02/04/2019 06:16
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, hoạt động thể dục, thể thao rèn luyện sức khỏe, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó, lan tỏa thương hiệu… là một trong những nội dung quan trọng góp phần đưa Agribank Hà Tĩnh phát triển toàn diện, bền vững.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]