10 mỹ nhân Việt trang điểm đẹp tháng 7
Lần đầu tiên Hoa hậu Thu Thảo chọn màu son tone trầm táo bạo và kẻ viền mắt đậm cá tính.
ee7bx19d15x1b179x1b745x14309x1b3bax1a4a5x145c4x17a9fxX7x1bc64x1562bx11b11x196f7x13201x179a8xX5xee9fxXax1aba7xX2x164abxX3x1b1f1xeef9xX3x13b81xX1x14014xX19xX3x11a04xXdx109b3xXexX3xXex1a5f2xX6xX19x14cc3xX3x11d38xXdx1b919xX16xX3xX29x16d2cxXbxX3xXexX1x12f79xX19xX27xX3x152e7xX0xefddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16383xX10xX6x195c4xXaxX12x171b9x16dbfxX19xX3xX29xX50xfd5fxX3xXexXdx1b868xX19xX3xX49x10a32xX6xX3xX1x1462exX55xX3xXcxX1xX55xX3xXcxX1x166e0xX5dxX3xX4xX1x1424bxX19xX3xX16x17205xX55xX3xX7xX5dxX19xX3xXexX5dxX19xX10xX3xXexX24xX50xX16xX3xXexX34xX5dxX3x176a3x14346xX5dxX3x17ce4xX73xX3x11f76x14d93xX3xX8cxXdx15f16xX19xX3xX16x18086xXexX3xX29xX61xX16xX3xX4xX34xX3xXex146f6xX19xX1x18227xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10573xX5dxX4cx11352xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10x192eaxXex12f37xX6xX5xXdxX27xX19x1815exX3xX4xX10xX19xXexX10xX24xf019xXaxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxff2axXdxX4cxXexX1xXcdx162e8x17dfexX14xXbxXc5xXd5xX1xX10xXdxX27xX1xXexXcdxX2xXebxXebxXbxXc5xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4cxXexX1xX55xX16xX88xX3xX4cxX1xXdxX4cxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xfe21x10a66xX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14x13297xX14xX15dxXeaxX2xXexX15dxX167x13d59xX16fxX5xX2xX14xXa6x193e8xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x105b6xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167x166caxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdx14bcfxX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexX38xX15exX15dxX20exX5xX2xXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdx1a36axXb9xXd5xXaxX12xX1exf6eexX3xf43cxX27xX6fxX4xX3x16d2fxX19xX1xX3xX4xX1xX6fxX19xX3xX8fxXdxX2bxX55xX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xXexX89xX5dxX3xX8fxX1x14c0dxXdxX3xX29xX61xX16xX3xX8cxX73xX3xX5xX73xX19xX3xX16x1b600xXdxX3xX4xX6xX16xX3xX5x1ae01xX3xX27x191fexXdxX3xX4xX6axX16xX3xXexX1xX10xX5dxX3xXbxX1xX5dxX19xX27xX3xX4xX34xX4xX1xX3xX4xX34xX4xX3xX19xX27xX2f1xXdxX3xX7xX6xX5dxX3xX49xX5dxX5xX5xXb9xXe4xX5dxX5dxX4cxX3xX8fxX1xXdxX3xX4xX1x143b7xXbxX3xX1xX2f9xX19xX1xX3xX88xXdxX8fxXdxX19xXdxXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexX15exX167xX167xX167xX5xXeaxXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12xX49xX5dxXexX27xXdxX24xX5xX3x1b6e1xXdxX4cxX55xX3xX8fxX1xX5dxX10xX3xX8cxX90xX3xX29xX2fxXbxX3xX16xX5dxX19xX27xX3xX16xX6xX19xX1x14f9dxX3xX19xfc15xX3xXexXa3xX19xX1xX3xX8cx1b0a4xXdxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX3xX16xX6xX8fxX10xX3xX55xXbxX3xXexX24xX5dxX19xX27xX3xX8cxX10xX5dxXa6xX3xX191xX2f1xX3xX4cx18170xX19xX27xX3xX16x196e9xXexX3xX4xX1x126b1xXexX3xXbxX1x14e26xX19xX3xX19xX1xX2bcxX3xX7xX34xX19xX27xX3xX16xX73xX55xX3x17940xX3xX29xX50xX55xX3xX16xX98xXexX3xX29xX2bxX3xX29xX2f1xXdxX3xX16xX98xXexX3xXexX24xX2f1xX19xX27xX3xX7xX1bxX55xX3xX1x16398xX19xXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexX20exXeaxX15exXeaxX5xX15exXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12xX49xX73xX19xX27xX3xX16xXdxX3xX4xX5dxX19xX27xX3xX8cxX4efxXexX3xXexX89xX5dxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX19xX1xX4f4xX19xX3xX4xX1xX5dxX3xX8fxX1xX55xX2f1xX19xX3xX16xef06xXexX3xX4x142e5xX6xX3xX2c3xX19xX27xX10xX5xX6xX3x1689fxX1x16b6bxX524xX19xX27xX3xXcxX24xXdxX19xX1xXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexX16fxX15exX2xX14xX5xXebxXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12xX4fxX50xX19xX3xX29xX50xX55xX3xXexXdxX59xX19xX3xX1xX5dxX6xX3xX1xX61xX55xX3xXcxX1xX55xX3xXcxX1xX6axX5dxX3xX4xX1xX6fxX19xX3xX16xX4eaxXexX3xX16xX73xX55xX3xX7xX5dxX19xX3xXexX5dxX19xX10xX3xXexX24xX50xX16xX3xXexX34xX5dxX3xX88xX89xX5dxX3xX8cxX73xX3xX8cx189aaxX3xX16xX98xXexX3xX29xX61xX16xXa6xX3xX2bexX1xXdxX94xX55xX3xX8fxX1xX34xX19xX3xX27xXdxX6axX3xX19xX1xX61xX19xX3xXc5x164f6xXexX4baxX3xXcxX1xX55xX3xXcxX1xX6axX5dxX3xX19xX59xX19xX3xXexX1xX6xXb9xX3xX29x14742xXdxX3xXbxX1xX5dxX19xX27xX3xX4xX34xX4xX1xX3xXexX1xX6bax152bcxX19xX27xX3xXc5xX55xXb9xX59xX19xX3xX1xX524xX19xX3xX88xX504xXdxX3xX4cxX4e5xX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xXexX1xX10xX5dxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX3xX19xX73xX5dxX3xXexX24xX2f1xX19xX27xX3xX4xX2f1xX3xX4xX2bcxX19xX27xX3xX8cx184c4xX19xX3xX24xX4f4xXexX3xXc5xXdxX19xX1xX3xX29xX2fxXbxXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexXeaxX20exX14xX38xX5xX20exXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12x13e9bxX3xX1xX61xX55xX3xX49xX55xXb9xX94xX19xX3xX4a0xXb9xX3xX5xX4eaxX19xX27xX3xX5xX8e9xXb9xX3xX19xX1xX6baxX3xX16xX4eaxXexX3xX19xX73xX19xX27xX3xX4xX2f1xX19xX27xX3xX4xX1xX4efxX6xX3xX8cxX4c5xXdxX3xX16xX34xXdxX3xXex16bc5xX4xX3xXex18abaxXexX3xX27xX6fxX19xX3xX29xXa3xX19xX1xX3xXbxX1xX330xX3xX8fxXdxX20xX19xX3xX88xX98xXexX3xX16xX98xXexX3xX8cxX73xX3xX5xX73xX19xX3xX16xX2f1xXdxX3xX4xX6xX16xX3xXexX6baxX524xXdxX3xXexX24xX90xXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexX16fxXebxX16fxX14xX5xX15dxXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12xX6b8xX1xX5dxX19xX27xX3xX4xX34xX4xX1xX3xX27xXdxX6axX19xX3xX4cx1540exX4baxX3xX16xX4eaxX4xX3xX16xX89xX4xX3xX4xX6aexX6xX3x17962xX1xX34xX19xX1xX3xX49xXdxX94xX19xX3xX27xXdxX4efxXbxX3xX4xX2f1xX3xX27xX1xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX27xXdxX4bdxX6xX3xX4cxX73xX19xX3xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX19xX3xX16xX6xX8fxX10xX3xX55xXbxX3xX4xX50xX55xX3xX8fx14287xXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexX38xX16fxX2xX167xX5xX38xXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12xX4a0xX73xX55xX3xX7xX5dxX19xX3xX4xX6xX16xX3xX19xX1xX2fxX3xX27xXdxX4efxXbxX3xX5xX73xX19xX3xX16xX2f1xXdxX3xX4xX6aexX6xX3xX4fx151cdxX3xX2bexX1x1897cxX3xXc3cxXc76xX3xXexX24xX2f1xX19xX27xX3xX4x1732fxX19xX27xX3xX16xX6fxX19xX27xX4baxX3xX27xX2fcxXdxX3xX4xX6axX16xXa6xX3xX4fxX4c5xXbxX3xX19xX94xX19xX3xX16xXc2dxX19xX3xX16xX73xX19xX27xX3xX27xXdxX4efxXbxX3xX16xX17xX3xX19xX1xX1bxX19xX3xX1xX6fxX3xX4fxXdf3xX3xXexX24xX2f1xX19xX27xX3xXexX24xX90xX3xXexX24xX55xX19xX27xX3xX1xX524xX19xX3xX19xX1xXdxX94xX55xX3xX7xX5dxX3xX8cxX4c5xXdxX3xXexX55xX89axXdxX3xXexX1xX61xXexXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexXebxX15exX2xX15dxX5xX16fxXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12xX49xX5dxX6xX3xX1xX61xX55xX3xX4a0xX6xXdxX3xX6b8xX1xX6baxX524xX19xX27xX3xXcxX1xX4efxXb9xX3xXexX34xXdxX3xXc5xX55xX4f4xXexX3xXexX24xX5dxX19xX27xX3xX16xX4eaxXexX3xX7x1a0dbxX3xX8fxXdxX20xX19xX3xX8cxX4c5xXdxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX29xXdxX2bxX16xX3x13130xX55xX10xX19xX3xXexX1xX55xX4eaxX4xXa6xX3xX49xX73xX19xX27xX3xX4xX1xX1bxX19xX3xX16xX73xXb9xX3xX19xX27xX6xX19xX27xX3xX29xX61xX16xX4baxX3xX16xX98xXexX3xX8cxXdxX94xX19xX3xX10xXb9xX10xX5xXdxX19xX10xX24xX3xX16xX6axX19xX1xX3xX8fxXa8exXexX3xX1xX2fcxXbxX3xX8cxX4c5xXdxX3xX16xXdxX3xX27xXdxX6axX3xX4xX5dxX19xX27xX3xX8cxX4efxXexX3xX8cxX73xX3xX16xX73xX55xX3xX7xX5dxX19xX3xXexX6baxX524xXdxX3xX7xX34xX19xX27xX3xX27xXdxX4efxXbxX3xX8fxX1xX55xX2f1xX19xX3xX16xX6aaxXexX3xX4xX6aexX6xX3xX19xX27xX6baxX8abxXdxX3xX29xX2fxXbxX3xXexX24xX2f1xX19xX27xX3xX7xX98xX4xX3xX19xX883xXexX3xX1xX524xX19xXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexX38xX15dxX20exX20exX5xX167xXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12xXcxXdxX59xX55xX3xX191xX1xX1bxX55xX3xX2bexX1xX6baxX3x18581xX55xXc76xX19xX1xX3xX27xX1xXdxX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX19xX1xX8abxX3xX5xX73xX19xX3xX4cxX6xX3xX16xXc2dxX19xX3xX16xX73xX19xX27xX4baxX3xX7xX2e2xX19xX27xX3xX16xX2bcxXdxX3xX4xX6xX5dxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX4efxX3xX8cxX73xX3xX88xX8abxX3xX16xX2f1xXdxX3xX1x17ab5xX19xX27xX3xX4xX6xX16xX3xX1006xX55xXb9xXa8exX19xX3xX24xX2bcxXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX3xX38xX16fxXa6xXebxX167xXeaxX167xX1afxXd5xXaxX3xX88xX5dxX24xX4cxX10xX24xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX27xX9xXaxX14xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX19xX27xX9xXaxX15exXaxX3xX6xX5xXdxX27xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX24xXaxX12xX0xXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX16xX27xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXe4xXdxX4cxXexX1xXcdxX20exX14xX14xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xXb9xX3xX19xX1xX6xX19xX3xX8cxXdxX10xXexX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX4cxXdxX10xX16xX3xX4cxX10xXbxX3xXexX1xX6xX19xX27xX3xX38xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX3axX3axXdxXa6xX88xX6xX5dxX1xX6xXexXdxX19xX1xXa6xX8cxX19xX3axX19xX10xXe4xX7xX3axX2xX15dxX15exX2xX3axX2xX14xX15dxX4cxXebxX14xX167xXexX16fxXeaxXeaxX15exX5xX2xX14xXa6xX175xXbxX27xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX5dxX19xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX19xXcdxX3xX175xX55xX7xXexXdxX2b6xXb9xXd5xXaxX12xXc3cxX1xX2f1xX19xX27xX3xX4xX1xX6fxX19xX3xX19xX1xX4bdxX19xX27xX3xX16xX73xX55xX3xX7xX5dxX19xX3xXexX5dxX19xX10xX3xX4xX6xX16xX4baxX3xX29x13b09xX3xX1006xX55xX10xX19xX3xXexX1xX55xX4eaxX4xX4baxX3xXa52xX3xX1xX61xX55xX3xXcxX4efxX3xX2c3xX19xX1xX3xXexX1x19e9axX3xX7xf90axX4xX3xX8cxX4c5xXdxX3xX16xX73xX55xX3xX7xX5dxX19xX3xX1xX124exX19xX27xX3xXexX6baxX524xXdxX3xX7xX34xX19xX27xXa6xX3xX191xX2f1xX3xX8fxXa8exXexX3xX1xX2fcxXbxX3xXexX24xX6xX19xX27xX3xX29xXdxX2bxX16xX3xX16xX98xXexX3xX19xX1xX2fxX3xX19xX1xX73xX19xX27xX3xX29xX2bxX3xX5xX73xX16xX3xX19xX89axXdxX3xX88xX61xXexX3xX5xX73xX19xX3xX16xX2f1xXdxX3xX8cxX73xX3xX8fxX1xX55xX2f1xX19xX3xX16xX6aaxXexX3xXexX24xX2f1xX19xX27xX3xX1xX73xXdxX3xX1x112c1xX6xX3xX1xX524xX19xXa6xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX24xX12xX0xX3axXexX88xX5dxX4cxXb9xX12xX0xX3axXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfca9xX5dxX55xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5dxX3xX19xX27xX5dxXdxX7xX6xX5dxXa6xX19xX10xXexX0xX3axXbxX12