Từ khóa: "Viettel telecom"

10 kết quả

Viettel Hà Tĩnh ra mắt dịch vụ Viettel TV

Viettel Hà Tĩnh ra mắt dịch vụ Viettel TV

Tháng 10/2018, Viettel Telecom chính thức ra mắt dịch vụ truyền hình cáp số Internet Viettel TV (tên trước đây là Next TV). Khái niệm hoàn toàn mới mang tên “Truyền hình tương tác” sẽ đem lại trải nghiệm công nghệ khác biệt so với truyền hình truyền thống.