Đấu giá lô đất có diện tích 1.348,3m² ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh

Bài viết đã hết thời hạn đăng
Tắt [X]