Tháo dỡ đường điện “thừa” ở Can Lộc sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ông Trần Xuân Sâm - Giám đốc chi nhánh Điện lực huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tháo dỡ hệ thống đường điện cũ tại khu dân cư Chùa Nghi, xã Yên Lộc để đảm bảo cho người dân kịp thời xây dựng nhà ở.
b02xb0fcx408dxae36x40bdx3b45x6794xa243x326fxX7x5728x7b91x29a2x3692x16a9x5a2exX5x1d43xXax63a8xXcxX1x9fb8x4e25xX3x6f64x1297xX3x6bdfx4593x2872x99dfx4ff2xX3xX1bxXdx6f0bxX1exX3x9cd3xXexX1x5a57xX6x483dxX3xa9bexX3x7990xX6xX1exX3x9a0bx6a61xX4xX3xX7xX6x6ffexX3xXbxX1xb59dxX1exX3xX15xX1exX1xX3xX4x9012xX6xX3x91f4xX15xX16xX3x5378x442dxX3xXcx9d90xX1exX1xX0x5ea6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX18xXaxX12x330dxX1exX1fxX3xXcx3096x4353xX1exX3x357fxX39x2761xX1exX3x5fc9xX74x128axX3x1682xX3x148cxXdxX15xX79xX3xX1bx7e16xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1exX1xX15xX1exX1xX3xb7e4xXdxX23xX1exX3xX5x6455xX4xX3xX1xX39x83ecxX23xX1exX3xX2fxX6xX1exX3xX33xX34xX4xX3x75d0xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1x5053xX3xX4xX1xX16xX3x26eexXdxab6cxXex40ecxX3xX1bx3aeexX1exX3xa3f9x657axX3xXbfxX29xX6xX3xXexXdxXb7xX1exX3xX1xX4dxX1exX1xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1xX23xX3xXexX1xX83xX1exX1fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX4x41c9xX3xXex3a8dxXdxX3x9485xX1xX39xX3xX18xX74xX1exX3xX4xX1cxX3xX2fxX1xa624xX6xX3x936bxX1fxX1xXdxXb9xX3x680bx88ecxX3x5259x55e2xX1exX3xX33xX34xX4xX3xX1bx7e09xX3xX1bxX3dxX79xX3xXb5xX3dxX16xX3xX4xX1xX16xX3xX1exX1fxX1cxX1dxXdxX3xX18xX74xX1exX3xXf3xXc0xXbxX3xXexX1xX1dxXdxX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX3xX2dx668dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX18xX9bxXaxX12xX2fxa25exX1exX1fxX3xXbfxXdxX23xX4xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxa14axX4xX3xXexXdxXb7xX1exX3xX1xX4dxX1exX1xX3xXbfxX4dxX16xX3xX1exX1fxX4dxX9bxX3xX2x2c92xX54x5492xXb9xX3xXex1ee0xX4xX3xX7xX6xX39xX3x6f09xX3xX1exX1fxX4dxX9bxX3xXf3xX115xX3xXexX29xX3xXf3xX1xXdxX3xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1xX3xX1bxXdxX23xX1exX3xXex8c85xX3xX1bx7182xX1exX1fxX3xXb5xX4dxXdxX3xXaxX90xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX3dxX1exX3xXexX6exX2dxX3xX18xX74xX1exX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX3xX2dxXaxX144xX0xX54xXbxX12xX0xX18xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX6exX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7bxXexX1xX39xX79xXb5xX7bxX6xX1exX18xX7bxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX3dxX1exX3xXexX6exX2dxX3xX18xX74xX1exX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX3xX2dxXaxX3xX1xX6exX10xaf95xX9xXaxX54xXb5xX6xX1exX7bxX18xX16xX4xX7bxXbfxXdxX10xXexX54xX18xX39xX16xX1exX1fxX7bxX18xXdxX10xX1exX7bxXexX1xX39xX6xX7bxX4xX6xX1exX7bxXexX6exX16xX7bxX18xX6xX1exX7bxX109xX6xX9bxX7bxX18xX39xX1exX1fxX7bxX1exX1xX6xX7bxX16xX54xX2xX185xX2xX2x841exX2a9xX144xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX1fxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX54xX79xX10xX18xXdxX6xX54xX2xX192x334exX54xX1exX10xa32cxX7xX54xX2xX2a9xX2xX187xX54xX2x3a78x5920xX18xX2d2xX2x4822xX2d1xX2d6xX2xX2d2xXexX2xX192xX2xX192xX2d6xX5xX2c4xX144x75fbxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX6xX1exX3xX33xX34xX4xX3xX7xX6xX39xX3xXbxX1xX3dxX1exX3xX15xX1exX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX18xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX6exX16xX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX3dxX1exX3xXexX6exX2dxX3xX18xX74xX1exX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX3xX2dxXaxX3xX1xX6exX10xX269xX9xXaxX54xXb5xX6xX1exX7bxX18xX16xX4xX7bxXbfxXdxX10xXexX54xX18xX39xX16xX1exX1fxX7bxX18xXdxX10xX1exX7bxXexX1xX39xX6xX7bxX4xX6xX1exX7bxXexX6exX16xX7bxX18xX6xX1exX7bxX109xX6xX9bxX7bxX18xX39xX1exX1fxX7bxX1exX1xX6xX7bxX16xX54xX2xX185xX2xX2xX2a9xX2a9xX144xX1xXexX79xXaxX12xX90xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX4xX3dxX1exX3xXexX6exX2dxX3xX18xX74xX1exX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX3xX2dxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX6exX16xX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12x10e7xX1xX39xX3xX18xX74xX1exX3xX4xX1cxX3xX2fxX1xX100xX6xX3xX103xX1fxX1xXdxXb9xX3xX109xX10axX3xX10cxX10dxX1exX3xX33xX34xX4xX3xXa7xX2fxX6xX1exX3xX33xX34xX4xX3xX7bxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1xXafxX3xX1bxX10axX3xX1bxX1cxX16exX4xX3x1550xX39xX9bxX3xX1xX16xXf0xX4xX1xX3xX2d1xX2xX3xX5xX15bxX3xX1bx919bxXexX3xX2dxX144xX3xXcxX39xX9bxX3xX1exX1xXdxX10dxX1exXb9xX3xX1xXdxX23xX1exX3xXexX6exX16xX1exX1fxX3xXf3xX1xX39xX3xX44cxX39xX9bxX3xX1xX16xXf0xX4xX1xX3xX1exX4dxX9bxX3xX1bxX6xX1exX1fxX3xX4x9d2dxX1exX3xX79xX34xXexX3xX1xX23xX3xXexX1xX83xX1exX1fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX4xXedxX3xXa7xXf3xX1xX15bxX1exX1fxX3xX4xX491xX1exX3xX7xX1b5xX3xX18xa032xX1exX1fxXafxX3xX1exb1c9xX79xX3xX1exX1fxX6xX9bxX3xX1fxXdx441fxX6xX3xX4xX15xX4xX3xX5xX15bxX3xX1bxX45dxXexX3xXf3xX1xXdxXb7xX1exX3xX79xX34xXexX3xX7xX83xX3xX1xX34xX3xX18xX74xX1exX3xXf3xX1xX15bxX1exX1fxX3xXexX1xX115xX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX3xX2dxX144xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX18xXdxXbfxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX39xX5xX12xX0xX18xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6exXaxX12xX0xX54xX18xXdxXbfxX12xX0xX54xX18xXdxXbfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX18xX9bxXaxX12xX26xXcxX6exX1cxc92xX4xX3xX79xa8e0xXexX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX5xX96xX4xX3xXex9926xXbxX3xXexX6exX39xX1exX1fxX3xX1xXf0xX3xX4xX34xXexXb9xX3xXexX1xX39xX3xX1x4020xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX18xX74xX9bxX3xX1bxX16xXf0xX1exX3xX44cxX39xX6xX3xXf3xX1xX39xX3xX18xX74xX1exX3xX4xX1cxX3xX1bxX10axX3xX1bxX1cxX16exX4xX3xX44cxX39xX9bxX3xX1xX16xXf0xX4xX1xX3xX1bxX115xX3xX1exX1fxX1cxX1dxXdxX3xX18xX74xX1exX3xX9bxX10dxX1exX3xXexX74xX79xX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX3xX2dxX144xX3xX77xX83xX3xX4xX34xXexX3xXbfxX4dxX3xX1xX23xX3xXexX1xX83xX1exX1fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX18xX74xX9bxX3xX4xX491xX1exX3xX5xXf0xXdxX3xX7x29c5xX3xX1bxX1cxX16exX4xX3xXexX1xX39xX3xX1xX576xXdxX3xX7xX6xX39xX3xXf3xX1xXdxX3xX1exX1fxX1cxX1dxXdxX3xX18xX74xX1exX3xXexX1xX39xX3xX1xX16xXf0xX4xX1xX3xX109xX16xX1exX1fxX3xX79xX100xX6xX3xXbfxX4bexX3xXa7xX18xX16xX3xXexX39xX9bxXb7xX1exX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX18xX74xX9bxX3xX4xX1xX45xX3xX9bxXb7xX39xX3xX1bxXdxX3xX44cxX39xX6xX3xX1bxX576xX1exX1fxX3xX6exX39xX34xX1exX1fxXafxXaxXb9xX3xX15bxX1exX1fxX3xX77xX74xX79xX3xX1ex559fxXdxX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX18xX9bxX3xXbxX2fxX10xX1exXexX10xX6exXaxX12xX0xXdxX79xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX1exXexX10xX6exXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX2c8xXdxX18xXexX1x734fxX3x4befxX192xX2c4xXbxX109x336axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX6a6xX3xX2d6xX187xX185xXbxX109xX6adxXaxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6a6xX54xX54xXdxX144xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1exX1xX144xXbfxX1exX54xX1exX10xX2c8xX7xX54xX2xX2a9xX2xX2d6xX54xX2xX2c4xX2d2xX18xX2d6xX2c4xX2a9xX2d6xX6a8xX187xX2d6xXexX2xX185xX2c4xX2a9xX2a9xX5xX2c4xX144xX2e4xXbxX1fx5fcaxX6exX9xX2xX2c4xX2c4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX6xX1exX3xX33xX34xX4xX3xX7xX6xX39xX3xXbxX1xX3dxX1exX3xX15xX1exX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX16xX1exXaxX12xX77xX6xX39xX3xXf3xX1xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX1bxX1cxX16exX4xX3xX26xX1fxXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX665xX1exX1fxX2bxXb9xX3xX1exX1xX4cexX1exX1fxX3xX1exX1fxX15bxXdxX3xX1exX1xX4dxX3xX5xXf0xXdxX3xXexXdxXb7xXbxX3xXexX4bexX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX15bxX1exX1fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX18xX9bxXaxX12xX103xX1fxX6xX9bxX3xX7xX6xX39xX3xXf3xX1xXdxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX5xX96xX4xX3xX26xX1fxXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX665xX1exX1fxX2bxX3xXexX39xX9bxXb7xX1exX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX1exX665xXdxX3xXexX6exX10dxX1exXb9xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX34xX3xX18xX74xX1exX3xX1bxX10axX3xXexX560xXbxX3xXexX6exX39xX1exX1fxX3xXexXdxXb7xX1exX3xX1xX4dxX1exX1xX3xX1bx9399xX3xX1bxX45dxXexX3xXbfxX4dxX3xX79xX665xX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX18xX9bxX3xXbxX2fxX10xX1exXexX10xX6exXaxX12xX0xXdxX79xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX1exXexX10xX6exXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX2c8xXdxX18xXexX1xX6a6xX3xX6a8xX192xX2c4xXbxX109xX6adxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX6a6xX3xX2d6xX187xX185xXbxX109xX6adxXaxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6a6xX54xX54xXdxX144xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1exX1xX144xXbfxX1exX54xX1exX10xX2c8xX7xX54xX2xX2a9xX2xX2d6xX54xX2xX2c4xX2d2xX18xX2d6xX2c4xX2a9xX2d6xX6a8xX192xX187xXexX2d6xX2c4xX2d1xX185xX2d6xX5xX2c4xX144xX2e4xXbxX1fxX6fbxX6exX9xX2a9xX187xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX6xX1exX3xX33xX34xX4xX3xX7xX6xX39xX3xXbxX1xX3dxX1exX3xX15xX1exX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX16xX1exXaxX12xX103xX1fxX1cxX1dxXdxX3xX18xX74xX1exX3xXexX560xXbxX3xXexX6exX39xX1exX1fxX3xX1bxX824xX3xX1bxX45dxXexX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX4xX15bxX1exX1fxX3xXexX6exacc7xX1exX1xX3xX7xX6xX39xX3xXf3xX1xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xXexX1xX29xX6xX3xX1bxX1cxX16exX4xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX18xX9bxXaxX12xXcxX6exX1cxX54fxX4xX3xX1bxX665xXb9xX3xX1xX23xX3xXexX1xX83xX1exX1fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX1exX4dxX9bxX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX1bxX1cxX16exX4xX3xXexX1xX39xX3xX1xX576xXdxX3xX1bxX10axX3xXf3xX1xXdxXb7xX1exX3xX79xX34xXexX3xX7xX83xX3xX1xX34xX3xX18xX74xX1exX3xX5xX74xX79xX3xXbfxX4dxX16xX3xX4xX3dxX1exX1xX3xX26xX18xX19xX3xXf3xX1xX665xX4xX3xX18xX19xX3xX4xX1cxX1dxXdxX2bxX3xXbfxX95dxX3xXf3xX1xXdxX3xX109xX74xX9bxX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1exX1xX4dxX3xX109xX16xX1exX1fxX3xXf3xX1xX15bxX1exX1fxX3xXexX1xX115xX3xX1bxX824xX3xX7xX4dxX1exX3xX18xX16xX3xXbfxX1cxX54fxX1exX1fxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX23xX3xXexX1xX83xX1exX1fxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX4xXedxX3xXf3xX1xX15bxX1exX1fxX3xX4xX491xX1exX3xX7xX1b5xX3xX18xX4bexX1exX1fxX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX16xX18xX9bxX3xXbxX2fxX10xX1exXexX10xX6exXaxX12xX0xXdxX79xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2fxX10xX1exXexX10xX6exXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXaxX2c8xXdxX18xXexX1xX6a6xX3xX6a8xX192xX2c4xXbxX109xX6adxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX6a6xX3xX2d6xX187xX185xXbxX109xX6adxXaxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX6a6xX54xX54xXdxX144xXb5xX6xX16xX1xX6xXexXdxX1exX1xX144xXbfxX1exX54xX1exX10xX2c8xX7xX54xX2xX2a9xX2xX2d6xX54xX2xX2c4xX2d2xX18xX2d6xX2xX2c4xX2c4xX2d2xX2c4xX192xXexX185xX2d1xX2c4xX187xX2d1xX5xX2c4xX144xX2e4xXbxX1fxX6fbxX6exX9xX2d1xX6a8xX2c4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX6xX1exX3xX33xX34xX4xX3xX7xX6xX39xX3xXbxX1xX3dxX1exX3xX15xX1exX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX16xX1exXaxX12xXcxX6exX1cxX54fxX4xX3xX1bxX665xXb9xX3xX1exX1fxX1cxX1dxXdxX3xX18xX74xX1exX3xXf3xX1xX15bxX1exX1fxX3xXexX1xX115xX3xX1bxX824xX3xX79xX15xXdxX3xX1exX1xX4dxX3xX18xX16xX3xXbfxX1cxX54fxX1exX1fxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX1bxX115xX3xXf3xX1xX15bxX1exX1fxX3xX1exX4dxX9bxX0xX54xXbxX12xX0xX18xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX6exX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX7xXexX6exX16xX1exX1fxX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX10dxX1exX3xX44cxX39xX6xX1exX6a6xX0xX54xX7xXexX6exX16xX1exX1fxX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7bxXexX1xX39xX79xXb5xX7bxX6xX1exX18xX7bxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xX5f4xX3xX7xX54fxX79xX3xX1xX16xX4dxX1exX3xXf3xX1xX553xX4xX3xXbxX1xX4bexX4xX3xXbfxXdxX23xX4xX3xX26x13d0xX96xX1exX1fxX3xX4xX34xXexX3xXexX6exX10xX3xX109xXdxX1exX3xXf3x50f6xX16xX3xX1bxXdxX23xX1exX3xXbfx208axX3xX1exX1xX4dxX2bxXaxX3xX1xX6exX10xX269xX9xXaxX54xXb5xX6xX1exX7bxX18xX16xX4xX7bxXbfxXdxX10xXexX54xX7xX10xX7bxX7xX16xX79xX7bxX1xX16xX6xX1exX7bxXf3xX1xX6xX4xX7bxXbxX1xX39xX4xX7bxXbfxXdxX10xX4xX7bxX18xX39xX1exX1fxX7bxX4xX16xXexX7bxXexX6exX10xX7bxX109xXdxX1exX7bxXf3xX10xX16xX7bxX18xXdxX10xX1exX7bxXbfxX10xX7bxX1exX1xX6xX54xX2xX2d2xX2d1xX2d2xX2c4xX2a9xX144xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX1fxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX54xX79xX10xX18xXdxX6xX54xX2xX192xX2c4xX54xX1exX10xX2c8xX7xX54xX2xX6a8xX187xX2d6xX54xX185xX185xX18xX2d6xX2c4xX185xX187xX185xX187xX2c4xXexX192xX2d1xX185xX2d6xX5xX2d6xX7bxX2xX187xX2c4xX18xX2c4xX2c4xX6a8xX2d1xX6a8xX187xX2c4xXexX2d2xX2d6xX187xX2d1xX5xX185xX7bxX2c4xX144xX2e4xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX26xXexX1xX29xX6xX2bxX3xX2dxX3xX2fxX6xX1exX3xX33xX34xX4xX3xX7xX6xX39xX3xXbxX1xX3dxX1exX3xX15xX1exX1xX3xX4xX45xX6xX3xX48xX15xX16xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX18xXdxXbfxX12xX0xX7xXexX6exX16xX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xX5f4xX3xX7xX54fxX79xX3xX1xX16xX4dxX1exX3xXf3xX1xX553xX4xX3xXbxX1xX4bexX4xX3xXbfxXdxX23xX4xX3xX26xXc34xX96xX1exX1fxX3xX4xX34xXexX3xXexX6exX10xX3xX109xXdxX1exX3xXf3xXc46xX16xX3xX1bxXdxX23xX1exX3xXbfxXc4fxX3xX1exX1xX4dxX2bxXaxX3xX1xX6exX10xX269xX9xXaxX54xXb5xX6xX1exX7bxX18xX16xX4xX7bxXbfxXdxX10xXexX54xX7xX10xX7bxX7xX16xX79xX7bxX1xX16xX6xX1exX7bxXf3xX1xX6xX4xX7bxXbxX1xX39xX4xX7bxXbfxXdxX10xX4xX7bxX18xX39xX1exX1fxX7bxX4xX16xXexX7bxXexX6exX10xX7bxX109xXdxX1exX7bxXf3xX10xX16xX7bxX18xXdxX10xX1exX7bxXbfxX10xX7bxX1exX1xX6xX54xX2xX2d2xX2d1xX2d2xX2c4xX2a9xX144xX1xXexX79xXaxX12xX77xX5f4xX3xX7xX54fxX79xX3xX1xX16xX4dxX1exX3xXf3xX1xX553xX4xX3xXbxX1xX4bexX4xX3xXbfxXdxX23xX4xX3xX26xXc34xX96xX1exX1fxX3xX4xX34xXexX3xXexX6exX10xX3xX109xXdxX1exX3xXf3xXc46xX16xX3xX1bxXdxX23xX1exX3xXbfxXc4fxX3xX1exX1xX4dxX2bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX6exX16xX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX2fxX15bxX1exX1fxX3xXbfxX1b8xX1exX3xX7xX83xX3xX187xX192xX2c4xX54x97fdxX48xX103xXc34xX3xX1exX1fxX4dxX9bxX3xX2xX185xX54xX6a8xX54xX192xX2c4xX2xX6a8xX3xX4xX45xX6xX3xXe6cxX48xX103xXc34xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3x1bc0xX1b8xX1exX3xX10cxX10dxX1exX3xXa7xXcx85f5xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1exX1xXafxXb9xX3xX4xX1x9f5exX1exX1xX3xX44cxX39xX9bxXc4fxX1exX3xX1bxXc0xX6xX3xXbxX1xX1cxXbcxX1exX1fxX3xX1bxX10axX3xX5xX4dxX79xX3xXbfxXdxX23xX4xX3xXbfxX54fxXdxX3xX90xXdxX23xX1exX3xX5xX96xX4xX3xXexX1xX4dxX1exX1xX3xXbxX1xX83xX3xX1bxX115xX3xX7xX54fxX79xX3xX1xX16xX4dxX1exX3xXexX1xXdxX23xX1exX3xX109xX74xX9bxX3xX18xX96xX1exX1fxX3xX1xX23xX3xXexX1xX83xX1exX1fxX3xX4xX45dxXbxX3xX1bxXdxX23xX1exX3xX4xX1xX16xX3xX4xX15xX4xX3xX1xX34xX3xX18xX74xX1exX3xXexXf0xXdxX3xX1exX1fx3727xX3xX2xX2c4xX185xXb9xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1fxX3xX33xX10dxX3xX40fxX1xX15bxXdxXb9xX3xXexX1xX39xX34xX4xX3xXexX824xX3xX18xX74xX1exX3xXbxX1xX83xX3xXe90xX1b8xX1exX3xXe9axX1x6dd7xX4xX144xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX18xXdxXbfxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX39xX5xX12xX0xX18xXdxXbfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6exXaxX12xX0xX54xX18xXdxXbfxX12xX0xX54xX18xXdxXbfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4a4bxX39xXexX1xX16xX6exXaxX12xX77x5806xX3xXcxX1xX15bxX1exX1fxX0xX54xXbxX12
Sỹ Thông