Điện lực Hà Tĩnh chỉnh trang lưới điện, chủ động ứng phó thiên tai

(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiến hành rà soát các phụ tải quan trọng, triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với mưa lũ trong mọi tình huống.

Video mới

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast