12/09/2020 13:20
(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đang được tập trung cao độ và cơ bản hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu. Văn kiện đại hội, đề án nhân sự cơ bản được hoàn thiện.
Lê Tuấn - Hà Nhất

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]