20/09/2021 05:35
(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiến hành rà soát các phụ tải quan trọng, triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với mưa lũ trong mọi tình huống.
Lê Tuấn - Thu Phương

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]