xX12xX0xX71xXdxXf8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xX81xX10xX5xX6xXexX10xX71xXaxX12xX0xX7xXexX81xX144xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX459xX16xX3xX3e8xX47xX6xX16xX172xX0xX5fxX7xXexX81xX144xX16xX17xX12xX0xX47xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXadxXexX1xX47xX5bxX199xXadxX6xX16xX71xXadxX7xX6xXbxX144xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX144xX102xX16xX3xX4xX30xX16xX17xX3xXexX3ddxX4xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX20xXc8xX16xX17xX3xXexX1xX48xX5bxX3xX41xX19xX16xX1xXe3xX3xXccxXcdxXexX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX96xXcxXe2xX3xXexX42xXdxX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xXaxX3xX1xX81xX10x10e24xX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX16xX1xXadxXexX81xXdxX5fxX71xX144xX6xX16xXadxX4xX144xX16xX17xXadxXexX6xX4xXadxXexX81xX47xX16xX17xXadxX47xX144xX16xX17xXadxXexX1xX6xX5bxXadxX71xXdxX16xX1xXadxXccxX10xXexXadxX4xX144xX16xX17xXadxX16xX1xX6xX16xXadxX1xX47xX4dxX10xX16xXadxX16xXexX5bxXadxXexX6xXdxXadxX4xX6xX16xXadxX5xX144xX4xX5fxX2xX1bfxX1acxX6f2xX183xX183xX133xX1xXexX5bxXaxX12xX0xXdxX5bxX17xX3xX7xX81xX4xX9xXaxX5fxX5bxX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX1bcxX185xX5fxX16xX10xX16dxX7xX5fxX2xX1acxX1adxX6f2xX5fxX2xX176xX2xX71xX185xX2xX2xX176xX1bcxX1bcxX6f2xXexX6f2xX1bfxX1adxX174xX185xX5xX185xX133xX1c4xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX21xX16xX17xX3xX25xX1xX27xX16xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX16xX30xX16xX17xX3xXexX1xX30xX16xX3xX5bxX21xXdxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXf8xX12xX0xX7xXexX81xX144xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX144xX102xX16xX3xX4xX30xX16xX17xX3xXexX3ddxX4xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX20xXc8xX16xX17xX3xXexX1xX48xX5bxX3xX41xX19xX16xX1xXe3xX3xXccxXcdxXexX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX96xXcxXe2xX3xXexX42xXdxX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xXaxX3xX1xX81xX10xXc21xX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX16xX1xXadxXexX81xXdxX5fxX71xX144xX6xX16xXadxX4xX144xX16xX17xXadxXexX6xX4xXadxXexX81xX47xX16xX17xXadxX47xX144xX16xX17xXadxXexX1xX6xX5bxXadxX71xXdxX16xX1xXadxXccxX10xXexXadxX4xX144xX16xX17xXadxX16xX1xX6xX16xXadxX1xX47xX4dxX10xX16xXadxX16xXexX5bxXadxXexX6xXdxXadxX4xX6xX16xXadxX5xX144xX4xX5fxX2xX1bfxX1acxX6f2xX183xX183xX133xX1xXexX5bxXaxX12xX13xX144xX102xX16xX3xX4xX30xX16xX17xX3xXexX3ddxX4xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX20xXc8xX16xX17xX3xXexX1xX48xX5bxX3xX41xX19xX16xX1xXe3xX3xXccxXcdxXexX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX96xXcxXe2xX3xXexX42xXdxX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX81xX144xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX803xX3ddxX16xX17xX3xX16xX6xX4dxX3xXab4xX1bcxX1acxX5fxX1acxXac1xXe3xX3xX41xX144xX102xX16xX3xX4xX30xX16xX17xX3xXexX3ddxX4xX3xX5xXdxX459xX16xX3xX16xX17xX102xX16xX1xX3xXcxX81xX47xX16xX17xX3xX20xXc8xX16xX17xX3xX71xX144xX3xX25xX1xX3ddxX16xX1xX3xXf8xX499xX16xX3xXbxX1xX407xX16xX17xX3xX13xXdxX14xX47xX3xXbxX1xX4a9xXdxX3xX16xX30xX16xX17xX3xXexX1xX30xX16xX3xX5bxX21xXdxX3xXab4xX96xXcxXe2xXac1xX3xX96xX17xX47xX4dx11bc4xX16xX3xXe2xXdxX16xX1xX3xXcxXdxXfexX16xX3xX71xfbb0xX16xX3xX41xXa0xX47xX3xX41xX2a5xX3xX41xXdxX3xX3e4xXdxX46cxX5bxX3xXexX81xX6xXe3xX3xXexX1xX48xX5bxX3xX41xX19xX16xX1xXe3xX3xXccxXcdxXexX3xX4xX30xX16xX17xX3xX16xX1xX36xX16xX3xX41xX42xXexX3xX4xX1xX47xX48xX16xX3xX1xX47xX4dxX4exX16xX3xX96xXcxXe2xX3xX16xX499xX5bxX3xX1bcxX185xX2xX1acxX3xXexX42xXdxX3xX25xX6xX16xX3xX3dxX3exX4xX3xXadxX3xX6exX102xX3xXcx14b96xX16xX1xX133xX3xXcxX81xX20xX8fxX16xX17xX3xX199xX6xX16xX3xXcxX47xX4dxX459xX16xX3xX17xXdxX3ddxX144xX3xXcxX25exX16xX1xX3xX1dxX4dxX3xX498x12a13xX3xX6exXbdxX16xX17xX3xX6exX3eaxXdxX3xX4xX23cxX16xX17xX3xX41xXdxX3xXf8xX102xX3xX5xX102xX5bxX3xXf8xXdxX4exX4xX3xXf8xX21xXdxX3xX41xX144xX102xX16xX133xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXf8xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX47xX5xX12xX0xX71xXdxXf8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX81xXaxX12xX0xX5fxX71xXdxXf8xX12xX0xX5fxX71xXdxXf8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx115c2xX47xXexX1xX144xX81xXaxX12xX498xXf35xX3xX13xX42xXexX0xX5fxXbxX12
Võ Đạt